Cietušo tiesības (katrā valstī)

Es esmu noziegumā cietušais. Kur varu vērsties, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Policija
Tīmekļa vietne: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Appoġġ — valsts aģentūra, kas sniedz sociālo palīdzību bērniem un ģimenēm, kam tā nepieciešama
Tīmekļa vietne: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Tieslietu departaments — sniedz palīdzību saistībā ar nozieguma rezultātā nodarīta kaitējuma kompensēšanu
Kontaktinformācija:
E-pasta adrese: info.justicedepartment@gov.mt
Tālruņa numurs: +356 25674330
Adrese: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Maltas Juridiskās palīdzības aģentūra
Tīmekļa vietne: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Palīdzības tālrunis cietušajiem

Palīdzības tālruņa līnija 179

Vai atbalsts cietušajiem ir par velti?

Jā, atbalsts cietušajiem tiek sniegts bez maksas.

Kādu atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Jums ir tiesības saņemt atbalsta pakalpojumus, kas ietver:

  1. informāciju, konsultācijas un atbalstu saistībā ar cietušo tiesībām, tai skaitā piekļuvi kriminālnoziegumos nodarīta kaitējuma kompensāciju shēmām un informāciju par jūsu lomu kriminālprocesā, kā arī sagatavošanos dalībai kriminālprocesa sēdēs;
  2. informāciju par pieejamiem atbilstošiem atbalsta pakalpojumiem vai tiešu nosūtīšanu uz atbalsta dienestiem;
  3. emocionālu un, ja iespējams, psiholoģisku atbalstu;
  4. konsultācijas par finansiāliem un praktiskiem jautājumiem;
  5. konsultācijas par sekundāras vai atkārtotas viktimizācijas, kā arī iebiedēšanas vai atriebības risku un tā novēršanu.

Kādu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Maltas Cietušo atbalsta organizācija var jums sniegt emocionālu atbalstu nozieguma izraisīto traumu pārvarēšanā, kā arī juridisku informāciju par kriminālprocesa aspektiem, kas attiecas uz noziegumos cietušajiem, un praktisku palīdzību, piemēram, atbalstu saziņā ar policiju.
http://victimsupport.org.mt/
St Jeanne Antide fonds

Lapa atjaunināta: 04/05/2021

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu