Civiltiesību jomā nepabeigtās procedūras un tiesvedība, kas sāktas pirms pārejas perioda beigām, turpināsies saskaņā ar ES tiesību aktiem. Pamatojoties uz savstarpēju vienošanos ar Apvienoto Karalisti, e-tiesiskuma portāls saglabās visu informāciju attiecībā uz Apvienoto Karalisti līdz 2022. gada beigām.

Cietušo tiesības (katrā valstī)

Kā var pieprasīt, lai noziedzīgā nodarījuma izdarītājs atlīdzina zaudējumus (piemēram, lietas izskatīšana tiesā, civilprasība, saistīta procedūra)?

2012. gada Kriminālnoziegumā gūtu traumu kompensāciju shēma

Kriminālnoziegumā gūtu traumu kompensāciju shēma ir valsts finansēta shēma, kuras mērķis ir atlīdzināt kaitējumu nevainīgiem upuriem, kas cietuši vardarbīgos noziegumos Lielbritānijā. Shēmu pārvalda un par visiem pieteikumiem lemj Kriminālnoziegumā gūtu traumu kompensāciju iestāde (CICA). Ne visi kompensācijas pieteikumi tiks apmierināti - jums jāatbilst shēmas noteikumiem.

Shēmas ceļvedis ir pieejams šeit

Pieteikumu var iesniegt šeit

Tiesas uzdota kompensācija

Miertiesa var izdot kompensācijas rīkojumu līdz 5000 GBP apmērā par vienu apsūdzību. Kroņa tiesai ir neierobežotas pilnvaras, taču ir jāņem vērā noziedzīgā nodarījuma izdarītāja līdzekļi.

Kompensācijas rīkojumu izdod par tādu apmēru, ko tiesa uzskata par atbilstīgu, ņemot vērā pierādījumus un paustos viedokļus apsūdzības uzturēšanā un aizstāvībā.

Tiesas pievērš lielu uzmanību kompensācijas rīkojumu izdošanai, un tām ir jāsniedz pamatojums, ja rīkojums netiek izsniegts.

Plašāka informācija par Kroņa tiesas kompensācijas rīkojumiem ir pieejama šeit

Civilprasība

Civilprasības iesniegšana ir jūsu - cietušā - ziņā. Taču tas var ietekmēt citus kompensācijas pieteikumus. Jums var noderēt juridiska konsultācija.

Informācija par to, kā iesniegt prasību, ir pieejama šeit

Tiesa uzdeva noziedzīgā nodarījuma izdarītājam atlīdzināt man zaudējumus / izmaksāt kompensāciju. Kā es varu panākt, ka man samaksā?

Kompensācijas rīkojumu izpildes nodrošināšana ir tiesu pārziņā.

Ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs nemaksā, vai valsts var samaksāt man avansu? Kādi ir nosacījumi?

Nē, Anglijā un Velsā nav paredzēta tiesas uzdotas kompensācijas iepriekšēja samaksa.

Vai man ir tiesības uz kompensāciju no valsts?

Jums var būt šādas tiesības saskaņā ar Kriminālnoziegumā gūtu traumu kompensāciju shēmu - plašāka informācija ir pieejama šeit

Vai man ir tiesības uz kompensāciju, ja noziedzīgā nodarījuma izdarītājs netiek notiesāts?

Saskaņā ar Kriminālnoziegumā gūtu traumu kompensāciju shēmu jums var būt tiesības uz kompensāciju pat tad, ja jūsu uzbrucējs nav zināms vai netiek notiesāts. Plašāka informācija ir pieejama šeit

Vai man ir tiesības uz ārkārtas maksājumu, kamēr es gaidu lēmumu par savu kompensācijas pieteikumu?

Ja CICA ir nolēmusi, ka jums ir tiesības uz maksājumu, bet nevar pieņemt galīgo lēmumu, tā var apsvērt veikt starpposma maksājumu. Ja tā nespēj pieņemt galīgo lēmumu, tas, visticamāk, ir tādēļ, ka tā gaida, līdz būs konstatējams, kādas ir jums nodarīto miesas bojājumu sekas ilgtermiņā.

Plašāka informācija ir pieejama šeit

Lapa atjaunināta: 01/02/2019

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu