Šī valsts ir pārejas procesā, lai izstātos no ES.
Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Jau ir pieejami tulkojumi šādās valodās.
Swipe to change

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Skotija

Saturu nodrošina
Skotija

Cietušo tiesības Skotijā

Kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam Jums ir tiesības.

Jums ir tiesības arī uz emocionālu un praktisku atbalstu jebkurā procesa posmā, un Jums var būt tiesības uz kompensāciju par noziedzīga nodarījuma radītajiem zaudējumiem.

Skotijas Cietušo kodekss nosaka Jūsu tiesības, kā tās izmantot un kur vērsties, lai saņemtu palīdzību un padomu. Tas ietver informāciju par Jūsu:

  • tiesībām uz minimālajiem pakalpojuma standartiem - kā pret Jums izturēsies krimināltiesību organizācijās;
  • tiesībām uz informāciju - kā Jūs saņemsiet informāciju par savu lietu un par ko Jūs varat pieprasīt informāciju;
  • tiesībām uz līdzdalību - tikt saprastam, saprast notiekošo un izstāstīt tiesai, kā noziedzīgais nodarījums ir Jūs ietekmējis;
  • tiesībām uz aizsardzību un privātās dzīves aizsardzību - justies drošam un aizsargātam pret iebiedēšanu;
  • tiesībām uz atbalstu - neatkarīgi no tā, vai Jūs ziņojat par noziedzīgo nodarījumu policijai vai nē;
  • tiesībām saņemt kompensāciju un izdevumu atlīdzināšanu - piemēram, ceļa izdevumu, ienākumu zaudējumu vai kompensāciju, ja esat ievainots.

Jums ir arī tiesības sūdzēties, ja neesat apmierināts ar to, kā organizācija ir pret Jums izturējusies.

Apmeklējiet mygov.scot, lai uzzinātu vairāk par savām kā noziedzīgā nodarījumā cietušā tiesībām dažādos kriminālprocesa posmos, tostarp ziņojot par noziedzīgu nodarījumu, izmeklēšanas un kriminālvajāšanas laikā, ja lieta nonāk tiesā un kas notiek pēc sprieduma.

Jūs varat arī uzzināt par palīdzību un atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem.

Noklikšķiniet uz norādītajām saitēm, lai iegūtu nepieciešamo informāciju

1 - Manas kā noziegumā cietušā tiesības

2 - Paziņošana par noziegumu un manas tiesības izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā

3 - Manas tiesības pēc tiesas procesa

4 - Kompensācija

5 - Manas tiesības uz atbalstu un palīdzību

Lapa atjaunināta: 30/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu