Cietušo tiesības (katrā valstī)

Ungārija

Saturu nodrošina
Ungārija

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Ja esat kļuvis par noziegumā cietušo, jūs varat par to ziņot tuvākajā policijas iecirknī vai zvanot uz ārkārtas palīdzības izsaukuma numuriem 107 vai 112.

Valsts uzturētā Cietušo atbalsta dienesta un Juridiskās palīdzības dienesta darbinieki var palīdzēt jums tuvākajā rajona pārvaldē. Cietušo atbalsta bezmaksas tālruņa līnijas (?ldozatseg?tÅ‘ Vonal) (+36-80-225-225) darbinieki Ungārijā sniedz tūlītēju palīdzību pa tālruni visu diennakti.

Valsts krīzes telefona informācijas dienests (Orsz?gos Kr?ziskezelÅ‘ és Inform?ciós Telefonszolg?lat, OKIThttp://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) sniedz palīdzību tieši personām, kuras cietušas no vardarbības ģimenē, vardarbības starp radiniekiem, no vardarbīgas izturēšanās cietušiem bērniem, kā arī prostitūcijas un cilvēku tirdzniecības upuriem pa tālruni, kura numurs ir +36-80-205-520.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

 • Policija: 107
 • Vispārējais ārkārtas palīdzības izsaukuma numurs: 112
 • “Liecinieks pa tālruni” (Telefontan?): +36-80-555-111 (varat izmantot anonīmai ziņošanai par noziedzīgiem nodarījumiem)
 • Cietušo atbalsta līnija (?ldozatseg?tÅ‘ Vonal): +36-80-225-225 (bezmaksas tālruņa numurs Ungārijā, uz kuru var zvanīt visu diennakti)
 • Valsts krīzes telefona informācijas dienests (Orsz?gos Kr?ziskezelÅ‘ és Inform?ciós Telefonszolg?lat+36-80-205-520
 • NVO “NANE sieviešu tiesību asociācija” (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (palīdzības tālrunis no vardarbības cietušām sievietēm un bērniem; uz šo tālruņa numuru var zvanīt bez maksas, arī no mobilā telefona, pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās un piektdienās no plkst. 18.00 līdz 22.00)
  • +36-40-603-006 (seksuālā vardarbībā cietušajiem; uz šo tālruņa numuru var zvanīt piektdienās no plkst. 10.00 līdz 14.00 pēc vietējiem tarifiem)
 • Patentu asociācija (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (bezmaksas tālruņa numurs juridiskās palīdzības saņemšanai būtiskos juridiskos un psiholoģiskos jautājumos sievietēm, kuras dzīvo vardarbīgās attiecībās; uz to var zvanīt trešdienās no plkst. 16.00 līdz 18.00)

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Cietušo atbalsta procedūras ir pieejamas bez maksas un nemaksājot nodevas. Ja jūs nerunājat ungāru valodā vai ja ar saziņu saistītas invaliditātes dēļ jums ir jāizmanto zīmju valodas tulks, rakstiskās un mutiskās tulkošanas izmaksas segs valsts.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Cietušo atbalsta dienests (?ldozatseg?tÅ‘ Szolg?lat) var

 • informēt jūs par jūsu tiesībām, pienākumiem un iespējām,
 • sniegt informāciju par sociālās labklājības pakalpojumiem, veselības aprūpes pakalpojumiem un veselības apdrošināšanas atlīdzībām,
 • sniegt tūlītēju monetāru palīdzību (piecu dienu laikā no saistītā nozieguma izdarīšanas),
 • sniegt emocionālu atbalstu (vajadzības gadījumā arī psihologa palīdzību),
 • sniegt juridiskas konsultācijas un praktisku palīdzību vienkāršās lietās,
 • apstiprināt jūsu cietušā statusu,
 • papildus iepriekš minētajam smagi cietušas personas un vardarbīgos noziedzīgos nodarījumos mirušu cietušo radinieki var pieteikties valsts kompensācijai.

Valsts krīzes telefona informācijas dienests (Orsz?gos Kr?ziskezelÅ‘ és Inform?ciós Telefonszolg?lat) var

 • sniegt tūlītēju palīdzību iedzīvotājiem (galvenokārt sievietēm un bērniem), kuri vardarbības dēļ atrodas nopietnā krīzes situācijā,
 • pēc konsultēšanās nodrošināt tūlītēju izmitināšanu drošās vietās personām, kurām ir šāda vajadzība. Izmitināšana notiek krīzes centros uz 30 dienām, tomēr pamatotos gadījumos šo termiņu var pagarināt vēl par 30 dienām. Izmitināšana tiek nodrošināta bez maksas, un sniegtās aprūpes ietvaros krīzes centra speciālisti atradīs problēmas drošu ilgtermiņa risinājumu, kā arī viņi sazinās ar attiecīgā ģimenes atbalsta un bērnu labklājības dienesta ģimenes lietu asistentu.

Juridiskās palīdzības dienests (Jogi Seg?tségny?jtó Szolg?lat)

 • sniedz juridisku palīdzību gadījumos, kad lietas fakti ir samērā skaidri,
 • un, ja ir izpildīti likumā paredzēti nosacījumi, tas
 1. sniedz ārpustiesas pakalpojumus (konsultēšana, dokumentu rediģēšana) bez maksas vai ar izdevīgiem nosacījumiem,
 2. nodrošina tiesvedības partnera īstenotu pārstāvību tiesas procesos un kriminālprocesa pirmstiesas izmeklēšanas posmā (kad lietu izmeklē izmeklēšanas iestāde vai prokurors). Ja ir atļauta pārstāvība ar tiesvedības partnera starpniecību, faktisko juridisko pakalpojumu sniedz advokāti un advokātu biroji, kam ir līgumattiecības ar Juridiskās palīdzības dienestu.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Jūs varat paļauties galvenokārt uz šādām nevalstiskajām organizācijām:

labdarības asociācija “Baltais aplis” (Fehér Gyűrű Közhaszn? Egyesület),

 • personiska aprūpe pēc noziedzīga nodarījuma,
 • bezmaksas juridiskā palīdzība,
 • bezmaksas mediācija,
 • bezmaksas psiholoģiskā palīdzība,
 • finansiāls atbalsts tiem, kuriem tas ir vajadzīgs (tikai tad, ja par noziegumu ir ziņots policijai),
 • palīdzība citās iestādēs notiekošos procesos,
 • starpniecība citu organizāciju un iestāžu sniegta atbalsta izmantošanā.

NVO “NANE sieviešu tiesību asociācija” (NÅ‘k a NÅ‘kért Együtt az ErÅ‘szak Ellen Egyesület):

 • informācijas sniegšana,
 • tūlītēja praktiska palīdzība tiem, kuri atrodas krīzes situācijā (piem., sieviešu izmitināšana patversmēs, iestāžu informēšana, konsultēšana par darbībām un iespējām),
 • grupu sesijas,
 • juridiskā palīdzība (vajadzības gadījumā nodrošinot jurista konsultācijas).

NVO “ESZTER Ambulance” (ESZTER Alap?tv?ny és Ambulancia):

 • psiholoģiskā palīdzība,
 • juridiskā palīdzība.

Patentu asociācija (Patent Egyesület):

 • informācija un konsultācijas,
 • psihologa vai sociālā darbinieka pamatkonsultācijas,
 • juridiskā palīdzība no vardarbības cietušām sievietēm, kā arī ar dzimumu saistītas vardarbības un diskriminācijas upuriem.

Anonīmo ziņošanas veidu fonds (Névtelen Utak Alap?tv?ny):

 • droša izmitināšana,
 • rehabilitācija,
 • reintegrācija.
Lapa atjaunināta: 10/10/2018

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.
Dalībvalstis, kas ir atbildīgas par nacionālā satura lapu pārvaldību, atjaunina daļu šīs tīmekļa vietnes satura, ņemot vērā Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības. Ja vietnē ir saturs, kurā vēl nav atspoguļota Apvienotās Karalistes izstāšanās, tas ir bez nolūka un tiks labots.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu