Cietušo tiesības (katrā valstī)

Esmu noziegumā cietušais. Ar ko man jāsazinās, lai saņemtu atbalstu un palīdzību?

Iestādes un personas, ar ko varat sazināties, ir uzskaitītas Palīdzības noziegumos cietušajiem sniedzēju reģistrā. Reģistrs ir pieejams Iekšlietu ministrijas tīmekļa vietnē šādā adresē: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753

Reģistrā ir četras sadaļas, kurās atrodama informācija par visu veidu palīdzības sniedzējiem, proti:

  1. sociālo pakalpojumu sniedzējiem;
  2. akreditētiem juridiskās informācijas sniedzējiem un taisnīguma atjaunošanas programmu nodrošinātājiem;
  3. juristiem; un
  4. Probācijas un mediācijas dienesta centriem.

Reģistrā ir apkopota pietiekami detalizēta informācija par palīdzības noziegumos cietušajiem sniedzējiem, un tajā palīdzības sniedzējus var meklēt pēc nosaukuma/vārda un rajona; var arī veikt paplašinātu meklēšanu pēc citiem kritērijiem.

Cietušo atbalsta uzticības tālrunis

(+420) 116 006 (Palīdzības līnija cietušajiem — universāla līnija, ko izmanto arī citās ES dalībvalstīs)

Vai atbalsts cietušajiem ir bez maksas?

Noteiktajā apmērā speciālistu palīdzība īpaši neaizsargātiem cietušajiem, kuriem tā nepieciešama, tiek sniegta bez maksas. Šādi cietušie saņem arī bezmaksas juridisko palīdzību noteiktajā apmērā. Citiem cietušajiem nav tiesību uz speciālistu bezmaksas palīdzību, tomēr palīdzības sniedzējs var nolemt to sniegt bez maksas pēc saviem ieskatiem. Savukārt Probācijas un mediācijas dienests palīdzību vienmēr sniedz bez maksas.

Kādus atbalsta veidus es varu saņemt no valsts dienestiem vai iestādēm?

Probācijas un mediācijas dienests ir valsts iestāde, kas cietušajiem sniedz juridisku informāciju un psiholoģisku atbalstu, kā arī nodrošina taisnīguma atjaunošanas programmas, piemēram, mediāciju, kas var jums palīdzēt atrisināt situāciju neformālā ārpustiesas sarunā ar noziedzīga nodarījuma izdarītāju. Probācijas un mediācijas dienestam ir 74 centri, kas atrodas visos Čehijas Republikas reģionos un pakalpojumus sniedz bez maksas.

Kādu veidu atbalstu es varu saņemt no nevalstiskajām organizācijām?

Atkarībā no to specializācijas nevalstiskās organizācijas un privātpersonas sniedz juridisku informāciju, psiholoģiskas un sociālas konsultācijas, juridisko palīdzību vai nodrošina taisnīguma atjaunošanas programmas.

Lapa atjaunināta: 16/09/2020

Šīs lapas dažādās valodu versijas uztur attiecīgās dalībvalstis. Tulkojumu veic Eiropas Komisijas dienestā. Varbūtējās izmaiņas, ko oriģinālā ieviesušas kompetentās valsts iestādes, iespējams, nav atspoguļotas tulkojumos. Eiropas Komisija neuzņemas nekādas saistības un atbildību par datiem, ko satur šis dokuments, vai informāciju un datiem, uz kuriem šajā dokumentā ir atsauces. Lūdzam skatīt juridisko paziņojumu, lai iepazītos ar autortiesību noteikumiem, ko piemēro dalībvalstī, kas ir atbildīga par šo lapu.

Atsauksmes

Lai sniegtu atsauksmes un komentārus par mūsu jauno vietni

, izmantojiet šo veidlapu