Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Ja es esmu noziedzīgā nodarījumā cietušais, kur man jāvēršas, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Jums ir tiesības izmantot cietušo atbalsta pakalpojumus, pat ja par noziedzīgu nodarījumu nav ziņots policijai.

Neatkarīgi no tā, vai esat nolēmis ziņot par noziedzīgu nodarījumu vai nē - vai arī vēl neesat izlēmis- Skotijas Cietušo atbalsta organizācija var Jums sniegt emocionālu un praktisku palīdzību un atbalstu.

Ja Jūs ziņojat par noziedzīgu nodarījumu, policija - ar Jūsu atļauju - var nodot informāciju par Jums Skotijas Cietušo atbalsta organizācijai.

Jūs varat saņemt palīdzību arī no Informācijas un padomu sniegšanas cietušajiem organizācijas (Victim Information and Advice, VIA), ja Jūsu lieta ir saistīta ar:

  • vardarbību ģimenē;
  • bērnu, kas ir cietušais vai liecinieks;
  • naida noziegumu;
  • seksuālu vardarbību;
  • vai, ja ir iespējams, ka tiesas procesā būs iesaistīti zvērinātie.

VIA sniegs Jums informāciju par krimināltiesību sistēmu, informēs Jūs par lietas virzību un palīdzēs Jums sazināties ar citām organizācijām, kas var Jums palīdzēt.

Cietušo atbalsta organizācijas palīdzības tālrunis

Skotijas Cietušo atbalsta organizācijai palīdzības tālrunis darbojas no pirmdienas līdz piektdienai, no plkst. 8 līdz 20:00. Tā ir brīvprātīga organizācija, kas sniedz atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušos visā Skotijā, neatkarīgi no noziedzīgā nodarījuma veida. Jūs varat sazināties ar šo organizāciju, zvanot uz tālruni: 0800 160 1985. Organizācijas sniegtais atbalsts ir bezmaksas. Pastāv arī vairākas citas organizācijas, tostarp specializētie dienesti, kas var nodrošināt cietušajiem, lieciniekiem un citiem noziedzīgo nodarījumu skartajiem bezmaksas un konfidenciālu emocionālo atbalstu, praktisko palīdzību un būtisko informāciju. Informāciju par šiem pakalpojumiem var izlasīt šeit.

Vai cietušo atbalsts ir bezmaksas?

Skotijas Cietušo atbalsta organizācija sniedz bezmaksas un konfidenciālu atbalstu cietušajiem, lieciniekiem un citiem noziedzīgu nodarījumu skartajiem.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Atbalsts tiesā

Ja Jūs lūdz būt par liecinieku tiesā, liecinieku atbalsta pakalpojumu nodrošina apmācīti Skotijas Cietušo atbalsta organizācijas darbinieki un brīvprātīgie Augstajā tiesā un visās šerifu tiesās. Viņi var:

  • sniegt Jums praktisku palīdzību un informāciju par to, kas notiek tiesā;
  • noorganizēt Jums tiesas apmeklējumu pirms tiesas procesa uzsākšanas, lai Jūs zinātu, ko sagaidīt.

Daži liecinieki, ņemot vērā viņu apstākļus vai noziedzīga nodarījuma raksturu, var saņemt papildu atbalstu, ja viņi liecina. Jūs varat uzzināt vairāk par liecināšanu tiesā, tostarp par "īpašiem pasākumiem" neaizsargātajiem lieciniekiem šeit. Ja esat noziedzīgā nodarījumā cietušais, bet neesat saņēmis uzaicinājumu būt par liecinieku, Jūs, iespējams, netiksiet informēts par tiesas procesu. Tomēr Jūs varat lūgt informāciju par to, kāda ir lietas virzība tiesā.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no nevalstiskām organizācijām?

Atkarībā no organizācijas Jūs varat saņemt dažāda veida atbalstu. Skotijas Cietušo atbalsta organizācija nodrošina kopienas cietušo atbalsta pakalpojumu. Tas tiek sniegts katrā Skotijas pašvaldības teritorijā, un to tiesā izveidotais liecinieku atbalsta pakalpojums ir pieejams katrā Skotijas krimināltiesā.

Pastāv vairākas citas labdarības organizācijas, kas var palīdzēt atkarībā no noziedzīgā nodarījuma veida. Piemēram, Skotijas Izvarošanas krīzes organizācija, TARA (Informētības par cilvēku tirdzniecību veicināšanas alianse), kas atbalsta cilvēku tirdzniecībā cietušās sievietes, un Migrantu palīdzības organizācija, kas arī piedāvā atbalstu cilvēku tirdzniecībā cietušajiem. Bērni pirmajā vietā, Skotijas Sieviešu palīdzības organizācija un PETAL arī ir labdarības organizācijas, kas var piedāvāt atbalstu noziedzīgos nodarījumos cietušajiem. Plašāku informāciju par šiem pakalpojumiem var atrast šeit.

Lapa atjaunināta: 30/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu