Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kā es varu ziņot par noziedzīgu nodarījumu?

Veicot ārkārtas zvanu uz 999. Lai ziņotu par noziedzīgu nodarījumu, zvaniet 101.

Ja Jūs esat kurls, apdullināts, vājdzirdīgs vai Jums ir runas traucējumi, ir pieejams teksta tālrunis 18000.

Ja esat reģistrējies emergencySMS - un Jums nav citas iespējas - Jūs varat nosūtīt īsziņu uz 999.

Kādos gadījumos zvanīt 999

Ārkārtas situācijā zvaniet uz 999, ja:

 • pastāv risks gūt traumas vai zaudēt dzīvību;
 • noziedzīgais nodarījums notiek tieši tagad;
 • tuvumā atrodas kāds, kurš vēlas veikt noziedzīgu nodarījumu.

Ziņošana par situāciju, kas nav ārkārtas

Ja noziedzīgais nodarījums nav ārkārtas situācija, zvaniet uz 101, lai sazinātos ar policiju.

Ja Jūs esat kurls, apdullināts, vājdzirdīgs vai Jums ir runas traucējumi, ir pieejams teksta tālrunis 18001 101.

Piemēram, noziedzīgi nodarījumi, kuriem nav nepieciešama ārkārtas rīcība, ir:

 • Jūsu automašīna ir nozagta;
 • Jūsu īpašums ir bojāts;
 • Jums ir aizdomas par narkotiku lietošanu vai izplatīšanu;
 • Jūs vēlaties ziņot par nelielu satiksmes negadījumu;
 • Jūs vēlaties sniegt policijai informāciju par noziedzīgu nodarījumu Jūsu reģionā.

Ziņošana par noziegumu tiešsaistē

Ja tā nav ārkārtas situācija, Jūs varat ziņot par šādiem noziegumiem Skotijas policijas tīmekļa vietnē:

Jūs varat arī aizpildīt Noziedzīgu nodarījumu apturēšanas tiešsaistes veidlapu, ja vēlaties anonīmi ziņot par noziedzīgu nodarījumu.

Kā es varu uzzināt, kas notiek ar lietu?

Kā cietušajam Jums ir tiesības pieprasīt konkrētu informāciju par lietu saistībā ar noziedzīgo nodarījumu. Ja Jums nav sniegta informācija, Jūs varat iesniegt oficiālu pieprasījumu vairākām dažādām iestādēm:

 • Skotijas Policijai - informācija par lēmumu neveikt kriminālizmeklēšanu un tā iemeslus, kā arī lēmumu izbeigt kriminālizmeklēšanu un tā iemeslus.
 • Prokuratūrai - ja Jūsu lietā netiek ierosināts kriminālprocess, Jums ir tiesības uzzināt tā iemeslus un lūgt pārskatīt šo lēmumu.
 • Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam - jebkuras tiesas sēdes datumu, tiesas galīgo lēmumu tiesas procesā vai jebkuru pārsūdzību, kas izriet no tiesas procesa, kā arī visus tā iemeslus.

Vai man ir tiesības saņemt juridisko palīdzību (izmeklēšanas vai tiesas procesa laikā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Skotijā cietušie netiek iesaistīti kriminālprocesā. Ja cietušajam ir vajadzīga juridiska konsultācija un palīdzība, viņi var sazināties ar advokātu. Viņiem var būt tiesības saņemt palīdzību par šādas konsultācijas un palīdzības izmaksām, izmantojot juridiskās palīdzības sistēmu.

Skotijas Juridiskās palīdzības padome ir iestāde, kas ir atbildīga par juridiskās palīdzības sistēmas darbību Skotijā.

Vai es varu pieprasīt apmaksāt izdevumus (par piedalīšanos izmeklēšanā / tiesas procesā)? Ar kādiem nosacījumiem?

Ja Jūs esat saņēmis “uzaicinājumu” ierasties tiesā kā lieciniekam, Jums var būt tiesības pieprasīt dažu izdevumu apmaksu.

Būt “uzaicinātam” nozīmē, ka esat saņēmis oficiālu paziņojumu, ko sauc par uzaicinājumu, ka Jums ir jāierodas tiesā un jāsniedz liecība.

Informāciju par to, kā pieprasīt izdevumu apmaksu un izdevumu apmaksas pieprasījuma veidlapu var atrast uzaicinājuma otrā pusē.

Rūpīgi izlasiet saņemto uzaicinājumu un ņemiet to līdzi, kad dodaties uz tiesu. Pārliecinieties, vai esat aizpildījis izdevumu apmaksas pieprasījuma veidlapu uzaicinājuma otrā pusē, lai pieprasītu izdevumu apmaksu no personas, kura Jūs uzaicināja kā liecinieku.

Skaidras naudas maksājumi tiek veikti tikai reālu grūtību vai ārkārtas situācijas gadījumā. Izņēmuma izmaksas, piemēram, par taksometru pakalpojumiem, lidojumiem un nakšņošanu, iepriekš jāapstiprina prokuroram.

Prasības var iesniegt par liecinieku, kuri ir nodarbināti un pašnodarbinātie, ienākumu zaudējumiem. Tiesu ēkās nav bērnu aprūpes telpu, tādēļ apsūdzības puses liecinieki var pieprasīt segt izdevumus par bērnu aprūpi un bērnu pieskatīšanu pēc fiksētas likmes. Ja Jūsu prombūtnes laikā Jums ir jānoorganizē aprūpes segums, Jums tiks atlīdzināts pēc fiksētas likmes.

Vai es varu iesniegt prasību, ja mana lieta tiek slēgta pirms tiesas procesa uzsākšanas?

Skotijā Jums kā noziedzīgā nodarījumā cietušajam ir tiesības uz Prokuratūras lēmuma neierosināt krimināllietu pārskatīšanu, ja šis lēmums tika pieņemts 2015. gada 1. jūlijā vai vēlāk. Jums, ja iespējams, jāpiesakās pārskatīšanai viena mēneša laikā no dienas, kad tikāt informēts par lēmumu neierosināt krimināllietu. Parasti Jums tiks paziņots par pārskatīšanas lēmumu 20 darba dienu laikā. Lords-advokāts (Skotijas galvenais prokurors) ir publicējis noteikumus par šo procesu.

Vai es varu piedalīties tiesas procesā?

Tas ir atkarīgs no tā, vai Jūs esat uzaicināts būt par liecinieku tiesas procesā. Ja Jūs neesat uzaicināts kā liecinieks, Jūs varat lūgt Skotijas Tiesu un tribunālu dienestam informāciju:

 • par kādiem noziedzīgiem nodarījumiem persona ir apsūdzēta - pēc tam, kad apsūdzētajam jau ir bijusi iespēja uz to atbildēt (tikai vispārīgu informāciju par apsūdzību);
 • kāda ir lietas virzība tiesā;
 • kāds ir lietā pieņemtais tiesas, šerifa vai miertiesneša lēmums.

Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tīmekļa vietnē ir pieejama plašāka informācija par to, kā iegūt informāciju saistībā ar lietu, un informāciju par lietas izskatīšanu tiesā, tostarp par tiesas procesiem sakarā ar izskatīšanu tuvākajā nākotnē. Tas attiecas uz:

 • Augsto Justīcijas tiesu;
 • šerifa tiesām;
 • miertiesām.

Ja esat liecinieks, Skotijas Tiesu un tribunālu dienests:

 • sniedz Jums jaunāko informāciju par tiesas procesa gaitu vismaz vienu reizi stundā un paziņo Jums, kad Jūs varat atstāt tiesu.
 • nodrošina atsevišķas uzgaidāmās telpas apsūdzības un aizstāvības puses lieciniekiem un piekļuvi atspirdzinājumiem.
 • Ja Jums ir tiesības liecināt tiesā, izmantojot tiešraides televīziju, kāds no Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta tiksies ar Jums šajā dienā un izskaidros procesu, kā liecināt tiesā.

Kāda ir mana oficiālā loma tiesu sistēmā? Piemēram, kas es esmu un vai es varu izvēlēties, kas es esmu - cietušais, liecinieks, civilprasītājs vai privāts prokurors?

Skotijā cietušie netiek iesaistīti kriminālprocesā. Ievērojot prokuratūras rīcības brīvību, cietušajiem var lūgt sniegt liecību tiesā.

Kādas ir manas tiesības un pienākumi šajā lomā?

Informāciju par Jūsu kā cietušā tiesībām var uzzināt Cietušo kodeksā.

Ja Jūs esat uzaicināts kā liecinieks, Jūs saņemsiet uzaicinājumu. Uzaicinājums ir oficiāls paziņojums, kurā ir teikts, ka Jums ir jāierodas tiesā un jāsniedz liecībā kā lieciniekam.

Uzaicinājumu nedrīkst atstāt bez ievērības. Uzreiz pastāstiet ikvienam, kas uzaicināja Jūs būt par liecinieku, ja pastāv svarīgs iemesls, kāpēc Jūs nevarat ierasties uz tiesas procesu noteiktajā datumā. Ja Jūs neierodaties pareizajā laikā un vietā, tiesa var izdot rīkojumu par Jūsu apcietināšanu.

Dažiem lieciniekiem var būt grūti sniegt liecības. Viņi var būt īpaši neaizsargāti apstākļu vai savas liecības rakstura dēļ. Tiesa var veikt papildu pasākumus (saukti par “īpašiem pasākumiem”), lai palīdzētu neaizsargātiem lieciniekiem sniegt vislabāko iespējamo liecību, piemēram, ekrānu, lai lieciniekam nav jāredz apsūdzētais. Jums vajadzētu apspriest visas bažas ar personu, kas pieprasījusi, lai Jūs sniegtu liecību, jo šī persona var Jūsu vārdā iesniegt prasību tiesā par īpašiem pasākumiem.

Plašāku informāciju par būšanu lieciniekam var uzzināt Prokuratūras tīmekļa vietnē un mygov.scot Liecināšana tiesā lapās.

Vai es varu iesniegt paziņojumu vai sniegt liecību tiesas procesa laikā? Ar kādiem nosacījumiem?

Ievērojot prokuratūras rīcības brīvību, cietušajiem var lūgt sniegt liecību tiesā. Skotijas vispārējie tiesību akti par pierādījumu sniegšanu attiecas uz tiem cietušajiem, kuri ir uzaicināti sniegt liecību.

Attiecībā uz tiem cietušajiem, kuri vēlas sniegt liecību un ir uzskatāmi par neaizsargātiem vai kuriem ir nepieciešama aizsardzība, var tikt nodrošināti īpaši pasākumi, izmantojot 1995. gada (Skotijas) Kriminālprocesa likuma 271. līdz 271.M punktu, lai palīdzētu viņiem sniegt liecību. Šie pasākumi ir automātiski paredzēti bērniem un personām, kuras ir cietušas īpašos noziedzīgos nodarījumos, piemēram, noziedzīgos nodarījumos pret dzimumneaizskaramību, cilvēku tirdzniecības un vajāšanas nodarījumos.

Turklāt cietušajiem var arī būt iespēja iesniegt cietušo paziņojumu saskaņā ar 2003. gada (Skotijas) Krimināltiesību likuma 14. pantu. Plašāka informācija par cietušo paziņojumiem atrodama šeit.

Kādu informāciju es saņemšu tiesas procesa laikā?

Jūs varat sazināties ar Skotijas Tiesu un tribunālu dienestu, lai noskaidrotu visus tiesas sēžu datumus, tiesas galīgo lēmumu tiesas procesā vai jebkuru pārsūdzību, kas izriet no tiesas procesa, kā arī visus tā iemeslus. Turklāt, ja Jūs apmeklējat tiesu, lai sniegtu liecību, Skotijas Tiesu un tribunālu dienesta darbinieki informēs Jūs par tiesas procesa norisi vismaz vienu reizi stundā un paziņos, kad Jūs varēsiet atstāt tiesu.

Vai es varēšu piekļūt tiesas failiem?

Lūdzu, skatiet iepriekš informāciju par informāciju, kurai var piekļūt.

Lapa atjaunināta: 30/01/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu