Lūdzu, ņemiet vērā, ka šai lapai nesen tika atjaunināta oriģinālvalodas rumāņu versija. Mūsu tulkotāji pašlaik gatavo versiju valodā, kuru esat izvēlējies.
Swipe to change

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Valodas versijai, kuru skatāties, nav oficiāla tulkojuma.
Šeit ir šī satura mašīntulkojums. Tā mērķis ir tikai palīdzēt saprast, par ko ir teksts. Šīs lapas īpašnieks neuzņemas pilnīgi nekādu atbildību par šī mašīntulkojuma kvalitāti.

Ja esmu cietis noziedzīga nodarījuma rezultātā, kur man ir jāvēršas pēc atbalsta un palīdzības?

Atkarībā no tā, kurai cietušo kategorijai jūs piederat, jūs varat sazināties ar dažādām iestādēm.

Valsts aģentūra par vienlīdzīgām iespējām sievietēm un vīriešiem (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați — ANES)

Šī aģentūra piedāvā dažāda veida pakalpojumus, piemēram:

  • bezmaksas anonīmu tālruņa līniju, kas paredzēta no vardarbības ģimenē cietušajiem un ir pieejama 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā — 24/7 zvanu centrs — 0800 500 333;
  • specializētus sociālos pakalpojumus no vardarbības ģimenē cietušo personu ārkārtas uzņemšanas centros;
  • konsultācijas, informāciju un ieteikumus no vardarbības ģimenē cietušajiem.

Kontaktinformācija:

Adrese: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1. rajons, Bukareste

Tālrunis: +4 021 313 0059

E-pasts: secretariat@anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Iekšlietu ministrijas (Ministerul Afacerilor Interne) Valsts aģentūra cilvēku tirdzniecības novēršanai (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane —ANITP)

Apelācijas tiesu tīkls ietver 15 reģionālos centrus. Katrs centrs ir saistīts ar apelācijas tiesu.

Tas piedāvā dažāda veida pakalpojumus, piemēram:

  • nodrošina palīdzības līniju iedzīvotājiem, kas ir pieejama visu diennakti un kuru var izmantot, lai informētu un ziņotu par iespējamiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem: palīdzības līnija 0 800 800 678 (valsts bezmaksas numurs) vai +4 021 313 3100 (zvaniem no ārzemēm), darbalaiks: no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.00–16.00;
  • attiecīgo iestāžu informēšana par varbūtējiem cilvēku tirdzniecības gadījumiem;
  • palīdzības sniegšana cietušajiem 15 reģionālajos centros.

Kontaktinformācija:

Adrese: 20 Ion Câmpineanu St., 5. stāvs, 1. rajons, Bukareste

Tālrunis: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Fakss: +40 21 319 01 83

E-pasts: anitp@mai.gov.ro

http://anitp.mai.gov.ro/

Darba un sociālās aizsardzības ministrijas (Ministerul Muncii și Justiției Sociale) Valsts nodarbinātības aģentūra (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă — ANOFM)

Šī aģentūra ar savu teritoriālo struktūru starpniecību var piedāvāt profesionālus nodarbinātības un mācību pakalpojumus reģistrētiem darba meklētājiem, tostarp noziegumos cietušām personām, jo īpaši cilvēku tirdzniecības upuriem.

Kontaktinformācija:

Adrese: 20-22 Avalanșei St., 4. rajons, Bukareste, 040305

E-pasts: anofm@anofm.ro

Tīmekļa vietne: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Tieslietu ministrijas (Ministerul Justiției) Valsts probācijas direkcija (Direcția Națională de Probațiune — DNP)

DNP koordinē 42 probācijas dienestu darbību. To telpas parasti atrodas valsts iestādēs (tiesās, žudecu padomēs, žudecu revīzijas palātās utt.).

Tie var piedāvāt šāda veida pakalpojumus:

  • pēc lūguma — bezmaksas psiholoģisko palīdzību personām, kas cietušas no slepkavības mēģinājuma vai slepkavības mēģinājuma atbildību pastiprinošos apstākļos, vardarbības ģimenē, tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuru rezultātā cietušajam nodarīti miesas bojājumi, izvarošanas, seksuāla uzbrukuma, seksuālām attiecībām ar nepilngadīgo vai nepilngadīgo seksuālas pavešanas, sliktas izturēšanās pret nepilngadīgajiem, kā arī cilvēku tirdzniecības un izmantošanas vai neaizsargātu personu tirdzniecības un izmantošanas mēģinājuma;
  • citus palīdzības veidus: ieteikumus attiecībā uz darbvietas atrašanu vai mācību vai profesionālās apmācības kursu apmeklēšanu; palīdzību saziņā ar NVO, Sociālā darba un aizsardzības ģenerāldirekcijām (DGASP) saistībā ar citiem cietušo atbalsta pakalpojumiem utt.

Kontaktinformācija:

Adrese: Bukareste, 17 Apolodor St., 5. rajons

Tālrunis: 0372 041 293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Rumānijas Policijas ģenerālinspekcija (Inspectoratul General al Poliției Române — IGPR)

Tai ir teritoriālās struktūras tikai pierobežas žudecos, un tā var sniegt atbalstu pēc ANITP lūguma, lai palīdzētu cietušajam ņemt dalību noteiktās kriminālprocesa stadijās.

Policija var jūs informēt par to, kādas tiesības jums ir kā cietušajam.

Turklāt IGPR specializētās struktūras var nodrošināt fizisku aizsardzību procesa laikā.

Darba un sociālo lietu ministrijas Bērnu tiesību aizsardzības un adopcijas valsts iestāde (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție — ANPDCA)

ANPDCA ir iestāde, kas koordinē valsts stratēģiju īstenošanu bērnu tiesību aizsardzības jomā un nodrošina attiecīgu metodisko koordināciju šajā jomā. Bērnu aizsardzības sistēma ir decentralizēta, jo Sociālā darba un bērnu aizsardzības ģenerāldirekcijas (DGASPC) ir padotas žudecu padomēm vai Bukarestes pašvaldības rajonu vietējām padomēm.

DGASPC nodrošina dažādus pakalpojumus, piemēram: vardarbības pret bērniem gadījumu izvērtēšanu un pakalpojumu sniegšanu vai atvieglošanu saskaņā ar plānu; kompleksu izvērtējumu bērniem ar invaliditāti; kompleksu izvērtējumu citām personām ar invaliditāti; sociālo ātro palīdzību; sociālo tālruņa līniju; sociālos pakalpojumus vardarbības ģimenē un cilvēku tirdzniecības novēršanai; specializētus sociālos pakalpojumus dažādās iestādēs.

Kontaktinformācija: http://www.copii.ro/?lang=en

Nevalstiskās organizācijas (NVO)

Cilvēku tirdzniecības jomā:

Attiecībā uz vardarbības ģimenē novēršanu un kontroli (atveras noklikšķinot):

Bērnu tiesību aizsardzības jomā:

Glābiet bērnus (Salvați copiii)

Adrese: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1. rajons, 010899, Bukareste, Rumānija

Tālrunis: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Sociālās alternatīvas (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, 949. ēka, 1. stāvs, Jasi, 700722

Tālrunis: +40 332 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

Personas, kas noziedzīgu nodarījumu rezultātā guvušas miesas bojājumus, ar policiju var sazināties arī, izmantojot valsts vienoto ārkārtas tālruņa numuru — 112.

Bezmaksas anonīma tālruņa līnija, kas paredzēta no vardarbības ģimenē cietušajiem un ir pieejama 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā — 24/7 zvanu centrs — 0800 500 333.

Valsts aģentūras cilvēku tirdzniecības novēršanai TelVerde; tālrunis: 0800 800 678 — valsts bezmaksas numurs, 0040213133100 — zvaniem no ārzemēm. Darbalaiks: no pirmdienas līdz piektdienai plkst. 8.00–16.00.

Bērnu palīdzības līnijas numurs: 116111. Bezmaksas tālruņa līnija. Darbalaiks: no pirmdienas līdz svētdienai plkst. 8.00–24.00.

Vai atbalsts cietušajiem tiek nodrošināts bez maksas?

Saskaņā ar Rumānijas tiesību aktiem cilvēku tirdzniecības upuriem ir tiesības uz bezmaksas aizsardzību un palīdzību.

Palīdzība, ko no vardarbības ģimenē cietušajiem sniedz Valsts aģentūra par vienlīdzīgām iespējām sievietēm un vīriešiem, ir bezmaksas.

Valsts probācijas direkcijas palīdzība cietušajiem ir bezmaksas.

Palīdzība bērniem, kas cietuši no vardarbības, ir bezmaksas.

Kāda veida atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Lūdzam skatīt iepriekšējās atbildes.

Cietušajiem bērniem ir tiesības uz visu kategoriju pakalpojumiem (medicīniskajiem pakalpojumiem, psihologa pakalpojumiem utt.).

Lapa atjaunināta: 18/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu