Cietušo tiesības (katrā valstī)

Malta

Saturu nodrošina
Malta

Vai drīkstu pārsūdzēt apsūdzēto notiesājošu vai attaisnojošu spriedumu?

Vai ir iespējama turpmāka pārsūdzība?

Kādas ir manas tiesības pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā?

Papildinformācija

Vai drīkstu pārsūdzēt apsūdzēto notiesājošu vai attaisnojošu spriedumu?

Tiesas procesa beigās tiesa pieņem apsūdzēto notiesājošu vai attaisnojošu lēmumu. Ja tiesa apsūdzēto atzīst par vainīgu, tiesnesis viņam piespriež sodu. Saskaņā ar Maltas tiesību aktiem notiesājošu vai attaisnojošu spriedumu un/vai sodu krimināllietu apelācijas tiesā var pārsūdzēt tikai apsūdzētais vai ģenerālprokurors.

Ja ir iesniegta apelācijas sūdzība un pirmās instances tiesas procesā jūs esat bijis civilprasītājs, jūsu advokātam ir tiesības iepazīties ar visiem būtiskajiem dokumentiem, kas attiecas uz apelācijas procedūru.

Vai ir iespējama turpmāka pārsūdzība?

Krimināllietu apelācijas tiesas lēmums nav pārsūdzams.

Kādas ir manas tiesības pēc tiesas sprieduma stāšanās spēkā?

Pēc sprieduma stāšanās spēkā jūs saņemsiet tiesas lēmuma kopiju. Ja likumpārkāpējam ir piespriests brīvības atņemšanas sods, varat lūgt policijai plašāku informāciju par soda izpildes nosacījumiem. Policija jūsu lūgumu var noraidīt, ja drošības apsvērumu dēļ šī informācija ir uzskatāma par konfidenciālu.

Papildinformācija

Lapa atjaunināta: 20/12/2016

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu