Victims' rights - by country

As a victim of a crime you can benefit from a number of rights, and assistance from national authorities and organisations to advise and help you. These factsheets provide you with a range of information on what you can expect in every country in the European Union.

If you have suffered a crime, of course you will need to think about whether to report it. You may feel reluctant to do this, or worried about it, but if you do not report it, a police investigation is much less likely and the person who committed the crime is unlikely to be brought to account. Reporting the crime may also be important for your own practical reasons such as making an insurance claim.

You may have access to some rights whether you report the crime or not. However, once you have reported the crime you can benefit from a range of rights and additional support which might not otherwise be available to you. These will help to ensure that you can take full part in the proceedings and that you understand what is happening. They also aim at making the process as easy as possible for you.

When you report the crime to the police or as soon as possible thereafter, you might wish to check carefully what specific role(s) you may have in the proceedings - as victim, witness, civil claimant, civil party, private prosecutor, etc.   These roles vary from one country to another and some of them have rights attached to them that may be important later on in the process, for example with regard to whether or not you as a victim can appeal the outcome of a trial. Take note of the roles and deadlines as you read through these factsheets. Check with the police what roles exist and what deadlines – if any - you must respect to get the respective status. You may ask the authorities for clarifications in order to decide how best to protect your rights and legal interests.

Once you have reported a crime, authorities will work to bring justice to you and others. As part of this process, they may require your active cooperation until and perhaps after the end of the criminal proceedings if there is a prosecution. You have an important role in these proceedings and your assistance is very much appreciated.

The police will begin their investigation to establish enough evidence to prosecute the person who committed the crime. If the person is prosecuted and found guilty the judge will also determine the appropriate penalty for the offender.

As a victim, you have a number of legally guaranteed rights within or outside the criminal proceedings. In addition, some of your rights may extend to your family members and relatives. The European Union has taken steps to guarantee a minimum set of rights and certain standards along which Member States should align their laws.

The following factsheets will guide you through the most important steps of criminal proceedings in each Member State, explaining the rights you have and the basic rules you need to follow to exercise them. This information is not a substitute for legal advice and is intended to be for guidance only.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Any reference in these fact sheets to a person of the male sex shall be deemed also to constitute a reference to a person of the female sex, and vice versa, unless the context clearly indicates otherwise.

Last update: 08/10/2020

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.
The Commission is in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Belgija

Jei patyrėte žalą, pavyzdžiui, dėl įvykio, kuris pagal vidaus teisę laikomas nusikaltimu, esate sužalotas arba sugadintas ar pavogtas jūsų turtas, būsite laikomas nukentėjusiuoju. Jūs, kaip nukentėjusysis, turite tam tikras teises ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Belgijoje baudžiamasis procesas skirstomas į ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo etapus. Dažniausiai ikiteisminiam tyrimui vadovauja prokuroras, o kai kuriais sudėtingesniais atvejais − ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ikiteisminio tyrimo laikotarpiu surenkami įrodymai, pagal kuriuos nustatoma, ar nusikaltimas padarytas ir kas jį padarė.

Pasibaigus ikiteisminiam tyrimui, byla nutraukiama arba perduodama nagrinėti teisme. Nagrinėdamas bylą teismas ištirs surinktus įrodymus ir nuspręs, ar kaltinamasis kaltas, ar ne. Jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu, jam gali būti skiriama bausmė. Tačiau teismas taip pat gali nustatyti, kad asmuo nėra kaltas, ir jį išteisinti.

Kaip nukentėjusysis, visais baudžiamosios bylos nagrinėjimo etapais galite naudotis įvairiomis teisėmis. Jei norite aktyviau dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime, galite prašyti jus užregistruoti kaip nukentėjusiąją šalį arba nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje galite pareikšti ieškinį kaip civilinis ieškovas. Tam tikromis aplinkybėmis baudžiamąją bylą galite iškelti pats, nusikaltimą padariusiam asmeniui tiesiogiai įteikdamas šaukimą į teismą arba ikiteisminio tyrimo teisėjui pateikdamas skundą, ir kartu prašyti jums suteikti civilinio ieškovo statusą. Kaip civilinis ieškovas galite prašyti, kad nusikaltimą padaręs asmuo atlygintų žalą. Jei tenkinamos tam tikros sąlygos (pvz., nukentėjote nuo tyčinio smurtinio nusikaltimo, tačiau žala negali būti pakankamai atlyginta nusikaltimą padariusio asmens arba draudėjo), kompensaciją galite gauti iš valstybės.

Toliau pateiktose duomenų suvestinėse susipažinsite su įvairiais baudžiamosios bylos etapais, be to, jose bus pateikta apibendrinta informacija apie jūsų teises Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnusikaltimo ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvykstant teismo procesui ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspasibaigus teismo procesui. Jose taip pat rasite papildomos informacijos apie paramą ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspagalbą, kurią galite gauti.

Paskutinis naujinimas: 27/02/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

1. MANO TEISĖS NUSIKALTIMO TYRIMO METU

Kaip ir kur galiu pranešti apie nusikaltimą?

Kaip galiu sužinoti, ką institucijos darys pranešus apie nusikaltimą?

Kaip galiu dalyvauti nusikaltimo tyrime?

Kokios yra mano, kaip liudytojo, teisės?

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Kokios informacijos galiu gauti iš policijos arba pagalbos ir paramos nukentėjusiesiems organizacijų vykstant nusikaltimo tyrimui?

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Kokios paslaugos ir pagalba man gali būti suteiktos vykstant nusikaltimo tyrimui?

Ar yra galimybių nusikaltimą padariusiam asmeniui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Kaip mano byla bus tęsiama pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Ar galiu skųstis, jei mano byla bus nutraukta neperdavus jos nagrinėti teismui?

Esu užsienietis. Kaip ginamos mano teisės ir interesai?

Papildoma informacija

Kaip ir kur galiu pranešti apie nusikaltimą?

Apie nusikaltimą galite pranešti vietos policijai, pageidautina – vietos, kurioje įvyko nusikaltimas. Skubiu atveju su policija visada galite susisiekti numeriu 112. Neskubiais atvejais galite nuvykti į artimiausią policijos nuovadą. Policijos nuovadų adresai pateikiami vietos policijos pajėgų interneto svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.

Jei esate Belgijos pilietis arba gyvenate Belgijoje (pvz., jums buvo suteiktas leidimas nuolat gyventi Belgijoje), apie nesunkius nusikaltimus (pvz., vandalizmą, vagystes iš parduotuvių ir dviračio vagystę) galite pranešti internetu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvokiečių kalbomis. Be to, kiekvienas asmuo, įskaitant turistus, apie su internetu susijusius nusikaltimus taip pat gali pranešti specialioje svetainėje, kuri prieinama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvokiečių ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalbomis.

Už kai kuriuos nusikaltimus (pvz., persekiojimą, garbės ir orumo įžeidimą ir šmeižtą) baudžiamojon atsakomybėn gali būti traukiama tik nukentėjusiajam padavus skundą.

Apie nusikaltimą nebūtina pranešti iš karto, tačiau savo paties interesais turėtumėte apie tai pranešti kuo greičiau, kad policija turėtų informaciją apie nusikaltimo faktus ir aplinkybes ir bet kokią jūsų patirtą žalą. Taip pat turėtumėte atsižvelgti į tai, kad po tam tikro laiko institucijos nebegalės pradėti baudžiamojo persekiojimo. Šis laikotarpis, arba senaties terminas, yra nustatytas įstatymais ir jo trukmė skiriasi priklausomai nuo nusikaltimo rūšies ir gali būti nuo šešių mėnesių iki penkiolikos metų.

Policija jus apklaus ir surašys oficialų protokolą. Apklausos metu turite įvairias teises, kurios toliau taikomos, jei vėliau pateikiate kitus parodymus. Nepaisant to, ar esate apklausiamas kaip nukentėjusysis, ar kaip liudytojas, policijos pareigūnas prieš apklausą turi jums išaiškinti, jog:

 • galite reikalauti, kad visi klausimai ir atsakymai būtų įrašomi jūsų paties žodžiais;
 • galite reikalauti atlikti tam tikrą tyrimo veiksmą arba apklausti tam tikrą asmenį;
 • jūsų parodymai gali būti naudojami kaip įrodymai teisme;
 • galite nemokamai gauti savo apklausos protokolo kopiją. Kopijos turite paprašyti pasibaigus apklausai. Dažniausiai kopija jums bus pateikta nedelsiant.

Jei nemokate proceso kalbos ir policijos pareigūnas negali pareiškimo užrašyti jūsų kalba arba nepaprašo jo užrašyti jūsų kalba, policija jums suteiks profesionalų vertėją.

Jūsų pareiškimas bus įtrauktas į oficialų protokolą, kuriame gali būti nurodyta ši informacija:

 • jūsų vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir bet koks el. pašto adresas;
 • nusikaltimo aplinkybės: su nusikaltimu susiję asmenys, kur, kada ir kas atsitiko, kokias pasekmes patyrėte;
 • bet kokių liudytojų kontaktiniai duomenys;
 • dalyvavusių asmenų aprašymas, įskaitant ūgį, kūno sudėjimą ir aprangą. Taip pat labai naudinga informacija apie tikėtiną amžių, plaukų spalvą ir stilių, akcentą ir tokius ypatingus požymius kaip karpos, randai, tatuiruotės arba apgamai;
 • bet kokie jūsų patirti sužalojimai (gydytojo išduotą pažymą ir nedarbingumo pažymą policijai galite pateikti jau po pirminio pranešimo apie nusikaltimą); taip pat galite prašyti, kad jūsų gydytojas išduotų nedarbingumo pažymą;
 • visa kita jūsų patirta (fizinė) žala (naudinga padaryti patirtos žalos nuotraukas).

Savo pareiškime taip pat galite nurodyti, ar jums reikia kokios nors praktinės, socialinės, psichologinės arba teisinės pagalbos.

Galite pasidaryti visų policijai perduodamų dokumentų kopijas, nes jų gali prireikti vėliau, pvz., kreipiantis į savo draudimo bendrovę.

Jei nukentėjote nuo lytinio smurto, jūsų apklausa, kai įmanoma, gali būti vykdoma specialiame kabinete, kuriame užtikrinamas būtinas privatumas.

Dažniausiai policija parengia oficialų protokolą (proces-verbaal/procès-verbal) ir išsiunčia jį prokuratūrai (parket/parquet). Tuomet prokuroras nusprendžia, ar policija turi pradėti tyrimą, ar ne. Šį tyrimą atlieka prokuroras (procureur des Konings/procureur du Roi) (standartinis tyrimas (opsporingsonderzoek/enquête pénale)) arba, sudėtingesniais atvejais arba kai reikia taikyti prievartos priemones, pvz., kratą namuose, ikiteisminio tyrimo teisėjas (teisminis tyrimas (gerechtelijk onderzoek/instruction judiciaire)). Kai kuriais atvejais policija gali priimti sprendimą pati atlikti tyrimą ir nusiųsti visą tokio tyrimo medžiagą prokuratūrai, kad ji toliau nagrinėtų bylą (policijos tyrimas (ambtshalve politioneel onderzoek/enquête policière d'office)). Kai padaryti tam tikri nesunkūs nusikaltimai (pavyzdžiui, dviračio vagystė) ir atsižvelgdama į aplinkybes (pvz., jeigu nėra nusikaltimą padariusio asmens pėdsakų), policija parengia supaprastintą oficialų protokolą (vereenvoudigd proces-verbaal (VPV)/procès-verbal simplifié)) ir mėnesio pabaigoje prokuratūrai persiunčia tik visų tokio pobūdžio protokolų lentelę. Šis supaprastintas oficialus protokolas liks policijos nuovadoje ir nebus siunčiamas prokuratūrai. Kiekvieną mėnesį visų surašytų supaprastintų oficialių protokolų lentelė bus siunčiama prokurorui, todėl jis bus informuojamas apie jūsų bylą. Paaiškėjus kokiai nors naujai informacijai, kuri gali būti svarbi nagrinėjant bylą (pvz., jeigu nustatoma nusikaltimą padariusio asmens tapatybė), oficialus protokolas bus nusiųstas prokurorui ir policija atitinkamai jus informuos.

Kaip galiu sužinoti, ką institucijos darys pranešus apie nusikaltimą?

Pranešęs apie nusikaltimą, gausite dokumentą, kuriuo bus patvirtinamas pranešimo apie nusikaltimą įteikimo faktas. Jame bus nurodytas jūsų bylos registracijos numeris, jums padėjusio policijos pareigūno vardas, pavardė ir prokuratūros (į kurią galite kreiptis dėl informacijos apie savo atvejį) kontaktiniai duomenys.

Šiame dokumente bus aiškiai nurodyta, ar jūsų pranešimas bus nagrinėjamas parengus standartinį oficialų protokolą, tiriamas policijos, ar sprendžiamas parengus supaprastintą oficialų protokolą.

Kaip galiu dalyvauti nusikaltimo tyrime?

Jei vykdant baudžiamąjį persekiojimą nesiimate jokių papildomų priemonių, o tik pateikiate pranešimą policijai, prokuroras jus informuos tik apie teismo posėdžio datą, vietą ir laiką.

Norėdamas gauti daugiau informacijos apie bet kokius veiksmus, kurių buvo imtasi dėl jūsų pranešimo, turite teisę užsiregistruoti kaip nukentėjusioji šalis (benadeelde persoon/personne lésée). Prokuratūros raštinėje arba policijos nuovadoje galite asmeniškai arba per savo advokatą oficialų protokolą surašiusiam policijos pareigūnui pateikti pareiškimą dėl nukentėjusiosios šalies statuso suteikimo, šį pareiškimą taip pat galite nusiųsti registruotu laišku prokuratūros raštinei. Tokio pareiškimo šabloną gausite tuo metu, kai jums bus įteiktas dokumentas, kuriuo patvirtinamas pranešimo apie nusikaltimą įteikimo faktas.

Jei esate nukentėjusioji šalis, raštu gausite informaciją apie prokuroro sprendimus (pavyzdžiui, apie sprendimą nutraukti bylą ir šio sprendimo priežastis arba apie sprendimą pradėti teisminį bylos nagrinėjimą) ir apie bylos nagrinėjimo teisme pradžią. Taip pat turėsite teisę pateikti bet kurį dokumentą, kurį, jūsų manymu, naudinga pridėti prie bylos medžiagos. Taip pat turėsite teisę prašyti leisti susipažinti su bylos dokumentais ir gauti tokių dokumentų kopijas.

Jeigu norite pareikšti ieškinį dėl žalos atlyginimo arba pasinaudoti kitomis teisėmis, privalote ieškinį pareikšti kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese (burgerlijke partij/partie civile). Tai galite padaryti bet kuriame proceso etape šiuo tikslu asmeniškai arba per savo advokatą pateikdamas aiškų prašymą. Kaip civilinis ieškovas, galite reikalauti leisti susipažinti su bylos medžiaga ir gauti jos kopijas, prašyti atlikti papildomus tyrimo veiksmus, teikti skundus ir gauti informaciją, taip pat būti informuojamas apie nuteistojo įkalinimą.

Kaip baudžiamajame procese dalyvaujantis civilinis ieškovas ar nukentėjusioji šalis, turite teisę valdžios institucijose būti atstovaujamas advokato. Belgijoje tyrimas yra konfidencialus, todėl atliekant tyrimo veiksmus (pvz., apklausiant įtariamąjį) dalyvauti negalėsite, išskyrus atvejus, kai tyrimas, siekiant atkurti nusikaltimo aplinkybes, atliekamas nusikaltimo vietoje; tokiuose tyrimo veiksmuose civilinis ieškovas gali dalyvauti.

Nusikaltimo padarymo fakto arba nusikaltimą padariusio asmens kaltės įrodyti neprivalote.

Šiame baudžiamojo proceso etape galimybės gauti išlaidų atlyginimą nėra.

Prokuratūrai perdavus oficialų protokolą ir pradėjus baudžiamąjį persekiojimą, baudžiamojo proceso sustabdyti negalima. Tai taikoma net ir tais atvejais, kai už nusikaltimą baudžiamojon atsakomybėn traukiama tik apie jį pranešus nukentėjusiajam, pvz., persekiojimo byloje.

Kokios yra mano, kaip liudytojo, teisės?

Tikėtina, kad atliekant ikiteisminį tyrimą jus apklaus kaip liudytoją (getuige/témoin).

Jei manote, kad jums, kaip liudytojui (ir jūsų šeimos nariams ir giminaičiams), gresia pavojus, tam tikromis aplinkybėmis jums gali būti taikomos šios liudytojų apsaugos priemonės:

 • konsultacijos dėl prevencinių priemonių ir pagalba pradedant jas naudoti;
 • prevencinis policijos patruliavimas;
 • priimamų ir siunčiamų telefono skambučių įrašymas;
 • slapto telefono numerio arba mobiliojo telefono skubiems skambučiams ir apsaugoto automobilio registracijos numerio suteikimas;
 • fizinė apsauga ir
 • gyvenamosios vietos pakeitimas iki 45 dienų.

Išimtinėmis aplinkybėmis, kai nukentėjote nuo nusikalstamos organizacijos padaryto nusikaltimo arba labai sunkaus nusikaltimo, pvz., nepilnamečio pagrobimo arba nužudymo, arba tapote tokių nusikaltimų liudytoju ir pirmiau nurodytos priemonės nėra pakankamos jūsų saugumui užtikrinti, gali būti taikomos specialios apsaugos priemonės:

 • gyvenamosios vietos pakeitimas ilgiau nei 45 dienoms ir
 • tapatybės pakeitimas.

Galite prašyti atlyginti kelionės ir apgyvendinimo išlaidas, kad galėtumėte vykstant tyrimui duoti parodymus. Be to, liudytojai gali kreiptis dėl pusės dienos kompensacijos už darbe nebūtą laiką. Šios išlaidos apmokamos iš valstybės biudžeto, tačiau jas turės atlyginti kaltinamasis, jei bus pripažintas kaltu.

Jei jums skirta apsaugos priemonė arba esate už šalies ribų, galite būti apklausiamas vaizdo arba telefono konferencijos priemonėmis.

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Jei jūs jaunesnis nei 18 metų ir nukentėjote nuo nusikaltimo, apklausos metu turite šias papildomas teises:

 • kad jus lydėtų pasirinktas suaugęs asmuo ir
 • kad jūsų apklausa būtų vykdoma tinkamoje patalpoje.

Tam, kad nebūtumėte apklausiamas kelis kartus, jūsų apklausa gali būti įrašoma arba filmuojama. Jei jums mažiau nei 12 metų, apklausą įrašyti vaizdo priemonėmis galima tik jus apie tai iš anksto informavus. Jei esate vyresnis nei 12 metų, apklausą įrašyti vaizdo priemonėmis galima tik gavus jūsų sutikimą. Šios apklausos vyksta specialiai įrengtose patalpose.

Jei nukentėjote nuo lytinio priekabiavimo, su prostitucija arba pornografija susijusio nusikaltimo, nuosprendžio priėmimo senatis nepradedama skaičiuoti, kol jums nesueina 18 metų.

Jei esate nepilnametis nukentėjusysis, policija jus nukreips į specializuotą nepilnamečių nukentėjusiųjų centrą.

Be to, žiniasklaidoje nebus skelbiama jūsų tapatybė, t. y. bus draudžiama viešai rodyti ir platinti nuotraukas, piešinius ir kitą medžiagą, kurioje gali būtų atskleista jūsų tapatybė.

Kokios informacijos galiu gauti iš policijos arba pagalbos ir paramos nukentėjusiesiems organizacijų vykstant nusikaltimo tyrimui?

Policija suteiks jums informaciją apie:

 • paslaugų arba organizacijų, į kurias galite kreiptis pagalbos, rūšis;
 • procedūras, kurios bus taikomos pranešus apie nusikaltimą;
 • reikalavimus dėl kompensacijos gavimo.

Ši informacija gali būti pateikiama lankstinukuose ir brošiūrose arba žodžiu. Brošiūros parengtos trimis oficialiosiomis kalbomis (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvokiečių). Kasdienėje praktikoje žodžiu pateikiama informacija gali būti suteikta ir kitomis kalbomis (pvz., anglų).

Svarbu žinoti, kad apie tam tikrus bylos eigos pokyčius būsite informuojamas tik jei užsiregistravote kaip nukentėjusioji šalis arba pareiškėte ieškinį kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese1. Būsite informuojamas apie:

 • prokuroro sprendimą nutraukti bylą ir sprendimo pagrindą;
 • prokuroro sprendimą atiduoti bylą ikiteisminio tyrimo teisėjui teisminiam tyrimui atlikti;
 • prokuroro sprendimą siūlyti sudaryti taikos sutartį su nusikaltimą padariusiu asmeniu arba taikyti tarpininkavimą ir
 • jūsų bylos atidavimo teismui datą.
 • Be to, kaip nukentėjusioji šalis arba civilinis ieškovas baudžiamajame procese turite teisę prašyti leisti susipažinti su bylos medžiaga ir gauti jos kopijas. Šis prašymas tyrimo metu turi būti pateikiamas prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo teisėjui.

Galite daryti bylos medžiagos kopijas, tačiau už kiekvieną kopiją turėsite sumokėti (apytiksliai 0,25–0,50 euro už kopiją). Tačiau kai bylą nagrinėja asizų teismas (hof van assisen/cour d'assises), kopijos yra nemokamos.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Iš pradžių galite prašyti suteikti pirminę teisinę pagalbą (juridische eerstelijnsbijstand/aide juridique de première ligne), kurios sulaukus advokatai tam tikromis dienomis konkrečiu laiku teikia nemokamas teisines konsultacijas. Prireikus jie gali pasiūlyti jums kreiptis į specialią tarnybą ar organizaciją. Konsultacijos teikiamos teismuose, taikos teisėjų teismuose (vredegerecht/justice de paix), teisės centruose, kai kuriose savivaldybių administracijose ir t. t. Teisės centrą (justitiehuis/maison de justice) galite rasti kiekvienoje teismo apylinkėje (jų kontaktiniai duomenys pateikiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų kalbomis), kita vertus, galite kreiptis į paramos nukentėjusiesiems organizacijas.

Norėdamas gauti išsamią teisinę konsultaciją ir pagalbą ir būti atstovaujamas, turite pasinaudoti advokato paslaugomis. Šiuo atveju naudositės antrinės teisinės pagalbos (juridische tweedelijnsbijstand/aide juridique de deuxième ligne) paslaugomis, kurios, atsižvelgiant į jūsų pajamas, gali būti iš dalies arba visiškai nemokamos. Įvairių kategorijų asmenims, kurių padėtis yra specifinė, pvz., nepilnamečiams arba protinę negalią turintiems asmenims, visada suteikiama teisė į nemokamą teisinį atstovavimą.

Dėl antrinės teisinės pagalbos turite nuvykti į Teisinės pagalbos biurą (bureau voor juridische bijstand/bureau d’aide juridique) (kontaktiniai duomenys pateikiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų kalbomis), kuris yra kiekvieno teismo pastate. Turėsite pateikti visus dokumentus, įrodančius, kad priklausote kuriai nors iš specialių kategorijų arba kad jūsų grynosios pajamos yra mažesnės už nustatytą ribą. Biuras per dvi savaites nuspręs, ar patenkinti jūsų prašymą, ir nusiųs jums paskirto advokato kontaktinius duomenis. Taip pat galima paklausti, ar jūsų pasirinktas advokatas sutinka teikti antrinę teisinę pagalbą. Sutikęs advokatas susisieks su Teisinės pagalbos biuru ir prašys patenkinti jūsų prašymą.

Jei jūsų pajamos nedidelės, teikiant teisinę pagalbą (rechtsbijstand/assistance judiciaire) ir esant tam tikroms sąlygoms taip pat galite prašyti atleisti nuo įvairių procesinių mokesčių (pvz., antstolio mokesčių ir mokesčių už bylos medžiagoje pateiktų įrodymų kopijas). Norėdamas pasinaudoti galimybe nemokėti mokesčių, prašymą turite pateikti baudžiamųjų bylų teismo, kuriame nagrinėjama jūsų byla, Teisinės pagalbos biurui. Jei jau esate civilinis ieškovas baudžiamajame procese, šį prašymą raštu arba žodžiu galite pateikti bylą nagrinėjančiame baudžiamųjų bylų teisme.

Taip pat rekomenduojama atidžiai patikrinti draudimo sutartį ir išsiaiškinti, ar joje numatytas teisinių išlaidų draudimas. Susisiekite su savo draudimo agentu.

Kaip gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Iškilus pavojui, policija nedelsdama taiko bendras apsaugos priemones ir taip užtikrina jūsų saugumą. Jei manote, kad jums pavojus gresia dėl duotų parodymų arba parodymų, kuriuos ketinate duoti, ir esate pasirengęs patvirtinti savo parodymus teisme, papildomą apsaugą gali suteikti Liudytojų apsaugos komisija (Getuigenbeschermingscommissie/ Commission de protection des témoins ). Jeigu prokuroras (atliekantis įprastą tyrimą) arba ikiteisminio tyrimo teisėjas (atliekantis ikiteisminį tyrimą) mano, kad jums reikia taikyti šias apsaugos priemones, jis nusiunčia atitinkamą prašymą Liudytojų apsaugos komisijai.

Jei nukentėjote nuo išžaginimo arba lytinio priekabiavimo, jums bus taikoma apsauga nuo tapatybės paviešinimo žiniasklaidoje. Bet koks nuotraukų, piešinių arba kitų dokumentų, kuriuose gali būti atskleista jūsų tapatybė, viešas rodymas arba platinimas yra laikomas nusikaltimu.

Jei nukentėjote nuo smurto šeimoje ir bijote grįžti namo, policija jums (ir jūsų vaikams) suteiks saugią nakvynės vietą.

Be to, galite paprašyti policijos jūsų asmens duomenų nenurodyti oficialiame protokole, tačiau turėtumėte atsižvelgti į tai, kad šiuos duomenis policija privalės pateikti prokuroro prašymu.

Itin didelę grėsmę jums arba su jumis susijusiam asmeniui keliančiomis aplinkybėmis, kurios atsirado davus parodymus, ikiteisminio tyrimo teisėjas gali taikyti dalinį arba visišką anonimiškumą (šiuo klausimu policija įgaliojimų neturi). Ikiteisminio tyrimo teisėjas neretai savo iniciatyva nuspręs taikyti anonimiškumą, tačiau prašymą galite pateikti ir pats. Jei ikiteisminio tyrimo teisėjas jūsų prašymą atmeta, šis sprendimas yra neskundžiamas.

Dalinis anonimiškumas reiškia, kad jūsų tapatybė nebus atskleista oficialiame posėdžio apklausos protokole. Tai įmanoma atliekant įprastą tyrimą ir ikiteisminį tyrimą.

Visiškas anonimiškumas reiškia, kad jūsų tapatybė bus įslaptinta per visą baudžiamąjį procesą; visišką anonimiškumą galima taikyti tik tuo atveju, jei:

 • vyksta ikiteisminio tyrimo teisėjo atliekamas teisminis tyrimas;
 • dalinio anonimiškumo nepakanka jums apsaugoti;
 • jaučiate, jog jūsų duoti parodymai sukels pavojų jums ir giminaičiams, ir nurodote, kad dėl šios priežasties nenorėtumėte duoti parodymų, ir
 • nusikaltimą padarė nusikalstama organizacija arba tai sunkus nusikaltimas (pvz., nepilnamečių pagrobimas ar nužudymas).

Kokios paslaugos ir pagalba man gali būti suteiktos vykstant nusikaltimo tyrimui?

Visi policijoje ir teismo institucijose dirbantys darbuotojai privalo suteikti jums visą būtiną informaciją, o atitinkamais atvejais – nukreipti jus į specializuotas tarnybas. Pagalbą nukentėjusiesiems teikia įvairios specializuotos tarnybos. Per visą baudžiamąjį procesą galite naudotis toliau nurodytomis specializuotomis tarnybomis:

 • Policija priima asmenis, teikia praktinę pagalbą, informaciją, rengia oficialius protokolus ir nukreipia į atitinkamas tarnybas. Kai dalyvaujantis policijos pareigūnas negali jums suteikti optimalios pagalbos (pvz., kritiniu momentu arba labai sudėtingose situacijose), reikiamą pagalbą galima gauti iš specializuotų su nukentėjusiaisiais dirbančių policijos tarnybų (politionele slachtofferbejegening/assistance policière aux victimes).
 • Teisės centre veikiančios nukentėjusiųjų priimamojo tarnybos (slachtofferonthaal/accueil des victimes) gali jums pateikti specialią informaciją apie jūsų atvejį. Kiekvienoje teismo apylinkėje yra teisės centras (jų kontaktiniai duomenys pateikiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų kalbomis). Šioje tarnyboje galite gauti per visą teismo procesą reikalingą paramą ir pagalbą. Prireikus ir atsižvelgdami į problemos pobūdį, nukentėjusiųjų priimamojo tarnybos darbuotojai nukreips jus į specializuotas tarnybas. Nukentėjusiųjų priimamojo tarnybos darbuotojai gali teikti jums pagalbą, kai vykstant procesui atsiranda emociškai sunkių momentų, padėti susipažinti su byla, teiks pagalbą teismo posėdyje, padės susigrąžinti dokumentinius įrodymus arba teiks pagalbą atkuriant nusikaltimo aplinkybes. Jie taip pat gali padėti rengti prašymą dėl bausmės.
 • Paramos nukentėjusiesiems tarnybos (diensten slachtofferhulp/services d'assistance aux victimes) teikia papildomą pagalbą sprendžiant nusikaltimo pasekmes, t. y. emocinė ir psichologinė parama, informacija (apie jūsų teises, patirtų nuostolių atlyginimą, teisminį bylos nagrinėjimą ir galimybę gauti teisinę pagalbą), įskaitant pagalbą susisiekiant su įvairiomis institucijomis (pvz., draudimo bendrovėmis, policija, teisminėmis institucijomis, advokatais, ligoninėmis ir t. t.). Paprastai į šias tarnybas jus nukreipia policija arba teisėjų padėjėjai, tačiau su jomis galite susisiekti ir pats.

Paprastai šios paslaugos yra nemokamos ir jomis naudojamasi savanoriškai.

Jei nukentėjote nuo prekybos žmonėmis, pagalbą jums gali suteikti įvairios privačios specializuotos tarnybos. Šių tarnybų koordinavimą ir bendradarbiavimą užtikrina Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLyčių lygių galimybių ir pasipriešinimo rasizmui centras (Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding/Centre pour l’Egalité des chances et la lutte contre le racisme ). Taip pat galite pasinaudoti įvairiomis specialiomis priemonėmis, susijusiomis su leidimais gyventi ir dirbti, jei jums suteikiama nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis2 apsauga.

Galite gauti medicininę pagalbą, tačiau jei neturite galiojančio sveikatos draudimo, jūsų gali būti paprašyta už tai sumokėti (vis dėlto ieškinyje dėl kompensacijos galite prašyti atlyginti šias išlaidas). 27 ES valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos piliečiai gali naudotis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos sveikatos draudimo kortele.

Ar yra galimybių nusikaltimą padariusiam asmeniui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Tarpininkavimu galima pasinaudoti visuose baudžiamojo proceso etapuose: policijoje (tarpininkavimas policijoje); savivaldybėse (tarpininkavimas taikant administracines sankcijas); prokuratūroje prieš priimant sprendimą dėl baudžiamojo persekiojimo (tarpininkavimas baudžiamosiose bylose) ir prokuratūrai priėmus sprendimą pradėti baudžiamąjį persekiojimą (atkuriamasis tarpininkavimas). Atkuriamuoju tarpininkavimu taip pat galima pasinaudoti bausmės vykdymo laikotarpiu ir paskyrus bausmę.

Tarpininkavimą galima taikyti dėl visų rūšių nusikaltimų. Apie galimybę pasinaudoti tarpininkavimu jus turėtų informuoti prokuroras, ikiteisminio tyrimo teisėjas ir bylą nagrinėjantis teisėjas. Tarpininkavimo turite teisę prašyti ir pats.

Tarpininkavimas policijoje (politionele schadebemiddeling/médiation policière) siūlomas, kai padaryti smulkūs nusikaltimai (e pvz., grafičių piešimas, smulkios vagystės, ir vandalizmas), turtinei žalai atlyginti. Šios rūšies tarpininkavimu galima pasinaudoti Leveno, Mecheleno ir Briuselio policijos apylinkėse. Tarpininkavimas vyksta prokuratūrai neišsiuntus oficialaus protokolo. Apie tarpininkavimo rezultatus informuojamas prokuroras ir, jei žala atlyginta, paprastai byla nutraukiama.

Tarpininkavimas taikant administracines sankcijas3 vykdomas prieš skiriant administracinę sankciją. Tai privaloma, jei nusikaltimą padaręs asmuo yra jaunesnis nei 16 metų. Tarpininkavimu visų pirma siekiama atlyginti padarytą žalą ir jį vykdo vietos valdžios institucijų pareigūnai.

Tarpininkavimu baudžiamosiose bylose (bemiddeling in strafzaken/médiation pénale) gali siūlyti pasinaudoti prokuroras, už nusikaltimą gali būti skiriama iki dvejų metų laisvės atėmimo bausmė. Šios rūšies tarpininkavimas vykdomas prieš priimant sprendimą patraukti nusikaltimą padariusį asmenį baudžiamojon atsakomybėn ir jį vykdo teisės centro darbuotojai. Jūsų, kaip nukentėjusiojo nuo nusikaltimo, pagrindinis tikslas vykdant tarpininkavimą bus gauti kompensaciją už patirtą žalą. Prokuroras gali pasiūlyti vieną arba daugiau papildomų priemonių, kurias reikėtų taikyti nusikaltimą padariusiam asmeniui (psichologinis gydymas arba terapija, mokymas arba paslaugų teikimas). Jeigu nusikaltimą padaręs asmuo ir nukentėjusysis susitaria dėl žalos atlyginimo ir nusikaltimą padaręs asmuo laikėsi bet kokių jam taikomų papildomų priemonių, baudžiamasis persekiojimas bus nutrauktas (tai reiškia, kad prokuroras nebegalės perduoti bylos teismui). Jeigu nusikaltimą padaręs asmuo nesilaiko nustatytų sąlygų, byla gali būti perduota teismui. Vykdant šios rūšies tarpininkavimą, būtinas jūsų bendradarbiavimas, o jei nesutinkate bendradarbiauti, byla bus grąžinta prokurorui, kuris iš naujo nuspręs, ar pradėti baudžiamąjį persekiojimą.

Atkuriamasis tarpininkavimas (herstelbemiddeling/médiation réparatrice) vykdomas atskirai nuo baudžiamojo proceso ir jo nepakeičia. Todėl teisminės institucijos ir toliau turi pareigą priimti kokį nors sprendimą dėl baudžiamojo persekiojimo, bausmių skyrimo ir vykdymo. Tačiau tai nereiškia, kad nebegalite pradėti tarpininkavimo bet kuriame proceso etape, t. y. prieš pradedant bylą nagrinėti teisme, bylą nagrinėjant teisme arba teisėjui priėmus nuosprendį. Kiekvienas tiesiogiai su baudžiamąja byla susijęs asmuo gali prašyti tarpininkavimo. Tai reiškia, kad tarpininkavimo gali prašyti ne tik nukentėjusysis ar nusikaltimą padaręs asmuo, bet ir, pvz., partneris, šeimos narys arba giminaitis. Atkuriamąjį tarpininkavimą vykdo dvi nevyriausybinės organizacijos: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuggnomè Flandrijos regione ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMédiante − Valonijos regione. Jų vietinės tarnybos veikia kiekvienoje teismo apylinkėje. Per atkuriamojo tarpininkavimo procesą pasiektas susitarimas yra konfidencialus ir teismui siunčiamas tik gavus abiejų šalių sutikimą. Teismo sprendime būtina užsiminti apie atkuriamąjį tarpininkavimą, tačiau teismas neprivalo atsižvelgti į pasiekto susitarimo turinį.

Tarpininkavimas vykdomas ir jaunimo bylose, o atkuriamuoju tarpininkavimu galima pasinaudoti prokuratūroje ir pačiuose jaunimo bylų teismuose. Grupinius susitikimus (herstelgericht groepsoverleg (hergo)/concertation restauratrice en groupe) gali paskirti jaunimo bylų teismas. Tikimasi, kad teisėjas pirmenybę teiks tarpininkavimo priemonei (o ne nusikaltimą padariusio nepilnamečio asmens nuteisimui) ir konflikto šalis informuos apie šią galimybę. Jeigu taikant atkuriamąjį tarpininkavimą nukentėjusysis ir nusikaltimą padaręs asmuo susitaria, teisėjas paprastai turi patvirtinti šią sutartį. Teisėjui neleidžiama keisti sutarties turinio, tačiau sutartį gali būti atsisakoma patvirtinti tais atvejais, kai pagal jos turinį aiškiai matyti, kad gali kilti grėsmė visuomenės saugumui. Tarpininkavimą ir grupinius susitikimus rengia aktyvia veikla užsiimančios vietinės pagalbos jaunimui sektoriaus nevyriausybinės organizacijos.

Kaip mano byla bus tęsiama pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Tyrimo pabaigoje priimamus sprendimus lemia tai, ar tai yra teisminis, ar įprastas tyrimas.

Jei buvo vykdomas įprastas tyrimas, prokuroras gali priimti sprendimą:

 • nutraukti bylą;
 • siūlyti nusikaltimą padariusiam asmeniui sudaryti taikų susitarimą (minnelijke schikking/résolution à l’aimable) − jei nusikaltimą padaręs asmuo sutinka su pasiūlymu ir atlygina jums nuostolius, byla bus nutraukta;
 • siūlyti tarpininkavimą baudžiamosiose bylose (bemiddeling in strafzaken/médiation dans les affaires pénales);
 • atiduoti bylą teismui.

Jūs kaip nukentėjusioji šalis arba civilinis ieškovas baudžiamajame procese būsite informuotas apie prokuroro sprendimą.

Jei atliekamas teisminis tyrimas, ikiteisminio tyrimo teisėjas bylą persiųs teismo ikiteisminio tyrimo skyriui (raadkamer/chambre du conseil). Ikiteisminio tyrimo skyriuje teismo posėdžiai yra uždari: juose neleidžiama dalyvauti spaudos ir visuomenės atstovams. Dalyvauti galite tik jūs ir jūsų advokatas, o giminaičiams ir draugams dalyvauti nebus leidžiama. Ikiteisminio tyrimo skyrius gali priimti sprendimą:

 • nutraukti bylą, jei mano, kad nusikaltimui įrodyti nepakanka įrodymų arba nusikaltimas nebuvo padarytas;
 • atiduoti bylą nagrinėti teisme, jei mano, jog yra pakankamai įrodymų, kad kaltinamojo byla būtų nagrinėjama teisme;
 • išsiųsti kaltinamąjį gydyti į specializuotą psichikos sveikatos įstaigą, jei jis serga protine liga arba dėl sunkios protinės būklės negali kontroliuoti savo veiksmų; šiuo atveju kaltinamasis gali prašyti surengti viešą teismo posėdį;
 • nuteisti lygtinai: ikiteisminio tyrimo skyrius sprendimą nuteisti lygtinai gali priimti tik tuo atveju, jei nusikaltimą padariusiam asmeniui nebuvo paskirta ilgesnė nei šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė; skyrius nustatys ne ilgesnį nei penkerių metų bandomąjį laikotarpį, per kurį nusikaltimą padaręs asmuo turės laikytis įvairių sąlygų; jei šis asmuo padaro naują nusikaltimą arba nesilaiko bandomojo laikotarpio sąlygų, teismas gali atnaujinti bylą).

Jei ikiteisminio tyrimo skyrius nusprendžia išsiųsti įtariamąjį į psichikos sveikatos įstaigą arba nuteisti lygtinai, jo sprendimas prilyginamas galutiniam baudžiamųjų bylų teismo sprendimui, be to, ikiteisminio tyrimo skyrius taip pat priims sprendimą dėl jūsų civilinio ieškinio atlyginti nuostolius.

Kaip nukentėjusioji šalis arba civilinis ieškovas baudžiamajame procese1, būsite informuotas apie bylos nagrinėjimo datą. Jei jūsų byla perduodama baudžiamųjų bylų teismui, taip pat būsite informuojamas apie bylos nagrinėjimo datą.

Ar galiu skųstis, jei mano byla bus nutraukta neperdavus jos nagrinėti teismui?

Prokuroro sprendimo nutraukti bylą apskųsti negalite. Atsižvelgiant į bylos faktus, aplinkybes ir jos nutraukimo motyvus, vis tiek išlieka galimybė baudžiamųjų bylų teismuose reikalauti atlyginti nuostolius (nepaisant kokio nors proceso civilinių bylų teismuose):

 • jei nusikaltimas nesunkus (contravention/overtreding) arba padarytas baudžiamasis nusižengimas (délit/wanbedrijf), nusikaltimą padariusiam asmeniui tiesiogiai galite iškelti bylą teisme. Šiuo atveju turite kreiptis į antstolį ir prašyti, kad jis nusikaltimą padariusiam asmeniui įteiktų šaukimą į teismą;
 • be to, ikiteisminio tyrimo teisėjui galite pateikti baudžiamąjį skundą ir pareikšti ieškinį kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese1; tuomet teisėjas turi pareigą pradėti teisminį tyrimą. Šiuo atveju turite ikiteisminio tyrimo teisėjui aiškiai pareikšti, kad ieškinį pareiškiate kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese. Tokį pareiškimą galima padaryti žodžiu arba raštu. Ikiteisminio tyrimo teisėjas surašo oficialų protokolą, kuriame patvirtinama, kad byloje dalyvaujate kaip civilinis ieškovas. Turėtumėte žinoti, kad šiuo atveju ikiteisminio tyrimo teisėjas gali prašyti pateikti užstatą proceso išlaidoms padengti. Šio užstato dydį nustato teisėjas. Taip pat turėtumėte žinoti, kad teismo ikiteisminio tyrimo skyrius tyrimo pabaigoje gali nuspręsti neperduoti bylos teismui, jei, pvz., prieš kaltinamąjį nesurinkta pakankamai įrodymų. Teismo posėdyje privalote patvirtinti savo, kaip civilinio ieškovo procese, statusą.

Iškelti bylos nusikaltimą padariusiam asmeniui tiesiogiai teisme arba pateikti skundo kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese negalite, jei nusikaltimą padarė nepilnametis.

Kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese1, apeliacinio teismo kaltinimų skyriui Kamer van inbeschuldigingstelling/Chambre des mises en accusation) galite apskųsti visus ikiteisminio tyrimo skyriaus sprendimus, įskaitant bet kokį sprendimą nepradėti kaltinamojo baudžiamojo persekiojimo. Kaltinimų skyriaus sprendimo apskųsti negalite, taip pat negalite vėliau pats iškelti teisme bylos nusikaltimą padariusiam asmeniui.

Jeigu sprendimą dėl nuostolių atlyginimo priima ikiteisminio tyrimo skyrius (tais atvejais, kai nusikaltimą padaręs asmuo išsiunčiamas į psichikos sveikatos įstaigą arba kai nuteisiamas lygtinai), galite pateikti skundą dėl priteistų nuostolių dydžio, bet ne dėl baudžiamųjų bylų teismo nuosprendžio. Skundą turite pateikti per penkiolika dienų (arba per tris dienas, jei kaltinamajam skirtas prevencinis sulaikymas) teismo raštinėje. Tuomet apeliacinio teismo kaltinimų skyrius svarstys jūsų ieškinį dėl nuostolių atlyginimo.

Jeigu dėl kurios nors priežasties nedalyvavote baudžiamajame procese, savo ieškinį galite pareikšti civilinių bylų teismuose. Tai galima padaryti net ir prokurorui nusprendus nutraukti baudžiamąją bylą. Civilinį ieškinį civilinių bylų teisme galite pareikšti įteikdamas šaukimą asmeniui, kuris sukėlė žalą, išskyrus atvejus, kai visos šalys į teismą sutinka atvykti savanoriškai. Šaukimą taip pat galite įteikti draudimo bendrovei, jei jos dalyvavimas yra būtinas (pvz., įvykus eismo įvykiui). Civilinių bylų teismo procesas iš esmės skiriasi nuo baudžiamųjų bylų proceso. Jei norite civilinių bylų teisme pareikšti ieškinį (burgerlijke rechtbank/tribunal civil) (pvz., jeigu nedalyvavote baudžiamajame procese arba jūsų byla buvo nutraukta), privalote būti pasirengęs įrodyti, kad buvo padarytas teisės pažeidimas. Jei baudžiamoji byla neužbaigta, civilinių bylų teismas lauks baudžiamųjų bylų teismo nuosprendžio ir tik po to priims sprendimą dėl civilinio ieškinio. Civilinių bylų teismas privalo vadovautis baudžiamojoje byloje padarytomis išvadomis. Nagrinėjant ieškinį civilinių bylų teismuose taip pat patiriama išlaidų.

Esu užsienietis. Kaip ginamos mano teisės ir interesai?

Jūs, kaip užsienietis, turite visas pirmiau išaiškintas teises. Jums taip pat bus suteikiamos kai kurios papildomos teisės, kuriomis siekiama sudaryti jums lengvesnes sąlygas dalyvauti baudžiamajame procese.

Jei nemokate valstybinės kalbos, turite teisę prašyti nemokamų vertėjo paslaugų. Taip pat pareiškimą galite surašyti pats (arba prašyti, kad policijos pareigūnas užrašytų jūsų pareiškimą jūsų gimtąja kalba). Jei esate už šalies ribų, prokuroras arba ikiteisminio tyrimo teisėjas jus gali apklausti vaizdo konferencijos priemonėmis.

Jei kreipiatės dėl prieglobsčio, turite teisę prašyti, kad pagal antrinės teisinės pagalbos taisykles jums būtų skirtas nemokamas advokatas.

Papildoma informacija:

 • Konstitucija – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.
 • Teismo kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.
 • Baudžiamojo proceso kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.
 • 1992 m. rugpjūčio 5 d. Policijos pajėgų įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.
 • 1985 m. rugpjūčio 1 d. Įstatymas dėl valstybės kompensacijos − Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.
 • 1964 m. birželio 29 d. Įstatymas dėl lygtinio nuteisimo, bausmės vykdymo atidėjimo ir probacijos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų kalba.
 • 2007 m. gegužės 4 d. aplinkraštis GPI 58 dėl elgesio su nukentėjusiais asmenimis integruotose policijos pajėgose – olandų kalba.
 • Generalinės prokuratūros kolegijos aplinkraštis COL 5/2009 dėl vienodų skundų blankų, policijos vykdomo šių blankų perdavimo ir aplinkraščio COL 8/2005 pakeitimo, peržiūrėta 2012 m. gruodžio 20 d. versija.
 • 2008 m. rugsėjo 26 d. dėl tarpdalykinio bendradarbiavimo dirbant su nukentėjusiaisiais nuo prekybos žmonėmis ir (arba) sunkių neteisėto jų gabenimo formų įteisinimo – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų kalba.
 • 2012 m. lapkričio 12 d. aplinkraštis COL 16/2012 − bendras teisingumo ministro, vidaus reikalų ministro ir generalinių prokurorų kolegijos aplinkraštis dėl nukentėjusiųjų priėmimo prokuratūrose ir teismuose.
 • 2012 m. lapkričio 12 d. aplinkraštis COL 17/2012 − bendras teisingumo ministro, vidaus reikalų ministro ir generalinių prokurorų kolegijos aplinkraštis dėl tinkamo mirusiojo laidojimo, pranešimo apie mirtį, tinkamo atostogų suteikimo ir nusikaltimo vietos sutvarkymo baudžiamosiose bylose, kuriose dalyvauja teisminės institucijos.
 • 2012 m. gruodžio 20 d. aplinkraštis COL 18/2012 − bendras teisingumo ministro, vidaus reikalų ministro ir generalinių prokurorų kolegijos aplinkraštis dėl laikino draudimo patekti į namus smurto šeimoje atveju.
 • 2003 m. gruodžio 18 d. karaliaus dekretas dėl dalinai arba visiškai nemokamos antrinės teisinės pagalbos – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų kalba.
 • 2004 m. gegužės 16 d. karaliaus dekretas dėl kovos su prekyba žmonėmis ir neteisėtu jų gabenimu – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų kalba.
 • 1999 m. birželio 13 d. karaliaus dekretas dėl Teisingumo ministerijos teismų tarnybos organizavimo – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.
 • 1950 m. gruodžio 28 d. karaliaus dekretas, kuriuo nustatomos bendrosios taisyklės dėl teisinių išlaidų atlyginimo baudžiamosiose bylose.
 • 1998 m. balandžio 7 d. Valstybės ir flamandų bendruomenės bendradarbiavimo sutartis dėl pagalbos nukentėjusiems asmenims – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų kalba.
 • 2009 m. birželio 5 d. Valstybės, flamandų bendruomenės, prancūzų bendruomenės, prancūzų bendruomenės komiteto ir jungtinio bendruomenės komiteto susitarimas dėl protokolo dėl pagalbos nukentėjusiesiems − olandų ir prancūzų kalbomis.
 • 2009 m. birželio 5 d. Valstybės, prancūzų bendruomenės ir Valonijos regiono susitarimas dėl protokolo dėl pagalbos nukentėjusiesiems − olandų ir prancūzų kalbomis.
 • 2009 m. birželio 5 d. Valstybės ir vokiečių kalba kalbančios bendruomenės susitarimas dėl protokolo dėl pagalbos nukentėjusiesiems − olandų, prancūzų ir vokiečių kalbomis
1. Civilinis ieškovas baudžiamajame procese

Civilinį ieškinį baudžiamųjų bylų teisme galite pareikšti bet kuriame baudžiamojo proceso etape, net jeigu policijai nepateikėte skundo. Turite ne tik įprastas nukentėjusiojo teises, bet ir, kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese, turite teisę:

prašyti atlyginti nuostolius;
kalbėti teismo posėdyje;
proceso pabaigoje prašyti atlyginti išlaidas ir
prašyti, kad teismo procese būtų paskirtas vertėjas;
jeigu jūsų civilinis ieškinys laikomas priimtinu ir pagrįstu, baudžiamajame procese galėsite pasinaudoti įvairiomis teisėmis, be to, jums nereikės teismui pateikti prašymo dėl nukentėjusiojo statuso suteikimo, kad būtų skiriamos bausmės.
Baudžiamajame procese galite užsiregistruoti kaip civilinis ieškovas pateikdamas supaprastintą prašymą, jeigu prokuratūra jau pradėjo tirti bylą. Tai galite padaryti bet kuriame tyrimo arba teisminio nagrinėjimo etape, tačiau tokio prašymo nebegalėsite pateikti apeliaciniame procese. Jei nusikaltimas nesunkus (contravention/overtreding) arba padarytas baudžiamasis nusižengimas (délit/wanbedrijf), civilinį ieškinį galite pateikti ikiteisminio tyrimo teisėjui, kuris tuomet turi pareigą pradėti baudžiamąjį tyrimą. Atsižvelkite į tai, kad ikiteisminio tyrimo etapo pabaigoje ikiteisminio tyrimo kolegija vis dar gali laisvai nuspręsti, jog nepakanka įrodymų, kad kaltinamojo bylą būtų galima nagrinėti teisme.
Norėdamas prisiteisti nuostolių atlyginimą, turėsite pateikti patirtų nuostolių įrodymus. Teismas įvertins, ar jūsų prašymas yra priimtinas, ir nuspręs, ar jį patenkinti, ar ne.
Kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese, turite teisę perduoti bylą apeliacinio teismo kaltinimų skyriui, jeigu baudžiamasis tyrimas vyksta ilgiau nei vienus metus. Ši galimybė leidžia jums netiesiogiai kontroliuoti tyrimo eigą.
2. Nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis apsauga
Nuo 1990 m. pradžios nukentėjusiesiems nuo prekybos žmonėmis Belgijoje suteikiamas saugomo nukentėjusiojo statusas. Toliau nurodytų kategorijų nukentėjusieji turi teisę pasinaudoti „nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis“ statusu:
nukentėjusieji nuo prekybos žmonėmis . y. prekyba žmonėmis siekiant juos lytiškai išnaudoti, versti prašyti išmaldos, ekonomiškai išnaudoti, išimti organus, versti daryti nusikaltimus);
nukentėjusieji nuo neteisėto žmonių gabenimo (t. y. pagalba neteisėtai migracijai siekiant pasipelnyti) sunkinančiomis aplinkybėmis. Šiai grupei priskiriami nukentėjusieji nuo smurtinių nusikaltimų ir nukentėjusieji, kurių gyvybei gresia pavojus.
Jei jums suteiktas „nukentėjusiojo nuo prekybos žmonėmis“ statusas, galite pasinaudoti specialiomis su leidimu gyventi ir dirbti šalyje susijusiomis sąlygomis, jeigu:
nutraukiate ryšius su įtariamaisiais;
sutinkate su privaloma pagalba, kurią siūlo pripažintas centras, teikiantis specializuotas nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis priėmimo ir pagalbos jiems paslaugas;
duodamas parodymus arba pateikdamas skundą bendradarbiaujate su teisminėmis institucijomis.
3. Administracinės sankcijos
Administracines sankcijas skiria vietos valdžios institucijos ir tai nėra baudžiamosios sankcijos. Vietos valdžios institucijos turi teisę už tam tikrus smulkius nusikaltimus ir pažeidimus skirti administracines sankcijas (baudas, pastatų arba patalpų uždarymą, leidimų arba licencijų galiojimo sustabdymą). Šias sankcijas savivaldybė gali skirti už savivaldybės taisyklių pažeidimus, tam tikros rūšies vandalizmą ir t. t. Šios sankcijos nepriklauso nuo prokuroro sprendimo traukti baudžiamojon atsakomybėn.
Paskutinis naujinimas: 27/02/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

2. MANO TEISĖS TEISMO PROCESO METU

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Daugiau informacijos

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Jums, kaip nukentėjusiajai šaliai arba civiliam ieškovui baudžiamajame procese1 (partie civile/burgerljke partij), bus raštu pranešta apie bylos nagrinėjimo teisme datą. Jei to dar nepadarėte, šiame etape vis tiek galite baudžiamųjų bylų teisme pareikšti civilinį ieškinį; tai galite padaryti bet kuriuo metu iki galutinių parodymų davimo etapo. Jei neturite advokato ir norite pareikšti civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje, turite:

 • nevėluoti;
 • pranešti apie savo atvykimą teismo tarnautojui (huissier de justice/zittingsdeurwachter) ir paklausti, ar šioje salėje vyks teismo posėdis;
 • prieiti prie teisėjo, kai išgirsite teisėją kviečiant kaltinamąjį, iš kurio norite gauti kompensaciją;
 • pateikti teisėjui savo ieškinį ir visus žalą patvirtinančius dokumentus;
 • pateikti ieškinio kopiją kaltinamojo advokatui;
 • pasilikti dokumentų originalus;
 • pirmininkaujantis teisėjas gali paprašyti jūsų papildomos informacijos ir po to priims oficialų sprendimą dėl jūsų prašymo priteisti kompensaciją.

Paprastai teisiamieji posėdžiai būna atviri visuomenei. Tai reiškia, kad posėdžiuose gali dalyvauti kiekvienas vyresnis nei 14 metų asmuo. Todėl teismo posėdžių salėje leidžiama dalyvauti ir jūsų draugams, kaimynams ir šeimos nariams, žiniasklaidos atstovams ir visuomenei. Uždari posėdžiai vyksta tik išskirtinėmis aplinkybėmis (pvz., kai padarytas lytinis nusikaltimas). Tai reiškia, kad visuomenė ir spaudos atstovai neįleidžiami į teismo posėdžių salę. Teisėjui galite pateikti prašymą dėl uždaro teismo posėdžio. Ši galimybė yra konkrečiai numatyta įstatyme, jei esate nukentėjęs nuo lytinių nusikaltimų, tokių kaip išžaginimas arba lytinis priekabiavimas. Teisėjas taip pat gali nuspręsti rengti uždarą posėdį ir tuo atveju, jei tai būtina nepilnamečio interesams arba šalių privatumui apsaugoti. Tačiau sprendimą teisėjas visada priims viešame teismo posėdyje.

Jei baudžiamųjų bylų teisme norite prisiteisti nuostolių atlyginimą (pareikšdamas civilinį ieškinį baudžiamajame procese), turite pateikti patirtų nuostolių įrodymus. Proceso pabaigoje jūsų civilinį ieškinį įvertins teisėjas. Bylą nagrinėjant teisme jums turi atstovauti advokatas. Jei nenorite tiesiogiai susitikti su kaltinamuoju, procese jūsų vardu gali dalyvauti advokatas (kaltinamasis negali atsisakyti asmeniškai dalyvauti teismo posėdyje). Vienintelis atvejis, kai privalote atvykti asmeniškai, yra tada, kai jūs šaukiamas dalyvauti kaip liudytojas.

Bylos su prokuroru atskirai aptarinėti negalite.

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Jei davėte parodymus ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, tai nereiškia, kad jūsų bus prašoma teisme dar kartą patvirtinti savo parodymus. Išimtis taikoma tais atvejais, kai jūsų bylą nagrinėja asizų teismas2 (cour d'assises/hof van assisen).

Tačiau jei esate šaukiamas asmeniškai atvykti į teismo posėdį ir jums taikoma apsaugos priemonė arba jūsų nėra šalyje, į klausimus galite atsakyti vaizdo arba telefono konferencijos priemonėmis. Jei būtina, galima pakeisti balsą ir nerodyti jūsų veido.

Jei esate kviečiamas būti liudytoju, galite prašyti kompensuoti iš anksto nustatytą sumą (atvykimo išmoka) ir kompensacijos už nukeliautą kilometrą (kelionės išmoka). Norėdamas gauti šią kompensaciją, turite kreiptis į teismo, į kurį atvykote liudyti, raštinę (greffe/griffie) ir pateikti iš teismo tarnautojo gautą šaukimą, kartu ir tapatybę patvirtinantį dokumentą. Raštinė darbo valandomis netrukus išmokės jums kompensaciją.

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Jei esate nepilnametis, jūsų tapatybė nebus viešai skelbiama. Bet koks nuotraukų, piešinių arba kitų dokumentų, kuriuose gali būti atskleista jūsų tapatybė, viešas rodymas arba platinimas yra laikomas nusikaltimu.

Jei buvote apklausiamas naudojant audiovizualines priemones, asmeniškai atvykti nebūtina, nebent teisėjas nusprendžia, kad tai būtina siekiant nustatyti tiesą. Šiuo atveju teisėjas turi liepti jums dalyvauti asmeniškai ir nurodyti tokio sprendimo priežastis. Tačiau galite teisėjo prašyti, kad teismo posėdis būtų uždaras. Tai konkrečiai numatoma įstatyme, jei esate nukentėjęs nuo lytinių nusikaltimų, tokių kaip išžaginimas arba lytinis priekabiavimas. Uždarą posėdį teismas gali rengti ir tuo atveju, jei tai būtina nepilnamečio interesams arba šalių privatumui apsaugoti.

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Jeigu pareiškėte civilinį ieškinį kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese, teismo posėdyje galite dalyvauti pats arba per advokatą.

Iš pradžių galite kreiptis į pirminės teisinės pagalbos komandą (juridische eerstelijnsbijstand/aide juridique de première ligne), kurios advokatai tam tikromis dienomis konkrečiu laiku teikia nemokamas teisines konsultacijas ir, kai tinkama, gali jums patarti kreiptis į specialias tarnybas. Konsultacijos teikiamos teismuose, taikos teisėjų teismuose, teisės centruose, savivaldybių administracijose ir t. t. Teisės centrą (justitiehuis/maison de justice) galite rasti kiekvienoje teismo apylinkėje (jų kontaktiniai duomenys pateikiami Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų arba Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų kalbomis), kita vertus, galite kreiptis paramos nukentėjusiesiems tarnybą.

Norėdamas gauti išsamią teisinę konsultaciją ir pagalbą ir būti atstovaujamas, turite pasinaudoti advokato paslaugomis. Šiuo atveju naudositės antrinės teisinės pagalbos paslaugomis, kurios, atsižvelgiant į jūsų pajamas, gali būti iš dalies arba visiškai nemokamos. Įvairių kategorijų asmenims, kurių padėtis yra specifinė, pvz., nepilnamečiams arba protinę negalią turintiems asmenims, visada suteikiama teisė į nemokamą teisinį atstovavimą.

Norėdamas gauti antrinę teisinę pagalbą, turėsite nuvykti į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasTeisinės pagalbos biurą (Bureau d'Aide Juridique/Bureau voor Juridische Bijstand), kuris yra kiekvieno teismo pastate. Turėsite pateikti visus dokumentus, įrodančius, kad priklausote kuriai nors iš specialių kategorijų arba kad jūsų grynosios pajamos yra mažesnės už nustatytą ribą. Biuras per dvi savaites nuspręs, ar patenkinti jūsų prašymą, ir nusiųs jums paskirto advokato kontaktinius duomenis. Taip pat galima paklausti, ar jūsų pasirinktas advokatas sutinka teikti antrinę teisinę pagalbą. Sutikęs advokatas susisieks su Teisinės pagalbos biuru ir prašys patenkinti jūsų prašymą.

Jei jūsų pajamos nedidelės, teikiant teisinę pagalbą ir esant tam tikroms sąlygoms taip pat galite prašyti atleisti nuo įvairių procesinių mokesčių (pvz., antstolio mokesčių ir mokesčių už bylos medžiagoje pateiktų įrodymų kopijas). Norėdamas pasinaudoti galimybe nemokėti mokesčių, prašymą turite pateikti baudžiamųjų bylų teismo, kuriame nagrinėjama jūsų byla, Teisinės pagalbos biurui. Jei jau esate civilinis ieškovas baudžiamajame procese (žr. toliau), šį prašymą raštu arba žodžiu galite pateikti bylą nagrinėjančiame baudžiamųjų bylų teisme.

Taip pat rekomenduojama atidžiai patikrinti draudimo sutartį ir išsiaiškinti, ar joje numatytas teisinių išlaidų draudimas. Susisiekite su savo draudimo agentu.

Vykstant teismo procesui pagalbą jums gali suteikti teisės centro darbuotojai arba pagalbos nukentėjusiesiems tarnyba.

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Jei jums baudžiamojo proceso metu gresia pavojus ir ikiteisminio tyrimo laikotarpiu ikiteisminio prokuroras suteikė dalinį arba visišką anonimiškumą, į klausimus galite atsakyti telefono arba vaizdo konferencijos priemonėmis. Jei būtina, galima pakeisti balsą ir nerodyti jūsų veido.

Jei teisme turite dalyvauti kaip liudytojas ir per ikiteisminį tyrimą nebuvote apklaustas, teisėjas gali priimti nutartį, kad jūsų tapatybė oficialiame posėdžio protokole nebūtų atskleista.

Jei nukentėjote nuo išžaginimo arba lytinio priekabiavimo, jums bus taikoma apsauga nuo jūsų tapatybės paviešinimo žiniasklaidoje. Bet koks nuotraukų, piešinių arba kitų dokumentų, kuriuose gali būti atskleista jūsų tapatybė, viešas rodymas arba platinimas yra laikomas nusikaltimu.

Jei kaltinamasis ikiteisminio tyrimo laikotarpiu nėra suimtas ir jums kelia nerimą tiesioginis susitikimas su juo, laukiant, kol bus pradėta jūsų apklausa, galite kreiptis į teisės centro darbuotoją. Siekiant suteikti galimybę išvengti tokio kontakto, kai kuriuose teismų pastatuose įrengti atskiri laukiamieji.

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Jei baudžiamojoje byloje norite gauti piniginę kompensaciją, turite pareikšti civilinį ieškinį baudžiamajame procese. Ieškinyje galite nurodyti visų rūšių patirtą žalą, pvz., fizinius sužalojimus ir susijusias medicinines išlaidas, moralinę žalą, materialinius nuostolius (pvz., negautą darbo užmokestį, prarastus mokslo metus, prarastą darbą ir transporto priemonių arba drabužių sugadinimą), laidotuvių išlaidas ir t. t.

Nustatęs kaltinamojo kaltę, baudžiamųjų bylų teismas priims sprendimą dėl jūsų civilinio ieškinio ir patvirtins, kad turite teisę į žalos atlyginimą. Tuomet teismas įvertins reikalavimo dėl žalos atlyginimo pagrįstumą.

Jeigu dėl kurios nors priežasties nedalyvavote baudžiamajame procese, savo ieškinį galite pareikšti civilinių bylų teismuose. Tai galima padaryti net ir prokurorui nusprendus nutraukti baudžiamąją bylą. Civilinį ieškinį civilinių bylų teisme galite pareikšti įteikdamas šaukimą asmeniui, kuris sukėlė žalą, išskyrus atvejus, kai visos šalys į teismą sutinka atvykti savanoriškai. Šaukimą taip pat galite įteikti draudimo bendrovei, jei jos dalyvavimas yra būtinas (pvz., įvykus eismo įvykiui). Civilinių bylų teismo procesas iš esmės skiriasi nuo baudžiamųjų bylų proceso. Pavyzdžiui, turėsite pats įrodyti, kad priešinga šalis yra atsakinga už jums padarytą žalą, tačiau šiuo atveju galite naudotis baudžiamosios bylos (net jei ji buvo nutraukta) medžiagos kopija. Jei baudžiamoji byla neužbaigta, civilinių bylų teismas lauks baudžiamųjų bylų teismo nuosprendžio ir tik po to priims sprendimą dėl civilinio ieškinio. Civilinis teismas privalo vadovautis baudžiamojoje byloje padarytomis išvadomis. Nepamirškite, kad nagrinėjant ieškinį civilinių bylų teismuose taip pat patiriama išlaidų.

Jeigu prokuroras nusprendė atmesti kaltinimus (taikus susitarimas arba tarpininkavimas baudžiamosiose bylose), galite pasinaudoti dar vienu būdu kompensacijai iš nusikaltimą padariusio asmens gauti. Prisiteisti žalos atlyginimą iš nusikaltimą padariusio asmens galite taikydami tarpininkavimą. Pavyzdžiui, dažniausiai kompensaciją gausite, jei prokuroras pasiūlys pasinaudoti tarpininkavimu baudžiamosiose bylose arba su nusikaltimą padariusiu asmeniu sudaryti taikų susitarimą.

Ne visais atvejais įmanoma gauti žalos atlyginimo iš nusikaltimą padariusio asmens (pvz., kai jis nenustatytas arba nerastas) arba gauti visą kompensaciją iš draudimo bendrovių. Jei nukentėjote nuo tyčinės smurtinės veikos, kompensaciją galite gauti iš valstybės. Apie galimybę gauti kompensaciją iš valstybės skaitykite Europos teisminio tinklo duomenų suvestinėse apie kompensacijas nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų Belgijoje (informacija pateikiama Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasvokiečių, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų ir kitomis kalbomis).

Jei kaltinamasis nuteisiamas, jis turi atlyginti jūsų civilinio ieškinio išlaidas, įskaitant dalį jūsų advokato atlyginimo. Atitinkamą kompensacijos sumą teismas nustato priimdamas nuosprendį byloje.

Jei procesas pradedamas dėl to, kad tiesiogiai iškėlėte bylą kaltinamajam arba baudžiamąją bylą pradėjote pateikdamas baudžiamąjį skundą ir civilinį ieškinį, o vėliau kaltinamasis išteisinamas, teismas gali liepti jums atlyginti visas arba tam tikras valstybės ir kaltinamojo patirtas išlaidas.

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Prašyti taikyti atkuriamąjį tarpininkavimą (médiation réparatrice/herstelbemiddeling) galite bet kuriame proceso etape: prieš iškeliant bylą teisme, bylos nagrinėjimo metu ir teismui paskyrus bausmę. Atkuriamasis tarpininkavimas vykdomas atskirai nuo baudžiamojo proceso ir jo nepakeičia. Todėl teisminės institucijos ir toliau turi pareigą priimti bet kokį sprendimą dėl baudžiamojo persekiojimo, bausmių skyrimo ir vykdymo.

Atkuriamojo tarpininkavimo paslaugas teikia ne valstybė, o dvi nevyriausybinės organizacijos: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasSuggnomè − Flandrijos regione ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMédiante − Valonijos regione. Jų vietinės tarnybos veikia kiekvienoje teismo apylinkėje.

Per atkuriamojo tarpininkavimo procesą pasiektas susitarimas yra konfidencialus ir teismui siunčiamas tik gavus abiejų šalių sutikimą. Teismo sprendime būtina užsiminti apie atkuriamąjį tarpininkavimą, tačiau teismas neprivalo atsižvelgti į pasiekto susitarimo turinį.

Jaunimo bylų teismo teisėjas gali priimti sprendimą dėl privalomo atkuriamojo tarpininkavimo arba gupinio susitikimo (concertation restauratrice en groupe/hergo).

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Jei esate civilinis ieškovas baudžiamajame procese1 arba liudytojas, tačiau nemokate kalbos, kuria vyksta procesas, jums bus paskirtas vertėjas. Galimybės gauti nemokamus dokumentų vertimus raštu nėra.

Daugiau informacijos:

 • 1985 m. rugpjūčio 1 d. Mokesčių ir kitų priemonių įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.
 • 1965 m. balandžio 8 d. Įstatymas dėl jaunimo apsaugos, nusikalstamą veiką padariusių nepilnamečių atsakomybės ir dėl šios veikos padarytos žalos atlyginimo – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų kalba.
 • Konstitucija – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.
 • Baudžiamojo proceso kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalbomis.
 • Teismo kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis.
 • 1950 m. gruodžio 28 d. karaliaus dekretas, kuriuo nustatomos bendrosios taisyklės dėl vykdymo priemonių teisinių išlaidų.

1. Civilinis ieškovas baudžiamajame procese
Civilinį ieškinį baudžiamųjų bylų teisme galite pareikšti bet kuriame baudžiamojo proceso etape, net jeigu policijai nepateikėte skundo. Turite ne tik įprastas nukentėjusiojo teises, bet ir, kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese, turite teisę:
 • prašyti atlyginti nuostolius;
 • kalbėti teismo posėdyje;
 • proceso pabaigoje prašyti atlyginti išlaidas;
 • prašyti, kad teismo procese būtų paskirtas vertėjas;
 • jeigu jūsų civilinis ieškinys laikomas priimtinu ir pagrįstu, baudžiamajame procese galėsite pasinaudoti įvairiomis teisėmis, be to, jums nereikės teismui pateikti prašymo dėl nukentėjusiojo statuso suteikimo, kad būtų skiriamos bausmės.
Baudžiamajame procese galite užsiregistruoti kaip civilinis ieškovas pateikdamas supaprastintą prašymą, jeigu prokuratūra jau pradėjo tirti bylą. Tai galite padaryti bet kuriame tyrimo arba teisminio nagrinėjimo etape, tačiau tokio prašymo nebegalėsite pateikti apeliaciniame procese. Jei nusikaltimas nesunkus (contravention/overtreding) arba padarytas baudžiamasis nusižengimas (délit/wanbedrijf), civilinį ieškinį galite pateikti ikiteisminio tyrimo teisėjui, kuris tuomet turi pareigą pradėti baudžiamąjį tyrimą. Atsižvelkite į tai, kad ikiteisminio tyrimo etapo pabaigoje ikiteisminio tyrimo kolegija vis dar gali laisvai nuspręsti, jog nepakanka įrodymų, kad kaltinamojo bylą būtų galima nagrinėti teisme.
Norėdamas prisiteisti nuostolių atlyginimą, turėsite pateikti patirtų nuostolių įrodymus. Teismas įvertins, ar jūsų prašymas yra priimtinas, ir nuspręs, ar jį patenkinti, ar ne.
Kaip civilinis ieškovas baudžiamajame procese, turite teisę perduoti bylą apeliacinio teismo kaltinimų skyriui, jeigu baudžiamasis tyrimas vyksta ilgiau nei vienus metus. Ši galimybė leidžia jums netiesiogiai kontroliuoti tyrimo eigą.

2. Asizų teismas
Asizų teismas (kontaktinius duomenis rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis) yra laikinas baudžiamųjų bylų teismas, kuris veikia kiekvienoje provincijoje ir Briuselio apylinkėje. Asizų teismai turi kompetenciją nagrinėti visus sunkius nusikaltimus (crimes/misdaden, t. y. nužudymas ir kiti sunkūs nusikaltimai, už kuriuos skiriama laisvės atėmimo bausmė nuo penkerių metų iki gyvos galvos), politiniai nusikaltimai ir su spauda susiję nusikaltimai (išskyrus rasistinius ir ksenofobinius nusikaltimus). Kitaip nei kiti teismai, kurių sudėtis yra pastovi, asizų teismas turi būti sudaromas kiekvienai konkrečiai bylai. Teismui pirmininkauja apeliacinio teismo teisėjas. Pirmininkui padeda du pirmosios instancijos teismų teisėjai. Prisiekusiuosius sudaro 12 asmenų, atrenkamų konkurso tvarka, ir ne daugiau nei du trečdaliai pradinių narių turi būti vienodos lyties. Prisiekusieji turi turėti balsavimo teisę ir visas pilietines ir politines teises, būti 28−65 metų raštingi asmenys ir neturėti jokių įrašų apie teistumą, susijusį su didesne nei keturių mėnesių laisvės atėmimo bausme arba bausme, susijusia su daugiau nei 60 valandų viešųjų darbų. Sprendimą dėl kaltinamojo kaltės arba nekaltumo prisiekusieji priima savarankiškai. Bausmę prisiekusieji skiria kartu su profesionaliais teisėjais. Asizų teismo nuosprendžiai tik dėl teisės klausimų gali būti skundžiami Kasaciniame teisme.
Paskutinis naujinimas: 27/02/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

3. MANO TEISĖS PASIBAIGUS (PIRMOSIOS INSTANCIJOS) TEISMO PROCESUI

Ar galiu apskųsti skirtą bausmę arba kaltinamojo išteisinimą?

Ar galiu dar kartą apskųsti teismo sprendimą?

Kokios mano teisės įsiteisėjus nuosprendžiui?

Papildoma informacija

Ar galiu apskųsti skirtą bausmę arba kaltinamojo išteisinimą?

Bausmės arba kaltinamojo išteisinimo apskųsti negalite. Tai gali padaryti prokuroras. Jei esate registruotas kaip civilinis ieškovas (1), galite apskųsti tik sprendimus, susijusius su jūsų civiliniu ieškiniu. Skundą dėl kompensacijos pobūdžio (tai yra dėl to, ką jums teismas priteisė kaip kompensaciją, ir dėl kompensacijos sumos) galite pareikšti pateikdamas pareiškimą teismo raštinėje per penkiolika dienų nuo nuosprendžio priėmimo dienos. Skundas teikiamas tam teismui, kuris paskelbė nuosprendį.

Ar galiu dar kartą apskųsti teismo sprendimą?

Asizų teismo (2) sprendimai neskundžiami, tačiau galima prašyti, kad sprendimą dėl jūsų civilinio ieškinio patikrintų Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKasacinis teismas. Kasacinis teismas nenagrinės bylos aplinkybių, o tik tikrins, ar nebuvo padaryta procesinių pažeidimų arba nebuvo netinkamai taikoma arba aiškinama teisė. Pareiškimą dėl patikrinimo turite pateikti per 15 dienų nuo nuosprendžio priėmimo. Pareiškimas turi būti pateiktas tam teismui, kuris paskelbė nuosprendį. Daugiau paaiškinimų gali pateikti teismo tarnautojai.

Kasacinis teismas gali tik patvirtinti arba panaikinti nuosprendį, tačiau negali nagrinėti bylos ir priimti naują sprendimą. Šiam teismui panaikinus visą nuosprendį arba jo dalį, byla bus grąžinta tos pačios instancijos teismui kaip ir teismas, kurio nuosprendis panaikintas, nagrinėti iš naujo.

Kasacinio teismo sprendimas nėra privalomas. Naujas teismas bylą gali išspręsti savo nuožiūra.

Kokios mano teisės įsiteisėjus nuosprendžiui?

Apie teismo priimtą nuosprendį jums specialiai pranešta nebus. Jei jūs arba jūsų advokatas nedalyvavote teismo posėdyje, turėsite patys kreiptis į institucijas arba paprašyti jus informuoti teisingumo asistentus.

Kaip nukentėjusysis, tam tikromis sąlygomis galite gauti informaciją arba išreikšti savo nuomonę dėl sprendimų, susijusių su bausmės vykdymu, pvz., dėl laikino arba lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietos, dalinio arešto, elektroninės priežiūros priemonių, laikino paleidimo dėl gydymo ir pan.

Jei byloje dalyvavote kaip civilinis ieškovas (1) ir jūsų civilinis ieškinys buvo patenkintas, galite gauti informaciją arba išreikšti savo nuomonę dėl bausmės vykdymo.

Jei byloje kaip civilinis ieškovas nedalyvavote, procese, susijusiame su bausmės vykdymu, galite dalyvauti tik tuo atveju, jei atsiųsite prašymą bausmių vykdymo teismui. Jei teismas nuspręs, jog bausmės vykdymu esate suinteresuotas teisėtai, jūsų prašymas bus priimtas.

Esant tam tikroms sąlygoms, jūs, kaip liudytojas, turite šias teises:

 • gauti informaciją apie sprendimus, susijusius su bausmės vykdymu (įskaitant paleidimą iš laisvės atėmimo vietos, elektroninę priežiūrą, lygtinį atleidimą nuo bausmės prieš terminą ir kt.);
 • siūlyti tam tikras sąlygas, kurios galėtų būti taikomos nuteistajam;
 • pareikšti nuomonę dėl tam tikrų sąlygų, kurios jūsų interesais galėtų būti nustatytos nuteistajam.

Pavyzdžiui, galite:

 • išreikšti savo nuomonę dėl tam tikrų sąlygų, kurios bus nustatytos nuteistajam priėmus sprendimą dėl elektroninės priežiūros;
 • pareikšti savo nuomonę teismui svarstant sprendimą dėl lygtinio paleidimo;
 • būti informuotas teisingumo ministrui priėmus sprendimą atleisti nuo bausmės prieš terminą.

Norėdamas pasinaudoti kuriomis nors iš šių teisių, turite užpildyti ir pasirašyti nukentėjusiojo pareiškimo formą ir ją pateikti bausmių vykdymo teismo arba Teisingumo rūmų tarnautojui.

Jums visada gali padėti arba atstovauti advokatas. Taip pat galite pagalbos paprašyti kurios nors iš pagalbos nukentėjusiesiems organizacijų, pavyzdžiui, ruošdamiesi dalyvauti teismo posėdyje.

Daugiau informacijos galite gauti iš Teisingumo rūmų, pagalbos ir paramos nukentėjusiesiems organizacijų arba advokato.

Bausmės vykdymo laikotarpiu ir vėliau galima pasinaudoti tarpininkavimu dėl žalos atlyginimo.

Papildoma informacija:

 • Įstatymas dėl bausmių vykdymo teismo steigimo, 2006 m. gegužės 17 d. priimtas Belgijos Parlamento ir galiojantis nuo 2006 m. rugpjūčio 31 d.
Pastabos:
1. Civilinis ieškovas:
Kaip civilinį ieškovą teisėjas jus gali užregistruoti bet kuriame proceso etape, net jei nepranešėte apie nusikaltimą policijai. Šis statusas suteikia jums tam tikrų papildomų teisių:
 • tapti bylos šalimi;
 • kalbėti teismo posėdyje;
 • pareikalauti kompensacijos teisme;
 • po teisiamojo posėdžio gauti išlaidų atlyginimą;
 • pasinaudoti teise į nemokamas vertėjo paslaugas vykstant procesui.
Taip pat galite pateikti pareiškimą ir įstoti į bylą, kurią jau iškėlė prokuroras. Tokia galimybe galite pasinaudoti per visą ikiteisminį tyrimą ir vykstant teismo procesui, tačiau nebegalite teismo sprendimą apskundus apeliacine tvarka. Jei už nusikaltimą gali būti skiriama griežtesnė bausmė nei aštuonios dienos laisvės atėmimo, bylą galite iškelti pateikdamas pareiškimą ikiteisminio tyrimo teisėjui. Ikiteisminio tyrimo teisėjas privalo pradėti teisminį tyrimą, tačiau jį užbaigus sprendimą, ar yra pakankamai įrodymų įtariamajam patraukti baudžiamojon atsakomybėn, priims teismo institucijos.
Jei pateiksite civilinį ieškinį, turėsite įrodyti reikalaujamą atlyginti žalą. Teismas įvertins jūsų civilinio ieškinio pagrįstumą ir jį priims arba atmes.
Jei esate civilinis ieškovas ir teisminis tyrimas nėra pabaigtas, vienerius metus nuo jo pradžios turite teisę iškelti bylą Apeliacinio teismo Kaltinimų kolegijoje. Tai suteikia jums netiesioginę teisę kontroliuoti tyrimo eigą.

2. Asizų teismas
Asizų teismas (kontaktinius duomenis rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasolandų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprancūzų kalbomis) veikia kiekvienoje iš dešimties Belgijos provincijų ir dešimtyje Briuselio teismų apylinkių. Jam teismingi visi nusikaltimai, už kuriuos baudžiama laisvės atėmimu ilgiau nei penkeriems metams, politiniai nusikaltimai, su spauda susiję nusikaltimai (išskyrus rasistinius ir ksenofobinius nusikaltimus) ir tarptautinės teisės draudžiami nusikaltimai, kaip antai: genocidas ir nusikaltimai žmoniškumui. Kitaip nei kiti teismai, kurių sudėtis yra nekintanti, asizų teismas sudaromas kiekvienai konkrečiai bylai. Jis susideda iš trijų profesionalių teisėjų ir dvylikos prisiekusiųjų. Teismui pirmininkauja apeliacinės instancijos teismo teisėjas, jam padeda du pirmosios instancijos teismų teisėjai. Prisiekusiuosius visada sudaro dvylika asmenų, kurie renkami iš teisę balsuoti rinkimuose turinčių piliečių. Prisiekusieji turi būti 28–65 metų raštingi asmenys. Bylos aplinkybes nagrinėja tik prisiekusieji, o bausmė skiriama kartu su teisėju. Nuosprendžiai neskundžiami, išskyrus skundimą kasacine tvarka Kasaciniame teisme.
Paskutinis naujinimas: 27/02/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

4. PAGALBA IR PARAMA NUKENTĖJUSIESIEMS

Vietos ir federalinė policija

Federalinė valstybės teisingumo tarnyba

Finansinės pagalbos nukentėjusiesiems nuo tyčinių smurtinių nusikaltimų komisija

Bendrieji socialinės paramos centrai

Nereliginės pagalbos piliečiams tarnybos

Socialinis ir psichologinis centras

Pagalbos vaikams centrai

Vaikų SOS komandos

Pagalbos jaunimui tarnyba

Vietos ir federalinė policija

Vietos ir federalinė policija pavaldi Vidaus reikalų ministerijai. Vietos policija vykdo pagrindines policijos pareigas ir dirba vadovaudamasi bendruomenės policijos filosofija. Federalinė policija atsako už specialiąsias policijos užduotis.

Vietos ir federalinė policija:

 • mandagiai ir pagarbiai aptarnauja nukentėjusiuosius;
 • teikia nukentėjusiesiems nuo nusikaltimo praktinę pagalbą, informaciją ir nukreipia juos į atitinkamas tarnybas;
 • užtikrina, kad nukentėjusiųjų duotuose parodymuose būtų tinkamai užfiksuota jų tapatybė ir nurodyta, ar jie nori būti informuojami apie baudžiamojo proceso eigą;
 • susisiekia su nukentėjusiaisiais tuoj po skundo pateikimo.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

E. paštas: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasibznet@ibz.fgov.be.

Federalinė valstybės teisingumo tarnyba

Federalinėje valstybės teisingumo tarnyboje yra keletas departamentų ir komitetų, atsakingų už nukentėjusiųjų interesų apsaugą, įskaitant Generalinį teisės aktų, pagrindinių teisių ir laisvių direktoratą ir Generalinį teisės centrų direktoratą.

Generalinis teisės aktų, pagrindinių teisių ir laisvių direktoratas:

 • atlieka paruošiamąjį darbą ir rengia teisės aktų pasiūlymus;
 • konsultuoja teisingumo ministrą ir kitus dalyvius, ruošia atsakymus į Parlamento klausimus ir dalyvauja tarptautinėse derybose;
 • glaudžiai bendradarbiauja su kitais departamentais, pvz., Generaliniu teisės centrų direktoratu, ir išorės institucijomis.

Teisingumo centrų generalinis direktoratas:

 • administruoja 28 teisės centrus (maisons de justice/justitiehuizen), kurie priklauso Teisingumo ministerijos kompetencijai (Flandrijoje ir Valonijoje yra po 13 teisės centrų, Briuselyje – du: vienas kalbantiesiems prancūziškai ir vienas – olandiškai);
 • kiekviename teisės centre veikia nukentėjusiųjų priimamasis, kuriame dirba specialiai apmokyti darbuotojai.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Federalinės valstybės teisingumo tarnybos interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://justitie.belgium.be.

Teisės centrų kontaktinius duomenis rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Finansinės pagalbos nukentėjusiesiems nuo tyčinių smurtinių nusikaltimų komisija

Finansinės paramos nukentėjusiesiems nuo tyčinių smurtinių nusikaltimų komisija (Commission pour l’aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence/Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden) buvo įsteigta 1985 m. rugpjūčio 1 d. įstatymu. Ji atlieka svarbų vaidmenį teikiant valstybės finansinę pagalbą nuo smurtinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.

Komisija:

 • teikia finansinę paramą nuo tyčinių smurtinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims ir kai kuriais atvejais jų šeimoms;
 • nustato tvarką, pagal kurią pagalba teikiama asmenims, nukentėjusiems nuo kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje padarytų nusikaltimų;
 • gali suteikti pagalbą net ir tuo atveju, jei užpuolikas yra nežinomas arba neveiksnus;
 • neteikia pagalbos nukentėjus nuo nusikaltimų, padarytų dėl neatsargumo arba aplaidumo.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://justice.belgium.be/fr

Bendrieji socialinės paramos centrai

Flandrijoje ir Briuselyje veikia 11 bendrųjų socialinės paramos centrų (Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW)), kurių kiekviename veikia nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų pagalbą teikiantys departamentai.

Centrai:

 • priklauso pagalbos įstaigai „Steunpunt Algemeen Welzijnswerk“ ir yra organizacijos „Victim Support Europe“ nariai;
 • į juos gali kreiptis visi asmenys su klausimais ir problemomis;
 • teikia pagalbos nukentėjusiesiems paslaugas Flandrijoje ir Briuselyje;
 • teikia psichologinę ir socialinę pagalbą nukentėjusiesiems ir jų šeimoms, nusižudžiusio asmens gyviems likusiems šeimos nariams, nukentėjusiesiems katastrofose ir jų šeimoms, ir nukentėjusiesiems kelių eismo įvykiuose ir jų šeimoms;
 • teikia nukentėjusiesiems psichologinę ir socialinę, praktinę ir teisinę pagalbą.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: http://Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.archipel.be/.

Visų 25 CAW kontaktinius duomenis rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Nereliginės pagalbos piliečiams tarnybos

Valonijoje nereliginės pagalbos piliečiams tarnybos (Services Laïques d'Aide aux Justiciables) teikia pagalbą ne tik nukentėjusiesiems, bet ir, pvz., kaliniams ir buvusiems kaliniams.

Šios tarnybos:

 • skirstomos į penkis vietos skyrius (po vieną kiekvienoje Valonijos provincijoje);
 • finansuojama prancūziškai kalbančios bendruomenės;
 • teikia psichologinę, medicininę ir socialinę pagalbą laisvėje esantiems arba įkalintiems įtariamiesiems, nuteistiems asmenims, nukentėjusiesiems ir šių kategorijų asmenų šeimoms;
 • turi profesionalius darbuotojus, kurie dirba daugiašalėse grupėse.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ulb.ac.be/.

Vietos skyrių kontaktinius duomenis rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Socialinis ir psichologinis centras

Socialinis ir psichologinis centras (Sozial-Psychologisches Zentrum (SPZ)) yra vokiškai kalbančioje šalies dalyje veikianti organizacija, kuri teikia pagalbą nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.

Centras:

 • yra nevyriausybinė organizacija, veikianti vokiškai kalbančioje Belgijos dalyje;
 • jo padaliniai veikia Sen Vite ir Eupene;
 • jame dirba įvairių sričių specialistų komanda, sudaryta iš psichologų, gydytojų, socialinių darbuotojų ir psichiatrų, kuri teikia individualią pagalbą visiems nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Eupeno SPZ: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo.eupen@spz.be.

Sen Vito SPZ: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ulb.ac.be/.

Pagalbos vaikams centrai

Pagalbos vaikams centrai (Vertrouwenscentra Kindermishandeling) yra specializuoti Flandrijos valdžios institucijų įsteigti centrai, kurie, dirbdami specifinį darbą, siekia užtikrinti vaikų saugumą ir gerovę.

Centrai:

 • turi padalinius kiekvienoje Flandrijos provincijoje ir Briuselyje;
 • juose dirba iš įvairių sričių specialistų sudarytos komandos, kurios vykdo psichologines, švietimo ir socialines funkcijas;
 • teikia konsultacijas ir pagalbą tais atvejais, kai įtariamas netinkamas elgesys su vaikais;
 • teikia nemokamą pagalbą ir informaciją;
 • gali imtis veiksmų visais atvejais, kai vaikas nukenčia nuo aktyvaus ar pasyvaus fizinio ar psichologinio smurto arba lytinės prievartos;
 • priima anoniminius pranešimus apie bet kokio netinkamo elgesio su vaikais atvejus.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.kindinnood.org/.

Kitus centrų kontaktinius duomenis rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Vaikų SOS komandos

Vaikų SOS komandų federacija (Fédération des Équipes SOS-Enfants) Valonijoje teikia specializuotą pagalbą nuo netinkamo elgesio nukentėjusiems vaikams.

Vaikų SOS komandos:

 • vykdo netinkamo elgesio su vaikais prevenciją ir sprendžia konkrečias problemas;
 • kompleksiškai įvertina vaiko padėtį ir jo aplinką;
 • teikia vaikams ir jų šeimoms medicininę, psichiatrinę, psichologinę ir socialinę pagalbą;
 • didina informuotumą apie netinkamo elgesio su vaikais atvejų sprendimą ir prevenciją.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.federationsosenfants.be/.

Pagalbos jaunimui tarnyba

Pagalbos jaunimui tarnyba (Jugendhilfedienst— JHD) veikia vokiškai kalbančioje Belgijos dalyje ir teikia specializuotą pagalbą nuo nusikaltimų nukentėjusiems nepilnamečiams.

Tarnyba:

 • teikia konsultacijas ir pagalbą netinkamo elgesio su vaikais atvejais;
 • teikia pagalbą vaikams, paaugliams ir jų tėvams vokiškai kalbančioje Belgijos dalyje;
 • prireikus gali perduoti konkretų atvejį nagrinėti prokurorui arba nepilnamečių bylų teismui.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dglive.be/desktopdefault.aspx/tabid-300/537_read-3830/.

Paskutinis naujinimas: 27/02/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Čekija

Esate laikomas nukentėjusiąja šalimi (poškozený – terminas, vartojamas nukentėjusiajam apibūdinti baudžiamojo proceso kodekse (trestní řád)), jei patyrėte žalą dėl veiksmo, kuris pagal baudžiamąjį kodeksą (trestní zákon) yra laikomas nusikalstama veika. Ši žala gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, sugadintas ar pavogtas daiktas. Kaip nukentėjusioji šalis turite tam tikras teises ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Čekijoje baudžiamasis procesas pradedamas faktų tikrinimu ir tyrimu. Šiuo bylos etapu policija atlieka tyrimą, prižiūrint prokurorui. Jei šiuo proceso etapu surenkama pakankamai įrodymų, kad nusikaltimas buvo įvykdytas ir kad jį įvykdė konkretus asmuo, prokuroras priima sprendimą pareikšti kaltinimus ir tuomet byla perduodama teismui. Baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo etapu teismas tiria įrodymus ir remdamasis šiais įrodymais pripažįsta atsakovą kaltu arba nekaltu. Jeigu teismas pripažįsta atsakovą kaltu įvykdžius nusikaltimą, teismas paskiria atsakovui bausmę. Jeigu priimamas sprendimas, kad atsakovas nekaltas, jis išteisinamas. Baudžiamasis procesas gali būti tęsiamas pateikus apeliacinį skundą aukštesnės instancijos teismui, jeigu pateikėte ieškinį dėl žalos atlyginimo.

Kaip nukentėjusioji šalis į baudžiamąją bylą galite įstoti bet kuriuo etapu.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4. Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Jau kai pirmą kartą susisieksite su policija, gausite reikiamą informaciją, kad galėtumėte tinkamai naudotis savo teisėmis. Konkrečiai gausite šią informaciją:

 • kokiai institucijai galite pateikti skundą dėl nusikaltimo, ir tos institucijos kontaktinius duomenis;
 • į ką galima kreiptis prašant profesionalios pagalbos ir kokiomis sąlygomis profesionali pagalba teikiama nemokamai; taip pat gausite pagalbą teikiančių specialistų kontaktinius duomenis;
 • kokiomis sąlygomis turite teisę, kad būtų imtasi priemonių Jūsų saugumui užtikrinti;
 • kur gauti daugiau informacijos apie bylą, kurioje dalyvaujate kaip nusikaltimo auka;
 • apie baudžiamojo proceso etapus ir su jais susijusį savo vaidmenį;
 • kokios institucijos galite prašyti daugiau informacijos; taip pat gausite tos institucijos kontaktinius duomenis;
 • kokiomis sąlygomis turite teisę gauti finansinę paramą;
 • apie artimiausias prieglaudas, intervencijos centrus arba kitas panašias įstaigas, į kurias galite kreiptis;
 • apie artimiausią sveikatos priežiūros paslaugų teikėją, į kurį galite kreiptis;
 • kaip siekti apginti savo teises, jei jas pažeidė valdžios institucija;
 • kokiomis priemonėmis galite prašyti ginti Jūsų interesus, jei gyvenate kitoje ES valstybėje narėje;
 • kokias kitas teises turite pagal Įstatymą dėl nusikaltimų aukų.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jums garantuojamos tos pačios teisės kaip ir Čekijos piliečiams bei Čekijoje gyvenantiems asmenims. Jei pranešite, kad nemokate čekų kalbos, informacija apie Jūsų teises bus suteikta Jums suprantama kalba arba šalies, kurios pilietis esate, valstybine kalba.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Jei teikiate skundą policijai, Jums turi būti suteikta visa informacija, kurią privaloma suteikti pirmą kartą susisiekus su policija, kaip nurodyta pirmiau.

Jei skundą dėl nusikaltimo teikiate prokurorui, visada turite gauti šią informaciją:

 • kur galite prašyti profesionalios pagalbos ir kokiomis sąlygomis profesionali pagalba teikiama nemokamai; taip pat gausite pagalbą teikiančių specialistų kontaktinius duomenis;
 • kokiomis sąlygomis turite teisę, kad būtų imtasi priemonių Jūsų saugumui užtikrinti;
 • kur gauti daugiau informacijos apie bylą, kurioje dalyvaujate kaip nusikaltimo auka.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Kai bendraujate su teisėsaugos institucijomis, jei nemokate čekų kalbos, galite vartoti savo gimtąją kalbą ar kitą kalbą, kurią nurodėte mokantis.

Jei bus įmanoma, galutinis sprendimas dėl proceso užbaigimo bus Jums pateiktas išverstas raštu, kai to paprašysite. Gavus Jūsų pagrįstą prašymą, gali būti pateikti raštu išversti ir kiti dokumentai, jei to reikia, kad per procesą galėtumėte naudotis savo teisėmis.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Institucijų pareiga yra suprantamai informuoti nusikaltimų aukas, atsižvelgiant į jų amžių, protinę brandą ir savarankiškumą, raštingumą ir sveikatą, įskaitant psichologinę būklę. Jei įmanoma, vaikų ir neįgaliųjų apklausas turi atlikti specialiai išmokytas asmuo.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Paramą nusikaltimų aukoms teikia kelių grupių organizacijos, tarp jų valstybiniai Probacijos ir tarpininkavimo tarnybos centrai, taip pat privatūs subjektai, Teisingumo ministerijos akredituoti teikti teisinę informaciją ir (arba) vykdyti atkuriamojo teisingumo programas, ir subjektai, įgalioti pagal Socialinių paslaugų įstatymą teikti psichologinės ir socialinės konsultacinės paramos paslaugas. Teisinę pagalbą aukoms teikia kai kurie advokatai. Šie subjektai įtraukti į pagalbos aukoms teikėjų registrą, tvarkomą Teisingumo ministerijos ir prieinamą Teisingumo ministerijos svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.justice.cz/.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Taip, apie paramą aukoms būsite automatiškai informuotas, kai pirmą kartą susisieksite su policija. Gausite pagalbą teikiančių institucijų kontaktinius duomenis.

Kaip saugomas mano privatumas?

Apskritai teisėsaugos institucijoms neleidžiama viešinti informacijos, kuri nėra tiesiogiai susijusi su nusikalstama veika. Per ikiteisminį procesą negalima atskleisti jokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti Jūsų tapatybę. Ypač griežtai saugomas jaunesnių nei 18 metų asmenų privatumas. Jei paprašysite, informacija apie Jūsų privatų gyvenimą (gyvenamosios vietos ir korespondencijos adresą, darbo ar verslo vietą ir Jūsų asmeninę, šeiminę bei turtinę padėtį) bus tvarkoma taip, kad ją galės gauti tik teisėsaugos institucijos, policijos pareigūnai ir Probacijos ir tarpininkavimo tarnybos pareigūnai, dalyvaujantys toje byloje. Ši informacija gali būti prieinama tik kai to būtinai reikia, kad būtų pasiektas baudžiamojo proceso tikslas arba kad asmuo, kuriam iškelta baudžiamoji byla, galėtų tinkamai naudotis savo teise į gynybą.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Ne. Profesionalią pagalbą galima gauti ir iki baudžiamojo proceso pradžios. Jei tai būtina ir skubu, profesionalią pagalbą galite gauti net prieš pranešdamas apie nusikaltimą.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Yra keli galimi nusikaltimų aukų apsaugos būdai.

Policija gali suteikti trumpalaikę apsaugą, Jei Jums gali grėsti patirti kūno sužalojimą ar kitas didelis pavojus; tokia apsauga gali apimti fizinę apsaugą, gyvenamosios vietos pakeitimą arba konsultacinę ir prevencinę veiklą. Policija taip pat gali įsakyti kaltinamajam išvykti iš namų, kuriuose kartu gyvenate, ir iš kaimynystės 10 dienų laikotarpiui, jei yra rizika, kad gali būti pasikėsinta į Jūsų gyvybę arba sveikatą.

Jei kyla grėsmė aukos saugumui, atsakingas policijos pareigūnas imasi reikiamų veiksmų arba priemonių, kad būtų užtikrintas aukos saugumas. Tai daryti privalo ir kalėjimų tarnybos pareigūnai, ir karo policijos bei municipalinės (miestų) policijos pareigūnai.

Esant sunkesnei padėčiai, turite teisę tam tikromis sąlygomis gauti specialią apsaugą, teikiamą liudytojams ir kitiems asmenims, kuriems gali grėsti patirti kūno sužalojimą arba kitas didelis pavojus, susijęs su baudžiamuoju procesu. Tokia apsauga apima asmeninę apsaugą, gyvenamosios vietos pakeitimą ir pagalbą socialiai integruotis naujoje aplinkoje, tikrosios tapatybės nuslėpimą ir kt. Tai labai rimta priemonė, kuria turėtų būti naudojamasi tik tada, kai būtina.

Teismų arba prokurorų teikiama apsauga – tai atsargumo priemonės, kurių gali būti imamasi per baudžiamąjį procesą, pavyzdžiui, draudimas kaltinamajam susisiekti su auka arba atvykti į bendrus namus, kuriuose auka gyvena. Panašių atsargumo priemonių teismas gali imtis ir per civilinį procesą. Jeigu, siekiant apsaugoti Jus kaip auką arba nukentėjusiąją šalį, būtina suimti kaltinamąjį, tas asmuo gali būti suimtas, jei yra priežasčių manyti, kad kaltinamasis gali pakartoti ar užbaigti savo nusikaltimą arba padaryti kitą nusikaltimą, kurį rengiasi ar grasina įvykdyti.

Be to, turite teisę prašyti per baudžiamąjį procesą imtis priemonių, kad išvengtumėte kontaktų su įtariamu nusikaltimo vykdytoju.

Turite teisę, jei prašote, gauti informaciją apie kaltinamojo paleidimą ar pabėgimą iš areštinės, kalėjimo arba saugomo sulaikymo centro, ir kitą panašią informaciją.

Jei esate liudytojas, tam tikromis sąlygomis galite liudyti neatskleisdamas savo tapatybės.

Teisminė institucija taip pat gali dėl Jūsų apsaugos išduoti Europos apsaugos orderį.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Apsaugą teikia minėtos institucijos, visų pirma policija ir teismai savo sprendimais.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš nusikaltimo vykdytojo?

Teisėsaugos institucijos visada įvertina padėtį. Nustačiusios bet kokį pavojų jos imsis būtinų veiksmų.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Teisėsaugos institucijos visada turi veikti taip, kad auka nepatirtų dar daugiau žalos dėl įvykdyto nusikaltimo ar antrinės žalos.

Jei teisėsaugos institucija pažeidė Jūsų teises arba negalėjote visiškai jomis pasinaudoti, turite teisę siekti apginti savo teises. Visų pirma, turite teisę prašyti apsvarstyti policijos įstaigos elgesį arba pateikti ieškinį, kad būtų kompensuota žala arba pagrįstai atlyginta neturtinė žala, kurią vykdydama savo įgaliojimus padarė valdžios institucija.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Ypač pažeidžiamos aukos yra vaikai, pagyvenę žmonės arba neįgalieji, taip pat kai kurių nusikaltimų (tokių kaip prekyba žmonėmis, teroristiniai išpuoliai, žmogaus orumą žeminantys seksualiniai nusikaltimai ar tam tikri smurtiniai nusikaltimai) aukos. Ypač pažeidžiamos aukos, žinoma, gali naudotis visomis minėtomis galimybėmis gauti apsaugą, ir dažnai yra taip, kad kompetentinga institucija iš esmės privalo patenkinti ypač pažeidžiamos aukos prašymą. Ypač pažeidžiamos aukos apskritai turi daugiau teisių, tačiau tai tiesiogiai netaikoma aukų apsaugai, kuri labiau priklauso nuo to, ar aukai gresia patirti kūno sužalojimą arba kitas didelis pavojus.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Taip, jei esate vaikas (jaunesnis nei 18 metų asmuo), esate ypač pažeidžiama auka ir turite specialių teisių, įskaitant teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą per baudžiamąjį procesą, taip pat teisę, kad Jūsų apklausą ypač jautriai ir dėmesingai atliktų tinkamai išmokytas asmuo, o pakartotinės apklausos būtų ribojamos, ir teisę išvengti tiesioginio akių kontakto su nusikaltimo vykdytoju; be to, daroma mažiau išimčių naudojantis kai kuriomis kitomis teisėmis, kurias turi visos nusikaltimų aukos.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Jei patyrėte žalos dėl to, kad dėl nusikaltimo mirė Jūsų šeimos narys, esate laikomas auka ir turite tas teises, kurios suteikiamos dėl aukos statuso.

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Šiuo atveju nesate laikomas auka, tačiau jei auka Jus pasirinktų savo patikėtiniu, galite juo tapti. Auka turi teisę būti lydima savo patikėtinio per baudžiamąjį procesą ir duodama parodymus. Patikėtiniui gali būti neleista dalyvauti tik išimtiniais atvejais.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios sąlygos taikomos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Taip. Probacijos ir tarpininkavimo tarnyba, kuri yra viena iš pagalbos nusikaltimų aukoms teikėjų, teikia tarpininkavimo paslaugas. Tarpininkavimas yra nemokamas ir grindžiamas abiejų šalių, t. y. nusikaltimo aukos ir vykdytojo, sutikimu. Tarpininkavimu užsiima konfliktų sprendimo ekspertas, kuris laikosi draugiško ir subalansuoto požiūrio į abi šalis ir padeda rasti tinkamą sprendimą. Probacijos ir tarpininkavimo tarnyba – valstybės organizacija, kurios misija apima ir tarpininkavimą siekiant veiksmingai ir visuomenei naudingai išspręsti su nusikaltimais susijusius konfliktus ir kuri, atlikdama šią funkciją, taip pat gali užtikrinti aukos saugumą per tarpininkavimo derybas.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Pagrindinės nuostatos yra Įstatymo Nr. 45/2013 dėl nusikaltimų aukų nuostatos. Įstatymų sąvadu galima darbo dienomis naudotis bet kurioje savivaldos ar regioninės valdžios institucijoje (įskaitant Prahos miesto savivaldybę). Šis įstatymas, kaip ir kiti teisės aktai, yra prieinamas internetu, pavyzdžiui, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasViešojo administravimo portale arba Vidaus reikalų ministerijos svetainėje.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Skundą dėl nusikaltimo galite pateikti raštu, kaip pareiškimą žodžiu arba elektroninėmis priemonėmis bet kuriai policijos įstaigai arba prokurorui. Skunde dėl nusikaltimo turėtumėte išdėstyti tai, ką laikote įrodymais, kad įvykdytas tas nusikaltimas.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Jei to prašote savo skunde dėl nusikaltimo, kompetentinga institucija privalo per vieną mėnesį po to, kai pateiktas skundas, pranešti Jums apie priemones, kurių imasi. Kaip nusikaltimo auka, iš esmės esate nukentėjusioji šalis, todėl turite teisę susipažinti su bylos medžiaga. Taip pat galite prašyti informacijos apie proceso statusą. Tokią informaciją Jums turi suteikti kompetentinga institucija, tačiau tai netaikoma, jei toks informavimas galėtų sutrukdyti pasiekti baudžiamojo proceso tikslą.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokios sąlygos taikomos?

Taip. Galite gauti teisinę pagalbą dar iki baudžiamojo proceso pradžios, galite ja naudotis per visą procesą ir po jo pabaigos. Teisinę pagalbą teikia advokatai. Ypač pažeidžiamos aukos teisinę pagalbą per baudžiamąjį procesą gali gauti nemokamai. Be to, ji gali būti nemokamai ar už mažesnę kainą teikiama aukai, patyrusiai didelę žalą dėl tyčinio nusikaltimo, arba dėl nusikaltimo mirusios aukos likusiam gyvam artimajam; kad gautų pagalbą, šie asmenys turi įrodyti, jog neturi pakankamai lėšų. Kitos nusikaltimų aukos turi teisę gauti teisinę pagalbą už užmokestį.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokios sąlygos taikomos?

Jei per baudžiamąjį procesą esate nukentėjusioji šalis ir pateikiate ieškinį reikalaudamas kompensacijos už žalą ar neturtinės žalos atlyginimo arba neteisėtai įgyto turto grąžinimo (restitucijos), ir šis Jūsų reikalavimas bent iš dalies patenkinamas, nuteistasis privalo kompensuoti Jūsų išlaidas, kurias teko patirti, kad šis reikalavimas būtų pagrįstai įvykdytas per teismo procesą. Jei pateikiate prašymą dėl tokios kompensacijos, teismas gali jį patenkinti, net jei Jūsų ieškinys nebuvo sėkmingas.

Jei esate liudytojas, turite teisę gauti liudytojo atvykimo į teismą išlaidų atlyginimą. Šį atlyginimą turite pasiimti per 3 dienas po apklausos.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Galite tam paprieštarauti pateikdamas skundą. Taip galite apskųsti policijos įstaigos sprendimus ir kai kuriuos per ikiteisminį procesą prokuroro priimtus sprendimus, kurie įforminti kaip rezoliucija. Taigi, galite kaip nukentėjusioji šalis užginčyti, pavyzdžiui, rezoliuciją dėl bylos nutraukimo ir rezoliuciją dėl baudžiamojo persekiojimo nutraukimo.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Taip. Jums (kaip nukentėjusiajai šaliai) bus pranešta, kada vyks pagrindinis bylos nagrinėjimo procesas teisme.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar esu (arba galiu pasirinkti būti) auka, liudytojas, civilinis ieškovas ar privatus kaltintojas?

Čekijos teisės sistemoje skiriami terminai „auka“ ir „nukentėjusioji šalis“. Nukentėjusioji šalis yra viena iš baudžiamojo proceso šalių. Šis terminas iš esmės apima visas nusikaltimų aukas, išskyrus tas, kurios aukomis tapo dėl šeimos ryšio su asmeniu, mirusiu dėl nusikaltimo.

Todėl Čekijos teisminėje sistemoje būsite ir auka, ir nukentėjusioji šalis (taigi, baudžiamojo proceso šalis; tai netaikoma minėtu atveju) – kaip auka galite reikalauti kompensacijos už žalą, neturtinės žalos atlyginimo ar neteisėtai įgyto turto grąžinimo. Iš esmės būsite ir liudytojas. Čekijos teisės sistemoje nėra privačių ieškinių, todėl negalite būti privatus kaltintojas.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Aukų teisės yra reglamentuojamos visų pirma Įstatymo dėl nusikaltimų aukų; jos aprašytos atsakymuose į kitus klausimus.

Nukentėjusioji šalis turi kelias teises pagal Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymą Nr. 141/1961 – Baudžiamojo proceso kodeksą, įskaitant galimybę reikalauti kompensacijos už nusikaltimu padarytą žalą ir neturtinės žalos atlyginimo arba neteisėtai įgyto turto restitucijos, ir galimybę apskųsti sprendimo, priimto dėl kompensacijos už žalą, neturtinės žalos atlyginimo arba neteisėtai įgyto turto restitucijos, rezoliucinės dalies nuostatas. Nukentėjusioji šalis taip pat turi teisę teikti pasiūlymus dėl papildomų įrodymų, naudotis bylos medžiaga, dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime, dalyvauti viešame posėdyje dėl apeliacijų, išreikšti savo nuomonę toje byloje iki proceso pabaigos, dalyvauti derybose, kai siekiama susitarti dėl kaltės pripažinimo ir bausmės, ir viešame posėdyje, kuriame šis susitarimas patvirtinamas; ji taip pat turi teisę, kad jai atstovautų atstovas, ir teisę nustatytais atvejais teikti apeliacinius skundus ir prašymus.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokiomis sąlygomis? Kokios sąlygos taikomos?

Taip, bet kuriame baudžiamojo proceso etape galite pateikti pareiškimą (tiek žodžiu, tiek raštu) dėl to, kokį poveikį nusikaltimas turėjo Jūsų gyvenimui. Kaip auka, t. y. kaip viena iš proceso šalių, galite ieškoti įrodymų, juos pateikti ir siūlyti.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Jei paprašysite, gausite informaciją:

 • apie tai, kad baudžiamasis procesas nepradėtas;
 • apie baudžiamojo proceso statusą;
 • apie tai, kaip kvalifikuojama veika, dėl kurios asmuo kaltinamas;
 • apie viešo bylos nagrinėjimo teisme laiką ir vietą.

Jums taip pat bus pateiktas galutinis sprendimas, kuriuo procesas bus užbaigtas.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Taip. Kaip nukentėjusioji šalis, turite teisę naudotis bylos medžiaga, tačiau prokuroras arba policijos įstaiga gali dėl rimtų priežasčių neleisti Jums pasinaudoti šia teise per ikiteisminį procesą.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Taip, tačiau, kaip auka, galite apskųsti tik sprendimo, priimto dėl kompensacijos už žalą, neturtinės žalos atlyginimo ar neteisėtai įgyto turto restitucijos, rezoliucinės dalies nuostatas.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Žr. atsakymus į kitus klausimus.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Parama (profesionali pagalba) gali būti teikiama net ir po teismo proceso pabaigos tol, kol ji yra reikalinga. Teikiant specialią apsaugą (minėtą pirmiau) dažnai gali reikėti ilgam laikui pakeisti gyvenimo būdą, todėl ji iš esmės teikiama net ir po baudžiamojo proceso pabaigos.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Jei paprašysite, Jums bus pateiktas galutinis teismo sprendimas, kuriame bus pateikta informacija apie nuteistajam skirtą bausmę ir jos atlikimo formą. Jei pateikiate ieškinį reikalaudamas kompensacijos už žalą, neturtinės žalos atlyginimo ar neteisėtai įgyto turto grąžinimo, šis teismo sprendimas visada bus pateiktas Jums.

Be to, kalėjimas arba įstaiga, kurioje saugomi sulaikyti ar apsaugos tikslais gydomi asmenys, jei paprašysite, suteiks Jums papildomos informacijos, ypač apie:

 • nuteistojo paleidimą arba pabėgimą iš kalėjimo ar iš tokios įstaigos, kurioje saugomi sulaikyti ar apsaugos tikslais gydomi asmenys;
 • laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą;
 • nuteistojo išdavimą (ekstradiciją) užsienio valstybei arba perkėlimą į kitą ES valstybę narę.

Jei kaltinamasis paleidžiamas arba pabėga ir Jums gresia pavojus dėl to, kad esate liudytojas, kompetentingos institucijos privalo iškart apie tai pranešti policijai, kuri imsis būtinų priemonių Jūsų saugumui užtikrinti ir Jus informuos.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Taip, žr. pirmiau.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Turite teisę per baudžiamąjį procesą bet kada padaryti pareiškimą dėl to, kokį poveikį nusikaltimas padarė Jūsų gyvenimui iki šiol.

Tačiau neturite teisės apskųsti sprendimo dėl kalinio lygtinio paleidimo ar dėl lygtinai nuteisto asmens gero elgesio.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4. Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Auka gali iš nusikaltimo vykdytojo reikalauti kompensacijos už žalą per civilinį procesą; auka taip pat gali pridėti reikalavimą dėl kompensacijos prie baudžiamosios bylos, iškeltos nusikaltimo vykdytojui (civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje).

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Jei nusikaltimo vykdytojas tyčia nevykdo teismo nustatytos prievolės suteikti kompensaciją už žalą, to reikalaujantis asmuo (auka) turi teisę prašyti teismo, kad būtų užtikrintas priverstinis šios prievolės vykdymas. Nuo 2018 m. sausio 1 d. įsigaliojusiu įstatymu nusikaltimų aukoms taip pat suteikta teisė reikalauti, kad joms teisėtai priklausančią kompensaciją už žalą suteiktų valstybė iš lėšų, išieškotų iš nusikaltimo vykdytojo turtinėmis sankcijomis.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokios sąlygos taikomos?

Čekijos valstybė iš anksto nemoka jokių sumų, mokėtinų vykdant nusikaltimo vykdytojo prievolę suteikti kompensaciją už nusikaltimu padarytą žalą. Čekijos teisės sistemoje aukos teisė į nusikaltimo vykdytojo padarytos žalos kompensavimą, kuris laikomas deliktine prievole, yra griežtai skiriama nuo teisės gauti finansinę paramą pagal Įstatymą Nr. 45/2013 dėl nusikaltimų aukų, kuri yra valstybės išmoka pinigais, suteikiama siekiant sumažinti tapimo auka (viktimizacijos) socialinius padarinius.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Kaip jau minėta, valstybė nemoka žalos atlyginimo siaurąja prasme (nesikiša į nusikaltimo vykdytojo turtinių prievolių vykdymą ir jų neperima), tačiau nusikaltimų aukoms teikia finansinę paramą. Pagal Įstatymą Nr. 45/2013 dėl nusikaltimų aukų finansinė parama gali būti skiriama aukoms, dėl nusikaltimo patyrusioms tam tikrą įstatymų nustatytą minimalią žalą sveikatai, žmogaus orumą žeminančių seksualinių nusikaltimų aukoms, kankinimus patyrusiems vaikams ir dėl nusikaltimo mirusių aukų likusiems gyviems artimiesiems (kurių grupė apibrėžta įstatymų). Šios paramos sumos dažniausiai yra nuo 10 000 CZK (apie 370 EUR) iki 200 000 CZK (apie 7 400 EUR), ji apskaičiuojama taikant įstatymų nustatytą fiksuotąją normą arba atitinka sumą, kurią sudaro įrodytos prarastos pajamos ir gydymo išlaidos ar, atitinkamais atvejais, išlaidos specialiai terapijai, kuria naudojamasi siekiant sumažinti patirtą neturtinę žalą. Teisingumo ministerija priima sprendimus dėl prašymų skirti finansinę paramą, kuriuos reikia pateikti per 2 metus nuo tos dienos, kurią auka sužinojo apie nusikaltimo padarytą žalą, ir ne vėliau kaip po 5 metų nuo tos dienos, kurią įvykdytas nusikaltimas.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nepripažintas kaltu?

Nusikaltimo vykdytojo padarytos žalos kompensavimo (kuris yra deliktinė prievolė) reikalauti negalima, jei nusikaltimo vykdytojas nenuteistas paprasčiausiai todėl, kad yra nežinomas, t. y. atsakingo asmens nėra, arba jo deliktinė atsakomybė neįrodyta, arba nusikaltimo vykdytojas neturi baudžiamosios atsakomybės už savo veiksmus, t. y. kaltinamasis negali būti laikomas atsakingu už jokią žalą, padarytą veiksmais, kurių jis neįvykdė, kurie nebuvo nusikalstamo pobūdžio arba už kuriuos kaltinamasis nėra atsakingas. Tačiau valstybės finansinę paramą (žr. pirmiau), priešingai, asmuo gali įgyti teisę gauti dar iki nusikaltimo vykdytojo nuteisimo; auka turi teisę į ją, net jei nusikaltimo vykdytojas nežinomas arba išvengia baudžiamosios atsakomybės už savo veiksmus, jei nėra jokios abejonės, kad aukai padaryta žala nusikalstamo pobūdžio veiksmais (arba dėl jų mirė aukos artimasis).

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Pagal Įstatymą Nr. 45/2013 dėl nusikaltimų aukų Teisingumo ministerija negali mokėti išankstinių finansinės paramos išmokų, kol sprendimas dėl jos dar nepriimtas; neatidėliotini gyvybiniai aukų poreikiai tenkinami kitu būdu, iš valstybės socialinės priežiūros ar paramos sistemos išteklių.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Subjektai, į kuriuos galite kreiptis, yra įrašyti į Pagalbos nusikaltimų aukoms teikėjų registrą. Šis registras yra prieinamas internetu Vidaus reikalų ministerijos svetainėje: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Keturiuose šio registro skyriuose pateikta informacija apie visų rūšių pagalbos aukoms teikėjus, kurie yra:

 1. socialinių paslaugų teikėjai;
 2. akredituoti teisinės informacijos arba atkuriamojo teisingumo programų teikėjai;
 3. advokatai;
 4. Probacijos ir tarpininkavimo tarnybos centrai.

Šiame registre pateikta gana išsami informacija apie pagalbos nusikaltimų aukoms teikėjus ir galima jų ieškoti pagal pavadinimą ir rajoną, taip pat atlikti sudėtingesnę paiešką pagal kitus kriterijus.

Paramos aukoms karštoji linija

(+420) 116 006 (Pagalbos aukoms linija – visuotinė pagalbos telefonu linija, kuria naudojamasi ir kitose ES valstybėse narėse)

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Tiek, kiek nustatyta, ekspertų pagalba nemokamai teikiama ypač pažeidžiamoms aukoms, kurioms to reikia. Tokios aukos taip pat tiek, kiek nustatyta, gauna nemokamą teisinę pagalbą. Kitos aukos neturi teisės gauti nemokamos profesionalios pagalbos, bet tokia pagalba gali būti nemokamai teikiama jos teikėjo nuožiūra. Tačiau Probacijos ir tarpininkavimo tarnybos teikiama pagalba visada yra nemokama.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Probacijos ir tarpininkavimo tarnyba, kuri yra valstybės institucija, teikia nusikaltimų aukoms teisinę informaciją, psichologinę paramą ir siūlo atkuriamojo teisingumo programas, tokias kaip tarpininkavimas, pagal kurias gali būti padedama ištaisyti Jūsų padėtį neoficialiomis, neteisminėmis derybomis su nusikaltimo vykdytoju. Probacijos ir tarpininkavimo tarnybos 74 centrai veikia visose Čekijos teritorijos dalyse ir teikia savo paslaugas nemokamai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Nevyriausybinės organizacijos ir privatūs asmenys, priklausomai nuo jų veiklos pobūdžio, teikia teisinę informaciją, psichologines ir socialines konsultacijas, teisinę pagalbą arba siūlo naudotis atkuriamojo teisingumo programomis.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Estija

Jei patyrėte tiesioginę fizinę, materialinę ar moralinę žalą, pavyzdžiui, dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika, esate sužalotas arba yra sugadintas ar pavogtas jūsų turtas ir t. t., būsite laikomas nukentėjusiuoju. Jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus.

Estijoje baudžiamąjį procesą sudaro nusikaltimo tyrimas, kurį atlieka policija ir prokuroras. Tyrimo metu renkami įrodymai apie padarytą nusikaltimą ir įtariamą nusikaltėlį. Jei įrodymų pakanka, byla perduodama teismui. Teismas baigiasi teismui priėmus apkaltinamąjį arba išteisinamąjį nuosprendį kaltinamojo atžvilgiu. Nuteisimo atveju teismas taip pat nusprendžia dėl pateikto civilinio ieškinio, bet išteisinimo atveju šis ieškinys atmetamas. Tokiu atveju galima reikalauti kompensacijos civiliniame procese. Teismas gali nuspręsti visiškai ar iš dalies patenkinti civilinį ieškinį, jo netenkinti arba atmesti. Jei nesutinkate su sprendimu, jį galite apskųsti aukštesniam teismui.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4 - Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nepranešus apie nusikaltimą?

Kai kreipsitės į instituciją, gausite šią informaciją:

 • kaip pranešti apie nusikaltimą,
 • ir kokias paramos aukoms paslaugas galima gauti dar nepranešus apie nusikaltimą.

Patarimų dėl to taip pat rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPolicijos ir sienos apsaugos valdybos svetainėje.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jūsų teisės saugomos nepriklausomai nuo to, kurioje ES šalyje tapote nusikaltimo auka. Pranešti apie nusikaltimą ir, jei reikia, gauti paramos aukoms paslaugas galite ir toje šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas, ir toje šalyje, kurioje gyvenate.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Kai pranešate apie nusikaltimą, turite teisę gauti šią informaciją:

 • jei paprašysite – raštišką patvirtinimą, kad pranešėte apie nusikaltimą;
 • per dešimt dienų – pranešimą apie sprendimą pradėti baudžiamąjį procesą arba jo nepradėti;
 • jei baudžiamasis procesas bus pradėtas, būsite apklaustas kaip auka ir Jūsų bus paklausta, ar norite gauti informaciją apie įtariamojo suėmimą ir paleidimą ir apie teisminio bylos nagrinėjimo laiką ir vietą;
 • be to, kai bus baigtas parengtinis bylos tyrimas, prokuroras Jums praneš, kad turite teisę susipažinti su baudžiamosios bylos turiniu.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Bet kuris asmuo, kuris nesupranta estų kalbos arba ja nekalba, turi teisę per procesą gauti vertimo žodžiu paslaugas. Turite teisę, jei paprašysite, gauti raštu išverstą bet kokį tekstą, kuris yra svarbus, kad suprastumėte sprendimą dėl baudžiamojo proceso nutraukimo arba teismo sprendimą, arba kad būtų užtikrintas proceso teisingumas.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Institucijos privalo užtikrinti, kad suprastumėte tai, kas Jums aiškinama, ir kad būtumėte suprastas. Šiuo tikslu policijos skyriuje arba prokuratūroje galima gauti paprastai ir suprantamai parašytų informacinių brošiūrų ir dirba išmokyti specialistai. Taip pat visada turite teisę gauti gestų kalbos vertėjo paslaugas.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Paramos aukoms paslaugas teikia Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos nacionalinė socialinio draudimo valdyba.

Jei esate smurto prieš moteris auka, taip pat galite kreiptis pagalbos į smurtą patyrusių Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasmoterų namus.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Policija Jus informuos apie paramos aukoms paslaugas ir, jei reikės, nusiųs pas paramą aukoms teikiantį darbuotoją. Daugelyje policijos skyrių toks paramą aukoms teikiantis darbuotojas dirba nuolat.

Kaip saugomas mano privatumas?

Visa per baudžiamąjį procesą surinkta informacija yra konfidenciali ir ja nesidalijama su visuomene iki viešo teismo proceso pradžios. Teismas taip pat gali nuspręsti, kad Jūsų bylos nagrinėjimas teisme bus uždaras – tokiu atveju per teismo procesą svarstoma informacija taip pat nebus prieinama visuomenei.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Ne. Bendrą paramą aukoms gali gauti kiekvienas asmuo, nepriklausomai nuo to, ar pranešė apie nusikaltimą. Tačiau yra specialių paramos aukoms paslaugų, tokių kaip kompensacija smurto aukoms arba psichologinei paramai skirta išmoka, kurias galite gauti tik po to, kai pranešate apie nusikaltimą.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Galite prašyti prokuroro, kad jis paprašytų teismo priimti laikiną įtariamojo veiksmus apribojančią nutartį. Laikina apribojančia teismo nutartimi įtariamajam įsakoma nesilankyti teismo nurodytose vietose, nesiartinti prie teismo nurodytų asmenų ar su jais nebendrauti.

Apsauga Jums gali būti suteikta ir liudytojų apsaugos priemonėmis, kurias policija taiko prokuratūros prašymu.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Jei Jums gresia pavojus, kreipkitės į policiją ir ji užtikrins Jūsų saugumą.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš nusikaltimo vykdytojo?

Policija turi įvertinti kiekvieną atvejį ir užtikrinti, kad nebūtų padaryta jokios žalos.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Visos procesą vykdančios institucijos privalo visada atsižvelgti į Jūsų interesus ir apsaugoti Jus nuo tapimo auka antrą kartą (antrinės viktimizacijos) per baudžiamąjį procesą.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Jei esate sunkaus nusikaltimo auka, gali būti leista Jūsų neapklausti teisme; vietoj to gali būti leista surengti nuotolinę apklausą (naudojantis nuotolinio ryšio priemonėmis) arba per Jūsų apklausą teismo salėje gali būti įrengta pertvara, kad kaltinamasis Jūsų nematytų.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Procesą vykdanti institucija gali paskirti vaikų apsaugos pareigūną, socialinį darbuotoją arba psichologą dalyvauti apklausiant nepilnametę auką. Tai yra privaloma sunkesniais atvejais, jei šią procedūrą atliekantis asmuo nėra tinkamai išmokytas.

Jei esate nepilnametė auka ir Jūsų interesams prieštarauja Jūsų teisėto atstovo arba tėvų interesai, procesą vykdanti institucija gali Jums kaip nemokamą teisinę pagalbą paskirti advokatą.

Psichikos sutrikimų turintys nepilnamečiai ir visi jaunesni nei 10 metų, o smurto šeimoje arba seksualinio smurto atvejais – jaunesni nei 14 metų vaikai nėra apklausiami teisme. Vietoj to policijos atliekama nepilnamečio apklausa yra nufilmuojama ir gali būti teisme naudojama kaip įrodymas.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Jei Jūsų šeimos narys mirė dėl įvykdyto nusikaltimo, per procesą turite visas aukos teises.

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Jei Jūsų šeimos narys tapo nusikaltimo auka, Jūs, panašiai kaip ir auka, turite teisę prireikus gauti paramos aukoms paslaugas.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios sąlygos taikomos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Jums ir įtariamajam sutikus, prokuratūra gali nuspręsti nutraukti baudžiamąjį procesą, kad būtų pereita prie taikinimo (tarpininkavimo). Taikinimo paslaugą teikia darbuotojas, teikiantis paramą aukoms.

Turėsite teisę bet kada atsisakyti taikinimo procedūros.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso kodeksas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasĮstatymas dėl paramos aukoms

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (estų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Apie nusikaltimą galite pranešti paskambindamas policijos pagalbos telefono numeriu 112 (jei Jums taip pat skubiai reikia policijos pagalbos), pateikdamas pranešimą raštu artimiausiame policijos skyriuje arba el. paštu nusiųsdamas pranešimą atitinkamai policijos prefektūrai. Daugiau informacijos apie tai, kaip pranešti apie nusikaltimą, rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Po to, kai pranešite apie nusikaltimą, su Jumis bus susisiekta ir bus suteikta informacija apie bet kokias tolesnes procedūras (pavyzdžiui, Jūsų bus paprašyta duoti parodymus, suteikti informacijos apie galimus liudytojus, padėti rinkti įrodymus ir kt.). Jei reikės, taip pat gausite informaciją apie galimą paramą nusikaltimų aukoms ir kitas apsaugos priemones.

Po savo apklausos užsirašykite baudžiamosios bylos numerį ir už bylą atsakingo tyrėjo duomenis. Taip vėliau Jums bus lengviau prašyti policijos suteikti informacijos.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Turite teisę, kad per procesą dalyvautų Jūsų advokatas. Jei neturite lėšų advokatui samdyti, galite pateikti prašymą teismui, kad būtų suteikta valstybės teisinė pagalba.

Visos nepilnametės aukos, kurių interesams prieštarauja jų teisėtų atstovų interesai, turi teisę valstybės teisinę pagalbą gauti nemokamai.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Nusikaltimų aukos ir liudytojai turi teisę gauti dėl baudžiamojo proceso patirtų išlaidų arba prarastų pajamų kompensaciją. Pavyzdžiui, galite prašyti kompensuoti kelionės išlaidas arba negautas pajamas dėl to, kad atvykote duoti parodymų. Jei norite gauti išlaidų kompensaciją, apie tai praneškite institucijai, iš kurios gavote šaukimą atvykti, ir gausite nurodymus, kaip pateikti savo prašymą.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jei baudžiamasis procesas bus nutrauktas, Jums arba Jūsų atstovui bus iškart nusiųsta to sprendimo kopija. Kaip nusikaltimo auka galite prašyti leisti susipažinti su baudžiamosios bylos medžiaga per 10 dienų po to, kai gausite sprendimą dėl baudžiamojo proceso nutraukimo. Per tas 10 dienų taip pat turite teisę prašyti, kad prokuratūra šį sprendimą peržiūrėtų.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Kaip auka, esate teismo proceso šalis tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir kitos šalys, ir turite teisę dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar esu (arba galiu pasirinkti būti) auka, liudytojas, civilinis ieškovas ar privatus kaltintojas?

Jei yra padarytas nusikaltimas Jums, per baudžiamąjį procesą esate auka, tačiau taip pat turite teisę per tą patį procesą pateikti civilinį ieškinį.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą nusikaltimo auka turi teisę:

 1. užginčyti atsisakymą pradėti baudžiamąjį procesą arba jo nutraukimą;
 2. per tyrimo įstaigą arba prokuratūrą pateikti civilinį ieškinį;
 3. sutikti arba nesutikti duoti parodymus prieš sau artimus asmenis;
 4. teikti įrodymus;
 5. teikti prašymus ir skundus;
 6. peržiūrėti proceso protokolą ir daryti pareiškimus dėl proceso sąlygų, eigos, rezultatų ir protokolo (Jūsų pareiškimai bus užrašyti);
 7. po parengtinio bylos tyrimo pabaigos peržiūrėti baudžiamosios bylos turinį;
 8. dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime;
 9. sutikti arba nesutikti, kad būtų taikoma susitarimo procedūra, ir pareikšti nuomonę dėl kaltinimų ir bausmės, kaltinimuose nurodyto žalos dydžio ir civilinio ieškinio;
 10. sutikti, kad būtų taikoma laikina kaltinamojo veiksmus apribojanti nutartis, ir prašyti taikyti apribojančią nutartį;
 11. seksualinio smurto ar smurto dėl lyties atveju arba kai nusikaltimą įvykdo asmuo, su kuriuo palaikomi artimi santykiai, prašyti, kad apklausą atliktų tos pačios lyties asmuo, nebent apklausą atliktų pats prokuroras ar teisėjas arba tai galėtų sutrukdyti proceso eigai.

Nusikaltimo auka privalo:

 1. atvykti gavusi tyrimo įstaigos, prokuratūros arba teismo šaukimą;
 2. dalyvauti procese ir vykdyti tyrimo įstaigos, prokuratūros ir teismo nurodymus.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokiomis sąlygomis?

Turite teisę daryti pareiškimus ir reikšti savo nuomonę teisminio bylos nagrinėjimo metu. Turite teisę duoti parodymus teisme, jei prokuratūra prašo, kad būtumėte apklaustas.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Teismas Jums praneš apie teismo posėdžių laiką ir vietą, taip pat būsite informuotas apie teismo priimtą sprendimą, kuris bus Jums nusiųstas paštu, nebent asmeniškai dalyvautumėte teisme tuo metu, kai tas sprendimas bus paskelbtas.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Bylos medžiagą turite teisę peržiūrėti prokuratūroje po parengtinio tyrimo pabaigos arba tada, kai nutraukiamas baudžiamasis procesas. Prokuratūra Jus informuos apie šią teisę ir paaiškins, kaip galite peržiūrėti bylos dokumentus.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Kaip teismo proceso šalis, turite teisę apskųsti sprendimą apygardos teismui per 30 dienų po to, kai jis priimtas.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Turite teisę, kad Jums būtų pranešta (jei to paprašysite per procesą) tuo atveju, jei nuteistas nusikaltimo vykdytojas bus anksčiau paleistas iš kalėjimo.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Baudžiamojo proceso eiga neturi įtakos tam, kaip ilgai galite gauti paramos aukoms paslaugas. Paramos aukoms paslaugomis galite toliau naudotis ir po baudžiamojo proceso pabaigos, konkrečių laiko apribojimų nėra.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Jums bus pranešta apie teismo nuosprendį, kuriuo nustatyta įtariamajam skirtos bausmės trukmė. Jei paprašysite, gausite pranešimą ir tuo atveju, jei nuteistas nusikaltimo vykdytojas bus anksčiau paleistas iš kalėjimo.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Jei to paprašysite per savo apklausą, Jums bus pranešta, jei nuteistas nusikaltimo vykdytojas bus paleistas arba pabėgs iš kalėjimo.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Per kalinio ankstyvo paleidimo procedūrą Jūsų gali būti paprašyta pareikšti savo nuomonę, tačiau negalite apskųsti tokių sprendimų.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4 - Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Turite teisę per baudžiamąjį procesą pateikti civilinį ieškinį kaltinamajam dėl žalos atlyginimo. Civilinį ieškinį galite pateikti per 10 dienų po to, kai peržiūrėsite baudžiamosios bylos medžiagą. Taip pat galite prašyti, kad prokuratūra šį terminą pratęstų.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Jei nuteistas nusikaltimo vykdytojas nemoka tos sumos, kurią privalo mokėti teismo sprendimu, turite teisę kreiptis į antstolį, kuris organizuos priverstinio išieškojimo procesą.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Ne, valstybė nemoka žalos atlyginimo, kurį skolingas nuteistas nusikaltimo vykdytojas.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Jei esate dėl nusikaltimo mirusio asmens artimasis arba esate smurtinio nusikaltimo auka ir dėl to nusikaltimo patyrėte sveikatos sutrikimą, kuris truko bent keturis mėnesius, galite prašyti valstybės kompensacijos dėl šių rūšių žalos:

 1. žalos, patirtos dėl nedarbingumo ar sumažėjusio darbingumo;
 2. išlaidų, patirtų dėl aukos sveikatai padarytos žalos;
 3. žalos, patirtos dėl aukos mirties;
 4. žalos, padarytos akiniams, dantų protezams, kontaktiniams lęšiams ar kitiems kūno funkcijų palaikymo prietaisams arba drabužiams;
 5. mirusios aukos laidojimo išlaidų.

Kad turėtumėte teisę gauti kompensaciją, turite pranešti policijai apie nusikaltimą per 15 dienų po jo įvykdymo arba po to, kai jau galite apie jį pranešti.

Kompensacijos prašymą reikia pateikti Estijos nacionalinei socialinio draudimo valdybai per trejus metus nuo tada, kai įvykdytas nusikaltimas, arba nuo aukos mirties dienos, nebent:

 1. aukos išlaikytinis apie aukos mirtį sužinotų praėjus daugiau kaip metams po mirties dienos ir prašymas būtų pateiktas per trejus metus nuo tos dienos, kai sužinota apie aukos mirtį;
 2. kompensacijos prašytojas būtų ilgiau kaip metus patyręs sveikatos sutrikimą ir nebūtų galėjęs laiku pateikti prašymo dėl savo sveikatos būklės, todėl prašymą pateiktų per trejus metus nuo tada, kai pagerėjo jo sveikata;
 3. kompensacijos būtų prašoma dėl seksualinio nusikaltimo, padaryto nepilnamečiam asmeniui, ir šis prašymas būtų pateiktas per trejus metus po aukos tapimo pilnamete, jei priežastis, dėl kurios pradėtas tas baudžiamasis procesas, dar nebūtų buvusi žinoma prieš aukai tampant pilnamete.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nepripažintas kaltu?

Valstybės kompensacijos, kuri teikiama nusikaltimų aukoms, galite prašyti ir tuo atveju, jei per baudžiamąjį procesą nepavyksta nustatyti nusikaltimą Jums padariusio asmens tapatybės.

Jei asmuo, kaltinamas padaręs nusikaltimą, yra teismo išteisinamas, bet vis vien manote, kad tas asmuo padarė Jums žalos, galite pateikti civilinį ieškinį.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Sprendimo priėmimas dėl kompensacijos skyrimo smurto aukai gali būti atidėtas iki tol, kol bus priimtas apskrities teismo sprendimas, jeigu:

 1. nėra visiškai aiški prašytojo teisė gauti kompensaciją iš asmens, atsakingo už tuo nusikaltimu padarytą žalą,
 2. arba akivaizdu, kad tas asmuo, kuris atsakingas už nusikaltimu padarytą žalą, sutinka ir gali tą žalą atlyginti.

Jei kompensacijos skyrimas atidedamas, Estijos nacionalinė socialinio draudimo valdyba gali, remdamasi kompensacijos prašytojo prašymu, išmokėti išankstinę išmoką, jei prašytojas aiškiai turi teisę gauti kompensaciją ir jo ekonominė padėtis yra sunki.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

 1. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEstijos nacionalinės socialinio draudimo valdybos Paramos aukoms padalinys
 2. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParamos moterims centrai
 3. Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPolicijos ir sienos apsaugos valdyba

Paramos aukoms karštoji linija

 1. Paramos aukoms karštoji linija: tel. 6121360 arba 16106 (skambučiai priimami nuo pirmadienio iki penktadienio 9.00–17.00 val.).
 2. Paramos vaikams karštoji linija: tel. 16111 (vaikams, kurie praneša, kad jiems reikia pagalbos; skambučiai priimami visą parą, kiekvieną dieną).

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip, paramos aukoms paslaugos yra nemokamos.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Valstybės paramos aukoms tarnybos teikia šias paslaugas:

 1. konsultuoja aukas;
 2. padeda aukoms susisiekti su valstybės ir vietos valdžios institucijomis ir juridiniais asmenimis;
 3. užtikrina saugų apgyvendinimą;
 4. užtikrina maitinimą;
 5. užtikrina būtinų sveikatos priežiūros paslaugų teikimą;
 6. teikia būtiną materialinę paramą;
 7. teikia būtiną psichologinę pagalbą;
 8. teikia būtinas vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, kad būtų galima naudotis paramos aukoms paslaugomis;
 9. teikia kitas paslaugas, būtinas fizinei ir psichosocialinei aukų reabilitacijai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Valstybės paramos aukoms paslaugų teikėjai gali Jus nusiųsti į tinkamas nevyriausybines organizacijas.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasMoterų namai

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Graikija

Būsite laikomas nusikaltimo auka, jei dėl įvykio, kuris pagal Graikijos teisės aktus laikomas nusikalstama veika, patyrėte žalos, pvz., buvote sužalotas, buvo padaryta žalos jūsų nuosavybei arba ji buvo pavogta. Teisės aktais jums, kaip nusikaltimo aukai, suteikiamos tam tikros asmeninės teisės prieš prasidedant teisminiam nagrinėjimui, jo metu ir jam pasibaigus.

Graikijoje baudžiamasis procesas pradedamas atliekant nusikaltimo tyrimą (gr. dierévnisi). Kartais tyrimas išskiriamas į ikiteisminį tyrimą (gr. prokatarktikí exétasi) ir teisminį tyrimą (gr. anákrisi). Ikiteisminio tyrimo tikslas yra ištirti bylos aplinkybes ir nustatyti, ar reikia pradėti baudžiamąjį procesą.

Tyrimą atlieka policija ir teismo pareigūnai – prokuroras (gr. eisangeléas), tyrimą atliekantis teisėjas (gr. anakritís)) arba abu. Baigus tyrimą už bylą atsakingas policijos pareigūnas visus surinktus įrodymus perduos prokurorui. Tada prokuroras įvertins atliktus veiksmus ir kartu su savo rekomendacija dėl tolesnės bylos eigos perduos bylą teismui.

Teismas, peržiūrėjęs bylos medžiagą ir prokuroro rekomendacijas, priims sprendimą nagrinėti bylą arba ją nutraukti.

Teisminio nagrinėjimo metu teismas įvertins visus surinktus įrodymus ir nuspręs, ar kaltinamasis yra kaltas. Jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu, jis nuteisiamas ir jam skiriama bausmė. Jei kaltinamasis pripažįstamas nekaltu, jis išteisinamas.

Daugiau informacijos rasite spustelėję toliau pateiktas nuorodas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4 - Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 24/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Nuo pirmo kontakto su policija ar kita kompetentinga institucija bet kokiomis prieinamomis priemonėmis jums bus nepagrįstai nedelsiant suteikta informacija apie skundo dėl nusikalstamos veikos priimtinumo sąlygas ir teisę įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civiliniam ieškovui, reikalaujančiam atlyginti žalą (gr. politikós enágon); apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite gauti teisinę pagalbą, pateikti reikalavimą atlyginti žalą arba gauti vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugas; apie galimas atkuriamojo teisingumo priemones ir valdžios institucijas, kurios gali padėti pašalinti žalą tarpininkaudamos tarp jūsų ir nusikaltimo vykdytojo; apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis gali būti atlygintos išlaidos, kurias patyrėte dėl dalyvavimo baudžiamajame procese, ir apie tai, kaip galite pateikti skundą dėl institucijos veiksmų, jei manote, kad jūsų teisės buvo pažeistos.

Be teisių baudžiamajame procese, taip pat būsite informuotas

apie galimybę gauti medicininę priežiūrą ir bet kokią specialistų paramą, įskaitant psichologinę pagalbą ir alternatyvų būstą, taip pat apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis gali būti taikomos apsaugos priemonės.

Jei gyvenate kitoje ES valstybėje narėje, jums bus suteikta konkreti informacija apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite pasinaudoti savo teisėmis.

Teikiamos informacijos apimtis ir turinys skirsis priklausomai nuo jūsų konkrečių reikalavimų ir asmeninės situacijos bei nusikalstamos veikos rūšies ir pobūdžio. Vykstant procesui kompetentingos institucijos nuožiūra jums bus suteikta papildoma ir išsamesnė informacija atsižvelgiant į jūsų poreikius (Įstatymo 4478/2017 57 straipsnis dėl teisės gauti informaciją nuo pirmo kontakto su kompetentinga valdžios institucija (Direktyvos 2012/29/ES 4 straipsnis)).

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jei gyvenate kitoje ES valstybėje narėje nei ta, kurioje buvo įvykdytas nusikaltimas, būsite pakviestas pateikti pareiškimą iš karto po to, kai pranešite apie nusikaltimą. Tai galima padaryti remiantis Baudžiamojo proceso kodekso (gr. Kódikas Poinikís Dikonomías, toliau – KPD) nuostatomis, pagal kurias leidžiama naudoti ryšių technologijas, pvz., vaizdo konferencijas, telefoną ar internetą (KPD 233 straipsnio 1 dalis).

Jei gyvenate Graikijoje, o nusikaltimas buvo įvykdytas kitoje ES valstybėje narėje, galite pateikti skundą dėl nusikaltimo prokurorui, veikiančiam jūsų gyvenamosios vietos magistratų teisme (gr. eisangeléas plimmeleiodikón), kuris per prokurorą, veikiantį apeliaciniame teisme (gr. (eisangeléas efetón), jūsų skundą nepagrįstai nedelsdamas perduos kompetentingai atitinkamos valstybės narės teisėsaugos institucijai, nebent šiuo klausimu jurisdikciją turi Graikijos teismai. Prokuroras nėra įpareigotas persiųsti jūsų skundą valstybei narei, kurioje buvo įvykdyta nusikalstama veika, jei taikytini Graikijos teisės aktai, o baudžiamasis procesas pradedamas Graikijoje. Tokiu atveju, siekdamas užtikrinti, kad gautumėte reikiamą informaciją, ir palengvinti savitarpio teisinės pagalbos teikimą, bylą nagrinėjantis prokuroras, veikiantis magistratų teisme, apie tai per apeliaciniame teisme veikianti prokurorą praneš valstybės narės, kurioje buvo įvykdyta nusikalstama veika, kompetentingai teisėsaugos institucijai.

(Įstatymo 4478/2017 64 straipsnis dėl kitoje valstybėje narėje gyvenančių aukų teisių (Direktyvos 2012/29/ES 17 straipsnis))

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Kai pateiksite skundą dėl nusikalstamos veikos, atsakingas pareigūnas turės jus informuoti apie tai, kad galite gauti savo skundo kopiją.

(Įstatymo 4478/2017 58 straipsnis dėl aukų teisių teikiant skundą (Direktyvos 2012/29/ES 5 straipsnis))

Pateikus skundą dėl nusikalstamos veikos jam suteikiamas unikalus skundo registracijos numeris (gr. arithmós vivlíou mínysis). Pagal šį numerį galite sekti savo bylos eigą naudodamas prokuratūroje vedamą registrą arba kreipdamasis į atsakingą skundų tarnybą. Taip pat galite prašyti pateikti pažymą apie bylos eigą (gr. pistopoiitikó poreías), kurioje būtų nurodyta dabartinė proceso stadija (pvz., atliekamas tyrimas siekiant įvertinti skundo pagrįstumą arba ikiteisminis tyrimas) ir aprašyti kiekvienos stadijos rezultatai (pvz., prokuroras nutraukė procesą; buvo pareikšti baudžiamieji kaltinimai, o nusikaltimo vykdytojo byla buvo perduota teisminiam nagrinėjimui (tokiu atveju jums bus pranešta apie teisminio nagrinėjimo laiką bei vietą ir pareikštų kaltinimų pobūdį); iki teisminio nagrinėjimo atliekamas teisminis tyrimas (gr. kyría anákrisi) arba buvo priimta nutartis atmesti kaltinimus ar nutraukti baudžiamąjį persekiojimą; buvo priimtas teismo sprendimas, jei įstojote į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas, reikalaujantis atlyginti žalą).

(Įstatymo 4478 59 straipsnis dėl aukų teisės gauti informaciją apie savo bylą (Direktyvos 2012/29/ES 6 straipsnis))

Jei jūsų byla priklauso Atėnų pirmosios instancijos teismo (gr. Protodikeío Athinón) jurisdikcijai, bylai pasiekus teismą jūsų advokatas gali stebėti jos eigą Atėnų advokatūros (gr. Dikigorikós Sýllogos AthinónNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dsa.gr/) interneto svetainėje. Pačios aukos šia galimybe negali pasinaudoti, nes reikia įvesti prisijungimo duomenis.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Jei nesuprantate graikų kalbos arba ja nekalbate, skundą dėl nusikalstamos veikos galite pateikti jums suprantama kalba arba gauti reikiamą lingvistinę pagalbą, visada laikantis Baudžiamojo proceso kodekse ar kituose konkrečiuose baudžiamuosiuose įstatymuose nustatytų sąlygų, – apie tai jus informuos atsakingi pareigūnai. Galite prašyti nemokamai išversti jūsų skundą.

(Įstatymo 4478 58 straipsnis dėl aukų teisių teikiant skundą (Direktyvos 2012/29/ES 5 straipsnis))

Jei kurioje nors proceso stadijoje turite būti apklaustas kaip liudytojas ir nekalbate graikų kalba arba jos nesuprantate pakankamai gerai, jums bus nedelsiant suteiktos vertėjo žodžiu paslaugos. Teisė gauti vertimo žodžiu paslaugas apima teisę gauti tinkamą pagalbą asmenims, turintiems klausos ar kalbos sutrikimų. Prireikus gali būti naudojamos ryšių technologijos, pavyzdžiui, vaizdo konferencijos, telefonas ar internetas, išskyrus atvejus, kai jus apklausiantis asmuo nusprendžia, kad būtina, jog fiziškai dalyvautų vertėjas žodžiu (KPD 233 straipsnio 1 dalis).

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)

Nuo pirmo kontakto su jumis policija ar kitos valdžios institucijos su jumis bendraus paprasta ir suprantama kalba, žodžiu arba raštu, atsižvelgdamos į jūsų asmenines savybes, visų pirma, pavyzdžiui, į jūsų amžių, brandos lygį, intelektinius ir protinius gebėjimus, išsilavinimą, kalbos įgūdžius, bet kokius klausos ar kalbos sutrikimus ar į tai, kad patiriate didelę emocinę įtampą, kuri turi įtakos jūsų gebėjimui suprasti ar būti suprastam. Savo teisių vadovą galite gauti rašytine forma labiausiai paplitusiomis kalbomis ir Brailio raštu (Įstatymo 4478/2017 56 straipsnio 2 dalis (Direktyvos 2012/29/ES 3 straipsnis)). Be to, jei turite klausos arba kalbos sutrikimų, vertėjas žodžiu jums suteiks tinkamą pagalbą (KPD 233 straipsnio 1 dalis).

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Jei esate nepilnametis (nesulaukęs 18 metų), apie nusikaltimą jūsų vardu gali pranešti jūsų teisinis atstovas (vienas iš tėvų arba globėjas). Jei esate sulaukęs 12 metų, apie nusikalstamą veiką galite pranešti kartu su savo teisiniu atstovu (Baudžiamojo kodekso (gr. Poinikós Kódikas, toliau – PK) 118 straipsnio 2 dalis)).

Tai, ar baudžiamojo proceso metu turite specialių teisių, priklauso nuo nusikalstamos veikos pobūdžio. Pavyzdžiui, jei esate asmeninės ar seksualinės laisvės pažeidimo, prekybos žmonėmis, sekso turizmo, pagrobimo ar seksualinio nusikaltimo auka, turite teisę:

 • susipažinti su savo bylos medžiaga, net jei neįstojote į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas (KPD 108A straipsnis);
 • kad jūsų apklausa būtų įrašyta, tam, kad ją būtų galima naudoti toliau vykstant baudžiamajam procesui ir jums nereikėtų vėl atvykti pas prokurorą ar į teismą (KPD 226A straipsnis);
 • gauti psichologo ar vaikų psichiatro pagalbą, kai esate apklausiamas kaip liudytojas;
 • gauti informaciją apie tai, ar nusikaltimo vykdytojas buvo paleistas į laisvę (KPD 108A straipsnis);
 • prašyti priimti apribojančią nutartį prieš nusikaltimo vykdytoją, kuria jam būtų uždrausta su jumis susisiekti ar artintis prie jūsų namų.
 • Be to, bet kurioje byloje turite teisę:
 • kad būtų atliktas asmeninis įvertinimas siekiant nustatyti, ar turėtų būti taikomos specialios apsaugos priemonės, kai kyla pakartotinės viktimizacijos pavojus (Įstatymo 4478/2017 68 straipsnis dėl aukų asmeninio įvertinimo siekiant nustatyti specialiuosius apsaugos poreikius (Direktyvos 2012/29/ES 22 straipsnis));
 • baudžiamojo persekiojimo ar teisminių institucijų prašyti paskirti teisinį nepilnamečio globėją (gr. epimelitís anilikón), kuris jums atstovaus bet kurioje baudžiamojo proceso stadijoje, jei jums negali atstovauti jūsų tėvai arba jei esate nelydimas ar atskirtas nuo savo šeimos (Įstatymo 4478/2017 69 straipsnio 7 dalis dėl aukų, turinčių specialiųjų apsaugos poreikių, teisės į apsaugą baudžiamojo proceso metu (Direktyvos 2012/29/ES 23 ir 24 straipsniai));
 • prašyti, kad jums būtų leista įstoti į procesą kaip civiliniam ieškovui, reikalaujančiam žalos atlyginimo, kuriam padeda teisinis atstovas (KPD 82 straipsnio 2 dalis).

Kokią informaciją galiu gauti iš policijos ar paramos aukoms organizacijų, kai atliekamas nusikaltimo tyrimas?

Jei bylos medžiaga (gr. dikografía) buvo perduota prokurorui, iš jo galite gauti informacijos apie dabartinę proceso stadiją.

Jei įstojote į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas, galite susipažinti su bylos medžiaga ir gauti dokumentų kopijas nuo tada, kai kaltinamasis buvo pakviestas duoti paaiškinimus (gr. apología), arba buvo priimtas arešto orderis (gr. éntalma sýllipsis) arba orderis dėl priverstinio atvykimo (gr. éntalma viaías prosagogís) (KPD 108 straipsnis) arba įtariamąjį valdžios institucijos pakvietė pateikti paaiškinimus. Iki tol procesas yra konfidencialus.

Paramos aukoms ir apsaugos tarnybos gali teikti informaciją, konsultacijas ir paramą, padėsiančias sužinoti, kaip galite pasinaudoti savo teisėmis, įskaitant teisę reikalauti kompensacijos už žalą, kurią patyrėte dėl nusikalstamos veikos, ir apie jūsų, kaip civilinio ieškovo ar liudytojo, statusą baudžiamajame procese (Įstatymo 4478/2017 62 straipsnis dėl paramos aukoms tarnybų teikiamos paramos (Direktyvos 2012/29/ES 9 straipsnis)).

Kokios yra mano, kaip liudytojo, teisės?

Jei turite būti apklaustas kaip liudytojas, ikiteisminį tyrimą atliekantis prokuroras ar policijos pareigūnas arba apygardos baudžiamųjų bylų teismo teisėjas (gr. ptaismatodíkis) arba tyrimą atliekantis teisėjas (gr. anakritís) jums įteiks teismo šaukimą. Kai tik gausite šaukimą, privalote atvykti pas šiuos pareigūnus ir duoti jiems parodymus. Jūsų bus paprašyta papasakoti, kas įvyko, ir galbūt atsakyti į keletą papildomą klausimų. Jei esate įtariamojo giminaitis, galite atsisakyti duoti parodymus (KPD 222 straipsnis).

Jei turite klausos arba kalbos sutrikimų, apklausa gali būti atliekama raštu. Jei nekalbate graikų kalba, turite teisę gauti nemokamas vertėjo žodžiu paslaugas.

Jei esate prekybos žmonėmis auka, priklausote specialiai liudytojų grupei: psichologas arba psichiatras, bendradarbiaujantis su tyrimą atliekančiais policijos ar teismo pareigūnais, jums teiks išankstinę pagalbą ir naudodamas tinkamus diagnostikos metodus nustatys jūsų intelektinius gebėjimus ir psichologinę būseną. Psichologas arba psichiatras dalyvaus jūsų apklausos metu. Jus taip pat gali lydėti jūsų teisinis atstovas, išskyrus atvejus, kai tyrimą atliekantis teisėjas, nurodęs priežastis, priima nutartį neleisti jam dalyvauti.

Jūsų parodymai bus užrašyti ir, kai įmanoma, bus padarytas jų garso ir vaizdo įrašas, kad juos elektroninėmis priemonėmis būtų galima pateikti teismui, – tokiu atveju jums nereikės fiziškai dalyvauti vėlesnėse proceso stadijose.

Jei byla yra susijusi su smurtu šeimoje, o jūs esate šeimos narys, parodymus duosite neprisiekęs. Jei esate nepilnametis, nebūsite kviečiamas duoti parodymus kaip liudytojas į teismą. Vietoj to, galite pateikti rašytinį pareiškimą, kuris bus perskaitytas teismo posėdžių salėje, nebent būtų nuspręsta, kad jums būtina dalyvauti asmeniškai.

Po jūsų apklausos valdžios institucijos, kuri jums įteikė šaukimą atvykti ir duoti parodymus, galite prašyti atlyginti bet kokias patirtas išlaidas (kelionės ar apgyvendinimo išlaidas) (KPD 288 straipsnis).

Kaip galiu gauti apsaugą, jei man gresia pavojus?

Atsižvelgiant į nusikalstamos veikos pobūdį ir jūsų statusą baudžiamajame procese, gali būti taikoma įvairaus pobūdžio apsauga.

Jei esate organizuoto nusikalstamumo arba terorizmo auka ir iki teismo atliekant teisminį nusikalstamos veiklos tyrimą buvote pakviestas duoti parodymus kaip pagrindinis liudytojas, galite prašyti jums skirti specialią apsaugą nuo galimo keršto ar grasinimų. Priklausomai nuo bylos, apsauga, kurią galima gauti, gali apimti policijos apsaugą, jūsų anonimiškumo apsaugą (jūsų vardas, pavardė, gimimo vieta, namų ir darbo adresas, informacija apie užimtumą, amžius ir pan. bus pašalinti iš visų įrašų) ar net tapatybės keitimą ar perkėlimą į kitą šalį. Galite prašyti, kad jums būtų leista liudyti naudojant garso ir vaizdo technologijas. Jei dirbate viešojoje įstaigoje, taip pat galite prašyti, kad jus laikinai arba visam laikui perkeltų į kitas pareigas. Apsaugos priemonės bus taikomos esant jūsų sutikimui ir jūsų laisvę apribos tik tiek, kiek tai būtina siekiant užtikrinti jūsų paties saugumą; jos gali būti sustabdytos, jei to paprašysite raštu, arba jei nebendradarbiausite, kaip buvo numatyta, kad tos priemonės būtų sėkmingos (Įstatymo 2928/2001 9 straipsnis dėl liudytojų apsaugos).

Jei esate smurto šeimoje auka, jūsų bylą nagrinėjantys policijos pareigūnai jokiomis aplinkybėmis negali atskleisti jūsų tapatybės, nusikaltimo vykdytojo tapatybės, jūsų namų adreso ar bet kokios informacijos, iš kurios būtų galima nustatyti jūsų tapatybę (Įstatymo 3500/2006 20 straipsnis).

Kaip auka galite raštu prašyti taikyti priemones, skirtas užkirsti kelią bet kokiam jūsų ar jūsų šeimos narių ir nusikaltimo vykdytojo kontaktui vietose, kuriose vykdomas baudžiamasis procesas. Jūsų prašymą bet kurioje proceso stadijoje nagrinės baudžiamojo proceso vietos magistratų teismo trijų teisėjų kolegija (gr. trimelés plimmeleiodikeío), vadovaudamasi pagreitinta procedūra, taikoma in flagrante delicto nusikalstamoms veikoms

(Įstatymo 4478/2017 65 straipsnis dėl teisės išvengti aukos ir nusikaltėlio kontakto (Direktyvos 2012/29/ES 19 straipsnis).

Paskutinis naujinimas: 24/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Jei esate nusikaltimo auka, apie nusikaltimą galite pranešti prokurorui arba policijai pateikdamas skundą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo (gr. énklisi arba mínysi). (Iš esmės, énklisi yra pačios aukos pateiktas skundas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo. Tam tikrais atvejais baudžiamasis procesas bus pradėtas tik pateikus tokį skundą (pavyzdžiui, nusikalstamų veikų asmens garbei ir reputacijai atvejais). Mínysi yra kito asmens, o ne aukos, pateiktas skundas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo arba pranešimas apie įvykdytą nusikalstamą veiką, pagal kurį valdžios institucijos gali savo iniciatyva vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, nepriklausomai nuo to, ar auka pateikė skundą. Tačiau praktiškai sąvoka mínysi vartojama abiem skundo rūšims apibūdinti. Todėl, kai prokuratūrai pateikiamas bet kurios rūšies skundas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo, jam suteikiamas unikalus skundo registracijos numeris, vadinamas arithmós vivlíou minýseon – vartojant žodį minýsi).

Taip pat galite prašyti, kad jūsų vardu apie nusikaltimą praneštų kitas asmuo. Tokiu atveju turite pasirašyti rašytinį pareiškimą (gr. dílosi arba exousiodótisi), kuriame būtų nurodytas asmuo, pateiksiantis skundą jūsų vardu. Nėra standartinės formos, kurią reikėtų naudoti šiam pareiškimui pateikti, tačiau jis turi būti pasirašytas dalyvaujant centrinės ar vietos valdžios institucijos pareigūnui ar advokatui (įskaitant jūsų advokatą, jei jį turite), kuris patvirtins jūsų parašo tikrumą. Asmuo, jūsų vardu pranešantis apie nusikaltimą, gali būti jūsų advokatas ar kitas asmuo, kuriuo galite pasitikėti. Jei norint pradėti baudžiamąjį procesą reikalingas aukos skundas dėl baudžiamosios bylos iškėlimo, o auka yra mirusi, teisė pateikti skundą pereina ją pergyvenusiam sutuoktiniui ir vaikams arba jos tėvams (Baudžiamojo proceso kodekso (gr. Kódikas Poinikís Dikonomías, toliau – KPD) 118 straipsnio 4 dalis). Jei po įvykdyto nusikaltimo auka mirė, šie asmenys taip pat gali savarankiškai įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civiliniai ieškovai, reikalaujantys atlyginti žalą dėl jiems sukelto skausmo ir kančių.

Apie nusikalstamą veiką galite pranešti žodžiu arba raštu. Jei nuspręsite apie nusikaltimą pranešti žodžiu, jūsų skundą priimantis pareigūnas jį užregistruos surašydamas pranešimą.

Norėdamas pateikti skundą, turite sumokėti mokestį; mokesčio dydis periodiškai tikslinamas bendru Finansų ministro ir Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministro sprendimu. Išskirtiniais atvejais mokestį jums bus leista sumokėti po skundo pateikimo, tačiau bet kuriuo atveju privalote tai padaryti per tris dienas. Jei mokesčio nesumokėsite, jūsų skundas bus atmestas kaip nepriimtinas. Mokesčio mokėti nereikia, jei turite teisę gauti teisinę pagalbą. Mokesčio mokėti taip pat nereikia, jei esate nusikaltimo seksualinei laisvei arba seksualinio išnaudojimo finansiniais tikslais, smurto šeimoje ar rasinės diskriminacijos auka (Baudžiamojo kodekso (gr. Poinikós Kódikas, toliau – PK) 81A ir 361B straipsniai) arba jei buvo pažeistas vienodo požiūrio principas (KPD 46 straipsnio 2 dalis).

Jei tai nusikaltimai, dėl kurių baudžiamasis persekiojimas gali būti vykdomas valdžios institucijų iniciatyva nepriklausomai nuo to, ar auka prašė jį pradėti, nėra jokių terminų, per kuriuos reikia pranešti apie nusikaltimą, išskyrus tai, kad apysunkių nusikaltimų (gr. plimmelímata) senaties terminas yra penkeri metai. Tačiau tam tikrais atvejais baudžiamasis persekiojimas dėl nusikaltimo gali būti vykdomas tik tada, jei jūs, kaip auka, dėl nusikaltimo patyrusi žalos, prašote pradėti baudžiamąjį procesą. Tokiais atvejais turite pateikti skundą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo (gr. énklisi) per tris mėnesius nuo tada, kai sužinojote apie nusikalstamą veiką arba nusikaltimo vykdytojo tapatybę (jei žinote, kas yra nusikaltimo vykdytojas).

Standartinės formos, kurią reikia naudoti norint pateikti skundą, nėra.

Jūsų skunde turi būti pateikta ši informacija:

 • išsamūs jūsų tapatybės nustatymo duomenys;
 • nusikaltimo vykdytojas ir jo kontaktiniai duomenys, jei juos žinote;
 • išsamus faktinių aplinkybių aprašymas;
 • visi turimi patvirtinamieji dokumentai, pagrindžiantys jūsų skundą;
 • visi liudytojai, kuriuos siūlote apklausti;
 • išsamūs jūsų advokato (jei jį turite) duomenys.

Jei nesuprantate graikų kalbos arba ja nekalbate, skundą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo galite pateikti jums suprantama kalba arba gauti reikiamą lingvistinę pagalbą, visada laikantis Baudžiamojo proceso kodekse ar kituose konkrečiuose baudžiamuosiuose įstatymuose nustatytų sąlygų. Galite prašyti, kad jums nemokamai būtų pateiktas dokumento vertimas (Įstatymo 4478/2017 58 straipsnis dėl aukų teisių teikiant skundą (Direktyvos 2012/29/ES 5 straipsnis)).

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta byloje?

Pateikus skundą dėl baudžiamosios bylos iškėlimo jam suteikiamas unikalus skundo registracijos numeris. Pagal šį numerį galite sekti bylos eigą naudodamiesi prokuratūroje ar atsakingoje skundų tarnyboje vedamu registru. Taip pat galite prašyti, kad jums būtų pateikta pažyma apie bylos eigą (gr. pistopoiitikó poreías), kurioje būtų nurodyta dabartinė proceso stadija.

Jei jūsų byla priklauso Atėnų pirmosios instancijos teismo (gr. Protodikeío Athinón) jurisdikcijai, bylai pasiekus teismą jūsų advokatas gali stebėti jos eigą Atėnų advokatūros (gr. Dikigorikós Sýllogos AthinónNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.dsa.gr/) interneto svetainėje. Pačios aukos šia galimybe negali pasinaudoti, nes reikia įvesti prisijungimo duomenis.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Teisminio nagrinėjimo metu galite turėti advokatą, tačiau turėsite mokėti už jo paslaugas.

Jei metinės jūsų šeimos pajamos sudaro mažiau nei du trečdalius minimalių metinių gyventojų pajamų, nustatytų Nacionalinėje bendrojoje kolektyvinėje darbo sutartyje, jums bus nemokamai suteiktas advokatas, kuris parengs ir pateiks skundą dėl nusikalstamos veikos ir atstovaus jums kaip civiliniam ieškovui visose proceso stadijose, jei esate vieno iš šių nusikaltimų auka: kankinimo ar kito nusikaltimo žmogaus orumui (Baudžiamojo kodekso 137 straipsnio A ir B dalys), diskriminacijos ar vienodo požiūrio principo pažeidimo, nusikaltimo gyvybei, asmens laisvei ar seksualinei laisvei; seksualinio išnaudojimo finansiniais tikslais; nusikaltimo nuosavybei ar nuosavybės teisėms; asmens sužalojimo ar nusikaltimo, susijusio su santuoka arba šeima. Nusikaltimas turi būti sunkus nusikaltimas (gr. kakoúrgima) arba apysunkis nusikaltimas (gr. plimmélima), priskiriamas magistratų teismo trijų teisėjų kolegijai (gr. trimeloús plimmeleiodikeío), už kurį nustatyta mažiausiai šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė (Įstatymas 3226/2004, 2004-02-04 Vyriausybės oficialusis leidinys Nr. 24/A, pakeistas ir papildytas Įstatymu 4274/2014.) Jūsų prašymą suteikti teisinę pagalbą vertins teismo, kuriame nagrinėjama byla, arba kuriame bus pateiktas apeliacinis skundas, pirmininkaujantis teisėjas.

Jūsų vardu veikiantis advokatas padės jums parengti ir pateikti reikalingus dokumentus, kad galėtumėte įstoti į bylą kaip civilinis ieškovas, ir padės jums proceso metu.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla nutraukta jos neperdavus teismui?

Jei prokuroras magistratų teisme (gr. eisangeléas plimmeleiodikón) priima nutarimą jūsų skundą atmesti kaip neturintį teisinio pagrindo, akivaizdžiai nepagrįstą ar teisme nenagrinėtiną, nutarimą per tris mėnesius nuo jo priėmimo dienos (šio termino dėl jokių priežasčių negalima pratęsti) galite apskųsti atsakingam prokurorui, veikiančiam apeliaciniame teisme (gr. eisangeléas efetón) (KPD 47 ir 48 straipsniai). Norėdamas apskųsti nutarimą turėsite sumokėti mokestį, kuris jums bus grąžintas, jei prokuroras patenkins skundą.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese galite tik tada, jei esate civilinis ieškovas (gr. politikó enágon), prašantis teismo priteisti žalos atlyginimą dėl nuostolių arba moralinės žalos ar skausmo ir kančių. Galite prašyti, kad jums būtų leista įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civiliniam ieškovui, iki ikiteisminio tyrimo pabaigos kreipdamasis į atsakingą prokurorą savo skunde dėl baudžiamosios bylos iškėlimo arba atskiru dokumentu (KPD 308 straipsnis), asmeniškai arba per savo advokatą, turintį tam reikalingą bendrąjį arba specialų įgaliojimą. Jūsų civilinis ieškinys užregistruojamas pranešime pridedant advokato įgaliojimą (KPD 83 straipsnis). Jei savo skunde dėl baudžiamosios bylos iškėlimo neprašėte būti pripažintas civiliniu ieškovu, tai dar galite padaryti baudžiamųjų bylų teisme (KPD 82 straipsnis), kol teismas nepradėjo vertinti įrodymų.

Kad jūsų prašymas leisti įstoti į bylą kaip civiliniam ieškovui nebūtų atmestas kaip nepriimtinas, jame turi būti pateiktas trumpas bylos aprašymas, kuriame nurodyti jūsų reikalavimo pagrindai, ir, jei nesate nuolatinis teritorijos, kurioje teismas turi jurisdikciją, gyventojas, – toje teritorijoje paskiriamas įgaliotinis. Įgaliotinis turės teisę priimti visus jums, kaip civiliniam ieškovui, įteikiamus dokumentus ar pranešimus (KPD 84 straipsnis). Norėdamas būti išklausytas baudžiamųjų bylų teisme kaip civilinis ieškovas, turite paskirti įgaliotą advokatą ir sumokėti valstybei nustatyto dydžio mokestį, taikomą visam procesui, kol bus priimtas sprendimas, kurio nebegalima apskųsti. Mokesčio dydis periodiškai tikslinamas bendru Ekonomikos ir finansų ministro ir Teisingumo ministro sprendimu.

Būdamas civiliniu ieškovu esate proceso šalis ir turite įvairių teisių. Galite dalyvauti visuose teismo posėdžiuose, įskaitant uždarus posėdžius, ir galite susipažinti su visais bylos dokumentais. Jums leidžiama pasisakyti teisme ir išdėstyti savo reikalavimus, taip pat galite pareikšti nuomonę po to, kai apklausiamas liudytojas, arba daryti pareiškimus ar pateikti paaiškinimus dėl bet kokių pateiktų parodymų ar įrodymų (KPD 358 straipsnis). Per savo advokatą galite užduoti klausimus nusikaltimo vykdytojui, liudytojams ir kitiems dalyviams (pvz., bet kokiems byloje paskirtiems techniniams ekspertams). Jūsų bus paprašyta duoti parodymus kaip liudytojui (nors ir neprisiekus), taip pat galite siūlyti apklausti liudytojus, jei apie tai laiku pranešate teismui. Turite teisę prašyti atidėti posėdį arba pakeisti teisėją.

Bet kuriuo atveju, būdamas auka, galite būti šaukiamas į teismą kaip liudytojas. Tokiu atveju privalote atvykti į teismą. Kai būsite apklausiamas kaip liudytojas, turėsite galimybę paaiškinti teismui su nusikaltimu susijusias aplinkybes. Teisėjas taip pat gali jums užduoti keletą papildomų klausimų.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu auka, liudytojas, civilinis ieškovas arba privatus kaltintojas arba ar galiu pasirinkti tokį statusą?
Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Galite pasirinkti, ar įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas (tada dalyvausite visame procese ir turėsite svarbių procesinių teisių) ar tiesiog duoti parodymus kaip pagrindinis liudytojas, jei baudžiamasis procesas visų pirma vyksta dėl prieš jus įvykdyto nusikaltimo. Graikijos teismų sistemoje nėra privataus kaltinimo koncepcijos.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą arba pateikti įrodymų? Kokiomis sąlygomis?

Galite teikti dokumentus, kurie teisme bus perskaityti (KPD 364 straipsnis) ir pridėti prie bylos medžiagos, taip pat galite kviesti liudytojus ir atitinkamai apie tai informuoti teismą (KPD 326 straipsnio 2-1 dalis).

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Galite dalyvauti viešuose posėdžiuose proceso metu, renkant įrodymus, atsakovui pateikiant atsiliepimą į ieškinį, advokatams pateikiant pareiškimus ir teismui priimant sprendimą.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Kaip civilinis ieškovas galite susipažinti su bylos medžiaga ir gauti teismo sprendimo kopijas.

Paskutinis naujinimas: 24/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Baigęs teisminį nagrinėjimą, teismas, priklausomai nuo pateiktų įrodymų, kaltinamąjį pripažins kaltu arba išteisins. Jei teismas kaltinamąjį išteisina, jis panaikina kaltinamajam pareikštus kaltinimus. Jei įstojote į procesą kaip civilinis ieškovas (gr. politikós enágon), teismas nepriims sprendimo dėl jūsų reikalavimo atlyginti ar sumokėti finansinę kompensaciją už moralinę žalą, skausmą ir kančias. Tokiu atveju kaltinamasis turi teisę pareikšti jums priešieškinį siekdamas prisiteisti kompensaciją ir bet kokias išlaidas, kurias patyrė dėl bylos (Baudžiamojo proceso kodekso (gr. Kódikas Poinikís Dikonomías, toliau – KPD) 71 straipsnis). Jei teismas kaltinamąjį pripažįsta kaltu, jis skirs kaltinamajam bausmę ir priims sprendimą dėl kompensacijos sumos, kurią kaltinamasis jums turės sumokėti pagal jūsų civilinį ieškinį.

Jei teismas kaltinamąjį išteisins, pagal KPD 486 straipsnio 1 dalies b punktą sprendimą galėsite skųsti tik tuo atveju, jei jums buvo nurodyta kaltinamajam sumokėti kompensaciją ir atlyginti išlaidas, ir galėsite skųsti tik šį nurodymą. Be to, jei esate civilinis ieškovas, galite skųsti sprendimo dalį, kuria jūsų reikalavimas buvo atmestas kaip teisiškai nepagrįstas, arba dalį, kuria jums buvo priteistas piniginis reikalavimas ar kompensacija (KPD 488 straipsnis).

Be to, galite prašyti prokuroro, kad jis apskųstų sprendimą.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Įsigaliojus teismo nuosprendžiui jūsų dalyvavimas baudžiamajame procese iš esmės baigtas. Pagal Graikijos teisės aktus nusikaltimų aukoms bausmės vykdymo etapu nesuteikiama jokių kitų teisių. Yra vienintelė išimtis: jei esate nepilnametis, tapęs nusikaltimo asmens ir seksualinei laisvei auka, turite visas su tuo susijusias teises, įskaitant teisę, kad prokuroras jus informuotų, jei nusikaltimo vykdytojas laikinai ar visam laikui paleidžiamas į laisvę, ir informuotų apie bet kokį nusikaltimo vykdytojo laikiną paleidimą į laisvę, kol jis yra kalėjime, net jei neįstojote į procesą kaip civilinis ieškovas (KPD 108A straipsnis).

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Priklausomai nuo jūsų poreikių, kaip auka turite teisę gauti nemokamą ir konfidencialią bendro pobūdžio arba specialistų paramą ir priežiūros paslaugas iki baudžiamojo proceso, jo metu ir pagrįstą laikotarpį po jo nutraukimo. Šios teisės taip pat gali būti suteiktos jūsų šeimos nariams, atsižvelgiant į jų poreikius ir žalos, kurią jie patyrė dėl prieš jus padarytos nusikalstamos veikos, dydį. Policija ar bet kuri kita kompetentinga institucija, priimanti jūsų skundą, gali jūsų prašymu jums suteikti informacijos arba nukreipti jus į pirmo ir antro lygio vietos valdžios institucijų socialines tarnybas; psichikos sveikatos priežiūros įstaigas; bendruomenių centrus (gr. Kéntra Koinótitas), Lyčių lygybės generalinio sekretoriato konsultacijų centrus (gr. symvoulevtiká kéntra); Nacionalinio socialinio solidarumo centro (gr. Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis) paramos struktūras; Nepriklausomas nepilnamečių vaikų apsaugos tarnybas (gr. Avtotelí Grafeía Prostasías Anílikon Thymáton) prie Teisingumo, skaidrumo ir žmogaus teisių ministerijos arba privačias įstaigas ir profesines ir savanorių asociacijas. Jei esate moteris, tapusi nusikaltimo jūsų asmens ar seksualinei laisvei arba seksualinio išnaudojimo finansiniais tikslais, smurto šeimoje, prekybos žmonėmis, sąvadavimo ar rasistinių nusikaltimų auka, jūsų vaikai taip pat turi teisę gauti paramos ir priežiūros paslaugas (Įstatymo 4478/2017 61 straipsnis dėl teisės naudotis paramos aukoms ir priežiūros paslaugomis (Direktyvos 2012/29/ES 8 straipsnis)).

Bendros paramos ir priežiūros tarnybos jums gali suteikti, be kita ko, informaciją ir konsultacijas dėl jūsų, kaip aukos, teisių ir jūsų teisės reikalauti kompensacijos už nusikaltimu padarytą žalą; informaciją apie tai, kaip galite dalyvauti baudžiamajame procese, būdamas civiliniu ieškovu arba liudytoju; informaciją apie bet kokias susijusias specialistų paramos tarnybas ar tiesiogiai į jas nukreipti; emocinę ir psichologinę paramą; konsultacijas finansiniais ir praktiniais klausimais, susijusiais su nusikaltimu, ar konsultacijas antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto prevencijos klausimais.

Specialistų paramos ir priežiūros tarnybos nukreips aukas į prieglobstį arba suteiks kitą atitinkamą laikiną apgyvendinimą aukoms, kurioms reikia saugios vietos dėl gresiančios antrinės ir pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto rizikos, ir gali suteikti kompleksinę paramą specialių poreikių turinčioms aukoms, pavyzdžiui, rasistinio ar seksualinio smurto, smurto dėl lyties ar tapatybės ir artimųjų smurto aukoms, įskaitant paramą įvykus traumai ir konsultavimą (Įstatymo 4478/2017 62 straipsnis dėl paramos aukoms tarnybų teikiamos paramos (Direktyvos 2012/29/ES 9 straipsnis)).

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Jūsų pageidavimu jums, kaip aukai, nepagrįstai nedelsiant bus teikiama informacija apie baudžiamojo proceso eigą ir pranešta apie teismo sprendimą pagal atitinkamas Baudžiamojo proceso kodekso nuostatas, su sąlyga, kad į baudžiamąjį procesą įstojote kaip civilinis ieškovas. Jei į baudžiamąjį procesą įstojote kaip civilinis ieškovas, informacija apie procesą jums gali būti pateikiama el. paštu, asmeniškai arba per jūsų advokatą (Įstatymo 4478/2017 59 straipsnis dėl aukų teisės gauti informaciją apie savo bylą (Direktyvos 2012/29/ES 6 straipsnis)).

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Turite teisę būti informuotas, jei kompetentinga teisminė institucija panaikino arba pakeitė sprendimą dėl sulaikymo arba jei nusikaltimo vykdytojas visam laikui paleidžiamas į laisvę, pabėgo iš kalėjimo arba atsakingi sulaikymo įstaigos pareigūnai jam leido laikinai išvykti, taip pat būti informuotas apie bet kokias priemones, kurių gali būti imamasi siekiant jus apsaugoti nusikaltimo vykdytojo paleidimo į laisvę arba pabėgimo iš kalėjimo atveju. Tokia informacija jums turi būti suteikta (esant prokuroro leidimui), jei jūsų saugumui gresia arba gali grėsti pavojus, su sąlyga, kad atskleidus šią informaciją nusikaltimo vykdytojui nekils pavojus patirti žalą (Įstatymo 4478/2017 59 straipsnis dėl aukų teisės gauti informaciją apie savo bylą (Direktyvos 2012/29/ES 6 straipsnis)).

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Ne. Tačiau teismas kaip alternatyvios priemonės ar išankstinės sąlygos siekiant atidėti bausmės vykdymą taikant probaciją ar socialinės paramos pareigūno priežiūrą (gr. epimelitís koinonikís arogís) (Baudžiamojo kodekso (gr. Poinikós Kódikas, toliau – PK) 100 straipsnis) gali reikalauti, kad nusikalstamos veikos aukai būtų atlyginta padaryta žala (PK 100 straipsnio 3a dalis). Tai, kaip nusikaltimo vykdytojas laikosi teismo reikalavimų, stebi socialinės paramos pareigūnas, o nesilaikymo atveju kompetentingas prokuroras gali teismo, nurodžiusio atidėti bausmės vykdymą, prašyti šį sprendimą atšaukti.

Paskutinis naujinimas: 24/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4 - Kompensacija

Galite reikalauti, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą, pareikšdami ieškinį pagal civilinę teisę. Civilinį ieškinį galite pareikšti baudžiamajame procese, tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu. Pateikdamas savo reikalavimą įstojate į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas (gr. politikós enágon). Galite reikalauti finansinės kompensacijos už žalą jūsų nuosavybei ir (arba) už moralinę žalą, skausmą ir kančias. Į savo reikalavimą galite įtraukti visas išlaidas, kurias patyrėte dėl bylos (advokatų honorarus, atlygį teismo antstoliams, kelionės išlaidas ir pan.).

Jei teismas nusikaltimo vykdytoją pripažins kaltu, jam bus nurodyta sumokėti jums kompensaciją. Praktiškai ši kompensacija dažniausiai būna simbolinė, o jos suma būna mažesnė už jūsų faktiškai patirtą žalą. Norėdamas išsireikalauti likusią dalį, turite pareikšti atskirą ieškinį civiliniame teisme.

Be to, galite iš karto pareikšti ieškinį civiliniame teisme. Civilinių bylų teismas nusikaltimo vykdytojui nurodys sumokėti kompensaciją, kurios dydis atitiks jūsų faktiškai patirtą žalą.

Jei jūsų reikalavimas nagrinėjamas civilinių bylų teisme, galite jį pareikšti ir baudžiamajame procese; tokiu atveju civilinių bylų teisme nagrinėjama byla bus nutraukta.

Jei esate tyčinio smurtinio nusikaltimo auka, turite teisę gauti kompensaciją iš valstybės. Peržiūrėkite Europos teisminio tinklo (atkuriamojo teisingumo) informacijos suvestinę dėl kompensacijos nusikaltimų aukoms Graikijoje (pateikiama anglų, graikų ir kitomis kalbomis).

Paskutinis naujinimas: 24/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Lyčių lygybės generalinis sekretoriatas (gr. Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), pavaldus Vidaus reikalų ministerijai, valdo moterų, tapusių smurto aukomis, konsultacijų centrus.

Jis sukūrė integruotą 62 struktūrų sistemą, skirtą padėti tokioms moterims.

Sistemą sudaro 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę veikianti pagalbos linija (SOS 15900), 40 konsultacijų centrų ir 21 nakvynės namai moterims ir jų vaikams.

Į pagalbos liniją SOS15900 taip pat galima kreiptis el. pašto adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassos15900@isotita.gr. Ji veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus graikų ir anglų kalbomis. Skambučiams taikomi skambučių šalies viduje tarifai.

Konsultacijų centrai teikia nemokamą psichosocialinę paramą ir teisines konsultacijas. Šiuo metu plečiama teikiamų paslaugų sritis siekiant įtraukti moterų užimtumą ir pagalbą moterims, patiriančioms kelių formų diskriminaciją (paramą pabėgėlėms, vienišoms motinoms, romų bendruomenės narėms ir pan.). Konsultacijų centrų kontaktinė informacija pateikiama svetainėje Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.womensos.gr/ ir socialiniame tinkle „Facebook“: „WomenSOS.gr“

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Lyčių lygybės generalinio sekretoriato interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.isotita.gr/

Lyčių lygybės mokslinių tyrimų centras (gr. Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas, toliau – KEThI)

Lyčių lygybės mokslinių tyrimų centras teikia psichologinę paramą bei teisinę pagalbą smurto šeimoje aukoms ir valdo nakvynės namus, skirtus moterims, tapusioms smurto aukomis, bei jų vaikams.

Lyčių lygybės mokslinių tyrimų centras

 • yra 1994 m. įkurta įstaiga, kurios veikla reglamentuojama pagal privatinę teisę ir kurią prižiūri Lyčių lygybės generalinis sekretoriatas
 • yra sudarytas iš regioninių ir vietos tarnybų, teikiančių psichologinę paramą ir teisinę pagalbą smurto šeimoje aukoms
 • teikia nemokamą psichologinę paramą ir teisinę pagalbą
 • teikia informaciją, konsultacijas ir paramą moterims, susidūrusioms su užimtumo ir socialinės atskirties problemomis
 • bendradarbiaudamas su Atėnų prefektūra, nuo 1993 m. valdo nakvynės namus, skirtus moterims, tapusioms smurto aukomis, bei jų vaikams.
 • KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://kethi.gr/

Nacionalinis socialinio solidarumo centras (gr. Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis, toliau – EKKA)

Nacionalinis socialinio solidarumo centras valdo tinklą, kuris teikia socialinės paramos paslaugas asmenims, šeimoms ir socialinėms grupėms, kurie turi psichosocialinių sunkumų arba kuriems reikia skubios socialinės paramos.

Nacionalinis socialinio solidarumo centras

 • yra Atėnuose įsikūrusi įstaiga, kurios veiklai taikoma privatinė teisė ir kurią prižiūri Darbo, socialinės apsaugos ir socialinio solidarumo ministerija.
 • Centrą sudaro toliau išvardytos tarnybos.
 • Tiesioginė socialinės pagalbos linija 197, skirta visiems piliečiams ir veikianti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Skambučiai yra nemokami.
 • Nacionalinė vaikų apsaugos karštoji linija 1107, kuria teikiama pagalba su vaikais susijusiais klausimais, veikianti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
 • Socialinės paramos centrai Atėnuose, Pirėjuje ir Salonikuose
 • Nakvynės namai, skirti piliečiams Atikos regione, patiriantiems rimtų socialinių ir finansinių problemų
 • Valdo prieglaudas Atikoje ir Salonikuose, skirtas rizikos grupėms priklausančioms moterims ir jų vaikams
 • Teikiamų paslaugų apimtis:
 • konsultacijos ir informacija socialinės paramos klausimais
 • socialinė ir psichologinė parama asmenims ir šeimoms, prieglobsčio teikimas rizikos grupėms priklausančioms moterims ir jų vaikams (daugiausia smurto šeimoje ir prekybos žmonėmis aukoms)
 • trumpalaikis asmenų, patiriančių krizę ar ekstremalią socialinę situaciją, apgyvendinimas
 • bendradarbiavimas ir tarpininkavimas siekiant sudaryti sąlygas naudotis kitų organizacijų teikiamomis socialinio solidarumo paslaugomis.
 • Be to, centras siunčia greitojo reagavimo psichosocialinės paramos grupes, kurias visų pirma sudaro psichologai ir socialiniai darbuotojai, gaivalinių nelaimių (žemės drebėjimo, potvynio, gaisro), avarijų, laivų avarijų, kurių metu nukentėjo labai daug žmonių, ir bet kokių krizių, susijusių su labai daug žmonių, atvejais, kai nusprendžiama, jog reikia minėtų grupių paramos.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ekka.org.gr/

Kankinimo aukų medicininės reabilitacijos centras (gr. Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Kankinimo aukų medicininės reabilitacijos centras teikia reabilitacijos centro paslaugas žmonėms, kurie buvo kankinami, ir jų šeimoms; šiame centre Graikijos ir užsienio sveikatos priežiūros specialistai mokomi apžiūrėti ir gydyti kankinimo aukas, vykdomi moksliniai tyrimai, teikiamos paskatos kankinimo ir jo padarinių tyrimams.

Kankinimo aukų medicininės reabilitacijos centras

 • teikia reabilitacijos centro paslaugas žmonėms, kurie buvo kankinami, ir jų šeimoms
 • Graikijos ir užsienio sveikatos specialistus moko apžiūrėti ir gydyti kankinimo aukas
 • padeda plačiai skleisti žinias apie kankinimo atvejus, įvairias jo formas ir kankinimo aukų reabilitacijos galimybę
 • vykdo mokslinius tyrimus ir teikia paskatas kankinimo ir jo padarinių tyrimams
 • prižiūri ir plėtoja informacijos (dokumentacijos) centrą
 • siekdamas šių tikslų prisideda prie kankinimo prevencijos.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mrct.org/

Tyrimų ir paramos žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms centras (gr. Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú, toliau – EKYThKKA)

Tyrimų ir paramos žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms centras teikia medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę paramą kankinimo ir organizuoto smurto, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms.

Tyrimų ir paramos žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms centras

 • yra ne pelno asociacija, kurios veikla reglamentuojama pagal civilinę teisę
 • teikia medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę paramą kankinimo ir organizuoto smurto, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms
 • didina informuotumą žmogaus teisių klausimais ir skleidžia žinias apie smurto ir socialinės atskirties apraiškas bei jų sprendimo būdus Graikijoje ir užsienyje
 • teikia humanitarinę pagalbą socialinėms grupėms, patyrusioms organizuotą smurtą, kankinimą, žiaurų elgesį ir socialinę atskirtį Graikijoje ir užsienyje
 • vykdo mokslinius smurto ir kankinimo, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties tyrimus
 • prisideda prie kankinimo, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties prevencijos.


KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.cvme.gr/

Graikijos pabėgėlių taryba (gr. Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Graikijos pabėgėlių taryba yra nevyriausybinė organizacija, kuri remia pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus Graikijoje teikdama įvairias psichosocialines ir teisines paslaugas.

Graikijos pabėgėlių taryba

 • yra 1989 m. įsteigta nevyriausybinė organizacija, teikianti paramą pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams Graikijoje
 • padeda pabėgėliams sklandžiai integruotis Graikijoje, teikdama įvairiais psichosocialines ir teisines paslaugas
 • yra vienintelė Graikijos nevyriausybinė ir ne pelno organizacija, dirbanti tik su žmonėmis, kurie prašo prieglobsčio Graikijoje ir yra laikomi pabėgėliais
 • yra registruota kaip speciali labdaros organizacija Užsienio reikalų ministerijoje ir Sveikatos apsaugos ir socialinio solidarumo ministerijoje
 • yra viena iš šešių nevyriausybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises Graikijoje, ir priklauso Nacionalinei žmogaus teisių komisijai (gr. Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou)
 • yra Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro įgyvendinimo partnerė ir Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybos narė.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.gcr.gr/

Graikijos Helsinkio susitarimų stebėjimo organizacija (gr. Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Graikijos Helsinkio susitarimų stebėjimo organizacija stebi žmogaus teisių problemas, skelbia straipsnius ir užsiima lobizmu šiais klausimais Graikijoje.

Graikijos Helsinkio susitarimų stebėjimo organizacija

 • buvo įsteigta 1992 m.
 • yra Graikijai atstovaujanti Tarptautinės Helsinkio žmogaus teisių federacijos narė
 • stebi žmogaus teisių problemas, skelbia straipsnius ir užsiima lobizmu šiais klausimais Graikijoje, o kartais ir Balkanuose
 • dalyvavo vykdant Graikijos ir Balkanų žiniasklaidos stebėseną dėl stereotipų ir neapykantą kurstančių kalbų ir šią stebėseną dažnai koordinavo, taip pat parengė išsamių metinių ataskaitų, lygiagrečių, neoficialių ataskaitų JT sutartimis įsteigtiems organams bei specializuotų ataskaitų dėl žiauraus elgesio bei etninių, etninių ir kalbinių, religinių ir imigrantų bendruomenių.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://cm.greekhelsinki.gr/

„Amnesty International“ Graikijos padalinys (gr. Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

„Amnesty International“ kreipiasi į vyriausybes, tarpvyriausybines organizacijas, ginkluotas politines grupuotes, bendroves bei kitus nevalstybinius subjektus ir sistemingai bei nešališkai tiria nuolatinius žmogaus teisių pažeidimus bei atskirus jų atvejus.

„Amnesty International“

 • yra nepriklausomas pasaulinis savanorių judėjimas, kovojantis už žmogaus teisių apsaugą
 • gina asmenis, įkalintus dėl įsitikinimų (sąžinės kalinius), smurto ir skurdo įkaitus
 • siekia sustabdyti smurtą prieš moteris
 • siekia, kad būtų panaikinta mirties bausmė, kankinimai ir laisvės ribojimai, nustatomi prisidengiant „karu prieš terorizmą“
 • kovoja su pabėgėlių, imigrantų, mažumų ir žmogaus teisių gynėjų diskriminacija.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.amnesty.org.gr/

Paskutinis naujinimas: 24/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Ispanija

Pagal 2015 m. balandžio 27 d. Įstatymą Nr. 4/2015 fiziniai asmenys, nukentėję nuo nusikalstamų veikų, įvykdytų Ispanijoje arba dėl kurių baudžiamasis persekiojimas gali būti vykdomas Ispanijoje, yra laikomi nukentėjusiaisiais, neatsižvelgiant į jų pilietybę, ar jie pilnamečiai ar nepilnamečiai ir ar jie teisėtai gyvena šalyje. Šio įstatymo nuostatos taikomos:

a) kaip tiesioginiam nukentėjusiajam, bet kuriam fiziniam asmeniui, kuris tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos patyrė žalą arba žala buvo padaryta jo turtui, ypač patyrė kūno sužalojimą ar psichinę traumą, emocinį sukrėtimą ar ekonominius nuostolius;

b) kaip netiesioginiam nukentėjusiajam, jei asmuo tiesiogiai dėl nusikalstamos veikos miršta arba dingsta, išskyrus kuomet įvykiai tiesiogiai priskiriami:

1. nukentėjusiojo sutuoktiniui, jei jie nėra oficialiai arba faktiškai gyvenantys skyrium, ir nukentėjusiojo arba nukentėjusiojo sutuoktinio, jei jie nėra oficialiai arba faktiškai gyvenantys skyrium, vaikams, gyvenantiems kartu su jais mirties arba dingimo momentu; bet kuriam asmeniui, kuris mirties arba dingimo momentu palaiko panašius intymius ryšius su nukentėjusiuoju, ir to asmens vaikams, kurie gyvena su nukentėjusiuoju mirties arba dingimo momentu; nukentėjusiojo tėvams arba tiesioginiams arba trečios eilės giminaičiams, kurių atžvilgiu nukentėjusysis turi tėvų pareigas, ir nukentėjusiojo globojamiems arba įvaikintiems asmenims.

2. Jei nei vieno iš minėtų asmenų nėra, kitiems tiesioginiams giminaičiams ir nukentėjusiojo broliams ir seserims, pirmenybę teikiant nukentėjusiojo teisiniam atstovui.

 • Pagrindinės nukentėjusiojo teisės: Visi nukentėjusieji turi teisę į apsaugą, informaciją, paramą, pagalbą ir priežiūrą, taip pat aktyviai dalyvauti baudžiamajame procese ir į pagarbų, profesionalų, asmeninį ir nediskriminuojantį elgesį nuo jų pirmojo susitikimo su institucijomis ar pareigūnais, kuomet teikiama pagalba ir parama nukentėjusiesiems bei atkuriamojo teisingumo paslaugos, baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu ir pakankamą laikotarpį po jos užbaigimo, neatsižvelgiant į tai, ar nusikalstamą veiką padariusio asmens tapatybė yra žinoma, ir į proceso baigtį.
 • Informacinis centras: paramos nukentėjusiesiems biurai

Jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus.

Ispanijoje baudžiamasis procesas pradedamas nuo nusikaltimo tyrimo, kurį atlieka teisminė policija, prižiūrint ikiteisminio tyrimo teisėjui. Tyrimo pabaigoje ikiteisminio tyrimo teisėjas bylą nusiunčia prokurorui, kuris nusprendžia ką daryti toliau. Jeigu nėra pakankamo pagrindo nusikalstamą veiką padariusio asmens patraukti baudžiamojon atsakomybėn, ikiteisminio tyrimo teisėjas nutraukia (užbaigia) bylos nagrinėjimą. Priešingu atveju byla perduodama nagrinėti atitinkamam teismui.

Vykstant teismo procesui teismas tiria įrodymus ir sprendžia, ar nusikalstama veika įtariamas asmuo yra kaltas. Jeigu nusikalstamą veiką padaręs asmuo pripažįstamas kaltu, teismas paskiria bausmę. Baudžiamasis procesas gali būti tęsiamas pateikus apeliacinį skundą aukštesnės instancijos teismui.

Kaip nukentėjusysis baudžiamajame procese galite dalyvauti kaip liudininkas arba atlikti aktyvesnį vaidmenį kaip privatus kaltintojas ir tokiu būdu pasinaudoti papildomomis teisėmis kaip proceso šalis. Bet kuriuo atveju pagal Ispanijos konstitucijos 124 straipsnį nukentėjusiojo (-iųjų) interesus viso proceso metu gina prokuroras.

Nukentėjusiesiems nuo nusikalstamų veikų, susijusių su smurtu dėl lyties, nuo preliminaraus tyrimo pradžios padeda advokatas, kurio specializacija – tokios bylos. Po pagrindinio teismų įstatymo (LOPJ) reformos, priėmus Pagrindinį įstatymą Nr. 7/2015, teismai, kompetentingi nagrinėti smurto prieš moteris bylas, taip pat nagrinėja nusikalstamas veikas, susijusias su privatumo, teisės į įvaizdį ir pagarbos moterims pažeidimais, nepagarba teismui arba laikinosios apsaugos priemonės nesilaikymu.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4 - Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 11/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nepranešus apie nusikaltimą?

Apskritai, kaip nusikaltimo auka, jau nuo pirmo kontakto su institucijomis arba pareigūnais ir kai teikiamos pagalbos ir paramos paslaugos, kurias teikia viešosios institucijos, ir net prieš pranešdamas apie nusikaltimą turite teisę gauti apsaugą, informaciją, paramą, pagalbą ir priežiūrą.

Galite prašyti institucijų arba pareigūnų, į kuriuos iš pradžių kreipiatės, kad jie Jus nusiųstų į paramos nusikaltimų aukoms tarnybas (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito), kuriose Jums bus nemokamai ir konfidencialiai suteikta pagalba, net jei dar nepranešėte apie nusikaltimą.

Taip pat jau nuo tada, kai pirmą kartą susisiekiate su institucijomis ir pareigūnais, Jus gali lydėti Jūsų pasirinktas asmuo.

Be to, kaip nusikaltimo auka, turite teisę suprasti ir būti suprantamas, kai atliekamas bet koks veiksmas, kurį reikia atlikti po pranešimo apie nusikaltimą, įskaitant informavimą dar prieš pateikiant šį pranešimą: kai reikia, teikiamos teisiškai pripažintų gestų kalbų vertimo paslaugos, taip pat suteikiama pagalbinių priemonių, kad būtų lengviau bendrauti žodžiu.

Visas bendravimas ir žodžiu, ir raštu vyks aiškia, paprasta ir suprantama kalba ir bus atsižvelgiama į Jūsų asmenines savybes ir poreikius, ypač jei turite kokią nors jutimo, protinę ar psichikos negalią arba esate nepilnametis.

Informacija, kurią turite teisę gauti kaip nusikaltimo auka ir kuri bus Jums suteikta jau kai pirmą kartą susisieksite su institucijomis ar pareigūnais ir kai bus teikiamos pagalbos ir paramos paslaugos, yra visų pirma apie:

 • tvarką, pagal kurią galima pranešti apie nusikaltimą, gauti konsultacijų ir teisininko pagalbą, ir, kai tinka, kokiomis sąlygomis galima tai gauti nemokamai;
 • pagalbos ir paramos (medicininės, psichologinės arba materialinės) priemones, kurios yra Jums prieinamos, ir kokia tvarka galite jomis naudotis;
 • galimybę prašyti imtis apsaugos priemonių ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų tai daryti;
 • kompensaciją, kurią galite turėti teisę gauti, ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų jos prašyti;
 • atkuriamojo teisingumo paslaugas, kuriomis galima naudotis tais atvejais, kai tai teisiškai įmanoma;
 • atvejus, kai gali būti kompensuotos Jūsų teisinės išlaidos, ir, kai tinka, kokia tvarka galima to prašyti.

Taip pat, jei reikia, galite gauti informaciją apie vertimo žodžiu ir raštu paslaugas ir apie pagalbines priemones bei paslaugas, kurios gali būti suteiktos siekiant palengvinti bendravimą.

Jei negyvenate Ispanijoje, turite teisę gauti informaciją apie tai, kokia tvarka galite naudotis savo teisėmis.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jei esate nusikaltimo auka ir gyvenate Ispanijoje, galite pranešti Ispanijos institucijoms apie kitose Europos Sąjungos šalyse įvykdytus nusikaltimus.

Jei Ispanijos institucijos nuspręs neatlikti tyrimo dėl to, kad neturi jurisdikcijos, jos iškart nusiųs gautą pranešimą tos valstybės, kurioje įvykdyti tie nusikalstami veiksmai, kompetentingoms institucijoms ir Jus, kaip skundo pateikėją, apie tai informuos.

Jei esate kurios nors ES valstybės narės pilietis ir įprastai gyvenate Ispanijoje, tačiau tas nusikaltimas, kurio auka tapote, įvykdytas ne Ispanijoje, o kitoje ES valstybėje narėje (esate nusikaltimo auka tarpvalstybinėmis aplinkybėmis), galite kreiptis į paramos nusikaltimų aukoms tarnybas, kurios gali suteikti Jums informacijos apie reikiamus teisinius procesus toje šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas, ir apie kompensaciją, kurią galite turėti teisę gauti. Jei tai teroristinis nusikaltimas, turėtumėte kreiptis į Vidaus reikalų ministerijos Paramos terorizmo aukoms generalinį direktoratą (Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior).

Jei esate pilietis, kuris negyvena Ispanijoje, ir nekalbate ispanų kalba ar atitinkamo regiono kalba, turite teisę nemokamai naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis. Policija gali pateikti pranešimo formą Jūsų kalba, kad galėtumėte pranešti apie nusikaltimą, ir suteikti galimybę naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis telefonu arba tiesiogiai. Teismai teikia vertimo žodžiu paslaugą, kuri derinama su paramos nusikaltimų aukoms tarnybomis. Be to, jei negyvenate Ispanijoje, turite teisę gauti informaciją apie tai, kokia tvarka galite naudotis savo teisėmis.

Jei kurioje nors valstybėje narėje yra priimta nutartis dėl Jūsų apsaugos, galite prašyti, kad būtų išduotas Europos apsaugos orderis. Pagal supaprastintą ir paspartintą procedūrą Jums bus suteikta apsauga taikant naują apsaugos priemonę toje valstybėje narėje, į kurią keliaujate arba persikeliate gyventi.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Tuo metu, kai pranešate apie nusikaltimą, turite teisę gauti tinkamai patvirtintą savo pranešimo kopiją. Be to, jei nesuprantate nė vienos iš oficialiųjų kalbų, vartojamų toje vietoje, kur pranešate apie nusikaltimą, arba jomis nekalbate, turite teisę gauti nemokamą kalbinę pagalbą ir raštu išverstą savo pateikto pranešimo kopiją.

Taip pat turite teisę gauti informaciją apie:

 • priežiūros ir paramos (medicininės, psichologinės arba materialinės) priemones, kurios yra Jums prieinamos, ir kokia tvarka galite jomis naudotis, įskaitant, kai reikia ir tinka, informaciją apie alternatyvaus apgyvendinimo galimybes;
 • teisę duoti parodymus institucijoms, kurios atlieka tyrimą;
 • galimybę prašyti imtis apsaugos priemonių ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų tai daryti;
 • kompensaciją, kurią galite turėti teisę gauti, ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų jos prašyti;
 • vertimo žodžiu ir raštu paslaugas, kuriomis galite naudotis;
 • bet kokias pagalbines priemones ir paslaugas, kurios gali būti suteiktos siekiant palengvinti bendravimą;
 • procedūras, pagal kurias galite naudotis savo teisėmis, jei gyvenate ne Ispanijoje;
 • skundus, kuriuos galite pateikti dėl bet kokių sprendimų, kuriuos laikote nesuderinamais su savo teisėmis;
 • už proceso vykdymą atsakingos institucijos kontaktinius duomenis ir ryšių kanalus, kuriais galite su ja susisiekti;
 • atkuriamojo teisingumo paslaugas, kuriomis galima naudotis tais atvejais, kai tai teisiškai įmanoma;
 • atvejus, kai gali būti kompensuotos Jūsų teisinės išlaidos, ir, kai tinka, kokia tvarka galima to prašyti;
 • teisę pateikti bendrą prašymą, kad Jums būtų pranešta apie kai kuriuos sprendimus, kurie bus priimti per procesą, be kita ko, apie sprendimą nepradėti baudžiamojo proceso, galutinį teismo sprendimą tame procese, sprendimus įkalinti arba vėliau paleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją, taip pat apie galimą nusikaltimo vykdytojo pabėgimą iš įkalinimo vietos ir apie bet kokios teisminės arba kalėjimo institucijos sprendimus dėl asmenų, nuteistų už nusikaltimus, įvykdytus panaudojant smurtą arba bauginimą, ir keliančių grėsmę Jūsų saugumui.

Be to, gausite informaciją apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą, taip pat apie nusikaltimo vykdytojui pareikštų kaltinimų esmę.

Jei esate nusikaltimo, kuris yra smurtas dėl lyties, auka, Jums bus pranešta apie sprendimus įkalinti arba vėliau paleisti nusikaltimo vykdytoją, taip pat apie galimą jo pabėgimą iš įkalinimo vietos ir apie sprendimus patvirtinti asmenines atsargumo priemones arba iš dalies pakeisti jau sutartas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti Jūsų saugumą. Tokie pranešimai bus siunčiami Jums neprašius, nebent pareikštumėte, kad jų gauti nenorite.

Taip pat galėsite nemokamai ir konfidencialiai naudotis pagalbos ir paramos paslaugomis, kurias teikia paramos nusikaltimų aukoms tarnybos. Galite būti nusiųstas į šias tarnybas, kai to reikia, priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo, arba kai to prašote.

Kai žala, padaryta atitinkamais nusikaltimais, yra ypač didelė, viešosios institucijos ir paramos nusikaltimų aukoms tarnybos gali ir Jūsų šeimos nariams suteikti teisę naudotis pagalbos ir paramos paslaugomis. Šiuo tikslu šeimos nariai apibrėžiami kaip asmenys, su Jumis susiję santuokos arba panašiais ryšiais, ir giminaičiai iki antros eilės (seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai).

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Jei esate pilietis, kuris negyvena Ispanijoje, turite teisę nemokamai naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis, jei nekalbate ispanų kalba ar atitinkamo regiono kalba. Policija gali pateikti pranešimo formą Jūsų kalba, kad galėtumėte pranešti apie nusikaltimą, ir suteikti galimybę naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis telefonu arba tiesiogiai. Teismai teikia vertimo žodžiu paslaugą, kuri derinama su paramos nusikaltimų aukoms tarnyba.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks Jums informaciją apie Jūsų teisę gauti nemokamą kalbinę pagalbą ir savo pranešimo kopiją, išverstą raštu, jei nesuprantate nė vienos iš oficialiųjų kalbų, vartojamų toje vietoje, kur pranešate apie nusikaltimą, arba jomis nekalbate.

Visų pirma turite teisę:

 • kad Jums nemokamai padėtų vertėjas žodžiu, kalbantis Jums suprantama kalba, kai duodate parodymus teisėjui, prokurorui ar policijos pareigūnams per tyrimą arba kai dalyvaujate kaip liudytojas teisminiame bylos nagrinėjime ar bet kokiame viešame posėdyje.

Šią teisę turite ir tuo atveju, jei turite klausos ar kalbos sutrikimų.

 • Turite teisę gauti nemokamai išverstus kai kuriuos sprendimus, kurie bus priimti per procesą, be kita ko, sprendimą nepradėti baudžiamojo proceso, galutinį teismo sprendimą tame procese, sprendimus įkalinti arba vėliau paleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją, pranešimą apie galimą nusikaltimo vykdytojo pabėgimą iš įkalinimo vietos ir bet kokios teisminės arba kalėjimo institucijos sprendimus dėl asmenų, nuteistų už nusikaltimus, įvykdytus panaudojant smurtą arba bauginimą, ir keliančių grėsmę Jūsų saugumui, taip pat sprendimą baigti tyrimą.

Galite prašyti, kad vertime raštu būtų glaustai apibūdinti pagrindai, kuriais remiantis tas sprendimas priimtas.

 • Turite teisę gauti nemokamai raštu išverstą bet kokią informaciją, svarbią Jums dalyvaujant baudžiamajame procese. Šiuo tikslu galite pateikti pagrįstą prašymą dėl bet kokio dokumento, kurį reikėtų laikyti svarbiu.
 • Turite teisę, kad informacija apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą būtų suteikta Jums suprantama kalba.

Vertėjo žodžiu pagalba gali būti teikiama per vaizdo konferenciją ar bet kokiomis telekomunikacijų priemonėmis, nebent teisėjas ar teismas ex officio (pagal įgaliojimus) arba vienos iš šalių prašymu sutiktų, kad vertėjas žodžiu fiziškai dalyvautų, siekiant užtikrinti Jūsų teises.

Išimtiniais atvejais, užuot pateikus raštu išverstus dokumentus, jų turinys gali būti glaustai žodžiu apibūdintas Jums suprantama kalba, kad būtų užtikrintas proceso teisingumas.

Jei norite, kad būtų žodžiu arba raštu išversta informacija apie policijos veiksmus, tačiau to nesuteikiama, galite pateikti skundą ikiteisminio tyrimo teisėjui. Šis skundas laikomas pateiktu tada, kai pareiškiate savo prieštaravimą tam, kad Jums nesuteikta prašomo vertimo žodžiu arba raštu.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Apskritai, kaip nusikaltimo auka, jau nuo pirmo kontakto su institucijomis arba pareigūnais ir kai teikiamos pagalbos ir paramos paslaugos, kurias teikia viešosios institucijos, ir net prieš pranešdamas apie nusikaltimą turite teisę gauti apsaugą, informaciją, paramą, pagalbą ir priežiūrą.

Galite prašyti institucijų arba pareigūnų, į kuriuos iš pradžių kreipiatės, kad jie Jus nusiųstų į paramos nusikaltimų aukoms tarnybas, kuriose Jums bus nemokamai ir konfidencialiai suteikta pagalba, net jei dar nepranešėte apie nusikaltimą.

Taip pat jau nuo tada, kai pirmą kartą susisiekiate su institucijomis ir pareigūnais, Jus gali lydėti Jūsų pasirinktas asmuo.

Be to, turite teisę suprasti ir būti suprantamas, kai atliekamas bet koks veiksmas, kurį reikia atlikti po pranešimo apie nusikaltimą, įskaitant informavimą dar prieš pateikiant šį pranešimą: kai reikia, teikiamos teisiškai pripažintų gestų kalbų vertimo paslaugos, taip pat suteikiama pagalbinių priemonių, kad būtų lengviau bendrauti žodžiu.

Visas bendravimas ir žodžiu, ir raštu vyks aiškia, paprasta ir suprantama kalba ir bus atsižvelgiama į Jūsų asmenines savybes ir poreikius, ypač jei turite kokią nors jutimo, protinę ar psichikos negalią arba esate nepilnametis.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Jei esate nusikaltimo auka, turite teisę nemokamai ir konfidencialiai gauti tas pagalbos ir paramos paslaugas, kurias teikia viešosios institucijos, ir tas, kurias teikia paramos nusikaltimų aukoms tarnybos.

Teisingumo ministerijos įsteigtos paramos nusikaltimų aukoms tarnybos yra viešosios tarnybos, nemokamai teikiančios įvairių sričių paslaugas pagal aukų poreikius.

Šios tarnybos veikia visose Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasautonominėse srityse, beveik visų provincijų sostinėse ir kituose miestuose.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks Jums, kaip nusikaltimo aukai, visapusišką, suderintą ir specializuotą paramą pagal konkrečius teisinius, psichologinius ir socialinius Jūsų poreikius.

Jei esate terorizmo auka, galite kreiptis į Nacionalinio aukštojo teismo Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnybą (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), nors, jei norite, galite kreiptis į paramos nusikaltimų aukoms tarnybą savo provincijoje – tada ši tarnyba derins savo veiksmus su Nacionalinio aukštojo teismo Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba.

Teisė kreiptis pagalbos į tarnybas išlieka visu tuo laikotarpiu, kai teikiamos pagalbos ir paramos paslaugos ir, kai tinka, atkuriamojo teisingumo paslaugos, per visą baudžiamąjį procesą ir tinkamą laikotarpį po jo pabaigos, nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo vykdytojo tapatybė yra žinoma, ir nuo proceso rezultato, taip pat laikotarpiu prieš pranešant apie nusikaltimą.

Kai žala, padaryta konkrečiais nusikaltimais, yra ypač didelė, viešosios institucijos ir paramos nusikaltimų aukoms tarnybos gali ir Jūsų šeimos nariams suteikti teisę naudotis pagalbos ir paramos paslaugomis. Šiuo tikslu šeimos nariai apibrėžiami kaip asmenys, su Jumis susiję santuokos arba panašiais ryšiais, ir giminaičiai iki antros eilės (seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai).

Jei turite nepilnamečių vaikų arba esate nepilnametis, kuris yra globojamas ar kurio globos teises turi moteris, kuri yra smurto dėl lyties auka, arba asmenys, kurie yra smurto šeimoje aukos, turite teisę, kad Jums būtų taikomos specialios pagalbos ir apsaugos priemonės pagal įstatymus.

Be to, jei esate teroristinių nusikaltimų ar smurto dėl lyties auka arba esate nepilnametis, taip pat turite teises, pripažintas konkrečiais teisės aktais dėl kiekvienos iš šių rūšių nusikaltimų.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Valstybės policijos pareigūnai ir, kai tinka, tos autonominės srities, kurioje įvykdytas nusikaltimas, policija iš pradžių individualiai įvertins Jūsų padėtį, kai pranešite apie nusikaltimą, kad nustatytų Jūsų apsaugos poreikius ir, jei tinka, nustatytų, kad esate pažeidžiama auka. Per šį pradinį vertinimą gausite informaciją apie galimybę kreiptis į paramos nusikaltimų aukoms tarnybą.

Bet kuri institucija arba pareigūnas, kuris su Jumis susisiekia, turi Jus nusiųsti į paramos nusikaltimų aukoms tarnybas, kai to reikia, priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo, ar bet kokiais atvejais, kai to prašote.

Kaip saugomas mano privatumas?

Viešųjų institucijų, taip pat paramos nusikaltimų aukoms tarnybų teikiamomis pagalbos ir paramos paslaugomis visada naudojamasi konfidencialiai.

Informacija, kurią suteikiate policijos pareigūnams ar bet kuriai institucijai arba pareigūnui, kuris Jums padeda nuo pat pradžių, gali būti perduodama tik kitoms pagalbos ir paramos tarnyboms, tokioms kaip paramos nusikaltimų aukoms tarnybos, prieš tai Jus informavus ir gavus Jūsų sutikimą.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos gautą informaciją apie Jus gali teikti trečiosioms šalims tik prieš tai gavusios Jūsų sutikimą, deramai Jus informavus.

Teisminėje srityje teisėjai, teismai, prokurorai ir kitos institucijos bei pareigūnai, atliekantys nusikaltimo tyrimą, ir bet kokie kiti kaip nors susiję ar dalyvaujantys procese subjektai imsis pagal įstatymus būtinų priemonių, kad apsaugotų Jūsų ir Jūsų šeimos narių privatumą ir ypač neleistų skleisti jokios informacijos, iš kurios būtų galima sužinoti Jūsų tapatybę, jei esate nepilnametė auka arba neįgalus asmuo, kuriam reikia specialios apsaugos.

Be to, teisminė institucija gali uždrausti gauti, atskleisti arba viešai skelbti Jūsų ar Jūsų šeimos narių atvaizdus, ypač jei esate nepilnametė auka arba neįgalus asmuo, kuriam reikia specialios apsaugos.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Kiekviena nusikaltimo auka turi teisę nemokamai ir konfidencialiai gauti paramos nusikaltimų aukoms tarnybų teikiamas pagalbos ir paramos paslaugas.

Norint naudotis šiomis pagalbos ir paramos paslaugomis nebūtina prieš tai pranešti apie nusikaltimą.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Už nusikaltimų tyrimą, baudžiamąjį persekiojimą ir teisminį nagrinėjimą atsakingos institucijos ir pareigūnai imsis įstatymų nustatytų būtinų priemonių, kad apsaugotų nusikaltimo aukos ir jos šeimos narių gyvybę, jų psichinę ir fizinę gerovę, laisvę, saugumą, seksualinę laisvę ir neliečiamybę, taip pat tinkamai apsaugotų jų privatumą ir orumą, ypač kai jie daro pareiškimus arba turi liudyti teisme.

Prokuroras ypač užtikrins, kad ši teisė į apsaugą būtų garantuota nepilnametėms aukoms, imantis tinkamų priemonių, atitinkančių jų interesus, kai to reikia, kad būtų išvengta galimos žalos joms dėl vykstančio proceso arba ta žala būtų mažesnė.

Jei esate nepilnametė auka arba neįgali auka (aukos, kurioms reikia specialios apsaugos), yra galimybė, kad parodymus iki teismo išnagrinėtų ekspertai ir Jūsų apklausa būtų įrašyta specialioje patalpoje, dalyvaujant specialiai išmokytam personalui.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Siekiant nustatyti, kokių apsaugos priemonių būtina imtis, bus įvertintos konkrečios Jūsų aplinkybės.

Ir už vertinimą, ir už sprendimų priėmimą dėl šių rūšių priemonių yra atsakingi šie asmenys:

 • nusikaltimo tyrimo etape – ikiteisminio tyrimo teisėjas arba smurto prieš moteris bylų teisėjas; tai neturi poveikio parengtiniam vertinimui, kurį reikia atlikti, ir sprendimui, kurį turi priimti:
 • prokuroras per savo atliekamus tyrimus arba per procesus dėl nepilnamečių aukų;
 • arba pradiniame tyrimų etape dalyvaujantys policijos pareigūnai;
 • teisminio nagrinėjimo etape – už bylos nagrinėjimą atsakingas teisėjas arba teismas.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš nusikaltimo vykdytojo?

Taip, nes nustatant, kokių apsaugos priemonių būtina imtis, visada bus pirma įvertintos konkrečios Jūsų aplinkybės.

Valstybės policijos pareigūnai ir, kai tinka, tos autonominės srities, kurioje įvykdytas nusikaltimas, policija iš pradžių individualiai įvertins Jūsų padėtį, kai pranešite apie nusikaltimą, kad nustatytų Jūsų apsaugos poreikius ir, jei tinka, nustatytų, kad esate pažeidžiama auka. Per šį pradinį vertinimą gausite informaciją apie galimybę kreiptis į paramos nusikaltimų aukoms tarnybą.

Jei pagalba Jums teikiama paramos nusikaltimų aukoms tarnyboje, ši tarnyba taip pat individualiai įvertins Jūsų atvejį. Jei sutinkate, šiai tarnybai gali būti perduota informacija, surinkta atliekant policijos vertinimą.

Atliekant šį individualų vertinimą bus atsižvelgta į Jūsų išreikštus poreikius, taip pat į Jūsų norus, ir bus visiškai gerbiama Jūsų fizinė, psichinė ir moralinė neliečiamybė.

Ypač bus atsižvelgta į:

 • Jūsų asmenines savybes, situaciją, neatidėliotinus poreikius, lytį, negalią ir brandą, visų pirma bus įvertinta, ar esate neįgalus arba saistomas priklausomybės ryšių su įtariamu nusikaltimo vykdytoju, ar esate nepilnametė auka, ar Jums reikia specialios apsaugos ir ar yra kitų veiksnių, dėl kurių būtumėte ypač pažeidžiamas;
 • Jums padaryto nusikaltimo pobūdį ir padarytos žalos dydį, taip pat riziką, kad nusikaltimas gali būti pakartotas. Jūsų apsaugos poreikiai bus ypač atidžiai įvertinti, jei esate šių nusikaltimų auka: teroristinių nusikaltimų; nusikalstamos organizacijos įvykdytų nusikaltimų; smurto dėl lyties ir smurto šeimoje; nusikaltimų seksualinei laisvei ir neliečiamybei; prekybos žmonėmis; priverstinio dingimo; nusikaltimų, įvykdytų dėl rasistinių, antisemitinių ar kitų su ideologija, religija arba tikėjimu susijusių priežasčių, dėl šeimos padėties, priklausymo tam tikrai etninei grupei, rasei ar tautai, tautinės kilmės, lyties, seksualinės orientacijos ar lytinės tapatybės arba dėl lyties, ligos ar negalios priežasčių;
 • nusikaltimo aplinkybes (ypač smurtinių nusikaltimų atveju).

Jei esate nepilnametis arba turite negalią ir Jums reikia specialios apsaugos, taip pat bus atsižvelgta į Jūsų nuomonę, interesus ir asmenines aplinkybes; bus ypač griežtai laikomasi nepilnamečio arba neįgalaus asmens, kuriam reikia specialios apsaugos, interesų viršenybės principų, taip pat gerbiama jų teisė gauti informaciją, nepatirti diskriminacijos, teisė į konfidencialumą, privatumą ir teisė į apsaugą.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Taip, nusikaltimo tyrimo etape tai atliks ikiteisminio tyrimo teisėjas ar smurto prieš moteris bylų teisėjas arba, jei tai smurtinis nusikaltimas dėl lyties, – prokuroras ar policijos pareigūnai, dalyvaujantys pradiniame tyrimų etape; jie įvertins ir nustatys, kokios apsaugos priemonės gali būti Jums tinkamos.

Jei Jums gresia pavojus, bus suteikta policijos apsauga.

Savo parodymus duosite per vaizdo konferenciją, kai to reikės dėl saugumo, viešosios tvarkos, patogumo arba siekiant apsaugoti Jūsų orumą.

Jei esate kai kurių konkrečių nusikaltimų, kurių aukoms taikomos specialios apsaugos priemonės, auka (tai tokie nusikaltimai kaip smurtas dėl lyties, smurtas šeimoje, prekyba žmonėmis seksualinio ir darbo jėgos išnaudojimo tikslais, kūno sužalojimai, nusikaltimai laisvei, kankinimas, nusikaltimai asmeniui, seksualinei laisvei, privatumui, asmens teisei į atvaizdą, būsto neliečiamumą, garbę ir socialinį bei ekonominį statusą), turite teisę, kad, jei tai tikrai būtina dėl Jūsų apsaugos, būtų nustatytas vienas iš šių draudimų agresoriui: draudimas gyventi arba lankytis tam tikroje vietoje, apylinkėje, mieste ar regione, draudimas artintis prie Jūsų ar bendrauti su kai kuriais asmenimis.

Atliekant tyrimą gali būti imamasi šių Jūsų apsaugos priemonių:

 • galite duoti parodymus specialiai įrengtoje arba pritaikytoje patalpoje, tinkamai išmokytiems specialistams;
 • jei turėsite kelis kartus duoti parodymus, juos duosite tam pačiam asmeniui, nebent tai galėtų labai sutrukdyti proceso eigai ar būtinai reikėtų, kad parodymus duotumėte pačiam teisėjui arba prokurorui;
 • jei esate smurto dėl lyties, smurto šeimoje arba nusikaltimo seksualinei laisvei ar neliečiamybei auka, parodymus galite duoti tos pačios lyties asmeniui, jei to prašote, nebent tai galėtų labai sutrukdyti proceso eigai ar būtinai reikėtų, kad parodymus duotumėte pačiam teisėjui arba prokurorui.

Jei esate šaukiamas liudyti, tačiau teisėjas mano, kad gresia didelis pavojus Jums arba Jūsų laisvei, turtui ar šeimai, jis gali imtis šių veiksmų:

 • apsaugoti Jūsų tapatybę, adresą, profesiją ir darbo vietą, nenaudodamas šios informacijos per procesą;
 • neleisti, kad būtumėte pamatytas teisme, ir kaip Jums skirtų pranešimų siuntimo adresą nurodyti teismą;
 • neleisti niekaip įrašyti Jūsų atvaizdo;
 • įsakyti teikti policijos apsaugą per procesą ir po jo;
 • suteikti galimybę atvykti į teismą tarnybiniais automobiliais;
 • teismo laukiamajame perkelti Jus į policijos saugomas patalpas;
 • išskirtinėmis aplinkybėmis – suteikti Jums naują tapatybę ir finansinę pagalbą, kad pakeistumėte savo gyvenamąją ar darbo vietą.

Jei esate smurtinio nusikaltimo dėl lyties ar smurto šeimoje auka, gali būti priimta Jūsų apsaugos nutartis (apsaugos orderis), pagal kurią bus imtasi bendrų atsargumo priemonių dėl agresoriaus (jam bus uždrausta gyventi arba lankytis tam tikrose vietose, apylinkėse, miestuose ar regionuose, uždrausta artintis prie kai kurių asmenų ar su jais bendrauti).

Per teismo procesą teisėjas arba teismo pirmininkas, siekdamas apsaugoti visuomenės dorovę, viešąją tvarką ir Jus kaip auką ir (arba) Jūsų šeimą, gali įsakyti, kad bylos nagrinėjimas būtų uždaras (būtų ribojamas audiovizualinės žiniasklaidos dalyvavimas teismo posėdžiuose ir būtų uždrausta įrašyti visus arba kai kuriuos posėdžius). Jis taip pat gali uždrausti atskleisti teisminiame bylos nagrinėjime dalyvaujančių ekspertų ar bet kokių kitų asmenų tapatybę.

Jei esate privatus kaltintojas, galite prašyti, kad bylos nagrinėjimas būtų uždaras.

Per procesą gali būti imamasi šių Jūsų apsaugos priemonių:

 • priemonių, kad išvengtumėte akių kontakto su įtariamu nusikaltimo vykdytoju ir būtų užtikrinta, kad galėtumėte būti išklausytas nedalyvaudamas teismo salėje; šiuo tikslu gali būti naudojamos ryšių technologijos (teismo salėje įrengiamas ekranas ir parodymai duodami vaizdo konferencijos būdu);
 • priemonių, kad nebūtų užduodama klausimų apie Jūsų privatų gyvenimą, nesusijusių su tuo nusikaltimu, dėl kurio vykdomas baudžiamasis persekiojimas, nebent teisėjas ar teismas išimtiniu atveju manytų, kad į tuos klausimus atsakyti būtina;
 • žodinis bylos nagrinėjimas gali būti uždaras (neviešas), nors teisėjas arba teismo pirmininkas gali leisti jame dalyvauti asmenims, kurie gali įrodyti, kad turi ypač svarbių interesų, susijusių su Jūsų byla.

Tyrimo etape gali būti taip pat imamasi priemonių, kad išvengtumėte akių kontakto su įtariamu nusikaltimo vykdytoju ir nebūtų užduodama klausimų apie Jūsų privatų gyvenimą.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Dėl pažeidžiamų aukų, tokių kaip nepilnametės aukos ir neįgalios aukos, kurioms reikia specialios apsaugos, kartu su tomis priemonėmis, kurios nurodytos skyrelyje „Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?“, per procesą bus taikomos šios priemonės:

 • gauti parodymai bus įrašyti garso ir vaizdo priemonėmis ir šis įrašas galės būti parodytas per teismo procesą įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis;
 • Jūsų parodymus galės paimti ekspertai.

Jei esate nepilnametė auka arba neįgali auka (aukos, kurioms reikia specialios apsaugos), yra galimybė, kad parodymus iki teismo išnagrinėtų ekspertai ir Jūsų apklausa būtų įrašyta specialioje patalpoje, dalyvaujant specialiai išmokytam personalui.

Be to, prokuroro prašymu Jums gali būti paskirtas globėjas ad litem (teismo procesui), jei esate ypač pažeidžiama auka, ir tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai Jūsų teisinio atstovo ar vieno iš tėvų interesai prieštarauja Jūsų interesams, jei kitas iš tėvų negali tinkamai atlikti savo pareigų atstovauti ir padėti Jums kaip aukai. 

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Jei esate nepilnametis, nusikaltimo tyrimo etape su Jumis bus elgiamasi taip, kaip nustatyta specialiais Jūsų apsaugos protokolais. Specialių atsargumo priemonių bus imamasi tada, kai turėsite duoti parodymus. Visada privalo dalyvauti prokuroras, kurio konkreti pareiga yra apsaugoti nepilnamečius. Turi būti bet kokiomis techninėmis priemonėmis užtikrinta, kad išvengtumėte akių kontakto su agresoriumi.

Jus apklaus specialiai išmokyti darbuotojai specialioje patalpoje, kurioje nejausite grėsmės, nes yra galimybė, kad parodymus iki teismo išnagrinėtų ekspertai ir apklausa būtų įrašyta.

Parodymus galite duoti tik vieną kartą, dalyvaujant ikiteisminio tyrimo teisėjui, teismo sekretoriui ir visoms proceso šalims, ir nereikės dar kartą to daryti per teismo procesą.

Jei esate nepilnametis, kuris turi duoti parodymus, per teismo procesą bus bet kokiomis įmanomomis techninėmis priemonėmis užtikrinta, kad išvengtumėte akių kontakto su kaltinamuoju.

Akistata taip pat ribojama.

Kartu su tomis priemonėmis, kurios nurodytos skyrelyje „Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?“, per procesą bus taikomos šios priemonės:

 • gauti parodymai bus įrašyti garso ir vaizdo priemonėmis ir šis įrašas galės būti parodytas per teismo procesą įstatymų nustatytais atvejais ir sąlygomis;
 • Jūsų parodymus galės paimti ekspertai.

Be to, prokuroro prašymu Jums gali būti paskirtas globėjas ad litem (teismo procesui), jei esate ypač pažeidžiama auka, ir tam tikrais atvejais, pavyzdžiui, kai Jūsų teisinio atstovo ar vieno iš tėvų interesai prieštarauja Jūsų interesams, jei kitas iš tėvų negali tinkamai atlikti savo pareigų atstovauti ir padėti Jums kaip aukai. 

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Jei Jūsų šeimos narys mirė dėl įvykdyto nusikaltimo, esate savo šeimos nariui (tiesioginei aukai) padaryto nusikaltimo netiesioginė auka tam tikromis įstatymų nustatytomis aplinkybėmis (išskyrus, visais atvejais, asmenį, kuris atsakingas už tą nusikaltimą), taip pat jei buvote tiesioginės aukos sutuoktinis ir nebuvote teisiškai išsiskyrę ir negyvenote skyrium; jei esate tiesioginės aukos arba jos sutuoktinio, teisiškai neišsiskyrusio ir negyvenusio skyrium, vaikas; jei Jus su tiesiogine auka siejo panašūs santykiai ir kartu gyvenote, ir kai kuriomis kitomis aplinkybėmis.

Atminkite, kad visos aukos turi teisę pateikti ieškinį dėl baudžiamosios bylos iškėlimo ir civilinį ieškinį pagal įstatymus ir atvykti į institucijas, atliekančias tyrimą, kad pateiktų joms įrodymus ir informaciją, laikomus svarbiais išaiškinant faktus.

Kaip netiesioginė auka, galite konfidencialiai ir nemokamai gauti pagalbos ir paramos paslaugas, kurias teikia viešosios institucijos ir paramos nusikaltimų aukoms tarnybos, jei manoma, kad dėl nusikaltimo, kuriuo padaryta ypač didelė žala, šią teisę reikėtų suteikti ir tiesioginės aukos šeimos nariams. Šiuo tikslu šeimos nariai apibrėžiami tik kaip asmenys, su tiesiogine auka susiję santuokos arba panašiais ryšiais, ir giminaičiai iki antros eilės (seneliai, broliai, seserys, vaikaičiai).

Kaip netiesioginė auka, galite gauti informaciją apie tai, kokios (medicininės, psichologinės arba materialinės) pagalbos ir paramos priemonės yra Jums prieinamos ir kokia tvarka galite jomis naudotis, taip pat apie kompensaciją, kurią galite turėti teisę gauti, ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų jos prašyti.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos patars Jums dėl su procesu susijusių ekonominių teisių, visų pirma dėl finansinės pagalbos, kuri teikiama dėl nusikaltimu padarytos žalos, ir kokia tvarka galima jos prašyti; jos taip pat suteiks Jums reikiamą emocinę paramą ir terapeuto pagalbą, taip užtikrindamos, kad tinkama psichologine pagalba Jums būtų padedama įveikti trauminius nusikaltimo padarinius.

Dėl finansinės pagalbos, kurią turite teisę gauti kaip netiesioginė nusikaltimo auka, Ispanijoje veikia sistema, kurioje valstybės pagalba teikiama Ispanijoje įvykdytų tyčinių ir smurtinių nusikaltimų netiesioginėms aukoms, jei tiesioginė auka mirė arba jei padaryta didelė žala Jūsų psichikos sveikatai.

Kad būtumėte laikomas netiesiogine auka teikiant finansinę pagalbą (pagalbos gavėju), turite atitikti tam tikrus reikalavimus:

 • turite būti Ispanijos ar bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis arba, jei nesate nė vienas iš jų, turite įprastai gyventi Ispanijoje arba būti kitos valstybės, teikiančios panašią pagalbą Ispanijos piliečiams savo teritorijoje, pilietis. Mirties atveju mirusiojo pilietybė ar įprasta gyvenamoji vieta nėra svarbi;
 • turite būti mirusiojo sutuoktinis, su juo teisiškai neišsiskyręs ir negyvenęs skyrium, arba asmuo, kuris nuolat gyveno kartu su mirusiuoju, su juo palaikydamas panašius santykius, bent dvejus metus iki jo mirties, o tuo atveju, jei kartu turite vaikų, pakanka vien to, kad būtumėte kartu gyvenę. Tai gali būti ir minėtų asmenų vaikai, net jei jie nėra mirusiojo vaikai, jei jie buvo nuo to asmens finansiškai priklausomi ir kartu gyveno;
 • pagalbos gavėju niekada negali būti asmuo, nuteistas dėl tyčinio (bet kokios formos) nužudymo, kai mirusysis buvo tokio asmens sutuoktinis ar su juo palaikė panašius pastovius santykius;
 • galite būti mirusiojo vaikas, kuris buvo nuo to asmens finansiškai priklausomas ir kartu gyveno (finansiškai priklausomais laikomi nepilnamečiai vaikai arba neįgalūs suaugusieji);
 • jei esate vienas iš mirusiojo tėvų ir buvote finansiškai priklausomas nuo to asmens (tuo atveju, jei nėra jokių iš pirmiau minėtų asmenų);
 • mirusių nepilnamečių, kurių mirties tiesioginė priežastis yra įvykdytas nusikaltimas, tėvai taip pat laikomi netiesioginėmis aukomis teikiant finansinę pagalbą pagal Ispanijos įstatymus.

Jei norite gauti pagalbą, turite jos paprašyti per vienus metus nuo tos dienos, kurią įvykdytas nusikaltimas. Tuo atveju, jei auka miršta dėl kūno sužalojimų ar žalos sveikatai, patirtų dėl nusikaltimo, nustatomas naujas tokios pačios trukmės terminas, per kurį galima prašyti suteikti pagalbą.

Pagal bendrą taisyklę pagalba teikiama tik tada, kai jau yra priimtas galutinis teismo sprendimas, kuriuo užbaigtas baudžiamasis procesas.

Ši pagalba negali būti sumuojama nei su teismo sprendimu skirta kompensacija (nors jei nusikaltimo kaltininkas būtų pripažintas iš dalies nemokiu, būtų išmokėta visa pagalbos suma ar jos dalis), nei su privataus draudimo kompensacija ar pagalba, jei jos suma didesnė negu teismo sprendimu skirta suma, nei su socialinės apsaugos išmoka, kuri gali būti mokėtina dėl aukos laikino nedarbingumo.

Pagalbos suma niekada negali būti didesnė negu teismo sprendimu skirta kompensacija.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios sąlygos taikomos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Kaip nusikaltimo auka, turite teisę gauti informaciją apie alternatyvaus ginčų sprendimo galimybes, kai tinka, naudojantis tarpininkavimu ir kitomis atkuriamojo teisingumo priemonėmis, ir apie atkuriamojo teisingumo paslaugas, kuriomis galima naudotis tais atvejais, kai tai teisiškai įmanoma. Šią informaciją Jums suteiks paramos nusikaltimų aukoms tarnybos.

Be to, paramos nusikaltimų aukoms tarnybos galės pasiūlyti teisminei institucijai naudotis tarpininkavimu baudžiamojoje byloje, jei bus manoma, kad Jums tai naudinga, ir padės naudotis atkuriamojo teisingumo paslaugomis bei kitomis neteisminio susitarimo procedūromis pagal įstatymus.

Galite naudotis atkuriamojo teisingumo paslaugomis, kad gautumėte tinkamą kompensaciją už turtinę ir neturtinę žalą, patirtą dėl nusikaltimo, kai tenkinami šie reikalavimai:

 • nusikaltimo vykdytojas yra pripažinęs esminius faktus, dėl kurių jam tenka atsakomybė;
 • Jūs duodate sutikimą dalyvauti tokiose procedūrose, prieš tai gavęs išsamią ir nešališką informaciją apie jų turinį, galimus jų rezultatus ir kokia tvarka bus užtikrinamas jų laikymasis;
 • nusikaltimo vykdytojas duoda savo sutikimą;
 • dėl tarpininkavimo procedūros nekyla grėsmės Jūsų saugumui ir nėra jokio pavojaus, kad dėl jos vykdymo galėtumėte patirti naujos turtinės ar neturtinės žalos;
 • įstatymai nedraudžia taikyti šios procedūros dėl įvykdyto nusikaltimo.

Diskusijos, vyksiančios per tarpininkavimo procedūrą, bus konfidencialios ir nebus galima skleisti tos informacijos be Jūsų sutikimo ir nusikaltimo vykdytojo sutikimo.

Tarpininkavimo procedūroje dalyvaujantys tarpininkai ir kiti profesionalai bus susaistyti profesinės paslapties dėl tų įvykių ir pareiškimų, apie kuriuos sužinos atlikdami savo pareigas.

Ir Jūs, ir nusikaltimo vykdytojas galėsite bet kada atšaukti savo sutikimą dalyvauti tarpininkavimo procese.

Tarpininkavimas paprastai vykdomas dėl lengvesnių nusikaltimų.

Nepilnamečių (14–18 metų amžiaus jaunuolių) teisenoje tarpininkavimas yra aiškiai nustatytas kaip nepilnamečio perauklėjimo priemonė. Šioje srityje tarpininkavimu užsiima specialistų grupės, padedančios nepilnamečių prokuratūrai, nors tai gali daryti ir autonominių sričių agentūros, ir kiti subjektai, pavyzdžiui, kai kurios specialistų asociacijos.

Suaugusiųjų teisenos srityje tarpininkavimas yra įtrauktas į atkuriamojo teisingumo paslaugas, jau keletą metų vykdomos įvairios bandomosios programos.

Dėl Jūsų saugumo per tarpininkavimo procesą visada bus taikomos bet kokios reikiamos fizinės apsaugos priemonės ir bet kokios kitos dėl aplinkybių reikalingos priemonės, kurias galės nustatyti teisminė institucija.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

 • Código Penal (Ispanijos baudžiamasis kodeksas) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Código Civil (Ispanijos civilinio proceso kodeksas) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Ley de Enjuiciamiento Criminal (Baudžiamojo proceso taisyklės) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito (2015 m. balandžio 27 d. Įstatymas Nr. 4/2015 dėl nusikaltimų aukų statuso) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Real Decreto 1109/2015, de 11 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito, y se regulan las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito (2015 m. gruodžio 11 d. Karališkasis dekretas Nr. 1109/2015 dėl nusikaltimų aukų statuso, kuriuo reglamentuojama paramos nusikaltimų aukoms tarnybų veikla) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio y Ley 26/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección de la infancia y de la adolescencia (2015 m. liepos 22 d. Konstitucinis įstatymas Nr. 8/2015 ir 2015 m. liepos 22 d. Konstitucinis įstatymas Nr. 26/2015, kuriuo iš dalies keičiama vaikų ir paauglių apsaugos sistema) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea (2014 m. lapkričio 20 d. Įstatymas Nr. 23/2014 dėl sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo Europos Sąjungoje) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 29/2011 (2013 m. rugsėjo 6 d. Karališkasis dekretas Nr. 671/2013, kuriuo nustatyta išsami Įstatymo Nr. 29/2011 įgyvendinimo tvarka) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas de Terrorismo (2011 m. rugsėjo 22 d. Įstatymas Nr. 29/2011 dėl terorizmo aukų pripažinimo ir visapusiškos apsaugos) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género (2004 m. gruodžio 28 d. Konstitucinis įstatymas Nr. 1/2004 dėl visapusiškų apsaugos nuo smurto dėl lyties priemonių) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores (2000 m. Konstitucinis įstatymas Nr. 5/2000 dėl vaikų baudžiamosios atsakomybės) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor (1996 m. sausio 15 d. Konstitucinis įstatymas Nr. 1/1996 dėl teisinės vaikų apsaugos) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (1996 m. sausio 10 d. Įstatymas Nr. 1/1996 dėl teisinės pagalbos) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (1995 m. gruodžio 11 d. Įstatymas Nr. 35/1995 dėl pagalbos ir paramos smurtinių nusikaltimų ir nusikaltimų seksualinei laisvei aukoms) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de ayudas a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual (1997 m. gegužės 23 d. Karališkasis dekretas Nr. 738/1997, kuriuo patvirtintas Reglamentas dėl pagalbos smurtinių nusikaltimų ir nusikaltimų seksualinei laisvei aukoms) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
 • Ley Orgánica 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales (1994 m. gruodžio 23 d. Konstitucinis įstatymas Nr. 19/1994 dėl baudžiamosiose bylose dalyvaujančių liudytojų ir ekspertų apsaugos) – Spustelėjus nuorodą atsidaro kitas langasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasispanų kalba
Paskutinis naujinimas: 11/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Jei esate nusikaltimo auka, turite teisę jau nuo tada, kai pirmą kartą susisiekiate su institucijomis arba pareigūnais, gauti informaciją apie savo teisę pranešti apie nusikaltimą ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų tai daryti.

Galite pranešti apie nusikaltimą policijai ir tapti liudytoju per tolesnį procesą. Taip pat galite prašyti, kad policija Jus nusiųstų į tinkamą paramos nusikaltimų aukoms tarnybą (Oficina de Asistencia a las Víctimas del delito), kurioje Jums bus suteikta informacija, kaip pranešti apie nusikaltimą.

Tokiomis priežiūros ir paramos paslaugomis, kokias teikia paramos nusikaltimų aukoms tarnybos, galima naudotis nemokamai ir konfidencialiai; prieš tai pranešti apie nusikaltimą nebūtina.

Kaip asmuo, pranešantis apie nusikaltimą, turite šias teises:

 • gauti tinkamai patvirtintą savo pranešimo kopiją;
 • gauti nemokamą kalbinę pagalbą ir raštu išverstą savo pateikto pranešimo kopiją, jei nesuprantate nė vienos iš oficialiųjų kalbų, vartojamų ten, kur pateikiate pranešimą, arba jomis nekalbate. Jei nekalbate ispanų kalba ar kita per atitinkamą procesą vartojama oficialiąja kalba arba jos nesuprantate, turite teisę, kad Jums nemokamai padėtų vertėjas žodžiu, kalbantis Jums suprantama kalba, kai tyrimo etape duosite parodymus teisėjui, prokurorui arba policijos pareigūnams;
 • jei paprašote, kad Jums būtų pranešta apie kai kuriuos sprendimus, kaip antai sprendimą nepradėti baudžiamojo proceso arba galutinį teismo sprendimą tame procese, turite teisę būti informuotas apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą ir apie nusikaltimo vykdytojui pareikštų kaltinimų turinį.

Be to, galite pateikti ieškinį nusikaltimo vykdytojui ir tapti proceso šalimi kaip privatus kaltintojas, kurio teisės labai panašios į prokuroro.

Be įprastų bylų, kai kaltinimus nusikaltimo vykdytojui pareiškia prokuroras, yra dar dviejų rūšių nusikaltimai, dėl kurių pradedant procesą yra labai svarbus Jūsų vaidmuo:

 • kad būtų pradėtas procesas dėl pusiau viešų nusikaltimų, turite pranešti apie nusikaltimą arba pateikti ieškinį, o tada prokuroras prisiima atsakomybę už kaltinimus nusikaltimo vykdytojui. Tačiau procesas dėl privačių nusikaltimų (pvz., šmeižto) visiškai priklauso nuo Jūsų: prokuroras neturi jokios atsakomybės už kaltinimus nusikaltimo vykdytojui, o Jūs savo pranešimą galite bet kada atsiimti ir procesą baigti.

Apie nusikaltimą galite pranešti bet kuria kalba, o jei nekalbate ispanų kalba ar kuria nors iš atitinkamų regioninių kalbų, turite teisę nemokamai naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis. Jei niekas policijos skyriuje nekalba Jūsų kalba, policija Jums praktiškai pasiūlys šias galimybes:

 • jei nusikaltimas nesunkus, galėsite apie jį pranešti naudodamas pranešimo formą savo kalba;
 • jei nusikaltimas sunkus, Jums bus suteikta galimybė naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis telefonu arba tiesiogiai.

Kai kuriuose policijos skyriuose, ypač vasarą, dirba anglų, prancūzų ir vokiečių kalbų vertėjai žodžiu.

Nėra jokio termino, iki kurio turėtumėte pranešti apie nusikaltimą, tačiau yra nustatyti senaties terminai, po kurių nebegalėsite patraukti baudžiamojon atsakomybėn už nusikaltimą: jie yra nuo 10 iki 20 metų, priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo. Institucijos nereikalauja pranešti apie nusikaltimą jokia konkrečia forma, apie jį galite pranešti raštu arba žodžiu – pastaruoju atveju Jūsų pranešimas kompetentingoje institucijoje bus užrašytas. Turite pateikti savo vardą ir pavardę, adresą, asmens kodą, telefono numerį ir kt. ir turite pasirašyti savo pranešimą.

Jei esate smurtinio nusikaltimo dėl lyties ar smurto šeimoje auka, kai pranešate apie nusikaltimą, galite prašyti policijos, kad būtų priimta nutartis dėl Jūsų apsaugos (apsaugos orderis). Priimti šią apsaugos nutartį taip pat galite tiesiogiai prašyti teisminės institucijos ar prokuroro, paramos nusikaltimų aukoms tarnybų ar socialinių tarnybų arba priežiūros įstaigų, veikiančių prie viešųjų institucijų.

Visais atvejais Jums bus pateiktos prašymo formos, kad galėtumėte prašyti priimti apsaugos nutartį, ir bus suteikta informacija apie šią nutartį.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Kai pateikiate pranešimą apie nusikaltimą, gaunate patvirtintą jo kopiją su identifikaciniu numeriu.

Kaip nusikaltimo auka, galite iš policijos gauti informaciją apie proceso eigą, nebent tai galėtų pakenkti tyrimui. Praktiškai yra geriau paskambinti atitinkamai policijos įstaigai ir paprašyti informacijos.

Apskritai turite teisę, jei pateikiate atitinkamą prašymą, gauti informaciją apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą ir apie nusikaltimo vykdytojui pareikštų kaltinimų turinį, taip pat kad Jums būtų pranešta apie šiuos sprendimus:

 • sprendimą nepradėti baudžiamojo proceso;
 • galutinį teismo sprendimą, priimtą per procesą;
 • sprendimus įkalinti arba paleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją; taip pat apie galimą jo pabėgimą iš įkalinimo vietos ir apie sprendimus imtis atsargumo priemonių dėl Jūsų apsaugos.

Jei prašote, kad Jus nusiųstų į paramos nusikaltimų aukoms tarnybą, arba Jums suteikiama vienos iš šių tarnybų pagalba, turite teisę gauti informaciją apie institucijos, kuri atsakinga už proceso vykdymą, kontaktinius duomenis ir ryšių su ja kanalus, taip pat informaciją apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą ir apie nusikaltimo vykdytojui pareikštų kaltinimų turinį.

Jei esate smurtinio nusikaltimo dėl lyties auka, turite teisę gauti informaciją apie smurtautojo procesinę padėtį ir apie atsargumo priemones, kurių imtasi; šią informaciją gausite, net jei jos neprašysite, tačiau galite bet kada pareikšti, kad šios informacijos gauti nenorite.

Jei esate smurtinio nusikaltimo seksualinei laisvei auka, turite teisę gauti informaciją apie valstybės kompensaciją, kurią turite teisę gauti, jei agresorius nemoka Jums kompensacijos arba jos nepakanka.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Jau nuo tada, kai pirmą kartą susisiekiate su institucijomis arba pareigūnais, turite teisę gauti informaciją apie tai, kokia tvarka galite gauti teisines konsultacijas ir teisinę gynybą ir, kai tinka, kokiomis sąlygomis galėtumėte tai gauti nemokamai. Šią informaciją Jums taip pat suteiks paramos nusikaltimų aukoms tarnybos.

Savo prašymą, kad būtų pripažinta Jūsų teisė gauti teisinę pagalbą, galėsite pateikti tam pareigūnui arba institucijai, kuris suteiks Jums informaciją apie tai, kokia tvarka galite gauti teisines konsultacijas ir teisinę gynybą ir, kai tinka, kaip tai gauti nemokamai. Tas pareigūnas arba institucija Jūsų prašymą kartu su pateiktais dokumentais perduos atitinkamai advokatų asociacijai.

Savo prašymą taip pat galite pateikti teisingumo administracijos paramos nusikaltimų aukoms tarnyboms, kurios jį perduos atitinkamai advokatų asociacijai.

Apskritai galite naudotis tomis teisinio konsultavimo paslaugomis, kurias teikiant informacija apie teisę teikiama visiems piliečiams. Šių paslaugų teikimą organizuoja kiekvienos teismų apygardos advokatų asociacijos.

Turite užpildyti formą, kurią galite gauti teismuose, Teisingumo ministerijoje arba kitose valstybės tarnybose, ir įrodyti, kad neturite pakankamai lėšų. Savo prašymą turite pateikti atitinkamo teismo apygardos advokatų asociacijai arba savo gyvenamosios vietos teismui, jei baudžiamasis procesas dar nepradėtas.

Jei esate smurtinio nusikaltimo dėl lyties auka, Jums nebūtina pirma įrodyti, jog neturite pakankamai lėšų, kad gautumėte teisinę pagalbą.

Teisinę pagalbą taip pat galite gauti, jei esate terorizmo auka.

Galite prašyti teisinės pagalbos Ispanijoje, be kita ko, jei Jūsų situacija yra viena iš šių:

 • jei esate kurios nors ES valstybės narės pilietis ir įrodote, kad neturite pakankamai lėšų;
 • jei esate trečiosios šalies pilietis, teisėtai gyvenantis Ispanijoje arba turintis tam tikrą tarptautiniais susitarimais (pvz., susitarimais dėl tarptautinio vaikų grobimo atvejų) pripažintą teisę. Šiuo atveju teisinę pagalbą Ispanijoje galėsite gauti tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ES piliečiai;
 • nepriklausomai nuo to, ar turite pakankamai lėšų teismo procesui pradėti, Jūsų teisė gauti teisinę pagalbą bus pripažinta ir ši pagalba bus suteikta iškart, jei esate smurto dėl lyties, terorizmo arba prekybos žmonėmis auka, per bet kokius procesus, kurie yra susiję su Jūsų, kaip aukos, statusu, pradėti dėl to statuso arba yra jo rezultatas, arba jei esate nepilnametis ar turite mokymosi sutrikimų arba sergate psichikos liga ir tapote auka tokiomis aplinkybėmis, kurios susijusios su išnaudojimu ar smurtu.

Aukos mirties atveju šią teisę turi ir jos paveldėtojai, jei jie nedalyvavo vykdant tuos nusikalstamus veiksmus.

Teikiant teisinę pagalbą būsite laikomas auka nuo tada, kai bus pateiktas pranešimas apie nusikaltimą arba ieškinys ar bus pradėtas baudžiamasis procesas dėl bet kurio iš minėtų nusikaltimų, ir šį statusą turėsite tol, kol vyks baudžiamasis procesas, o jei bus priimtas apkaltinamasis nuosprendis – ir po proceso pabaigos.

Teisės gauti teisinę pagalbą nebeturėsite po to, kai kaltinamasis bus galutinai išteisintas arba kai procesas bus laikinai sustabdytas ar nutrauktas, nepavykus įrodyti nusikalstamų veikų; tačiau iki to laiko nemokamai jau gautos pagalbos išlaidų padengti nereikės.

Per įvairius procesus, kurie gali būti pradėti dėl to, kad esate minėtų nusikaltimų auka, ir ypač per procesus dėl smurto dėl lyties Jums turi teikti pagalbą pats Jūsų advokatas, jei taip tinkamai užtikrinama Jūsų teisė į gynybą.

Turite teisę gauti teisinę pagalbą, jei Jūsų metinės pajamos ir šeimos pajamos nėra daugiau kaip:

 • du kartus didesnės už valstybinį pajamų indeksą (indicador público de renta de efectos múltiples, IPREM), galiojantį tuo metu, kai pateikiamas prašymas, jei atitinkami asmenys nepriklauso jokiam šeimos vienetui. IPREM yra kasmet nustatomas indeksas, naudojamas nustatant kai kurių išmokų sumas arba ribą, iki kurios leidžiama naudotis kai kuriomis išmokomis, teisėmis arba viešosiomis paslaugomis;
 • du su puse karto didesnės už IPREM indeksą, galiojantį tuo metu, kai pateikiamas prašymas, jei atitinkami asmenys priklauso bet kokio tipo šeimos vienetui, kurį sudaro mažiau nei keturi nariai;
 • tris kartus didesnės už IPREM indeksą, kai atitinkamą šeimos vienetą sudaro keturi arba daugiau narių.

2016 m. metinis IPREM buvo 6 390,13 EUR.

Jei Jums bus suteikta teisinė pagalba, nereikės apmokėti šių išlaidų:

 1. pradinių teisinių konsultacijų;
 2. advokato honoraro ir teismo atstovo (procurador) mokesčio;
 3. su skelbimais valstybės leidiniuose susijusių išlaidų;
 4. užstatų, reikalingų teikiant kai kuriuos apeliacinius skundus;
 5. atlyginimų ekspertams;
 6. taip pat bus 80 proc. sumažinta suma, kurią reikės mokėti už notarinius aktus ir žemės bei prekybos registrų pažymas.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Apskritai, jei dalyvaujate procese kaip nusikaltimo auka, turite teisę, kad būtų kompensuotos Jūsų išlaidos, reikalingos, kad galėtumėte naudotis savo teisėmis, ir teisinės išlaidos, patirtos anksčiau negu apmokėtos tos išlaidos, kurias padengė valstybė.

Šiuo tikslu prievolė jas apmokėti turi būti nustatyta teismo nuosprendžiu ir kaltinamasis turi būti Jūsų, kaip aukos, reikalavimu nuteistas už nusikaltimus, dėl kurių prokuroras nepareiškė kaltinimų, arba nuteistas po to, kai sprendimas nutraukti bylą buvo atšauktas dėl Jūsų apeliacinio skundo, kurį pateikėte kaip auka.

Pagalbos ir paramos tarnybos ir visų pirma paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks Jums informaciją, kokiais atvejais gali būti kompensuojamos Jūsų teisinės išlaidos, ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų to prašyti.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jei esate nusikaltimo auka, kuri nedalyvauja procese, ir prokuroras nusprendžia panaikinti kaltinimus nusikaltimo vykdytojui, teisėjas gali Jums apie tai pranešti ir pasiūlyti per 15 dienų pateikti ieškinį ir tapti privačiu kaltintoju. Tuo atveju, jei taikoma sutrumpinta procedūra, teisėjas privalo Jus informuoti ir pakviesti dalyvauti.

Jei prokuroras pareiškia kaltinimus nusikaltimo vykdytojui, Jūs, kaip auka, šio proceso niekaip negalite sustabdyti, nebent dėl privataus nusikaltimo.

Jei jau dalyvaujate procese ir esate privatus kaltintojas, galite prašyti pradėti žodinį bylos nagrinėjimą ir pareikšti kaltinimus nusikaltimo vykdytojui. Jei ikiteisminio tyrimo teisėjas nuspręstų procesą baigti, t. y. nutraukti bylą, galite tai apskųsti.

Jei prokuroras pareiškia kaltinimus nusikaltimo vykdytojui, galite prašyti, kad byla būtų nutraukta, ir atsisakyti savo kaip privataus kaltintojo vaidmens. Tačiau prokuroras gali tęsti baudžiamąjį persekiojimą, jei taip nusprendžia.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Kai pirmą kartą atvyksite į teismą, patarėjas teisės klausimais Jus informuos apie Jūsų, kaip aukos, teises per baudžiamąjį procesą ir pasiūlys pasinaudoti galimybe pradėti procesą kaip privačiai šaliai; jis tai išdėstys aiškiai, paprastai ir suprantamai, atsižvelgdamas į Jūsų asmenines savybes ir poreikius.

Kaip nusikaltimo auka per baudžiamąjį procesą turite teisę:

 • pateikti ieškinį dėl baudžiamosios bylos iškėlimo ir civilinį ieškinį pagal galiojančių baudžiamosios teisės aktų nuostatas;
 • atvykti į institucijas, kurios atlieka tyrimą, kad pateiktumėte joms įrodymų šaltinius ir informaciją, svarbią išaiškinant faktus.

Be to, Jums pirmą kartą atvykus Jūsų bus paklausta, ar norite gauti informaciją arba pranešimus, kaip nustatyta įstatymų; jei taip, turite pateikti el. pašto adresą arba, jei jo nėra, gyvenamosios vietos ar pašto adresą.

Nepriklausomai nuo to, koks Jūsų statusas baudžiamajame procese, paprastai galite dalyvauti visuose, net ir neviešuose teismo posėdžiuose. Dalyvauti bus privaloma tik tada, kai duosite parodymus kaip liudytojas.

Jei esate auka, kuri nedalyvauja baudžiamajame procese, Jums bus pranešta apie teisminio bylos nagrinėjimo datą ir vietą. Pagrindinė Jūsų užduotis bus duoti parodymus kaip liudytojui. Kad būtų galima Jums pranešti apie teisminio bylos nagrinėjimo datą ir laiką, turite informuoti apie bet kokį savo adreso pasikeitimą proceso metu.

Galite dalyvauti procese kaip privatus kaltintojas prieš tai, kai parengiamas kaltinamasis aktas, t. y. iki žodinio bylos nagrinėjimo pradžios, jei tai nėra baudžiamasis procesas prieš nepilnametį. Kaltinamąjį aktą parengia prokuroras, privatus kaltintojas (jei yra) ir gynybos advokatas. Šiame dokumente nurodomas tų asmenų pasirinktas nusikalstamos veikos kvalifikavimas ir rekomenduojama bausmė. Praktiškai kiekviena šalis gali per penkias dienas pateikti savo poziciją, išdėstytą raštu.

Paprastai būsite atstovaujamas savo advokato, kuris gins Jūsų bylą, ir Jums paskirto teismo atstovo, kuris per procesą oficialiai Jums atstovaus.

Jei yra ne viena, o daugiau nusikaltimo aukų, jos gali procese dalyvauti atskirai, nors teisėjas gali pareikalauti gynybos tikslais iš jų sudaryti vieną arba kelias grupes. Baudžiamajame procese taip pat galės dalyvauti nusikaltimų aukų asociacijos, gavusios Jūsų, kaip nusikaltimo aukos, sutikimą.

Jei jau esate privatus kaltintojas, Jūsų advokatas galės susipažinti su bylos santrauka ir kitais bylos dokumentais ir naudotis kitomis teisėmis, panašiomis į tas, kurias turi prokuroras, be kita ko:

 • prašyti surinkti daugiau įrodymų;
 • siūlyti naujus liudytojus arba ekspertus, kurių dalyvavimas būtų naudingas Jūsų bylai;
 • siūlyti surengti akistatas ir kt.

Tuo atveju, jei kaltinamasis bus nuteistas, teismas galės jam įsakyti apmokėti šias Jūsų išlaidas: išlaidas advokatams ir teismo atstovams, ekspertams, viešųjų registrų ir notarų pažymoms ir kt.

Jei reikalaujate turto restitucijos, žalos atitaisymo arba kompensacijos už nusikaltimu padarytą tiek turtinę, tiek neturtinę žalą, galite pateikti civilinį ieškinį per baudžiamąjį procesą (kaip civilinis ieškovas). Šiuo atveju būsite atstovaujamas savo advokato, kuris gins Jūsų bylą, ir Jums paskirto teismo atstovo, kuris per procesą oficialiai Jums atstovaus.

Tuo atveju, jei bus nuspręsta nutraukti tyrimą, apie sprendimą nutraukti tą bylą bus pranešta tiesioginėms to nusikaltimo aukoms, pranešusioms apie nusikalstamus veiksmus, taip pat kitoms tiesioginėms aukoms, kurių tapatybė ir gyvenamoji vieta yra žinomos. Tais atvejais, kai nusikaltimas yra tiesioginė asmens mirties arba dingimo priežastis, apie tokį sprendimą bus pranešta netiesioginėms to nusikaltimo aukoms.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar esu (arba galiu pasirinkti būti) auka, liudytojas, civilinis ieškovas ar privatus kaltintojas?

Kaip nusikaltimo auka per baudžiamąjį procesą turite teisę:

 • pateikti ieškinį dėl baudžiamosios bylos iškėlimo ir civilinį ieškinį pagal galiojančių baudžiamosios teisės aktų nuostatas;
 • atvykti į institucijas, kurios atlieka tyrimą, kad pateiktumėte joms įrodymų šaltinius ir informaciją, svarbią išaiškinant faktus.

Įvairūs vaidmenys, kuriuos galite atlikti teisingumo sistemoje:

 • tiesioginė arba netiesioginė auka, priklausomai nuo nusikaltimo, apie kurį pranešta, o tuo atveju, kai prašoma leisti naudotis pagalbos ir paramos aukoms paslaugomis – dar nepranešus apie nusikaltimą, nes norint naudotis šiomis paslaugomis, pranešimo apie nusikaltimą prieš tai pateikti nebūtina;
 • liudytojas, jei yra pateiktas pranešimas apie nusikaltimą. Procese dalyvaujate tada, kai gaunate šaukimą liudyti;
 • privatus kaltintojas – jei nuspręstumėte dalyvauti baudžiamajame procese kaip privatus kaltintojas, tuo atveju, jei pateiktumėte ieškinį nusikaltimo vykdytojui (dėl pusiau viešo ir privataus pobūdžio nusikaltimų), ir prieš parengiant kaltinamąjį aktą, t. y. prieš pradedant žodinį bylos nagrinėjimą, išskyrus atvejį, kai tai yra baudžiamasis procesas prieš nepilnametį;
 • civilinis ieškovas, paprastai tuo atveju, jei nusprendžiate per baudžiamąjį procesą pateikti civilinį ieškinį, t. y. siekiate turto restitucijos, žalos atitaisymo arba kompensacijos už nusikaltimu padarytą tiek turtinę, tiek neturtinę žalą.

Apskritai turite dalyvauti teismo posėdžiuose, net jei jie nėra vieši. Dalyvauti bus privaloma tik tada, kai duosite parodymus kaip liudytojas.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Apskritai, kaip nusikaltimo auka, jau nuo pirmo kontakto su institucijomis arba pareigūnais ir kai teikiamos pagalbos ir paramos paslaugos, kurias teikia viešosios institucijos, ir net prieš pranešdamas apie nusikaltimą turite teisę gauti apsaugą, informaciją, paramą, pagalbą ir priežiūrą.

Galite prašyti institucijų arba pareigūnų, į kuriuos iš pradžių kreipiatės, kad jie Jus nusiųstų į paramos nusikaltimų aukoms tarnybas, kuriose Jums bus nemokamai ir konfidencialiai suteikta pagalba, net jei dar nepranešėte apie nusikaltimą.

Taip pat jau nuo tada, kai pirmą kartą susisiekiate su institucijomis ir pareigūnais, Jus gali lydėti Jūsų pasirinktas asmuo.

Be to, kaip nusikaltimo auka, turite teisę suprasti ir būti suprantamas, kai atliekamas bet koks veiksmas, kurį reikia atlikti po pranešimo apie nusikaltimą, įskaitant informavimą dar prieš pateikiant šį pranešimą. Kai reikės, bus teikiamos teisiškai pripažintų gestų kalbų vertimo paslaugos, taip pat bus suteikta pagalbinių priemonių, kad būtų lengviau bendrauti žodžiu.

Visas bendravimas ir žodžiu, ir raštu vyks aiškia, paprasta ir suprantama kalba ir bus atsižvelgiama į Jūsų asmenines savybes ir poreikius, ypač jei turite kokią nors jutimo, protinę ar psichikos negalią arba esate nepilnametis.

Kaip nusikaltimo auka turite teisę gauti informaciją visų pirma apie:

 • prieinamas pagalbos ir paramos (medicininės, psichologinės arba materialinės) priemones ir kokia tvarka galima jomis naudotis. Kai tinka, informuojant apie šias priemones, bus pateikta informacija ir apie alternatyvaus apgyvendinimo galimybes;
 • teisę pranešti apie nusikaltimą ir, kai tinka, kokia tvarka tai daroma, taip pat teisę teikti įrodymus institucijoms, kurios atlieka tyrimą;
 • tvarką, pagal kurią galima gauti konsultacijas ir teisinę gynybą ir, kai tinka, kokiomis sąlygomis galima tai gauti nemokamai;
 • galimybę prašyti imtis apsaugos priemonių ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų tai daryti;
 • kompensaciją, kurią galite turėti teisę gauti, ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų jos prašyti;
 • vertimo žodžiu ir raštu paslaugas, kuriomis galite naudotis;
 • pagalbines priemones ir paslaugas, kurios gali būti suteiktos siekiant palengvinti bendravimą;
 • procedūrą, pagal kurią galėtumėte naudotis savo teisėmis, jei gyvenate ne Ispanijoje;
 • skundus, kuriuos galite pateikti dėl bet kokių sprendimų, kuriuos laikote nesuderinamais su savo teisėmis;
 • už proceso vykdymą atsakingos institucijos kontaktinius duomenis ir ryšių su ja kanalus;
 • atkuriamojo teisingumo paslaugas, kuriomis galima naudotis tais atvejais, kai tai teisiškai įmanoma;
 • atvejus, kai gali būti kompensuotos Jūsų teisinės išlaidos, ir, kai tinka, kokia tvarka galima to prašyti;
 • teisę pateikti prašymą, kad Jums būtų pranešta apie kai kuriuos sprendimus, kurie bus priimti per procesą, be kita ko, apie sprendimą nepradėti baudžiamojo proceso, galutinį teismo sprendimą tame procese ir kt.

Nepriklausomai nuo to, koks Jūsų statusas baudžiamajame procese, paprastai galite dalyvauti visuose, net ir neviešuose teismo posėdžiuose. Dalyvauti bus privaloma tik tada, kai duosite parodymus kaip liudytojas.

Jei esate auka, kuri nedalyvauja baudžiamajame procese, Jums bus pranešta apie teisminio bylos nagrinėjimo datą ir vietą. Pagrindinė Jūsų užduotis bus duoti parodymus kaip liudytojui. Kad būtų galima Jums pranešti apie teisminio bylos nagrinėjimo datą ir laiką, turite informuoti apie bet kokį savo adreso pasikeitimą proceso metu.

Galite dalyvauti procese kaip privatus kaltintojas prieš tai, kai parengiamas kaltinamasis aktas, t. y. iki žodinio bylos nagrinėjimo pradžios, jei tai nėra baudžiamasis procesas prieš nepilnametį. Būsite atstovaujamas savo advokato, kuris gins Jūsų bylą, ir Jums paskirto teismo atstovo, kuris per procesą oficialiai Jums atstovaus.

Jei jau esate privatus kaltintojas, Jūsų advokatas galės susipažinti su bylos santrauka ir kitais bylos dokumentais ir naudotis kitomis teisėmis, panašiomis į tas, kurias turi prokuroras, be kita ko:

 • prašyti surinkti daugiau įrodymų;
 • siūlyti naujus liudytojus arba ekspertus, kurių dalyvavimas būtų naudingas Jūsų bylai;
 • siūlyti surengti akistatas ir kt.

Tuo atveju, jei kaltinamasis bus nuteistas, teismas galės jam įsakyti apmokėti šias Jūsų išlaidas: išlaidas advokatams ir teismo atstovams, ekspertams, viešųjų registrų ir notarų pažymoms ir kt.

Kaip liudytojas, turite teisę nemokamai naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis, jei nekalbate ispanų kalba ar atitinkamo regiono kalba ir neturite galimybės gauti raštu išverstų dokumentų. Nepaisant to, kad paprastai yra sunku išvengti akių kontakto su įtariamuoju ir teismų pastatuose paprastai nėra atskirų laukiamųjų liudytojams, jei esate seksualinio išpuolio auka, galite:

 • teismo salėje sėdėti už pertvaros
 • arba liudyti per vaizdo konferenciją.

Jei atvykstate liudyti, tačiau Jums gresia pavojus, teismo pirmininkas gali įsakyti surengti uždarą posėdį, kad būtų apsaugota visuomenės dorovė, viešoji tvarka ir Jūs, kaip auka, ir (arba) Jūsų šeima. Jei esate privatus kaltintojas, galite prašyti, kad bylos nagrinėjimas būtų uždaras.

Jei esate šaukiamas liudyti, tačiau teisėjas mano, kad gresia didelis pavojus Jums arba Jūsų laisvei, turtui ar šeimai, jis gali imtis vieno iš šių veiksmų:

 • apsaugoti Jūsų tapatybę, adresą, profesiją ir darbo vietą, nenaudodamas šios informacijos per procesą;
 • neleisti, kad būtumėte pamatytas teisme, ir kaip Jums skirtų pranešimų siuntimo adresą nurodyti teismą;
 • neleisti jokiomis priemonėmis įrašyti Jūsų atvaizdo;
 • įsakyti teikti policijos apsaugą per procesą ir po jo;
 • suteikti galimybę atvykti į teismą tarnybiniais automobiliais;
 • teisme perkelti Jus į policijos saugomą laukiamąjį;
 • ypatingomis aplinkybėmis – suteikti Jums naują tapatybę ir finansinę pagalbą, kad pakeistumėte savo buvimo vietą, gyvenamąją vietą ir darbą.

Jei esate nepilnametis, duodantis parodymus, bus bet kokiomis įmanomomis techninėmis priemonėmis užtikrinta, kad išvengtumėte akių kontakto su kaltinamuoju. Akistatos taip pat ribojamos. Jei Jūsų teisėtų atstovų interesai kaip nors prieštarauja Jūsų interesams ir dėl to neįmanoma užtikrinti, kad Jūsų interesais būtų tinkamai vadovaujamasi atliekant tyrimą ar per baudžiamąjį procesą, arba tas konfliktas, dėl kurio vyksta procesas, yra su vienu iš Jūsų tėvų, o kitas iš tėvų negali tinkamai atlikti savo pareigų atstovauti arba padėti Jums, ir kai kuriais kitais atvejais prokuroras paprašys teisėjo arba teismo paskirti Jums globėją ad litem (teismo procesui), kurio pareiga bus atstovauti Jums per tyrimą ir baudžiamąjį procesą.

Jei esate užsienietis ir nekalbate ispanų kalba ar atitinkamo regiono kalba, galite nemokamai naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis. Policija gali pasiūlyti Jums pranešimo formą Jūsų kalba, kad galėtumėte pranešti apie nusikaltimą, ir suteikti galimybę naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis telefonu arba tiesiogiai. Teismai teikia vertimo žodžiu paslaugą, kuri derinama su paramos nusikaltimų aukoms tarnyba.

Jei norite pateikti civilinį ieškinį per baudžiamąjį procesą (kaip civilinis ieškovas), turite kartu su advokatu ir teismo atstovu atvykti į teismą tada, kai suteikiama galimybė pradėti procesą kaip privačiai šaliai, ir visada anksčiau nei kvalifikuojama nusikalstama veika. Šiuo atveju būsite atstovaujamas savo advokato, kuris gins Jūsų bylą, ir Jums paskirto teismo atstovo, kuris per procesą oficialiai Jums atstovaus.

Jei gaunate bet kokią išmoką arba pagalbą dėl to, kad esate auka, ir Jums taikoma bet kokia apsaugos priemonė pagal įstatymus, turite prievolę grąžinti tą išmoką arba pagalbą tais atvejais, kai nustatoma, kad apkaltinamasis nuosprendis priimtas remiantis melagingu pranešimu apie nusikaltimą arba sufalsifikuotu nusikaltimu, taip pat turite prievolę padengti patirtas administracines išlaidas dėl reikiamo pripažinimo, apsaugos ir paramos veiksmų bei suteiktų paslaugų, ir tai neturi poveikio jokiai kitai galimai civilinei ar baudžiamajai atsakomybei.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokiomis sąlygomis?

Nepriklausomai nuo to, koks Jūsų statusas baudžiamajame procese, paprastai galite dalyvauti visuose, net ir neviešuose teismo posėdžiuose. Dalyvauti bus privaloma tik tada, kai duosite parodymus kaip liudytojas.

Kai dalyvaujate teismo procese, galite toliau naudotis paramos nusikaltimų aukoms tarnybų paslaugomis.

Jei esate auka, kuri nedalyvauja baudžiamajame procese, Jums bus pranešta apie teisminio bylos nagrinėjimo datą ir vietą. Pagrindinė Jūsų užduotis bus duoti parodymus kaip liudytojui. Kad būtų galima Jums pranešti apie teisminio bylos nagrinėjimo datą ir laiką, turite informuoti apie bet kokį savo adreso pasikeitimą proceso metu.

Galite dalyvauti procese kaip privatus kaltintojas prieš tai, kai parengiamas kaltinamasis aktas, t. y. iki žodinio bylos nagrinėjimo pradžios, jei tai nėra baudžiamasis procesas prieš nepilnametį. Būsite atstovaujamas savo advokato, kuris gins Jūsų bylą, ir Jums paskirto teismo atstovo, kuris per procesą oficialiai Jums atstovaus.

Jei jau esate privatus kaltintojas, Jūsų advokatas galės susipažinti su bylos santrauka ir kitais bylos dokumentais ir naudotis kitomis teisėmis, panašiomis į tas, kurias turi prokuroras:

 • prašyti surinkti daugiau įrodymų;
 • siūlyti naujus liudytojus arba ekspertus, kurių dalyvavimas būtų naudingas Jūsų bylai;
 • siūlyti surengti akistatas ir kt.

Tuo atveju, jei kaltinamasis bus nuteistas, teismas galės jam įsakyti apmokėti šias Jūsų išlaidas: išlaidas advokatams ir teismo atstovams, ekspertams, viešųjų registrų ir notarų pažymoms ir kt.

Kaip liudytojas, turite teisę nemokamai naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis, jei nekalbate ispanų kalba ar atitinkamo regiono kalba ir neturite galimybės gauti raštu išverstų dokumentų. Nepaisant to, kad paprastai yra sunku išvengti akių kontakto su įtariamuoju ir teismų pastatuose paprastai nėra atskirų laukiamųjų liudytojams, jei esate seksualinio išpuolio auka, galite:

 • teismo salėje sėdėti už pertvaros
 • arba liudyti per vaizdo konferenciją.

Jei atvykstate liudyti, tačiau Jums gresia pavojus, teismo pirmininkas gali įsakyti surengti uždarą posėdį, kad būtų apsaugota visuomenės dorovė, viešoji tvarka ir Jūs, kaip auka, ir (arba) Jūsų šeima. Jei esate privatus kaltintojas, galite prašyti, kad bylos nagrinėjimas būtų uždaras.

Jei esate šaukiamas liudyti, tačiau teisėjas mano, kad gresia didelis pavojus Jums arba Jūsų laisvei, turtui ar šeimai, jis gali imtis vieno iš šių veiksmų:

 • apsaugoti Jūsų tapatybę, adresą, profesiją ir darbo vietą, nenaudodamas šios informacijos per procesą;
 • neleisti, kad būtumėte pamatytas teisme, ir kaip Jums skirtų pranešimų siuntimo adresą nurodyti teismą;
 • neleisti jokiomis priemonėmis įrašyti Jūsų atvaizdo;
 • įsakyti teikti policijos apsaugą per procesą ir po jo;
 • suteikti galimybę atvykti į teismą tarnybiniais automobiliais;
 • teisme perkelti Jus į policijos saugomą laukiamąjį;
 • ypatingomis aplinkybėmis – suteikti Jums naują tapatybę ir finansinę pagalbą, kad pakeistumėte savo buvimo vietą, gyvenamąją vietą ir darbą.

Jei esate nepilnametis, duodantis parodymus, bus bet kokiomis įmanomomis techninėmis priemonėmis užtikrinta, kad išvengtumėte akių kontakto su kaltinamuoju. Akistatos taip pat ribojamos. Jei Jūsų teisėtų atstovų interesai kaip nors prieštarauja Jūsų interesams ir dėl to neįmanoma užtikrinti, kad Jūsų interesais būtų tinkamai vadovaujamasi atliekant tyrimą ar per baudžiamąjį procesą, arba tas konfliktas, dėl kurio vyksta procesas, yra su vienu iš Jūsų tėvų, o kitas iš tėvų negali tinkamai atlikti savo pareigų atstovauti arba padėti Jums, ir kai kuriais kitais atvejais prokuroras paprašys teisėjo arba teismo paskirti Jums globėją ad litem (teismo procesui), kurio pareiga bus atstovauti Jums per tyrimą ir baudžiamąjį procesą.

Jei esate užsienietis ir nekalbate ispanų kalba ar atitinkamo regiono kalba, galite nemokamai naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis. Teismai teikia vertimo žodžiu paslaugą, kuri derinama su paramos nusikaltimų aukoms tarnyba.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Turite teisę, jei pateikiate atitinkamą prašymą, gauti informaciją apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą ir apie nusikaltimo vykdytojui pareikštų kaltinimų turinį, taip pat kad Jums būtų pranešta apie šiuos sprendimus:

 • sprendimą nepradėti baudžiamojo proceso;
 • galutinį teismo sprendimą, priimtą per procesą;
 • sprendimus įkalinti arba paleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją, taip pat pranešimus apie galimą jo pabėgimą iš įkalinimo vietos;
 • sprendimus imtis asmeninių atsargumo priemonių arba iš dalies pakeisti jau sutartas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti Jūsų saugumą;
 • bet kokios teisminės arba kalėjimo institucijos sprendimus dėl asmenų, nuteistų už nusikaltimus, įvykdytus panaudojant smurtą arba bauginimą, ir keliančių grėsmę Jūsų saugumui;
 • sprendimus dėl paskirtos bausmės vykdymo, kuriuos priimant dalyvaujate kaip auka ir kurie priimami kalėjimo aplinkoje, pavyzdžiui, dėl 3 kategorijos atviro kalėjimo režimo taikymo nuteistam kaliniui, kalėjimo lengvatų, trumpalaikio išleidimo iš kalėjimo, lygtinio paleidimo į laisvę ir kt.

Kai prašote, kad Jums būtų pranešta apie tuos sprendimus, turite nurodyti el. pašto adresą arba, vietoj jo, pašto ar namų adresą, kuriuo atitinkama institucija siųs informaciją ir pranešimus.

Išimtiniu atveju, jei neturite el. pašto adreso, pranešimai bus siunčiami Jūsų pateiktu įprasto pašto adresu.

Jei esate pilietis, gyvenantis už Europos Sąjungos ribų, ir neturite el. pašto ar pašto adreso, kuriuo būtų galima siųsti pranešimus, jie bus siunčiami Ispanijos diplomatinei arba konsulinei įstaigai toje šalyje, kurioje gyvenate, kad būtų viešai paskelbti.

Pranešimuose, kuriuos galėsite gauti, bus mažų mažiausiai pateiktos priimto sprendimo rezoliucinės dalies nuostatos ir jo teisinis pagrindas.

Jei, kaip auka, oficialiai dalyvavote procese, apie priimtus sprendimus bus pranešta Jūsų teismo atstovui ir Jums tuo el. pašto adresu, kurį pateikėte.

Galite bet kada pareikšti, kad nebenorite gauti informacijos apie minėtus sprendimus; nuo tada nustos galioti Jūsų anksčiau dėl to pateiktas prašymas.

Jei prašote, kad Jus nusiųstų į paramos nusikaltimų aukoms tarnybą, arba Jums suteikiama vienos iš šių tarnybų pagalba, turite teisę gauti informaciją apie institucijos, kuri atsakinga už proceso vykdymą, kontaktinius duomenis ir ryšių su ja kanalus, taip pat informaciją apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą ir apie nusikaltimo vykdytojui pareikštų kaltinimų turinį.

Jei esate smurtinio nusikaltimo dėl lyties auka, turite teisę gauti informaciją apie agresoriaus procesinę padėtį ir atsargumo priemones, kurių imtasi; ši informacija bus suteikta Jums neprašius. Galite bet kada išreikšti norą šios informacijos negauti.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Jei jau esate privatus kaltintojas, Jūsų advokatas galės susipažinti su bylos santrauka ir kitais bylos dokumentais.

Viena iš advokato kasdienės veiklos užduočių yra gauti teisinę informaciją ir dokumentus, ypač tais atvejais, kai jo klientas nėra viena iš proceso šalių.

Dalyvaujančios šalys pagal Ispanijos įstatymus gali būti informuojamos apie procesą ir dalyvauti atliekant visus procesinius formalumus.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Jei norėtumėte apskųsti teismo sprendimą tuo atveju, jei kaltinamasis būtų išteisintas, atminkite, kad jei nedalyvavote kaip proceso šalis, sprendimo apskųsti negalite.

Jei dalyvavote kaip proceso šalis ir esate privatus kaltintojas, apeliaciją galite pateikti taip:

 • apskųsti sprendimą per dešimt dienų po to, kai apie jį pranešta; yra įvairių galimų apeliacijos pagrindų, taip pat galima peržiūrėti bylos įrodymus. Tai – apskundimas įprasta tvarka;
 • pateikti kasacinį skundą per penkias dienas po to, kai pranešta apie sprendimą; tokio apskundimo pagrindai yra įstatymų arba Ispanijos Konstitucijos pažeidimas ar formos trūkumas. Tai – apskundimas neeiline tvarka.

Kaip civilinis ieškovas, kasacinį skundą galite pateikti tik dėl to, kas susiję su Jūsų kompensacija.

Galimybės teikti kitas apeliacijas yra tokios: jei pirma pateikėte apeliacinį skundą įprasta tvarka, galite pateikti kasacinį skundą kaip antrą apeliaciją. Sprendimą dėl kasacinio skundo priima Aukščiausiasis Teismas.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks Jums informacijos apie tai, kaip galite apskųsti sprendimus, kuriuos laikote nesuderinamais su savo teisėmis.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Jei pateikėte atitinkamą prašymą, turite teisę, kad Jums būtų pranešta apie šiuos sprendimus:

 • sprendimą nepradėti baudžiamojo proceso;
 • galutinį per procesą priimtą teismo sprendimą;
 • sprendimus įkalinti arba paleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją; taip pat būtų pranešta apie galimą nusikaltimo vykdytojo pabėgimą iš įkalinimo vietos;
 • sprendimus patvirtinti asmenines atsargumo priemones arba iš dalies pakeisti jau sutartas priemones, kuriomis siekiama užtikrinti Jūsų saugumą;
 • bet kokios teisminės ar kalėjimo institucijos sprendimus dėl asmenų, kurie yra nuteisti už nusikaltimus, įvykdytus panaudojant smurtą arba bauginimą, ir kelia grėsmę Jūsų saugumui;
 • sprendimus, susijusius su bausmės vykdymu, kuriuos priimant dalyvaujate ir Jūs, ir sprendimus, priimamus dėl su kalėjimu susijusių dalykų, taip pat sprendimus dėl 3 kategorijos atvirojo kalėjimo režimo taikymo kaliniui, kalėjimo lengvatų, trumpalaikio išleidimo iš kalėjimo, lygtinio paleidimo į laisvę ir kt.

Pagrindinė Jūsų teisė, kai vykdomas teismo nuosprendis, yra teisė gauti informaciją apie kaltinamajam nuosprendžiu skirtą bausmę. Paprastai informacija apie jo paleidimą iš kalėjimo būtų laikoma jo privataus gyvenimo dalimi ir nebūtų teikiama Jums.

Išimties tvarka, jei esate smurtinio nusikaltimo dėl lyties auka, informacija apie kaltinamojo procesinį statusą ir apie tai, kaip jis atlieka savo bausmę, Jums bus teikiama tol, kol galios Jūsų apsaugos nutartis ar jo veiksmus apribojanti nutartis.

Jei per procesą buvote privatus kaltintojas, galite dalyvauti, kai priimamas sprendimas dėl kaltinamajam skirtos bausmės vykdymo atidėjimo. Trumpesnės nei dvejų metų laisvės atėmimo bausmės vykdymas gali būti atidedamas, jei per tam tikrą laikotarpį pakartotinai nenusikalstama. Po šio laikotarpio bausmė panaikinama. Dėl bausmės vykdymo atidėjimo nuspręs teismas, o teisėjas, prieš priimdamas savo sprendimą, išklausys ir Jus.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks informaciją apie galimybę Jums, kaip aukai, dalyvauti užtikrinant laisvės atėmimo bausmės vykdymą, ir imsis bet kokių reikiamų pagalbos priemonių, kad galėtumėte naudotis įstatymų pripažintomis savo teisėmis.

Jei esate terorizmo auka, Nacionalinio aukštojo teismo (Audiencia Nacional) Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba suteiks Jums reikiamus informacijos šaltinius, kad galėtumėte sužinoti viską, kas susiję su laisvės atėmimo bausmės vykdymu iki ji bus visiškai atlikta, ypač tais atvejais, kai suteikiama lengvatų arba kaliniai paleidžiami į laisvę.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Jei yra vykdomas teismo nuosprendis ir jei tai būtina, Jums gali būti toliau teikiama apsauga, jei taip nusprendžia teisėjas. Jus gali saugoti policija arba, išimtiniais atvejais, Jums gali būti suteikta nauja tapatybė arba finansinė pagalba keičiant gyvenamąją ar darbo vietą.

Dėl kai kurių nusikaltimų, tokių kaip smurtas dėl lyties ar smurtas šeimoje, galite prašyti, kad būtų priimta apsaugos nutartis, kurios laikino galiojimo terminas bus nustatytas teisminės institucijos sprendimu.

Dėl apsaugos nutarties galima pateikti prašymą tiesiogiai teisminei institucijai arba prokurorui, arba teisėsaugos pareigūnams, paramos nusikaltimų aukoms tarnyboms ar socialinėms tarnyboms arba priežiūros įstaigoms, veikiančioms prie valdžios institucijų.

Apsaugos nutartimi nustatomas visapusiškos apsaugos statusas, kuris apima ir civilinės, ir baudžiamosios teisės aktais nustatytas atsargumo priemones, taip pat bet kokias kitas teisės sistemoje nustatytas pagalbos ir socialinės apsaugos priemones.

Priėmus apsaugos nutartį, turėsite būti nuolat informuojamas apie kaltinamojo arba įtariamojo procesinę padėtį, taip pat apie taikomų atsargumo priemonių apimtį ir galiojimą. Visų pirma būsite visada informuojamas apie apkaltinto agresoriaus padėtį kalėjime. Tuo tikslu Jūsų apsaugos nutartis bus nusiųsta kalėjimo administracijai.

Apsauga Jums gali būti suteikta ir tam tikromis sankcijomis ar apsaugos priemonėmis, kurios taikomos nusikaltimo vykdytojui: jo veiksmus apribojančiomis teismo nutartimis, tėvų teisių ar globėjo statuso atėmimu, teisės nešiotis ir naudoti ginklus atėmimu ir kt. Be to, tais atvejais, kai skirtos bausmės vykdymas atidedamas dar prieš nusikaltimo vykdytojui patenkant į kalėjimą, teisėjas gali jam uždrausti lankytis tam tikrose vietose ar artintis prie Jūsų, jis gali būti įpareigotas dalyvauti specialiose auklėjamosiose programose ir kt.

Kaip auka, turite teisę:

a) prašyti taikyti asmeniui, kuris lygtinai paleidžiamas iš kalinimo įstaigos, elgesio kontrolės priemones ar taisykles pagal įstatymus, kurios reikalingos Jūsų saugumui užtikrinti, jei tas asmuo nuteistas už veiksmus, iš kurių galima pagrįstai spręsti, kad Jums gali vėl grėsti pavojus;

b) suteikti teisėjui arba teismui bet kokią informaciją, kuri yra svarbi priimant sprendimą dėl paskirtos bausmės vykdymo, civilinės atsakomybės už nusikaltimą ar turto konfiskavimo, dėl kurio nutarta.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos bendradarbiaus ir derins veiksmus su įstaigomis, institucijomis ir tarnybomis, galinčiomis dalyvauti teikiant paramą aukoms: teisminėmis institucijomis, prokuratūra, teisėsaugos pareigūnais, ypač dėl pažeidžiamų aukų, kai yra didelė viktimizacijos (tapimo auka) rizika. Be to, jei esate auka, kuriai reikia specialių apsaugos priemonių, jos įvertins Jūsų atvejį ir nustatys, kokių apsaugos, pagalbos ir paramos priemonių reikėtų imtis; tai gali būti:

 • psichologinės paramos ar pagalbos teikimas padedant įveikti sveikatos sutrikimus, patirtus dėl nusikaltimo, naudojant Jūsų priežiūrai tinkamiausius psichologinės pagalbos metodus;
 • lydėjimas į teismą;
 • informavimas apie prieinamus psichosocialinės paramos ir priežiūros išteklius ir siuntimas į tas tarnybas, jei to prašote;
 • bet kokios specialios paramos priemonės, kurių gali reikėti imtis, jei esate specialių apsaugos poreikių turinti auka;
 • siuntimas į specializuotos paramos tarnybas.

Kiek laiko tai truks?

Teisminio pobūdžio apsaugos priemonės bus taikomos tokį laikotarpį, koks bus nustatytas atitinkamu teisminės institucijos sprendimu.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos stebės Jūsų, kaip aukos, padėtį, ypač jei esate pažeidžiama auka, per visą baudžiamąjį procesą ir tinkamą laikotarpį po jo pabaigos, nepriklausomai nuo to, ar yra žinoma nusikaltimo vykdytojo tapatybė ir proceso rezultatas.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Pagrindinė Jūsų teisė, kai vykdomas teismo nuosprendis, yra teisė gauti informaciją apie kaltinamajam nuosprendžiu skirtą bausmę. Paprastai informacija apie jo paleidimą iš kalėjimo būtų laikoma jo privataus gyvenimo dalimi ir nebūtų teikiama Jums.

Išimties tvarka, jei esate smurtinio nusikaltimo dėl lyties auka, informacija apie kaltinamojo procesinį statusą ir apie tai, kaip jis atlieka savo bausmę, Jums bus teikiama tol, kol galios Jūsų apsaugos nutartis ar jo veiksmus apribojanti nutartis, nebent pareikštumėte, kad nenorite gauti tokių pranešimų.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks informaciją apie galimybę Jums, kaip aukai, dalyvauti užtikrinant laisvės atėmimo bausmės vykdymą, ir imsis bet kokių reikiamų pagalbos priemonių, kad galėtumėte naudotis įstatymų pripažintomis savo teisėmis.

Jei esate terorizmo auka, Nacionalinio aukštojo teismo (Audiencia Nacional) Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba suteiks Jums reikiamus informacijos šaltinius, kad galėtumėte sužinoti viską, kas susiję su laisvės atėmimo bausmės vykdymu iki tol, kol ta bausmė bus visiškai atlikta, ypač tais atvejais, kai suteikiama lengvatų arba kaliniai paleidžiami į laisvę.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Jei pateikėte atitinkamą prašymą, turite teisę, kad Jums būtų pranešta apie šiuos sprendimus, be kita ko:

 • sprendimus įkalinti arba paleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją; taip pat būtų pranešta apie galimą nusikaltimo vykdytojo pabėgimą iš įkalinimo vietos;
 • bet kokios teisminės ar kalėjimo institucijos sprendimus dėl asmenų, kurie yra nuteisti už nusikaltimus, įvykdytus panaudojant smurtą arba bauginimą, ir kelia grėsmę Jūsų saugumui;
 • sprendimus, susijusius su bausmės vykdymu, kuriuos priimant dalyvaujate ir Jūs, ir sprendimus, priimamus dėl su kalėjimu susijusių dalykų, taip pat sprendimus dėl 3 kategorijos atvirojo kalėjimo režimo taikymo kaliniui, kalėjimo lengvatų, trumpalaikio išleidimo iš kalėjimo, lygtinio paleidimo į laisvę ir kt.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks informaciją apie galimybę Jums, kaip aukai, dalyvauti užtikrinant laisvės atėmimo bausmės vykdymą, ir imsis bet kokių reikiamų pagalbos priemonių, kad galėtumėte naudotis įstatymų pripažintomis savo teisėmis.

Jei esate terorizmo auka, Nacionalinio aukštojo teismo (Audiencia Nacional) Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba suteiks Jums reikiamus informacijos šaltinius, kad galėtumėte sužinoti viską, kas susiję su laisvės atėmimo bausmės vykdymu iki tol, kol ta bausmė bus visiškai atlikta, ypač tais atvejais, kai suteikiama lengvatų arba kaliniai paleidžiami į laisvę.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo?

Kaip nusikaltimo auka turėsite teisę:

 • prašyti taikyti asmeniui, kuris lygtinai paleidžiamas iš kalinimo įstaigos, elgesio kontrolės priemones ar taisykles pagal įstatymus, kurios reikalingos Jūsų saugumui užtikrinti, jei tas asmuo nuteistas dėl veiksmų, iš kurių galima pagrįstai spręsti, kad jo aukai gali vėl grėsti pavojus;
 • suteikti teisėjui arba teismui bet kokią informaciją, kuri yra svarbi priimant sprendimą dėl paskirtos bausmės vykdymo, civilinės atsakomybės už nusikaltimą ar turto konfiskavimo, dėl kurio nutarta.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks informaciją apie galimybę Jums, kaip aukai, dalyvauti užtikrinant laisvės atėmimo bausmės vykdymą, ir imsis bet kokių reikiamų pagalbos priemonių, kad galėtumėte naudotis įstatymų pripažintomis savo teisėmis.

Jei esate terorizmo auka, Nacionalinio aukštojo teismo (Audiencia Nacional) Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba suteiks Jums reikiamus informacijos šaltinius, kad galėtumėte sužinoti viską, kas susiję su laisvės atėmimo bausmės vykdymu iki tol, kol ta bausmė bus visiškai atlikta, ypač tais atvejais, kai suteikiama lengvatų arba kaliniai paleidžiami į laisvę.

Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Jei paprašėte, kad Jums būtų pranešta apie tam tikrus sprendimus dėl su kalėjimu susijusių dalykų, taip pat dėl 3 kategorijos atviro kalėjimo režimo taikymo kaliniui, kalėjimo lengvatų, trumpalaikio išleidimo iš kalėjimo, lygtinio paleidimo į laisvę ir kt., galite juos apskųsti, net jei nedalyvavote procese. Apie tai, kad norite apskųsti sprendimą, turite informuoti kompetentingą teismo tarnautoją (tai darant Jums nereikia advokato pagalbos) ne vėliau kaip per penkias dienas nuo tada, kai Jums pranešta apie tą sprendimą, o apeliacinį skundą reikia pateikti per penkiolika dienų po šio pranešimo.

Apskųsti galimą 3 kategorijos atviro kalėjimo režimo taikymą kaliniui galite, jei esate kurio nors iš šių nusikaltimų auka:

 • nužudymo;
 • aborto;
 • kūno sužalojimo;
 • nusikaltimų laisvei;
 • kankinimo nusikaltimų ir nusikaltimų moralinei neliečiamybei;
 • nusikaltimų seksualinei laisvei ir neliečiamybei;
 • vagysčių, įvykdytų naudojant smurtą arba bauginimą;
 • teroristinių nusikaltimų;
 • prekybos žmonėmis nusikaltimų.

Prieš tai, kai kalėjimo institucija priims kurį nors iš minėtų sprendimų, apie jį bus pranešta Jums, kad galėtumėte pateikti bet kokius, Jūsų manymu, tinkamus argumentus, jei pateikėte atitinkamą prašymą, kad Jums būtų pranešta apie tokius sprendimus.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos Jums suteiks bet kokią informaciją, kurios gali reikėti, apie tai, kaip galite apskųsti sprendimus, kuriuos laikote nesuderinamais su savo teisėmis.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4 - Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., nepriklausomas ieškinys, civilinis ieškinys, bendras civilinis ir baudžiamasis procesas)?

Kaip privatus kaltintojas, galite reikalauti kompensacijos už žalą, pateikdamas civilinį ieškinį per tą patį baudžiamąjį procesą arba atidėdamas šio reikalavimo pateikimą iki baudžiamojo proceso pabaigos. Jei abu ieškiniai yra atskiri, civilinis ieškinys turi būti pateiktas po baudžiamojo proceso pabaigos.

Taip pat galite dalyvauti procese tik kaip civilinis ieškovas, tame procese neturintis jokio veiksnumo. Jei nedalyvausite kaip civilinis ieškovas, siekiantis gauti kompensaciją, prokuroras pateiks tokį civilinį ieškinį Jūsų vardu. Jei teismas išteisintų kaltinamąjį arba neskirtų Jums kompensacijos, visada galite reikalauti žalos atlyginimo civilinio proceso keliu.

Kaltinamojo civilinė atsakomybė apima turto grąžinimą (restituciją), žalos atitaisymą ir kompensaciją už žalą, įskaitant tą, kuri padaryta Jūsų partneriui ir vaikams.

Taip pat galite gauti kompensaciją iš valstybės.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos yra institucijos, padedančios nusikaltimų aukoms tarpvalstybinėmis aplinkybėmis, tais atvejais, kai Jūsų patirtas nusikaltimas yra įvykdytas ne Ispanijoje, o kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, o Jūs įprastai gyvenate Ispanijoje. Dėl teroristinių nusikaltimų, įvykdytų tarpvalstybinėmis aplinkybėmis, tokia pagalbinė institucija yra Vidaus reikalų ministerija per savo Paramos terorizmo aukoms generalinį direktoratą.

Apskritai (išskyrus teroristinių nusikaltimų atvejus) pagalbinė institucija bendradarbiaudama padės pradėti ir atlikti procedūras dėl pagalbos suteikimo toje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurioje įvykdytas nusikaltimas, kad Jūs, kaip prašytojas, galėtumėte Ispanijoje gauti kompensaciją iš tos valstybės, kurios teritorijoje tas nusikaltimas įvykdytas.

Šiuo tikslu paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks Jums, kaip pagalbos prašytojui, šią informaciją:

 • informaciją apie galimybes prašyti finansinės pagalbos arba kompensacijos, reikiamas procedūras arba formas, įskaitant jų pildymo tvarką, ir papildomus dokumentus, kuriuos gali reikėti pateikti;
 • bendrų patarimų, kaip parengti prašymus suteikti papildomos informacijos.

Be to, paramos nusikaltimų aukoms tarnyba, kaip pagalbinė institucija, privalo:

 • kai tinka, persiųsti Jūsų prašymą ir papildomus dokumentus, taip pat bet kokius dokumentus, kurių gali reikėti vėliau, paskirtajai sprendimus priimančiai institucijai toje valstybėje, kurios teritorijoje įvykdytas nusikaltimas;
 • bendradarbiauti su ta sprendimus priimančia institucija, kai ji pagal savo šalies įstatymus nuspręs išklausyti pagalbos prašytoją ar bet kurį kitą asmenį.

Kai prašymas suteikti teisės aktų nustatytą valstybės pagalbą pateikiamas per tos valstybės, kurioje įprastai gyvena pagalbos prašytojas, pagalbinę instituciją, sprendimą priimanti institucija yra Ekonomikos ir finansų ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas.

Sprendimą priimanti institucija privalo ir Jums, kaip pagalbos prašytojui, ir pagalbinei institucijai pranešti:

 • apie gautą valstybės pagalbos prašymą, apie instituciją, kuri pradeda procedūrą, apie sprendimo priėmimo terminą ir, jei įmanoma, numatomą datą, kada tas sprendimas bus priimtas;
 • apie sprendimą, kuriuo ši procedūra bus užbaigta.

Dėl teroristinių nusikaltimų Vidaus reikalų ministerija (Paramos terorizmo aukoms generalinis direktoratas) veiks kaip pagalbinė institucija tais atvejais, kai nusikaltimas įvykdytas ne Ispanijoje, o kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, o Jūs, pagalbos prašytojas, įprastai gyvenate Ispanijoje, kad galėtumėte, kai tinka, Ispanijoje gauti reikiamą kompensaciją iš tos valstybės, kurios teritorijoje įvykdytas nusikaltimas. Veiksmai, kurių turi imtis Paramos terorizmo aukoms generalinis direktoratas kaip pagalbinė ar sprendimą priimanti institucija, yra lygiaverčiai tiems veiksmams, kurių imasi Ekonomikos ir finansų ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Jei nusikaltimo vykdytojas bus pripažintas iš dalies nemokiu, visą pagalbos sumą arba jos dalį sumokės valstybė.

Valstybė perims Jūsų teises to asmens, kuriam tenka civilinė atsakomybė už nusikaltimą, atžvilgiu, kad iš jo susigrąžintų dalį arba visą laikinos ar galutinės pagalbos sumą, kuri Jums suteikta kaip nusikaltimo aukai ar pagalbos gavėjui.

Valstybė gali pateikti ieškinį dėl lėšų išieškojimo iš asmens, kuriam tenka civilinė atsakomybė už nusikalstamą veiką, reikalaudama grąžinti dalį ar visą suteiktos pagalbos sumą.

Šis veiksmas atliekamas, kai tinka, administracinio išieškojimo tvarka ir taikomas, be kita ko, šiais atvejais:

 • kai galutiniu teismo sprendimu nustatoma, kad neįvykdyta jokio nusikaltimo;
 • kai po pagalbos išmokos ir Jūs, kaip auka, ir Jūsų pagalbos gavėjai gaunate bet kokiu pagrindu skiriamą visą ar dalinę kompensaciją už patirtą žalą per trejus metus po tos pagalbos suteikimo;
 • kai pagalba yra gauta remiantis suteikta melaginga ar tyčia neišsamia informacija ar bet kokiu kitu apgaulės būdu, taip pat tyčia nutylint aplinkybes, dėl kurių prašomą pagalbą būtų atsisakyta suteikti arba ji būtų sumažinta;
 • kai kompensacija, skiriama teismo sprendimu, yra mažesnė negu laikinos pagalbos suma.

Šį ieškinį pateiks valstybė, dalyvaudama baudžiamajame arba civiliniame procese, ir tai neturės poveikio jokiam civiliniam ieškiniui, kurį galės pateikti prokuroras.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Jei asmuo, nuteistas už nusikaltimą, bus pripažintas iš dalies nemokiu, valstybė sumokės visą pagalbos sumą arba jos dalį.

Laikina pagalba gali būti suteikta prieš priimant galutinį teismo sprendimą, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas, jei įrodoma, kad Jūsų, kaip nusikaltimo aukos ar pagalbos gavėjo, ekonominė padėtis yra sunki.

Laikinos pagalbos galite prašyti po to, kai pranešate kompetentingoms institucijoms apie atitinkamus įvykius, arba kai dėl tų įvykių vykdomas baudžiamasis procesas pagal ex officio įgaliojimus.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Galite gauti valstybės kompensaciją.

Ispanijoje veikia pagalbos Ispanijoje įvykdytų tyčinių ir smurtinių nusikaltimų aukoms sistema, kurioje pagalba teikiama nusikaltimo aukai mirus, patyrus sunkų kūno sužalojimą ar didelę žalą fizinei arba psichikos sveikatai. Pagalba taip pat teikiama nusikaltimų seksualinei laisvei aukoms, net kai tokie nusikaltimai yra įvykdyti nenaudojant smurto.

Apskritai įstatymų nustatytą finansinę pagalbą galite gauti, jei tuo metu, kai įvykdomas nusikaltimas, esate Ispanijos ar bet kurios kitos Europos Sąjungos valstybės narės pilietis, o jei nesate nė vienas iš jų – įprastai gyvenate Ispanijoje ar esate kitos valstybės, kuri teikia panašią pagalbą Ispanijos piliečiams savo teritorijoje, pilietis.

Mirties atveju minėtus reikalavimus dėl pilietybės ar gyvenamosios vietos turi atitikti pagalbos gavėjai, o ne mirusysis.

Sunkaus kūno sužalojimo arba didelės žalos fizinei ar psichikos sveikatai atveju pagalbos gavėjai bus tiesioginės aukos, t. y. asmenys, kurie patyrė tuos sužalojimus ar žalą.

Mirties atveju pagalbos gavėjai yra netiesioginės aukos; tai yra šie asmenys:

 • mirusiojo sutuoktinis, jei jie nebuvo teisiškai išsiskyrę, arba asmuo, kuris nuolat gyveno kartu su mirusiuoju, su juo palaikydamas į santuoką panašius santykius, bent dvejus metus iki jo mirties, o tuo atveju, jei jie kartu turi vaikų, pakanka vien to, kad jie būtų kartu gyvenę. Tai gali būti ir minėtų asmenų vaikai, net jei jie nėra mirusiojo vaikai, jei jie buvo nuo to asmens finansiškai priklausomi ir kartu gyveno;

(Pagalbos gavėju niekada negali būti asmuo, nuteistas dėl tyčinio (bet kokios formos) nužudymo, kai mirusysis buvo tokio asmens sutuoktinis ar su juo palaikė pastovius į santuoką panašius santykius.)

 • mirusiojo vaikas, kuris buvo nuo to asmens priklausomas ir kartu gyveno (finansiškai priklausomais laikomi nepilnamečiai vaikai arba neįgalūs suaugusieji);
 • kuris nors iš mirusiojo tėvų, kuris buvo finansiškai priklausomas nuo to asmens (tuo atveju, jei nėra jokių iš pirmiau minėtų asmenų);
 • mirusio nepilnamečio, kurio mirties tiesioginė priežastis yra įvykdytas nusikaltimas, tėvai taip pat laikomi netiesioginėmis aukomis teikiant finansinę pagalbą pagal Ispanijos įstatymus.

Nusikaltimų aukos turi teisę gauti finansinę pagalbą dėl kūno sužalojimų, kuriais pažeistas kūno vientisumas arba sutrikdyta fizinė ar psichikos sveikata ir dėl kurių asmuo tapo laikinai nedarbingas ilgiau kaip šešiems mėnesiams ar visam laikui neįgalus (neįgalumo laipsnis – bent 33 proc.).

Pagal bendrą taisyklę pagalba teikiama, jei yra priimtas galutinis teismo sprendimas, kuriuo užbaigtas baudžiamasis procesas. Atsižvelgiant į sprendimų priėmimo baudžiamosiose bylose terminus, prieš priimant galutinį teismo sprendimą, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas, pagal įstatymus gali būti suteikta laikina pagalba, atsižvelgiant į nusikaltimo aukos ar jos paramos gavėjų sunkią ekonominę padėtį. Laikinos pagalbos galima prašyti po to, kai nusikaltimo auka praneša kompetentingoms institucijoms apie atitinkamus įvykius, arba kai kompetentingos institucijos ir be pranešimo pradeda baudžiamąjį procesą.

Pagalbos suma niekada negali būti didesnė negu teismo sprendimu skirta kompensacija.

Tuo atveju, kai nusikaltimas yra tiesioginė nepilnamečio arba neįgalaus asmens mirties priežastis, to nepilnamečio tėvai arba globėjai turi teisę gauti pagalbą, kurią sudaro tik jų faktiškai apmokėtų laidojimo išlaidų kompensacija iki įstatymų nustatytos ribos.

Dėl nusikaltimų seksualinei laisvei, kuriais padaryta žala aukos psichikos sveikatai, į pagalbos sumą įskaičiuojamas aukos laisvai pasirinkto terapinio gydymo išlaidų padengimas iki įstatymų nustatytos didžiausios sumos.

Apskritai terminas, per kurį galima prašyti pagalbos, yra vieni metai, skaičiuojant nuo tada, kai įvykdytas nusikaltimas. Šio termino skaičiavimas sustabdomas, kai pradedamas baudžiamasis procesas, ir tęsiamas po to, kai priimamas galutinis teismo sprendimas ir apie jį pranešama aukai.

Pagalbos gavimas yra nesuderinamas su:

 • teismo sprendimu skirta kompensacija. Nepaisant to, jei nusikaltimo vykdytojas bus pripažintas iš dalies nemokiu, bus išmokėta dalis arba visa pagalbos suma;
 • privataus draudimo kompensacija arba pagalba, taip pat socialinio draudimo išmoka, kuri gali būti skiriama dėl aukos laikino nedarbingumo. Nepaisant to, pagalba būtų išmokėta privataus draudimo išmokos gavėjui, jei gauta šio draudimo kompensacijos suma būtų mažesnė negu ta suma, kuri nustatyta teismo sprendimu;
 • šios pagalbos niekada nebus galima gauti kartu su kompensacija už žalą, kuri skiriama ginkluotų grupuočių ir teroristų aukoms.

Pagalbos gavimas yra suderinamas su:

 • bet kokios valstybinės pensijos, kurią turi teisę gauti pagalbos gavėjas nuolatinio nedarbingumo arba aukos mirties atvejais, gavimu;
 • socialinės paramos teikimu pagal 2004 m. gruodžio 28 d. Konstitucinio įstatymo Nr. 1/2004 dėl visapusiškų apsaugos nuo smurto dėl lyties priemonių (Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género) 27 straipsnį.

Pagalba dėl nuolatinio nedarbingumo nebus teikiama kartu su pagalba dėl laikino nedarbingumo.

Ekonomikos ir finansų ministerijos Personalo išlaidų ir valstybinių pensijų generalinis direktoratas turi kompetenciją nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl teisės aktų nustatytos valstybės pagalbos bet kokių nusikaltimų aukoms, išskyrus terorizmo aukas, dėl kurių kompetenciją turi Vidaus reikalų ministerija (Paramos terorizmo aukoms generalinis direktoratas).

Jei esate terorizmo auka, galite naudotis valstybės teikiama kelių rūšių pagalba terorizmo aukoms, kuria siekiama kompensuoti jų patirtą žalą dėl šio pobūdžio nusikaltimų, kai ryšys tarp teroro akto ir patirtos žalos yra visiškai įrodytas.

Toliau nurodyta žala, dėl kurios galima gauti kompensaciją.

 • Kūno sužalojimai (tiek fizinės, tiek psichikos traumos), taip pat išlaidos medicininiam gydymui, protezams ir chirurginėms operacijoms.

Šios nukentėjusio asmens išlaidos bus padengtos tik tuo atveju, jei jos nebus visiškai ar iš dalies apmokėtos valstybinės ar privačios socialinės gerovės sistemos lėšomis.

 • Turtinė žala, padaryta fizinių asmenų būstams arba patirta prekybos ir pramonės įmonėse, politinių partijų būstinėse, profesinėse sąjungose ir socialinėse organizacijose.
 • Laikino apgyvendinimo išlaidos, kol atliekami fizinių asmenų įprastų būstų remonto darbai.
 • Žala, padaryta privačioms transporto priemonėms, įskaitant žalą, padarytą transporto priemonėms, naudojamoms žmonėms ar prekėms vežti sausumoje, išskyrus valstybei priklausančias transporto priemones.

Kompensacija už nurodytą žalą, išskyrus kūno sužalojimus, bus laikoma papildoma tai kompensacijai, kurią tais pačiais atvejais skiria bet kuri kita viešoji įstaiga ar kuri gaunama pagal draudimo sutartis. Šiais atvejais bus kompensuotos bet kokios sumos, kurios galės susidaryti dėl skirtumo tarp tų viešųjų institucijų ar draudimo įstaigų išmokėtų sumų ir oficialiai nustatytos turto vertės.

Kompensacijos suma bus nustatyta pagal patirtą žalą (sužalojimų sunkumą ir dėl jų patirtos negalios pobūdį, mirtį ar kt.).

Kita pagalba:

 • studijoms, jei dėl teroro akto patirti sužalojimai turi ypač didelių padarinių studentui ar mokiniui, jo tėvams ar globėjams arba jie dėl tų sužalojimų nebegali dirbti pagal savo įprastą profesiją;
 • skubi psichologinė pagalba ir konsultacijos tiek aukoms, tiek jų šeimų nariams;
 • pagalba išskirtiniais atvejais, išimties tvarka teikiama siekiant palengvinti sunkią padėtį, kai aukų asmeniniai ar šeimos poreikiai yra netenkinami ar aiškiai nepakankamai tenkinami teikiant įprastą pagalbą.

Pagalbos gavėjai:

 • jei patirta kūno sužalojimų – sužeistieji asmenys;
 • mirties atveju:
  • mirusiojo sutuoktinis;
  • nesusituokęs partneris, su kuriuo mirusysis bent dvejus metus palaikė bendro gyvenimo faktinius santykius;
  • nesusituokęs partneris, su kuriuo mirusysis turi vaikų;
  • mirusiojo tėvai, jei jie buvo nuo to asmens finansiškai priklausomi; jei nėra tėvų – tokia pirmumo tvarka, kaip toliau išvardyta, tai yra mirusiojo vaikaičiai, broliai ir seserys, seneliai (kurie buvo finansiškai priklausomi nuo to asmens);
  • jei nėra jokių iš minėtų asmenų – mirusiojo vaikai, o jei jų nėra – tėvai, kurie nebuvo nuo mirusiojo finansiškai priklausomi.

Apskritai terminas, iki kurio bus galima teikti prašymus skirti asmeninės arba turtinės žalos kompensaciją, bus vieni metai, skaičiuojant nuo tos dienos, kurią padaryta žala.

Nacionalinio aukštojo teismo Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), bendradarbiaudama su Vidaus reikalų ministerijos Paramos terorizmo aukoms generaliniu direktoratu, padės Jums, kaip terorizmo aukai, per kompensacijos prašymo procesą gauti pažymas dėl galutinių teismo sprendimų, dėl nutarčių atleisti nuo civilinės atsakomybės prievolių vykdymo ir kitus dokumentus, reikalingus nagrinėjant pagalbos prašymą.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nepripažintas kaltu?

Galutiniu baudžiamojoje byloje priimtu sprendimu, kurio nebegalima apskųsti, turi būti įrodyta, kad asmens mirties, kūno sužalojimų ir didelės žalos fizinei ar psichikos sveikatai priežastis yra tyčinis ir smurtinis nusikaltimas; taigi, tuo sprendimu turi būti nustatyta tinkama kompensacija.

Kai teikiate finansinės pagalbos prašymą, prie to prašymo turite pridėti galutinio teismo sprendimo, kuriuo užbaigtas baudžiamasis procesas, kopiją (tai gali būti nuosprendis, sprendimas už akių, sprendimas baigti bylą dėl nusikaltimo vykdytojo mirties arba sprendimas nutraukti bylą).

Suteiktos pagalbos suma niekada negali būti didesnė negu teismo sprendimu skirta kompensacija.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Laikina pagalba gali būti suteikta prieš priimant galutinį teismo sprendimą, kuriuo baigiamas baudžiamasis procesas, jei pateikiama įrodymų, kad Jūsų, kaip nusikaltimo aukos, ar Jūsų pagalbos gavėjų ekonominė padėtis yra sunki.

Laikinos pagalbos galite prašyti po to, kai pranešate kompetentingoms institucijoms apie atitinkamus įvykius, arba kai dėl tų įvykių vykdomas baudžiamasis procesas pagal ex officio įgaliojimus.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Jei esate nusikaltimo auka, galite kreiptis į paramos nusikaltimų aukoms tarnybą (Oficinas de Asistencia a las Víctimas del delito).

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos yra viešosios tarnybos, nemokamai teikiančios įvairių sričių paslaugas pagal aukų poreikius. Jas valdo Teisingumo ministerija.

Šios tarnybos veikia visose Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasautonominėse srityse, beveik visų provincijų sostinėse ir kituose miestuose.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks Jums, kaip nusikaltimo aukai, visapusišką, suderintą ir specializuotą paramą pagal konkrečius teisinius, psichologinius ir socialinius Jūsų poreikius.

Jei esate terorizmo auka, galite kreiptis į Nacionalinio aukštojo teismo Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnybą (Oficina de Información y Asistencia a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional), nors, jei norite, galite kreiptis į paramos nusikaltimų aukoms tarnybą savo provincijoje – tada ši tarnyba derins savo veiksmus su Nacionalinio aukštojo teismo Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybose aukų priežiūra ir parama joms teikiamos keliais etapais.

 • Priėmimo ir orientavimo etapas: orientavimo etape ši tarnyba suteiks Jums išsamią informaciją apie tai, ką turite daryti, kokius klausimus turite spręsti, ir apie galimus padarinius. Šiame etape paprastai vyksta tiesioginis pokalbis arba pokalbis telefonu, kurio metu paaiškinate apie savo problemas ir poreikius. Remiantis Jūsų paaiškinimu, Jums bus pateikta patarimų, įvertinta galimybė naudotis kitais paramos ištekliais ir, jei reikės, būsite nusiųstas į kitas tarnybas.
 • Informavimo etapas: kaip nusikaltimo auka, jau nuo tada, kai pirmą kartą susisiekiate su institucijomis ir pareigūnais, ir net prieš pateikdamas skundą dėl nusikaltimo, turite teisę gauti tinkamą informaciją pagal savo asmenines aplinkybes ir sąlygas ir priklausomai nuo padaryto nusikaltimo pobūdžio bei patirtos žalos. Tai informacija apie tam tikrus aspektus, pavyzdžiui:
 • kaip galite pateikti skundą ir kokia tvarka jį reikėtų pateikti;
 • kokios specializuotos paslaugos ir psichosocialinės paramos bei priežiūros ištekliai yra Jums prieinami nepriklausomai nuo to, ar pateiktas skundas, ir kaip juos gauti;
 • kokios priežiūros ir paramos (medicininės, psichologinės arba materialinės) priemonės yra Jums prieinamos ir kokia tvarka galite jomis naudotis, įskaitant, kai tinka, informaciją apie alternatyvaus apgyvendinimo galimybes;
 • kaip galite gauti konsultacijas ir teisinę gynybą ir, kai tinka, kokiomis sąlygomis galima tai gauti nemokamai;
 • galimybė per visą procesą būti lydimam į teismą, jei Jums to reikia, ir (arba) į įvairias baudžiamojo proceso institucijas;
 • galimybė prašyti imtis Jūsų apsaugos priemonių ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų tai daryti;
 • konsultacijos dėl su procesu susijusių ekonominių teisių, ypač dėl pagalbos ir kompensacijos, kurias galite turėti teisę gauti dėl nusikaltimu padarytos žalos, ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų to prašyti;
 • pagal kokią procedūrą galite naudotis savo teisėmis kaip nusikaltimo auka, jei gyvenate ne Ispanijoje;
 • už Jūsų bylos tvarkymą atsakingos institucijos kontaktiniai duomenys ir ryšių su ja kanalai, taip pat informacija apie teisminio bylos nagrinėjimo datą, laiką ir vietą ir apie nusikaltimo vykdytojui pareikštų kaltinimų turinį;
 • kokiomis atkuriamojo teisingumo paslaugomis (pvz., tarpininkavimu) galima naudotis tais atvejais, kai tai teisiškai įmanoma;
 • kokiais atvejais kai gali būti kompensuotos Jūsų teisinės išlaidos, ir, kai tinka, kokia tvarka reikėtų to prašyti, ir kt.
 • Intervencijos etapas: paramos nusikaltimų aukoms tarnybos imasi intervencinių veiksmų įvairiose srityse, kaip nurodyta toliau.
 • Teisinės intervencijos. Šios tarnybos suteiks Jums reikiamą teisinę pagalbą ir konkrečiai suteiks informacijos apie tai, kokią pagalbą galite gauti per teismo procesą, kokiomis teisėmis galite naudotis per procesą, kaip ir kokiomis sąlygomis galite gauti teisines konsultacijas ir kokių tarnybų ar organizacijų galite prašyti paramos.

Ši teisinė pagalba visais atvejais yra bendro pobūdžio pagalba dėl proceso eigos ir naudojimosi įvairiomis teisėmis, nes už konsultavimą ir teisinę pagalbą konkrečioje byloje yra atsakingas Jūsų advokatas.

 • Medicininės ir psichologinės intervencijos. Psichologinė pagalba, kurią teikia paramos nusikaltimų aukoms tarnybos, yra Jūsų būklės vertinimas ir gydymas siekiant sumažinti dėl nusikaltimo patirtą krizę, padėti lengviau ištverti dėl nusikaltimo pradėtą teismo procesą ir per visą šį procesą Jus lydėti ir padėti Jums susikurti savo strategijas ir stiprinti Jūsų gebėjimus, kad galėtumėte gauti pagalbą iš savo aplinkos.

Tuo atveju, jei esate ypač pažeidžiama auka arba Jums reikia specialios apsaugos, šios tarnybos parengs psichologinės paramos planą.

 • Ekonominės intervencijos. Šios tarnybos daugiausia informuoja apie ekonominę pagalbą, kurią turite teisę gauti, jei esate smurtinio nusikaltimo ar nusikaltimo seksualinei laisvei auka, ir gali padėti teikti pagalbos prašymus.
 • Socialinės ir priežiūros intervencijos. Šioje srityje tarnybos suderintai rūpinsis Jūsų priežiūra, o kai reikės, Jus nusiųs į socialines tarnybas, priežiūros įstaigas ar organizacijas, galinčias užtikrinti saugų apgyvendinimą, skubią medicininę priežiūrą ir bet kokią finansinę pagalbą, kurią galite turėti teisę gauti; ypač daug dėmesio bus skiriama asmens poreikiams dėl negalios, paguldymo į ligoninę arba mirties ir poreikiams dėl galimo pažeidžiamumo situacijos.
 • Stebėsenos etapas: tarnybos stebės Jūsų būklę, ypač jei esate pažeidžiama auka, per visą baudžiamąjį procesą ir tinkamą laikotarpį po proceso pabaigos. Šiame etape tarnybos analizuos Jūsų teisinę padėtį, medicininę ir psichologinę, socialinę ir priežiūros bei ekonominę būklę įvairiais laikotarpiais po nusikaltimo. Stebėsenai tinkamas laikas bus nustatytas pagal Jūsų situaciją.

Jei esate terorizmo auka, Nacionalinio aukštojo teismo Terorizmo aukų informavimo ir paramos tarnyba atlieka šias pagrindines užduotis:

 • teikia Jums informaciją apie teismo proceso dėl įvykdyto nusikaltimo, kuris gali turėti įtakos Jums, būklę;
 • pataria dėl visko, kas susiję su baudžiamaisiais ir administraciniais procesais, kurie gali turėti įtakos Jums;
 • siūlo asmeniškai Jus lydėti į teismo posėdžius dėl teroro aktų, kurie gali turėti poveikį Jums;
 • teikia Jums emocinę ir terapinę paramą (nepažeisdama Vidaus reikalų ministerijos kompetencijos);
 • skatina užtikrinti Jūsų, kaip nusikaltimo aukos, saugumą ir privatumą Jums dalyvaujant teismo procese;
 • informuoja Jus apie svarbiausias kompensacijas terorizmo aukoms ir visais atvejais nusiunčia Jus į Vidaus reikalų ministerijos Paramos terorizmo aukoms generalinį direktoratą;
 • praneša Jums apie viską, kas susiję su laisvės atėmimo bausmės vykdymu, iki ta bausmė bus visiškai įvykdyta, ypač tais atvejais, kai kaliniams suteikiama lengvatų arba jie išleidžiami į laisvę.

Terorizmo aukoms Vidaus reikalų ministerijos Paramos terorizmo aukoms generalinis direktoratas suteikia galimybę vieno langelio principu kreiptis dėl bet kokių procedūrų, kurias dėl teroristinių išpuolių nukentėję asmenys ir jų šeimos gali pradėti centrinėje valstybės administracijoje, bet kokius jų pateiktus prašymus perduodamas kompetentingai įstaigai ir palaikydamas ryšius su atitinkamu asmeniu.

Be to, šis generalinis direktoratas bendradarbiauja su centrinės valstybės administracijos kompetentingomis įstaigomis ir kitomis viešosiomis institucijomis dėl pagalbos ir paramos terorizmo aukoms, kad būtų užtikrinta visapusiška aukų apsauga.

Paramos terorizmo aukoms generalinis direktoratas yra atsakingas už dokumentų tvarkymą, procedūrų valdymą ir sprendimų priėmimą dėl pagalbos ir kompensacijos nuo teroristinių nusikaltimų nukentėjusiems asmenims.

Paramos aukoms karštoji linija

Priėmimo arba orientavimo etape galite asmeniškai atvykti arba telefonu bendrauti su paramos nusikaltimų aukoms tarnybomis.

Dėl kai kurių nusikaltimų, tokių kaip smurtas dėl lyties, Ispanijoje telefonu teikiamos pagalbos ir konsultavimo paslaugos, pvz., numeriu 016 – informavimo ir teisinio konsultavimo telefonu dėl smurto dėl lyties paslauga (Servicio telefónico de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género).

Ypač pažeidžiamoms aukoms, kaip antai nepilnamečiams, teikiamos specialios paslaugos, tokios kaip fondo ANAR (pagalbos vaikams ir paaugliams pavojuje) karštoji linija (Servicio de atención telefónica de la Fundación ANAR), skirta vaikams ir jaunimui, suaugusiesiems ir nepilnamečių giminaičiams, taip pat artimiesiems dingusių nepilnamečių atvejais.

Telefonu 016 teikiama informavimo ir teisinio konsultavimo dėl smurto dėl lyties paslauga – nemokama, profesionali pagalba 24 valandas per parą, 365 dienas per metus. Visada užtikrinamas asmenų, kurie naudojasi šia paslauga, duomenų konfidencialumas.

Pagalba teikiama 51 kalba. Konkrečiau, pagalba visą parą teikiama ispanų, katalonų, galisų, baskų, anglų ir prancūzų kalbomis, o skambučiai vokiečių, portugalų, kinų (mandarinų), rusų, arabų, rumunų ir bulgarų kalbomis priimami teikiant vertimo telefonu paslaugą. Pagalba kitomis kalbomis teikiama naudojantis vertimo telefonu paslauga.

Galimybė šia paslauga naudotis asmenims, turintiems klausos ir (arba) kalbos sutrikimų, užtikrinama tokiomis priemonėmis:

 • tekstiniu telefonu (TTY) 900 116 016;
 • naudojantis „Telesor“ paslauga per „Telesor“ svetainę (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.telesor.es/). Šiuo atveju reikalingas interneto ryšys;
 • naudojantis mobiliuoju telefonu arba delniniu kompiuteriu. Abiem atvejais reikia įsidiegti nemokamą programėlę pagal „Telesor“ svetainėje pateiktus nurodymus.

Ši tarnyba teikia pagalbą bet kuriam asmeniui, turinčiam klausimų, susijusių su konkrečiais smurto dėl lyties atvejais: moterims, kurios yra smurto dėl lyties aukos, asmenims, kurie yra artimi smurto dėl lyties aukoms moterims (giminaičiams, draugams, kaimynams ir kt.), specialistams, kurie padeda smurto dėl lyties aukai moteriai arba žino apie tokio smurto atvejį, ir kt.

Teikiama informacija apie prieinamus išteklius ir teises, kurias turite kaip šio pobūdžio nusikaltimo auka, dėl užimtumo, socialinių paslaugų, finansinės paramos ir informacijos, pagalbos, priėmimo ir teisinio konsultavimo išteklių.

Tuo atveju, kai skambinama norint išsikviesti pagalbą, toks skambutis iškart nukreipiamas pagalbos telefono numeriu 112 toje autonominėje srityje.

Jei esate nepilnametė smurto dėl lyties auka, bet kokie Jūsų skambučiai pagalbos tarnybos telefonu 016 bus nukreipti į ANAR pagalbos vaikams ir paaugliams karštąją liniją (900 20 20 10).

Fondo ANAR (pagalbos vaikams ir paaugliams pavojuje) karštoji linija (900 20 20 10) – nemokama, konfidenciali ir anoniminė paslauga, teikiama 24 valandas per parą, 365 dienas per metus; tai daugiausia šios trys pagalbos linijos:

 • ANAR pagalbos vaikams ir paaugliams karštoji linija, kurios pagrindinis tikslas – suteikti skambinantiems vaikams ir paaugliams reikiamą paramą ir patarti, kai jie patiria problemų ar patenka į pavojingą situaciją;
 • ANAR pagalbos suaugusiesiems ir šeimoms karštoji linija, skirta suaugusiesiems, kuriems reikia patarimo dėl problemų, susijusių su nepilnamečiais;
 • ANAR karštoji linija 116 000 dėl dingusių nepilnamečių (šiems atvejams skirtas Europos Sąjungos suderintas socialinių paslaugų numeris).

Jei esate suaugusi moteris, kuri yra smurto dėl lyties auka, arba kitas suaugęs asmuo, žinantis apie tokio smurto atvejį, ši tarnyba nukreips Jūsų skambučius pagalbos tarnybos telefonu 016.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip. Nusikaltimų aukų priežiūros ir paramos paslaugomis, kaip antai tomis, kurias teikia paramos nusikaltimų aukoms tarnybos, galima naudotis nemokamai ir konfidencialiai ir nebūtina prieš tai pateikti skundo.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Galite kreiptis į paramos nusikaltimų aukoms tarnybas, veikiančias visose Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasautonominėse srityse, beveik visų provincijų sostinėse ir kai kuriuose kituose miestuose.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos suteiks Jums, kaip nusikaltimo aukai, visapusišką, suderintą ir specializuotą paramą pagal konkrečius teisinius, psichologinius ir socialinius Jūsų poreikius.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos visų pirma suteiks Jums informaciją apie specializuotas paslaugas ir psichosocialinės paramos bei priežiūros išteklius, kuriais galite naudotis nepriklausomai nuo to, ar pateikiate skundą, ir informuos, kaip gauti tas paslaugas.

Jos taip pat Jums suteiks informacijos apie tai, kokios (medicininės, psichologinės arba materialinės) priežiūros ir paramos priemonės yra Jums prieinamos ir kokia tvarka galima jomis naudotis, įskaitant, kai reikia, informaciją apie alternatyvaus apgyvendinimo galimybes.

Be to, jos Jums patars, kaip galite pateikti skundą dėl nusikaltimo ir kokia yra jo teikimo tvarka, taip pat dėl galimybės gauti teisines konsultacijas ir teisinę gynybą ir, kai tinka, kokiomis sąlygomis galėtumėte tai gauti nemokamai.

Paramos nusikaltimų aukoms tarnybos galės Jus nusiųsti į tarnybas, teikiančias specializuotas teisines, psichologinės pagalbos ir socialines paslaugas, priklausomai nuo Jūsų poreikių, pavyzdžiui, į savivaldybės, socialinės gerovės, sveikatos, švietimo ir užimtumo tarnybas; asociacijas, fondus ir kitas ne pelno organizacijas; teisingumo administracijos psichosocialinės paramos tarnybas; o tuo atveju, jei esate smurto dėl lyties auka, bus galima kreiptis į Veiksmų dėl smurto prieš moteris koordinavimo skyrius (Unidades de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer) ir į Moterų skyrius (Unidades sobre la Mujer) kiekvienoje autonominėje srityje ir provincijoje.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Nevyriausybinės organizacijos (NVO) gali teikti paramą konkrečių nusikaltimų aukoms, parengdamos asmenines strategijas pagal kiekvienos aukos poreikius ir savybes. Ši pagalbos funkcija daugiausia apima teisinį konsultavimą ir informavimą apie įvairius prieinamus išteklius ir pagalbą, taip pat psichologinę ir emocinę paramą.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Prancūzija

Būsite laikomas nukentėjusiuoju, jei patyrėte žalą (pvz., buvote sužeistas arba jūsų asmeninis turtas buvo sugadintas arba pavogtas ir kt.) dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika. Jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros individualios teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Prancūzijoje baudžiamąjį procesą sudaro tyrimas ir teismo procesas. Atsižvelgiant į įvykdytą nusikaltimą egzistuoja dvi tyrimo rūšys: policijos tyrimas, kurį vykdo kriminalinės policijos pareigūnai, pavaldūs prokurorui, ir teisminis tyrimas, kurį vykdo kriminalinės policijos pareigūnai, pavaldūs ikiteisminio tyrimo teisėjui, arba pats ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Užbaigus tyrimą, atsižvelgiant į surinktus įrodymus, byla gali būti nutraukta arba perduota nagrinėti teismui. Pastaruoju atveju teismas ištirs surinktus įrodymus ir nuspręs, ar nusikalstama veika įtariamas asmuo yra kaltas. Jeigu nusikalstama veika įtariamas asmuo pripažįstamas kaltu, teismas skiria jam bausmę. Priešingu atveju nusikalstama veika įtariamas asmuo paskelbiamas nekatu ir paleidžiamas arba išteisinamas.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4. Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 07/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Jei apie nusikaltimą nepranešama ir apie jį neinformuojamos teisminės institucijos, policija arba žandarmerija, jums nebus suteikta jokia informacija, nes valdžios institucijos nežinos apie nusikaltimą.

Jei teisminės institucijos, policija arba žandarmerija kokiu nors būdu (išskyrus jūsų, kaip aukos, paduotą skundą) sužinos apie nusikaltimą, būsite kviečiamas atvykti ir pateikti išsamią informaciją apie patirtą žalą ir nusikaltimo aplinkybes, taip pat tuo metu būsite informuotas apie savo teises.

Jei apie nusikaltimą policijai, žandarmerijai arba teisminėms institucijoms pranešite pats, taip pat būsite apklaustas, kai tik pranešite apie aplinkybes, ir informuotas apie savo teises.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jei esate Prancūzijos pilietis, galite pateikti skundą bet kurioje Prancūzijoje esančioje policijos nuovadoje ar žandarmerijos padalinyje. Jūsų skundas bus nagrinėjamas Prancūzijoje, jei Prancūzijos valdžios institucijos turi jurisdikciją, arba perduotas atitinkamoms valstybės, kurioje įvyko nusikaltimas, valdžios institucijoms.

Jei esate užsienio valstybės pilietis, tapęs Prancūzijoje įvykdyto nusikaltimo auka, galite pateikti skundą bet kurioje Prancūzijoje esančioje policijos nuovadoje ar žandarmerijos padalinyje. Apklausos arba skundo pateikimo metu jums gali padėti vertėjas žodžiu. Apie rezultatus būsite informuotas tinkamu būdu, o jūsų teisės bus saugomos taip pat, kaip ir Prancūzijos piliečių teisės, nes teisės aktuose nustatytos tokios pačios taisyklės dėl aukų informavimo ir jų teisių apsaugos nedarant skirtumo pilietybės pagrindu.

Turite teisę gauti teisinę pagalbą, jei esate Europos Sąjungos valstybės narės arba valstybės, pasirašiusios tarptautinį susitarimą su Prancūzija, pilietis.

Be to, aukos, pateikusios skundą arba liudijančios prieš asmenis dėl sąvadavimo arba prekybos žmonėmis, turi teisę gauti laikiną leidimą gyventi Prancūzijoje, suteikiantį teisę dirbti (išskyrus atvejus, kai aukos buvimas kelia grėsmę viešajai tvarkai).

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Kai pranešite apie nusikaltimą, bus užsirašyti jūsų kontaktiniai duomenys, kad tyrimo metu būtų galima su jumis susisiekti. Taip pat būsite informuotas apie savo teises ir apie tai, kaip galite jomis pasinaudoti.

Aukai teikiama informacija apie tyrimo eigą

Apie tyrimo, susijusio su jumis, eigą galite klausti policijos arba žandarmerijos, prokuroro arba tyrimą atliekančio teisėjo (jei byla perduodama).

Nusikaltimo ir tam tikrų pažeidimų atveju, jei esate civilinis ieškovas, tyrimą atliekantis teisėjas kas šešis mėnesius jus informuoja apie proceso eigą.

Aukai teikiama informacija apie tyrimo rezultatus

Baigus tyrimą, būsite informuotas apie priimtą sprendimą: atmesti, taikyti baudžiamajam persekiojimui alternatyvias priemones, šaukti atsakovą į teismą. Jei byla bus nagrinėjama teisme, būsite informuotas apie įtariamajam pateiktus kaltinimus, posėdžio datą ir vietą.

Aukai teikiama informacija, kai byla perduodama tyrimą atliekančiam teisėjui

Kai pradedamas teisminis tyrimas, prokuroras tyrimą perduoda teisėjui. Tyrimą atliekantis teisėjas privalo jus informuoti, kad buvo pradėtas teisminis tyrimas, kad turite teisę būti civiliniu ieškovu, ir kokia yra šios teisės įgyvendinimo tvarka. Jei esate nepilnametis, ši informacija suteikiama jūsų teisiniam atstovui.

Tyrimą atliekantis teisėjas aukai adresuotame pranešime jus taip pat informuos, kad, jei esate civilinis ieškovas, turite teisę gauti pasirinkto arba jūsų prašymu advokatūros pirmininko paskirto advokato pagalbą, nurodydamas, kad išlaidas turėsite padengti jūs, išskyrus atvejus, kai turite galimybę naudotis teisine pagalba (žr. sąlygas) arba turite teisinės apsaugos draudimą.

Aukai teikiama informacija apie įtariamojo padėtį

Apie tai, kad nusikalstama veika įtariamam asmeniui yra paskirtas kardomasis kalinimas, ar kad šis asmuo buvo paleistas iš kalėjimo, jums pranešama ne visada.

Kita vertus, visada būsite informuotas apie tai, kad įtariamasis iki teisminio nagrinėjimo buvo paleistas su teismo priežiūra, jeigu siekiant jus apsaugoti buvo priimta apribojanti nutartis.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu)?

Jei nekalbate prancūzų kalba arba jos nemokate pakankamai gerai, policijos ar žandarmerijos padalinys, kuriame pranešėte apie nusikaltimą, kviečia vertėją žodžiu. Vertėjas žodžiu dalyvaus jūsų apklausose, visuose jūsų susitikimuose su advokatu bei teisminio nagrinėjimo metu.

Tyrimo metu bylai vadovaujančio teisėjo galite prašyti, kad būtų išversti svarbiausi bylos dokumentai. Svarbūs dokumentai bus išversti nemokamai, tačiau už kitų dokumentų vertimo paslaugas bus taikomas mokestis.

Kai kurie dokumentai, susiję su aukų teisėmis, jau yra išversti į dažniausiai vartojamas kalbas, ir juos policija arba žandarai jums pateiks.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)

Jei turite negalią, dėl kurios jūsų gebėjimas bendrauti yra ribotas, jums padės tyrimą atliekančių pareigūnų ar teisėjų pakviestas vertėjas žodžiu. Vertėjas žodžiu jus lydės apklausų, susitikimų su advokatu ar teisminio nagrinėjimo metu.

Jei nemokate skaityti, dokumentai jums bus perskaityti.

Jei esate nepilnametis, apklausa bus surengta atsižvelgiant į jūsų amžių ir brandos lygį, o ją atliks specialiai parengti apklausos atlikėjai, kartais dalyvaujant ir psichologui. Tais atvejais, kai reikalinga daugiau nei viena apklausa, jei įmanoma, jus apklaus tas pats tyrėjas.

Kai kuriose policijos nuovadose yra specialios patalpos su vaikams pritaikyta aplinka, kad apklausa nebūtų tokia formali.

Apklausos metu visada galite paprašyti, kad kartu dalyvautų jūsų pasirinktas suaugusysis.

Be to, jei tyrimas atliekamas dėl sunkių nusikalstamų veikų, ypač dėl bet kokių seksualinio pobūdžio nusikaltimų, jūsų apklausos bus filmuojamos arba bent jau įrašomos.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Paramą aukoms teikia paramos aukoms asociacijos. Šių asociacijų tikslas yra konsultuoti, teikti socialinę-teisinę pagalbą ar psichologinę paramą visoms nusikaltimų aukoms nepriklausomai nuo to, ar jos dalyvauja baudžiamajame procese.

Asociacijos kiekviename apygardos teisme turi paramos aukoms biurus, skirtus teikti pagalbą ir paramą aukoms, susijusioms su vykstančiu procesu.

Be to, specializuotos asociacijos gali suteikti tinkamą paramą konkrečių nusikaltimų (pavyzdžiui, smurto šeimoje) aukoms.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Tinkamais būdais būsite informuotas apie savo teisę gauti valdžios institucijai priklausančios tarnybos ar paramos aukoms asociacijos (kurios kontaktiniai duomenys jums bus pateikti), pagalbą. Teisės aktuose nenumatyta, kad policijos ar žandarmerijos tarnybos tiesiogiai kreiptųsi į paramos aukoms asociacijas, tačiau, kai patalpose yra pareigūnų, dirbančių socialinės gerovės srityje (socialinių darbuotojų arba psichologų), nes jų buvo paprašyta atvykti arba jie turi biurą, iš kurio gali būti iškviesti, šie pareigūnai gali jums padėti procese.

Kiekviename Viešojo saugumo departamento direktorate yra departamento paramos aukoms pareigūnas. Šių pareigūnų užduotis yra palaikyti ryšį su asociacijomis, pagerinti aukų priėmimo sąlygas, centralizuoti aukoms naudingą informaciją ir stebėti baudžiamojo proceso eigą siekiant suteikti informacijos apie tyrimų eigą.

Kiekvienoje departamento žandarmerijoje yra prevencijos ir bendradarbiavimo paramos aukoms pareigūnas.

Kai pateikiamas skundas dėl X asmens padarytų sunkių nusikaltimų, policijos pareigūnas skundo pateikėjui iš karto įteikia paramos aukoms formą, kad informuotų jį apie Nacionalinio paramos aukoms ir tarpininkavimo instituto (INAVEM) veiklą ir pateiktų paramos aukoms asociacijų ar socialinių tarnybų kontaktinius duomenis.

Vėliau prokuroras nusikaltimo auką gali nukreipti tiesiogiai į paramos aukoms asociaciją.

Įvykus nelaimingam atsitikimui, kurio metu nukentėjo daug žmonių (masiniam nelaimingam atsitikimui ar teroro aktui), paramos aukoms asociacijos gali gauti aukų sąrašą ir tiesiogiai su jomis susisiekti.

Kaip saugomas mano privatumas?

Tyrimo metu turite teisę, gavęs prokuroro leidimą, neatskleisti savo asmeninio adreso arba nurodyti žandarmerijos brigados, policijos nuovados ar trečiojo asmens (esant jo aiškiam sutikimui) adresą.

Galiausiai, galite prašyti, kad teisminis nagrinėjimas būtų uždaras, o teisėjai negalės atsisakyti tenkinti tokio prašymo, jei patyrėte išžaginimą, kankinimus ar žiaurų elgesį kartu su seksualine prievarta. Kitais atvejais teisminis nagrinėjimas bus uždaras tik tada, jei tam neprieštaraujate jūs arba kitas civilinis ieškovas.

Bet kuriuo atveju, jei nedavėte sutikimo, jūsų tapatybė negali būti skelbiama žiniasklaidoje.

Be to, paramos aukoms asociacijų teikiamos paslaugos ir šių asociacijų renkami duomenys yra visiškai konfidencialūs.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Norint gauti paramos aukoms asociacijos paramą pateikti skundą neprivaloma.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Jei patyrėte smurtą šeimoje, smurtaujantis asmuo gali būti priverstas palikti šeimos namus, jam gali būti neleista lankytis tam tikrose vietose arba jo gali būti reikalaujama dalyvauti medicininio ar psichologinio gydymo programose.

Jei patyrėte savo (buvusio) sutuoktinio ar (buvusio) sugyventinio smurtą, ir jei jums gresia rimtas pavojus, prokuroras gali jums paskirti apsaugos per atstumą įrenginį (SOS telefoną). Smurto šeimoje auka taip pat gali kreiptis į šeimos bylų teismą dėl apribojančios nutarties priėmimo, kuria pažeidėjui nustatomi tam tikri draudimai, kai yra pagrindo manyti, kad iš tiesų buvo smurtaujama, ir kad aukai gresia pavojus.

Teismas jus ir jūsų šeimą taip pat gali apsaugoti nuo galimų įtariamojo grasinimų ar jo daromo spaudimo imdamasis priemonių, kad užkirstų kelią bet kokiam kontaktui, pavyzdžiui, skirdamas kardomąjį kalinimą, teisminę priežiūrą ar kitus apribojimus.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Už aukų apsaugą yra atsakinga teisminė institucija, kuri, atsižvelgdama į pavojų ir aukų poreikius, nurodo priimti tam tikrus sprendimus, pavyzdžiui, taikyti draudimą bendrauti ar lankytis tam tikrose vietose, pvz., aukos namuose. Sprendimai, kuriais nustatomi šie draudimai, siunčiami policijos nuovadoms ir žandarmerijos brigadoms, kurios tampa atsakingos už šių sprendimų vykdymą. Jei asmuo, kuris buvo apkaltintas arba pripažintas kaltu, pažeidžia draudimą, jis gali būti areštuotas, nes toks pažeidimas gali būti pagrindas skirti laisvės atėmimo bausmę arba apkaltinti naujo nusikaltimo padarymu.

Jei jums buvo skirtas specialus apsaugos įrenginys (SOS telefonas), galite lengvai kreiptis į skambučių tarnybą, kuri nedelsdama įspės artimiausią policijos ar žandarmerijos tarnybą, kad jos galėtų atvykti ir padėti, kai jums gresia pavojus.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę nusikaltimo vykdytojo žalos grėsmę?

Baudžiamųjų veikų tyrimo policijos pareigūnas, atliekantis jūsų apklausą, yra atsakingas už pirminės informacijos, skirtos tam, kad būtų individualiai įvertinta jūsų situacija ir jūsų apsaugos poreikiai, surinkimą. Pareigūnas šią informaciją perduoda procesui vadovaujančiai teisminei institucijai, kuri priima sprendimą paskirti išsamų paramos aukoms asociacijos atliekamą vertinimą, jei mano, kad tai reikalinga. Vienas iš tokio individualaus vertinimo tikslų yra nustatyti nusikaltimo vykdytojo naudojamo bauginimo ar keršto riziką.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu) žalos grėsmę?

Pirmiau aprašytas vertinimas taip pat skirtas tam, kad būtų nustatyta antrinės viktimizacijos grėsmė dėl jūsų dalyvavimo baudžiamajame procese.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Itin pažeidžiamų aukų vertinimą atlieka ir paramą joms teikia paramos aukoms asociacija.

Be to, atsižvelgiant į aukos poreikius, taikomos įvairios apsaugos priemonės, pavyzdžiui:

 • apklausų ir sveikatos patikrinimų skaičiaus ribojimas atliekant tik tuos, kurie yra būtini tyrimui;
 • seksualinio smurto ar smurto dėl lyties atveju – galimybė, kad apklausą atliktų tos pačios lyties tyrėjas;
 • apklausa, kurią tinkamose patalpose atlieka parengti tyrėjai (ir, kiek įmanoma, tie patys tyrėjai per kiekvieną apklausą).

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Nepilnametė auka ne tik turi tokias pačias teises, kaip suaugusieji, bet ir naudojasi specialiomis teisėmis, susijusiomis su jos amžiumi. Todėl, kai tėvai (arba teisiniai atstovai) negali užtikrinti nepilnamečio interesų apsaugos, teisminė institucija paskiria ad hoc globėją (vaiko giminaitį ar įgaliotą asmenį), kuris atstovauja nepilnamečiui ir įgyvendina jo teises.

Taip pat automatiškai paskiriamas advokatas vaiko interesams ginti, kuris turi dalyvauti kiekvienoje nepilnamečio apklausoje.

Vykstant tam tikrų nusikaltimų (ypač seksualinio pobūdžio) tyrimui gali būti atliekamas nepilnamečio sveikatos arba psichologinis patikrinimas siekiant įvertinti patirtos žalos pobūdį ir mastą ir nustatyti, ar vaikui reikalingas atitinkamas gydymas ar priežiūra. Nepilnamečio, kuris yra tam tikrų nusikaltimų (ypač seksualinio pobūdžio) auka, apklausos privalomai filmuojamos, kad nepilnamečio nereikėtų apklausti keletą kartų.

Galiausiai, nepriklausomai nuo nusikalstamų veikų, nuo kurių nukentėjo nepilnametis, pobūdžio, kiekvienos apklausos metu jį gali lydėti pasirinktas asmuo (artimas šeimos narys, teisinis atstovas, gydytojas ar psichologas).

Įvykdžius nusikaltimą mano šeimos narys mirė. Kokios mano teisės?

Asmuo, kuris nėra nusikalstamos veikos tiesioginė auka, gali būti laikomas netiesiogine auka ir naudotis tam tikromis teisėmis.

Netiesioginė auka, mananti, kad patyrė žalą (net ir neturtinę), tyrimo stadijoje arba tada, kai byla perduota tyrimą atliekančiam teisėjui, arba posėdžio metu (jei įtariamasis stoja prieš teismą) gali tapti civiline ieškove.

Kita vertus, netiesioginės nusikaltimo aukos, priešingai nei tiesioginės, ne visada bus šaukiamos į posėdžius ar apie juos informuojamos, jei iš anksto nepateikė atitinkamo prašymo.

Galiausiai, auka turės nurodyti patirtos žalos pobūdį, kad teisėjas galėtų nuspręsti, ar galima pritarti jo arba jos civilinio ieškovo statusui, tai yra, laikyti jį teisėtu.

Mano šeimos narys tapo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Asmuo, kuris nėra nusikalstamos veikos tiesioginė auka, gali būti laikomas netiesiogine auka ir naudotis tam tikromis teisėmis.

Netiesioginė auka, mananti, kad patyrė žalą (net ir neturtinę), tyrimo stadijoje arba tada, kai byla perduota tyrimą atliekančiam teisėjui, arba posėdžio metu (jei įtariamasis stoja prieš teismą) gali tapti civiline ieškove.

Kita vertus, netiesioginės nusikaltimo aukos, priešingai nei tiesioginės, ne visada bus šaukiamos į posėdžius ar apie juos informuojamos, jei iš anksto nepateikė atitinkamo prašymo.

Galiausiai, auka turės nurodyti patirtos žalos pobūdį, kad teisėjas galėtų nuspręsti, ar galima pritarti jo arba jos civilinio ieškovo statusui, tai yra, laikyti jį teisėtu.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Tarpininkavimas yra teisminė priemonė, kurią galima įgyvendinti, jei tikėtina, kad taip bus atlyginta aukai padaryta žala, bus nutraukti dėl nusikalstamos veikos kilę neramumai ar prisidėta prie kaltininko reabilitacijos.

Priimti sprendimą dėl tarpininkavimo gali prokuroras esant aukos sutikimui arba jos prašymu.

Jei smurtavo aukos sutuoktinis ar buvęs sutuoktinis, registruotas partneris ar buvęs registruotas partneris, sugyventinis ar buvęs sugyventinis, tarpininkavimas vykdomas tik tada, jei to aiškiai paprašė auka. Tokiu atveju smurtautojas taip pat bus įspėtas.

Jei po tarpininkavimo aukos sutuoktinis ar buvęs sutuoktinis, registruotas partneris ar buvęs registruotas partneris, sugyventinis ar buvęs sugyventinis vėl smurtavo, tarpininkavimo toliau vykdyti negalima.

Tarpininkavimo, kurį vykdyti gali būti pavesta nusikalstamų veikų tyrimo pareigūnui, prokuroro deleguotam asmeniui ar tarpininkui, metu auka suvedama su kaltininku, užtikrinant aukos saugumą ir gavus jos sutikimą su įgyvendinimo principu ir priemonėmis. Aukos prieš jos valią negalima suvesti su kaltininku ir jokiomis aplinkybėmis kaltininko ir aukos negalima palikti vienų.

Be to, ši priemonė nenaudojama, jei pasirodo, kad suvedus nusikaltimo vykdytoją ir auką pastarajai grės pavojus.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Visus Prancūzijos teisės aktus galite rasti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinterneto svetainėje. Aukų teisės išvardytos Baudžiamojo proceso kodekse, būtent nuo 10-2 iki 10-5 ir nuo D1-2 iki D1-12 straipsnių.

Paskutinis naujinimas: 07/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Galite pateikti skundą policijai arba žandarmerijai, o ši jį perduos vietos, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, arba kurioje gyvena arba buvo sulaikytas nusikaltimo vykdytojas, prokurorui.

Į prokurorą taip pat galite kreiptis tiesiogiai paprastu laišku, paaiškindami, kokią žalą patyrėte, nurodydami nusikalstamų veikų padarymo laiką ir vietą bei savo vardą, pavardę ir adresą.

Tomis pačiomis sąlygomis apie nusikaltimą taip pat gali pranešti bet koks asmuo, kuris nėra auka.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Aukai teikiama informacija apie tyrimo eigą

Apie su ja susijusio tyrimo eigą auka gali klausti policijos arba žandarmerijos, prokuroro arba tyrimą atliekančio teisėjo (jei byla perduodama).

Nusikaltimo ir tam tikrų pažeidimų atveju tyrimą atliekantis teisėjas aukai, kuri procese yra civilinis ieškovas, kas šešis mėnesius pateiks eigos ataskaitą.

Aukai teikiama informacija apie tyrimo rezultatus

Baigus tyrimą auka informuojama apie priimtą sprendimą: tyrimą nutraukti, taikyti baudžiamajam persekiojimui alternatyvias priemones, pradėti teisminį tyrimą, šaukti kaltinamąjį į teismą. Jei byla bus nagrinėjama teisme, auka informuojama apie įtariamajam pateiktus kaltinimus, posėdžio datą ir vietą.

Skundo pateikėjui teikiama informacija

Bet kokį asmenį, kuris pranešė apie nusikaltimą, prokuroras informuoja apie tolesnius veiksmus.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokios taikomos sąlygos?

Jei neturite advokato, informacijos apie savo teises ir pareigas galite gauti apsilankę teismuose, teisės centruose (pranc. maisons de la justice et du droit), teisinės informacijos biuruose (pranc. points d’accès au droit), miestų savivaldybėse ir bendruomenės centruose, kuriuose paramos aukoms asociacijos rengia atvirus susitikimus. Šiose vietose nepriklausomai nuo savo amžiaus, pilietybės ar finansinės padėties taip pat galite gauti nemokamą teisinę konsultaciją, kurią suteiks teisės specialistai, įskaitant advokatus.

Galite gauti teisinę pagalbą, jei atitinkate šias sąlygas:

 • esate Prancūzijos, Europos Sąjungos valstybės narės arba valstybės, pasirašiusios tarptautinį susitarimą su Prancūzija, pilietis arba jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Prancūzijoje ir šioje valstybėje esate teisėtai (ši sąlyga netaikoma, jei esate nepilnametis arba civilinis ieškovas);
 • jūsų finansinės lėšos [1] neviršija Finansų įstatyme nustatytos didžiausios ribos. Ši sąlyga netaikoma, jei esate itin sunkaus nusikaltimo (tyčinio pasikėsinimo nužudyti, kankinimo ar žiauraus elgesio, teroro akto, išžaginimo ir pan.) auka, jei gaunate minimalias pajamas (aktyviąsias solidarumo pajamas, RSA) arba pagyvenusių asmenų solidarumo pašalpą ir neturite jokių kitų pajamų šaltinių arba jei, atsižvelgiant į ginčo dalyką arba galimas su procesu susijusias išlaidas, jūsų padėtis verta išskirtinio dėmesio.

Teisinė pagalba apima:

 • advokato išlaidas;
 • teismo antstolio išlaidas, jei yra;
 • mokesčius už ekspertizes ir pan.;
 • bet kokius užstatus, kuriuos jums gali reikėti sumokėti.

Teisinė pagalba gali būti visiška arba dalinė. Prašyti suteikti teisinę pagalbą svarbu proceso pradžioje, nes išlaidos, patirtos iki prašymo pateikimo, nebus atlyginamos.

Informacijos ir prašymo suteikti teisinę pagalbą formą galite gauti iš savo advokato, teisės centre, miesto savivaldybėje, savo gyvenamosios vietos teisme ar teisme, kuriame nagrinėjama byla. Formą taip pat galite atsisiųsti spustelėję šią nuorodą: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1444.[1] Sąlygos dėl finansinių lėšų norint gauti teisinę pagalbą:
valdžios institucijos, vertindamos, ar jums reikalinga teisinė pagalba, atsižvelgia į pajamas, kurias gavote metų, einančių prieš prašymo pateikimo metus, sausio 1 d. – gruodžio 31 d. Šios lėšos apima visų rūšių pajamas, išskyrus išmokas šeimai ir tam tikras socialines išmokas. Taip pat vertinamos jūsų sutuoktinio, partnerio, išlaikomo (-ų) vaiko (-ų) ir visų asmenų, kurie nuolat gyvena jūsų namuose, lėšos.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Tam tikromis sąlygomis su konkrečiu procesu susijusias išlaidas gali padengti teisinės apsaugos draudimas, jei jis apima kai kuriuos arba visus teisinius mokesčius, teismo antstolio, bylinėjimosi, sandorių ar ekspertizės išlaidas.

Jei draudimas šių išlaidų nepadengia, teismui paskelbus bausmę ir sprendžiant klausimą dėl žalos atlyginimo, jūsų prašymu tokias išlaidas įpareigojamas atlyginti nuteistasis.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla nutraukta jos neperdavus teismui?

Jei pabaigus tyrimą prokuroras nusprendžia nutraukti bylą, galite pateikti skundą kreipdamasis į generalinį prokurorą, veikiantį apeliaciniame teisme, turinčiame jurisdikciją toje vietoje, kurioje yra bylą nutraukęs teismas.

Jei generalinis prokuroras mano, kad reikalingas teismo procesas, jis gali prokurorui nurodyti iškelti baudžiamąją bylą. Jei generalinis prokuroras mano, kad jūsų reikalavimas nepagrįstas, būsite informuotas, kad dėl jūsų skundo tolesnių veiksmų nebus imtasi.

Be to, jei prokurorui pateiktas skundas buvo atmestas arba nuo skundo pateikimo praėjo daugiau nei trys mėnesiai, tapęs civiliniu ieškovu skundą galite pateikti tiesiogiai kompetentingam tyrimą atliekančiam teisėjui.

Galiausiai, galite tiesiogiai šaukti įtariamąjį į teismą paprašydamas teismo antstolio, kad šis įtariamajam įteiktų šaukimą. Tokiu atveju turėsite sumokėti užstatą, kurio dydį nustatys teismas, atsižvelgdamas į jūsų turimas finansines lėšas.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Jums bus pranešta apie teisminio nagrinėjimo datą ir jūs galėsite dalyvauti posėdyje. Kai kuriais atvejais teisminis nagrinėjimas yra neviešas, todėl salėje galėsite būti tik duodamas parodymus. Jei procese nesate civilinis ieškovas, jums bus neleidžiama dalyvauti viso teisminio nagrinėjimo metu, jei jis yra neviešas (už uždarų durų).

Turite besąlyginę teisę, kad teisminio nagrinėjimo metu jums padėtų paramos aukoms asociacija. Šių asociacijų nariai gali jums padėti pateikiant prašymą įstoti į procesą kaip civiliniam ieškovui, dalyvauti įvairių posėdžių metu ir padėti suprasti teismo pareigūnų veiksmus ir sprendimus.

Jei jums sunku suprasti prancūzų kalbą arba ja reikšti mintis, jums bus pakviestas vertėjas žodžiu.

Posėdžio metu civilinis ieškovas gali kviesti liudytojus arba prieštarauti, kad tam tikri liudytojai būtų apklausti.

Auka arba civilinis ieškovas per teismo posėdžio pirmininką liudytojams ir kaltinamajam arba atsakovui gali užduoti klausimus.

Galiausiai, galite pateikti išvadas (rašytines pastabas) dėl techninių proceso aspektų, teisės ir (arba) bylos aplinkybių, į kurias teisėjas turi atsakyti.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar esu auka, liudytojas, civilinis ieškovas ar privatus kaltintojas, ar galiu pasirinkti jais būti?

Kai apie aplinkybes pranešama teisingumo sistemai arba policijai ir žandarmerijai, su auka susisiekiama ir ji kviečiama į apklausą.

Auka neatsako už tai, kad kaltinamasis būtų surastas arba kad jo kaltė būtų įrodyta, – tai prokuroro užduotis. Tačiau aukos gali būti prašoma pateikti bet kokią informaciją ar įrodymus, kurie padėtų nustatyti tiesą (medicinos pažymas, informaciją apie liudytojų tapatybę ir pan.).

Auka gali nuspręsti tapti civiliniu ieškovu ir įgyti teisę reikalauti finansinės kompensacijos už patirtą žalą ir gauti advokato pagalbą.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Kai tik tyrimas bus perduotas policijai ar žandarmerijai, šių įstaigų pareigūnai auką apklaus. Tuo metu jie visuomet informuos auką apie jos teisę:

 • gauti žalos atlyginimą ar kitą tinkamą kompensaciją už jos patirtus nuostolius, įskaitant, kai taikoma, atkuriamojo teisingumo priemonę;
 • tapti civiliniu ieškovu pagal prokuroro ieškinį arba nusikaltimo vykdytoją tiesiogiai šaukiant į kompetentingą teismą arba pateikiant skundą tyrimą atliekančiam teisėjui;
 • jai pageidaujant tapti civiliniu ieškovu – gauti pasirinkto arba jos prašymu advokatų asociacijos pirmininko kompetentingame teisme paskirto advokato pagalbą, kurios išlaidas apmoka auka, išskyrus atvejus, kai ji atitinka sąlygas teisinei pagalbai gauti arba turi teisinės apsaugos draudimą;
 • gauti vienai ar daugiau valdžios institucijų priklausančių tarnybų arba patvirtintų paramos aukoms asociacijų pagalbą;
 • tam tikrų nusikalstamų veikų atveju kreiptis į Kompensacijų nusikaltimų aukoms valdybą (kai taikoma);
 • būti informuota apie apsaugos priemones, kuriomis ji gali naudotis, įskaitant apsaugos orderius. Aukos taip pat informuojamos apie smurtaujančiam asmeniui taikomas sankcijas ir apkaltinamųjų nuosprendžių, kurie gali būti priimti, vykdymo sąlygas;
 • aukoms, kurios nekalba prancūzų kalba, – naudotis vertėjo žodžiu paslaugomis ir gauti raštu išverstą informaciją, kuri yra būtina tam, kad auka galėtų pasinaudoti savo teisėmis;
 • kad jos prašymu visais procedūros etapais ją lydėtų teisinis atstovas arba pasirinktas suaugusysis, nebent kompetentinga teisminė institucija pagrįstai nuspręstų kitaip;
 • kaip savo adresą nurodyti trečiosios šalies adresą, jei ši šalis aiškiai su tuo sutinka.

Jei auka kviečiama į teismą kaip liudytojas, ji turi atvykti ir duoti parodymus.

Civilinis ieškovas asmeniškai dalyvauti neprivalo, jei jam atstovauja advokatas. Tačiau, jei civilinis ieškovas nedalyvauja ir nėra atstovaujamas, bus laikoma, kad jis atsisakė savo reikalavimo (išskyrus atvejus, kai ieškovas raštu kreipiasi į teismą ir nurodo savo reikalavimą).

Civilinis ieškovas ir auka, kviečiami duoti parodymus teisme, gali susigrąžinti dalyvavimo posėdyje išlaidas, jei to prašo teisminio nagrinėjimo metu.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti įrodymų? Kokiomis sąlygomis?

Posėdžio metu galite daryti pareiškimus ir pateikti įrodymus. Tačiau šiuo atveju turi būti laikomasi rungimosi principo, todėl minėtą informaciją reikia iš anksto pateikti gynybai (įtariamajam ir (arba) jo advokatui) bei prokurorui.

Civiliniu ieškovu galite tapti pats arba padedant advokatui.

Turite nurodyti savo reikalavimo atlyginti nuostolius dydį (pinigų sumą, skirtą atlyginti dėl veiksmų, nuo kurių nukentėjote, patirtą materialinę žalą, neigiamus išgyvenimus, prarastą laiką). Šiame procese jus gali konsultuoti paramos aukoms asociacija.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Teisminio nagrinėjimo metu auka informuojama apie savo teisę tapti civiliniu ieškovu, naudotis advokato pagalba ir tam tikromis sąlygomis gauti teisinę pagalbą, taip pat galimybę būti lydimai paramos aukoms asociacijos darbuotojų.

Auka, kuri pripažįstama civiliniu ieškovu, bus informuota, kad tam tikrais atvejais dėl žalos ir palūkanų atlyginimo ji gali kreiptis į Kompensacijų nusikaltimų aukoms valdybą (CIVI), jei taip nusprendžia teismas.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Baudžiamųjų bylų teisme ir nedidelių nusižengimų bylas nagrinėjančiame teisme negalėsite tiesiogiai susipažinti su bylos medžiaga; iš pradžių turėsite gauti prokuroro leidimą.

Tačiau, jei esate civilinis ieškovas, su bylos medžiaga galėsite susipažinti tiesiogiai arba per savo advokatą, arba galėsite prašyti pateikti šios medžiagos kopiją.

Prisiekusiųjų teisme galite nemokamai gauti policijos protokolų, kuriuose užfiksuotas nusikaltimas, rašytinių liudytojų parodymų ir ekspertizių kopijas bei gauti kitų su procesu susijusių dokumentų kopijas.

Paskutinis naujinimas: 07/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Teismo sprendimo apskųsti negalėsite, jei nepateikėte prašymo įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas, siekiantis žalos atlyginimo, nes dėl aplinkybės, kad esate nusikaltimo auka, savaime netampate proceso šalimi.

Jei pateikėte prašymą įstoti į baudžiamąjį procesą kaip civilinis ieškovas, o teismas jūsų prašymą tenkino, apkaltinamojo ar išteisinamojo nuosprendžio arba paskirtos bausmės skųsti negalėsite. Galite ginčyti tik su jumis susijusias sprendimo dalis.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Visais atvejais turite teisę:

 • būti informuotas apie bet kokį sprendimą, kuriuo nusikaltimo vykdytojui nustatomas draudimas su jumis bendrauti;
 • per paramos aukoms asociaciją (pranc. association d’aide aux victimes) arba tiesiogiai Nuteistųjų integracijos ir probacijos tarnybos (pranc.Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasService Pénitentiaire d’Insertion et de Probation – SPIP) būti informuotas apie bausmės vykdymą (nuteistojo paleidimą, bausmės sumažinimą, adresą, kuriuo gyvena nuteistasis ir pan.);
 • prašyti teisėjo uždrausti nusikaltimo vykdytojui su jumis susitikti ar susisiekti, jei jis laikinai paleidžiamas, yra paleistas lygtinai arba bausmė sumažinama ar pakeičiama;
 • būti informuotas, jei priėmus apkaltinamąjį nuosprendį nusikaltimo vykdytojas pabėgo ir jums ar aplinkiniams asmenims gresia pavojus;
 • gauti paramos aukoms asociacijos pagalbą;
 • kad prieš priimant bet kokį sprendimą paleisti nuteistąjį būtų atsižvelgta į jūsų interesus, ir per penkiolika dienų nuo tada, kai paprašoma, pateikti rašytines pastabas prieš priimant bet kokį sprendimą.

Jei įstojote į procesą kaip civilinis ieškovas, taip pat turite teisę:

 • būti teismo informuotas apie teisę kreiptis į kompensacijų nusikaltimų aukoms valdybą (pranc.Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascommission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI);
 • būti atstovaujamas advokato ir (arba) naudotis teisine pagalba;
 • būti informuotas apie sprendimą (jums bus išsiųsta kopija).

Kol nusikaltimo vykdytojas atlieka bausmę, turite teisę:

1. apie bet kokius jūsų interesus pažeidžiančius veiksmus pranešti teisminei institucijai (pranc. autorité judiciaire, tai gali būti ir prokuroras);

2. gauti kompensaciją už patirtus nuostolius žalos atlyginimo ar kitos tinkamos kompensacijos forma. Tam tikrais atvejais jūsų gali paklausti, ar sutiktumėte su atkuriamojo teisingumo priemone;

3. Baudžiamojo proceso kodekse (pranc. Code de procédure pénale – CPP) nustatytais atvejais ir sąlygomis, jei pageidaujate, būti informuotas apie laisvės atėmimo vykdymo bausmės pabaigą;

4. jei reikia, kad būtų įvertintas poreikis užtikrinti jums ramybę ir jūsų saugumą.

Teisminė institucija privalo užtikrinti visas šias teises bausmės, kad ir kokia būtų jos forma, vykdymo metu.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Po teisminio nagrinėjimo jums gali padėti advokatas, kuris gali patarti dėl poreikio pateikti skundą, arba patarti, kaip kreiptis į antstolį.

Taip pat galite gauti paramos aukoms asociacijos pagalbą, kurios trukmė neribojama.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojas bus pripažintas kaltu?

Jei nusikaltimo vykdytojas pripažįstamas kaltu, jums bus pranešta apie bausmę, jei pagal jos sąlygas kaltininkui draudžiama su jumis susisiekti ar prisiartinti prie jūsų namų.

Jei įstojote į procesą kaip civilinis ieškovas, gausite nuosprendžio, kuriuo paskirta bausmė, kopiją.

Jei nusikaltimo vykdytojui skiriama laisvės atėmimo bausmė, jums gali būti pranešama apie siūlomą lygtinį paleidimą ir prašoma pateikti savo nuomonę.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Kai asmuo pripažįstamas kaltu dėl tam tikrų nusikaltimų (išžaginimo, nužudymo ar pasikėsinimo nužudyti bei daugumos seksualinio pobūdžio nusikaltimų), būsite tiesiogiai arba per savo advokatą informuotas apie nusikaltimo vykdytojo paleidimą į laisvę pasibaigus bausmei, jei to prašėte kaip auka ar civilinis ieškovas.

Pabėgimo atveju jus informuos prokuroras.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Kai yra pavojus, kad nuteistasis gali bandyti susisiekti su auka ar civiliniu ieškovu, o to reikėtų išvengti, už bausmių vykdymą atsakingi teismai, nusprendę, kad nuteistąjį reikia laikinai ar visam laikui paleisti į laisvę, uždraus jam bandyti susisiekti su auka ar civiliniu ieškovu, ir, jei reikia, būti netoli jo ar jos namų arba darbo vietos (CPP 712-16-2 straipsnio pirma pastraipa).

Tokį draudimą reikia nustatyti (nebent dėl nurodytų priežasčių priimamas priešingas sprendimas), jei asmuo buvo pripažintas kaltu dėl vieno iš nusikaltimų, nurodytų CPP 706-47 straipsnyje (kurie apima daugumą seksualinių nusikaltimų, CPP 712-16-2 straipsnio antra pastraipa).

Tokiais atvejais auka arba civilinis ieškovas informuojami apie priemonę ir pasekmes, kurios gresia nusikaltimo vykdytojui, jei jis nesilaikys draudimo (CPP 712-16-2 straipsnio trečia pastraipa, žr. toliau).

Jei civilinis ieškovas prašo, jo (tačiau ne aukos, kuri nėra civilinis ieškovas) vardu veikiantis advokatas gali dalyvauti ir teikti pastabas teismo procese, kurio metu svarstomas asmens, kuriam buvo paskirta ilgesnė nei penkerių metų laisvės atėmimo (pranc. emprisonnement arba réclusion) bausmė, prašymas dėl lygtinio paleidimo.

Be to, teismai, atsakingi už bausmių vykdymą, gali prieš priimdami sprendimus auką arba civilinį ieškovą tiesiogiai arba per advokatą informuoti, kad auka arba civilinis ieškovas per 15 dienų nuo tada, kai buvo pranešta, gali raštu pateikti savo pastabas. Auka arba civilinis ieškovas savo pastabas teismui gali pateikti bet kokiu norimu būdu.

Auka negali skųsti sprendimų, susijusių su nuteistajam paskirtos bausmės vykdymu. Jei nusikaltimo vykdytojas padaro naują nusikaltimą, auka gali pateikti naują skundą. Jei nuteistasis kaip nors pažeidžia jam nustatytus įpareigojimus ar draudimus, pavyzdžiui, nesilaiko draudimo bandyti susisiekti su auka, auka gali apie tai pranešti teisėjui, prižiūrinčiam lygtinio paleidimo sąlygas, arba prokurorui.

Paskutinis naujinimas: 07/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4. Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Pagal galiojančius teisės aktus bet koks asmuo, laikantis save nusikaltimo auka, gali:

 • su prašymu pripažinti civiliniu ieškovu, siekiančiu žalos atlyginimo (pranc. constitution de partie civile) kreiptis į tyrimą atliekantį teisėją, atsakingą už bylą;
 • pareikšti ieškinį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo (pranc. action en référé) arba ieškinį dėl bylos nagrinėjimo iš esmės civilinių bylų teisme (pranc. action devant le juge civil au fond).

1) Yra keletas būdų pareikšti civilinį ieškinį baudžiamųjų bylų teismuose.

-            Baudžiamoji byla (pranc. action), iškeliama, kai prokuroras nepradėjo baudžiamojo persekiojimo (taip pradedamas baudžiamasis persekiojimas).

Yra du galimi būdai:

 • tiesioginis šaukimas atvykti(pranc. citation directe), kai padarytas nesunkus nusikaltimas (pranc. contraventions) arba apysunkis nusikaltimas (pranc. délits);
 • prašymas pripažinti civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje (apysunkių ir sunkių nusikaltimų atveju (pranc. crimes).

-            Intervenciniai veiksmai (pranc. intervention), kai baudžiamasis persekiojimas jau buvo pradėtas.

-            Prašymas pripažinti civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje.

Auka gali prašyti, kad jai būtų leista įstoti į bylą kaip civiliniam ieškovui, posėdžio metu arba registruotu laišku su pranešimu apie gavimą arba faksu siųsdama baudžiamųjų bylų teismo pirmininkaujančiam teisėjui prašymą, kuriame būtų nurodyta, kad pareiškėjas nori įstoti į bylą kaip civilinis ieškovas, siekiantis žalos atlyginimo, ir nurodyta žalos, kurią prašoma atlyginti, suma. Tokį prašymą taip pat galima pateikti per advokatą.

2) Galima pareikšti civilinį ieškinį civilinių bylų teismuose pagal bendrąsias civilinės atsakomybės teisės normas.

Jei auka pateikia ieškinį dėl žalos atlyginimo civilinių bylų teisme, ji nebegalės pateikti tokio paties reikalavimo baudžiamųjų bylų teisme. Tačiau, jei auka prašo būti pripažinta civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje, jai neužkertamas kelias dėl to paties klausimo kreiptis į civilinių bylų teismą.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Jei auka, norėdama gauti kompensacijos sumą, susiduria su sunkumais, ji gali kreiptis į teismo antstolį (pranc. huissier de justice) dėl civilinio priverstinio vykdymo proceso. Prašymą reikia paštu išsiųsti nuteistojo pagrindinės gyvenamosios vietos (pranc. domicile) arba, jei nuteistasis yra kalėjime, kalėjimo buvimo vietos apygardos teismo (pranc. tribunal de grande instance) pirmininkaujančiam teisėjui. Gali būti areštuotas šis turtas:

– likusio nuteistojo darbo užmokesčio dalis;

– jo banko sąskaitoje esančios lėšos;

– tam tikras jo turimas turtas.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Jei nuteistasis savo noru nesumoka aukai kompensacijos, auka dėl to gali kreiptis į Pagalbos nusikaltimų aukoms išieškant žalą tarnybą (pranc. Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infractions – SARVI). Aukai pakanka įrodyti, kad galutiniu teismo nuosprendžiu baudžiamojoje byloje (kurio toliau skųsti negalima) jai buvo priteistas žalos atlyginimas.

SARVI vietoj asmens, atsakingo už žalą, sumoka aukai visą žalos atlyginimą iki 1000 EUR; be to, SARVI sumoka 30 proc. avansą, ne didesnį nei 3 000 EUR. Sumokėjusi avansą, SARVI likusią dalį sumoka tada, kai išieško pinigus iš nuteistojo.

Auka į SARVI turėtų kreiptis naudodama prašymo suteikti pagalbą išieškant žalą formą (pranc. formulaire de demande d’aide au recouvrement), kurią galima gauti apygardos teisme (pavyzdžiui, teismo bendrojoje kanceliarijoje (pranc. guichet unique de greffe), teisėjo, paskirto spręsti su aukomis susijusius klausimus, kanceliarijoje (pranc. greffe du juge délégué aux victimes), teismo antstolio biure (pranc. bureau d’execution), paramos aukoms biure (pranc. bureau d’aide aux victimes) arba teisės centre (pranc. maison de la justice et du droit), teisinės informacijos biure (pranc. point d’accès au droit), miesto savivaldybėje ar pan. Šios įstaigos užpildytą prašymą taip pat persiųs SARVI.

Prašymą SARVI reikia pateikti ne anksčiau nei po dviejų mėnesių ir ne vėliau nei po vienų metų nuo teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas žalos atlyginimas, įsigaliojimo dienos.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Terorizmo ir kitų nusikalstamų veikų aukų garantijų fondas (pranc. Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions – FGTI) pagal specialią procedūrą moka kompensacijas teroro aktų aukoms. Jis taip pat moka kompensacijas:

– išžaginimo, seksualinės prievartos, vagystės, sukčiavimo, piktnaudžiavimo pasitikėjimu, turto prievartavimo ar nuosavybės sunaikinimo ar žalos jai padarymo aukoms;

– aukoms, kurios dėl nusikaltimo visam laikui tapo neįgalios arba tapo nedarbingos;

– nužudymo ar netyčinio gyvybės atėmimo aukos giminaičiams.

Norėdama iš fondo gauti kompensaciją, auka, atitinkanti tam tikrus reikalavimus, turi kreiptis tiesiai į Kompensacijų nusikaltimų aukoms valdybą (CIVI) pareiškėjo pagrindinės gyvenamosios vietos arba baudžiamųjų bylų teismo, kuriame nagrinėjama byla dėl nusikaltimo, vietos apygardos teisme.

Prašymą valdybai reikia pateikti per trejus metus nuo nusikalstamos veikos padarymo datos. Šis laikotarpis gali būti pratęstas vieniems metams nuo tos dienos, kai buvo priimtas paskutinis teismo sprendimas baudžiamojoje byloje.

Jei nusikalstama veika buvo padaryta Prancūzijoje, kompensacija gali būti skiriama:

– Prancūzijos piliečiams;

– Europos Sąjungos valstybės narės piliečiams.

Jei nusikalstama veika buvo padaryta užsienyje, kompensaciją gali gauti tik Prancūzijos piliečiai.

1) Sunkaus asmens sužalojimo atveju:

Nukentėjusiajam gali būti visiškai atlyginta dėl asmens sužalojimo padaryta žala, kai dėl nusikaltimo žmogus mirė, buvo suluošintas arba visam laikui tapo neįgalus arba vieną mėnesį arba ilgiau buvo nedarbingas, arba jei buvo padaryti šie nusikaltimai: išžaginimas, seksualinis prievartavimas ar prekyba žmonėmis.

Valdyba atsižvelgs į socialinės paramos įstaigų, sveikatos savidraudos draugijų, draudimo bendrovių ir pan. išmokėtas išmokas. Nuostoliai dėl drabužių ar turtinė žala nekompensuojami.

2) Nesunkaus asmens sužalojimo ir turtinės žalos, atsiradusios dėl vagystės, sukčiavimo, piktnaudžiavimo pasitikėjimu, turto prievartavimo ar nuosavybės sunaikinimo ar žalos jai padarymo atveju:

Jei auka patyrė kūno sužalojimą, dėl kurio buvo nedarbinga mažiau nei vieną mėnesį, arba dėl vieno iš pirmiau minėtų nusikaltimų patyrė turtinės žalos, kompensacija skiriama laikantis griežtų sąlygų ir yra nustatyta maksimali jos dydžio riba.

Norėdama gauti tokio pobūdžio kompensaciją, auka turi atitikti šias papildomas sąlygas:

– aukos ištekliai neturi viršyti maksimalios ribos, nustatytos dalinei teisinei pagalbai gauti, padaugintos iš 1,5 (pritaikoma atsižvelgiant į šeimos išlaidas);

– auka negali gauti veiksmingos ir pakankamos kompensacijos už patirtą žalą iš draudimo bendrovės, socialinės paramos įstaigos ar kitos organizacijos, kuri gali būti atsakinga;

– (tik turtinės žalos atveju) aukos materialinė padėtis ar psichologinė būklė dėl nusikaltimo yra sudėtinga.

Jei šios sąlygos tenkinamos, auka gali gauti iki 4 500 EUR kompensaciją.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nepripažintas kaltu?

Jei kaltinamasis nepripažįstamas kaltu, galite reikalauti kompensuoti žalą pareikšdamas civilinį ieškinį civilinių bylų teisme. Turėsite įrodyti, kad nusikaltimo vykdytojas yra atsakingas už jūsų patirtą žalą.

Procedūra Kompensacijų nusikaltimų aukoms valdyboje (CIVI) nėra susijusi su jokiais procesais baudžiamųjų bylų teismuose, todėl auka gali kreiptis į valdybą net ir tuo atveju, kai baudžiamųjų bylų teismas nėra priėmęs jokio nuosprendžio ar sprendimo, ir netgi tada, kai kaltinamasis buvo išteisintas.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto reikalavimo dėl kompensacijos?

Procedūros Kompensacijų nusikaltimų aukoms valdyboje (CIVI) metu galite reikalauti tarpinės išmokos, jei jūsų teisė gauti kompensaciją neginčijama ir nėra galimybės galutinai nustatyti jūsų patirtą žalą, nes negalite apskaičiuoti bendros sumos, arba dėl to, kad socialinės paramos įstaigos jūsų dar neinformavo, kokios sumos jums bus atlygintos. Jei šių sąlygų neatitinkate, valdybos pirmininko nuožiūra jums vis tiek gali būti skirta tarpinė išmoka.

Paskutinis naujinimas: 07/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Paramos aukoms struktūros nurodytos paramos aukoms asociacijų kataloge Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAnnuaire des associations d’aide aux victimes.

Galite kreiptis į paramos aukoms asociaciją, esančią arčiausiai jūsų gyvenamosios vietos.

Paramos aukoms karštoji linija

Speciali pagalba aukoms

 • Vaikai pavojuje: 119 – 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę
 • Dingę vaikai: 116 000 – 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę
 • Smurtas prieš moteris: 3919 — 7 dienas per savaitę, pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 22.00 ir šeštadieniais, sekmadieniais bei nedarbo dienomis nuo 9.00 iki 18.00
 • Išžaginimas ir seksualinė prievarta: 0 800 05 95 95 – pirmadieniais–penktadieniais nuo 10.00 iki 19.00
 • Rasistiniai išpuoliai: 01 40 35 36 55 – antradieniais, ketvirtadieniais ir penktadieniais nuo 10.30 iki 13.30
 • Homofobiniai išpuoliai: 01 48 06 42 41 – pirmadieniais–penktadieniais nuo 18.00 iki 22.00, šeštadieniais nuo 14.00 iki 16.00 ir sekmadieniais nuo 18.00 iki 20.00
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasPatyčios mokykloje: 3020 — pirmadieniais–penktadieniais nuo 9.00 iki 20.00 ir šeštadieniais nuo 9.00 iki 18.00

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip, paramos aukoms asociacijų teikiama pagalba yra visiškai nemokama.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Medicinos pagalba

Auka, apsilankiusi ligoninėje, gali pasikonsultuoti su gydytoju ir gauti pažymas, kuriose būtų patvirtinti jos patirti sužalojimai.

Smurtas šeimoje

Jei gresia pavojus, auka, nepriklausomai nuo jos santuokinės padėties, gali šeimos bylų teismo teisėjui (pranc. juge aux affaires familiales) apygardos teisme (pranc. tribunal de grande instance) pateikti prašymą skubos tvarka priimti apsaugos orderį, pagal kurį auka gali laikinai gyventi šeimos namuose be smurtaujančio partnerio.

Teisinė pagalba

Kiekviename apygardos teisme yra paramos aukoms biuras (pranc. bureau d’aide aux victimes), kurį administruoja paramos aukoms asociacija. Šie biurai teikia informaciją ir padeda nusikalstamų veikų aukoms, jas remia, taip pat paaiškina aukoms teismų veikimą ir bet kokius vykstančius su auka susijusius procesus. Tokiu būdu aukos gali sužinoti apie:

 • bet kokius neatidėliotinus veiksmus, pavyzdžiui, kai reikia skubiai atvykti į teismą (pranc. comparution immédiate);
 • baudžiamojo proceso eigą.

Aukoms visada bus patarta dėl bet kokio kompensavimo mechanizmo, kuriuo jos gali pasinaudoti.

Teikiama pagalba yra nemokama ir konfidenciali.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Paramos aukoms asociacijos padeda aukoms proceso metu teikdamos nemokamą informaciją teisiniais ir socialinės gerovės klausimais bei psichologinę paramą. Jų atstovai gali aukoms padėti pateikti skundą arba prašymą pripažinti civiliniu ieškovu baudžiamajame procese. Jie taip pat gali dalyvauti baudžiamosios bylos posėdžiuose ir padėti aukai suprasti procedūros etapus ir įvairių bylos dalyvių priimamus sprendimus.

Paramos aukoms asociacijos gali veikti žandarmerijos ir policijos nuovadose, ligoninėse, teismo rūmuose, socialinės paramos įstaigose ir pan. Jų adresai ir telefono numeriai pateikiami teismuose ir žandarmerijos bei policijos nuovadose ir kataloge, kurį galima rasti spustelėjus šią Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasnuorodą.

Be šių įprastų paramos aukoms asociacijų yra daug kitų specialaus pripažinimo neturinčių organizacijų, dirbančių konkrečiose srityse, pavyzdžiui, susijusiose su asmens sužalojimais, smurtu šeimoje, eismo įvykiais, gydymo klaidomis ir pan. Kai kurios asociacijos, kurios specializuojasi teikdamos pagalbą smurto aukomis tapusioms moterims, gali joms ir jų vaikams suteikti laikiną būstą.

Paskutinis naujinimas: 07/09/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Kroatija

Nusikaltimų aukos ikiteisminio tyrimo metu ir nagrinėjant baudžiamąsias bylas turi įvairias teises, o ypatinga apsauga teikiama vaikams ir nusikaltimų lytinio apsisprendimo laisvei ir prekybos žmonėmis aukoms.

Nusikaltimo auka turi teisę:

 • gauti informaciją, kurią privalo teikti policija, tyrėjas, prokuratūra (državno odvjetništvo) ir teismas;
 • iš paramą nusikaltimų aukoms teikiančių įstaigų, organizacijų ir institucijų gauti veiksmingą psichologinę ir kitą ekspertų teikiamą pagalbą;
 • dalyvauti baudžiamojoje byloje kaip nukentėjusioji šalis;
 • būti prokuroro (državni odvjetnik) informuota apie veiksmus, kurių buvo imtasi remiantis aukos pareiškimu ir pateikti skundą vyriausiajam prokurorui (viši državni odvjetnik);
 • gauti valstybės finansuojamą specialisto konsultaciją, jeigu dėl nusikaltimo patyrė didelių psichosomatinių sutrikimų arba buvo labai rimtų pasekmių;
 • pareikšti susijusį ieškinį dėl žalos atlyginimo;
 • gauti kompensaciją pagal atskirą įstatymą, jeigu dėl smurtinio nusikaltimo patyrė sunkius kūno sužalojimus arba sveikata buvo sunkiai sutrikdyta.

Nusikaltimo lytinio apsisprendimo laisvei arba prekybos žmonėmis auka, be pirmiau išvardytų teisių, turi šias teises:

 • prieš apklausą susisiekti su valstybės finansuojamu advokatu, kurio išlaidos apmokamos iš biudžeto;
 • teisę į valstybės finansuojamą advokatą;
 • policijos komisariate arba prokuratūroje būti apklaustam tos pačios lyties asmens;
 • kad apklausos metu dalyvautų asmuo, kuriuo pasitiki;
 • neatsakyti į nereikalingus klausimus, susijusius su asmeniniu gyvenimu;
 • prašyti, kad apklausa būtų surengta naudojant audiovizualinę įrangą;
 • teisę į asmens duomenų konfidencialumą;
 • reikalauti rengti uždarus teismo posėdžius;
 • apie šias teises būti teismo, prokuroro ir policijos informuotam prieš pirmą apklausą.

Jeigu nusikaltimo auka tapo vaikas, be pirmiau išvardytų teisių, jis turi šias teises:

 • teisę į valstybės finansuojamą advokatą;
 • dalyvaujant procedūrose būti lydimam asmens, kuriuo pasitiki;
 • teisę į asmens duomenų konfidencialumą;
 • būti apklausiamas ne teisme, o savo namuose arba kitoje specialiai įrengtoje patalpoje;
 • reikalauti rengti uždarus teismo posėdžius;
 • kad apklausa būtų vykdoma toje pačioje patalpoje su vaiku nedalyvaujant teisėjui ar šalims, naudojant audiovizualinę įrangą, valdomą profesionalaus padėjėjo;
 • kad per apklausą būtų skiriamas ypatingas dėmesys, siekiant nepakenkti vaiko psichikos sveikatai.

Vaikais yra laikomi visi 18 metų nesulaukę asmenys.

Vaikus liudytojus ir aukas turi apklausti ikiteisminio tyrimo teisėjas įrodymų rinkimo stadijoje, o vaikas liudytojas į teismą iškviečiamas per savo tėvus arba globėjus.

Privatus kaltinimas

Pranešus apie nusikaltimą, prokuroras baudžiamąjį persekiojimą dažniausiai pradeda savo iniciatyva.

Privatus kaltinimas baudžiamojoje byloje gali būti pareiškiamas dėl nusikaltimų, dėl kurių ji iškeliama pareiškus privatų kaltinimą. Privatus kaltinimas turi būti pareiškiamas per tris mėnesius nuo dienos, kurią įgaliotasis fizinis arba juridinis asmuo sužinojo apie nusikaltimą ir nusikaltėlį.

Susijęs ieškinys dėl žalos atlyginimo

Nusikaltimo auka yra ir nukentėjusioji šalis, todėl turi teisę teisme pareikšti susijusį ieškinį dėl žalos atlyginimo.

Toks ieškinys gali apimti tokius reikalavimus:

 • kompensuoti žalą – tai gali būti turtinė arba neturtinė žala (pvz., patirtas skausmas, baimė);
 • grąžinti prarastus daiktus, jeigu nukentėjusioji šalis gali įrodyti, kad buvo tokių daiktų savininkas arba teisėtas valdytojas;
 • pripažinti negaliojančiu konkretų sandorį, jeigu turtinis sandoris buvo sudarytas nusikalstamu būdu (jeigu kaltinamasis privertė nukentėjusįjį sudaryti sutartį).

Susijęs ieškinys dėl žalos atlyginimo kaltinamajam gali būti pareikštas baudžiamojoje byloje arba iškeliant atskirą civilinę bylą. Jeigu ieškinys pareiškiamas baudžiamojoje byloje, kad jis būtų priimtas nagrinėti, būtina, kad teismas priimtų apkaltinamąjį nuosprendį.

Toks nuosprendis nėra būtinas nagrinėjant civilinėje byloje pareikštą ieškinį.

Nukentėjusiųjų šalių teisės tyrimo metu ir baudžiamajame procese

Tyrimo metu nusikaltimo aukos, privatūs kaltintojai ir nukentėjusieji turi teisę nurodyti faktus ir vėliau pateikti juos patvirtinančius įrodymus, kurie yra reikšmingi nusikaltimui, nusikaltėliui (-iams) ir reikalavimams susijusiame ieškinyje dėl žalos atlyginimo nustatyti.

Auka, kuri kaip nukentėjusioji šalis dalyvauja baudžiamojoje byloje, turi teisę:

 • kalbėti savo gimtąja kalba, įskaitant kurčiųjų arba nereginčių ir kurčių asmenų gestų kalbą, ir gauti vertėjo pagalbą, jeigu ji nesupranta kroatų kalbos arba ja nekalba, ir gauti vertėjo arba gestų kalbos vertėjo pagalbą, jeigu ji kurčia arba neregė ir kurčia;
 • kalbėti savo gimtąja kalba;
 • pareikšti susijusį ieškinį dėl žalos atlyginimo ir teikti prašymus dėl laikino draudimo;
 • būti atstovaujamas;
 • nurodyti faktus ir vėliau pateikti juos patvirtinančius įrodymus;
 • dalyvauti įrodymų nagrinėjimo posėdyje;
 • atvykti į bylos nagrinėjimą, dalyvauti įrodymų nagrinėjimo posėdyje ir padaryti baigiamąjį pareiškimą;
 • susipažinti su bylos dokumentais;
 • prašyti būti prokuroro informuota apie veiksmus, kurių buvo imtasi remiantis aukos pareiškimu ir pateikti skundą vyriausiajam prokurorui;
 • paduoti skundą;
 • pateikti prašymą dėl baudžiamojo persekiojimo ir pareikšti privatų kaltinimą;
 • gauti informaciją apie atmestą baudžiamąjį kaltinimą arba prokuroro sprendimą nepradėti baudžiamojo persekiojimo;
 • vykdyti baudžiamąjį persekiojimą vietoj prokuroro;
 • siekti ankstesnės padėties atkūrimo;
 • būti informuotas apie baudžiamosios bylos baigtį.

Prokuratūra ir teismas privalo ikiteisminio tyrimo metu ir kiekvienu baudžiamojo proceso etapu nagrinėti, ar esama kokių nors galimybių kaltinamajam atlyginti nukentėjusiajai šaliai dėl nusikaltimo padarytą žalą. Be to, jie privalo nukentėjusiąją šalį informuoti apie tam tikras įstatymuose nustatytas teises (nukentėjusiosios šalies teisę kalbėti savo gimtąja kalba, teisę pareikšti susijusį ieškinį dėl žalos atlyginimo ir kt.).

Teisė gauti finansinę kompensaciją

Nusikaltimų aukų finansinės kompensacijos įstatyme (Zakon o novčanoj naknadi žrtvama kaznenih djela) (Narodne Novine (NN; Kroatijos Respublikos oficialusis leidinys) Nr. 80/08 ir 27/11) nustatyta Kroatijoje įvykdytų tyčinių smurtinių nusikaltimų aukų arba jų giminaičių teisė į finansinę kompensaciją laikantis tame įstatyme nustatytų sąlygų.

Šiame įstatyme nustatyta tyčinių smurtinių nusikaltimų aukų teisė į finansinę kompensaciją ir pasinaudojimo teise į kompensaciją būtinosios sąlygos ir tvarka, įstaigos, kurios priima sprendimus ir dalyvauja sprendimų dėl teisės į kompensaciją priėmime, taip pat įstaigos ir tvarka tarpvalstybinėse bylose.

Tyčinio smurtinio nusikaltimo aukos turi teisę gauti finansinę kompensaciją iš valstybės biudžeto.

Policija, prokuratūra ir teismai turi pareigą pateikti informaciją apie teisę gauti kompensaciją, išduoti reikalingas prašymo formas ir aukos prašymu pateikti bendro pobūdžio rekomendacijas ir informaciją, kaip pildyti prašymą ir kokius pagrindžiančius dokumentus reikia pridėti.

Finansinės kompensacijos prašymus reikia teikti Teisingumo ministerijai, o juos užpildyti galima naudojant formą, kurią galima atsisiųsti iš ministerijos svetainės.

Nusikaltimų aukų finansinės kompensacijos prašymo forma_hr PDF(223 Kb)hr

Prašymai turi būti pateikiami per šešis mėnesius nuo nusikaltimo įvykdymo dienos. Jei yra teisėtų priežasčių, dėl kurių auka negalėjo tokio prašymo pateikti laiku, ji turi tai padaryti per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią šios priežastys nustoja egzistavusios, ir bet kuriuo atveju per trejus metus nuo nusikaltimo įvykdymo dienos.

Jei auka yra nepilnametis arba neveiksnus asmuo ir jo teisinis atstovas nepateikė prašymo per šešis mėnesius nuo nusikaltimo įvykdymo dienos, šešių mėnesių laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo asmens aštuonioliktojo gimtadienio arba nuo dienos, kurią iškeliama baudžiamoji byla, po to, kai asmuo sulaukia pilnametystės, arba nuo dienos, kurią asmuo vėl tampa veiksniu.

Asmenys, turintys teisę gauti finansinę kompensaciją:

 • smurtinio nusikaltimo aukos, kurios yra Kroatijos Respublikos piliečiai, Europos Sąjungos valstybės narės piliečiai arba asmenys, nuolat gyvenantys Europos Sąjungoje, jeigu nusikaltimas buvo įvykdytas Kroatijoje;
 • auka, kuri dėl nusikaltimo patyrė sunkius kūno sužalojimus arba kurios sveikata buvo sunkiai sutrikdyta (tokia auka turi teisę gauti kompensaciją už gydymo išlaidas, jeigu jos neatlyginamos iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų, neviršijant Kroatijos Respublikoje galiojančio sveikatos draudimo dydžio, ir kompensaciją už prarastas pajamas, bet ne daugiau kaip 35 000 HRK);
 • mirusios aukos artimas giminaitis (sutuoktinis arba partneris, vaikas, tėvai arba įtėviai, įvaikis, patėvis arba pamotė, povaikis, tos pačios lyties partneris, seneliai ir anūkai, jei jie priklausė tam pačiam namų ūkiui kaip ir auka) (toks giminaitis turi teisę gauti kompensaciją už prarastą pagal įstatymą mokamą išlaikymą, bet ne daugiau kaip 70 000 HRK);
 • jeigu auka mirė, laidojimo išlaidas apmokėjęs asmuo turi teisę gauti ne didesnę nei 5 000 HRK kompensaciją;
 • jeigu apie nusikaltimą policijai pranešama arba policija ar prokuratūra apie jį praneša per šešis mėnesius nuo nusikaltimo įvykdymo dienos, nepaisant to, ar nusikaltėlis yra žinomas.

Nustačius kompensacijos sumą, atsižvelgiama į aukos elgesį nusikaltimo metu ir po jo arba į aukos veiksmus, prisidėjusius prie žalos, bei žalos mastą, į tai, ar asmuo nukentėjo tiesiogiai, ir ar apie nusikaltimą jis pranešė kompetentingoms institucijoms bei kada tai padarė. Be to, įvertinamas aukos bendradarbiavimas su policija ir kompetentingomis institucijomis, siekiant patraukti nusikaltėlį baudžiamojon atsakomybėn, atsižvelgiant į tai, ar tiesiogiai nukentėjęs asmuo prisidėjo prie žalos arba ją padidino; bet kuriuo iš šių atvejų kompensacija, kurią auka turės teisę gauti, bus atitinkamai sumažinta. Prašymas gauti kompensaciją bus atmestas, arba kompensacijos suma sumažinta, jei bus nustatyta, kad auka dalyvavo organizuotuose nusikaltimuose arba nusikalstamoje organizacijoje. Be to, prašymas atlyginti žalą gali būti netenkinamas arba jo suma sumažinta, jei visos kompensacijos sumos suteikimas prieštarautų sąžiningumo, moralės ar viešosios tvarkos principui.

Pranešimas apie nusikaltėlio paleidimą į laisvę

Kaltinamajam skyrus laisvės atėmimo bausmę, Teisingumo ministerijos nepriklausoma paramos aukoms ir liudytojams tarnyba informuoja auką apie kalinio paleidimo į laisvę (besąlygiško paleidimo ir lygtinio paleidimo) dieną.

Įstatymu nustatyta pareiga informuoti aukas apie kalinio paleidimą į laisvę

Pagal Įstatymo, kuriuo iš dalies keičiamas laisvės atėmimo bausmių vykdymo įstatymas, (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju kazne zatvora) nuostatas Teisingumo ministerijos nepriklausoma paramos aukoms ir liudytojams tarnyba turi informuoti auką, nukentėjusiąją šalį arba jos šeimą apie kalinio paleidimą į laisvę.

Aukos apie kalinio paleidimą į laisvę informuojamos tais atvejais, kai buvo padarytas nusikaltimas lytinio apsisprendimo teisei ir seksualinei moralei, gyvybei ir galūnėms arba smurtiniai nusikaltimai.

Pirmiau minėta informacija aukai, nukentėjusiajai šaliai arba jos šeimai pateikiama neatsižvelgiant į tai, ar kalinys paleidžiamas besąlygiškai ar lygtinai.

Be to, priimdami sprendimą dėl to, ar tikslinga leisti kaliniui išvykti iš kalėjimo į savo nuolatinę ar laikiną gyvenamąją vietą, Įkalinimo įstaigos ar kalėjimai gali reikalauti probacijos tarnybos nustatyti aukos arba aukos šeimos požiūrį į atliktą nusikaltimą. Nepriklausoma paramos aukoms ir liudytojams tarnyba rengia ataskaitas probacijos tarnybai, remdamasi pokalbiais su auka.

Parama aukoms ir liudytojams

Paramą aukoms ir liudytojams Kroatijos Respublikoje koordinuoja Nepriklausoma paramos aukoms ir liudytojams tarnyba (Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima) prie Teisingumo ministerijos.

Aukos ir liudytojai gali pasinaudoti parama ir informacija, kurią teikia teismo paramos aukoms ir liudytojams departamentas.

Tokie departamentai buvo įsteigti septyniuose apygardos teismuose (županijski sudovi), būtent Zagrebe, Zadare, Osijeke, Vukovare, Splite, Sisake ir Rijekoje. Šie departamentai aukoms (ir liudytojams) ir juos lydintiems asmenims teikia emocinę paramą, praktinę informaciją ir informaciją apie jų teises. Paramą taip pat teikia kompetentingų savivaldybių ir baudžiamųjų nusižengimų bylų teismų (općinski ir prekršajni sudovi) departamentai.

Aukos informaciją apie jų teises ir joms teikiamos paramos rūšis taip pat gali nemokamai gauti telefonu 116 006 susisiekus su nacionaliniu nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aukų skambučių centru (žr. nacionalinio skambučių centro svetainę).

Teisingumo ministerija aukoms ir liudytojams taip pat teikia paramą ir informaciją apie jų teises, o užklausas galima siųsti e. pašto adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaszrtve.i.svjedoci@pravosudje.hr arba į Kroatijos teisingumo ministerijos svetainę Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pravosudje.gov.hr/.

Parama aukoms ir liudytojams tarpvalstybinėse bylose

Prie Teisingumo ministerijos įsteigta Nepriklausoma paramos aukoms ir liudytojams tarnyba teikia paramą ir informaciją tiek liudytojams, tiek aukoms, kurie šaukiami pateikiant tarptautinio teisminio bendradarbiavimo prašymus (įskaitant karo nusikaltimų liudytojus).

Liudytojams, kurie šaukiami liudyti Kroatijos Respublikos teismuose, arba kroatams liudytojams, kurie yra šaukiami liudyti užsienio teismuose, išsiunčiami informaciniai raštai.

Karo nusikaltimų liudytojams prireikus suteikiama fizinė apsauga ir parama siekiant pasirengti kelionei ir dalyvauti kompetentingoje teisminėje institucijoje (liudytojų ir kitų šalių, šaukiamų į baudžiamojo proceso, susijusio su karo nusikaltimais, metu kompetentingose teisminėse institucijose vykdomą apklausą Kroatijos Respublikoje arba už Kroatijos ribų, kai tokia parama susijusi su tarptautinio teisminio bendradarbiavimo prašymu, atveju).

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4. Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 09/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nepranešus apie nusikaltimą?

Baudžiamojo proceso kodekse nenustatyta, koks turi būti informacinės brošiūros, kuri pateikiama aukai po įvykdyto nusikaltimo ir prieš pranešant apie jį, turinys. Kiekvienas asmuo turi teisę ir galimybę kreiptis į prokuratūrą, kurioje gali pranešti apie nusikaltimą, padaryti pareiškimą ar pateikti pareiškimą raštu dėl dalyko, priklausančio prokuroro kompetencijai. Asmuo, kreipęsis į prokuratūrą, gaus informaciją apie tai, kaip pranešti apie nusikaltimą, ir kitą svarbiausią informaciją apie savo teises ir pareigas.

Policijos pareigūnai privalo užregistruoti pranešimą apie nusikaltimą, dėl kurio vykdytinas baudžiamasis persekiojimas pagal ex officio įgaliojimus.

Be to, kiekvienas asmuo turi teisę gauti tinkamą policijos apsaugą, jei yra pagrįstų priežasčių tokią apsaugą suteikti.

Septynių apskričių teismuose įsteigti paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams padaliniai teikia emocinę paramą ir informaciją aukoms, liudytojams ir jų šeimoms apie jų teises (įskaitant techninio ir praktinio pobūdžio informaciją). Informacija ir parama teikiamos bet kuriame proceso etape. Nusikaltimo auka gaus informaciją ir paramą net ir tuo atveju, jei nepraneš apie nusikaltimą. Nusikaltimų aukos ir liudytojai, priklausomai nuo jų poreikių, iš šių padalinių taip pat siunčiami į specializuotas pilietinės visuomenės įstaigas ir organizacijas.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Nuostatos dėl nusikaltimų aukų ir civilinių ieškovų teisių yra vienodai taikomos nepriklausomai nuo pilietybės, nes Kroatijos baudžiamosios teisės aktai taikomi kiekvienam asmeniui, įvykdžiusiam nusikaltimą Kroatijos teritorijoje. Baudžiamojo proceso šalys ir kiti dalyviai turi teisę vartoti savo gimtąją kalbą.

Policija, prokuratūra ir teismai privalo pagal Baudžiamojo proceso kodeksą ir Nusikaltimų aukų (finansinės kompensacijos) įstatymą teikti nusikaltimų aukoms informaciją apie jų teises pagal tuos teisės aktus. Tai reiškia, kad prokuratūra ir teismai privalo ištirti galimybes ir prieš baudžiamąjį procesą, ir bet kuriame jo etape civiliniam ieškovui gauti iš kaltinamojo kompensaciją už bet kokius nuostolius ar žalą, kuriuos jis galėjo patirti dėl nusikaltimo, informuoti civilinį ieškovą apie jo teisę vartoti savo gimtąją kalbą ir teisę pateikti reikalavimą pagal turtinę teisę (dėl teisės į kompensaciją) žodžiu, aukai suprantama kalba, arba raštu – kroatų ar anglų kalba. Prokuratūra ir teismai taip pat privalo pateikti aukai, kai ji to prašo, bendrus nurodymus ir informaciją, kaip parengti šį reikalavimą ir kokius papildomus dokumentus reikia pateikti. Informacinės brošiūros, kuriose pateikta informacija apie aukos teisę gauti kompensaciją, ir kompensacijos reikalavimo forma yra parengtos kroatų ir anglų kalbomis. Šiuos dokumentus kroatų ir anglų kalbomis galima parsisiųsti iš Kroatijos teisingumo ministerijos interneto svetainės.

Bet kuri auka, pranešusi apie nusikaltimą, iš policijos gaus informaciją apie savo teises. Informavęs nusikaltimo auką žodžiu, policijos pareigūnas pateiks informaciją raštu apie aukos teises ir suteiks bet kokią turimą informaciją apie tarnybas, teikiančias apsaugą ir paramą aukoms, įskaitant nemokamą nusikaltimų aukų pagalbos linijos telefono numerį.

Kroatų kalbos visiškai nemokantys asmenys iš policijos gali gauti kitomis kalbomis parengtą informacinę brošiūrą apie savo teises.

Nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aukoms skirto nacionalinio skambučių centro savanoriai (tel. 116 006) teikia emocinę paramą, informaciją apie teises ir praktinę informaciją. Jie taip pat siunčia aukas į kitas kompetentingas tarnybas ir organizacijas, kad būtų užtikrinta, jog jos gaus bet kokią papildomą informaciją ir kitų formų paramą bei pagalbą. Ši pagalbos linija veikia nuo 8.00 iki 20.00 val. darbo dienomis, o jos darbuotojai gali priimti skambučius kroatų ir anglų kalbomis.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

a) Nusikaltimo auka ir civilinis ieškovas turi teisę per du mėnesius po to, kai pareikšti kaltinimai arba pranešta apie nusikaltimą, paprašyti prokuratūros suteikti informaciją apie veiksmus, kurių imtasi dėl tų kaltinimų arba pranešimo apie nusikaltimą. Prokuratūra per pagrįstą laikotarpį, ne vėliau kaip per 30 dienų po prašymo pateikimo datos, praneš jiems apie veiksmus, kurių imtasi, nebent toks prašymas galėtų pakenkti proceso veiksmingumui. Apie sprendimą nesuteikti tokios informacijos turi būti pranešta prašymą pateikusiai aukai arba civiliniam ieškovui.

b) Prokuroras priims sprendimą sustabdyti tyrimą:

 • jei nusikaltimas, dėl kurio tas asmuo kaltinamas, nėra toks nusikaltimas, dėl kurio vykdytinas baudžiamasis persekiojimas pagal ex officio įgaliojimus;
 • jei dėl aplinkybių negali būti kaltinamojo kaltės, nebent ta neteisėta veika būtų įvykdyta esant psichinio ar protinio neveiksnumo būsenos;
 • jei suėjo to nusikaltimo senaties terminas arba dėl to nusikaltimo suteikta amnestija ar malonė, ar yra kitų aplinkybių, dėl kurių baudžiamojo persekiojimo vykdyti negalima;
 • jei nėra jokių įrodymų, kad kaltinamasis įvykdė tą nusikaltimą.

Sprendimas dėl tyrimo sustabdymo nusiunčiamas civiliniam ieškovui ir kaltinamajam, kuris iškart paleidžiamas į laisvę, jei buvo sulaikytas ar jam buvo skirtas kardomasis kalinimas. Civilinis ieškovas kartu su tuo rašytiniu sprendimu gaus informaciją pagal Baudžiamojo proceso kodekso 55 straipsnį apie tai, kaip pačiam vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

c) Išnagrinėjęs pranešimą apie nusikaltimą ir patikrinęs duomenis prokuratūros informacinėje sistemoje, prokuroras argumentuotu sprendimu tą pranešimą atmes, jei iš paties pranešimo bus aišku:

 • kad tai nėra toks nusikaltimas, dėl kurio gali būti vykdomas baudžiamasis persekiojimas pagal ex officio įgaliojimus;
 • kad suėjo to nusikaltimo senaties terminas arba dėl to nusikaltimo suteikta amnestija ar malonė, arba byla dėl to nusikaltimo jau išspręsta teisme, arba yra kitų aplinkybių, dėl kurių baudžiamojo persekiojimo vykdyti negalima;
 • jei dėl aplinkybių negali būti kaltės;
 • jei nėra pagrįstos abejonės, kad kaltinamasis įvykdė tą nusikaltimą, apie kurį pranešta;
 • arba jei iš pranešime pateiktos informacijos atrodo, kad tas pranešimas yra nepatikimas.

Prokuroro sprendimas atmesti pranešimą apie nusikaltimą negali būti apskųstas.

Jei Baudžiamojo proceso kodekse nenustatyta kitaip, prokuroras per aštuonias dienas informuos nusikaltimo auką apie savo sprendimą atmesti pranešimą ir nurodys priežastis, kodėl taip nusprendė. Prokuroras taip pat suteiks informacijos, kaip auka gali pati vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Apie savo sprendimą atmesti pranešimą prokuroras tą pranešimą pateikusiam asmeniui ir kaltinamajam praneš iškart, jei kuris nors iš šių asmenų to paprašys.

Jei prokuroras negali įvertinti kaltinimų patikimumo, remdamasis pačiu pranešimu, arba jei pranešime pateiktos informacijos nepakanka, kad būtų galima pagrįstai nuspręsti pradėti tyrimą arba rinkti įrodymus, prokuroras pats atliks reikiamus tyrimus arba įsakys policijai tai padaryti.

d) Sulaikymo įstaigos prižiūrėtojas iškart paleis į laisvę areštuotą arba sulaikytą asmenį:

 • jei tai daryti nurodys prokuroras;
 • jei areštuotas asmuo nebus apklaustas per įstatymų nustatytą terminą;
 • arba jei jo sulaikymas bus nutrauktas.

e) Prokuroras raštu pakvies liudytoją arba ekspertą padėti rinkti įrodymus. Tokius šaukimus gali siųsti ir tyrėjas prokuroro nurodymu. Teismas pateiks šaukimą liudytojui arba ekspertui duoti parodymus per įrodymų nagrinėjimo posėdį arba dalyvauti teismo posėdyje. Kompetentinga įstaiga iš anksto nustatys, kokiu laiku ir kokioje vietoje bus renkami įrodymai. Pašauktas dalyvauti asmuo bus įspėtas dėl to, kokie būtų jo nedalyvavimo padariniai.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Nusikaltimo auka, dalyvaujanti baudžiamajame procese kaip civilinis ieškovas, turi teisę:

 • vartoti savo gimtąją kalbą, įskaitant gestų kalbą, ir prašyti vertėjo žodžiu pagalbos, jei nesupranta kroatų kalbos arba ja nekalba, ar gestų kalbos vertėjo pagalbos tuo atveju, jei civilinis ieškovas yra kurčias arba neregintis ir kurčias.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)

Jei nėra kitaip nustatyta specialiu įstatymu, bet kurio jaunesnio nei 14 metų vaiko liudytojo apklausą atliks ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ši apklausa vyks teisėjui ir proceso šalims nesant toje pačioje patalpoje, kurioje yra vaikas, ir naudojant profesionalaus asistento valdomą garso ir vaizdo įrangą. Atlikti šią apklausą padės psichologas, pedagogas arba kitas specialistas. Šioje apklausoje taip pat gali dalyvauti kuris nors iš vaiko tėvų arba globėjas, nebent tai trukdytų tyrimui ar prieštarautų vaiko interesams. Proceso šalys, ikiteisminio tyrimo teisėjui leidus, gali per dalyvaujantį specialistą užduoti klausimus vaikui liudytojui. Ši apklausa bus įrašyta naudojant garso ir vaizdo įrangą, jos įrašas bus užantspauduotas ir pridėtas prie protokolo. Vaiką liudytoją galima šaukti antrai apklausai tik išimtinėmis aplinkybėmis, laikantis tos pačios tvarkos.

Jei nėra kitaip nustatyta specialiu įstatymu, bet kurio 14–18 metų amžiaus vaiko liudytojo apklausą atliks ikiteisminio tyrimo teisėjas. Su vaiku, ypač jei jis yra nusikaltimo auka, bus elgiamasi atsargiai, siekiant užtikrinti, kad dėl apklausos nepablogėtų vaiko psichologinė būklė. Bus ypač stengiamasi apsaugoti vaiką.

Bet kuris liudytojas, kuris pašauktas negali atvykti dėl senatvės, ligos ar negalios, gali būti apklaustas savo bute ar kitame būste. Tokius liudytojus galima apklausti naudojant specialisto valdomą garso ir vaizdo įrangą. Jei to reikės dėl liudytojo būklės, apklausa bus atliekama taip, kad proceso šalys galėtų užduoti klausimus liudytojui nebūdamos toje pačioje patalpoje. Jei reikės, ši apklausa bus įrašyta naudojant garso ir vaizdo įrangą, jos įrašas bus užantspauduotas ir pridėtas prie protokolo. Tokia apklausos procedūra bus atliekama tuo atveju, jei to prašys seksualinio nusikaltimo, prekybos žmonėmis ar smurto šeimoje auka, dalyvaujanti procese kaip liudytoja. Tokį liudytoją pašaukti antrai apklausai galima tik išimtinėmis aplinkybėmis, jei teismas mano, kad tai būtina.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Septynių apskričių (Zagrebo, Osijeko, Splito, Rijekos, Sisako, Zadaro ir Vukovaro) teismuose įsteigti paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams padaliniai teikia paramą aukoms ir liudytojams, duodantiems parodymus šiuose teismuose, taip pat tų miestų arba miestelių municipaliniuose teismuose. Šie padaliniai taip pat teikia paramą baudžiamųjų nusižengimų teismuose dėl smurto šeimoje bylų ir siunčia aukas bei liudytojus, priklausomai nuo jų poreikių, į specializuotas pilietinės visuomenės įstaigas ir organizacijas.

Informacija ir parama teikiamos telefonu ir nusikaltimo aukai arba liudytojui atvykus į teismo pastatą. Informacija taip pat teikiama el. paštu.

Daugiau informacijos rasite šiame Kroatijos teisingumo ministerijos interneto puslapyje:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://pravosudje.gov.hr/o-ministarstvu/djelokrug-6366/iz-pravosudnog-sustava-6372/podrska-zrtvama-i-svjedocima/6156

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Informuodama nusikaltimo auką apie jos teises, policija pateiks informaciją raštu apie aukos teises ir suteiks bet kokią turimą informaciją apie tarnybas, teikiančias paramą aukoms, įskaitant nemokamą nusikaltimų aukų pagalbos linijos telefono numerį. Informacinėje brošiūroje, kurioje teikiama informacija apie teises, taip pat pateikiami kontaktiniai duomenys:

 • kompetentingo paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams padalinio;
 • pilietinės visuomenės organizacijų toje apskrityje;
 • pagalbos nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aukoms nacionalinio skambučių centro (tel. 116 006).

Kaip saugomas mano privatumas?

Kompetentingos institucijos gali rinkti asmeninę informaciją (asmens duomenis) tik įstatymų nustatytais tikslais, atlikdamos savo užduotis, nustatytas Baudžiamojo proceso kodekse.

Asmens duomenis galima tvarkyti tik kai tai yra nustatyta įstatymu arba kitu teisės aktu, ir toks tvarkymas turi būti ribojamas, kad ta informacija būtų tvarkoma tik tuo tikslu, kuriuo yra surinkta. Bet koks tolesnis tokios informacijos tvarkymas yra leidžiamas, jei neprieštarauja tam tikslui, dėl kurio surinkta ta informacija, ir jei kompetentingos įstaigos yra įgaliotos tvarkyti tokią informaciją kitu įstatymų nustatytu tikslu ir tas tolesnis tvarkymas yra būtinas ir proporcingas siekiant to kito tikslo.

Asmeninė informacija apie žmogaus sveikatą arba lytinį gyvenimą gali būti tvarkoma tik išimtiniais atvejais, jei kitaip neįmanoma nustatyti to nusikaltimo, už kurį baudžiama penkerių metų laisvės atėmimu ar dar griežtesne bausme, ar vykdyti baudžiamojo persekiojimo, arba kai tyrėjams ar prokuratūrai kitaip kiltų neproporcingai didelių sunkumų.

Neleidžiama tvarkyti asmens duomenų, susijusių su rase ar etnine kilme, politiniais, religiniais ar filosofiniais įsitikinimais arba naryste profesinėje sąjungoje.

Baudžiamojo proceso tikslais surinkti asmens duomenys gali būti perduodami valdžios institucijoms pagal specialų įstatymą, o kitiems juridiniams asmenims – tik jei prokuratūra arba teismas nustato, kad jiems tokios informacijos reikia įstatymų nustatytam tikslui pasiekti. Kai perduodama tokia informacija, atitinkamiems juridiniams asmenims primenama apie jų pareigą užtikrinti informacijos apie tuos asmenis, su kuriais ji susijusi, apsaugą.

Asmeninė informacija gali būti pagal teisės aktus naudojama ir per kitus baudžiamuosius procesus, kitus Kroatijoje vykdomus procesus dėl baudžiamųjų veikų, per procedūras, susijusias su tarptautine pagalba baudžiamosiose bylose, ir prisidedant prie tarptautinio policijos bendradarbiavimo.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Nusikaltimo auka gaus informaciją ir paramą iš atitinkamo teismo paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams padalinio arba iš pilietinės visuomenės organizacijos net ir tuo atveju, jei nepraneš apie nusikaltimą.

Asmeninė apsauga, jei man gresia pavojus

Pagal Įstatymo dėl policijos užduočių ir įgaliojimų 99 straipsnį policija, jei nebus specialiu įstatymu nustatyta kitaip, ir tol, kol bus pagrįstų priežasčių imtis tokių veiksmų, užtikrins tinkamą nusikaltimo aukos ir bet kurio kito asmens, suteikusio arba galinčio suteikti baudžiamajam procesui svarbios informacijos, ar bet kurio jiems artimo asmens apsaugą, jeigu jiems arba jų artimiesiems kels grėsmę nusikaltimo vykdytojas ar kiti su baudžiamuoju procesu susiję asmenys. Policijos teikiama aukų apsauga yra fizinė apsauga, teikiama visą parą.

Kokio pobūdžio apsaugos esama?

Pagal Įstatymo dėl baudžiamųjų nusižengimų 130 straipsnį policija gali įsakyti laikinai ir ne ilgiau kaip aštuonias dienas taikyti atsargumo priemonę asmeniui, kuris pagrįstai įtariamas padaręs nusikaltimą. Praktikoje tai paprastai yra draudimai įtariamajam lankytis tam tikroje vietoje ar teritorijoje (iškeldinimas iš aukos namų), draudimas artintis prie konkretaus asmens arba susisiekti ar palaikyti ryšius su konkrečiu asmeniu. Policija per aštuonias dienas kompetentingam baudžiamųjų nusižengimų teismui pateiks kaltinimus ir jis tada nuspręs, ar tą atsargumo priemonę, kurios imtasi, reikia sustabdyti, ar toliau taikyti. Be to, teismas per procesą dėl baudžiamojo nusižengimo gali, remdamasis Įstatymu dėl smurto šeimoje (aukų apsaugos), įsakyti smurtautojui taikyti šias priemones:

 1. priverstinį psichosocialinį gydymą;
 2. draudimą smurtautojui artintis prie smurto šeimoje aukos, prie jos priekabiauti ar ją persekioti;
 3. iškeldinimą iš bendrų jo ir aukos namų;
 4. priverstinį gydymą nuo priklausomybės nuo tam tikrų medžiagų.

Pagal Įstatymą dėl baudžiamųjų nusižengimų teismas gali imtis ir kitų apsaugos ir atsargumo priemonių, skirtų aukos apsaugai, kad įtariamasis prie jos nesiartintų ir nepriekabiautų.

Be to, pagal Baudžiamojo proceso kodeksą teismas ir prokuroras gali, užuot skyrę kaltinamajam kardomąjį kalinimą, įsakyti imtis vienos ar daugiau atsargumo priemonių, įskaitant draudimą nusikaltimo vykdytojui lankytis tam tikroje vietoje ar teritorijoje, artintis prie konkretaus asmens, susisiekti ar palaikyti ryšius su konkrečiu asmeniu, arba draudimą nusikaltimo vykdytojui persekioti auką ar priekabiauti prie jos ar prie kito asmens, arba iškeldinimą iš aukos namų.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Nusikaltimo auka iš policijos gali gauti informaciją apie visas savo teises, įskaitant informaciją apie savo teisę į apsaugą, galimas apsaugos rūšis ir veiksmus, kurių policija imsis, kad apsaugotų auką.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš nusikaltimo vykdytojo?

Kai bus baigtas tyrimas ir reikiami dokumentai bus pateikti kompetentingoms baudžiamosios teisenos institucijoms, policija toliau nebevertins aukos poreikių, nebent reikėtų taikyti kokias nors apsaugos ar atsargumo priemones, kurių įsakyta imtis. Jei bus gauta pranešimų apie naujas aplinkybes, iš kurių bus aišku, kad nusikaltimo vykdytojas vėl kelia grėsmę, policija imsis tolesnių aukos apsaugos priemonių remdamasi savo vertinimu ir bylos faktais.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš baudžiamosios teisenos sistemos (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Baudžiamosios teisenos sistema (tyrimo ir teismo proceso etapuose) veikia taip, kad joje yra gerbiamos aukos teisės ir jos statusas baudžiamajame procese pagal Baudžiamojo proceso kodeksą. Tyrimą atliekanti prokuratūra prieš apklausdama auką įvertins jos būklę, bendradarbiaudama su įstaigomis, organizacijomis arba institucijomis, kurios teikia paramą ir pagalbą nusikaltimų aukoms. Vertinant aukos būklę, be kita ko, nustatomas poreikis imtis specialių aukos apsaugos priemonių. Jei reikės, prokuratūra nustatys, kokios apsaugos priemonės turi būti taikomos (speciali aukos apklausos tvarka, ryšių technologijų naudojimas, kad būtų išvengta bet kokio akių kontakto tarp aukos ir nusikaltimo vykdytojo, ir kitos priemonės pagal įstatymus). Kai nusikaltimo auka yra vaikas, laikoma, kad specialias apsaugos priemones taikyti būtina, ir nustatomos specialios apsaugos priemonės. Vertinant aukos padėtį visų pirma atsižvelgiama į jos asmenines savybes, nusikaltimo rūšį ir pobūdį ir į aplinkybes, kuriomis įvykdytas nusikaltimas. Ypač daug dėmesio bus skiriama toms aukoms, kurios patyrė didelę žalą dėl sunkaus nusikaltimo, toms aukoms, kurioms nusikaltimas padarytas dėl konkrečių asmeninių jų savybių, ir toms aukoms, kurios yra ypač pažeidžiamos dėl savo santykių su nusikaltimo vykdytoju.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Baudžiamosios teisenos sistema (tyrimo ir teismo proceso etapuose) veikia taip, kad joje yra gerbiamos aukos teisės ir jos statusas baudžiamajame procese pagal Baudžiamojo proceso kodeksą. Tyrimą atliekanti prokuratūra prieš apklausdama auką įvertins jos būklę, bendradarbiaudama su įstaigomis, organizacijomis arba institucijomis, kurios teikia paramą ir pagalbą nusikaltimų aukoms. Vertinant aukos būklę, be kita ko, nustatomas poreikis imtis specialių aukos apsaugos priemonių. Jei reikės, prokuratūra nustatys, kokios apsaugos priemonės turi būti taikomos (speciali aukos apklausos tvarka, ryšių technologijų naudojimas, kad būtų išvengta bet kokio akių kontakto tarp aukos ir nusikaltimo vykdytojo, ir kitos priemonės pagal įstatymus). Kai nusikaltimo auka yra vaikas, laikoma, kad specialias apsaugos priemones taikyti būtina, ir nustatomos specialios apsaugos priemonės. Vertinant aukos padėtį visų pirma atsižvelgiama į jos asmenines savybes, nusikaltimo rūšį ir pobūdį ir į aplinkybes, kuriomis įvykdytas nusikaltimas. Ypač daug dėmesio bus skiriama toms aukoms, kurios patyrė didelę žalą dėl sunkaus nusikaltimo, toms aukoms, kurioms nusikaltimas padarytas dėl konkrečių asmeninių jų savybių, ir toms aukoms, kurios yra ypač pažeidžiamos dėl savo santykių su nusikaltimo vykdytoju.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Vaikas, kuris yra nusikaltimo auka, kartu su įprastomis aukos teisėmis turi šias papildomas teises:

 1. teisę, kad jam atstovautų įgaliotas asmuo ir kad tokio atstovavimo išlaidos būtų padengtos iš valstybės biudžeto;
 2. teisę, kad būtų konfidencialiai tvarkoma jo asmeninė informacija (asmens duomenys);
 3. teisę, kad procesas vyktų nedalyvaujant visuomenei.

Vaikas yra bet kuris jaunesnis nei 18 metų asmuo.

Vaiką liudytoją arba auką per įrodymų nagrinėjimo posėdį apklausia ikiteisminio tyrimo teisėjas, o šaukimas liudyti yra nusiunčiamas jo tėvams arba globėjams.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Pagal Nusikaltimų aukų (finansinės kompensacijos) įstatymą, kai tiesioginė auka miršta dėl smurtinio nusikaltimo, netiesioginė auka (tiesioginės aukos sutuoktinis, partneris, kuris nors iš tėvų, įvaikis, įtėvis, pamotė, patėvis, posūnis ar podukra arba asmuo, su kuriuo tiesioginė auka kartu gyveno palaikydama tos pačios lyties santykius) turi teisę gauti finansinę kompensaciją, kaip nustatyta Nusikaltimų aukų (finansinės kompensacijos) įstatymu.

Netiesioginė auka, kuri buvo mirusiojo (tiesioginės aukos) išlaikoma, turi teisę gauti ne didesnę kaip 70 000 HRK kompensaciją dėl to, kad neteko tokio įstatymų nustatyto išlaikymo, ir ne didesnę kaip 5 000 HRK kompensaciją dėl įprastų laidojimo išlaidų, jei jas apmokėjo.

Bet kuris asmuo, kurio šeimos narys mirė kaip nusikaltimo auka, turi teisę dalyvauti baudžiamajame procese kaip civilinis ieškovas ir reikalauti kompensacijos (per baudžiamąjį arba civilinį procesą).

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Netiesiogine nusikaltimo auka laikomas tiesioginės aukos sutuoktinis, partneris, vaikas, tėvai, įvaikis, įtėvis, pamotė, patėvis, posūnis ar podukra arba asmuo, su kuriuo tiesioginė auka kartu gyveno palaikydama tos pačios lyties santykius.

Netiesiogine auka taip pat laikomas senelis, močiutė arba vaikaitis, jei tiesioginė auka taip pat buvo vienas iš šių asmenų ir visi trys asmenys ilgą laiką kartu gyveno bendrame namų ūkyje ir senelis bei močiutė vaikui atstojo tėvus.
Bendro gyvenimo faktiniai santykiai ir tos pačios lyties asmenų santykiai bus aiškinami pagal Kroatijos teisės aktus.

Jei nusikaltimo auka mirė, netiesioginės aukos turi teisę gauti kompensaciją (dėl to, kad neteko įstatymų nustatyto išlaikymo, ir dėl įprastų laidojimo išlaidų).

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios sąlygos taikomos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Kroatijoje tarpininkavimo tarp nusikaltimo aukos ir vykdytojo modelis taikomas per ikiteisminį procesą dėl nusikaltimus įvykdžiusių nepilnamečių ir jaunų suaugusiųjų, pagal sistemą, kurioje suteikta sąlyginė galimybė tai daryti. Tai darant laikomasi Nepilnamečių bylų teismų įstatymo nuostatų, kuriomis nustatyta konkreti prievolė pradėti tarpininkavimo procesą dėl nusikaltimus įvykdžiusių nepilnamečių ir jaunų suaugusiųjų, išsprendžiant konfliktą be teismo. Kitaip tariant, jei nepilnametis nusikaltimo vykdytojas įvykdys šią prievolę, jam nereikės stoti prieš teismą.

Nuo 2013 m. Kroatijoje iš viso dirba 60 tarpininkų, baigusių vienų metų mokymo programą, kurią sudaro 170 mokymo valandų (įskaitant paskaitas, praktines užduotis, pratybas pasiskirsčius vaidmenimis ir praktinę mentorystės veiklą bei darbo priežiūrą). Kroatijoje jie yra vieninteliai specialistai, įgalioti vykdyti atkuriamąjį teisingumą baudžiamosiose bylose ir gavę atestatus iš Kroatijos socialinės politikos ir jaunimo reikalų ministerijos, Neteisminio ginčų sprendimo asociacijos ir UNICEF.

Taigi, atskiros neteisminio ginčų sprendimo tarnybos veikia visuose miestuose, kurie yra Kroatijos apskričių centrai.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasBaudžiamojo proceso kodeksas
Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasNusikaltimų aukų (finansinės kompensacijos) įstatymas

Paskutinis naujinimas: 09/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Apie nusikaltimus galima pranešti raštu, žodžiu ar kitokia forma pateikiant skundą dėl nusikaltimo kompetentingai prokuratūrai.

Asmenys, kurie skundą dėl nusikaltimo pateikia žodžiu, yra perspėjami dėl melagingų skundų teikimo padarinių. Žodžiu pateikti skundai yra užrašomi. Telefonu ar kitomis telekomunikacijų priemonėmis pateikti skundai yra, kai įmanoma, įrašomi ir parengiamas oficialus pranešimas.

Kai nusikaltimo auka pateikia skundą, jai pateikiamas raštiškas skundo gavimo patvirtinimas, į kurį įtraukta svarbiausia informacija apie nusikaltimą. Nusikaltimų aukos, kurios nekalba toje kompetentingoje įstaigoje vartojama kalba arba jos nesupranta, gali pranešti apie nusikaltimą savo kalba ir joms padeda paskirtas vertėjas žodžiu arba kitas asmuo, mokantis ir suprantantis tiek valstybinę, tiek aukos kalbą. Nusikaltimo auka, kuri nekalba toje kompetentingoje įstaigoje vartojama kalba arba jos nesupranta, gali prašyti, kad skundo gavimo patvirtinimas būtų tos įstaigos lėšomis raštu išverstas į jos kalbą.

Visi teismų, policijos arba prokuratūrų gauti skundai dėl nusikaltimų, kurie nepriklauso jų jurisdikcijai, iškart persiunčiami kompetentingai prokuratūrai.

Skundą dėl nusikaltimo gavęs prokuroras iškart tinkamai jį įtraukia į dėl nusikaltimų pateiktų skundų registrą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai to nedaroma.

Kai tik prokuroras sužino apie nusikaltimą arba gauna jo aukos pranešimą, jis dėl to parengia oficialų raštą, jį įtraukia į įvairių baudžiamųjų bylų registrą ir toliau veikia taip, kaip nustatyta įstatymų.

Jei skunde dėl nusikaltimo nėra duomenų apie nusikaltimą, t. y. prokuroras negali nustatyti nusikaltimo, apie kurį pranešta, jis įtraukia tą skundą į įvairių baudžiamųjų bylų registrą ir paprašo asmens, pateikusio skundą, per 15 dienų suteikti papildomos informacijos.

Jei skundą pateikęs asmuo neatsako į papildomos informacijos prašymą, prokuroras tai pažymi oficialiame rašte. Pasibaigus terminui, per kurį galima pateikti papildomos informacijos, prokuroras per aštuonias dienas turi apie tai pranešti vyresniajam prokurorui. Vyresnysis prokuroras gali įsakyti, kad tas skundas dėl nusikaltimo būtų įtrauktas į dėl nusikaltimų pateiktų skundų registrą.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Praėjus dviem mėnesiams po to, kai pateiktas skundas arba pranešta apie nusikaltimą, auka arba nukentėjusioji šalis gali nusiųsti prokurorui prašymą suteikti informacijos apie veiksmus, kurių imtasi dėl to skundo arba pranešimo. Prokuroras turi į tai atsakyti per pagrįstą laikotarpį, bet ne vėliau kaip per 30 dienų nuo tada, kai gautas rašytinis prašymas, nebent toks atsakymas galėtų pakenkti procesui. Jei prokuroras nuspręstų nesuteikti šios informacijos, jis turi apie tai informuoti nusikaltimo auką arba nukentėjusiąją šalį.

Nusikaltimo auka, dalyvaujanti baudžiamajame procese kaip nukentėjusioji šalis, turi teisę būti informuota apie šio proceso rezultatą.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Seksualinių nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukos kartu su minėtomis teisėmis turi teisę prieš savo apklausą nemokamai pasikonsultuoti su patarėju teisės klausimais ir joms gali būti paskirtas atstovas. Šio patarėjo ir (arba) atstovo dalyvavimo išlaidas padengia valstybė.

Vaikai, kurie yra nusikaltimų aukos, kartu su visomis minėtomis teisėmis turi teisę turėti įgaliotąjį atstovą, kurio dalyvavimo išlaidas padengia valstybė.

Nusikaltimų aukos turi teisę gauti pirminę ir antrinę teisinę pagalbą. Tokia pagalba per procesą nemokamai teikiama smurtinių nusikaltimų aukoms, kad jos galėtų gauti kompensaciją už žalą, kurią patyrė kaip nusikaltimo aukos.

Įstatyme dėl nemokamos teisinės pagalbos yra numatytas pirminės ir antrinės teisinės pagalbos teikimas.

Pirminė teisinė pagalba apima bendrą teisinę informaciją, teisines konsultacijas, pareiškimų teikimą viešosioms įstaigoms, Europos Žmogaus Teisių Teismui ir tarptautinėms organizacijoms pagal tarptautines sutartis ir jų vidaus darbo tvarkos taisykles, atstovavimą per procesą viešosiose institucijose ir teisinę pagalbą be teismo sprendžiant ginčus.

Pirminė teisinė pagalba gali būti teikiama visais teisiniais klausimais:

 • jei prašytojas neturi pakankamai žinių ar gebėjimų, kad galėtų pats ginti savo teises;
 • jei prašytojas nėra gavęs teisinės pagalbos pagal atskirus teisės aktus;
 • jei pateiktas prašymas nėra aiškiai nepagrįstas;
 • jei prašytojo ekonominė padėtis yra tokia, kad sumokėjus už teisinę pagalbą būtų sunku pragyventi jam pačiam ar kitiems jo namų ūkio nariams.

Prašytojai, siekiantys gauti pirminę teisinę pagalbą, turėtų kreiptis tiesiai į pirminės teisinės pagalbos teikėją.

Antrinė teisinė pagalba apima teisines konsultacijas, pareiškimus per procedūrą, kuria siekiama apginti darbuotojų teises nuo darbdavio, pareiškimų teikimą per teismo procesus, atstovavimą per teismo procesus, teisinę pagalbą taikiai sprendžiant ginčus ir atleidimą nuo teisinių išlaidų bei teismo mokesčių mokėjimo.

Antrinė teisinė pagalba gali būti teikiama:

 1. jei procesas yra sudėtingas;
 2. jei prašytojas nėra pajėgus pats sau atstovauti;
 3. jei prašytojo ekonominė padėtis yra tokia, kad sumokėjus už teisinę pagalbą būtų sunku pragyventi jam pačiam ar kitiems jo namų ūkio nariams;
 4. jei bylinėjimasis nėra nepagrįstas;
 5. jei per praėjusius šešis mėnesius nebuvo atmestas to prašytojo prašymas dėl tyčia pateiktos klaidingos informacijos;
 6. jei prašytojas nėra gavęs teisinės pagalbos pagal atskirus teisės aktus.

Prašymas suteikti antrinę teisinę pagalbą patenkinamas prieš tai nevertinant prašytojo ekonominės padėties, jei prašytojas yra:

 1. vaikas, dalyvaujantis procese dėl savo išlaikymo;
 2. smurtinio nusikaltimo auka, siekianti gauti kompensaciją dėl tuo nusikaltimu padarytos žalos ar sužalojimo;
 3. išlaikymo išmokų gavėjas pagal atskirus teisės aktus dėl socialinės apsaugos teisių;
 4. arba pragyvenimo išmokos gavėjas pagal Įstatymą dėl Kroatijos nepriklausomybės karo veteranų ir jų šeimos narių teisių ir Įstatymą dėl karo ir pilietinio karo veteranų apsaugos.

Asmenys, prašantys suteikti antrinę teisinę pagalbą, kompetentingai įstaigai turi pateikti nustatytos formos prašymą.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Kaltinamiesiems, kurie pripažįstami kaltais, teismas įsako padengti bylinėjimosi išlaidas, nebent jie turėtų teisę būti visiškai ar iš dalies nuo to atleisti.

Kai baudžiamasis procesas sustabdomas arba kai teismas išteisina kaltinamąjį ar panaikina kaltinimus, teismo nutartimi arba sprendimu turi būti nustatyta, kad valstybė apmoka baudžiamojo proceso išlaidas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 145 straipsnio 2 dalies 1–5 punktus, neišvengiamas kaltinamojo patirtas išlaidas ir neišvengiamas gynybos advokato išlaidas bei jam priklausantį atlyginimą, jei įstatymų nenustatyta kitaip.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Nusikaltimų aukos, kurių skundai dėl nusikaltimų yra atmesti, gali pačios vykdyti baudžiamąjį persekiojimą.

Jei prokuroras nustato, kad nėra pagrindo vykdyti baudžiamąjį persekiojimą dėl nusikaltimo, dėl kurio gali būti vykdomas baudžiamasis persekiojimas pagal ex officio įgaliojimus, ar patraukti baudžiamojon atsakomybėn asmenį, apie kurį pranešta, jis turi per aštuonias dienas apie tai informuoti auką ir suteikti jai informaciją, kad ji pati gali vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Tą patį turi padaryti ir teismas, sustabdęs procesą dėl to, kad prokuroras nutraukė baudžiamąjį persekiojimą kitose bylose.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą nukentėjusioji šalis per baudžiamąjį procesą turi šias teises:

 • vartoti savo gimtąją kalbą, įskaitant gestų kalbą, ir prašyti vertėjo žodžiu paslaugų, jei nekalba kroatų kalba arba jos nesupranta, ar gestų kalbos vertėjo paslaugų, jei nukentėjusysis asmuo yra kurčias arba neregintis ir kurčias;
 • pateikti susijusį ieškinį dėl žalos atlyginimo ir prašymus taikyti laikinus draudimus nusikaltimo vykdytojui;
 • teisę į teisinį atstovavimą;
 • pateikti faktus ir siūlyti įrodymus;
 • dalyvauti įrodymų nagrinėjimo posėdyje;
 • dalyvauti procese, dalyvauti procedūroje dėl įrodymų ir padaryti baigiamąjį pareiškimą;
 • prašyti leisti susipažinti su bylos medžiaga pagal Baudžiamojo proceso kodekso 184 straipsnio 2 dalį;
 • prašyti, kad prokuroras praneštų apie veiksmus, kurių imtasi dėl pateikto skundo dėl nusikaltimo, ir pateikti skundą vyresniajam prokurorui;
 • pateikti apeliacinį skundą;
 • prašyti grąžinti ankstesnę padėtį;
 • gauti pranešimą apie baudžiamojo proceso rezultatą.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar esu (arba galiu pasirinkti būti) auka, liudytojas, nukentėjusioji šalis ar privatus kaltintojas?

Nusikaltimų aukos yra fiziniai asmenys, tiesiogiai dėl nusikaltimo patyrę fizinę ar psichologinę žalą, turtinę žalą arba šiurkštų savo pagrindinių teisių ir laisvių pažeidimą. Nusikaltimo aukomis yra laikomi ir tiesiogiai dėl nusikaltimo mirusio asmens sutuoktinis, partneris, gyvenimo partneris, neoficialus gyvenimo partneris, palikuonis (-ys) arba, jei jų nėra, tiesiosios aukštutinės linijos giminaitis (-čiai) arba broliai ir seserys ir bet kokie asmenys, kurie buvo mirusiojo teisėtai išlaikomi.

Nukentėjusioji šalis yra nusikaltimo auka arba juridinis asmuo, kuriam tuo nusikaltimu padaryta žala ir kuris dalyvauja baudžiamajame procese turėdamas nukentėjusiosios šalies statusą.

Proceso šalies arba dalyvio statusas priklauso ne nuo to asmens noro, o nuo jo vaidmens toje konkrečioje baudžiamojoje byloje. Kiekvienas asmuo gali atlikti bet kurį iš minėtų vaidmenų, priklausomai nuo aplinkybių, kaip nustatyta teisės aktais; jo pasirinkimas yra susijęs su teisėmis, kuriomis jis nori naudotis kaip nukentėjusioji šalis arba nusikaltimo auka.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Nusikaltimo auka turi teisę:

 • gauti paramos nusikaltimų aukoms paslaugas;
 • gauti veiksmingą psichologinę ir kitokią profesionalią pagalbą ir paramą iš įstaigų, organizacijų ir institucijų, padedančių nusikaltimų aukoms, kaip nustatyta įstatymų;
 • būti apsaugota nuo bauginimo ir keršto;
 • išsaugoti savo orumą duodama parodymus kaip auka;
 • būti išklausyta be nepagrįsto delsimo po to, kai pateikia skundą dėl nusikaltimo, o vėliau būti apklausiama tik tiek, kiek iš tiesų būtina tam baudžiamajam procesui;
 • bet kokius veiksmus atlikti lydima asmens, kuriuo pasitiki;
 • atlikti kuo mažiau medicininių procedūrų ir tik jei jos iš tiesų būtinos baudžiamajam procesui;
 • pateikti prašymą pradėti baudžiamąjį persekiojimą arba pateikti privatų ieškinį pagal Baudžiamąjį kodeksą, dalyvauti baudžiamajame procese kaip nukentėjusioji šalis, būti informuota, jei skundas dėl nusikaltimo bus atmestas (Baudžiamojo proceso kodekso 206 straipsnio 3 dalis), ir būti informuota apie prokuroro sprendimą nesiimti veiksmų, taip pat savarankiškai vykdyti baudžiamąjį persekiojimą nedalyvaujant prokurorui;
 • būti prokuroro informuota apie veiksmus, kurių imtasi dėl jos skundo (Baudžiamojo proceso kodekso 206a straipsnis), ir pateikti skundą vyresniajam prokurorui (Kodekso 206b straipsnis);
 • prašyti informacijos ir be nepagrįsto delsimo gauti informaciją apie nusikaltimo vykdytojo paleidimą iš sulaikymo ar kardomojo kalinimo įstaigos, nusikaltimo vykdytojo pabėgimą arba paleidimą iš kalėjimo ir priemones, kurių imtasi aukos apsaugai užtikrinti;
 • prašyti informacijos ir gauti informaciją apie bet kokį galutinį sprendimą, kuriuo užbaigtas baudžiamasis procesas;
 • kitas pagal įstatymus suteiktas teises.

Baudžiamajame procese kaip nukentėjusioji šalis dalyvaujanti auka turi šias teises:

 • vartoti savo gimtąją kalbą, įskaitant gestų kalbą, ir prašyti vertėjo žodžiu paslaugų, jei nekalba kroatų kalba arba jos nesupranta, ar gestų kalbos vertėjo paslaugų, jei nukentėjusysis asmuo yra kurčias arba neregintis ir kurčias;
 • pateikti susijusį ieškinį dėl žalos atlyginimo ir prašymus taikyti laikinus draudimus nusikaltimo vykdytojui;
 • teisę į teisinį atstovavimą;
 • pateikti faktus ir siūlyti įrodymus;
 • dalyvauti įrodymų nagrinėjimo posėdyje;
 • dalyvauti procese, dalyvauti procedūroje dėl įrodymų ir padaryti baigiamąjį pareiškimą;
 • prašyti leisti susipažinti su bylos medžiaga pagal Baudžiamojo proceso kodeksą;
 • prašyti, kad prokuroras praneštų apie veiksmus, kurių imtasi dėl pateikto skundo dėl nusikaltimo, ir pateikti skundą vyresniajam prokurorui;
 • pateikti apeliacinį skundą;
 • prašyti grąžinti ankstesnę padėtį;
 • gauti pranešimą apie baudžiamojo proceso rezultatą.

Seksualinių nusikaltimų ir prekybos žmonėmis aukos kartu su minėtomis teisėmis turi papildomų teisių, kurios išvardytos 12 punkte.

Jei nusikaltimo auka yra vaikas, kartu su minėtomis aukų teisėmis jis turi papildomų teisių, kurios išvardytos 13 punkte.

Tyrimo etape nusikaltimų aukos, kurios dalyvauja procese kaip privatūs kaltintojai arba nukentėjusiosios šalys, gali atkreipti dėmesį į visus susijusius faktus ir pateikti įrodymus, svarbius nustatant nusikaltimą, išaiškinant nusikaltimo vykdytoją (-us) ir pateikiant reikalavimus per susijusį ieškinį dėl žalos atlyginimo.

Ir prieš baudžiamąjį procesą, ir bet kuriame šio proceso etape prokuratūra ir teismas turi apsvarstyti galimybę, kad kaltinamasis nukentėjusiajai šaliai kompensuotų bet kokią dėl nusikaltimo patirtą žalą. Jie taip pat privalo informuoti nukentėjusiąją šalį apie tam tikras jos teises pagal įstatymus (pavyzdžiui, nukentėjusiosios šalies teisę vartoti savo gimtąją kalbą, teisę pateikti susijusį ieškinį dėl žalos atlyginimo ir kt.).

Asmenys, kurie gali turėti informacijos apie nusikaltimą, nusikaltimo vykdytoją ar kitas svarbias aplinkybes, gali būti pašaukti dalyvauti kaip liudytojai.

Liudyti gali būti pašaukta nukentėjusioji šalis, nukentėjusioji šalis kaip kaltintoja ir privatus kaltintojas.

Privatus kaltintojas turi tas pačias teises kaip ir prokuroras, išskyrus tas teises, kurias turi tik valstybės institucija.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokiomis sąlygomis?

Nukentėjusioji šalis baudžiamajame procese turi tas teises, kurios išvardytos 25 punkte.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Tyrimo etape nusikaltimų aukos, kurios dalyvauja procese kaip privatūs kaltintojai arba nukentėjusiosios šalys, gali atkreipti dėmesį į visus susijusius faktus ir pateikti įrodymus, svarbius nustatant nusikaltimą, išaiškinant nusikaltimo vykdytoją (-us) ir pateikiant reikalavimus per susijusį ieškinį dėl žalos atlyginimo.

Baudžiamajame procese kaip nukentėjusioji šalis dalyvaujanti auka turi šias teises:

 • prašyti, kad prokuroras praneštų apie veiksmus, kurių imtasi dėl jos pateikto pranešimo, ir pateikti skundą vyresniajam prokurorui;
 • būti informuota apie tai, kad skundas dėl nusikaltimo atmestas, arba kad prokuroras nusprendė nesiimti veiksmų;
 • gauti pranešimą apie baudžiamojo proceso rezultatą.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Nusikaltimo auka, dalyvaujanti baudžiamajame procese kaip nukentėjusioji šalis, gali susipažinti su bylos medžiaga.

Paskutinis naujinimas: 09/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Nusikaltimo auka, dalyvaujanti baudžiamajame procese kaip nukentėjusioji šalis, gali apskųsti teismo sprendimą.

Asmenys, kuriems leidžiama tai daryti, pirmosios instancijos sprendimą gali apskųsti per 15 dienų po to, kai jiems įteikta to sprendimo kopija.

Apeliacinį skundą gali pateikti bet kuri bylos šalis, gynybos advokatas arba nukentėjusioji šalis.

Nukentėjusioji šalis gali apskųsti sprendimą remdamasi teismo priimtu sprendimu dėl baudžiamojo proceso išlaidų ar dėl reikalavimo atlyginti žalą. Tačiau jei prokuroras perėmė baudžiamąjį persekiojimą iš nukentėjusiosios šalies, kuri veikė kaip privatus kaltintojas, ji gali pateikti apeliaciją bet kokiu pagrindu, kuriuo galima užginčyti teismo sprendimą.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Nusikaltimo auka, dalyvaujanti baudžiamajame procese kaip nukentėjusioji šalis, gali pateikti apeliacinį skundą ir siekti, kad būtų grąžinta ankstesnė padėtis.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Nusikaltimų aukos ir liudytojai gali kreiptis į specialius apskričių teismų padalinius, kad gautų informaciją ir paramą bet kuriame baudžiamojo proceso (ar proceso dėl baudžiamojo nusižengimo) etape iki tol, kol bus priimtas teismo sprendimas.

Jei aukos arba liudytojai į šiuos paramos aukoms ir liudytojams padalinius kreipsis po to, kai bus priimtas teismo sprendimas, šie padaliniai suteiks jiems informaciją pagal savo kompetenciją ir nusiųs juos į kitas specializuotas organizacijas ir tarnybas, kurios tenkina nusikaltimų aukų arba liudytojų poreikius.

Teisingumo ministerijos Nepriklausoma paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams tarnyba teikia aukoms, nukentėjusiosioms šalims arba jų šeimoms informaciją apie nusikaltimo vykdytojo paleidimą (automatinį arba lygtinį paleidimą) iš kalėjimo. Ši informacija teikiama visoms aukoms ir nukentėjusiosioms šalims po sunkių nusikaltimų, tokių kaip nusikaltimai gyvybei ir sveikatai, seksualiniai nusikaltimai, smurtiniai nusikaltimai ar karo nusikaltimai.

Išimtiniais atvejais, kai ši nepriklausoma tarnyba nustato, kad ilgalaikio smurto šeimoje ar smurto prieš moteris aukai reikia suderintos papildomos paramos, ji informuoja tos apskrities specialios darbo grupės, skirtos smurto šeimoje ir smurto prieš moteris prevencijai ir kovai su juo, koordinatorių apie įvykusį pokalbį su auka ir apie jos problemas ir paprašo, kad ši apskrities darbo grupė imtųsi reikiamų veiksmų. Kai tinka, ši informacija taip pat perduodama kompetentingam policijos skyriui ir kompetentingam socialinės gerovės centrui, jei auka (vaikas ar kitas asmuo) yra teisiškai neveiksni, arba kompetentingai probacijos tarnybai, jei nusikaltimo vykdytojas yra lygtinai paleistas į laisvę ir privalo reguliariai atvykti į probacijos tarnybą.

Išimtiniais atvejais, kai Nepriklausoma paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams tarnyba, remdamasi informacija, surinkta iš nusikaltimo aukos (dėl kito nusikaltimo, o ne tų, kurie minėti pirmiau), padaro išvadą, kad aukai reikia skubios papildomos paramos ir apsaugos, ji gali prašyti, kad, aukai sutikus, veiksmų imtųsi kompetentingas policijos skyrius.

Paramą nusikaltimų aukoms taip pat teikia pilietinės visuomenės organizacijos iškart po nusikaltimo, per baudžiamąjį procesą ir po teismo proceso pabaigos, t. y. po to, kai priimtas galutinis teismo sprendimas. Pilietinės visuomenės organizacijų teikiama parama ir pagalba priklauso nuo jų kompetencijos.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Rašytinis sprendimas, kuriame pateikta nurodymų dėl galimų teisių gynimo priemonių, įteikiamas kaltintojui, kaltinamajam ir jo gynybos advokatui, nukentėjusiajai šaliai (jei ji turi teisę apskųsti sprendimą), tai šaliai, kurios turtas tuo sprendimu konfiskuojamas, ir juridiniam asmeniui, iš kurio turi būti konfiskuotos pajamos.

Nukentėjusiajai šaliai, kuri neturi teisės apskųsti sprendimo, jis bus pateiktas įstatymų nustatyta tvarka kartu su pranešimu apie jos teisę siekti, kad būtų grąžinta ankstesnė padėtis. Galutinis sprendimas pateikiamas nukentėjusiajai šaliai, jei ji to paprašo.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Pagal Baudžiamojo proceso kodeksą nusikaltimo auka turi teisę būti nedelsiant policijos informuota apie tai, kad nutrauktas nusikaltimo vykdytojo sulaikymas arba kardomasis kalinimas, nebent dėl tokios informacijos atskleidimo galėtų kilti grėsmė nusikaltimo vykdytojui. Auka taip pat informuojama apie priemones, kurių imamasi dėl jos apsaugos, kai tokių priemonių yra įsakyta imtis.

Pataisos įstaigos ir kalėjimai neinformuoja Nepriklausomos paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams tarnybos apie pabėgusius kalinius, o pranešimą apie nusikaltimo vykdytojo pabėgimą nusiunčia tik policijai; tačiau šis įstatymas netrukus bus pakeistas.

Nusikaltimų aukos turi teisę, kai paprašo, būti informuojamos apie nusikaltimo vykdytojo paleidimą iš sulaikymo ar kardomojo kalinimo įstaigos ir jo pabėgimą arba paleidimą iš kalėjimo, taip pat apie priemones, kurių imamasi dėl aukos saugumo.

Sunkių nusikaltimų, t. y. nusikaltimų gyvybei ir sveikatai, seksualinių nusikaltimų, smurtinių nusikaltimų ir karo nusikaltimų aukos informuojamos apie nusikaltimo vykdytojo automatinį arba lygtinį paleidimą į laisvę.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Į bet kokį smurtinio nusikaltimo aukos padarytą pareiškimą ir į kitą svarbią su auka susijusią informaciją atsižvelgiama svarstant, ar reikėtų priimti sprendimą leisti nusikaltimo vykdytojui praleisti savaitgalius ne pataisos įstaigoje ar kalėjime. Aukos pareiškimas yra vienas iš lygtinio paleidimo proceso dokumentų. Tačiau pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus aukai nesuteikiama galimybės dalyvauti priimant sprendimą dėl lygtinio paleidimo ir (arba) tą sprendimą apskųsti.

Paskutinis naujinimas: 09/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4. Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Pagal konkrečius teisės aktus nusikaltimų, už kuriuos baudžiama ne mažiau kaip penkerių metų laisvės atėmimu, aukos, patyrusios didelę psichologinę ir fizinę traumą arba sunkius nusikaltimo padarinius, turi teisę pasikonsultuoti su patarėju prieš duodamos parodymus per baudžiamąjį procesą arba pateikdamos reikalavimą atlyginti žalą; šiam patarėjui atlyginama iš valstybės biudžeto.

Per baudžiamąjį procesą reikalavimus atlyginti žalą gali teikti asmenys, kuriems leidžiama pareikšti tokius reikalavimus civiliniais ieškiniais.

Nusikaltimų aukos, teikiančios reikalavimus atlyginti žalą, turi nurodyti, ar jau gavo kompensaciją ir ar pateikė reikalavimą dėl žalos atlyginimo.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Kai dėl reikalavimo atlyginti žalą priimamas galutinis ir vykdytinas sprendimas, nukentėjusioji šalis gali prašyti, kad teismas, priėmęs tą sprendimą pirmąja instancija, išduotų jai patvirtintą to sprendimo kopiją, kurioje būtų nurodyta, kad tas sprendimas vykdytinas.

Jei sprendime nenustatyta termino, iki kurio jis turi būti įvykdytas, tuo sprendimu nustatyta prievolė turi būti įvykdyta per 15 dienų po to, kai tas sprendimas tampa galutinis. Po šio termino pradedamas priverstinis tos prievolės vykdymo užtikrinimas.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Tyčinio nusikaltimo aukai gali būti skirta kompensacija iš valstybės biudžeto pagal specialų įstatymą. Jei jau yra patenkintas aukos reikalavimas atlyginti žalą, kompensacijos dydis priklauso nuo tos skirtos sumos, o teismas, priimantis sprendimą dėl reikalavimo atlyginti žalą, taip pat atsižvelgia į kompensaciją, aukos jau gautą iš valstybės biudžeto.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Tyčinių smurtinių nusikaltimų, kurie įvykdyti Kroatijoje po 2013 m. liepos 1 d., aukos turi teisę gauti kompensaciją:

 • jei yra Kroatijos ar kitos ES valstybės narės piliečiai arba gyventojai;
 • jei dėl nusikaltimo patyrė sunkų kūno sužalojimą arba sunkų sveikatos sutrikdymą;
 • jei apie nusikaltimą pranešta policijai ar prokuratūrai arba jis užregistruotas toje įstaigoje per šešis mėnesius nuo tos dienos, kurią jis įvykdytas, nepriklausomai nuo to, ar nusikaltimo vykdytojas yra žinomas;
 • jei auka pateikia oficialios formos prašymą kartu su reikiamais dokumentais (prašymo formą galima gauti bet kuriame policijos skyriuje, prokuratūroje arba municipaliniame ar apskrities teisme; ją taip pat galima gauti internetu Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, prokuratūrų ir municipalinių bei apskričių teismų svetainėse).

Auka turi teisę, kad būtų kompensuotos:

 • medicininio gydymo išlaidos iki valstybės nustatytų ribų; ši kompensacija suteikiama tik tada, kai aukos išlaidos negali būti padengtos sveikatos draudimo lėšomis;
 • prarastos pajamos iki 35 000 HRK.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nepripažintas kaltu?

Kompensacija aukai gali būti suteikta net ir tuo atveju, kai nusikaltimo vykdytojas nežinomas arba baudžiamasis procesas nepradėtas.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Pagal Kroatijos įstatymus tokių specialių išmokų neteikiama.

Paskutinis naujinimas: 09/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (kroatų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Paramos aukoms karštoji linija

Nacionalinė paramos nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aukoms linija (tel. 116 006) teikia emocinę paramą, informaciją apie aukų teises ir pataria, kurios įstaigos ir organizacijos gali suteikti tolesnę informaciją, pagalbą ir paramą.

Ši pagalbos linija – tai nemokamos pagalbos telefonu paslauga.

Ji teikiama kroatų ir anglų kalbomis, darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Nacionalinė paramos nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aukoms linija (tel. 116 006) yra bendroji paramos tarnyba.

Daugiau informacijos: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://pzs.hr/.Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://pzs.hr/

Kitos specializuotos pilietinės visuomenės organizacijos taip pat teikia paramą ir pagalbą telefonu kai kurių nusikaltimų aukoms ir vaikams. Daugiau informacijos ir šių organizacijų kiekvienoje apskrityje sąrašą rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKroatijos teisingumo ministerijos svetainėje.

Visoje šalyje psichosocialinę ir teisinę pagalbą teikiančių organizacijų sąrašas:

116 006

Nacionalinė paramos nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aukoms linija

Darbo dienomis 8.00–20.00 val.

116 000

Nacionalinė karštoji linija dėl dingusių vaikų

Dingusių ir smurtą patiriančių vaikų pagalbos centras

Visą parą, visomis savaitės dienomis

116 111

Hrabri telefon – pagalbos vaikams linija

Darbo dienomis 9.00–20.00 val.

0800 0800

Hrabri telefon – pagalbos tėvams linija

Darbo dienomis 9.00–20.00 val.

0800 77 99

Pagalbos dėl prekybos žmonėmis telefono numeris

Kiekvieną dieną, 10.00–18.00 val.

0800 55 44

Smurto aukų moterų konsultavimo centras

Zagrebo moterų centras

Darbo dienomis 11.00–17.00 val.

0800 655 222

Pagalbos smurto aukoms moterims ir vaikams telefono numeris

Ženska pomoć sada – moterų pagalbos linija

Visą parą, visomis savaitės dienomis

0800 200 144

B.a.B.e. – nemokama teisinė pagalba smurto šeimoje aukoms

Darbo dienomis 9.00–15.00 val.

01 6119 444

Paramos seksualinio smurto aukoms centras

Ženska soba – lytinių teisių centras

Darbo dienomis 10.00–17.00 val.

01 48 28 888

Psichologinė pagalba

Psichologinės pagalbos centras TESA

Darbo dienomis 10.00–22.00 val.

01 48 33 888

„Blue Phone“ vaikų pagalbos linija

Darbo dienomis 9.00–21.00 val.

01 4811 320

Nemokama teisinė pagalba

Teisės universiteto Teisės klinika

Darbo dienomis 10.00–12.00 val., trečiadieniais ir ketvirtadieniais 17.00–19.00 val.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams padaliniai teikia:

 1. emocinę paramą;
 2. informaciją apie teises;
 3. techninio ir praktinio pobūdžio informaciją aukoms, liudytojams ir jų šeimų nariams;
 4. siuntimus į specializuotas pilietinės visuomenės įstaigas ir organizacijas pagal aukos arba liudytojo poreikius.

Apskričių teismų paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams padaliniai:

PARAMOS NUSIKALTIMŲ AUKOMS IR LIUDYTOJAMS PADALINIAI

Osijeko apskrities teismas

Adresas:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Hrvatska (Kroatija)

Tel.:

031 228 500

El. paštas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspodrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Rijekos apskrities teismas

Adresas:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Hrvatska (Kroatija)

Tel.:

051 355 645

El. paštas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspodrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Sisako apskrities teismas

Adresas:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Hrvatska (Kroatija)

Tel.:

044 524 419

El. paštas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspodrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Splito apskrities teismas

Adresas:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Hrvatska (Kroatija)

Tel.:

021 387 543

El. paštas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspodrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Vukovaro apskrities teismas

Adresas:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Hrvatska (Kroatija)

Tel.:

032 452 529

El. paštas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspodrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Zadaro apskrities teismas

Adresas:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Hrvatska (Kroatija)

Tel.:

023 203 640

El. paštas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspodrska-svjedocima@pravosudje.hr

Zagrebo apskrities teismas

Adresas:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Hrvatska (Kroatija)

Tel.:

01 4801 062

Kroatijos teisingumo ministerijos Nepriklausoma nusikaltimų aukų ir liudytojų tarnyba teikia informaciją apie teises ir emocinę paramą, taip pat konkrečią informaciją apie paramą aukoms ir liudytojams. Taip pat teikiama parama nusikaltimų aukoms ir liudytojams, kviečiamiems duoti parodymus Kroatijos teismuose pagal tarptautinės teisinės pagalbos mechanizmą, ir nusikaltimų aukoms bei liudytojams iš Kroatijos, pagal tą patį mechanizmą kviečiamiems duoti parodymus užsienio teismuose. Ši nepriklausoma tarnyba siunčia nusikaltimų aukoms ir liudytojams informacinius laiškus su kontaktine informacija ir praneša jiems apie nusikaltimo vykdytojo paleidimą (automatinį arba lygtinį paleidimą) iš kalėjimo. Ji taip pat atsakinga už nusikaltimų aukoms skiriamos finansinės kompensacijos dydžio nustatymą.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Priklausomai nuo organizacijos pobūdžio ir jos kompetencijos, galima gauti įvairių rūšių pagalbą ir paramą: psichologinę, emocinę, teisinę, praktinę, apgyvendinimo, medicinos pagalbą, apsaugą ir paramą teisme.

Daugiau informacijos ir šių organizacijų kiekvienoje apskrityje sąrašą rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKroatijos teisingumo ministerijos svetainėje.

Kroatijoje šiuo metu steigiama dvylika probacijos tarnybų. Jų užduotis – atsižvelgti į baudžiamųjų sankcijų vykdymo žmogiškąjį aspektą, užtikrinti efektyvesnę nusikaltimų vykdytojų reintegraciją į visuomenę ir teikti pagalbą nusikaltimų aukoms, nukentėjusiosioms šalims ir jų šeimoms.

Nacionalinė probacijos tarnyba padeda pasirengti nusikaltimų vykdytojų grįžimui į visuomenę po paleidimo iš kalėjimo, įskaitant pagalbą jiems susirasti būstą ir darbą, taip pat pagalbą jiems patiems ir jų nusikaltimų aukoms, nukentėjusiosioms šalims bei jų šeimoms pasirengti nusikaltimo vykdytojo išėjimui į laisvę. Ši tarnyba taip pat organizuoja psichosocialinės paramos teikimą aukoms, nukentėjusiosioms šalims ir aukų bei nusikaltimų vykdytojų šeimoms.

Kai ketinama išleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją, kuris atlieka bausmę už seksualinį nusikaltimą, nusikaltimą gyvybei ir sveikatai ar smurtinį nusikaltimą, Probacijos tarnyba privalo tinkamai ir nedelsdama apie tai pranešti aukai (-oms), nukentėjusiajai (-iosioms) šaliai (-ims) ir jų šeimoms.

Atskirų probacijos tarnybų ir Teisingumo ministerijos Probacijos departamento kontaktiniai duomenys pateikti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Nusikaltimų aukos gali kreiptis į policiją el. paštu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspolicija@mup.hr arba prevencija@mup.hr, arba paskambinti telefonu 192 (visą parą, visomis savaitės dienomis) ar +385 1 3788 111.

Paskutinis naujinimas: 09/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Italija

Esate laikomas nukentėjusiuoju (nukentėjusiąja šalimi), jei pripažįstama, kad turite teisę, saugomą pagal baudžiamosios teisės aktus, kuri buvo pažeista veiksmu, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika, t. y., patyrėte žalą, kuri be kita ko sudaro nusikaltimo pagrindą.

Patiriate žalą dėl nusikalstamos veikos pagal civilinę teisę, jei dėl nusikalstamos veikos patiriate žalą (materialią arba nematerialią, tačiau bet kuriuo atveju žalą, kuri gali būti įvertinta finansiškai). Paprastai nukentėjusioji šalis pagal baudžiamąją teisę ir nukentėjusioji šalis pagal civilinę teisę yra tos pačios, išskyrus, pavyzdžiui, žmogžudystės atvejais, kuomet nužudytas asmuo yra nusikaltimo auka, o jo šeimos nariai yra nukentėjusieji (pagal civilinę teisę) ir turi teisę kreiptis į teismą ir gauti kompensaciją už patirtą žalą.

Baudžiamosios ir civilinės teisės aktuose nukentėjusiajam nustatytos įvairios individualios teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Italijoje baudžiamasis procesas pradedamas preliminariu tyrimu. Bylą tiria policija ir prokuroras. Šio tyrimo pabaigoje prokuroras gali pareikšti kaltinimus arba prašyti už preliminarų tyrimą atsakingo teisėjo baigti bylą. Tam tikrų baudžiamųjų veikų atveju procesas gali būti pradedamas tik tuomet, kai jūs, kaip nukentėjusysis pateikiate skundą policijai arba prokuratūrai.

Vykstant teismo procesui teismas tiria surinktus įrodymus ir sprendžia, ar kaltinamasis yra kaltas. Procesas užbaigiamas, kai teismas kaltinamąjį nuteisia arba išteisina, taip pat galima paduoti apeliacinį skundą aukštesniam teismui.

Kaip nukentėjusysis baudžiamajame procese atliekate svarbų vaidmenį, todėl turite teisių, kuriomis galite pasinaudoti. Galite dalyvauti kaip nukentėjusysis (nukentėjusioji šalis) be konkretaus teisinio statuso arba atlikti aktyvesnį vaidmenį oficialiai pateikdami civilinį ieškinį prieš nusikalstamą veiką padariusį asmenį.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4. Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Prokuratūra ir Nusikalstamų veikų tyrimo departamentas, gavę pranešimą apie nusikaltimą, turi jus informuoti, kad, būdamas nukentėjusioji šalis, jūs turite teisę skirti advokatą, kuris įgyvendintų jums suteiktas teises, ir kad turite teisę gauti Italijos valstybės teisinę pagalbą (Italijos Baudžiamojo proceso kodekso (it. Codice di procedura penale, c.p.p.) 101 straipsnis).

Pirmą kartą susisiekęs su baudžiamojo persekiojimo institucijomis, jums suprantama kalba gausite informaciją apie:

 • procedūras, kaip pateikti prašymą ar skundą, vaidmenį, kurį atliksite tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu, teisę būti informuotam apie teisminio nagrinėjimo datą bei vietą, taip pat apie kaltinimus, ir, jeigu įstojote į procesą kaip civilinė šalis – teisę gauti pranešimą apie nuosprendį, įskaitant jo santrauką;
 • teisę į Italijos valstybės apmokamas teisines konsultacijas ir teisinę pagalbą;
 • tai, kaip įgyvendinti savo teisę į vertimo žodžiu paslaugas ir bylos dokumentų vertimą raštu;
 • visas apsaugos priemones, kurios gali būti jums teikiamos;
 • įstatymuose pripažįstamas teises, jeigu negyvenate toje ES valstybėje narėje, kurioje padarytas nusikaltimas;
 • tai, kaip bus kompensuotos išlaidos, patirtos dėl dalyvavimo baudžiamajame procese;
 • galimybę siekti kompensacijos už nusikaltimu padarytą sužalojimą arba žalą;
 • galimybę išspręsti bylą atsiimant skundą arba tarpininkavimo būdu;
 • teises, kurias turėsite procese, jeigu kaltinamasis prašo sustabdyti procesą taikant probaciją, arba procese, kuriame taikomas atleidimas nuo bausmės, nes nusikalstama veika yra nežymaus pobūdžio;
 • vietines sveikatos priežiūros įstaigas, apgyvendinimo galimybes, prieglaudas

(Baudžiamojo proceso kodekso 90a straipsnis)

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jeigu nekalbate italų kalba arba jos nesuprantate, turite teisę pranešimą arba skundą prokuratūrai prie apylinkės pirmosios instancijos teismo (it. tribunale) pateikti ta kalba, kurią mokate. Analogiškai, pateikęs prašymą, turite teisę gauti savo pranešimo arba skundo patvirtinimą, išverstą į kalbą, kurią mokate (Baudžiamojo proceso kodekso įgyvendinimo gairių (it. Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale, disp.att.) 107b straipsnis).

Jeigu gyvenate Italijoje arba jeigu jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta yra Italijoje, prokuroras pranešimus arba skundus dėl kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse padarytų nusikaltimų išsiųs Generaliniam prokurorui prie Apeliacinio teismo (it. Corte di appello), kad pastarasis galėtų juos perduoti kompetentingai teisminei institucijai (Įgyvendinimo gairių 108b straipsnis).

Taip pat žr.:

Jeigu pranešiu apie nusikaltimą, kokią informaciją gausiu?

Pirmą kartą susisiekęs su baudžiamojo persekiojimo institucijomis, jums suprantama kalba gausite informaciją apie:

 • teisę gauti informaciją, susijusią su proceso eiga ir įrašais oficialiajame nusikalstamų veikų, apie kurias pranešta, registre;
 • teisę būti informuojamam apie prašymą baigti procesą;
 • tai, kaip apskųsti savo teisių pažeidimus;
 • valdžios institucijas, iš kurių galite gauti informaciją apie savo bylą;
 • tai, kaip bus kompensuotos išlaidos, patirtos dėl dalyvavimo baudžiamajame procese.

Kai vyksta procesas dėl smurtinių nusikalstamų veikų prieš asmenį, jūsų prašymu Nusikalstamų veikų tyrimo departamentas jus nedelsdamas informuos apie pasirengimą paleisti įtariamąjį arba apie baigiantį galioti įsakymą sulaikyti, be to, tokiu pačiu būdu būsite laiku informuojamas, jeigu kaltinamasis pabėgs iš kardomojo kalinimo arba iš įkalinimo įstaigos ir jeigu jis tyčia nepaisys įsakymo sulaikyti, nebent dėl to nusikalstamos veikos vykdytojui kiltų realus pavojus (Baudžiamojo proceso kodekso 90b straipsnis).

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Kai dokumentą reikia išversti į užsienio kalbą arba į sunkiai suprantamą dialektą, baudžiamojo persekiojimo institucija paskirs vertėją raštu, o jeigu norite arba turite padaryti pareiškimą ir nemokate italų kalbos – vertėją žodžiu. Pareiškimas taip pat gali būti pateikiamas raštu ir įtraukiamas į pranešimą kartu su vertėjo pateiktu vertimu.

Prireikus valdžios institucija skirs vertėją žodžiu savo iniciatyva, jeigu nekalbate italų kalba arba jos nesuprantate ir reikia išklausyti jūsų parodymus, taip pat tais atvejais, kai pageidaujate dalyvauti teismo posėdyje ir paprašėte vertėjo žodžiu pagalbos.

Kai įmanoma, vertėjo žodžiu pagalba taip pat galima naudotis pasitelkiant nuotolinių ryšių technologijas, jeigu vertėjui nebūtina fiziškai dalyvauti, kad jūs galėtumėte tinkamai įgyvendinti savo teises arba iki galo suprasti procesą.

Jeigu nekalbate italų kalba arba jos nesuprantate, turite teisę į dokumentų arba jų dalių, kuriuose yra su jūsų teisių įgyvendinimu susijusios informacijos, nemokamą vertimą raštu. Vertimai gali būti pateikiami žodžiu arba kaip santrauka, jeigu baudžiamojo persekiojimo institucija nemano, kad tai pakenks jūsų teisėms (Baudžiamojo proceso kodekso 143a straipsnis).

Jeigu nekalbate italų kalba arba jos nesuprantate, turite teisę pranešimą arba skundą prokuratūrai prie apylinkės pirmosios instancijos teismo pateikti ta kalba, kurią mokate. Analogiškai, pateikęs prašymą, turite teisę gauti savo pranešimo arba skundo patvirtinimą, išverstą į kalbą, kurią jūs mokate (Įgyvendinimo gairių 107b straipsnis).

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Kai dokumentą reikia išversti į užsienio kalbą arba į sunkiai suprantamą dialektą, baudžiamojo persekiojimo institucija paskirs vertėją raštu, o jeigu norite padaryti pareiškimą ir nemokate italų kalbos – vertėją žodžiu. Jeigu esate nepilnametis, teisėjas, be kita ko, ir savo iniciatyva, gali užsakyti eksperto išvadą, jeigu esama netikrumo dėl jūsų amžiaus (kilus abejonėms, daroma prielaida, kad procesinių gairių taikymo tikslais jūs esate nepilnametis). Ta pati eksperto išvada gali būti pasitelkiama ir siekiant nustatyti, ar turite negalią.

Baudžiamojo proceso kodekso 351 straipsnio 1b dalis.

Jeigu procesas vykdomas už nusikalstamas veikas, numatytas Italijos Baudžiamojo kodekso 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600c.1, 600d, 601, 602, 609a, 609c, 609d, 609g, 609j ir 612a straipsniuose, ir jeigu Nusikalstamų veikų tyrimo departamentui reikia sumarinių nepilnamečio parodymų, jis turi pasitelkti prokuratūros paskirto kvalifikuoto psichologo arba vaikų psichologo pagalbą. Ta pati tvarka taikoma tais atvejais, kai reikalingi itin pažeidžiamos būklės suaugusiųjų sumariniai parodymai. Kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, itin pažeidžiami asmenys nesusidurtų su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtų pakartotinai kviečiami duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui.

Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 1a dalis.

Kai procesas vykdomas už nusikaltimus, numatytus 351 straipsnio 1b dalyje, prokuratūra, rinkdama nepilnamečių parodymus, privalo pasitelkti psichologijos ar vaikų psichiatrijos eksperto pagalbą. Ta pati tvarka taikoma tais atvejais, kai reikalingi itin pažeidžiamos būklės suaugusiųjų sumariniai parodymai. Kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, itin pažeidžiami asmenys nesusidurtų su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtų pakartotinai kviečiami duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui.

Baudžiamojo proceso kodekso 498 straipsnio 4–4c dalys.

4. Nepilnamečius kaip liudytojus apklausia ir šalių klausimus bei prieštaravimus priima pirmininkaujantis teisėjas. Atlikdamas apklausą, pirmininkaujantis teisėjas gali pasitelkti vieno iš nepilnamečio giminaičių arba kvalifikuoto vaikų psichologo pagalbą. Jeigu, išklausęs šalis, pirmininkaujantis teisėjas mano, kad tiesioginė apklausa nesukeltų nepilnamečiui streso, jis nurodys, kad parodymai būtų duodami taip, kaip nurodyta pirmiau išdėstytuose skirsniuose. Apklausos eigoje šis nurodymas gali būti atšauktas.

4a. Jeigu prašo viena iš šalių arba jeigu pirmininkaujantis teisėjas mano, kad tai reikalinga, taikomos 398 straipsnio 5a dalyje išdėstytos procedūros.

4b. Jeigu procesas vykdomas už nusikalstamas veikas, numatytas Italijos Baudžiamojo kodekso 572, 600, 600a, 600b, 600c, 600d, 601, 602, 609a, 609b, 609c, 609g ir 612a straipsniuose, nusikaltimo aukos, kurios yra nepilnamečiai arba psichikos liga sergantys suaugusieji, jų arba jų advokato prašymu bus apklausiamos naudojant veidrodinį stiklą ir vidaus ryšio sistemą.

4c. Nedarant poveikio pirmesnių skirsnių nuostatoms, jeigu nukentėjusioji šalis yra itin pažeidžiamos būklės ir turi būti apklausiama, teisėjas nukentėjusiojo arba jo advokato prašymu skiria apsaugos priemones.

Baudžiamojo proceso kodekso 398 straipsnio 5c dalis.
Nedarant poveikio 5a skirsnio nuostatoms, jeigu nukentėjusioji šalis yra itin pažeidžiamos būklės ir turi būti apklausiama, taikomos 498 straipsnio 4c dalies nuostatos.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Paramą nusikaltimų aukoms teikia regiono sveikatos priežiūros įstaigos, apgyvendinimo paslaugas teikiančios įstaigos, prieglaudos ir kitos struktūros, kurias valdo vietinės ir regioninės organizacijos. Apskritai daugelis regionų turi asociacijų tinklą, kurį sudaro vietinės organizacijos, prokuratūros, apylinkių teismai ir sveikatos priežiūros tarnybos, kurios teikia nemokamą paramą bet kokių nusikaltimų aukoms.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Taip. Visų pirma jeigu esate tam tikrų rūšių nusikaltimo (pavyzdžiui, prekybos žmonėmis, smurto šeimoje, seksualinio išpuolio) auka, esama plačiai pripažintų organizacijų, palaikančių ryšius su teisėsaugos tarnybomis, kurios jums suteiks informaciją apie prieglaudas arba apgyvendinimo paslaugas teikiančias įstaigas, galinčius jumis pasirūpinti.

Kaip saugomas mano privatumas?

Jeigu esate itin pažeidžiamas, kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, nesusidurtumėte su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtumėte pakartotinai kviečiamas duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui.

Be to, 2003 m. birželio 30 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 196 (Asmens duomenų apsaugos kodekse) išdėstytos specialios teisminių duomenų tvarkymo taisyklės, kuriomis siekiama apsaugoti šių duomenų konfidencialumą ir saugumą. Be to, laikoma, kad, kai tik jūs, būdamas nukentėjusysis, baudžiamajame procese įgysite nukentėjusiosios šalies statusą, iš jūsų bus reikalaujama duoti parodymus teisme. Kodekse numatytos taisyklės dėl būdų, kaip tai turi būti daroma – šiomis taisyklėmis siekiama užtikrinti, kad jums netektų kartoti savo parodymų kelis kartus (ikiteisminė apklausa – incidente probatorio), taip pat taisyklės, kuriomis saugoma jūsų, kaip nukentėjusiojo, teisė nesusidurti su šalimi, kurios atžvilgiu atliekamas tyrimas (kaltinamuoju). Jeigu esate jaunesnis negu 18 metų nukentėjusysis, laikraščiuose neturi būti pateikiama nei jūsų nuotrauka, nei pavardė. Pastarasis aspektas taikomas ir 18 metų bei vyresniems nukentėjusiesiems. Tokia sistema siekiama užkirsti kelią jūsų asmens duomenų ir informacijos, pagal kurią būtų galima jus identifikuoti, sklaidai.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Galimybė naudotis paramos aukoms paslaugomis nuo pranešimo apie nusikaltimą nepriklauso.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokių rūšių apsauga teikiama?

Tam tikromis teisės aktuose (Baudžiamojo proceso kodekso 273 ir 274 straipsniuose) numatytomis aplinkybėmis, kurios, inter alia, faktiškai gali apimti pavojingą situaciją, kurioje galite atsidurti jūs, kaip nukentėjusioji šalis (pavojus kyla visų pirma dėl to, kad nusikaltimo vykdytojas gali ir toliau elgtis neteisėtai), teisminės institucijos gali nurodyti kaltininkui taikyti priežiūros priemones. Pavyzdžiui, jis gali būti iš karto pašalinamas iš šeimos namų; jam gali būti uždrausta lankytis vietose, kuriose jūs dažnai lankotės, jam gali būti uždrausta gyventi tam tikrose vietose. Kitais atvejais jam gali būti skiriamas namų areštas arba kardomasis kalinimas.

Turite teisę būti informuojamas apie prašymus atšaukti arba pakeisti nusikaltimo vykdytojui skirtas priežiūros priemones, per dvi dienas pateikti atsakomuosius prieštaravimo pareiškimus arba pareikšti savo požiūrį (Baudžiamojo proceso kodekso 299 straipsnis). Taip pat turite teisę būti informuojamas apie teismo nurodymus pakeisti įtariamajam taikomų priežiūros priemonių sąlygas, atšaukti šias priemones arba pakeisti jas kitomis.

Ypač jeigu esate itin pažeidžiamas, nepilnametis arba tam tikrų nusikaltimų auka, gali būti skirtos papildomos procesinės apsaugos priemonės, visų pirma:

 • jeigu esate itin pažeidžiamas, kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, jūs nesusidurtumėte su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtumėte pakartotinai kviečiamas duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina;
 • jeigu esate nepilnametis ir Nusikalstamų veikų tyrimo departamentas reikalauja, kad duotumėte sumarinius parodymus, jis turi pasitelkti iš prokuratūros paskirtų kandidatūrų pasirinkto kvalifikuoto psichologo arba vaikų psichiatro pagalbą (Baudžiamojo proceso kodekso 351 straipsnio 1b dalis);
 • jeigu esate nepilnametis ir prokuratūra reikalauja, kad duotumėte parodymus, ji turi pasitelkti kvalifikuoto psichologo arba vaikų psichiatro pagalbą. Jeigu esate itin pažeidžiamas, kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, nesusidurtumėte su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtumėte pakartotinai kviečiamas duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui (Baudžiamojo proceso kodekso 362 straipsnio 1a dalis);
 • nepilnamečių, kaip liudytojų, apklausą atlieka pirmininkaujantis teisėjas; jis gali pasitelkti vieno iš nepilnamečio giminaičių arba kvalifikuoto vaikų psichologo pagalbą. (Baudžiamojo proceso kodekso 498 straipsnis)
 • Jeigu prašo viena iš šalių arba jeigu pirmininkaujantis teisėjas mano, jog tai yra reikalinga, kai viena iš šalių, kuri turi duoti parodymus, yra nepilnametis, teismas gali duoti nurodymą, kuriuo nustato ikiteisminės apklausos vietą, laiką ir ypatingas procedūras, kai to reikia ir tai yra tinkama priemonė atitinkamiems asmenims apsaugoti. Apklausa gali vykti kitoje vietoje nei pirmosios instancijos teismas – teismas gali naudotis specializuotomis patalpomis arba, jeigu jos yra neprieinamos, apklausa gali vykti parodymus duodančio asmens namuose;
 • liudytojo parodymai turi būti įrašomi nuo pradžios iki galo, naudojant garso įrašymo arba garso ir vaizdo įrašymo priemones. Jeigu nėra įrašymo įrangos ar techninių darbuotojų, teikiamos eksperto išvados ar techninė konsultacija;
 • su smurtiniais nusikaltimais susijusiose bylose nusikaltimų aukos, kurios yra nepilnamečiai arba psichikos liga sergantys suaugusieji, jų arba jų advokatų prašymu bus apklausiami naudojant veidrodinį stiklą ir vidaus ryšio sistemą.

Kas gali man suteikti apsaugą?

(žr. pirmiau išdėstytą informaciją)

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar nusikaltimo vykdytojas man negali padaryti daugiau žalos?

Jeigu kiltų būtinybė taikyti specialią apsaugą, teisės aktuose reikalaujama, kad nusikaltimų aukos būtų asmeniškai įvertintos, ar proceso eigoje joms būtų naudinga taikyti specialiąsias priemones. Bus atskirai pasirūpinta, jeigu esate nepilnametis ir (arba) itin pažeidžiamas asmuo. Teisėjas nuspręs, ar baudžiamojo proceso eigoje jums bus skirtos atitinkamos apsaugos priemonės. Tyrimo metu jūsų apklausos turi vykti tinkamose vietose, jas turi atlikti kvalifikuoti specialistai. Jeigu tarp nukentėjusiųjų yra nepilnamečių, turi būti informuojamas nepilnamečių bylų teismas, kad jis galėtų įvertinti padėtį ir apsaugos priemones. Siekdamas apsaugoti jus nuo tolesnių nusikaltimų, pirmosios instancijos teismas gali apriboti nusikaltimo vykdytojo laisvę (taikyti kardomąjį kalinimą, uždrausti lankytis jūsų dažnai lankomose vietose, pašalinti iš šeimos namų). Jums turi būti pranešta apie tokių priemonių taikymą (Baudžiamojo proceso kodekso 282c straipsnis). Taip pat galite prašyti, kad teisėjas, nurodydamas pašalinti nusikaltimo vykdytoją iš šeimos namų arba vėliau, taip pat nurodytų nusikaltimo vykdytojui mokėti išlaikymą (Baudžiamojo proceso kodekso 282a straipsnis). Atitinkama provincijos policijos būstinė (it. Questura) turės tarnybą, vykdančią panašius įgaliojimus.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų, ar baudžiamosios teisenos sistema (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu) man negali padaryti daugiau žalos?

Jeigu smurtinių nusikaltimų aukos yra nepilnamečiai arba itin pažeidžiamos būklės asmenys, jie turi teisę duoti parodymus galiojant apsaugos priemonėms. Visų pirma gali būti pasirūpinta, kad tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu jums netektų susidurti su nusikaltimo vykdytoju. Be to, jeigu esate itin pažeidžiamas, bus įmanoma naudoti jūsų pareiškimų garso ir vaizdo įrašus, net jeigu tai nėra absoliučiai būtina.

Nukreipimo gairės 
(Baudžiamojo proceso kodekso 413 straipsnis): Asmens, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, arba nusikaltimo aukos prašymas

 1. Asmuo, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, arba nusikaltimo auka gali kreiptis į Generalinį prokurorą, kad jis pagal 412 straipsnio 1 dalį išduotų nukreipimo orderį (jeigu prokuratūra byloje nevykdys baudžiamojo persekiojimo arba neprašo baigti bylos per įstatymuose numatytą arba teisėjo pratęstą terminą).
 2. Jeigu išduodamas nukreipimo orderis, Generalinis prokuroras atliks reikiamus parengiamuosius tyrimus ir per trisdešimt dienų nuo prašymo pateikimo pateiks atitinkamas užklausas, kaip numatyta 412 straipsnio 1 dalyje.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Išvadą apie nukentėjusiojo itin didelio pažeidžiamumo būklę galima daryti ne tik pagal amžių ir fizinį netvirtumą ar psichologinį sutrikimą, bet ir pagal nusikaltimo rūšį ir atitinkamos bylos procedūras ir aplinkybes. Siekiant įvertinti pažeidžiamumą, bus atsižvelgiama į tai, ar pagal bylą buvo įvykdyta smurtinė nusikalstama veika prieš asmenį arba rasinis neapykantos nusikaltimas, ar byla susijusi su organizuotu nusikalstamumu ar terorizmu, be kita ko, ir tarptautiniu lygmeniu, arba su prekyba žmonėmis, ar nusikalstama veika padaryta dėl diskriminacijos ir ar nukentėjusysis yra emociškai, psichologiškai ar ekonomiškai priklausomas nuo nusikaltimo vykdytojo (Baudžiamojo proceso kodekso 90c straipsnis).

Jeigu esate itin pažeidžiamas, bet kuriuo atveju bus leidžiama daryti jūsų pareiškimų garso ir vaizdo įrašus, net jeigu tai nėra absoliučiai būtina.

ĮRODYMŲ RINKIMO REIKALAVIMAI SPECIFINĖSE BYLOSE. Kai byla susijusi su šiomis nusikalstamomis veikomis – prievarta prieš šeimos narius ir partnerius, pavergimu ar vergija, vaikų prostitucija, vaikų pornografija, virtualia pornografija, turizmo iniciatyvomis, kuriomis siekiama išnaudoti vaikų prostituciją, prekyba žmonėmis, vergų pirkimu ir pardavimu, seksualiniais išpuoliais, sunkiomis nusikalstamomis veikomis, seksualiniais veiksmais su nepilnamečiu, grupiniu seksualiniu išpuoliu, nepilnamečių viliojimu ir persekiojimu, jeigu esate itin pažeidžiamos būklės, jūsų prašoma duoti parodymus ir jau padarėte pareiškimus per ikiteisminę apklausą arba per kryžminę apklausą su asmeniu, prieš kurį šie pareiškimai turi būti naudojami, arba jeigu jūsų pareiškimai yra užfiksuoti raštu, duoti parodymus jūs privalėsite tik tuo atveju, jeigu jie susiję su kitais faktais ir aplinkybėmis negu aptariami ankstesniuose jūsų pareiškimuose, arba jeigu teisėjas arba viena iš šalių mano, jog tai yra reikalinga remiantis konkrečiais reikalavimais.

SUMARINIAI PARODYMAI. Jeigu Nusikalstamų veikų tyrimo departamentas reikalauja sumarinių parodymų iš itin pažeidžiamos būklės nukentėjusiųjų, net jeigu jie yra vyresni nei 18 metų, jis turi pasitelkti iš prokuratūros paskirtų kandidatūrų pasirinkto kvalifikuoto psichologo arba vaikų psichologo pagalbą. Kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, itin pažeidžiami asmenys nesusidurtų su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtų pakartotinai kviečiami duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui (351 straipsnio 1b dalis).

ĮRODYMŲ RINKIMAS. Jeigu prokuratūra reikalauja sumarinių parodymų iš itin pažeidžiamos būklės nukentėjusiųjų, net jeigu jie yra vyresni nei 18 metų, ji turi pasitelkti kvalifikuoto psichologo arba vaikų psichologo pagalbą. Kiekvienu atveju garantuojama, kad, kai reikia sumarinių parodymų, itin pažeidžiami asmenys nesusidurtų su asmeniu, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, ir nebūtų pakartotinai kviečiami duoti sumarinių parodymų, nebent paaiškėtų, kad tai yra absoliučiai būtina tyrimui (362 straipsnio 1a dalis).

LIUDYTOJŲ APKLAUSA. Jūsų, kaip liudytojo, apklausą atlieka ir šalių klausimus bei atsikirtimus priima pirmininkaujantis teisėjas. Atlikdamas liudytojų apklausą, pirmininkaujantis teisėjas gali pasitelkti vieno iš jūsų giminaičių arba kvalifikuoto vaikų psichologo pagalbą. Jeigu, išklausęs šalis, pirmininkaujantis teisėjas mano, kad tiesioginė apklausa jums nesukeltų streso, jis nurodys, kad parodymai būtų duodami taip, kaip nurodyta pirmiau išdėstytuose skirsniuose. Apklausos eigoje šis nurodymas gali būti atšauktas (Baudžiamojo proceso kodekso 498 straipsnis).

Jeigu prašo viena iš šalių arba jeigu pirmininkaujantis teisėjas mano, kad tai reikalinga, taikomos 398 straipsnio 5a dalyje išdėstytos procedūros (ikiteisminė įrodymų rinkimo apklausa, žr. toliau).

IKITEISMINĖ ĮRODYMŲ RINKIMO APKLAUSA (398 straipsnio 5a dalis). Jeigu prašo viena iš šalių arba jeigu pirmininkaujantis teisėjas mano, kad tai reikalinga, taikomos šios procedūros: kai tyrimas yra susijęs su šiomis nusikalstamomis veikomis – prievarta prieš šeimos narius ar partnerius, pavergimu ar vergija, vaikų prostitucija, vaikų pornografija, virtualia pornografija, turizmo iniciatyvomis, kuriomis siekiama išnaudoti vaikų prostituciją, prekyba žmonėmis, vergų pirkimu ir pardavimu, seksualiniais išpuoliais, sunkiomis nusikalstamomis veikomis, seksualiniais veiksmais su nepilnamečiu, grupiniu seksualiniu išpuoliu, nepilnamečių viliojimu ir persekiojimu, jeigu tarp parodymus duodančių asmenų yra itin pažeidžiamos būklės suaugusiųjų, teismas gali duoti nurodymą, kuriuo nustato įrodymų rinkimo apklausos vietą, laiką ir konkrečias procedūras, kai tai yra reikalinga ir tinkama dalyvaujančių asmenų apsaugai užtikrinti. Apklausa gali vykti kitoje vietoje nei pirmosios instancijos teismas – teismas gali naudotis specializuotomis patalpomis arba, jeigu jos yra neprieinamos, apklausa gali vykti parodymus duodančio asmens namuose. Liudytojo parodymai turi būti įrašomi nuo pradžios iki galo, naudojant garso įrašymo arba garso ir vaizdo įrašymo priemones. Jeigu nėra įrašymo įrangos ar techninių darbuotojų, teikiamos eksperto išvados ar techninė konsultacija. Taip pat santraukos forma parengiama rašytinė apklausos ataskaita. Įrašo stenograma pateikiama tik šalių prašymu.

Jeigu esate itin pažeidžiamos būklės ir reikia jus apklausti, jūsų arba jūsų advokato prašymu teisėjas skiria apsaugos priemones (Baudžiamojo proceso kodekso 498 straipsnio 4c dalis).

Jeigu procesas yra susijęs su minėtomis nusikalstamomis veikomis, prokuratūra, taip pat ir jūsų arba asmens, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, prašymu, gali paprašyti jūsų duoti parodymus per ikiteisminę apklausą, net jeigu nėra nurodyta, kad tai būtina. Jeigu esate itin pažeidžiamos būklės, prokuratūra, taip pat ir jūsų arba asmens, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, prašymu, gali paprašyti jūsų duoti parodymus per ikiteisminę apklausą (Baudžiamojo proceso kodekso 392 straipsnis).

Kai renkant įrodymus turi dalyvauti itin pažeidžiamos būklės nukentėjusieji, įrodymai gali būti renkami taikant patikimą ikiteisminės apklausos procedūrą – tai priemonė, kuria, inter alia, siekiama užtikrinti, kad dėl nuolatinio dalyvavimo teisiniame procese nepatirtumėte papildomos žalos (antrinė viktimizacija).

TEISINĖ PAGALBA. Jeigu nukentėjote nuo nusikalstamų veikų, susijusių su šeimos narių ir partnerių prievarta, moterų lyties organų žalojimu, seksualiniu išpuoliu, seksualiniais veiksmais su nepilnamečiu, grupiniu seksualiniu išpuoliu ir persekiojimu, jūs visada turėsite teisę į nemokamą teisinę pagalbą, net jeigu jūsų pajamos yra didesnės negu teisės aktuose nustatyta riba, iki kurios ši pagalba teikiama. Jeigu esate nepilnametis, ta pati nuostata taikoma, jeigu nukentėjote nuo nusikalstamų veikų, susijusių su pavergimu ar vergija, vaikų prostitucija, vaikų pornografija, turizmo iniciatyvomis, kuriomis siekiama išnaudoti vaikų prostituciją, prekyba žmonėmis, vergų pirkimu ir pardavimu ir nepilnamečių įtraukimu į nusikaltimą.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

(žr. pirmiau išdėstytą informaciją)

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Jeigu nusikaltimo auka mirė, jai teisės aktais suteiktas teises įgyvendina jos artimiausi giminaičiai.

(Baudžiamojo proceso kodekso 90 straipsnio 3 dalis).

Mano šeimos narys buvo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

(žr. pirmiau išdėstytą informaciją)

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Tarpininkavimas baudžiamosiose bylose grindžiamas Įstatyminiu dekretu Nr. 274/2000, pagal kurį nukentėjusiajam leidžiama pateikti tiesioginį ieškinį nusikaltimo vykdytojui, reikalaujant kompensacijos už pažeistus interesus. Šią teisę galima įgyvendinti tik tuo atveju, jeigu buvo padarytas nusikaltimas, dėl kurio galite pateikti skundą (nesunkios nusikalstamos veikos).

Siekiant pradėti ir vykdyti tarpininkavimą baudžiamojoje byloje, reikalingas šalių sutikimas, kad būtų galima pasiekti patenkinamą susitarimą. Per visą procesą taikos teisėjas turi skatinti šalis kuo labiau susitaikyti. Taikos teisėjo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai, kurie dėl savo pobūdžio yra tinkami tarpininkavimui: žodinis šmeižtas, rašytinis šmeižtas, užpuolimas, nepageidaujamas fizinis kontaktas, nesunkūs kūno sužalojimai, vandalizmas.

Be to, baudžiamojo proceso šalys arba jų advokatai gali tiesiogiai kreiptis į Tarpininkavimo tarnybą, kad baudžiamajam procesui būtų suteiktas alternatyvus statusas, priklausantis taikos teisėjo jurisdikcijai, kaip numatyta Įstatyminio dekreto Nr. 274/2000 35 straipsnyje, arba kad būtų priimta nutartis, jog nusikalstama veika išnyko, nes nusikaltimo vykdytojas ėmėsi kompensacinių priemonių.

Kai padaromas nusikaltimas, dėl kurio galite pateikti skundą, jums leidžiama prašyti išduoti šaukimą, kuriuo nusikaltimo padarymu įtariamas asmuo būtų įpareigotas atvykti pas taikos teisėją. Prašymą turite pasirašyti jūs, kaip nukentėjusioji šalis, arba jūsų teisinis atstovas, ir jūsų advokatas. Jūsų parašą patvirtina jūsų advokatas. Jeigu esate 14 metų neturintis nepilnametis, sergate psichikos liga arba esate neveiksnus, prašymą turi pasirašyti vienas iš jūsų tėvų, visas teises turintis globėjas, ribotas teises turintis globėjas arba specialusis globėjas. Prašymo pateikimas turi tokį patį poveikį kaip ir skundo pateikimas (21 straipsnis).

Prašymo pateikimas. Prašymas turi būti iš anksto siunčiamas prokuratūrai, jį pristatant prokuratūros sekretoriatui, o vėliau prašymo teikėjas jį kartu su minėto pristatymo įrodymais per tris mėnesius nuo pranešimo apie nusikaltimą pateikia vietinio taikos teisėjo teismo kanceliarijai. Jeigu dėl to paties incidento jūs jau pateikėte skundą, turite tai paminėti prašyme, pridėti skundo kopiją ir pateikti kitą kopiją prokuratūros sekretoriatui. Šiuo atveju taikos teisėjas nurodys priimti pradinį skundą (22 straipsnis).

Įstojimas į procesą civiline šalimi. Jeigu pageidaujate įstoti į procesą civiline šalimi, turite tai padaryti tuo metu, kai teikiate prašymą, priešingu atveju šios teisės neteksite. Prašyme išdėstytas motyvuotas prašymas išmokėti kompensaciją arba atlyginti žalą iš esmės prilygsta įstojimui į procesą civiline šalimi (23 straipsnis).

Prašymas bus pripažintas neleistinu:

 1. jeigu jis bus pateiktas pasibaigus terminui;
 2. jeigu jis bus pateiktas byloje, kurioje galimybė jį pateikti nenumatyta;
 3. jeigu jame nebus reikiamos informacijos arba jis bus nepasirašytas;
 4. jeigu bus nepakankamai aprašytas incidentas arba nepakankamai įvardyti įrodymų šaltiniai;
 5. jeigu nebus įrodymų, kad buvo informuota prokuratūra.

Prokuratūros prašymai (25 straipsnis). Per dešimt dienų nuo prašymo pateikimo prokuratūra pateiks savo prašymus taikos teisėjo teismo kanceliarijai. Jeigu prokuratūra mano, kad prašymas yra neleistinas arba akivaizdžiai nepagrįstas arba buvo pateiktas taikos teisėjui, neturinčiam jurisdikcijos atitinkamame regione, prokuratūra nepriims šaukimo arba kitais atvejais ji nurodys kaltinimą, kuriuo bus patvirtinamas arba pakeičiamas prašyme išdėstytas kaltinimas.

Suėjus terminui, taikos teisėjas imsis tolesnių veiksmų net ir tuo atveju, jeigu prokuratūra prašymų nebus pateikusi. Jeigu taikos teisėjas prašymo nepripažins neleistinu arba akivaizdžiai nepagrįstu ir prašymas priklausys jo jurisdikcijai, taikos teisėjas per 20 dienų nuo prašymo pateikimo išduos šalims šaukimą į posėdį.

Jeigu prašymą pateikė viena iš kelių nukentėjusiųjų šalių, tai neužkerta kelio kitoms nukentėjusiosioms šalims dalyvauti procese padedant advokatui ir įgyvendinant tas pačias teises kaip ir pagrindinis prašymo teikėjas. Dalyvaujančios nukentėjusiosios šalys gali prisijungti prie civilinio ieškinio iki posėdžio pradžios paskelbimo. Jeigu nukentėjusiosios šalys, kurioms buvo tinkamai įteiktas šaukimas, nedalyvauja posėdyje, tai prilygsta teisės pateikti skundą atsisakymui arba skundo atsiėmimui, jeigu jis jau yra pateiktas.

Teismo posėdis. Likus bent septynioms dienoms iki numatytos teismo posėdžio datos prokuratūra arba jūs, kaip nukentėjusioji šalis, pateiksite taikos teisėjo teismo kanceliarijai šaukimą su atitinkamais pranešimais.

Jeigu nusikaltimas yra vienas iš tų, dėl kurių galima pateikti skundą, teisėjas skatins šalis susitaikyti. Šiuo atveju, jeigu tai būtų naudinga susitaikymo tikslais, teisėjas gali atidėti posėdį ne ilgiau kaip dviem mėnesiams ir prireikus taip pat gali naudotis tarpininkavimo priemonėmis, kurias teikia regione veikiantys viešieji ir privatieji centrai ir struktūros. Bet kuriuo atveju šalių pareiškimai, padaryti taikinimo eigoje, negali būti niekaip naudojami svarstymo tikslais (29 straipsnis).

Jeigu pasiekiamas susitarimas, parengiama ataskaita, kurioje patvirtinama, kad buvo atsiimtas skundas arba buvo atsisakyta prašymo ir buvo panaikintas atitinkamas priėmimas. Prašymo atsisakymas turi tokį patį poveikį kaip ir skundo atsiėmimas.

Tarpininkavimas gali jus paskatinti atsiimti skundą – tada bus paskelbiama, kad kaltinimų atsisakyta nesant jų pagrindo. Be to, dėl tarpininkavimu pasiektų teigiamų rezultatų, t. y. nusikaltimu padarytos žalos atlyginimo, gali būti priimta nutartis, kad nusikalstama veika išnyko, nes nusikaltimo vykdytojas iki teismo posėdžio sumokėjo kompensaciją arba nusikalstama veika yra nesunkaus pobūdžio.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame išdėstytos mano teisės?

Nukentėjusiųjų apsaugos taisyklės išdėstytos Baudžiamojo proceso kodekse, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2015 m. gruodžio 15 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 212, kuriuo įgyvendinama Direktyva 2012/29/ES, kuria nustatomi būtiniausi nusikaltimų aukų teisių, paramos joms ir jų apsaugos standartai, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2007 m. lapkričio 9 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 204Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2008 m. gruodžio 23 d. Dekrete Nr. 222 (kuriuo įgyvendinamas Įstatyminis dekretas Nr. 204/2007), Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2016 m. liepos 7 d. Įstatymo Nr. 122 11 straipsnyje – 2015–2016 m. Europos įstatymas (kompensacija smurtinių nusikaltimų aukoms) ir tam tikrose kitose reglamentavimo priemonėse, susijusiose su konkrečių rūšių nusikaltimų aukomis.

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

 • Pranešimas pateikiamas, kai asmuo, žinantis apie valstybinio kaltinimo pagrindu baustiną nusikalstamą veiką, apie ją informuoja prokuratūrą arba Nusikalstamų veikų tyrimo departamento pareigūną. Pranešti apie nusikaltimą neprivaloma, tačiau teisės aktuose numatytais keliais konkrečiais atvejais tai tampa privaloma. Pranešime išdėstoma esminė informacija apie incidentą ir nurodoma diena, kurią sužinojote apie nusikalstamą veiką, taip pat nurodomi jau žinomi įrodymų šaltiniai. Be to, jeigu įmanoma, pranešime išdėstomi asmens duomenys, nurodoma gyvenamoji vieta ir pateikiama kita informacija, galinti padėti nustatyti nusikaltimo padarymu įtariamo asmens tapatybę, taip pat jūsų, kaip nukentėjusiosios šalies, asmens duomenys ir bet kurio kito asmens, galbūt galinčio suteikti aktualios informacijos įvykiui atkurti, duomenys. Jeigu nepateikiama vertingų duomenų, galinčių padėti nustatyti nusikaltimo padarymu įtariamo asmens tapatybę, tai neužkerta kelio pradėti baudžiamąjį procesą, nes galite pateikti pranešimą prieš nežinomus asmenis – pranešimą atitinkamai prokuratūrai turi pateikti policija, kartu išdėstydama informaciją apie visas tyrimo priemones, kurių buvo imtasi nusikaltimo vykdytojų tapatybei nustatyti.
 • Skundas yra pareiškimas, kuriuo nusikaltimo auka (arba jos teisinis atstovas) išreiškia pageidavimą, kad nusikaltimo vykdytojo atžvilgiu būtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas. Jis susijęs su nevalstybinio kaltinimo pagrindu baustinomis nusikalstamomis veikomis. Pareiškime turi būti aprašyta padaryta nusikalstama veika ir turi būti išreikštas aiškus skundo pateikėjo pageidavimas, kad būtų pateikti kaltinimai ir kaltoji šalis būtų nubausta. Galite atsiimti anksčiau pateiktą skundą, jeigu tai nėra seksualinio išpuolio ar seksualinių veiksmų su nepilnamečiu atvejis. Kad skundas būtų panaikintas, jo atsiėmimui turi pritarti skundo subjektas, nes jeigu jis yra nekaltas, jis gali pageidauti teisminio nagrinėjimo būdu įrodyti, kad su nusikaltimu neturėjo nieko bendra.
 • Pateikiamas prašymas, kuriuo teisėsaugos institucijos prašomos įsikišti į privačių asmenų nesutarimus, prašymą pateikia viena arba abi dalyvaujančios šalys. Po to, kai gaunamas oficialaus įsikišimo prašymas, teisėsaugos pareigūnas pakviečia šalis į posėdį, kuriame bandoma pasiekti susitaikymą ir parengti ataskaitą. Jeigu nustatoma, kad buvo padarytas nusikaltimas, teisėsaugos pareigūnas turi informuoti teismines institucijas, jeigu tai yra valstybinio kaltinimo pagrindu baustina nusikalstama veika; jeigu tai yra skundo pagrindu baustinas nusikaltimas, pareigūnas, gavęs prašymą, gali preliminariai išspręsti ginčą ir tai neturi poveikio vėlesnei jūsų teisei pateikti skundą.

Pranešimai, skundai ir prašymai turi būti teikiami teisėsaugos institucijų padaliniuose (provincijos policijos būstinėse, vietinėse policijos nuovadose ir karinės policijos (it. Carabinieri) biuruose. Pranešimas arba prašymas taip pat gali būti pateikiami prokurorui.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Po to, kai pateiksite pranešimą, jums bus suteikta informacija apie valdžios institucijas, į kurias galite kreiptis, jeigu norite gauti informaciją apie bylą, vaidmenį, kurį jūs atliksite tyrimo ir teisminio nagrinėjimo metu, jūsų teisę būti informuotam apie teisminio nagrinėjimo datą bei vietą ir apie kaltinimus, o, jeigu įstojote į procesą kaip civilinė šalis – jūsų teisę gauti pranešimą apie nuosprendį, įskaitant jo santrauką. Be to, galite gauti naujausią informaciją apie proceso eigą ir apie įrašus oficialiajame nusikalstamų veikų, apie kurias pranešta, registre; taip pat būsite informuojamas apie prašymus nutraukti bylą, taip pat apie tai, kaip apskųsti jūsų teisių pažeidimą; galite susitarti dėl bylos baigties, kai įmanoma, atsiimdami skundą arba tarpininkavimo būdu (Baudžiamojo proceso kodekso (it. Codice di procedura penale, c.p.p.) 90a straipsnis).

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Pirmą kartą susisiekę su baudžiamojo persekiojimo institucijomis, jums suprantama kalba gausite informaciją, susijusią su jūsų teise gauti Italijos valstybės apmokamas teisines konsultacijas ir teisinę pagalbą (90a straipsnis). Galite pateikti prašymą gauti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą, kaip numatyta administracinėse nuostatose, nurodytose Įstatyme dėl teisinės pagalbos palankių sąlygų neturintiems asmenims (Baudžiamojo proceso kodekso 98 straipsnis). Taip pat galite naudotis valstybės finansuojama teisine pagalba, jeigu jūsų pajamos neviršija teisės aktuose numatytos ribos. Kad galėtumėte gauti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą, turėsite iš karto po pranešimo pateikimo pateikti atitinkamą prašymą pirmosios instancijos teismui. Kai baigiamas pirmas proceso etapas, kuriame turi teisę dalyvauti gynybos advokatas, ir bet kuriuo atveju iki šaukimo atvykti į apklausą arba vėliausiai tuo pačiu metu, kai gaunamas pranešimas, kad parengiamasis tyrimas yra baigtas, prokuratūra turi raštu pranešti asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, kad jam teismas skyrė gynybos advokatą, priešingu atveju visi vėlesni veiksmai yra niekiniai (Baudžiamojo proceso kodekso 369a straipsnis).

Šiame pranešime turi būti išdėstyta:

a) informacija, kad baudžiamajame procese privaloma turėti gynybos advokatą, ir informacija apie asmeniui, kurio atžvilgiu vykdomas tyrimas, teisės aktais nustatytas teises;

b) teismo skirto gynybos advokato vardas ir pavardė, jo adresas ir telefono numeris;

c) informacija apie kaltinamojo teisę paskirti savo gynybos advokatą, nurodant, kad, jeigu jis to nepadarys, tyrimo metu jam atstovaus teismo paskirtas advokatas;

d) nurodymas, kad jis turės pats sumokėti teismo paskirto advokato atlygį, jeigu neatitinka reikalavimų valstybės finansuojamai teisinei pagalbai gauti, ir įspėjimas, kad, jeigu jis bus paskelbtas nemokiu, bus pradedamas išieškojimo procesas;

da) informacija dėl teisės į vertėjo žodžiu paslaugas ir į svarbių dokumentų vertimą raštu;

e) informacija dėl reikalavimų, kuriuos būtina atitikti norint gauti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą.

Nemokama teisinė pagalba yra institutas, grindžiamas Italijos Konstitucijos 24 straipsnyje įtvirtinta teise į gynybą, pagal kurią kiekvienas asmuo turi teisę į pagalbą bet kuriuo teisingumo sistemos etapu ir bet kuriuo jos lygmeniu, o finansinių sunkumų turintiems asmenims leidžiama ne tik valstybės lėšomis gauti advokato ir specialistų, įskaitant techninius konsultantus, pagalbą, bet ir nemokėti teismo išlaidų. Nemokama teisinė pagalba teikiama baudžiamosiose bylose ir civilinėse bylose, susijusiose su baudžiamosiomis bylomis, taip pat papildomuose procesuose, pvz., vykdymo procese baudžiamosiose bylose, saugumo, prevencijos ir stebėjimo procesuose, ir galiausiai ji teikiama civilinėse bylose, kylančiose iš baudžiamojo proceso.

Teisę naudotis nemokama teisine pagalba turi ne tik Italijos piliečiai, bet ir užsienio piliečiai, net jeigu jiems taikomas administracinis išsiuntimo procesas, jie negyvena Italijoje arba jie yra Italijoje gyvenantys asmenys be pilietybės.

Visos proceso šalys gali prašyti nemokamos teisinės pagalbos, bet jeigu esate tam tikrų seksualinių nusikaltimų auka, jums nebus taikomos teisės aktuose numatytos pajamų ribos.

Valstybė taip pat gina nepilnamečius, kurie gali gauti nemokamą teisinę pagalbą, ją taip pat gali gauti asmenys, kurių atžvilgiu vykdomas parengiamasis tyrimas, jeigu jie yra suimti, sulaikyti arba jiems taikomas kardomasis kalinimas.

Kad turėtumėte teisę gauti nemokamą teisinę pagalbą, jūsų pajamos turi būti ne didesnės už teisės aktuose nustatytas maksimalias pajamas, kurios atitinka 11 369,24 EUR, ir už kiekvieną papildomą su jumis gyvenantį asmenį jos didinamos 1 032,90 EUR.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Nemokama teisinė pagalba yra institutas, grindžiamas Italijos Konstitucijos 24 straipsnyje įtvirtinta teise į gynybą, pagal kurią kiekvienas reikalavimus (susijusius su finansiniais sunkumais) atitinkantis asmuo turi teisę į advokato ir specialistų, įskaitant techninius konsultantus, pagalbą bet kuriuo teisingumo sistemos etapu ir bet kuriuo jos lygmeniu, taip pat šiuo institutu yra įtvirtinta teisė nemokėti teismo išlaidų.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jeigu pareiškiate prieštaravimą prašymui nutraukti bylą, prašote, kad parengiamasis tyrimas būtų tęsiamas. Privalote nurodyti tolesnio tyrimo dalyką ir atitinkamus įrodymus, antraip prieštaravimas bus pripažintas neleistinu. Jeigu jūsų prieštaravimas yra neleistinas, o pranešimas apie nusikalstamą veiką yra nepagrįstas, teisėjas motyvuota nutartimi bylą nutrauks ir grąžins dokumentus prokuratūrai. Jeigu prašymas nebus priimtas, teisėjas jums ir asmeniui, kurio atžvilgiu atliekamas tyrimas, nustatys uždaro posėdžio datą ir apie tai informuos prokuratūrą. Apie numatytą posėdį teisėjas taip pat informuos Generalinį prokurorą prie Apeliacinio teismo (it. Corte di Appello). Jeigu po posėdžio teisėjas manys, kad reikalingas tolesnis tyrimas, jis tai nutartimi nurodys prokuratūrai, nustatydamas neginčijamą terminą, iki kurio toks tyrimas turi būti užbaigtas. Jeigu teisėjas nepriims prašymo nutraukti bylą, jis nurodys prokuratūrai per dešimt dienų suformuluoti kaltinimą. Per dvi dienas nuo kaltinimo pateikimo teisėjas priims nutartį, kuria skirs parengiamojo posėdžio datą.

Be to, jeigu esate smurtinio nusikaltimo prieš asmenį auka, visada turite teisę būti informuojamas, jeigu pateikiamas prašymas nutraukti bylą, net jeigu konkrečiai neprašėte būti informuojamas, ir nuo šio pranešimo gavimo turėsite 20 dienų, per kurias galėsite peržiūrėti dokumentus ir pateikti motyvuotą prašymą tęsti parengiamąjį tyrimą (Baudžiamojo proceso kodekso 408 straipsnio 3a dalis).

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Būdamas nusikaltimo auka, galite paskirti advokatą, kuris įgyvendintų jums suteiktas teises. Siekdamas užtikrinti, kad gautumėte pranešimus, kuriuos pagal teisės aktus turite teisę gauti, ir siekdamas įgyvendinti konkrečias teises, turite deklaruoti ir nurodyti dokumentų įteikimo adresą. Taip pat turite baudžiamojo proceso eigoje pranešti apie galimą šio adreso pasikeitimą. Jeigu paskyrėte advokatą, jums šios informacijos pateikti nereikės, nes visi pranešimai bus siunčiami jam.

Turite teisę ir tyrimo, ir teisminio nagrinėjimo etapais teikti prašymus ir nurodyti konkrečius įrodymus (Baudžiamojo proceso kodekso 90a straipsnis). Taip pat galite patikrinti oficialiajame nusikalstamų veikų, apie kurias pranešta, registre esančius įrašus (Baudžiamojo proceso kodekso 335 straipsnis). Turite būti informuojamas, kai baigiami ekspertų įvertinimai, kurie negali būti pakartoti (Baudžiamojo proceso kodekso 360 straipsnis). Taip pat galite pateikti prašymą prokuratūrai dėl įrodymų surinkimo per ikiteisminį posėdį. Tuo metu, kai teikiate pranešimą, arba vėliau galite prašyti, kad būtumėte informuojamas apie bet kokį prašymą atidėti tyrimą arba nutraukti bylą. Turite konkrečiai paprašyti, kad būtumėte informuojamas apie prašymą atidėti tyrimą (Baudžiamojo proceso kodekso 406 straipsnis) ir apie prašymą nutraukti bylą (Baudžiamojo proceso kodekso 408 straipsnis). Teisminio nagrinėjimo metu turite teisę būti informuojamas apie pirmojo posėdžio vietą, datą ir laiką; apie vėlesnius posėdžius nebūsite informuojamas ir turėsite iš pirmosios instancijos teismo pats sužinoti posėdžių datas. Neprivalote dalyvauti posėdžiuose, nebent juose duodate parodymus. Kai tyrimas baigiamas, turite teisę susipažinti su visais su byla susijusiais dokumentais ir pasidaryti jų kopijas. Tačiau kol tyrimas dar vyksta, to paprastai daryti neleidžiama, nebent dėl konkrečių interesų prokuratūra davė atitinkamą leidimą.

Kai vyksta teisminis baudžiamosios bylos nagrinėjimas ir esate nukentėjęs nuo padaryto nusikaltimo, galite prašyti kompensacijos ir dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese įstodamas į procesą civiline šalimi.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu ar galiu pasirinkti aukos, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

Auka, t. y., nuo nusikaltimo nukentėjęs asmuo, turi visas pirmiau nurodytas teises. Be to, teisminio nagrinėjimo metu galite būti išklausytas kaip liudytojas ir, jeigu turite teisę į nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą, galite pateikti civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje įstodamas į procesą civiline šalimi.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Nedarant poveikio pirmiau išdėstytoms nuostatoms dėl jūsų, kaip nukentėjusiosios šalies, teisių ir interesų, jeigu taip pat atliekate liudytojo funkciją, taikomos toliau išdėstytos taisyklės.

Būdamas liudytojas, turite atvykti pas teisėją ir vykdyti jo nurodymus, susijusius su procesiniais reikalavimais, taip pat tiksliai atsakyti į jums pateikiamus klausimus. Neprivalote atskleisti informacijos, dėl kurios jums grėstų baudžiamasis persekiojimas. Jeigu posėdžio dieną esama kliūčių, dėl kurių negalite dalyvauti, turite apie tai iš anksto pranešti, nurodydamas neatvykimo priežastį. Šiuo atveju, jeigu teisėjas mano, kad jūsų neatvykimas yra pateisinamas, jis išduos kitą šaukimą į vėlesnį posėdį. Jeigu esate šaukiamas keletą kartų ir neatvykstate nenurodęs pateisinamos priežasties, galite būti privaloma tvarka atvesdinamas ir įpareigotas Baudų tarnybai (it. cassa delle ammende) sumokėti baudą bei išlaidas, patirtas dėl jūsų neatvykimo, kaip nurodyta Baudžiamojo proceso kodekso 133 straipsnyje. Privalote tiksliai atsakyti į jums pateikiamus klausimus. Baudžiamojo proceso kodekso 372 straipsnyje išdėstytos nuostatos, pagal kurias baudžiami liudytojai, kurie atsisako atsakyti į klausimus, teikia melagingus pareiškimus arba nenurodo to, ką žino. Jeigu jūs, kaip liudytojas, neatsakote į klausimus arba nebendradarbiaujate, jums gali būti skirta laisvės atėmimo bausmė. Per posėdį liudytojas negali būti sulaikytas. Jeigu iki nuosprendžio paskelbimo atšaukiate melagingą pareiškimą arba patvirtinate tiesą, jums negali būti pateikti kaltinimai nusikaltimu. Bausmė neskiriama, jeigu klaidingus parodymus pateikėte siekdamas apsaugoti save arba artimąjį giminaitį nuo apkaltinamojo nuosprendžio (Baudžiamojo proceso kodekso 384 straipsnis).

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar duoti parodymus? Kokiomis sąlygomis?

Būdamas nusikaltimo auka taip pat galite dalyvauti procese kaip liudytojas. Jūsų teiginiais gali būti remiamasi kaip įrodymais kaltinamajam nuteisti, jeigu patikrinus šiuos teiginius jie pripažįstami objektyviai ir subjektyviai patikimais. Teisėjas gali laisvai įvertinti jūsų parodymus ir netgi jūsų vieno parodymai gali sudaryti pagrindą kaltinamajam nuteisti. Turite sakyti tiesą, tačiau neprivalote savęs inkriminuoti (teisė tylėti). Artimieji kaltinamojo giminaičiai neprivalo atvykti kaip liudytojai, nebent jie patys pateikia pranešimą arba skundą arba jie ar artimasis giminaitis yra nusikaltimo, dėl kurio vyksta procesas, aukos. Taip pat galite neatsakyti į klausimus, kurie gali atskleisti profesinę paslaptį. Jeigu parengiamojo tyrimo metu padarote pareiškimus, galite turėti teisę į įvairias apsaugos priemones.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

(žr. pirmiau išdėstytą informaciją)

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Prokuratūra į atitinkamą savo tarnybos tvarkomą registrą nedelsdama įrašys pranešimą apie nusikaltimą, apie kurį ji buvo informuota arba kurį ji nustatė savo iniciatyva, ir tuo pačiu metu nurodys nusikaltimo padarymu įtariamo asmens vardą ir pavardę arba tai padarys iš karto po to, kai tas asmuo taps žinomas. Jeigu, vykstant parengiamajam tyrimui, pakis teisinis incidento apibūdinimas arba paaiškės, kad apie jį turima informacija yra kitokia, prokuratūra įrašus atnaujins. Apie įrašus bus pranešta nusikaltimo padarymu kaltinamam asmeniui, jums, kaip nukentėjusiajam, ir atitinkamiems advokatams, jeigu to buvo prašoma. Kai pateikiamas prašymas suteikti informaciją apie oficialiajame nusikalstamų veikų, apie kurias pranešta, registre esančius įrašus, prokuratūros sekretoriatas suteikia prašomą informaciją, jeigu tokie įrašai yra padaryti ir nėra priežasčių, kodėl tokio atsakymo reikėtų nesuteikti. Priešingu atveju prokuratūra paskelbia, kad nėra įrašų, apie kuriuos būtų galima suteikti informaciją. Jeigu esama su tyrimu susijusių konkrečių reikalavimų, prokuratūra, nusprendusi, ar patenkinti prašymą, gali motyvuotu nutarimu nurodyti, kad įrašai ne ilgiau kaip tris mėnesius būtų slapti; šio termino negalima pratęsti (Baudžiamojo proceso kodekso 335 straipsnis).

Jeigu prokuratūra nesirengia prašyti nutraukti bylą ir byla yra susijusi su prievarta prieš šeimos narius ir partnerius arba su persekiojimu, prokuratūra taip pat praneš jūsų teisiniam atstovui arba, jeigu tokio atstovo neturite – jums pačiam, kad parengiamasis tyrimas yra baigtas (Baudžiamojo proceso kodekso 415a straipsnis).

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Autonominę teisę pateikti apeliacinį skundą turi tik civiline šalimi į procesą įstojęs nukentėjusysis ir bet kuriuo atveju tai yra skirta tik jūsų paties civilinių interesų apsaugai.

Pagal Italijos Įstatymą Nr. 46/2006 civilinė šalis jau nebeturi bendros teisės pateikti apeliacinį skundą; skundą galite pateikti tik Kasaciniam teismui (it. Corte di Cassazione).

Apeliacinį skundą galite pateikti šiais atvejais:

 • dėl apkaltinamojo nuosprendžio aspektų, susijusių su civiliniu ieškiniu;
 • dėl išteisinamojo nuosprendžio civilinių aspektų;
 • dėl nuosprendžio aspektų, susijusių su jūsų teise į žalos ir išlaidų atlyginimą.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Peržiūros klausimu, jeigu jūs, kaip nukentėjusysis, įstojote civiline šalimi į teisminį nagrinėjimą ir jis baigėsi nuosprendžiu, kurio peržiūros norite prašyti, prasidėjus šalių išklausymo etapui turite teisę kreiptis dėl paties prašymo leistinumo. Tai taikoma ir tada, kai esate pateikęs ypatingąjį skundą dėl nuosprendžio, priimto po derybų dėl kaltinimų pripažinimo, specialioje nutartyje pripažįstant, kad įmanoma prašyti nutarties ir gali būti priimta nutartis, kad nusikaltimo vykdytojas kompensuotų teisines išlaidas.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

2015 m. vasario 11 d. Įstatyminiame dekrete Nr. 9 nustatytos Direktyvos 2011/99/ES, kuri grindžiama tarpusavio pripažinimu ir kurioje reglamentuojamas Europos apsaugos orderis, įgyvendinimo taisyklės – taip siekiama užtikrinti, kad priemonės, skirtos apsaugoti asmeniui nuo nusikalstamos veikos, kuri gali padaryti žalos tam asmeniui arba kelti pavojų jo gyvybei, fizinei arba psichinei sveikatai, orumui, asmeninei laisvei ar seksualinei neliečiamybei, lieka galioti ir tuo atveju, jei tas asmuo persikelia į kitą valstybę narę. Direktyvoje nurodyta, kad Europos apsaugos orderis gali būti išduodamas tik tais atvejais, kai išduodančiojoje valstybėje anksčiau buvo paskirta apsaugos priemonė, kuria pavojų keliančiam asmeniui nustatomas vienas ar keli toliau nurodyti draudimai arba apribojimai: draudimas lankytis tam tikrose vietovėse, vietose ar apibrėžtose teritorijose, kuriose gyvena arba lankosi saugomas asmuo; draudimas kontaktuoti su saugomu asmeniu arba tokių kontaktų reguliavimas; draudimas priartėti prie saugomo asmens arčiau nei nustatytu atstumu arba tokio kontakto reguliavimas. Vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija, gavusi Europos apsaugos orderį, nederamai nedelsdama turi jį pripažinti ir priimti priemonę, kurios ji galėtų imtis pagal savo nacionalinę teisę panašiu atveju, kad užtikrintų saugomo asmens apsaugą.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Pasibaigus svarstymams, pirmininkaujantis teisėjas parengs ir pasirašys sprendimo rezoliucinę dalį ir bus parengta trumpa faktinių ir teisinių motyvų, kuriais grindžiamas nuosprendis, santrauka. Nuosprendis bus paskelbtas posėdyje, perskaitant jo rezoliucinę dalį. Motyvuojamosios ir rezoliucinės nuosprendžio dalių perskaitymas prilygsta nuosprendžio paskelbimui šalims, kurios dalyvauja posėdyje arba kurios turėtų jame dalyvauti. Teisėjas apkaltinamąjį nuosprendį priims, jeigu kaltinamojo kaltė dėl nusikaltimo padarymo bus įrodyta be pagrįstų abejonių. Nuosprendyje teisėjas išsamiai išdėstys skirtą bausmę ir prevencijos priemones (it. misure di sicurezza). Jeigu nuteistas nusikaltimo vykdytojas yra nemokus, teisėjas nurodys jo civiliniam atstovui sumokėti finansinę baudą. Be to, nuteistam nusikaltimo vykdytojui nuosprendyje bus nurodyta sumokėti teisminio nagrinėjimo išlaidas. Civilinės šalies prašymu teisėjas nurodys apkaltinamąjį nuosprendį paskelbti laikraščiuose ir šis skelbimas bus įdėtas nuteisto nusikaltimo vykdytojo lėšomis, o prireikus – jo civilinio atstovo lėšomis.

Nuosprendyje bus nurodyta:

 1. antraštė in nome del popolo italiano [Italijos valstybės vardu] ir jį priėmusi institucija;
 2. nusikaltimo vykdytojo asmens duomenys ir kita asmeninė informacija, padedanti nustatyti jo tapatybę, taip pat bendri kitų privačių bylos šalių duomenys;
 3. kaltinimas;
 4. nuoroda į šalių parodymus;
 5. glaustas faktinių ir teisinių motyvų, kuriais grindžiamas nuosprendis, paaiškinimas, nurodant sprendimo pagrindą sudarančius įrodymus, ir priežasčių, kodėl teisėjas mano, kad vieni kitiems prieštaraujantys įrodymai yra nepatikimi, paaiškinimas;
 6. rezoliucinė dalis, kurioje nurodomi taikyti įstatymų straipsniai;
 7. data ir teisėjo parašas.

Po paskelbimo nuosprendis bus perduotas teismo kanceliarijai. Jeigu nuosprendis nepaskelbiamas per trisdešimt dienų arba, taikant kitą terminą, per devyniasdešimt dienų nuo jo priėmimo, pranešimas, kad buvo priimtas nuosprendis, perduodamas prokuratūrai ir privačioms šalims, turinčioms teisę pateikti apeliacinį skundą, taip pat nusikaltimo vykdytojo gynybos advokatui, kai nuosprendis priimamas.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Baudžiamojo proceso kodekso (it. Codice di procedura penale) 90b straipsnyje nustatyta, kad smurtinių nusikaltimų prieš asmenį atveju jūs turite būti nedelsiant informuojamas, jeigu to prašėte, apie pasirengimą paleisti nusikaltimo vykdytoją arba apie įsakymo sulaikyti nusikaltimo vykdytoją galiojimo pabaigą, taip pat jeigu kaltinamasis pabėga iš kardomojo kalinimo arba įkalinimo įstaigos arba jeigu nuteistas nusikaltimo vykdytojas tyčia nesilaiko įpareigojimų.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Konsultuotis su nukentėjusiuoju prieš priimant šiuos sprendimus nėra bendra praktika.

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4. Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Nusikaltimo padarymas ir vėlesnis nuteisimas reiškia, kad nukentėjusioji šalis gali reikalauti atlyginti žalą. Italijos teisėje numatyti du būdai, kuriais galite gauti patirtos žalos atlyginimą:

 • galite įstoti į nusikaltimo vykdytojui vykdomą baudžiamąjį procesą kaip civilinė šalis;
 • galite pateikti nepriklausomą civilinį ieškinį.

Tai yra jūsų pasirinkimas, nes teisės aktais šie abu procesai – baudžiamasis ir civilinis – lieka atskiri.

Tik po to, kai pateikiamas prašymas perduoti bylą nagrinėti teisme arba byla perduodama nagrinėti teisme (posėdyje), jūs, padedamas savo advokato, galite pateikti civilinį ieškinį ir taip tapti visateise proceso šalimi – įgyti visas atstovavimo teises. Priimdamas nuosprendį, baudžiamųjų bylų teismas jums priteis sumą, vadinamąją laikinąją kompensaciją, kuri yra iš karto išmokėtina, perduodant sprendimo dėl visos galutinės kompensacijos sumos priėmimą civilinių bylų teismui, kuris šį sprendimą priims tik po to, kai nuosprendis taps res judicata.

Alternatyva įstojimui į procesą civiline šalimi – galite pateikti nepriklausomą civilinį ieškinį, prašydami nusikaltimo vykdytojo veiksmais padarytos žalos atlyginimo.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Nurodydamas nusikaltimo vykdytojui sumokėti kompensaciją už sužalojimus ar žalą, padarytus nukentėjusiajam, kuris įstojo į procesą civiline šalimi, teismas gali pasielgti trejopai: nustatyti žalos atlyginimą, priimti bendrą nurodymą išmokėti kompensaciją arba nurodyti išmokėti laikinąją sumą. 
Nukentėjusiajam geriausia, jeigu sprendime nurodomas galutinis žalos atlyginimas: tuo atveju faktiškai įmanoma informuoti nusikaltimo vykdytoją apie sprendimą ir mokėjimo įsakymą (it. atto di precetto – pranešimą apie mokėjimą, kuris turi būti išduotas prieš pradedant išieškojimo procesą), taip nurodant sumokėti priteistą sumą ir imantis pirmojo veiksmo, reikalingo, kad būtų pradėtos išieškojimo priemonės, jeigu nusikaltimo vykdytojas atkakliai nemokėtų (tuo atveju visada patartina atlikti parengiamąjį turto, iš kurio būtų galima išieškoti, tyrimą).

Jeigu nebuvo nurodyta, kad priteista kompensacija yra skubiai preliminariai išieškotina, išieškojimas bus pradėtas tuo atveju, jeigu teismo sprendimas nebus panaikintas, t. y. jeigu per nurodytą terminą nebus pateiktas apeliacinis skundas.

Todėl apie mokėjimo įsakymą gali būti pranešama kartu su teismo sprendimu, taip pat ir tais atvejais, kai teismo sprendime nurodoma sumokėti laikinąją kompensaciją, kuri visada yra paskelbiama nedelsiant išieškotina. Tačiau, nukentėjusiojo požiūriu, tai ne visada yra patenkinama. Todėl jeigu manote, kad to nepakanka, turite pateikti nepriklausomą civilinį ieškinį, kuriuo galima nustatyti bet kokią likusią žalą ir nusikaltimo vykdytojui gali būti skirta nauja, kitokia nuobauda.

Civilinis procesas visada yra reikalingas įvykus trečiam galimam scenarijui, kai baudžiamųjų bylų teismas tik išduoda bendrą nurodymą nusikaltimo vykdytojui sumokėti kompensaciją, nenustatydamas sumos, nes tuo klausimu nepakanka įrodymų.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Remiantis Direktyva 2004/80/EB, kuri Italijoje buvo įgyvendinta pirmiau minėtomis nuostatomis, valstybė ir savo, ir ne savo piliečiams, kurie yra Italijos teritorijoje padaryto tyčinio smurtinio nusikaltimo (nužudymo, sunkaus tyčinio kūno sužalojimo, seksualinio išpuolio) aukos, turi garantuoti sąžiningą ir tinkamą kompensaciją kiekvieną kartą, kai nusikaltimo vykdytojas nenustatomas arba jam neįvykdomas teisingumas, arba, bet kuriuo atveju, kai jis neturi finansinių išteklių, kad atlygintų nukentėjusiesiems padarytą žalą arba, jeigu nukentėjusysis mirė, ją atlygintų nukentėjusiojo šeimai.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

(žr. pirmiau išdėstytą informaciją)

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nenuteisiamas?

Jeigu kaltinamasis baudžiamajame procese pripažįstamas nekaltu, tai neužkerta jums kelio pateikti ieškinį dėl kompensacijos civilinių bylų teisme, nebent šios teisės atsisakėte įstodamas į baudžiamąjį procesą civiline šalimi.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Jeigu įstojate į baudžiamąjį procesą civiline šalimi ir prašote atlyginti ir kompensuoti žalą, priėmęs nuosprendį teismas taip pat nuspręs dėl civilinių bylos aspektų, kaip nurodyta Baudžiamojo proceso kodekso 533 straipsnyje. Tais atvejais, kai esama įrodymų, kad žala buvo patirta dėl nusikaltimo (lot. an debeatur) tačiau nėra įrodymų, kokia jos dalis buvo padaryta nusikaltimu (quantum debeatur), teismas paskelbs bendrą nutartį dėl civilinės atsakomybės ir perduos bylą nagrinėti civilinių bylų teismui, kad būtų nustatyta suma (Baudžiamojo proceso kodekso 539 straipsnis). Tačiau civilinė šalis gali prašyti baudžiamųjų bylų teismo skirti laikiną kompensaciją, neviršijant įrodymais jau pagrįstos žalos ribų. Tiksliau, laikinąja nutartimi nusikaltimo vykdytojui ir jo civiliniam atstovui bus nurodyta kaip žalos atlyginimą sumokėti tam tikrą sumą, kol žalos atlyginimas dar galutinai neapskaičiuotas, ir šis nurodymas yra nedelsiant vykdytinas. Tai yra priemonė, kuri, jums pateikus konkretų prašymą, yra pagrindas nurodyti nusikaltimo vykdytojui sumokėti laikinąją sumą, kai teismas mano, kad jau yra konkrečių atsakomybės, neviršijančios priteistos laikinosios sumos dydžio, įrodymų; faktiškai net ir baudžiamajame procese nebūtina, siekiant apskaičiuoti laikinąją sumą, pateikti įrodymus apie pačios žalos sumą, o pakanka, kad būtų nustatyta, jog buvo padaryta priteistos sumos dydį siekianti žala (Kasacinio teismo baudžiamųjų bylų skyrius, Nr. 12634/2001).

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Pirmą kartą susisiekęs su baudžiamojo persekiojimo institucijomis, būdamas nukentėjusioji šalis, jums suprantama kalba gausite informaciją apie vietines sveikatos priežiūros įstaigas, apgyvendinimo įstaigas ir prieglaudas. Jeigu tarp nukentėjusiųjų yra nepilnamečių, turi būti informuojamas nepilnamečių bylų teismas, kad jis galėtų įvertinti padėtį ir apsaugos priemones. Jeigu prašote, teisėsaugos institucijos turi pareigą bet kuriuo metu padėti jums susisiekti su toliau nurodytomis organizacijomis:

 • paramos aukoms tarnybomis;
 • specializuotomis teisinės paramos institucijomis;
 • advokatų tarybomis (it. Consigli dell’Ordine);
 • nevyriausybinėmis organizacijomis (NVO);
 • teisinio konsultavimo centrais ir teismo medicinos skyriais;
 • valstybinėmis institucijomis, teikiančiomis teisinę paramą (Teisingumo ministerija, Vidaus reikalų ministerija).

Paramos aukoms organizacijos

Nevyriausybinės organizacijos ir asociacijos, dalyvaujančios teikiant teisinę paramą nusikaltimų aukoms

 1. Profesinės sąjungos: Italijos bendroji darbuotojų konfederacija (it. Confederazione Generale Italiana del Lavoro, CGIL), Italijos darbuotojų profesinių sąjungų konfederacija (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori, CISL) ir Italijos darbuotojų sąjunga (Unione Italiana del Lavoro, UIL)
 2. Asociacija „Libera“ [kovos su mafija organizacija] – 0832 683429 ir 683430
 3. Romos moterų prieglauda – 06 6840 172006
 4. Vartotojų asociacijos
 5. Nacionalinis pagyvenusių asmenų teisių asociacijų tinklas (it. Associazioni per i Diritti degli Anziani, ADA) – 06 48907327
 6. Tinklas „Dafne“ (parama smurto aukoms) – 011 5683686

Kovos su prekyba žmonėmis pagalbos linija – 800 290 290

Kovos su smurtu pagalbos linija – 1522

Kovos su diskriminacija pagalbos linija – 800 90 10 10

Pagalbos linija lyties organų žalojimo aukoms – 800 300 558

Pagalbos linija terorizmo ir organizuoto nusikalstamumo aukoms – 06.46548373, 06.46548374, 06.46548375

Pagalbos linija su mafija susijusių nusikaltimų aukoms – 800 191 000

Pagalbos linija turto prievartavimo ir lupikavimo aukoms – 800-999-000

Pagalbos linija visomis kalbomis, skirta pranešti apie diskriminacijos ir rasizmo incidentus – 800 90 10 10

Skubios pagalbos linija nepilnamečiams – 114

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Parama aukoms teikiama nemokamai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Smurtiniai nusikaltimai gali turėti traumuojantį poveikį nukentėjusiajam, būdamas nukentėjusysis galite kreiptis pagalbos į atitinkamas valstybines tarnybas, kurias administruoja vietinė sveikatos priežiūros institucija (it. Azienda Sanitaria Locale, ASL), pvz., šeimos konsultavimo centrus (consultorio familiare), ir vietos savivaldybė (administruoja socialines tarnybas). Jeigu tarp nukentėjusiųjų yra nepilnamečių, turi būti informuojamas nepilnamečių bylų teismas, kad jis galėtų įvertinti padėtį ir apsaugos priemones. Jeigu prašote, policijos institucijos (karinė policija (it. Carabinieri), valstybinė policija, savivaldybės policija ir kt.) turi pareigą bet kuriuo metu padėti jums susisiekti su toliau nurodytomis organizacijomis. Kai kurios prieglaudos turi saugius būstus, kuriuose sunkesniais atvejais galite būti apgyvendintas siekiant išvengti tolesnio smurto. Siekdamas gauti informacijos ir (arba) susisiekti su prieglaudomis savo vietovėje, taip pat galite paskambinti nemokamu telefono numeriu 1522, kurį administruoja Italijos Ministro Pirmininko tarnyba. Jeigu patiriate asmeninių sunkumų, taip pat galite prašyti pagalbos iš paramos administratoriaus (it. Amministratore di Sostegno), asmens, kuris dirba vadovaujamas civilinių bylų teismo globos skyriaus ir privalo nemokamai padėti sunkumų, įskaitant laikinus sunkumus, patiriantiems asmenims, pasirūpinti jų poreikiais. Galite tiesiogiai pateikti prašymą civilinių bylų teismui arba paaiškinti savo sunkumus vietos savivaldybės socialinėms tarnyboms, kad jos galėtų informuoti prokuratūros civilinių reikalų tarnybą, o ši galėtų jūsų naudai nurodyti imtis veiksmų.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Nevyriausybinės organizacijos teikia įvairią paramą, įskaitant psichologinę paramą, laikinąjį būstą prieglaudose ir kitose panašiose įstaigose, teisinę paramą ir konsultacijas, materialinę paramą, paramą būtiniesiems poreikiams patenkinti ir kt.

Paskutinis naujinimas: 13/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Kipras

Esate laikomas nukentėjusiuoju, jei patyrėte žalą (pvz., jei buvote sužeistas arba jei jūsų asmeninis turtas buvo sugadintas arba pavogtas ir kt.) dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika. Jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros individualios teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Kipre baudžiamasis procesas pradedamas policijos atliekamu nusikalstamos veikos tyrimu. Užbaigus tyrimą, byla perduodama Respublikos generaliniam prokurorui, kuris sprendžia ar kelti baudžiamąją bylą. Jeigu pakanka nusikalstama veika įtariamo asmens kaltę patvirtinančių įrodymų, generalinis prokuroras perduos bylą teismui. Išnagrinėjęs surinktus įrodymus, teismas nuspręs, ar atsakovas yra kaltas ir jį nuteis arba išteisins.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4 - Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją, įvykus nusikaltimui, man suteiks valdžios institucija (pvz., policija, prokuroras), man dar nė nepranešus apie nusikaltimą?

Policija nedelsdama jus informuos apie jūsų teisę gauti toliau nurodytą informaciją apie:

 1. policijos nuovadą arba policijos departamentą, kur galite pateikti skundą;
 2. paramą, kuri jums gali būti suteikta, ir informaciją apie tai, kas tokią paramą suteiktų, įskaitant, kai taikoma, svarbiausią informaciją apie galimybę gauti medicininę paramą, specialisto paramą, be kita ko, psichologinę paramą, ir kitą apgyvendinimo vietą;
 3. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis teikiama apsauga, įskaitant apsaugos priemones;
 4. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite prašyti kompensacijos;
 5. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis gali būti kompensuotos išlaidos, patirtos dėl dalyvavimo baudžiamajame procese;
 6. tai, kaip ir kokiomis sąlygomis jums turi būti suteiktos vertimo žodžiu ir raštu paslaugos;
 7. procedūras skundams pateikti, jeigu atitinkamas departamentas nesilaiko jūsų teisių;
 8. jūsų bylą tvarkančio policijos pareigūno kontaktinius duomenis ryšio palaikymo tikslais.

Negyvenu ES šalyje, kurioje įvykdytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jeigu gyvenate kitoje valstybėje narėje, Kipro policija paims iš jūsų parodymus iš karto po to, kai pranešite apie nusikaltimą, kad kiltų kuo mažiau procedūros organizavimo sunkumų.

Jeigu nusikaltimas buvo padarytas Kipro Respublikoje, o jūs gyvenate kitoje valstybėje narėje, jūs galite apie nusikaltimą pranešti savo gyvenamosios vietos valstybės narės kompetentingoms institucijoms, jeigu negalite to padaryti arba (sunkaus nusikaltimo atveju) nenorite to daryti Kipre.

Jeigu Kipro policijai pateikiate skundą dėl kitoje ES valstybėje narėje padaryto nusikaltimo, o Kipro policija neturi jurisdikcijos pradėti proceso, ji turi pateikti šį skundą valstybės narės, kurioje buvo padarytas nusikaltimas, kompetentingai institucijai.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Kai pranešite apie nusikaltimą policijai, priklausomai nuo to, kokiu procedūros etapu teikiate skundą, gausite toliau nurodytą informaciją:

 1. jūsų bylą tvarkančio policijos pareigūno duomenis;
 2. motyvuotą sprendimą nebetęsti tyrimo ar jį nutraukti arba nevykdyti pažeidėjo baudžiamojo persekiojimo;
 3. informaciją apie teismo posėdžio laiką bei vietą ir nusikaltimo vykdytojui pateiktų kaltinimų pobūdį;
 4. informaciją, kuria remiantis jus galima informuoti apie baudžiamojo proceso eigą. Išimtinėmis aplinkybėmis, kai atskleidus tokią informaciją gali būti padarytas neigiamas poveikis tinkamam bylos nagrinėjimui, Kipro Respublikos generaliniam prokurorui pateikus motyvuotą nuomonę ši informacija gali būti neteikiama;
 5. informaciją apie jūsų teisę būti informuojamam, jeigu asmuo, kuris yra sulaikytas, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas arba kuris yra nuteistas už nusikaltimą, susijusį su jumis, yra paleidžiamas arba pabėga. Minėta informacija gali būti neteikiama, jeigu nusikaltimo vykdytojui tai gali sukelti žalos arba sukeltų žalos.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas, arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Jeigu norite pranešti apie nusikaltimą, tačiau nesuprantate graikų kalbos arba ja nekalbate, galite pateikti skundą savo suprantama kalba, gaudami reikiamą kalbinę pagalbą.

Be to, policija turi užtikrinti, kad jums būtų pasiūlyta:

 • nemokamos vertimo žodžiu paslaugos tyrimo metu, jeigu nesuprantate graikų kalbos arba ja nekalbate;
 • jums pateikus rašytinį prašymą – nemokamas visos tyrimo metu surinktos informacijos vertimas raštu, jeigu tokia informacija yra būtina, kad galėtumėte pasinaudoti savo teisėmis.

Kaip valdžios institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

 • Policija su jumis bendraus paprasta ir suprantama kalba, atsižvelgdama į jūsų asmeninę padėtį, įskaitant bet kokią negalią, galinčią turėti poveikį jūsų gebėjimui suprasti ar būti suprastam. Bendravimas tiek žodžiu, tiek raštu turi vykti neįgaliesiems priimtina forma, kai reikia, įskaitant Brailio raštą arba gestų kalbą.
 • Jeigu esate nepilnametis ir jums dar nėra 18 metų, jus įvertins pagal amžių, brandos lygį, požiūrius, poreikius ir nuogąstavimus, taip užtikrinant, kad jūs galėtumėte suprasti ir būti suprastas. Vienas iš jūsų tėvų, globėjas ar kitas teisinis atstovas bus informuotas apie visas jums svarbias teises.
 • Pirmą kartą susisiekus su policija jus gali lydėti pasirinktas asmuo, išskyrus atvejus, kai tai kenkia jūsų interesams arba proceso eigai. Jeigu esate neįgalus, jūsų pasirinktas asmuo jus gali lydėti nuo bylos nagrinėjimo pradžios iki pabaigos.

Be to, jeigu esate nepilnametis, Socialinės paramos tarnyba (prireikus per vertėją) jums suteiks informaciją jūsų suprantama kalba, deramai atsižvelgdama į jūsų amžių ir brandos lygį. Jeigu esate neįgalus, informaciją gausite suprantamu būdu (pvz., gestų kalba).

Paramos aukoms tarnybos

Paramos aukoms paslaugas teikia toliau nurodytos organizacijos:

 • Medicinos tarnyba,
 • Socialinės paramos tarnyba,
 • Psichikos sveikatos tarnyba,
 • Švietimo psichologijos tarnyba prie Švietimo ir kultūros ministerijos,
 • nevyriausybinės organizacijos.

Darbo, paramos ir socialinės apsaugos ministerijos Socialinės paramos tarnyba teikia paramą pažeidžiamoms grupėms, įskaitant nusikaltimų aukas:

 • remia šeimas, kad jų nariai galėtų veiksmingai atlikti savo vaidmenis ir pareigas; sprendžia šeimų ginčus, keliančius grėsmę šeimos vientisumui; užtikrina vaikų saugumą ir gerovę; užkerta kelią nusikalstamam elgesiui ir smurtui namuose ir skatina asmenų, kuriems būdingas asocialus elgesys ir polinkis nusikalsti, reabilitaciją;
 • remia pažeidžiamas grupes;
 • padeda vietos bendruomenėms nustatyti ir patenkinti konkrečius pažeidžiamų grupių poreikius;
 • padeda nukentėjusiesiems susisiekti su kitomis kompetentingomis institucijomis ir NVO, kurios gali suteikti papildomų paslaugų ir paramą.

Ar policija mane automatiškai nukreips į paramos aukoms tarnybą?

Policija jus nukreips į vyriausybines ar kitas paramos ir pagalbos tarnybas, jeigu manys, kad tai reikalinga, ir informuos apie minėtas tarnybas.

Kaip saugomas mano privatumas?

Policijos pareigūnai privalo laikytis Konstitucijos reikalavimų, taikytinų teisės aktų ir Policijos elgesio kodekso, kuriais užtikrinama, kad būtų laikomasi jūsų privatumo, būtų gerbiamas jūsų šeimos gyvenimas ir būtų tinkamai saugomi jūsų asmens duomenys.

Pagal teisės aktus jūsų vardas bei pavardė ir jūsų parodymų turinys jokiomis aplinkybėmis negali būti skelbiami ar kokiu nors būdu atskleidžiami.

Duomenų tvarkymas reglamentuojamas specialiais teisės aktais, kuriais užtikrinama jūsų asmens duomenų apsauga.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, prieš tai turiu pranešti apie nusikaltimą?

Taip. Po to, kai pateikiate skundą policijai, Socialinės paramos tarnyba užtikrins, kad pagal jūsų poreikius jums būtų suteiktos nemokamos paramos paslaugos, įskaitant NVO, galinčių suteikti specialią paramą, paslaugas.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Policija imsis visų reikiamų veiksmų jūsų saugumui užtikrinti, ypač tais atvejais, kai reikia nustatyti specialią apsaugą. Taigi, priklausomai nuo nusikalstamos veikos pobūdžio ir (arba) aplinkybių, jūsų asmeninės padėties ir galimų specialiųjų apsaugos poreikių, įvairiais baudžiamojo proceso etapais gali būti taikomos konkrečios apsaugos priemonės:

1) Nukentėjusiojo integravimas į nukentėjusiųjų apsaugos programas, kurias prižiūri ir kontroliuoja generalinis prokuroras

Generalinio prokuroro sprendimu jūs galite būti integruotas į liudytojų apsaugos programą, apimančią policijos priemones jūsų asmeniniam saugumui ir, prireikus, jūsų šeimos saugumui užtikrinti.

2) Nukentėjusiojo apsauga nusikalstamos veikos tyrimo metu:

Atliekant nusikalstamos veikos tyrimą:

 • kai pateiksite skundą, policija nedelsdama jus apklaus;
 • apklausų turi būti kuo mažiau ir jos vykdomos tik tuo atveju, jei tai tikrai būtina nusikalstamos veikos tyrimo tikslais;
 • jus gali lydėti jūsų teisinis atstovas arba pasirinktas asmuo, išskyrus atvejus, kai dėl bet kurio iš šių asmenų arba dėl jų abiejų yra priimtas pagrįstas priešingas sprendimas;
 • sveikatos patikrinimų turi būti kuo mažiau ir jie atliekami tik tada, kai tai tikrai būtina baudžiamojo proceso tikslams pasiekti.

3) Nukentėjusiųjų, turinčių specialiųjų apsaugos poreikių, teisė į apsaugą baudžiamojo proceso metu:

Jeigu nustatoma, kad esate specialiųjų apsaugos poreikių turintis nukentėjusysis, jums suteikiamos toliau nurodytos galimybės:

 • visos apklausos vykdomos tam skirtose arba pritaikytose patalpose;
 • visas apklausas vykdo kvalifikuoti atitinkamos srities specialistai;
 • visas apklausas vykdo tas pats asmuo, išskyrus atvejus, kai tai prieštarautų veiksmingam teisingumo užtikrinimui, ir
 • jeigu esate seksualinio smurto, smurto dėl lyties ar smurto artimoje aplinkoje auka, apklausas vykdo tos pačios lyties asmuo kaip ir jūs, jei to pageidaujate ir jei dėl to nebus pakenkta tyrimo eigai.

Visų pirma:

Jeigu esate smurto namuose auka:

 • neleidžiama jūsų parodymuose atskleisti asmeninės informacijos;
 • galite būti nukreiptas į Smurto šeimoje prevencijos ir šalinimo asociacijos administruojamą prieglaudą;
 • teismas gali nurodyti sulaikyti kaltinamąjį, kol byla bus perduota teismui, arba jį paleisti su sąlyga, kad jis neatvyks pas savo šeimos narius ir niekaip prie jų nepriekabiaus.

Jeigu esate nepilnametė seksualinės prievartos auka:

 • jūsų parodymuose neturi būti atskleidžiama jūsų asmeninė informacija;
 • Darbo, paramos ir socialinės apsaugos ministerijos Socialinės paramos tarnyba imsis visų reikiamų veiksmų jūsų saugumui užtikrinti, jeigu jūsų interesai prieštarauja jūsų tėvų interesams.

Jeigu esate prekybos žmonėmis ir išnaudojimo auka:

 • neleidžiama jūsų parodymuose atskleisti asmeninės informacijos;
 • bet kuris jūsų padėtį žinantis valdžios pareigūnas turi apie jūsų bylą pranešti Socialinės paramos tarnybai, o ši turi jus informuoti apie jūsų teises;
 • turite teisę į apsaugą be diskriminacijos, neatsižvelgiant į jūsų teisinį statusą ar galimą bendradarbiavimą su policija.

Kas gali suteikti man apsaugą?

Už apsaugos suteikimą visų pirma atsakinga policija. Jeigu reikia, policija, siekdama užtikrinti veiksmingą jūsų apsaugą, bendradarbiaus su kitomis kompetentingomis viešojo arba privačiojo sektoriaus įstaigomis.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę nusikaltimo vykdytojo daromą žalą?

Policija įvertins jūsų bylą, siekdama:

a) nustatyti galimus specialiuosius apsaugos poreikius ir

b) nustatyti, ar dėl ypatingo jūsų pažeidžiamumo, dėl kurio jūs galite nukentėti nuo antrinės arba pakartotinės viktimizacijos, bauginimo ir keršto, baudžiamojo proceso metu jums būtų naudingos specialiosios priemonės.

Asmeninis įvertinimas atliekamas aktyviai dalyvaujant jums, jį atliekant atsižvelgiama į jūsų pageidavimus, įskaitant ir jūsų pageidavimą nesinaudoti specialiosiomis priemonėmis.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę baudžiamosios teisenos sistemos daromą žalą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Asmeninis vertinimas – tai, be kita ko, jums būdingos antrinės arba pakartotinės viktimizacijos rizikos vertinimas, kad būtų išvengta bet kokios galimybės jums nukentėti nuo baudžiamosios teisenos įstaigų antrinės ir (arba) pakartotinės viktimizacijos.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Labai pažeidžiamoms aukoms teikiama tokia apsauga:

1) Nukentėjusiojo integravimas į nukentėjusiųjų apsaugos programas, kurias prižiūri ir kontroliuoja generalinis prokuroras

Generalinio prokuroro sprendimu jūs galite būti integruotas į liudytojų apsaugos programą, apimančią policijos priemones jūsų asmeniniam saugumui ir, prireikus, jūsų šeimos saugumui užtikrinti.

2) Nukentėjusiojo apsauga nusikalstamos veikos tyrimo metu:

Atliekant nusikalstamos veikos tyrimą:

 • kai pateiksite skundą, policija nedelsdama jus apklaus;
 • apklausų turi būti kuo mažiau ir jos vykdomos tik tuo atveju, jei tai tikrai būtina nusikalstamos veikos tyrimo tikslais;
 • jus gali lydėti jūsų teisinis atstovas arba pasirinktas asmuo, išskyrus atvejus, kai dėl bet kurio iš šių asmenų arba dėl jų abiejų yra priimtas pagrįstas priešingas sprendimas;
 • reikiamų sveikatos patikrinimų turi būti kuo mažiau ir jie atliekami tik tada, kai tai tikrai būtina baudžiamojo proceso tikslams pasiekti.

3) Nukentėjusiųjų, turinčių specialiųjų apsaugos poreikių, apsauga baudžiamojo proceso metu

Jeigu nustatoma, kad esate specialiųjų apsaugos poreikių turintis nukentėjusysis, jums suteikiamos toliau nurodytos galimybės:

 • visos apklausos vykdomos tam skirtose arba pritaikytose patalpose;
 • visas apklausas vykdo kvalifikuoti atitinkamos srities specialistai;
 • visas apklausas vykdo tas pats asmuo, išskyrus atvejus, kai tai prieštarautų veiksmingam teisingumo užtikrinimui, ir
 • jeigu esate seksualinio smurto, smurto dėl lyties ar smurto artimoje aplinkoje auka, apklausas vykdo tos pačios lyties asmuo kaip ir jūs, jeigu jūs to pageidaujate ir jeigu dėl to nebus pakenkta tyrimo eigai.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Jeigu esate nepilnametis, jūsų interesai įvertinami kiekvienu konkrečiu atveju atsižvelgiant į jūsų amžių, brandos lygį, požiūrius, poreikius ir nuogąstavimus ir apsaugomi.

Būdamas nepilnametis, turite papildomų teisių:

 • viso proceso metu jus gali lydėti tėvai arba Socialinės paramos tarnybos pareigūnas, jeigu jumis rūpinasi Socialinės paramos tarnyba;
 • jeigu esate smurto namuose auka, jūsų vardu skundą gali pateikti Socialinės paramos tarnybos socialinių paslaugų direktorius ir gali būti taikomos visos jūsų saugumui reikalingos priemonės.
 • jeigu esate seksualinės prievartos auka, jūsų vardu skundą gali pateikti bet kuris valdžios pareigūnas ir gali būti taikomos visos jūsų saugumui reikalingos priemonės.
 • jeigu esate nelydimas, jūs pateksite Socialinės paramos tarnybos direktoriaus žinion ir jums bus suteiktos galimybės įgyvendinti savo teises, pvz., teisę į išsilavinimą, sveikatos priežiūros paslaugas ir kt., taip pat jūsų teisę į šeimos susijungimą.
 • Teisė į privatumą. Policija imsis visų teisėtų priemonių, reikalingų siekiant užkirsti kelią viešam informacijos platinimui, jeigu ta informacija galėtų padėti nustatyti jūsų tapatybę.
 • Specialieji apsaugos poreikiai. Policija:
  • turi užtikrinti, kad tyrimas ir baudžiamojo persekiojimo procesas būtų vykdomi neatsižvelgiant į tai, ar jūs arba jūsų atstovas pateikėte oficialų skundą, ir kad baudžiamąjį procesą būtų galima tęsti net ir tuo atveju, kai atsiimate parodymus;
  • turi tęsti tyrimą net ir jums tapus pilnamečiu;
  • atlikdama tyrimą gali įrašyti jūsų apklausas.

Per apklausas jus gali lydėti jūsų teisinis atstovas arba pasirinktas suaugusysis, išskyrus atvejus, kai dėl to asmens yra priimtas pagrįstas priešingas sprendimas.

Apklausos bus vykdomos:

 • nedelsiant nuo to momento, kai apie incidentą pranešama policijai;
 • prireikus tam skirtose arba pritaikytose patalpose;
 • kai reikia, apklausas vykdys atitinkamą kvalifikaciją turintis specialistas;
 • tik tiek, kiek reikalinga nusikalstamos veikos tyrimo ir (arba) proceso tikslais, o apklausų bus vykdoma kuo mažiau;
 • seksualinės prievartos atveju apklausas vykdys tos pačios lyties kaip ir vaikas kvalifikuoti specialistai.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Galite kreiptis paramos į šias paramos aukoms tarnybas:

 • Valstybinę medicinos tarnybą,
 • Psichikos sveikatos tarnyba,
 • Socialinės paramos tarnyba,
 • Švietimo psichologijos tarnybą (nepilnamečio atveju),
 • Smurto šeimoje prevencijos ir šalinimo asociaciją – ji administruoja specialią karštąją liniją (1440) smurto namuose aukoms;
 • paramos aukoms veiklą vykdančias NVO.

Teisės aktuose nustatyta, kad galite nusikaltimo vykdytojui pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo. Taip pat galite kreiptis į Socialinės paramos tarnybą informacijos apie savo teisę reikalauti žalos atlyginimo.

Mano šeimos narys mirė įvykdžius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Galite kreiptis paramos į šias paramos aukoms tarnybas:

 • Valstybinę medicinos tarnybą,
 • Psichikos sveikatos tarnyba,
 • Socialinės paramos tarnyba,
 • Švietimo psichologijos tarnybą (nepilnamečio atveju),
 • Smurto šeimoje prevencijos ir šalinimo asociaciją – ji administruoja specialią karštąją liniją (1440) smurto namuose aukoms;
 • paramos aukoms veiklą vykdančias NVO.
  • Teisės aktuose nustatyta, kad galite nusikaltimo vykdytojui pateikti ieškinį dėl žalos atlyginimo. Taip pat galite kreiptis į Socialinės paramos tarnybą informacijos apie savo teisę reikalauti žalos atlyginimo.

Mano šeimos narys yra nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Galite kreiptis paramos į šias paramos aukoms tarnybas:

 • Valstybinę medicinos tarnybą,
 • Psichikos sveikatos tarnyba,
 • Socialinės paramos tarnyba,
 • Švietimo psichologijos tarnybą (nepilnamečio atveju),
 • Smurto šeimoje prevencijos ir šalinimo asociaciją – ji administruoja specialią karštąją liniją (1440) smurto namuose aukoms;
 • paramos aukoms veiklą vykdančias NVO.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokios taikomos sąlygos? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Kipre nėra teisės aktų sistemos, kuria būtų reglamentuojamos tarpininkavimo paslaugos.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Teisės aktai, kuriais reglamentuojamos jūsų teisės:

 • 2000–2015 m. Smurto namuose prevencijos ir nukentėjusiųjų apsaugos įstatymas.
 • 2014 m. Seksualinės prievartos, seksualinės prievartos prieš vaikus ir vaikų pornografijos prevencijos ir kontrolės įstatymas.

Su teisės aktais, kuriais reglamentuojamos jūsų teisės, galite susipažinti Kipro advokatūros interneto svetainėje: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.cylaw.org/

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Savo skundą galite pateikti bet kurioje policijos nuovadoje. Policija pradės tirti jūsų bylą iš karto, kai tik pateiksite oficialų skundą ir rašytinius parodymus.

Kaip galiu sužinoti, kaip tiriama ši byla?

Informaciją apie bylos eigą galite gauti iš jūsų bylai priskirto policijos pareigūno (tyrėjo). Kai jūsų byla perduodama teismui, informaciją apie proceso eigą galite gauti iš jūsų bylą teisme tvarkančio Teisės skyriaus pareigūno.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokios taikomos sąlygos?

Nemokamą teisinę pagalbą galite gauti, kai vyksta Nemokamos teisinės pagalbos teikimo įstatyme numatytas procesas, su konkrečių rūšių žmogaus teisių pažeidimais susijęs procesas.

Su konkrečių rūšių žmogaus teisių pažeidimais susijęs procesas – tai:

a) civilinio teismo proceso, pradėto Kipro Respublikoje dėl žalos, kuri buvo padaryta asmeniui kaip konkrečių žmogaus teisių pažeidimų rezultatas, bet kuris etapas, arba

b) bet kurio asmens pradėtas baudžiamasis procesas, jei reikalavimas susijęs su konkrečių rūšių žmogaus teisių pažeidimais.

Pagal minėtąjį įstatymą teikiamos teisinės pagalbos forma:

a) konsultavimas, pagalba ir atstovavimo paslaugos, teikiamos vykstant civiliniam procesui, pradėtam Kipro Respublikoje, arba baudžiamajame procese, ir

b) tik konsultavimas vykstant civiliniam procesui, pradėtam ne Kipro Respublikoje.

Pagal minėtąjį įstatymą ginamos žmogaus teisės yra saugomos remiantis:

a) Kipro Respublikos Konstitucijos II skirsniu;

b) 1962 m. Įstatymu dėl Europos žmogaus teisių konvencijos ratifikavimo;

c) 1967–1995 m. įstatymais dėl Tarptautinės konvencijos dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo ratifikavimo;

d) 1969 m. Įstatymu dėl Tarptautinių paktų (Ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių; Pilietinių ir politinių teisių) ratifikavimo;

e) 1989 m. Įstatymu dėl Europos konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą ratifikavimo;

f) 1990 m. ir 1993 m. įstatymais dėl Konvencijos prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą ratifikavimo;

g) 1985 m. Įstatymu dėl JT Konvencijos dėl visų formų diskriminacijos panaikinimo moterims ratifikavimo;

h) 1990 m. Įstatymu dėl Vaiko teisių konvencijos ratifikavimo.

Nemokama teisinė pagalba teikiama:

 • bet kuriam asmeniui, kuris yra prekybos žmonėmis auka, kai apylinkės teisme vyksta procesas dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal Įstatymą dėl prekybos žmonėmis ir išnaudojimo prevencijos bei šalinimo ir nukentėjusiųjų apsaugos;
 • bet kuriam nepilnamečiam asmeniui, kuris yra prekybos žmonėmis auka, kai apylinkės teisme vyksta procesas dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal Įstatymą dėl prekybos žmonėmis ir išnaudojimo prevencijos bei šalinimo ir nukentėjusiųjų apsaugos;
 • bet kuriam nepilnamečiam asmeniui, kuris yra viliojimo seksualiniais tikslais, vaikų pornografijos, seksualinio išnaudojimo ir (arba) seksualinės prievartos auka, kai apylinkės teisme vyksta procesas dėl žalos atlyginimo priteisimo pagal Seksualinės prievartos, seksualinės prievartos prieš vaikus ir vaikų pornografijos prevencijos ir kontrolės įstatymą.

Be to, bet kuris vaikas, kuris yra nukentėjęs nuo bet kurios iš Seksualinės prievartos, seksualinės prievartos prieš vaikus ir vaikų pornografijos prevencijos ir kontrolės įstatyme aprašytų nusikalstamų veikų, neatsižvelgiant į tai, ar jis nori bendradarbiauti su prokuratūra atliekant nusikalstamos veikos tyrimą, vykdant baudžiamąjį persekiojimą ar nagrinėjant bylą teisme, turi teisę bet kuriuo proceso etapu tiesiogiai naudotis nemokamu konsultavimu pagal Teisininkų įstatymą, taip pat teisę į nemokamą teisinę pagalbą, jeigu jis neturi reikiamų lėšų, neatsižvelgiant į Įstatymo dėl teisinės pagalbos nuostatas.

Jeigu nukentėjęs vaikas turi teisę turėti atstovą, jis gali gauti teisines konsultacijas ir jam gali būti paskirtas teisinis atstovas, veikiantis jo vardu procese, kuriame kyla arba gali kilti interesų konfliktas tarp nukentėjusio vaiko ir tėvų pareigų turėtojų.

Bet kuris asmuo, kuris yra nukentėjęs nuo bet kurio iš Įstatyme dėl prekybos žmonėmis ir išnaudojimo prevencijos bei šalinimo ir nukentėjusiųjų apsaugos aprašytų nusikaltimų, neatsižvelgiant į tai, ar jis nori bendradarbiauti su prokuratūra atliekant nusikalstamos veikos tyrimą, vykdant baudžiamąjį persekiojimą ar nagrinėjant bylą teisme, turi teisę tiesiogiai naudotis nemokamu konsultavimu pagal Teisininkų įstatymą, taip pat teisę į nemokamą teisinę pagalbą pagal Įstatymo dėl teisinės pagalbos nuostatas, jeigu jis neturi reikiamų lėšų.

Siekiant gauti nemokamą teisinę pagalbą, teismui, kuriame turi būti nagrinėjama jūsų byla, reikia pateikti rašytinį prašymą. Teismas gali išduoti nemokamos teisinės pagalbos orderį, remdamasis:

a) Paramos biuro socialine-finansine ataskaita, kurioje aprašoma jūsų ir jūsų šeimos finansinė padėtis, jūsų reguliarios pajamos arba bet kurios kitos jūsų darbo ar kitų šaltinių pajamos, jūsų ir jūsų šeimos standartinės pragyvenimo išlaidos ir visi kiti galimi jūsų įsipareigojimai ar poreikiai;

b) padėties sunkumu arba bet kuriomis kitomis aplinkybėmis, kad galėtų nustatyti, ar siekiant teisingumo būtų naudinga jums suteikti nemokamą teisinę pagalbą jūsų bylos argumentams parengti ir bylai tvarkyti.

Teisinės pagalbos gavėjai turi teisę iš advokatų, kurie pagal taikytinus įstatymus teikia nemokamą teisinę pagalbą, pasirinkti advokatą, kuris jiems teiks šią pagalbą. Jeigu pagalbos gavėjas nepaskiria savo pasirinkto advokato, teismas pagal taikytinas teisės nuostatas skiria advokatą iš Kipro advokatūros parengto sąrašo.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Kipro Respublika jums kompensuos visas įstatyme numatytas išlaidas. Informacija apie tai, kaip ir kokiomis sąlygomis galite reikalauti atlyginti išlaidas, teikiama Policijos pajėgų Apylinkės prokuratūros skyriuose.

Ar galiu pateikti skundą, jei mano byla nutraukiama jos neperdavus teismui?

Jeigu tyrimas arba baudžiamasis persekiojimas nebevykdomas arba yra nutrauktas, galite prašyti policijos pateikti motyvuotą sprendimą.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Teisminio nagrinėjimo procese galite dalyvauti kaip prokuratūros liudytojas ir duoti parodymus bylą nagrinėjančiam teismui.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu ar galiu pasirinkti aukos, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

Baudžiamajame procese jūs atliekate prokuratūros liudytojo funkciją. Jeigu teikiate ieškinį nusikaltimo vykdytojui dėl žalos atlyginimo, prisiimate ieškovo funkciją atitinkamame civiliniame procese.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Būdamas prokuratūros liudytojas, privalote duoti parodymus bylą nagrinėjančiam teismui. Jeigu jūs pateikėte ieškinį dėl žalos atlyginimo, informaciją apie savo teises ir pareigas galite gauti iš advokato, kuris veda jūsų bylą civiliniame teisme.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar pateikti liudijimą? Kokios taikomos sąlygos?

Vykstant procesui, kuriame jūs esate prokuratūros liudytojas, galite perskaityti ir patvirtinti parodymus, kuriuos davėte policijai, arba pateikti įrodymus, kuriuos pateikėte policijai tyrimo metu. Jeigu norite padaryti pareiškimą arba duoti parodymus, kurių nedavėte kaip pradinių parodymų, arba pateikti įrodymus, kurių nepateikėte policijai, turėtumėte pasikonsultuoti su jūsų bylą teisme tvarkančio Teisės skyriaus direktoriumi.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Teisminio nagrinėjimo metu prokuroras jus informuos, kada ir kaip vyks bylos nagrinėjimo posėdžiai, ir nurodys nusikaltimo vykdytojui pateiktų kaltinimų pobūdį. Taip pat galite prašyti, kad jus informuotų apie visas galutines nutartis, priimtas proceso eigoje.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Susipažinti su bylos medžiaga neturite teisės.

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Neturite teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimo. Teisę pateikti apeliacinį skundą turi Respublikos generalinis prokuroras.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Nuosprendžiu jūsų advokatas gali pasinaudoti, jeigu teikiate ieškinį nusikaltimo vykdytojui dėl žalos atlyginimo.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Pasibaigus teisminiam nagrinėjimui, turite teisę, priklausomai nuo jūsų poreikių tuo konkrečiu momentu, pagrįstą laiką gauti paramą ir apsaugą.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Jūsų prašymu policija gali jus informuoti apie nuosprendį, kurį nusikaltimo vykdytojo atžvilgiu priėmė teismas.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Jūsų prašymu jūs galite būti informuojamas:

a) jeigu asmuo, kuris yra sulaikytas, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas arba kuris yra nuteistas už nusikaltimą, susijusį su jumis, yra paleidžiamas arba pabėga iš įkalinimo vietos;

b) jeigu paskelbiamos bet kokios aktualios jūsų apsaugos priemonės, kai asmuo, kuris yra sulaikytas, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas arba kuris yra nuteistas už nusikaltimus, susijusius su jumis, yra paleidžiamas arba pabėga.

Pažymima, kad minėta informacija gali būti neteikiama, jeigu nusikaltimo vykdytojui tai gali sukelti žalos arba sukeltų žalos.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Neturite teisės būti įtrauktas priimant sprendimus dėl nusikaltimo vykdytojo paleidimo arba lygtinio paleidimo.

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4 - Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Turite teisę iškelti bylą teisme nusikaltimo vykdytojui už jūsų atžvilgiu padarytą nusikaltimą. Taip pat galite kreiptis į Socialinės paramos tarnybą informacijos apie teisę reikalauti žalos atlyginimo.

18 metų neturintys nepilnamečiai turi teisę pateikti ieškinį visoms atsakingoms šalims dėl žalos atlyginimo už nusikaltimus, numatytus Seksualinės prievartos, seksualinės prievartos prieš vaikus ir vaikų pornografijos prevencijos ir kontrolės įstatyme, ir už žmogaus teisių pažeidimus. Nusikaltimo vykdytojui tenka atitinkama civilinė atsakomybė atlyginti visą konkrečią ar bendrą nukentėjusiųjų patirtą žalą.

Bet kuris asmuo, kuris pagal Įstatymą dėl prekybos žmonėmis ir išnaudojimo prevencijos bei šalinimo ir nukentėjusiųjų apsaugos yra nukentėjusysis, turi teisę pateikti ieškinį visoms atsakingoms šalims dėl žalos atlyginimo už bet kokias jo atžvilgiu padarytas minėtame įstatyme numatytas nusikalstamas veikas, taip pat už žmogaus teisių pažeidimus. Nusikaltimo vykdytojui tenka atitinkama civilinė atsakomybė atlyginti visą konkrečią ar bendrą nukentėjusiųjų patirtą žalą, įskaitant bet kokius įsiskolinimus nukentėjusiesiems už priverstinį darbą.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė atlyginti man žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Jeigu nusikaltimo vykdytojas nesumoka jums teismo priteistos žalos atlyginimo sumos, per savo advokatą galite kreiptis į teismą, kuris išduos nusikaltimo vykdytojui nurodymą sumokėti priteistą žalos atlyginimą; jeigu nusikaltimo vykdytojas šio nurodymo neįvykdys, jis bus iš karto suimtas ir įkalintas.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokios taikomos sąlygos?

Įstatyme nenumatyta, kad valstybė nukentėjusiesiems sumokėtų avansą.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Valstybė smurtinių nusikaltimų aukoms ar jų išlaikomiems asmenims gali sumokėti kompensaciją 1997 m. Įstatyme dėl kompensacijos smurtinių nusikaltimų aukoms (Įstatymas 51(I)/97) nurodyta forma, jeigu:

a) nukentėjusysis arba jo išlaikomi asmenys dėl bet kokios priežasties iš nusikaltimo vykdytojo negali gauti kompensacijos, ir

b) kompensacijos negalima gauti ir iš kitų šaltinių arba tokia kompensacija yra mažesnė negu minėtame įstatyme numatyta suma.

Pagal minėtą įstatymą kompensacija yra mokėtina net ir tais atvejais, kai nusikaltimo vykdytojo atžvilgiu negalima vykdyti baudžiamojo persekiojimo ar priimti nuosprendžio.

Jeigu iš kitų šaltinių prieinama kompensacija yra mažesnė negu numatyta minėtame įstatyme, valstybė sumoka skirtumą.

Įstatyme taip pat nustatytos aplinkybės, kuriomis kompensaciją atsisakoma išmokėti, ir papildomai nustatoma, ką apima mokėtinos kompensacijos suma.

„Smurtinis nusikaltimas“ – bet kuris Kipro Respublikoje padarytas tyčinis nusikaltimas, įvykdytas naudojant prievartą ir tiesiogiai sukeliant mirtį, padarant sunkų kūno sužalojimą arba sutrikdant sveikatą, įskaitant bet kurias toliau nurodytas nusikalstamas veikas, jei jos sukelia minėtus padarinius:

tyčinis nužudymas (203 ir 204 straipsniai), pasikėsinimas nužudyti (214 straipsnis), išžaginimas (144 straipsnis), pasikėsinimas išžaginti (146 straipsnis), žmogaus pagrobimas (148 straipsnis), jaunesnės nei 16 metų moters pagrobimas (149 straipsnis), veiksmai, kuriais siekiama padaryti sunkų kūno sužalojimą (228 straipsnis), sunkus kūno sužalojimas (231 straipsnis), pasikėsinimas sužaloti naudojant sprogmenis (232 straipsnis), piktavalis nuodų naudojimas (233 straipsnis), sužalojimas (234 straipsnis), užpuolimas, kurio metu padaromas kūno sužalojimas (243 straipsnis), kiti užpuolimai (244 straipsnis), nusikaltimai asmens laisvei (245–254 straipsniai), padegimas (315 straipsnis).

Prašymas sumokėti kompensaciją pagal minėtą įstatymą turi būti pateiktas Socialinės apsaugos tarnybos direktoriui per pagrįstą laiką, bet kuriuo atveju per dvejus metus atitinkamai nuo kūno sužalojimo ir (arba) sveikatos sutrikdymo ar mirties sukėlimo.

Prie prašymo turi būti pridėta policijos ataskaita, sveikatos pažyma ir visi kiti dokumentai, kurie gali būti naudingi prašymui įvertinti. Socialinės apsaugos tarnybos direktorius savo nuožiūra gali prireikus paprašyti papildomų įrodymų, įskaitant patvirtinimą, kad kompensacija nebuvo arba nebus mokama iš kitų šaltinių, taip pat prašymą pateikusio asmens priesaika patvirtintą deklaraciją.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nepripažintas kaltu?

Kompensacijos skyrimas nukentėjusiesiems nuo to, ar nusikaltimo vykdytojas nuteisiamas, nepriklauso. Teismas priima nutartį dėl žalos atlyginimo priteisimo vykstant ieškinio dėl žalos atlyginimo nagrinėjimo procesui, kuris akivaizdžiai nesusijęs su baudžiamojo proceso rezultatais.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl pateikto ieškinio dėl kompensacijos?

Negalite gauti specialios išmokos, nes įstatymu ji nenumatyta.

Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Policija………199/1460

Valstybinė ligoninių pirmosios pagalbos tarnyba

Apylinkės socialinės paramos tarnyba

Švietimo psichologijos tarnyba

Psichikos sveikatos tarnyba

Paramos aukoms pagalbos linija

Nevyriausybinės organizacijos

Kipro Respublikoje veikia toliau nurodytos pagalbos linijos:

1460 – Piliečių karštoji linija

1440 – Smurto namuose karštoji linija

1498 – Informavimo apie narkotikus ir pagalbos linija

116111 – Paramos vaikams ir paaugliams linija

116000 – Dingusių vaikų karštoji linija

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Vyriausybinių agentūrų ir NVO teikiama parama aukoms yra nemokama.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Iš valstybinių tarnybų galite gauti toliau nurodytų rūšių paramą:

 • Sveikatos priežiūros paslaugas teikia medicinos tarnybos
 • Psichologinę paramą teikia Psichinės sveikatos tarnyba ir Švietimo psichologijos tarnyba
 • Apsaugą pagal nusikaltimo vykdytojo atžvilgiu išduotus orderius ir (arba) nukentėjusiojo apsaugos orderius teikia Socialinės paramos tarnyba
 • Tyrimo metu taikomos specialios policijos priemonės pakartotinei viktimizacijai užkardyti
 • Teikiama veiksminga policijos apsauga siekiama užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas ar kiti asmenys nebaugintų ir (arba) nekeršytų
 • Teismo posėdžio metu taikomos teisminės priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti specialių apsaugos poreikių turinčius nukentėjusiuosius (pvz., vaikus, psichosocialinę negalią turinčius nukentėjusiuosius).

Jeigu esate smurto namuose auka, nuo seksualinės prievartos nukentėjęs vaikas arba prekybos žmonėmis auka, Socialinės paramos tarnyba jus informuos apie jūsų teises ir suteiks jums paramą. Ji taip pat padės jums susisiekti su visomis kompetentingomis valstybinėmis agentūromis ir NVO, kurios tvarkys jūsų bylą ir suteiks jums paramą. Jeigu jūsų interesai prieštarauja jūsų tėvų interesams, Socialinės paramos tarnybos direktorius imsis visų reikiamų veiksmų jums apsaugoti.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Iš nevyriausybinių organizacijų galite gauti toliau nurodytų rūšių paramą:

 • psichologinę paramą;
 • apgyvendinimą paramos aukoms prieglaudose.
Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Lietuva

Jūs būsite pripažintas nukentėjusiu nuo nusikalstamos veikos, jeigu Jūs patyrėte žalą, t.y. jeigu buvote sužalotas ar buvo pavogtas Jūsų turtas, kitaip nukentėjote nuo įvykio, kuris turi nusikalstamos veikos požymių pagal nacionalinę teisę. Kaip nukentėjusiajam Jums įstatymas numato konkrečias teises ikiteisminio tyrimo, teisminio proceso metu ir pasibaigus teisminiam nagrinėjimui.

Baudžiamasis procesas Lietuvoje apima ikiteisminį tyrimą ir teisminį nagrinėjimą. Ikiteisminio tyrimo metu policija (ar kita ikiteisminio tyrimo institucija) ir prokuroras tiria įvykį, siekiant nustatyti nusikalstamą veiką padariusį asmenį, renka jos/jo kaltumą patvirtinančius įrodymus. Ikiteisminio tyrimo pabaigoje prokuroras peržiūri visus surinktus įrodymus ir priima sprendimą dėl tolesnės bylos eigos. Jeigu prokuroras mano, kad yra surinkta pakankamai įrodymų, jis/ji perduoda bylą teismui. Priešingu atveju ikiteisminis tyrimas nutraukiamas arba byla grąžinama papildomam tyrimui.

Teisminio nagrinėjimo metu teismas tiria ir vertina surinktus įrodymus ir kviečia visus proceso dalyvius į teismo posėdžius, kuriuose išklauso jų pasisakymų. Teisminio nagrinėjimo pabaigoje teismas skelbia galutinį sprendimą. Priklausomai nuo surinktų įrodymų kaltinamasis yra nuteisiamas ir jam paskiriama bausmė arba pripažįstamas nekaltu ir paleidžiamas.

Ši informacinė priemonė supažindins Jus su atskirais proceso etapais, apibrėžiančiais Jūsų teises nusikalstamos veikos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasikiteisminio tyrimoNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasteisminio nagrinėjimo ar Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspasibaigus teisminiam nagrinėjimui. Skaitykite apie Jums teikiamą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspagalbą ir paramą.

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

1 - Mano teisės ikiteisminio nagrinėjimo metu

Kaip ir kur aš galiu pranešti apie nusikaltimą?

Kaip aš galiu stebėti, ką daro institucijos man pranešus apie nusikaltimą?

Kaip aš galiu būti įtrauktas (dalyvauti) į ikiteisminį tyrimą?

Kokios yra mano kaip liudytojo teisės?

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomas teises?

Kokią informaciją aš galiu gauti iš policijos ar paramos aukoms organizacijų ikiteisminio tyrimo metu?

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Kokias paslaugas ir paramą aš galiu gauti ikiteisminio tyrimo metu?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAr yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Kokia bus mano bylos eiga pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Ar aš galiu skųstis, jeigu mano byla baigiama nepasiekus teismo?

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Daugiau informacijos

Kaip ir kur aš galiu pranešti apie nusikaltimą?

Jeigu Jūs nukentėjote nuo nusikalstamos veikos Lietuvoje Jūs galite apie tai pranešti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspolicijai ar Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprokuratūrai:

 • Žodžiu kreipiantis į artimiausią policijos įstaigą ar Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasprokuratūrą;
 • Kreipiantis su pranešimu raštu;
 • Paskambinant bendruoju pagalbos telefonu 112.

Jūs galite pranešti apie nusikaltimą bet kuria Jums suprantama kalba. Teisėsaugos institucijos Jums turi suteikti nemokamas vertėjo paslaugas.

Bet kuris žinantis apie nusikaltimą asmuo gali apie jį pranešti. Yra dvi svarbios išimtys iš šios taisyklės:

 • Atskirais, įstatyme nustatytais atvejais (pvz., kai kurių seksualinių nusikaltimų, šmeižto, kt.), ikiteisminis tyrimas pradedamas tik tuo atveju, kai yra paties nukentėjusiojo ar jo atstovo skundas. Policija ir prokuroras nepradės ikiteisminio tyrimo, jeigu nėra Jūsų skundo.
 • Kai kuriais atvejais, dėl mažiau pavojingų nusikalstamų veikų, nukentėjęs pats, o ne prokuroras, atlieka kaltintojo vaidmenį. Tokiais atvejais Jūs turite pateikti rašytinį skundą tiesiogiai teismui, ir ikiteisminis tyrimas nebus atliekamas.

Nėra privalomos pareiškimo formos. Remiantis Jūsų pareiškimu policija surašys oficialiai patvirtintos formos “Pareiškimą-protokolą” ir paprašys Jūsų patvirtinti jo turinį bei pasirašyti. Pareiškime-protokole turi būti nurodyta:

 • Informacija apie Jus: vardas, pavardė, gyv. vieta, pilietybė, šeimyninė padėtis, asmens dokumentas (numeris, išdavimo data, vieta), darbovietė, pareigos, profesija, telefonai;
 • Informacija apie nusikalstamą veiką: įvykio aprašymas, žala ir kt.

Tiesiogiai teismui paduodamame skunde turi būti tokia informacija:

 • teismo, kuriam paduodamas skundas, pavadinimas;
 • nusikalstamos veikos padarymo vieta, laikas, padariniai ir kitos esminės aplinkybės;
 • įrodymai, kurie patvirtina skunde ar pareiškime išdėstytas aplinkybes;
 • nukentėjusiojo, nusikalstamos veikos padarymu įtariamo asmens bei liudytojų vardai, pavardės ir gyvenamoji vieta.

Nėra numatyta termino pranešti apie nusikaltimą. Tačiau, po įvykio praėjus tam tikram terminui, policija priims Jūsų pareiškimą, tačiau ikiteisminis tyrimas nebus pradedamas. Šis terminas yra nustatytas įstatymo ir svyruoja nuo dviejų iki 20 metų, priklausomai nuo nusikaltimo rūšies.

Kaip aš galiu stebėti, ką daro institucijos man pranešus apie nusikaltimą?

Policijai pradėjus ikiteisminį tyrimą, Jūsų bylai bus suteiktas identifikacinis numeris. Jūs galite paklausti policijos apie šį numerį ir naudoti numerį stebėti bylos tyrimo progresą.

Kaip aš galiu būti įtrauktas (dalyvauti) į ikiteisminį tyrimą?

Kai policija ar prokuratūra priima sprendimą pradėti ikiteisminį tyrimą, Jūs kaip auka gausite apie tai pranešimą. Pranešimas dažniausiai siunčiamas paštu.

Norėdama dalyvauti nusikaltimo tyrime auka turi gauti iš už bylą atsakingo prokuroro ar policijos pareigūno oficialų įgalinimą. Šiuo oficialiu įgalinimu prokuroras ar policijos pareigūnas oficialiai pripažįsta Jus tiriamo nusikaltimo auka.

Jeigu Jūs pranešėte apie nusikaltimą, toks oficialus įgalinimas suteikiamas automatiškai ir pateikiama tokio sprendimo kopija. Jeigu Jūs apie nusikaltimą nepranešėte, bet tyrimas buvo pradėtas, Jūs turite pateikti prašymą prokurorui ar policijos pareigūnui formaliai pripažinti Jus nusikaltimo auka.

Kada Jūs esate gavęs oficialų įgalinimą dalyvauti nusikaltimo tyrime kaip auka, Jūs galite:

 • Gauti pranešimą apie tai, kada įtariamasis yra suimamas ar kada suimtas asmuo paleidžiamas;
 • Pateikti įrodymus;
 • Pateikti prašymus, įskaitant dėl įrodymų rinkimo;
 • Susipažinti su byloje surinkta medžiaga;
 • Apskųsti policijos pareigūno ar prokuroro veiksmus, kurie Jūsų manymu pažeidžia Jūsų teises ar interesus.

Jeigu Jūs siekiate gauti iš nusikaltėlio nusikaltimu padarytos žalos atlyginimą, Jūs turite pateikti civilinį ieškinį. Pateikdamas civilinį ieškinį Jūs tapsite civiliniu ieškovu.

Tyrimo metu Jūs galite naudotis teisininko pagalba nepriklausomai nuo Jūsų vaidmens procese. Jūs galite naudotis mokamomis teisininko paslaugomis ar kreiptis dėl nemokamos teisinės pagalbos.

Jūs galite prašyti atlyginti tyrimo metu patirtas išlaidas. Jums turi būti atlygintos kelionės ir apgyvendinimo išlaidos, taip pat atlyginamos netektos pajamos. Prašymas dėl išlaidų kompensavimo turi būti pateikiamas už bylą atsakingam prokurorui ar policijos pareigūnui.

Kokios yra mano kaip liudytojo teisės?

Tyrimo metu prokuroras ar policijos pareigūnas neabejotinai iškvies Jus apklausti kaip liudytoją. Tokiu atveju Jūs turite eiti į policijos komisariatą ar prokuratūrą ir atsakyti į Jums užduodamus klausimus.

Jūsų bus paprašyta duoti priesaiką, jog sakysite tiesą ir neslėpsite informacijos. Jūs galite atsisakyti būti apklausiamas tik tuo atveju, jeigu Jūsų apklausa gali užtraukti baudžiamąjį persekiojimą prieš Jus ar jūsų artimuosius. Visais kitais atvejais, Jūsų atsisakymas liudyti gali užtraukti Jums baudą.

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomas teises?

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, paprastai Jūs būsite apklausiamas tik vieną kartą. Jus apklaus teisėjas ir Jūsų apklausa bus įrašinėjama. Apklausos metu teisėjas gali pasikviesti psichologą ar asmenį iš vaiko teisių apsaugos tarnybos Jums padėti. Apklausos metu turi teisę dalyvauti ir Jūsų tėvai.

Kokią informaciją aš galiu gauti iš policijos ar paramos aukoms organizacijų ikiteisminio tyrimo metu?

Policijos pareigūnas, prokuroras ar už Jūsų bylą atsakingas teisėjas turi paaiškinti Jums, kokias teises Jūs turite ikiteisminio tyrimo metu ir kaip Jūs galite jomis pasinaudoti.

Jeigu Jūs buvote oficialiai pripažintas nukentėjusiu nuo nusikaltimo asmeniu, Jūs gausite tokio nutarimo nuorašą. Šiame nutarime Jūs rasite nurodytas Jūsų teises, kurias turite ikiteisminio tyrimo metu.

Jeigu Jūs esate atitinkamo smurtinio nusikaltimo auka, Jums turi būti suteikta informacija apie tai, kad Jūs galite prašyti žalos kompensavimo iš valstybės.

Bet kuriuo ikiteisminio tyrimo metu Jūs galite kreiptis dėl leidimo susipažinti su bylos medžiaga ar prašyti gauti dokumentų nuorašus ar jų ištraukas. Toks Jūsų prašymas turi būti adresuojamas prokurorui. Prokuroras priims sprendimą dėl leidimo susipažinti su visa bylos medžiaga ar jos dalimi. Susipažinti su visa bylos medžiaga ar atitinkamais dokumentais gali būti ribojama tik tuo atveju, jeigu tai trukdys ikiteisminiam bylos tyrimui. Jūs galite apskųsti tokį prokuroro sprendimą teisėjui. Skundas turi būti pateiktas per 7 dienas. Dėl pateikto skundo teisėjas priims galutinį sprendimą per 3 dienas.

Dėl papildomos informacijos Jūs galite kreiptis į su nusikaltimų aukomis dirbančias nevyriausybines organizacijas, tokias kaip Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacija.

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Jūs galite gauti nemokamą teisinę pagalbą tik jeigu Jūs buvote oficialiai pripažintas nuo nusikaltimo nukentėjusiu asmeniu ar esate pateikęs civilinį ieškinį dėl žalos atlyginimo. Jeigu Jūs tyrime dalyvaujate kaip nusikaltimo auka, Jūs turite pateikti įrodymus, kad Jūsų pajamos nėra pakankamos apmokėti teisinio atstovavimo paslaugas. Jeigu Jūs prašote atlyginti dėl nusikaltimo patirtą žalą iš nusikaltėlio kaip civilinis ieškovas, Jums nemokama teisinė pagalba bus suteikiamas nepriklausomai nuo Jūsų pajamų.

Norėdami gauti nemokamą teisinę pagalbą Jūs turite užpildyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasspecialios formos prašymą ir pateikti jį vienai iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų.

Jeigu Jūs atitinkate nemokamos teisinės pagalbos suteikimo reikalavimus, Jums bus paskirtas nemokamas advokatas. Advokatas padės Jums ikiteisminio tyrimo metu (taip pat rengiant procesinius dokumentus) ir atstovaus Jus teisme.

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Jeigu Jums kyla pavojus. Jūsų asmeniniai duomenys gali būti įslaptinti (taikomas anonimiškumas). Ši apsaugos priemonė gali būti taikoma, kai:

 • Jūs esate apklausiamas kaip liudytojas ir Jūsų liudijimas yra itin svarbus tyrimui; ir
 • Jūs nukentėjote nuo labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo; ir
 • gresia realus pavojus Jūsų ar Jūsų šeimos narių arba artimųjų giminaičių gyvybei, sveikatai, laisvei ar turtui.

Norėdamas išlaikyti anonimiškumą Jūs turi pateikti prašymą už Jūsų bylą atsakingam prokurorui ar ikiteisminio tyrimo pareigūnui. Tikrieji Jūsų asmens tapatybės duomenys nebus naudojami jokiuose procesiniuose bylos dokumentuose ir bus pakeisti specialiu Jums suteiktu identifikaciniu numeriu. Su Jūsų asmeniniais duomenimis gali susipažint tik prokuroras ar ikiteisminio tyrimo pareigūnas, ar ikiteisminio tyrimo teisėjas (jeigu byla patenka į teismą).

Papildomos apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu Jūs nukentėjote nuo labai sunkaus nusikaltimo ir yra reali grėsmė Jūsų gyvybei, sveikatai ar turtui. Šiomis apsaugos priemonėmis Jūs galite pasinaudoti, jeigu aktyviai bendradarbiaujate su teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnais, padedate atskleisti nusikalstamą veiką ar suteikiate kitos vertingos bylai informacijos. Apsaugos priemonės taip pat gali būti taikomos nukentėjusiojo tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams, vaikaičiams, sutuoktiniams ir sugyventiniams.

Papildomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės yra šios:

 • fizinė asmens ir jo turto apsauga;
 • laikinas asmens perkėlimas į saugią vietą;
 • specialaus režimo, pagal kurį teikiami duomenys apie asmenį iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, nustatymas;
 • asmens gyvenamosios, darbo ar mokymosi vietos pakeitimas;
 • asmens tapatybės ir biografijos duomenų pakeitimas;
 • plastinės operacijos, keičiančios asmens išvaizdą, padarymas;
 • šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių asmeniui išdavimas;
 • finansinė parama.

Kokias paslaugas ir paramą aš galiu gauti ikiteisminio tyrimo metu?

Yra nevyriausybinių organizacijų, teikiančių įvairaus tipo paslaugas: parama, palyda, informacijos suteikimas, galimybių paieška, psichologinis konsultavimas, potrauminė pagalba, kt. Daugiau informacijos galite rasti Lietuvos nusikaltimų aukų rėmimo asociacijoje.

Jūs galite gauti būtinąją medicinos pagalbą, bet Jums gali tekti už tai mokėti, nebent Jūs turite galiojantį sveikatos draudimą. 27 ES šalių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos piliečiai gali pasinaudoti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos Sveikatos draudimo kortele.

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Jūs galite susitaikyti su nusikaltėliu bet kuriuo bylos tyrimo metu. Nėra reglamentuotas pats susitaikymo procesas, tačiau yra numatytos atskiros sąlygos, kurios turi būti, kad nukentėjusysis ir kaltininkas galėtų susitaikyti. Susitaikymas negalimas sunkių ir labai sunkių nusikaltimų atvejais, turi būti atlyginta žala ar susitarta dėl jos atlyginimo ir kt. Susitaikius ikiteisminio tyrimo metu byla nebus nagrinėjama teisme.

Kokia bus mano bylos eiga pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Ikiteisminio tyrimo pabaigoje Jums bus suteikta galimybė susipažinti su visa iki šiol surinkta bylos medžiaga. Po to ikiteisminio tyrimo pareigūnas perduos bylą prokurorui, kad šis priimtų sprendimą dėl tolesnės bylos eigos. Jeigu prokuroras mano, kad yra surinkta pakankamai kaltinimą patvirtinančių įrodymų, jis/ji perduos bylą teismui. Kitu atveju, prokuroras nutrauks bylą arba grąžins ją papildomam tyrimui.

Ar aš galiu skųstis, jeigu mano byla baigiama nepasiekus teismo?

Bylos ikiteisminio tyrimo metu tyrėjui priėmus sprendimą nutraukti bylos nagrinėjimą, Jūs galite šį sprendimą apskųsti prokurorui. Jeigu Jūs esate nepatenkintas prokuroro priimtu sprendimu, Jūs šį sprendimą galite apskųsti aukštesniam prokurorui. Jeigu aukštesnysis prokuroras patvirtina jam pavaldaus prokuroro priimtą sprendimą, Jūs galite apskųsti šį sprendimą teismui.

Terminas paduoti visus šiuos skundus yra 14 dienų po sprendimo priėmimo dienos ar dienos, kuomet Jūs gaunate tokį sprendimą. Jeigu yra rimtų priežasčių, dėl kurių Jūs negalite laiku paduoti skundo, Jūs galite prašyti šį terminą pratęsti. Terminą pratęsti galima ne vėliau nei per šešis mėnesius nuo sprendimo priėmimo dienos.

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Jeigu Jūs esate užsienietis Jūs turite visas anksčiau įvardintas teises. Jums taip pat suteikiamos papildomos teisės, skirtos padėti Jums dalyvauti procese.

Lietuvoje baudžiamasis procesas vyksta lietuvių kalba. Jeigu Jūs nekalbate lietuviškai, Jūs galite kalbėti savo gimtąja kalba arba bet kuria kita Jums suprantama kalba. Jums bus užtikrinta nemokama vertėjo pagalba padėti dalyvauti tyrimo veiksmuose. Visi tyrimo metu Jums pateikti dokumentai turi taip pat būti išversti į Jums suprantamą kalbą.

Daugiau informacijos:

 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasangliškai / Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasangliškai / Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje tvarkos patvirtinimo – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

2 - Mano teisės tyrimo metu

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAr yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Daugiau informacijos

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Jeigu Jūs esate oficialiai pripažintas nukentėjusiu asmeniu, Jūs gausite informaciją apie teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą. Jeigu Jūs iki šiol neprašėte ar nebuvote oficialiai pripažintas nukentėjusiuoju, tai galite padaryti teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip nukentėjusysis teisminio nagrinėjimo metu Jūs galite:

 • Teikti įrodymus;
 • Pateikti prašymus, taip pat prašymą surinkti įrodymus ar nušalinti teisėją ar prokurorą Jums abejojant jų nešališkumu;
 • Skųsti prokuroro ar teisėjo priimtus sprendimus, jeigu šie pažeidžia Jūsų teises ar interesus;
 • Susipažinti su visa byloje surinkta medžiaga;
 • Pasakyti baigiamąją kalbą;
 • Apskųsti teismo nuosprendį ar nutartį.

Jūs galite prašyti, kad būtų atlygintos dėl dalyvavimo teismo procese patirtos išlaidos. Jums gali būti atlygintos kelionės ir gyvenimo išlaidos, taip pat negautos pajamos. Prašymas dėl išlaidų pateikiamas teismui.

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Tyrimo metu Jus teisėjas apklaus kaip liudytoją. Šiuo atveju Jūs turite atvykti į teismą ir dalyvauti teisminiame nagrinėjime.

Jūsų bus paprašyta duoti priesaiką, jog sakysite tiesą ir neslėpsite informacijos. Jūs galite atsisakyti būti apklausiamas tik tuo atveju, jeigu Jūsų apklausa gali užtraukti baudžiamąjį persekiojimą prieš Jus ar jūsų artimuosius. Visais kitais atvejais Jūsų atsisakymas liudyti gali užtraukti Jums baudą.

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs nebūsite kviečiamas į teismą ir nebūsite apklausiamas teisme. Vietoje to bus naudojamas ikiteisminio tyrimo metu padarytas Jūsų apklauso įrašas. Tik išskirtiniais atvejais Jus gali iškviesti į teismą ir apklausti antrą kartą.

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Jūs galite gauti nemokamą teisinę pagalbą tik jeigu dalyvaujate teisme būdamas oficialiai pripažintas nuo nusikaltimo nukentėjusiu asmeniu ar civiliniu ieškovu. Jeigu Jūs teisme dalyvaujate kaip nusikaltimo auka, Jūs turite pateikti įrodymus, kad Jūsų pajamos nėra pakankamos apmokėti teisinio atstovavimo paslaugas. Jeigu Jūs prašote atlyginti dėl nusikaltimo patirtą žalą iš nusikaltėlio kaip civilinis ieškovas, Jums nemokama teisinė pagalba bus suteikiama nepriklausomai nuo Jūsų pajamų.

Norėdami gauti nemokamą teisinę pagalbą Jūs turite užpildyti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasspecialios formos prašymą ir pateikti jį vienai iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasValstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybų.

Jeigu Jūs atitinkate nemokamos teisinės pagalbos suteikimo reikalavimus, Jums bus paskirtas nemokamas advokatas, kuris padės Jums teismo proceso metu ir atstovaus Jus teisme.

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Jeigu Jums kyla pavojus, Jums gali būti taikomos tokios pačios apsaugos priemonės, kokios buvo taikytos ikiteisminio tyrimo metu. Jūsų asmeniniai duomenys gali būti įslaptinti (taikomas anonimiškumas), kai:

 • Jūs esate apklausiamas kaip liudytojas ir Jūsų liudijimas yra itin svarbus tyrimui;
 • Jūs nukentėjote nuo labai sunkaus, sunkaus ar apysunkio nusikaltimo;
 • gresia realus pavojus Jūsų ar Jūsų šeimos narių arba artimųjų giminaičių gyvybei, sveikatai, laisvei ar turtui.

Norėdami išlaikyti anonimiškumą Jūs turite pateikti prašymą teismui. Tikrieji Jūsų asmens tapatybės duomenys nebus naudojami jokiuose procesiniuose bylos dokumentuose ir bus pakeisti specialiu Jums suteiktu identifikaciniu numeriu. Su Jūsų asmeniniais duomenimis galės susipažint tik teisėjas, prokuroras ar už Jūsų bylą atsakingas ikiteisminio tyrimo pareigūnas. Jūs būsite apklausiamas nedalyvaujant nusikaltėliui ir jo/jos advokatui arba naudojant tele/videopriemones.

Papildomos apsaugos priemonės gali būti taikomos, jeigu Jūs nukentėjote nuo labai sunkaus nusikaltimo ir yra reali grėsmė Jūsų gyvybei, sveikatai ar turtui. Apsaugos priemonės taip pat gali būti taikomos Jūsų kaip nukentėjusiojo tėvams (įtėviams), vaikams (įvaikiams), broliams, seserims, seneliams, vaikaičiams, sutuoktiniams ir sugyventiniams.

Papildomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės yra šios:

 • fizinė asmens ir jo turto apsauga;
 • laikinas asmens perkėlimas į saugią vietą;
 • specialaus režimo, pagal kurį teikiami duomenys apie asmenį iš valstybės ir žinybinių registrų bei informacinių sistemų, nustatymas;
 • asmens gyvenamosios, darbo ar mokymosi vietos pakeitimas;
 • asmens tapatybės ir biografijos duomenų pakeitimas;
 • plastinės operacijos, keičiančios asmens išvaizdą, padarymas;
 • šaunamojo ginklo, specialiųjų priemonių asmeniui išdavimas;
 • finansinė parama.

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Jūs galite reikalauti žalos atlyginimo iš nusikaltėlio pateikdami civilinį ieškinį baudžiamąjame procese bet kuriuo bylos tyrimo metu. Tokį ieškinį Jūs galite pateikti už Jūsų bylą atsakingam prokurorui ar teismui. Pateikęs civilinį ieškinį Jūs tapsite civiliniu ieškovu.

Jeigu Jūs nenorite reikalauti žalos atlyginimo iš nusikaltėlio baudžiamojo proceso metu, Jūs su ieškiniu galite kreiptis į teismą civiline tvarka. Jūs negalite pateikti dviejų ieškinių (baudžiamajame procese ir civile tvarka).

Jeigu Jūs esate tam tikro smurtinio nusikaltimo auka Jūs galite kreiptis dėl kompensacijos iš Valstybės. Daugiau informacijos galite rasti informacinėje priemonėje apie kompensacijas nusikaltimų aukoms Lietuvoje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuvių, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų ir kitomis kalbomis), parengtą Europos Teismų Tinklo.

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Jūs galite susitaikyti su nusikaltėliu bet kuriuo bylos tyrimo metu, taip pat ir teisme.

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Jeigu Jūs esate užsienietis Jūs turite visas anksčiau įvardintas teises. Jums taip pat suteikiamos papildomos teisės, skirtos padėti Jums dalyvauti procese.

Teismo posėdis vyksta lietuvių kalba. Jeigu Jūs nekalbate lietuviškai, Jūs galite kalbėiti savo gimtąją kalbą arba bet kuria kita Jums suprantama kalba. Teismas Jums užtikrins nemokamas vertėjo paslaugas, padedant Jums teismo proceso metu. Visi Jums pateikti dokumentai teismo metu turi taip pat būti išversti į Jums suprantamą kalbą.

Daugiau informacijos:

 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasangliškai / Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasangliškai / Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso bei operatyvinės veiklos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonių įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymas – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas dėl liudytojams, nukentėjusiesiems, ekspertams specialistams ir vertėjams išmokėtinų sumų dydžio nustatymo ir apmokėjimo baudžiamajame procese ir administracinių teisės pažeidimų teisenoje tvarkos patvirtinimo – Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaslietuviškai
Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės po teisminio nagrinėjimo

Ar aš galiu apskųsti teismo nuosprendį ar sprendimą pripažinti nusikaltėlį nekaltu?

Ar galimi pateikti tolesni skundai?

Kokias teises aš turiu po to, kai įsigalioja teismo sprendimas?

Daugiau informacijos

Ar aš galiu apskųsti teismo nuosprendį ar sprendimą pripažinti nusikaltėlį nekaltu?

Teisminis nagrinėjimas užbaigiamas nusikaltėlio nuteisimu arba jo/jos pripažinimu nekaltu. Jeigu nusikaltėlis nuteisiamas, teismas paskiria jam bausmę. Teismas skelbia savo sprendimą viešai paskutinio teismo posėdžio metu. Jeigu Jūs teismo procese esate oficialiai pripažintas nusikaltimo auka ar civiliniu ieškovu, tačiau nedalyvavote paskutiniame teismo procese, Jums bus išsiųstas teismo sprendimo nuorašas.

Jeigu Jūs esate nepatenkintas teismo sprendimu Jūs galite jį apskųsti. Jūs galite apskųsti teismo sprendimą dėl nusikaltėlio kaltės tik jeigu Jūs dalyvavote teismo procese kaip oficialiai pripažinta nusikaltimo auka. Jeigu Jūs procese dalyvavote kaip civilinis ieškovas, Jūs galite apskųsti teismo sprendimą tik jeigu Jūs esate nepatenkintas priimtu sprendimu dėl Jūsų pateikto ieškinio.

Jūs turite pateikti skundą raštu ir po juo pasirašyti. Terminas skundui pateikti yra 20 dienų nuo nuosprendžio paskelbimo dienos.

Ar galimi pateikti tolesni skundai?

Jeigu Jūs esate nepatenkintas dėl Jūsų pateikto skundo priimtu sprendimu, Jūs galite apskųsti šį sprendimą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAukščiausiajam Teismui. Skundas turi būti pateiktas raštu ir Jūsų pasirašytas. Terminas skundui pateikti yra trys mėnesiai po to, kai paskelbiamas sprendimas dėl Jūsų ankstesnio skundo.

Kokias teises aš turiu po to, kai įsigalioja teismo sprendimas?

Nuosprendis įsiteisės, kai bus išnaudotos visos apskundimo galimybės.

Jeigu teismas nuteisia kaltininką ir paskiria jam/jai laisvės atėmimo bausmę, teisėjas Jūsų paklaus apie tai, ar Jūs norėsite būti informuotas, kai nuteistasis bus paleistas iš kalėjimo. Jeigu Jūs pareikšite pageidavimą gauti tokią informaciją, Jūs būsite informuotas apie nuteistojo paleidimą iš laisvės atėmimo vietos.

Jūs taip pat gausite pranešimą apie teismo procesą, kuriame bus svarstomas nuteistojo paleidimo iš kalėjimo anksčiau laiko klausimas. Jūs galite dalyvauti tokiame teismo procese ir apskųsti Jūsų netenkinantį sprendimą.

Daugiau informacijos:

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4 - Pagalba ir parama asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Lietuvos Caritas

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Vaiko namas

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) – Vilniaus biuras

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Teisingumo ministerija administruoja nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą ir teikia valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

 • nagrinėja prašymus ir priima sprendimus dėl žalos kompensavimo smurtinių nusikaltimų atvejais, kurie buvo padaryti po 2005 m. liepos 1 d.
 • atsakinga už pirminės teisinės pagalbos teikimą asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų. Pirminė teisinė pagalba – tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos ir teisinio pobūdžio dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių institucijoms, rengimas, išskyrus procesinius dokumentus
 • atsakinga už antrinės teisinės pagalbos teikimą asmenis, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų. Antrinė teisinė pagalba – tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo procesą

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.tm.lt/

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

Policijos departamentas atlieka funkcijas, susijusias su įvairių apsaugos priemonių nukentėjusiesiems ir liudytojams taikymu, įgyvendinant baudžiamąjį persekiojimą.

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

 • veikia liudytojų ir nukentėjusiųjų apsaugos tarnyba, kuri yra atsakinga už šių asmenų apsaugos užtikrinimą
 • suteikia nukentėjusių asmenų ir jų turto fizinę apsaugą, imasi priemonių dėl nukentėjusiojo asmens duomenų apsaugos, oficialios informacijos pateikimo apie asmeninius duomenis
 • padeda nusikaltimų aukoms pakeisti jų darbo vietą ir asmens tapatybę
 • įstatymu nustatyta tvarka nukentėjusiems suteikia teisę gauti ginklą arba kitas specialias apsaugos priemones

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://policija.lrv.lt/lt/

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija

Užsienio reikalų ministerija yra oficialaus bendradarbiavimo mechanizmo prevencijos prekyba žmonėmis srityje dalis, rūpinasi nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis grįžimu į tėvynę, prieglobsčio radimu bei pagalbos, paramos suteikimu.

Užsienio reikalų ministerija

 • konsulinis departamentas atsakingas už nukentėjusiųjų asmenų interesų apsaugą, kuri realizuojama per centrinį departamentą ir konsulines įstaigas užsienyje
 • yra oficialaus bendradarbiavimo mechanizmo prevencijos prekyba žmonėmis srityje dalis
 • rūpinasi nukentėjusiųjų nuo prekybos žmonėmis grįžimu, prieglobsčio radimu bei pagalbos, paramos suteikimu

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.urm.lt/

Lietuvos Caritas

Lietuvos Caritas yra nevyriausybinė organizacija (NVO), kuri teikia pagalbą moterims, kurios tapo prekybos žmonėmis aukomis Lietuvoje ar už jos ribų, buvo įtrauktos į prostituciją ir nukentėjo.

Lietuvos Caritas

 • siūlo įvairias paslaugas nukentėjusiems asmenims, t.y. saugų prieglobstį, materialinę pagalbą, socialinio darbuotojo konsultacijas, psichoterapeuto, teisininko paslaugas
 • teikia neatidėliotiną ir nemokamą pagalbą krizinėse situacijose
 • bendradarbiauja su įvairiomis organizacijomis, teikiančiomis paslaugas bendruomenėse, siekiant įgyvendinti prekybos žmonėmis aukų arba dalyvaujančių prostitucijoje moterų integraciją į legalų darbą
 • laikosi konfidencialumo principo, siekia lankstumo ir komandinio darbo teikiant paslaugas organizacijoje ir bendruomenėje

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.anti-trafficking.lt/

Dingusių žmonių šeimų paramos centras

Dingusių žmonių šeimų paramos centras – tai nevyriausybinė organizacija, dirbanti dingusių be žinios asmenų ir prekybos žmonėmis sferose, teikia paslaugas nukentėjusiems, jų giminėms ir tėvams Lietuvoje ir už jos ribų.

Dingusių žmonių šeimų paramos centas (DŽŠPC)

 • dirba prekybos žmonėmis aukų, taip pat dingusių be žinios asmenų, jų artimųjų pagalbos teikimo sferose
 • siekia mažinti dingusių be žinios, taip pat parduotų žmonių, ypač vaikų, skaičių, teikia informavimo, prevencijos ir pagalbos aukoms ir jų šeimoms paslaugas
 • siūlo įvairias paslaugas nukentėjusiųjų rėmimo srityje, teikia saugų prieglobstį, materialinę pagalbą, socialinio darbuotojo konsultacijas, psichoterapeuto, teisininko paslaugas
 • teikia neatidėliotiną ir nemokamą pagalbą krizinėse situacijose

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.missing.lt/

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras – tai nevyriausybinė organizacija, teikianti pagalbą asmenims, nukentėjusiems nuo smurto šeimoje (moterims), taip pat prekybos žmonėmis aukoms, kurios nukentėjo tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras

 • teikia socialinę ir psichologinę pagalbą (paramą) moterims ir motinoms su vaikais, kurios patyrė bet kokios formos smurtą šeimoje
 • įgyvendina reabilitacines ir reintegracines programas, skirtas moterims, kurios buvo seksualiai išnaudojamos ar yra prekybos žmonėmis aukos
 • užsiima savižudybių prevencija, teikia psichologinę, teisinę ir medicininę pagalbą krizės atvejais
 • vienas iš tikslų - tai įgalinti prekybos žmonėmis aukas, kad jos galėtų kontroliuoti savo aplinką, galėtų įgyvendinti savo tikslus, taip pat siektų padėti sau ir kitiems, kartu gerinant jų gyvenimo kokybę dabar ir ateityje
 • užtikrina anoniminių ir nemokamų (8 800 66 366) konsultacijų liniją

KONTAKTAI:

Interneto svetainėNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.moteriai.lt/, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.moteriai.lt/pdf/struktura.pdf

Vaiko namas

Vaiko namas – tai nevyriausybinė organizacija, kuri teikia pagalbą vaikams, patyrusiems seksualinį ar kito pobūdžio smurtą ar prievartą.

Vaiko namas

 • tai nevyriausybinė, siekianti užkirsti kelią vaikų prievartai bei teikti visapusišką pagalbą nukentėjusiems nuo prievartos vaikams ir jų šeimos nariams
 • teikia psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą ir paslaugas vaikams, nukentėjusiems nuo seksualinės prievartos ir komercinio išnaudojimo, ir jų artimiesiems
 • teikia įvairias paslaugas, pvz., psichologinį konsultavimą, atlieką krizių intervenciją, ugdo socialinius įgūdžius, pagalbą vykdant vaiko teisines apklausas
 • užtikrina vaikų palydą į kitas institucijas, kurios teikia būtiną pagalbą
 • teikia pagalbą organizuojant ir sprendžiant atvejus tarpinstitucinėse grupėse

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.children.lt/

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) – Vilniaus biuras

Tarptautinės migracijos organizacijos(TMO) – Vilniaus biuras teikia pagalbą migrantams, kurie pateko į kritines situacijas, įskaitant tapimą nusikaltimų aukomis, o ypač tapusiems prekybos žmonėmis aukomis.

Tarptautinė migracijos organizacija (TMO) – Vilniaus biuras

 • pagrindinis tikslas - sustiprinti nevyriausybinių organizacijų (NVO) gebėjimus, susijusius su prekyba žmonėmis, siekiant užtikrinti geresnes paslaugas žmonėms, kuriems reikia informacijos, susijusios su saugia migracija ir prekyba žmonėmis
 • siekia geriau informuoti visuomenę apie legalias ir saugias galimybes išvykti į užsienį, taip pat riziką, susijusią su prekyba žmonėmis ir kontrabanda
 • teikia pagalbą krizių atvejais: psichologinė pagalba (materialinė pagalba, socialinio darbuotojo konsultacijos), pagalbos linija telefonu, betarpiška, tiesioginė konsultacija
 • padeda migrantams, kurie nori grįžti į savo kilmės šalį

KONTAKTAI:

Interneto svetainė: Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.iom.lt/

Paskutinis naujinimas: 26/04/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Liuksemburgas

Jei patyrėte žalą, pavyzdžiui, dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikaltimu, esate sužeistas arba sugadintas ar pavogtas jūsų turtas ir pan., būsite laikomas nukentėjusiuoju. Ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus, jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros teisės.

Liuksemburge baudžiamąjį procesą sudaro du etapai: ikiteisminis tyrimas ir teisminis nagrinėjimas. Tyrimą paprastai atlieka policija ir (arba) ikiteisminio tyrimo teisėjas. Užbaigus tyrimą, byla teikiama kolegijai. Ji sprendžia – perduoti bylą teismui ar ją nutraukti.

Jei byla perduodama teismui, teismas posėdyje ištiria surinktus įrodymus ir nusprendžia, ar kaltininkas kaltas. Jei kaltininkas pripažįstamas kaltu, teismas jį nuteisia ir skiria bausmę. Jei surinktų įrodymų nepakanka kaltininko kaltei įrodyti, teismas jį išteisina.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4 - Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją gausiu iš institucijų (pvz., policijos, prokuratūros) po to, kai buvo padarytas nusikaltimas, bet anksčiau nei apie jį pranešiu?

Policija arba prokuratūra nedelsdama ir laikydamasi Baudžiamojo kodekso 3 straipsnio 7 dalies praneša aukoms suprantama kalba toliau nurodytą informaciją apie:

 • paramos, kurią jos gali gauti, rūšį ir šią paramą teikiančius subjektus, įskaitant, kai tinkama, pagrindinę informaciją apie galimybę gauti medicinos pagalbą, bet kurio specialisto pagalbą, įskaitant psichologinę pagalbą, ir alternatyvų apgyvendinimą;
 • skundų dėl nusikalstamos veikos pateikimo procedūras ir aukų vaidmenį tokiose procedūrose;
 • kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali gauti apsaugą;
 • kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali gauti advokatų paslaugas ir teisinę pagalbą, atsižvelgiant į įstatymuose nustatytas sąlygas, ir bet kurios kitos rūšies konsultaciją;
 • kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali gauti kompensaciją;
 • kaip ir kokiomis sąlygomis jos gali pasinaudoti teise gauti vertėjų raštu ir žodžiu paslaugas;
 • prieinamas skundų padavimo procedūras, kuriomis aukos gali pasinaudoti, jei negerbiamos jų teisės;
 • kontaktinius duomenis susirašinėjimui jų bylos klausimais;
 • medicinos pagalbos ir atkuriamojo teisingumo galimybes;
 • kaip ir kokiomis sąlygomis galima kompensuoti išlaidas, atsiradusias dėl jų dalyvavimo baudžiamojoje byloje;
 • jų teisę į individualų vertinimą paramos aukoms tarnyboje siekiant patikrinti poreikį imtis konkrečių nagrinėjimo veiksmų, kad būtų užkirstas kelias pakartotinei viktimizacijai;
 • atsižvelgiant į aukų poreikius, kai tinkama, joms kiekviename bylos etape taip pat bus pateikiama papildoma informacija;
 • aukų teisę, kad jas lydėtų jų pasirinktas asmuo tais atvejais, kai, atsižvelgiant į nusikaltimo poveikį, joms reikalinga pagalba, kad jos suprastų procesą arba kad jas suprastų.

Be to, pagalbą ir konsultacijas taip pat siūlo Teisinės registratūros ir informavimo tarnyba, Centrinės socialinės pagalbos tarnybos Paramos aukoms tarnyba ir Teisingumo ministerija.

Negyvenu ES šalyje, kurioje padarytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Jeigu aukos yra užsieniečiai (Europos ir trečiųjų šalių piliečiai), jos gali pasinaudoti pirmiau išvardytomis teisėmis, be to, jos informuojamos, kaip įgyvendinti savo teises gyvenant kitoje ES valstybėje narėje, t. y. jų teisė paduoti skundą Liuksemburgo policijai.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Aukos visų pirma turi teisę:

 • automatiškai gauti informaciją, kai jų byla baigiama nagrinėti, ir gauti informaciją apie bylos užbaigimo priežastis;
 • paprašiusios gauti informaciją apie tai, kad dėl jų bylos atliekamas teisminis tyrimas;
 • paprašiusios gauti informaciją apie baudžiamosios bylos eigą;
 • automatiškai gauti informaciją iš prokuratūros apie jų bylos nagrinėjimo teisme dieną;
 • paprašiusios gauti informaciją apie bet kokį galutinį sprendimą baigus baudžiamąjį persekiojimą.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Aukos arba civiliniai ieškovai, kurie nekalba procedūros kalba arba jos nesupranta, turi teisę į nemokamą vertėjo į jų suprantamą kalbą žodžiu pagalbą ir teisę į nemokamą visų dokumentų, apie kuriuos bus pranešta arba kurie bus įteikiami, arba su kuriais jie turi teisę susipažinti, kalbą.

Kaip institucijos užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Jeigu aukos nekalba procedūros kalba arba jos nesupranta, jos turi teisę į nemokamą vertėjo žodžiu pagalbą. Jeigu aukos turi kalbėjimo arba klausos sutrikimų, joms susikalbėti padeda gestų kalbos vertėjas arba bet kuris kitas kvalifikuotas asmuo, mokantis kalbą, gebantis taikyti metodą ar turintis prietaisą, leidžiantį jam bendrauti su aukomis.

Jeigu aukos yra vaikai, jie turi teisę būti lydimi savo teisinio atstovo arba savo pasirinkto asmens.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Aukos turi teisę į tai, kad joms padėtų keletas paramos aukoms tarnybų. Pagalbą teikia valstybė per centrinę prokuratūros pagalbos tarnybą, kuri priima auką ir suteikia nemokamą socialinę, psichologinę ir teisinę paramą. Taip pat yra NVO, kurios siūlo pagalbą aukoms, jeigu tai nuo smurto nukentėjusios moterys arba vaikai, pažeidžiamas asmuo ir pan.

Ar policija mane automatiškai nusiųs į paramos aukoms tarnybą?

Policija turi pareigą informuoti aukas apie jų teises ir stengtis atlikti tarpininko vaidmenį paramos aukoms asociacijose. Policija sistemiškai ir privalomai pildys informacinį lankstinuką „Informacija ir pagalba aukoms“(Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/flyer-aide-victime-fr.pdf), kuris prieinamas liuksemburgiečių, prancūzų, vokiečių, anglų ir portugalų kalbomis, ir informacijos suvestinėje „Infodroit“. (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/infodroit-victime.pdf).

Kaip saugomas mano privatumas?

Aukų privatumo apsauga užtikrinama pagal Liuksemburgo Konstituciją. 11 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad „valstybė garantuoja privatumo apsaugą, kurios išimtys nustatytos įstatyme“.

Policija ir teisingumo sistemos institucijos turi pareigą pasiūlyti aukoms apsaugą, be kita ko, nusikaltėliui sukėlus grėsmę ar ėmusis keršto veiksmų. Ši apsauga turėtų būti prieinama nuo tyrimo pradžios ir visą jo trukmę. Aukos taip pat turi teisę į apsaugą nuo bet kokio kišimosi į jų privatų gyvenimą ir bet kuriuo atveju nuo tokio kišimosi iš karto po nusikaltimo.

Ar tam, kad man būtų suteikta aukoms skiriama parama, pirma turiu pranešti apie nusikaltimą?

Paramos aukoms tarnybos yra skirtos visoms aukoms (vaikams, paaugliams, suaugusiesiems), kurios po nusikalstamos veikos patyrė fizinį ir (arba) psichinį sužalojimą. Grupė teikia psichologines ir psichoterapines konsultacijas, informuoja aukas apie jų teises ir gali jas lydėti teisminių procedūrų metu. Tarnyba taip pat teikia grupinės terapijos paslaugas nuo smurto šeimoje nukentėjusioms aukoms. Tarnyba taip pat siūlo paslaugas visiems, kurie, atsižvelgiant į jų ryšius su auka, buvo priversti kartu kentėti arba tapo nusikalstamų veikų liudytojais. Atitinkami asmenys neprivalo paduoti skundo, kad galėtų pasinaudoti paramos aukoms tarnybos paslaugomis.

Asmens apsauga, jei man kyla pavojus

Kokių rūšių apsauga galima pasinaudoti?

Kaltinamojo kalinimas ikiteisminio tyrimo metu

 • jeigu už nusikalstamą veiką skiriama maksimali ne trumpesnė nei dvejų metų įkalinimo bausmė;
 • jeigu yra pavojus, kad kaltinamasis pakartotinai nusikals;
 • jeigu yra pavojus, kad kaltinamasis slapstysis.

Kas gali man suteikti apsaugą?

Aukas gali apsaugoti Liuksemburgo policija.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę žalą iš nusikaltėlio?

Priimant sprendimą dėl galimo nusikaltėlio sulaikymo ikiteisminio tyrimo metu, atsižvelgiama į įvairius aspektus.

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Pagal Baudžiamojo proceso kodekso 48 straipsnio 1 dalį aukomis tapę vaikai gauna toliau nurodytą apsaugą.

 • Leidus prokurorui, liudytojo arba vaiko apklausą galima vykdyti naudojant garso arba vaizdo įrašymo įrangą.
 • Įrašai daromi gavus liudytojo arba vaiko, jeigu jis gali savarankiškai priimti sprendimus, sutikimą, o jeigu vaikas negali savarankiškai priimti sprendimų, turi būti gaunamas vaiko teisinio atstovo sutikimas. Jeigu nustatoma, kad tarp vaiko teisinio atstovo ir vaiko gali pagrįstai kilti interesų konfliktas, įrašas gali būti daromas tik gavus ad litem (administrateur ad hoc) globėjo sutikimą, jei toks globėjas vaikui paskirtas, arba, jeigu ad litem globėjas nepaskirtas, tik gavus aiškų ir tinkamai pagrįstą prokuroro leidimą.
 • Nukrypstant nuo to, kas išvardyta, jeigu vaikas tapo Baudžiamojo kodekso 354–360, 364, 365, 372–379 straipsniuose, 382 straipsnio 1 dalyje, 382 straipsnio 2 dalyje, 385, 393, 394, 397, 398–405 straipsniuose, 410 straipsnio 1 dalyje, 410 straipsnio 2 dalyje arba 442 straipsnio 1 dalyje išvardytų nusikaltimų auka arba kai vaikas tapo Baudžiamojo kodekso 393–397 arba 400–401a straipsniuose išvardytų nusikaltimų liudytoju, įrašas turi būti daromas 1 dalyje nurodytu būdu, išskyrus atvejus, kai prokuroras nusprendžia, kad nėra reikalo to daryti, nes vaikas arba jo teisinis atstovas, arba, kai taikytina, globėjas ad litem prieštarauja tokio įrašo darymui.
 • Įrašas naudojamas kaip įrodymas. Originalas užantspauduojamas. Kopijos peržiūrimos ir pridedamos prie bylos. Šalys ir ekspertas įrašus, kurių neleidžiama išsinešti, išklausyti arba peržiūrėti gali prokuroro leidimu ir jo nurodytoje vietoje.
 • Bet kuris 3 dalyje nurodytas vaikas turi teisę, kad jį teismo posėdyje lydėtų jo pasirinktas suaugęs asmuo, išskyrus atvejus, kai prokuroras kitaip nusprendžia pagrįstu sprendimu dėl atitinkamo asmens, kuris priimamas atsižvelgiant į vaiko interesus arba siekiant nustatyti tiesą.

Prekybos žmonėmis arba smurto šeimoje aukos tam tikromis sąlygomis gauna specialią apsaugą.

Esu vaikas. Ar turiu specialių teisių?

Aukomis tapę vaikai turi daug papildomų teisių:

 • teisė į ieškinio senatį, t. y. terminas, po kurio už nusikalstamas veikas negali būti persekiojama; šis terminas nepradedamas skaičiuoti, kol vaikui sueina 18 metų, ir taikomas tokioms aukai padarytoms nusikalstamoms veikoms kaip lytinis smurtas, išžaginimas ir prekyba žmonėmis, seksualinis išnaudojimas, žmogžudystė, užpuolimas ir sumušimas, piktnaudžiavimas narkotikais ir jų vartojimas;
 • teisė, kad prokuroras arba tyrimą atliekantis teisėjas paskirtų specialų atstovą, vadinamą administrateur ad hoc (globėjas ad litem), jeigu vaikų interesų neapsaugo bent vienas iš jų teisinių atstovų. Šis specialus atstovas saugo aukos interesus ir vykdo jos, kaip civilinio ieškovo, teises;
 • teisė gauti informaciją apie baudžiamosios bylos pradėjimą ir teisė pareikšti civilinį ieškinį per savo teisinį atstovą arba globėją ad litem;
 • teisė, kad jų apklausa, prokurorui leidus ir gavus aukų arba jų teisinių atstovų ar globėjų ad litem sutikimą, būtų įrašoma naudojant vaizdo arba garso įrašymo įrangą, taip siekiant išvengti traumavimo, kurį gali sukelti pareiškimų kartojimas keletą kartų bylos nagrinėjimo metu. Įrašus daryti privaloma dėl nusikaltimų, susijusių su lytiniu smurtu ir išžaginimu, prostitucija, išnaudojimu ir prekyba žmonėmis, nužudymu, tyčine žmogžudyste, užpuolimu ir sumušimu, išskyrus atvejus, kai dėl aukos arba aukos atstovo prieštaravimo prokuroras nusprendžia nedaryti tokio įrašo;
 • teisė, kad vaiką teismo posėdyje lydėtų jo teisinis atstovas arba jo pasirinktas asmuo.

Mano šeimos narys mirė dėl padaryto nusikaltimo. Kokios mano teisės?

Kiekvienas asmuo, kurio giminaitis mirė dėl padarytos nusikalstamos veikos ir kuris teigia, kad patyrė sužalojimų, turi teisę paduoti skundą kompetentingam tyrimą atliekančiam teisėjui civilinio ieškinio forma.

Šiuo atveju tokie asmenys visų pirma turi teisę:

 • reikalauti iš kaltinamojo kompensacijos;
 • dalyvauti tyrimą atliekančio teisėjo vykdomame tyrime;
 • prašyti, kad tyrimą atliekantis teisėjas lieptų atlikti papildomus tyrimus;
 • apskųsti teisėjų kolegijai tam tikrus tyrimus, kurie turi poveikį jų civiliniams interesams;
 • būti apklausiami tik jei jie to nori;
 • prireikus tiesiogiai matytis su kaltinamuoju;
 • susipažinti su byla tyrimą atliekančio teisėjo kabinete po pirmos kaltinamojo apklausos ir likus vienai dienai iki kiekvieno tyrimo, kurį atliekant būtina teisinė pagalba;
 • prašyti, kad tyrimą atliekantis teisėjas pateiktų bylos kopiją, kai tyrimas užbaigiamas;
 • prašyti, kad ekspertas pateiktų ataskaitą, išklausyti liudytojus ir grąžinti areštuotus daiktus;
 • dalyvauti atliekant nusikaltimo vietos patikrinimą.

Mano šeimos narys tapo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Trečioji šalis, nukentėjusi nuo giminaičiui padaryto nusikaltimo, turi teisę:

 • prašyti, kad prokuratūra pateiktų kopiją pranešimo, kuriame aprašomi šio nusikaltimo, darančio poveikį šiam asmeniui kaip trečiajai šaliai, duomenys;
 • automatiškai gauti informaciją iš prokuratūros apie bylos nagrinėjimo teisme dieną;
 • kai tinkama, prašyti iš apygardos teismo kolegijos arba policijos teismo registro pateikti byloje priimtą teismo sprendimą.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokiomis sąlygomis? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Tarpininkavimas baudžiamojoje byloje yra baudžiamojo persekiojimo alternatyva; taikant tarpininkavimą iš esmės leidžiama ginčą išspręsti nesikišant teismams. Tarpininkavimas nusikaltėliui ir aukai yra įmanomas tik prieš iškeliant baudžiamąją bylą. Prokuroras gali nuspręsti taikyti tarpininkavimą, jeigu mano, jog yra tikimybė, kad bus atlyginta padarytos žalos kompensacija, arba jeigu bus nutraukti su nusikalstama veika susiję pažeidimai arba tai padės reabilituoti nusikaltėlį. Tarpininkavimo atsisakoma, jeigu nusikaltėlis yra asmuo, su kuriuo auka gyvena kartu. Šiuo atveju reikalingas nusikaltėlio ir aukos sutikimas.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

Baudžiamojo proceso kodekse, kurį galima rasti „Legilux“ portale.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://legilux.public.lu/eli/etat/leg/code/procedure_penale
Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip pranešti apie nusikaltimą?

Nusikalstamų veikų aukos gali pranešti apie nusikalstamą veiką (paduoti pareiškimą):

 • Liuksemburgo policijai;
 • prokurorui, kuris turi jurisdikciją atitinkamoje teritorijoje.

Nors apie nusikalstamą veiką gali pranešti bet kas, jeigu aukos ketina dalyvauti byloje kaip civiliniai ieškovai, jos privalo paduoti pareiškimą asmeniškai arba per savo advokatą.

Aukos nusikaltėliui bylą taip pat gali iškelti privataus kaltinimo tvarka policijos teisme arba apygardos teismo baudžiamųjų bylų skyriuje.

Pareiškimą privaloma paduoti viena iš oficialiųjų Liuksemburgo kalbų, t. y. liuksemburgiečių, prancūzų arba vokiečių kalba. Aukos, kurios nekalba nė viena iš šių trijų kalbų, turi teisę gauti nemokamas vertėjo žodžiu paslaugas. Pageidautina, kad pareiškimas būtų rašytinis, tačiau nėra konkrečios formos, kurios reikia laikytis, ir jame būtina nurodyti:

 • pareiškėjo pavardę, vardą, gimimo vietą ir datą, profesiją ir gyvenamąją vietą;
 • įvykį, dėl kurio buvo patirta žala;
 • žalos pobūdį.

Laikotarpis, per kurį auka privalo paduoti pareiškimą, visų pirma priklauso nuo nusikalstamai veikai taikomo senaties termino. Laikotarpis svyruoja nuo vienų iki dešimties metų.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Aukos turi teisę:

 • automatiškai gauti informaciją, kai jų byla baigiama nagrinėti, ir gauti informaciją apie bylos užbaigimo priežastis;
 • paprašiusios gauti informaciją apie tai, kad dėl jų bylos atliekamas teisminis tyrimas;
 • paprašiusios gauti informaciją apie baudžiamosios bylos eigą;
 • automatiškai gauti informaciją iš prokuratūros apie jų bylos nagrinėjimo teisme dieną;
 • paprašiusios gauti informaciją apie bet kokį galutinį sprendimą baigus baudžiamąjį persekiojimą.

Jeigu pareiškimas paduodamas prokurorui, per 18 mėnesių nuo pareiškimo gavimo arba kaltinimų pareiškimo prokuroras informuoja auką apie bet kokius tolesnius veiksmus, kurių jis ėmėsi, įskaitant, kai tinkama, bylos užbaigimą ir pagrindinio motyvo nurodymą.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Siekiant užtikrinti galimybę kreiptis į teismą tais atvejais, kai aukos neturi pakankamai išteklių, visų pirma atsižvelgiant į garantuojamas minimalias pajamas, jos turi teisę gauti nemokamą visapusišką teisinę pagalbą, kad apgintų savo interesus. Šią pagalbą teikia advokatūros taryba, jei auka prašo ją suteikti ir jeigu auka yra:

 • Liuksemburgo pilietis;
 • užsienio pilietis, turintis leidimą gyventi šalyje;
 • Europos Sąjungos (ES) valstybės narės pilietis;
 • užsienio pilietis, kuris teisinės pagalbos suteikimo srityje pagal tarptautinę sutartį prilyginamas Liuksemburgo piliečiui.

Siekiant nustatyti finansinius išteklius, atsižvelgiama į bendras pajamas ir turtą, taip pat į tame pačiame namų ūkyje gyvenančių asmenų pajamas. Be ribotų išteklių atvejo, aukos teisinę pagalbą taip pat gali gauti, jeigu teisinės pagalbos suteikimas yra pateisinamas atsižvelgiant į rimtas priežastis, susijusias su jų socialine, šeimos arba materialine padėtimi.

Teisinės pagalbos prašymas turi būti pateikiamas naudojant klausimyną, kurį galima rasti Centrinėje socialinės pagalbos tarnyboje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.guichet.public.lu/citoyens/fr/organismes/service-central-assistance-sociale/index.html) ir kurį auka turi pasirašyti ir nusiųsti teritorinę kompetenciją turinčiam advokatūros pirmininkui (Dykirchas arba Liuksemburgas).

Pildant klausimyną visų pirma reikia nurodyti:

 • aukos tapatybę (t. y. pavardę, vardus, gimimo vietą ir datą, profesiją, gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį, pilietybę);
 • bylos, kurioje prašoma suteikti teisinę pagalbą, pobūdį;
 • aukos šeiminę padėtį;
 • aukos Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfinansinę padėtį.

Aukos taip pat gali nurodyti advokato (-ų), kurį (-iuos) jos nori matyti atstovaujant jų interesams pagal teisinės pagalbos sistemą, vardą (-us), pavardę (-es) arba, kai taikytina, nurodyti šiuo metu joms paskirto advokato vardą ir pavardę.

Dokumentai, kuriuos aukos turi pridėti prie prašymo:

 • jų tapatybės dokumento kopija;
 • Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasbendruomenės socialinės apsaugos centro išduotas registracijos pažymėjimas (Centre Commun de la Sécurité Sociale, CCSS), taip pat pažymėjimas dėl jų namų ūkiams priklausančių asmenų;
 • dėl atitinkamo asmens ir kiekvieno namų ūkio nario: atlyginimo lapeliai (arba CCSS pažymėjimas dėl pajamų), minimalių garantuojamų pajamų kvitai, bedarbio pašalpa arba pensijos kvitai, arba kiti kvitai už paskutinius tris mėnesius, kuriuose nurodomos bendros sumos (banko sąskaitos išrašo nepakanka);
 • nacionalinio solidarumo fondo (Fonds national de solidarité) pažymėjimas apie nulinį balansą dėl kiekvieno namų ūkio nario, jeigu namų ūkiui neskiriamos jokios lėšos iš fondo;
 • dokumentas, kuriame nurodoma sumokėta arba gauta išlaikymo išmoka, jeigu namų ūkis gauna arba moka išlaikymo išmoką (pvz., paskutinių trijų mėnesių banko sąskaitos išrašai);
 • Liuksemburgo mokesčių administratoriaus (Administration des contributions directes) išduotas pažymėjimas apie kiekvieno namų ūkio šeimos nario nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą arba tokios teisės neturėjimą;
 • kai taikytina, patvirtinamieji dokumentai apie nuosavybės teisę į užsienyje esantį nekilnojamąjį turtą;
 • kilnojamojo turto dokumentiniai įrodymai (grynieji pinigai, santaupos, akcijos, obligacijos ir pan.);
 • nuomos sutarties kopija ir paskutinių trijų mėnesių nuomos įmokos, jeigu namų ūkio būstas nuomojamas;
 • kas mėnesį mokamos įmokos įrodymai, jeigu namų ūkio būstui taikomas hipotekos paskolos grąžinimas;
 • pajamų iš nekilnojamojo ir kilnojamojo turto dokumentiniai įrodymai;
 • su atitinkama byla susiję dokumentai.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Patikrinus išteklių nepakankamumą, apie teisinės pagalbos suteikimą arba atsisakymą ją suteikti praneš advokatūros pirmininkas arba šiuo tikslu deleguotas pirmininko narys ir tai bus daroma paprastu paštu, jeigu teisinė pagalba buvo suteikta, ir registruotu laišku, jeigu ją atsisakyta suteikti. Pirmininkas paskiria aukos laisvai pasirinktą advokatą arba paskirtąjį advokatą, jeigu jis nebuvo pasirinktas arba pirmininkas mano, kad pasirinkimas yra netinkamas.

Notarus ir antstolius bylą pagal teisinės pagalbos sistemą nagrinėjantis teismas paskiria ex officio.

Jeigu teisinė pagalba suteikiama bylos nagrinėjimo metu, aukos patirtos išlaidos bus atlygintos.

Neatlygintos išlaidos

Jeigu auka gauna teisinę pagalbą ir jai liepiama apmokėti išlaidas, jas apmokės valstybė.

Baudžiamosiose bylose teisinė pagalba neapima nuteistųjų išlaidų ir jiems skirtų baudų.

Ar galiu paduoti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Jeigu byla užbaigiama prieš ją perduodant teismui, pranešime nurodomos sąlygos, kuriomis aukos gali iškelti bylą privataus kaltinimo tvarka arba pareikšdamos civilinį ieškinį.

Jeigu nuobaudos už nusikaltimus yra baudžiamosios nuobaudos arba taisomosios nuobaudos, pranešime aukos informuojamos, kad gali kreiptis į generalinį prokurorą, kuris turi teisę nurodyti prokurorui pradėti baudžiamąjį persekiojimą.

Jeigu teisminė taryba (Chambre du conseil) nusprendžia neperduoti baudžiamosios bylos teismui, kuris išspręstų įtariamo nusikaltėlio kaltės klausimą, aukos gali paduoti skundą apeliacinio teismo teisminei tarybai. Todėl jos turi teisę šiai tarybai pateikti prašymus ir pastabas.

Jeigu teisminė taryba nusprendžia nenagrinėti bylos dėl fakto, o ne dėl teisės priežasčių, aukos vis tiek gali kreiptis į civilinį teismą, kad gautų nuostolių atlyginimą.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Kaip ir tardymo / tyrimo metu, aukos byloje gali dalyvauti neturėdamos kokio nors specialaus statuso arba kaip civiliniai ieškovai.

Aukos gali dalyvauti viešuose ir uždaruose teismo posėdžiuose, tačiau tik jeigu jos gauna šaukimus kaip liudytojai. Jos taip pat gali būti kviečiamos kaip liudytojai pasakyti kalbas. Šiuo tikslu jos gauna iš prokuroro rašytinį šaukimą į teismą ir privalo atsakyti į teismo klausimus ir priešingos šalies advokato užduotus klausimus. Teisminio nagrinėjimo metu aukos sėdi teismo posėdžių salės gale, taip siekiant užkirsti kelią tam, kad jos tiesiogiai nesusidurtų su kaltinamuoju.

Civiliniai ieškovai gauna rašytinius šaukimus pasakyti kalbas. Jos taip pat turi teisę dalyvauti viešuose ir uždaruose teismo posėdžiuose ir turi dalyvauti asmeniškai, kad pateiktų savo prašymus. Iš esmės jos į bylą įstoja jau apklausus liudytojus. Be to, jos gali įrodinėti savo bylą visais klausimais, susijusiais su jų civiliniais interesais, ir gali duoti parodymus dėl faktų.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu arba galiu pasirinkti būti auka, liudytoju, civiliniu ieškovu arba privačiu kaltintoju?

Jūsų oficialus vaidmuo teisminėje sistemoje yra auka, neturinti specialaus statuso. Aukos turi teisę įstoti į bylą kaip civiliniai ieškovai.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Aukos visų pirma turi teisę:

 • vartoti joms suprantamą kalbą arba kitaip pasinaudoti vertėjo žodžiu paslaugomis, jei skundas paduodamas policijos tarnybai;
 • nemokamai gauti skundo kopiją ir dokumentus, kuriuos pateikė siekdamos pagrįsti skundą;
 • gauti patvirtinimą joms suprantama kalba, kuriame nurodomas bylos numeris, jų skundų data ir vieta, gauti patvirtinimą apie jų skundų gavimą prokuratūroje;
 • gauti advokato pagalbą arba būti jo atstovaujamos;
 • automatiškai gauti informaciją, kai jų byla baigiama nagrinėti, ir gauti informaciją apie bylos užbaigimo priežastis;
 • paprašiusios gauti informaciją apie tai, kad dėl jų bylos atliekamas teisminis tyrimas;
 • paprašiusios gauti informaciją apie baudžiamosios bylos eigą;
 • automatiškai gauti informaciją iš prokuratūros tarnybų apie jų bylos nagrinėjimo teisme dieną;
 • paprašiusios gauti informaciją apie bet kokį galutinį sprendimą baigus baudžiamąjį persekiojimą;
 • teikti prašymus dėl laikinųjų apsaugos priemonių nagrinėjančio teisėjo skirti laikiną išmoką, jeigu negalima rimtai abejoti kitos šalies atsakomybės buvimo faktu.

Civiliniai ieškovai taip pat turi teisę:

 • reikalauti iš kaltinamojo kompensacijos;
 • dalyvauti tyrimą atliekančio teisėjo vykdomame tyrime;
 • prašyti, kad tyrimą atliekantis teisėjas lieptų atlikti papildomus tyrimus;
 • apskųsti teisėjų kolegijai tam tikrus tyrimus, kurie turi poveikį jų civiliniams interesams;
 • būti apklausiami tik jei jie to nori;
 • prireikus tiesiogiai matytis su kaltinamuoju;
 • susipažinti su byla tyrimą atliekančio teisėjo kabinete po pirmos kaltinamojo apklausos ir likus vienai dienai iki kiekvieno tyrimo, kurį atliekant būtina teisinė pagalba;
 • prašyti, kad tyrimą atliekantis teisėjas pateiktų bylos kopiją, kai tyrimas užbaigiamas;
 • prašyti, kad ekspertas pateiktų ataskaitą, išklausyti liudytojus ir grąžinti areštuotus daiktus;
 • dalyvauti atliekant nusikaltimo vietos patikrinimą.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą arba duoti parodymus? Kokiomis sąlygomis?

Liudytojai gali dalyvauti apklausose ir prisiekę atskleisti teisėjui visus jiems žinomus faktus. Liudytojai privalo atsakyti į teismo klausimus ir priešingos šalies advokato pateiktus klausimus.

Civiliniai ieškovai gali įrodinėti savo bylą visais klausimais, susijusiais su jų civiliniais interesais, ir gali duoti parodymus dėl faktų; civilinio ieškovo advokatas gali apklausti ekspertus, taip pat gynybos liudytojus.

Iš esmės visi įrodymai yra priimtini, jeigu juos galima argumentuotai paaiškinti ir iš patirties matyti, kad jais remiantis teisėją galima įtikinti. Įrodymus galima pateikti, jeigu šalys galėjo dėl jų apsikeisti nuomonėmis ir argumentais.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Aukai bus perduota ši informacija:

 • paprašius: informacija apie baudžiamosios bylos eigą;
 • automatiškai: informacija apie jų bylos nagrinėjimo teisme dieną;
 • paprašius: informacija apie bet kokį galutinį sprendimą baigus baudžiamąjį persekiojimą.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Jeigu skundas paduodamas policijai, skundo pareiškėjai nemokamai iš karto arba per vieną mėnesį nuo skundo padavimo gauna skundo kopiją. Skundo pareiškėjai taip pat gali prašyti jų bylas nagrinėjančio teismo imtis konkrečių procesinių veiksmų.

Jeigu skundo pareiškėjai įstojo į bylą kaip civiliniai ieškovai, jie turi teisę susipažinti su byla tyrimą atliekančio teisėjo kabinete po pirmos kaltinamojo apklausos ir likus vienai dienai iki kiekvieno tyrimo, kurį atliekant būtina teisinė pagalba.

Kai procedūra užbaigiama, tyrimą atliekantis teisėjas perduoda bylą prokurorui. Kaip civilinis ieškovas, turite teisę susipažinti su byla likus ne mažiau kaip aštuonioms dienoms iki to laiko, kai bylą nagrinės teisminė taryba.

Civiliniai ieškovai ir asmenys, kurie gali įrodyti teisėtą asmeninį interesą, turi teisę per pagrįstą terminą iki nustatytos bylos nagrinėjimo datos gauti bylos dokumentų kopiją, išskyrus bet kokius areštuotus raštus ir dokumentus. Šiuo tikslu jos privalo pateikti prašymą prokurorui.

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Kiekvienas galutinis teismo sprendimas įgyja res judicata galią iš karto, kai tik yra paskelbiamas. Todėl laikoma, kad sprendime yra nustatyta tiesa tol, kol jis nepanaikinamas įgyvendinant įstatyme nustatyta teisinę gynimo priemonę. Teisėjas baudžiamųjų ir civilinių ieškinių klausimą paprastai išsprendžia tame pačiame sprendime.

Atsižvelgiant į teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, ši res judicata galia taikoma tik baudžiamosios bylos nagrinėjime dalyvavusioms šalims ir sprendimo nuostatoms, dėl kurių šalys galėjo išdėstyti savo argumentus. Jei esate auka, skundą galite paduoti tik jeigu buvote bylos šalis, kuri byloje pareiškė civilinį ieškinį.

Veikdamas kaip auka, galite paduoti skundą, tačiau tik dėl savo civilinių interesų ir jeigu esate suinteresuotas imtis veiksmų, t. y. jeigu teismas atmetė jūsų ieškinį dėl kompensacijos arba jeigu manote, kad priteista suma yra nepakankama.

Taigi skundo paduoti negalite dėl to, kad nesutinkate su paskirta bausme, arba dėl to, kad teismas išteisino kaltinamąjį. Skundą dėl bylos baudžiamųjų aspektų gali paduoti tik prokuroras.

Norėdamas išsiaiškinti, ar skundo padavimas yra protingas žingsnis, pasikonsultuokite su savo advokatu. Jeigu jūsų advokatas tam pritaria, skundas sprendimą priėmusio teismo raštinei turi būti paduodamas per 40 dienų.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Priėmus sprendimą, galite gauti jo kopiją.

Skundą galite paduoti ir jūs, tačiau tik jeigu buvote bylos, kurioje pareiškėte civilinį ieškinį, šalis ir tik dėl savo civilinių interesų (žr. 1 punktą).

Jeigu planuojamas lygtinis paleidimas, galite prokurorą, kuris atsako už bausmės vykdymą, informuoti, kad tam prieštaraujate.

Jums ir toliau gali atstovauti advokatas.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Jei esate civilinis ieškovas, turite teisę gauti teisinę pagalbą bet kuriuo klausimu, susijusiu su teismo sprendimo vykdymu.

Jei tapote tyčinės nusikalstamos veikos, dėl kurios buvo padarytas kūno sužalojimas, auka, tam tikromis sąlygomis galite kreiptis į Teisingumo ministeriją, kad ji sumokėtų valstybės kompensaciją tais atvejais, kai nusikalstamos veikos vykdytojas jums negali sumokėti kompensacijos.

Policija ir teisingumo sistema privalo pasiūlyti jums aukos apsaugos paslaugas. Bet kokiam sprendimui dėl lygtinio nuteistojo paleidimo gali būti taikomos konkrečios nuostatos ir sąlygos, kurios visų pirma yra susijusios su visuomenės ir aukos apsauga.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltėlis nuteisiamas?

Paprašęs turite teisę gauti informaciją apie bet kokį galutinį sprendimą baigus baudžiamąjį persekiojimą.

Kalbant apie nusikaltėliui paskirtą bausmę, atkreipkite dėmesį, kad apkaltinamajame nuosprendyje turi būti nurodomos taikomo įstatymo nuostatos, neatkuriant sąlygų, nusikalstamos veikos, kuria kaltinamas kaltinamasis, sudėtį sudarančių faktų arba paskirtos bausmės ar bausmių (Baudžiamojo proceso kodekso 195 straipsnis). Visais kitais klausimais, susijusiais su bausmių vykdymu, galite kreiptis į Generalinės prokuratūros Bausmių vykdymo tarnybą.

Liuksemburge galutiniu teismo nuosprendžiu nuteistas asmuo bus kalinamas Šrasigo arba Givenicho kalėjime.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltėlis bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Remdamasis Baudžiamojo proceso kodekso 4 straipsnio 1 dalimi, pateikęs konkretų prašymą generalinei prokuratūrai galite gauti informaciją apie nusikaltėlio paleidimą arba pabėgimą, jeigu jums kyla pavojus arba nustatoma, kad jums gali būti padaryta žala, išskyrus atvejus, kai dėl šio pranešimo kyla rizika, kad nusikaltėlio tapatybei bus padaryta žala.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4 - Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltėlis atlygintų žalą? (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Dažniausiai žalos ir palūkanų sumą aukų naudai, kaip kompensaciją už jų patirtus nuostolius, nustato už nusikaltėlio nuteisimą atsakingas teismas, jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu.

Norint teismo paprašyti priimti sprendimą dėl kompensacijos, būtina, kad aukos į baudžiamąją bylą įstotų kaip civiliniai ieškovai. Aukos civilinį ieškinį gali pareikšti bet kuriuo tyrimo metu. Nereikalaujama, kad aukos atvyktų į bylos nagrinėjimą. Joms gali atstovauti advokatas ir jos savo prašymus gali pateikti raštu prieš bylos nagrinėjimą.

Jeigu aukos nepareiškia civilinio ieškinio arba nepateikia jokių prašymų, teismas negalės savo iniciatyva priteisti palūkanų aukos naudai.

Aukos, kurios baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu nepareiškia civilinio ieškinio, nepraranda savo teisės gauti kompensaciją.

Tiesą sakant, aukos vis tiek gali pareikšti nusikaltėliui civilinį ieškinį civiliniuose teismuose, jeigu jos tai padaro prieš sueinant civilinėje teisėje nustatytam senaties terminui ir jeigu įrodo, kad atitinkami faktai reiškia civilinį pažeidimą.

Teismas liepė nusikaltėliui man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltėlis sumokėtų?

Baudžiamojo teismo vaidmuo yra kiekybiškai įvertinti aukoms padarytą žalą, tačiau jis nesikiša sprendžiant priteistų nuostolių ir palūkanų išieškojimo klausimus.

Įteikus galutinį sprendimą, aukos turi nuspręsti, ar imsis veiksmų, kad gautų iš nusikaltėlio šių nuostolių atlyginimą.

Dažniausiai nuostolių ir palūkanų išieškojimo priežiūra pasirūpins advokatas, pirmiausia siekdamas taikaus atlyginimo ir šiuo tikslu kreipdamasis į nuteisto asmens advokatą arba į antstolį, kad šis užtikrintų sprendimo vykdymą.

Jeigu apkaltinamąjį nuosprendį priėmęs teismas paskelbia lygtinį nuosprendį, kuriame nustatyta pareiga sumokėti kompensaciją, generalinis prokuroras, atsakantis už nuosprendžių vykdymą, patikrins, ar nuteisti asmenys vykdo jiems nustatytas pareigas.

Jei nusikaltėlis nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Teisminio nagrinėjimo metu teismas gali priteisti laikinas išmokas, kurios mokamos iki, pvz., eksperto pranešimo rezultato. Jeigu nusikaltėlis atsisako mokėti šias išmokas arba negali to padaryti, Teisingumo ministerija pagrįstais atvejais gali perimti bylą.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

1984 m. kovo 12 d. iš dalies pakeistame įstatyme dėl kompensacijos tam tikroms aukoms, kurios dėl nusikalstamos veikos patyrė kūno sužalojimą, sukuriama teisė į kompensaciją, kuri mokama į valstybės biudžetą tam tikrų nusikaltimo aukų naudai. Tai yra svarbi priemonė aukoms tuo atveju, kai:

nenustatyta užpuoliko tapatybė; negalima rasti agresoriaus, nors jo tapatybė nustatyta; nusikaltėlis yra nemokus.

Siekdamos apginti savo teisę, aukos privalo kreiptis į Teisingumo ministeriją, kuri per šešis mėnesius priima sprendimą dėl ieškinių sumokėti kompensaciją. Ieškiniai turi būti surašyti prancūzų, vokiečių arba liuksemburgiečių kalba ir juose turi būti nurodyta faktų data, vieta ir tikslus pobūdis. Faktų ir aukos patirtos žalos dokumentiniai įrodymai turi būti pridedami prie šio rašto siekiant pagrįsti ieškinį.

Teisei į kompensaciją taikomos tam tikros sąlygos, kurias aukos turi atitikti:

aukos privalo reguliariai arba nuolat gyventi Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje arba būti Europos Sąjungos arba Europos Tarybos valstybės narės piliečiai. Be to, nusikalstamos veikos metu aukų dokumentai Liuksemburgo Didžiojoje Hercogystėje turi būti visiškai tvarkingi arba jos turi būti nukentėjusios nuo Baudžiamojo kodekso 382 straipsnio 1 dalyje nurodytos nusikalstamos veikos [prekyba žmonėmis].

Patirta žala turi atsirasti dėl tyčinių veiksmų, kurie atitinka nusikalstamos veikos pobūdį.

Žala turi būti susijusi su kūno sužalojimu, o ne tik su materialine žala (kuri, pvz., nėra susijusi su kompensacija paprastos vagystės atveju).

Dėl žalos turi būti gerokai sutrikdomos gyvenimo sąlygos, o to priežastimi gali būti pajamų praradimas arba sumažėjimas, padidėjusios neįprastos išlaidos arba nesugebėjimas vykdyti profesinės veiklos, vienų mokslo metų praradimas, kūno arba psichinė žala arba moralinė arba estetinė žala, taip pat fizinės arba psichologinės kančios. Baudžiamojo kodekso 372–376 straipsniuose nustatytų nusikalstamų veikų aukoms netaikoma pareiga pateikti fizinės arba psichologinės žalos įrodymų, kurių buvimo faktas yra preziumuojamas.

Kompensaciją valstybė moka tik jeigu auka jokiu kitu būdu negali gauti veiksmingos ir pakankamos kompensacijos (pvz., iš nusikaltėlio, socialinės apsaugos tarnybos arba pagal asmeninio draudimo polisą).

Svarbu žinoti, kad kompensacijos gali būti atsisakoma arba ji gali būti sumažinta dėl aukų elgesio svarbiu metu arba dėl jų santykių su nusikaltėliu.

Jeigu valstybė kompensuoja aukoms, jos vis tiek gali prisidėti prie civilinio ieškinio ir reikalauti papildomų sumų iš nusikaltėlio, jeigu mano, kad kompensacija yra nepakankama. Tokiu atveju aukos privalo informuoti teismą apie tai, kad jos valstybei pareiškė ieškinį dėl kompensacijos arba, kai tinkama, kad gavo tokią kompensaciją iš valstybės.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltėlis nenuteisiamas?

Aukos turi teisę į kompensaciją, jeigu nusikaltėlis nenuteisiamas ir jeigu jos yra nusikalstamos veikos aukos, arba jeigu užpuoliko tapatybė nebuvo nustatyta arba užpuoliko tapatybė nustatyta, tačiau jo negalima rasti arba nusikaltėlis yra nemokus.

Jeigu nėra teisminio nagrinėjimo ir todėl teismas nenustato kompensacijos, Teisingumo ministerija gali priteisti fiksuotą sumą ir (arba) liepti ekspertui parengti išvadą, už kurią sumoka teismas, kad nustatytų aukai priteistinos kompensacijos sumą.

Ar turiu teisę į skubią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl savo pateikto reikalavimo sumokėti kompensaciją?

Jei tinkamai įrodoma, teisingumo ministras gali skirti išmoką, kuri mokama tol, kol nagrinėjamas prašymas.

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

– Jei tapote nusikalstamos veikos auka, galite kreiptis į šias pagrindines paramos aukoms tarnybas:

A. Vyriausybės tarnyba:

Centrinė socialinės paramos tarnyba (SCAS) – Paramos aukoms tarnybos (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV))SAV Liuksemburge

Paramos rūšys:

 • Psichologinis ir psichoterapinis konsultavimas.
 • Teisinės informacijos tarnyba.
 • Smurto šeimoje aukų grupinė terapija.
 • Aukų palyda per visą teisinį procesą.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Plaza Liberty pastatas, C įėjimas
12-18 rue Joseph Junck
L-1839, Liuksemburgas

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasscas-sav@justice.etat.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nevyriausybinės organizacijos (NVO):

1. Parama nusikaltimų aukoms (Aide aux Victimes de la Criminalité) – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Paramos rūšys:

 • Teisinių konsultacijų tarnyba.
 • Moralinė, finansinė ir materialinė parama.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521, Liuksemburgas

Tel. (+352) 40 20 40

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaswrl@pt.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Paramos pripažintoms smurto šeimoje aukoms tarnybos

Veikia trys tokios tarnybos:

– SAVVD Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse) asbl

Paramos rūšys:

 • Psichologinės ir socialinės konsultacijos.
 • Teisinė informacija ir parama.
 • Teisinė, administracinė ir socialinė informacija ir parama prokurorui iškeldinus smurtaujantį nusikaltėlį.
 • Teisinių priemonių planavimas.
 • Lydi aukas, inter alia, teisme, advokato kontoroje, pas gydytoją.
 • Rekomendacijos.
 • Konsultacijos ir apsaugos nuo priekabiavimo priemonės.
 • Apsaugos plano aukoms parengimas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 18 62
Faksas (+352) 26 48 18 63

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascontact@savvd.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA– Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

Skirta vaikams, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai tapo smurto šeimoje aukomis dėl iškeldinimo orderio.

Paramos rūšys:

 • Smurto šeimoje aukų, kuriomis tapo vaikai ir paaugliai, globa atsižvelgiant į iškeldinimo priemonę.
 • Veikia kaip psichologinė tarnyba, teikianti paramą smurto šeimoje aukomis tapusiems vaikams ir paaugliams, teikia psichologinę paramą smurto šeimoje aukomis tapusiems vaikams ir nepilnamečiams ir jų šeimoms

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 20 50
Faksas (+352) 26 48 18 63

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascontact@psyea.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Diudelanže, priklauso „Pro Familia“ fondui (Fondation Pro Familia)

Paramos tarnyba, teikianti paramą vaikams, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai tapo smurto šeimoje aukomis dėl iškeldinimo orderio.

Paramos rūšys:

 • Smurto šeimoje aukų, kuriomis tapo vaikai ir paaugliai, globa atsižvelgiant į iškeldinimo priemonę.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, Route de Zoufftgen
L-3598, Diudelanžas, L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 51 72 72 89

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasalternatives@profamilia.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Konsultavimo paslaugos moterims, kurios yra pripažintos smurto aukomis.

Paramos rūšys:

 • Konsultavimas telefonu.
 • Psichologinės ir socialinės konsultacijos.
 • Teisinė, administracinė ir socialinė informacija ir parama.
 • Teisinių priemonių planavimas.
 • Moterų palyda kitose profesinėse tarnybose: pas advokatą, teisme, policijoje.
 • Pokalbio dėl priėmimo į moterų prieglaudą rengimas.
 • Mokymas ir paskaitos apie smurtą šeimoje.
 • Seminarų rengimas ir diskusijų grupių sudarymas.

Veikia keturios tokios grupės:

– VISAVI („Gyvenimas be smurto“))(VISAVI (Vivre Sans Violence)) Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

Smurto šeimoje aukomis tapusių moterų konsultavimo centras

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

2, rue du Fort Wallis
L-2714, Liuksemburgas

Tel. (+352) 49 08 77-1
Faksas (+352) 26 48 26 82

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfeminfo@visavi.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/visavi/

– Nacionalinės Liuksemburgo moterų tarybos (Conseil national des femmes du Luxembourg) PIETINIS CENTRAS (FOYER SUD) Eše prie Alzeto

Nelaimės ištiktų moterų, įskaitant smurto aukas, konsultavimo centras.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

41, rue de Luxembourg
L-4220, Ešas prie Alzeto

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Faksas (+352) 54 57 57 57

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfoyersud@pt.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– OZANAM centras Liuksemburge

– OZANAM šiaurės centras (Centre OZANAM Nord) Vilce, priklauso „Atvirų durų namų“ fondui (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Nelaimės ištiktų moterų, įskaitant smurto aukas, konsultavimo centrai.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730, Liuksemburgas

Tel. (+352) 48 83 47

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasozanam@fmpo.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530, Vilcas

Tel. (+352) 26 95 39 59

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasozanam.nord@fmpo.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA Diudelanže, priklauso „Pro Familia“ fondui (Fondation Pro Familia)

Nelaimės ištiktų moterų, įskaitant smurto aukas, konsultavimo centras.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, route de Zoufftgen
L-3598, Diudelanžas

Tel. (+352) 51 72 72-41
Faksas (+352) 52 21 88

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasfemmes@profamilia.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.cnfl.lu/

4. Vaikų ir paauglių, kurie įregistruoti kaip smurto aukos, konsultavimo centras

Veikia keturi centrai:

– PSY EA– Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

3–21 metų vaikų ir paauglių, kurie tapo smurto šeimoje aukomis ar liudytojais, ir jų šeimų psichologinė tarnyba.

Paramos rūšys:

 • Psichologinė parama vaikams ir paaugliams, kurie tapo smurto šeimoje aukomis, ir jų šeimoms.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 20 50
Faksas (+352) 26 48 18 63

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascontact@psyea.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Diudelanže, priklauso „Pro Familia“ fondui (Fondation Pro Familia)

0–27 metų vaikų ir paauglių, kurie tapo fizinio ir psichologinio smurto, įskaitant smurtą šeimoje, aukomis ar liudytojais, ir jų šeimų konsultavimo tarnyba.

Paramos rūšys:

 • Psichologinė parama vaikams ir jų šeimoms.
 • Šiltų santykių šeimoje, tarpusavio pagarbos rėmimas.
 • Informavimas apie smurtą ir prevencinis darbas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, Route de Zoufftgen
L-3598, Diudelanžas, L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 51 72 72 89

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasalternatives@profamilia.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE Diudelanže, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

Nelaimės ištiktų mergaičių (12–21 metų), kurios tapo fizinio, psichologinio ar seksualinio smurto aukomis, konsultavimo ir informavimo tarnyba.

Paramos rūšys:

 • Individualūs pokalbiai.
 • Pagalba vykdant administracines procedūras.
 • Pagalba ieškant prižiūrimo apgyvendinimo paslaugų.
 • Pagalba dėl galimo leidimo apsigyventi „Meederchershaus“ prieglaudoje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

2, rue du Fort Wallis
L-2714, Liuksemburgas

Tel. (+352) 49 41 49
Faksas (+352) 27 12 59 89

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfofilles@pt.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Alupse“

Psichologinės konsultacijos ir terapijos paslaugos 0–21 metų vaikams, kurie tapo fizinio, psichinio ir seksualinio smurto aukomis, ir jų šeimoms.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

8, rue Tony Bourg
L- 1278, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 18 48-1
Faksas (+352) 26 19 65 55

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasalupse@pt.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Akredituotas konsultavimo, informavimo ir pagalbos nelaimės ištikties vyrams ir berniukams, kurie tapo smurto aukomis, centras „infoMann“ Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „actTogether“

Paramos rūšys:

 • Psichologinė ir socialinė parama ir konsultacijos.
 • Informavimo ir dokumentacijos tarnyba.
 • Informuotumo didinimas ir mokymas.
 • Lydi vyrus ir padeda jiems gauti pastogę vyrų prieglaudoje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, Cour du Couvent
L-1362, Liuksemburgas

Tel. (+352) 27 49 65
Faksas (+352) 27 49 65 65

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@infomann.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.infomann.lu/

6. Liuksemburgo Raudonojo Kryžiaus akredituotas konsultavimo ir paramos smurtinių nusikaltimų, įskaitant smurtą šeimoje, vykdytojams centras – „Riicht eraus“ Liuksemburge

Paramos rūšys:

 • Smurto šeimoje dėl priverstinio teisminio arba savanoriško iškeldinimo vykdytojų (vyrų ir moterų) konsultavimas, išklausymas, parama ir lydėjimas.
 • Nusikaltėlių informuotumo didinimas ir skatinimas prisiimti atsakomybę.
 • Trumpalaikė aukos apsauga.
 • Konfliktų valdymas ir pasitikėjimo didinimas.
 • Pagalba žmonėms, kurie pasiryžo pasikeisti.
 • Pagalba rengiant praktines strategines priemones, kurios sudarytų sąlygas ilgalaikiams nusikaltėlių požiūrio ir elgesio pokyčiams.
 • Pagalba žmonėms, kurie nori pakeisti savo smurtinį elgesį.
 • Diskusijų grupių sudarymas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

73 rue Adolph Fischer
L-1520, Liuksemburgas

Tel. (+352) 27 55-5800
Raudonojo Kryžiaus pagalbos linija (+352) 27 55
Faksas (+352) 27 55-5801

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasriichteraus@croix-rouge.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Pagalbos pripažintoms prekybos žmonėmis aukoms tarnyba

Ambulatorinis ir stacionarus visų prekybos žmonėmis aukų, moterų, vyrų ir vaikų gydymas.

Veikia dvi savo veiklą koordinuojančios tarnybos:

– SAVTEH Liuksemburge, priklauso „Women in Distress“ (Femmes en détresse)asbl

– COTEH Liuksemburge , priklauso „Atvirų durų namų“ fondui (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Paramos rūšys:

 • Konsultacijos telefonu ir asmeninės konsultacijos.
 • Psichologinė pagalba ir priežiūra.
 • Psichologinė pagalba ir stabilizavimas.
 • Konsultavimo arba medicininės priežiūros organizavimas.
 • Aukos palyda į baudžiamojo tyrimo skyrių nusikaltėlio atpažinimo tikslais.
 • Aukų bendradarbiavimo su policija ir prokuratūra rėmimas.
 • Aukų palyda visų pirma per teisines, administracines ir socialines procedūras.
 • Stacionaraus gydymo koordinavimas ir aukų apgyvendinimo koordinavimas atsižvelgiant į jų lytį ir amžių.
 • Materialinė ir finansinė parama.
 • Informavimas apie prekybos žmonėmis aukų teises, teismines ir administracines procedūras, numatytas išmokas.
 • Ryšių palaikymas su kilmės šalių NVO savanoriško grįžimo atveju.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

SAVTEH
BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 26 31
Faksas (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langastraite.humains@visavi.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel. (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascoteh@fmpo.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Policija:

Liuksemburgo policijos
generalinis direktoratas
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957, Liuksemburgas

Tel. (+352) 49 97-1
Skubiosios pagalbos linija 113
Faksas (+352) 49 97-20 99

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langascontact@police.public.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Vietos valdžios institucijos:

Teisinio priėmimo ir informavimo tarnyba (Service d’accueil et d’information juridique):

– DYKIRCHAS

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211, Dykirchas

Tel. (+352) 80 23 15

– EŠAS PRIE ALZETO

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239, Ešas prie Alzeto

Tel. (+352) 54 15 52

– LIUKSEMBURGAS

Cité judiciaire
BC pastatas
L-2080, Liuksemburgas

Tel. (+352) 22 18 46

Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Organizacijos „Moterų teisės“ teisinės informacijos tarnyba

GENERALINĖ PROKURATŪRA (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
BC arba CR pastatas
L-2080, Liuksemburgas

Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministerijos:

– Teisingumo ministerija (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-84537
Faksas (+352) 26 68 48 61

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@mj.public.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mj.public.lu/

Misija:

 • Civilinės bylos
 • Baudžiamosios bylos: Kompensacija aukoms, teisinė pagalba, baudžiamasis tarpininkavimas.
 • Komercinės bylos.
 • Teismų organizacija.
 • Bendras administracinio bylinėjimosi administraciniuose teismuose koordinavimas.
 • Bausmių vykdymo įstaigos.

– Vidaus reikalų ministerija (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-84600
Faksas (+352) 22 11 25

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@miat.public.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mi.public.lu/

Misijos pagal 2015 m. sausio 28 d. Didžiojo Kunigaikščio dekretą:

 • Skubiosios pagalbos tarnybų koordinavimas.
 • Bendradarbiavimas su NVO.

– Vidaus saugumo ministerija (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-84659
Faksas (+352) 22 72 76

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langassecretariat@msi.etat.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Parama aukoms pagal 2015 m. sausio 28 d. Liuksemburgo dekretą:

 • Liuksemburgo policija, Policijos generalinis inspektoratas (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Europos teisingumo ir vidaus reikalų politika, tarptautinio policijos bendradarbiavimo politika

– Lygių galimybių ministerija (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-85806
Faksas (+352) 24 18 86

E. paštas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinfo@mega.public.lu
Svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.mega.public.lu/fr/index.html

Misijos:

 • Smurtas šeimoje
 • Kovos su smurtu specialistų bendradarbiavimo komitetas
 • Partnerystė su smurto šeimoje aukų ir vykdytojų, nelaimės ištiktų moterų ir vyrų, smurto dėl lyties ir prekybos žmonėmis aukų ambulatorinio ir stacionaraus gydymo įstaigomis ir jų valdymas kartu su MEGA akredituotomis NVO.
 • Partnerystė ir bendradarbiavimas su valstybės patvirtintomis NVO siekiant globoti nelaimės ištiktus asmenis, kurie yra smurto aukos.

Paramos aukoms karštoji linija

– Liuksemburgo policija

Karštoji linija 113

Pirmadienis – penktadienis, veikia visą parą

Liuksemburgo Raudonasis Kryžius

Karštoji linija 2755

Pirmadienis – penktadienis, 7.00–22.00 val.

– Fraentelefon (nukentėjusios moterys)

Karštoji linija (+352) 44 81 81

Pirmadienis – penktadienis, veikia visą parą

– Fraentelefon (nukentėjusios moterys)

Karštoji linija (+352) 44 81 81

Pirmadienis – penktadienis, 9.00–15.00 val.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar valdžios institucijų?

Taip, parama aukoms teikiama nemokamai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

žr. atsakymą į pirmą klausimą B skiltyje.

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Vengrija

Būsite laikomas nukentėjusiuoju, jei nukentėjote dėl veiksmo, kuris pagal Vengrijos teisę yra laikomas nusikalstama veika, pavyzdžiui, buvote sužeistas arba jūsų turtas buvo sugadintas arba pavogtas. Jums, kaip nukentėjusiajam, Vengrijos teisėje nustatytos įvairios teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus. Informacijos apie savo teises ir pareigas baudžiamajame procese galite prašyti pateikti tyrimą atliekančią instituciją, prokurorą arba teismą, atsižvelgiant į bylos etapą.

Vengrijoje baudžiamasis procesas pradedamas tyrimu. Tyrimą paprastai atlieka policija, prižiūrint prokurorui. Užbaigus tyrimą prokuroras nusprendžia pareikšti kaltinimus ir byla perduodama teismui arba byla baigiama nagrinėti ikiteisminio tyrimo etapu dėl nepakankamų įrodymų arba todėl, kad baudžiamosios atsakomybės galimybė atmetama arba ji nebetaikoma.

Jei byla pasieks teismą, teismas ištirs surinktus įrodymus ir nuspręs, ar kaltinamasis yra kaltas. Vengrijos baudžiamajame procese (išskyrus kai kurias proceso formas) teismas taip pat gali rinkti įrodymus tiesiogiai viešame teismo posėdyje, taigi jus gali pakviesti į teismo posėdį ir apklausti kaip liudininką. Jei pripažįstamas kaltu, kaltinamasis nuteisiamas ir jam skiriama bausmė. Jei pripažįstamas nekaltu, kaltinamasis išteisinamas.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas4. Kompensacija

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 10/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

Kokią informaciją gausiu iš institucijos (pvz., policijos, prokuratūros) po to, kai buvo padarytas nusikaltimas, bet anksčiau nei apie jį pranešiu?

Pagal Baudžiamojo proceso įstatymą reikalaujama, kad prokuroras ir tyrimo institucija prieš bet kokį procesinį veiksmą informuotų asmenis, kurių atžvilgiu vykdomi teisėsaugos veiksmai, apie jų teises ir pareigas.

Apie nusikaltimus prokurorui arba tyrimą atliekančiai institucijai galima pranešti žodžiu arba raštu. Pranešimą taip pat gali priimti kita institucija arba teismas, kuris tą pranešimą nusiųs tyrimą atliekančiai institucijai. Įstatyme nenustatyti jokie pranešimui apie nusikaltimą taikomi formalumai; apie nusikaltimus galima pranešti surašant raštą, paprastu arba elektroniniu paštu arba asmeniškai.

Baudžiamasis procesas vyksta vengrų kalba, tačiau vengrų kalba nekalbanti auka gali vartoti savo gimtąją kalbą arba bet kurią kitą savo pasirinktą kalbą. Net jeigu auka kalba vengrų kalba, ji baudžiamajame procese gali vartoti savo nacionalinę kalbą. Auka neprivalo sumokėti vertimo raštu ir žodžiu išlaidų, be to, ji negali būti įpareigota iš anksto sumokėti arba padengti tokias išlaidas.

Nusikaltimo auka turi teisę gauti paramą iš paramos aukoms tarnybos paramą, jeigu aukomis tapo fiziniai asmenys, kurių asmeniui ar turtui Vengrijos teritorijoje buvo padarytas nusikaltimas arba nusikalstama veika, ir jeigu aukomis tapo bet kurie fiziniai asmenys, kurie dėl jų turtui Vengrijos teritorijoje padarytų nusikaltimų arba nusikalstamų veikų patyrė tiesioginių sužalojimų, visų pirma kūno sužalojimų arba emocinių sukrėtimų, psichinį šoką arba ekonominių nuostolių, jeigu tokie asmenys yra: Vengrijos piliečiai, bet kurios ES valstybės narės piliečiai, bet kurios ne ES šalies piliečiai, teisėtai gyvenantys Europos Sąjungos teritorijoje, asmenys be pilietybės, teisėtai gyvenantys Vengrijos teritorijoje, prekybos žmonėmis aukos arba bet kurie kiti asmenys, kurie laikomi tinkamais atsižvelgiant į tarptautines sutartis, sudarytas tarp jų atitinkamų pilietybės valstybių ir Vengrijos, arba remiantis abipusiškumo principu.

Valstybė teikia paramos paslaugas aukoms įvertinusi jų poreikius; šios paslaugos gali apimti aukų interesų apsaugos palengvinimą, nuolatinės piniginės pagalbos teikimą, įrodymų apie aukos statusą suteikimą, liudytojų apsaugą ir saugaus apgyvendinimo suteikimą. Jei tenkinamos teisiškai apibrėžtos sąlygos, auka taip pat turi teisę gauti valstybės kompensaciją.

Be to, gali būti priimama nutartis dėl aukos asmens apsaugos, jeigu smurtiniai veiksmai prieš asmenis arba nusikalstamos veikos, kuriomis sukuriamas kolektyvinis pavojus asmenims, aukų atžvilgiu yra suplanuojami arba padaromi siekiant pakenkti arba sutrukdyti aukų dalyvavimui baudžiamosiose bylose arba jų teisių įgyvendinimui ir pareigų vykdymui arba jeigu toks nusikaltimas yra įmanomas. Prašymai gali būti pateikiami arba registruojami teisme, tai gali padaryti prokuroras arba tyrimą atliekanti institucija, kuri nagrinėja baudžiamąją bylą.

Nusikalstamų veikų žmogaus fizinei neliečiamybei arba laisvei prevencijos arba nutraukimo tikslais asmens apsauga – tai aukos privataus būsto arba kitos gyvenamosios vietos apsauga, taip pat eismo maršrutų apsauga ir saugus dalyvavimas baudžiamojoje byloje ir atliekant kitus oficialius veiksmus.

Asmens apsauga visų pirma suteikiama vykdant reguliarų patruliavimą, techninėmis priemonėmis, nuolatinio ryšio palaikymo priemonėmis, apsauginių drabužių parūpinimu ir, jei kiti asmens apsaugos būdai yra neveiksmingi, užtikrinant darbuotojų apsaugą, kuri gali būti suteikiama teisėsaugos institucijos, įgaliotos numatyti ir užtikrinti darbuotojų apsaugą, valdomoje vietoje.

Jei ypač didelio atgarsio sulaukusiame baudžiamajame procese dalyvaujančios aukos apsaugos negalima užtikrinti asmens apsaugos priemonėmis, ta auka bendradarbiauja su institucija ir yra pavojingoje padėtyje ir dėl to būtina jai numatyti specialų apsaugos režimą, auka taip pat gali dalyvauti liudytojų apsaugos programoje, kurioje yra numatytas specialus apsaugos režimas, jeigu tenkinamos konkrečios papildomos sąlygos.

Tam tikrose bylose auka turi teisę būti atstovaujama per bylinėjimosi bendrininką ir, jeigu jis veikia kaip prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas, teisę į teisinę pagalbą. Paprastai laikomasi taisyklės, kad aukai reikalingas toks bendrininkas ir teisinė pagalba, t. y., atsižvelgiant į tame pačiame būste gyvenančių asmenų pajamas, jei aukos mėnesinės grynosios pajamos neviršija atitinkamo minimalaus pensijos dydžio, nustatyto remiantis darbo santykiais (2017 m. 28 500 HUF), ir auka neturi turto, iš kurio galėtų sumokėti už teisines paslaugas.

Auka gali turėti teisę bet kuriame baudžiamosios bylos etape pareikšti civilinį ieškinį, siekdama kompensuoti iš kaltinamojo dėl nusikalstamos veikos padarytą žalą. Siekdama apsaugoti savo civilinį ieškinį, auka gali pateikti prašymą dėl kaltinamojo turto laikino arešto, kurį atliks teismas, jei bus pagrįstų pagrindų daryti prielaidą, kad ieškinį patenkinti gali būti sudėtinga . Teismas civilinio ieškinio klausimą išsprendžia sprendimu, kuriuo prašymą priima arba atmeta. Jei dėl šios priežasties būtų gerokai užvilkintas procedūros užbaigimas arba jei kaltinamasis išteisinamas, arba jei pareiškimo nagrinėjimui iš esmės baudžiamojoje byloje sutrukdoma dėl kitų sąlygų, teismas liepia užtikrinti civilinio ieškinio vykdymą kitomis teisinėmis priemonėmis.

Auka turi teisę konkrečiomis sąlygomis dalyvauti tarpininkavimo procedūroje kartu su kaltinamuoju. Tarpininkavimo procedūra negali būti vykdoma be aukos sutikimo, ir net aukai sutikus ji nėra vykdoma automatiškai ir priklauso nuo daugybės kitų sąlygų.

Aukos ir jos atstovo nuosavos išlaidos, patirtos bylos nagrinėjimo metu, yra baudžiamosios bylos išlaidos, kaip ir aukos išlaidos, jos patirtos dėl savo kaip liudytojo dalyvavimo. Nors tokių išlaidų valstybė iš anksto neatlygina, liudytojo išlaidos atlyginamos po procesinio veiksmo. Kaltinamajam liepiama padengti baudžiamosios bylos išlaidas, jeigu kaltinamasis pripažįstamas kaltu.

Negyvenu ES šalyje, kurioje padarytas nusikaltimas (ES ir ne ES piliečiai). Kaip saugomos mano teisės?

Baudžiamųjų bylų įstatyme nustatyta teisių, susijusių su bylomis, kurios priklauso Vengrijos jurisdikcijai nepriklausomai nuo pilietybės ir gyvenamosios vietos, apsauga. Paramos aukoms tarnyba bet kurios ES valstybės narės piliečiams teikia tokias pat paslaugas kaip ir Vengrijos piliečiams.

Kokią informaciją gausiu, jei pranešiu apie nusikaltimą?

Aukai apie sprendimą, kuriuo liepiama pradėti tyrimą, pranešama individualiai, tik jeigu apie nusikaltimą nepranešė auka. Be to, Bylų akte apibrėžiamos situacijos ir sprendimai, apie kuriuos aukai turi būti pranešama.

Auka turi teisę paprašiusi gauti informaciją, susijusią su jai padarytu nusikaltimu, informaciją apie sulaikyto asmens paleidimą arba pabėgimą, lygtinį paleidimą, galutinį išteisinimą arba pabėgimą, taip pat apie asmens, nuteisto laisvės atėmimo bausme, kalinimo kalėjime vykdymo nutraukimą, asmens, nuteisto kardomuoju kalinimu, išlaisvinimą arba pabėgimą, taip pat apie kardomojo kalinimo bausmės vykdymo nutraukimą, priverstinai gydomo asmens išlaisvinimą arba pabėgimą, priverstinai gydomo asmens išlaisvinimą, išėjimą be leidimo ir leidimą adaptuotis ir, jaunų nusikaltėlių perauklėjimo atveju, laikiną arba nuolatinį paleidimą, išėjimą be leidimo ir jaunų nusikaltėlių perauklėjimo nutraukimą.

Aukai visų pirma būtina pranešti apie šiuos sprendimus: paskirti ekspertą, sustabdyti tyrimą, užbaigti tyrimą, nutraukti tyrimą, paskelbti kaltinamąją išvadą, nepateikti dalies kaltinamosios išvados duomenų, panaikinti kaltinimus ir priimti bet kuriuos kitus sprendimus, kuriuose yra su auka tiesiogiai susijusių nuostatų, taip pat priimti galutinį nuosprendį.

Auka turi būti informuojama apie visų procesinių veiksmų, kuriuose ji gali dalyvauti, vietą ir datą. Tokie veiksmai – tai eksperto apklausa tyrimo, patikrinimų, nusikaltimo vietos rekonstrukcijos, kaltinamųjų tapatybės atpažinimo, taip pat teisminio nagrinėjimo metu ir per viešus teismo posėdžius.

Tyrimo metu auka gali sužinoti ir už užmokestį gauti bet kokių eksperto išvadų ir su tyrimo veiksmais susijusių dokumentų, kuriuose ji gali dalyvauti, kopijas, taip pat gali gauti kitų dokumentų kopijas, jei tai neprieštarauja tyrimo interesams. Baigus tyrimą, aukai leidžiama išnagrinėti visus dokumentus, susijusius su jai padaryta nusikalstama veika.

Tyrimo metu auka gali paduoti apeliaciją arba skundą dėl visų sprendimų, kuriuose yra su ja tiesiogiai susijusių nuostatų. Auka gali paduoti skundą dėl, be kita ko, sprendimų, kuriais atmetamas pranešimas apie nusikaltimą, arba sprendimų, kuriais sustabdomas arba nutraukiamas tyrimas.

Jei pranešimas apie nusikaltimą atmetamas arba tyrimas nutraukiamas, o tam tikrais atvejais, kai dėl dalies kaltinimų buvo pateikti oficialūs kaltinimai ir aukos skundas nedavė pageidaujamo rezultato, auka, atsižvelgdama į įstatyme nustatytą terminą, gali veikti kaip prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas. Auka taip pat gali veikti kaip prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas, jei prokuroras, atlikęs tyrimą, nenustato nusikalstamos veikos sudėties, dėl kurios reikia vykdyti baudžiamąjį persekiojimą, arba jei prokuroras neperėmė atstovavimo funkcijų iš privataus kaltintojo. Auka, kuri veikia kaip prokuroro funkcijas perėmęs prokuroras, gali per savo advokatą pateikti pareiškimą dėl baudžiamojo persekiojimo, taigi ir kaltinimą savo iniciatyva kaltinamojo atžvilgiu.

Nagrinėjant bylą teisme, auka gali apskųsti tik sprendimą iš esmės dėl civilinio ieškinio, bet ne patį sprendimą iš esmės. Nagrinėjant bylą teisme, auka gali veikti kaip prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas, jeigu prokuroras panaikino kaltinimus.

Ar turiu teisę gauti nemokamas vertimo žodžiu ar raštu paslaugas (kai kreipiuosi į policiją ar kitas institucijas arba tyrimo ar teisminio nagrinėjimo metu)?

Baudžiamoji byla vedama vengrų kalba, tačiau vengrų kalbos nemokėjimas nebus diskriminavimo pagrindas. Baudžiamojoje byloje galite žodžiu ir raštu vartoti savo gimtąją, regioninę arba mažumos kalbą arba kitą kalbą, kuria kalbate. Šiais atvejais turite teisę į jums skirtų dokumentų nemokamą vertimą žodžiu ir raštu.

Kaip institucija užtikrina, kad suprasčiau ir būčiau suprastas (jei esu vaikas; jei turiu negalią)?

Institucija stengsis bendrauti su jumis paprastu ir lengvai suprantamu būdu žodžiu ir raštu. Informacija apie jūsų teises ir pareigas bus perduodama lengvai suprantamu būdu atsižvelgiant į jūsų būklę ir asmeninius gebėjimus. Žodinio bendravimo metu taip pat reikalaujama, kad institucija įvertintų, ar supratote jums perduotą informaciją, o jeigu nesupratote, institucija paaiškins jums tokią informaciją arba pranešimą. Jei esate nepilnametis arba turite negalią, bendraudama su jumis institucija privalo imtis būtinų atidumo priemonių. Jei turite klausos negalią, esate kurčnebylis, galite prašyti, kad jums vertėjautų gestų kalbos vertėjas arba vietoj apklausos galite pasirinkti padaryti rašytinį pareiškimą.

Paramos aukoms tarnybos

Kas teikia paramą aukoms?

Valstybės lygmeniu aukos apsaugą ir teisinės pagalbos funkcijas įgyvendina sostinėje veikiančios vyriausybės įstaigos ir 19 apygardų. Jei tapote nusikaltimo auka, vyriausybės agentūros nemokamai suteiks jums asmeninę pagalbą, t. y. jūs gausite

 • informaciją apie savo teises ir galimybes;
 • emocinę paramą;
 • praktinę pagalbą ir teisinę konsultaciją paprastose bylose;
 • jūsų aukos statuso patvirtinimą;
 • taip pat gali būti teikiama nuolatinė piniginė pagalba remiantis prašymu, pateiktu per 5 dienas nuo atitinkamo nusikaltimo padarymo.

Teikdamos teisinę pagalbą, vyriausybės įstaigos teikia jums nemokamą teisinę konsultaciją bylose, kuriose faktai yra pakankamai akivaizdūs, o jei jums reikalinga finansinė parama, jums gali būti suteiktos teisinės paslaugos (pvz., dokumentų parengimas) – teisinė pagalba už baudžiamosios bylos ribų ir pasamdytas bylinėjimosi bendrininkas baudžiamojoje byloje.

Budapešto ir apygardų kontaktinius duomenis galite rasti adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.kormanyhivatal.hu/, o papildomą informaciją apie paramą aukoms ir teisinę pagalbą – adresais Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttps://igazsagugyiinformaciok.kormany.hu/aldozatsegito-szolgalat ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://igazsagugyihivatal.gov.hu/jogi-segitsegnyujtas.

Jei tapote nusikaltimo auka, be valstybinės paramos aukoms organizacijų, taip pat galite kreiptis į įvairias pilietines organizacijas, pavyzdžiui:

 • WHITE RING labdaros organizacija, kuri yra organizacijos „Victim Support Europe“ narė, teikia finansinę, teisinę, psichologinę ir kitokią paramą, taip pat padeda nusikaltimų aukoms ir jų giminaičiams, kuriems parama iš esmės reikalinga dėl jų socialinės padėties (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://fehergyuru.eu/),
 • nacionalinė informavimo telefonu krizių atveju tarnyba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) teikia pagalbą smurto šeimoje, vaiko išnaudojimo, prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms ir prireikus gali pasirūpinti jų apgyvendinimu (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://bantalmazas.hu/),
 • „NGO ESZTER Ambulance“ (ESZTER Alapítvány és Ambulancia) teikia nemokamo vaikų ir išnaudotų ir traumuotų suaugusiųjų psichologinio gydymo ir reabilitacijos paslaugas ir teisinę informaciją bei konsultacijas (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://eszteralapitvany.hu/),
 • NVO NANE moterų teisių asociacija veikia kaip nemokama pagalbos linija ir teikia asmeninę teisinę pagalbą, taip pat psichologinio ir socialinio konsultavimo paslaugas smurto šeimoje aukomis tapusiems suaugusiesiems ir nepilnamečiams (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://nane.hu/).

Ar policija automatiškai mane nukreips į paramos aukoms tarnybas?

Jei į policiją kreipiatės kaip nusikaltimo auka, iš policijos gausite atitinkamą paramos aukoms tarnybos pranešimą ir būsite informuotas apie jums prieinamas paramos aukoms galimybes, o paprašius policija išduos reikalingą sertifikatą, kuris bus perduotas jums arba nusiųstas paramos aukoms tarnyboms.

Kaip saugomas mano privatumas?

Baudžiamojo proceso metu turi būti gerbiamos jūsų asmeninės teisės ir byloje dalyvaujančių asmenų teisė į pagarbą, be to, draudžiama be reikalo atskleisti jūsų privačius duomenis. Šiuo tikslu, jeigu jums, kaip liudytojui, būtina duoti parodymus, galite prašyti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi konfidencialiai, ir nuo to laiko jie bus atskleidžiami tik bylą nagrinėjančiai institucijai.

Ar turiu pranešti apie nusikaltimą prieš kreipdamasis į paramos aukoms tarnybą?

Kad valstybinė paramos aukoms tarnyba teiktų paslaugas, pranešimo apie jums padarytą nusikalstamą veiką pateikimas nėra būtinoji tokių paslaugų suteikimo sąlyga; vis dėlto teisę gauti piniginę pagalbą (kompensaciją, nuolatinę piniginę pagalbą) turėsite tik jeigu pateiksite rašytinius baudžiamosios bylos pradėjimo įrodymus.

Asmens apsauga, jeigu man kyla pavojus

Asmeninę apsaugą galite gauti po to, kai inicijuojama baudžiamoji byla. Jei dėl jūsų dalyvavimo baudžiamojoje byloje atsiduriate grėsmingoje situacijoje, galite bylą nagrinėjančios institucijos prašyti, kad jums, kaip aukai arba liudytojui, arba jūsų šeimos nariams būtų suteikta asmeninė apsauga. Asmens apsaugos priemones gali inicijuoti byloje tyrimą atliekanti institucija, prokuroras arba teismas, o sprendimą priims policija, kuri suteikia asmeninę apsaugą.

Jei turite būti apklausiamas kaip liudytojas ir jūsų parodymai yra susiję su esminėmis konkrečios rimtos bylos aplinkybėmis, jums gali būti suteikta speciali apsauga, jeigu parodymų, kurių iš jūsų tikimasi, negalima pakeisti ir jeigu dėl jūsų dalyvavimo baudžiamojoje byloje būtų daromas poveikis jūsų tapatybei ir dėl to būtų labai pakenkta jūsų arba jūsų giminaičio gyvenimui, sveikatai arba asmeninei laisvei.

Tyrimą atliekantis teisėjas nuspręs dėl specialios apsaugos liudytojui, kurios gali prašyti prokuratūra, suteikimo, todėl dėl šios rūšies apsaugos turite kreiptis į prokuratūrą. Jeigu paskelbiama, kad jums taikoma speciali liudytojo apsauga, jus gali apklausti tik tyrimą atliekantis teisėjas ir negalite gauti šaukimo į teisminį bylos nagrinėjimą, jūsų vardas ir pavardė, asmens duomenys ir informacija apie gyvenamąją vietą bus tvarkomi konfidencialiai ir neatskleidžiami kaltinamajam ir jo advokatui.

Apsauga jums taip pat gali būti suteikiama pagal specialią apsaugos programą. Jei dalyvaujate tokioje programoje, galite būti kviečiamas į procesinius veiksmus arba apie juos informuojamas, arba jums dokumentai gali būti siunčiami per už jūsų apsaugą atsakingą įstaigą, o tos įstaigos adresas bus nurodytas kaip jūsų gyvenamoji vieta. Niekam, įskaitant institucijas, negali būti teikiamos dokumentų, kuriuose yra informacijos apie jus, kopijos, išskyrus atvejus, kai tai leidžia už jūsų apsaugą atsakinga institucija. Šiuo atveju galite atsisakyti duoti parodymus, kuriuose tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiama informacija apie jūsų naują tapatybę arba gyvenamąją vietą.

Jei jūsų atžvilgiu padaroma nusikalstama veika, už kurią skiriama laisvės atėmimo bausmė, galite prašyti teismo liepti kaltinamajam susilaikyti nuo bendravimo su jumis nuo dešimties iki šešiasdešimties dienų.

Kokio pobūdžio apsaugos esama? Kas gali man suteikti apsaugą?

Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu teismas, prokuroras ir tyrimą atliekanti institucija nuolat nagrinės, ar esate auka, kuriai speciali apsauga reikalinga atsižvelgiant į faktus ir aplinkybes, kurios yra būdingos jūsų asmeniui, ir gyvenimo sąlygas, taip pat į nusikalstamos veikos pobūdį arba aplinkybes, iš kurių galima padaryti išvadą, kad auka baudžiamojoje byloje turi specialiųjų poreikių. Iš esmės šiuo atveju baudžiamąją bylą nagrinėjantis teismas, prokuratūra arba tyrimą atliekanti institucija gali liepti taikyti jūsų asmens apsaugos priemones ir nustatyti, kad policija užtikrintų asmens apsaugą ir atsakyme į 7 klausimą aprašytos apsaugos programos įgyvendinimą, kartu teismas gali priimti ribojamąją nutartį.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę nusikaltimo vykdytojo daromą žalą?

Taip. Teismas, prokuratūra ir tyrimą atliekanti institucija turi esminę funkciją užtikrinti, kad nusikaltėlis ateityje nepadarytų papildomų nusikalstamų veikų. Šio tikslo siekiama prievartos priemonėmis, kurias taikant daugiausia dėmesio skiriama kaltinamajam ir jo asmeninėms aplinkybėms, susijusioms su kaltinamojo laisvės praradimu arba apribojimu (pvz., apribojamoji nutartis, komendanto valanda), ir, kita vertus, priemonėmis, kuriomis užtikrinama tinkama jūsų globa ir apsauga ir kurios yra pagrįstos ypatingu dėmesiu jūsų, kaip aukos, interesams.

Ar kas nors įvertins mano bylą, kad nustatytų galimą tolesnę baudžiamosios teisenos sistemos daromą žalą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)?

Taip. Baudžiamosiose bylose procesiniams veiksmams, susijusiems su jūsų, kaip liudytojo, dalyvavimu, turi pasirengti ir juos atlikti teismas, prokuratūra ir tyrimą atliekanti institucija, ir tai turi padaryti taip, kad jie nebūtų be reikalo kartojami ir kad be reikalo nesusitiktumėte su kaltinamuoju. Šiuo tikslu, pvz., jūsų akistata su kaltinamuoju gali būti praleidžiama jūsų prašymu arba ex officio, kaltinamasis gali būti išvedamas iš teismo posėdžių salės jūsų apklausos metu, be to, jus galima apklausti naudojant telekomunikacijos priemones (net ir iškraipant jūsų veido bruožus arba balsą).

Kokia apsauga numatyta ypač pažeidžiamoms aukoms?

Jei esate auka, kuriai speciali apsauga reikalinga atsižvelgiant į jūsų asmenybę apibūdinančius faktus ir aplinkybes ir į gyvenimo sąlygas arba nusikalstamos veikos pobūdį ar aplinkybes, baudžiamoji byla bus rengiama skiriant jums ypatingą dėmesį, o bet kokiems procesiniams veiksmams, darantiems jums poveikį (atsižvelgiant į bylos interesus), bus pasirengiama, ir jie bus vykdomi kuo labiau atsižvelgiant į jūsų poreikius.

Esu nepilnametis. Ar turiu specialių teisių?

Laikantis Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 1989 m. lapkričio 20 d. priimtos Vaiko teisių apsaugos konvencijos, pagal Vengrijos teisinę sistemą asmuo laikomas vaiku, jei jis nėra sulaukęs 18 metų.

Baudžiamojoje byloje, kurioje aukos yra nepilnamečiai, paprastai reikalaujama, kad valdžios ir teisminės institucijos užtikrintų visapusišką tarptautinėse konvencijose nustatytų vaiko teisių taikymą, visų pirma tai pasakytina apie ypatingą dėmesį „vaiko interesams“ priimant sprendimus, kurie daro poveikį nepilnamečiams.

Baudžiamosiose bylose nepilnametės aukos turi papildomų teisių, palyginti su suaugusiaisiais, ir joms suteikiama papildoma apsauga. Jei auka baudžiamosios bylos iškėlimo metu nėra sulaukusi 18 metų, ji bus laikoma „specialiųjų poreikių turinčia auka“ šiuo tikslu nepateikiant atskiro prašymo.

Pagal bendrą taisyklę veiksmams, susijusiems su specialiųjų poreikių turinčiomis aukomis, turi būti pasirengiama, ir jie aukos atžvilgiu turi būti atliekami ypač kruopščiai ir kuo labiau atsižvelgiant į jos poreikius.

18 metų nesulaukusios aukos turi papildomų specialių teisių, palyginti su suaugusiaisiais.

 1. Baudžiamoji byla pagreitinta tvarka turi būti nagrinėjama dėl nusikalstamų veikų gyvybei ir galūnėms arba sveikatai arba lytinei laisvei ir dėl lytinių nusikalstamų veikų, taip pat dėl nusikalstamų veikų vaikų ir šeimos interesams arba smurtinių nusikalstamų veikų kitiems asmenims, jeigu, atsižvelgiant į vaiko interesus, kuo greitesnis baudžiamosios bylos užbaigimas yra pateisinamas. Baudžiamosios bylos nagrinėjimas pagreitinta tvarka ypač pateisinamas, kai buvo smarkiai pakenkta aukos fiziniam, psichiniam arba moraliniam vystymuisi arba kai atsakovas yra atsakingas už aukos auginimą, priežiūrą arba globą bylos nagrinėjimo metu arba kitaip gyvena aukos aplinkoje.
 2. Papildomų atsargumo priemonių reikėtų imtis žodžiu arba raštu bendraujant su auka. Nepilnamečius apie jų teises ir pareigas būtina informuoti jų amžių ir brandą atitinkančiu būdu ir prireikus jiems reikėtų pateikti papildomus išaiškinimus ir patikslinimus.
 3. Nepilnamečio globėjas turi būti informuojamas apie teismo šaukimą ir tas pranešimas turi būti įteiktas kartu su prašymu užtikrinti nepilnamečio dalyvavimą.
 4. Nepilnamečio teisinis atstovas, rėmėjas ir globėjas gali dalyvauti apklausiant nepilnametį, kuris yra liudytojas. Liudytoją lydintis asmuo turi teisę, kad jam būtų atlyginamos tos pačios išlaidos, kurias patiria liudytojas.
 5. Nepilnamečio parodymų negalima tikrinti patikimumo nustatymo priemonėmis (poligrafu).
 6. Jei įstatyme nenustatyta asmeninio bendradarbiavimo pareiga, nepilnamečio teises taip pat gali įgyvendinti jo teisinis atstovas.
 7. Apklausa gali būti rengiama naudojant uždarosios grandinės sistemą (vaizdo konferenciją). Šiuo atveju auka nuvedama į specialią patalpą, kurioje gali su teisminio nagrinėjimo posėdžių salėje esančiais asmenimis bendrauti naudojant prietaisą, kuriuo tiesiogiai perduodamas vaizdas ir garsas (vaizdo konferencija).
 8. Siekdamas apsaugoti byloje dalyvaujantį nepilnametį, teismas, ex officio arba gavęs prašymą, gali rengti uždarą teismo posėdį.
 9. Jei prokuroras nori apklausti specialiųjų poreikių turinčią auką kaip liudytoją baudžiamojoje byloje, kurioje nagrinėjama nusikalstama veika lytinei laisvei, lytinė nusikalstama veika arba nusikalstama veika giminaičio asmeniui, auką gali apklausti tik tos pačios lyties asmuo, jeigu to prašo auka ir jeigu tai nedarys neigiamo poveikio bylos interesams.

14 metų nesulaukusios aukos, be pirmiau išvardytųjų, turi toliau nurodytas specialiąsias teises:

 1. Auka gali būti apklausiama kaip liudytoja, jeigu iš parodymų gaunamų įrodymų negalima pakeisti. Auka akistatoje turi dalyvauti tik jei tai jai nesukels baimės.
 2. Šaukimas į teismą ir pranešimai apie liudytojo apklausą turi būti įteikiami jų gyvenamajame rajone. Apie šaukimo į teismą faktą turi būti pranešama ir pranešimas perduodamas nepilnamečio atstovui.
 3. Prieš pareiškiant oficialius kaltinimus, tyrimą atliekantis teisėjas apklaus nepilnametį, jei yra pagrįstų pagrindų daryti prielaidą, kad vieša apklausa neigiamai paveiks nepilnamečio asmenybės vystymąsi. Teisinis atstovas, globėjas ir liudytojo vardu veikiantis advokatas gali prašyti, kad liudytoją prokuratūroje apklaustų tyrimą atliekantis teisėjas. Jeigu tenkinamos įstatyme nustatytos sąlygos, prokuroras prašo, kad nepilnametis būtų apklausiamas tokiu būdu. Atsakovas ir atsakovo advokatas gali nedalyvauti tyrimą atliekančio teisėjo rengiamame posėdyje.
 4. Liudytojas apklausiamas specialiai nepilnamečių apklausai pritaikytoje patalpoje. Šios taisyklės išimtys leidžiamos tik išimtiniais atvejais. Apklausa taip pat gali būti rengiama naudojant uždarosios grandinės sistemą (vaizdo konferenciją).
 5. Jaunesnio nei 14 metų liudytojo apklausa turi būti įrašoma naudojant vaizdo arba garso įrašymo įrenginį. Jeigu nepilnamečiai yra vyresni nei 14 metų, tai leidžiama tik jeigu leidžiama sumokėti išlaidų avansą.
 6. Nepilnametis negali būti šaukiamas į viešą apklausą, jeigu tyrimą atliekantis teisėjas jį apklausė prieš pareiškiant oficialius kaltinimus.
 7. Jei tyrimą atliekantis teisėjas neapklausė nepilnamečio prieš pareiškiant oficialius kaltinimus, tačiau vėliau liudytoją būtina apklausti, nepilnametis gali būti apklausiamas tik neteisminio bylos nagrinėjimo metu. Jei teisminio bylos nagrinėjimo metu nepilnametis sulaukė 14 metų, bylą nagrinėjantis teismas jį taip pat gali apklausti konkrečiai pagrįstais atvejais. Abiem atvejais gali būti išsiverčiama be pranešimo įteikimo kaltinamajam ir kaltinamojo advokatui.

Mano šeimos narys mirė padarius nusikaltimą. Kokios mano teisės?

Aukas, mirusias prieš iškeliant baudžiamąją bylą arba ją iškėlus, gali pakeisti aukos teises galintis įgyvendinti tiesioginės linijos giminaitis, sutuoktinis (-ė), gyvenimo partneris (-ė), brolis arba sesuo, teisinis atstovas arba išlaikomas asmuo, kuriam parama teikiama pagal susitarimą arba teisės aktus.

Jei tokią teisę turi daugiau nei vienas asmuo, atitinkami asmenys gali paskirti aukos teises įgyvendinantį asmenį. Jei tokio susitarimo nėra, asmuo, kuris pirmas ėmėsi veiksmų byloje, gali įgyvendinti aukos teises.

Mano šeimos narys tapo nusikaltimo auka. Kokios mano teisės?

Jei įstatyme nenustatyta asmeninio bendradarbiavimo pareiga, aukos teises taip pat gali įgyvendinti jo teisinis atstovas. Advokatas arba pilnametis giminaitis gali veikti kaip atstovas remdamasis įgaliojimu.

Jei pareiškėjas pateikia žodinį skundą, jo paskirtas pilnametis asmuo gali dalyvauti apklausoje, kad suteiktų savo paramą (įskaitant kalbinę paramą), jei to asmens dalyvavimas nedaro neigiamo poveikio bylos interesams.

Tyrimo veiksmuose, kuriuose privalote arba galite dalyvauti, taip pat gali dalyvauti jūsų atstovas, padėjėjas ir, jei tai neprieštarauja bylos interesams, jūsų nurodytas pilnametis asmuo. Pirmiau nurodyta taisyklė taikoma vykdant aukos apklausą ir vykdant aukos kaip liudytojo apklausą.

Mirus prokuroro funkcijas perėmusiam privačiam kaltintojui, jį per trisdešimt dienų gali pakeisti tiesioginės linijos giminaitis, sutuoktinis (-ė), gyvenimo partneris (-ė), brolis arba sesuo, teisinis atstovas arba išlaikomas asmuo, kuriam parama teikiama pagal susitarimą arba teisės aktus.

Ar galiu pasinaudoti tarpininkavimo paslaugomis? Kokiomis sąlygomis? Ar būsiu saugus vykstant tarpininkavimo procesui?

Pagrindinis tarpininkavimo procedūros tikslas – užtikrinti kompensaciją už kaltinamojo padaryto nusikaltimo pasekmes aukai priimtinu būdu. Todėl tarpininkavimo procedūroje reikėtų stengtis pasiekti tinkamą kaltinamojo ir aukos susitarimą dėl žalos atlyginimo.

Jei tenkinamos įstatyme nustatytos sąlygos, prokuroras arba teisėjas, jei byla nagrinėjama teisme, gali atidėti bylos nagrinėjimą ne ilgesniam nei šešių mėnesių terminui ir priimti nutartį dėl tarpininkavimo.

Baudžiamosiose bylose nutartis dėl tarpininkavimo gali būti priimama, jei tenkinamos toliau nurodytos sąlygos:

 • kaltinamasis arba auka nurodo tarpininkavimą arba savanoriškai sutinka su juo;
 • baudžiamoji byla buvo pradėta dėl nusikaltimo gyvybei ir galūnėms arba sveikatai, žmogaus orumui ir kitoms pagrindinėms žmogaus teisėms, kelių eismo saugumo taisyklių pažeidimo arba nusikaltimo nuosavybei arba intelektinėms teisėms ir už nusikaltimą yra baudžiama laisvės atėmimo bausme, kuri neviršija penkerių metų;
 • pagal Baudžiamąjį kodeksą po sėkmingos tarpininkavimo procedūros baudžiamoji byla gali būti nutraukiama arba bausmė gali būti sumažinama be apribojimų;
 • įtariamasis prieš pareiškiant jam oficialius kaltinimus pripažino savo kaltę ir sutiko bei gali atkurti ankstesnę padėtį skirdamas išteklius ir tiek, kiek su tuo sutinka auka;
 • baudžiamoji byla gali būti nerengiama atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį, jo padarymo būdą ir asmenines kaltinamojo aplinkybes arba jeigu yra pagrįstų priežasčių manyti, kad teismas įvertins restitucijos galimybę, kurią užtikrins kaltinamasis, atsižvelgdamas į paskirtą bausmę.

Auka gali prašyti taikyti tarpininkavimą bet kuriame procedūros etape. Tačiau tarpininkavimo procedūra gali būti taikoma tik kartą kiekvienoje byloje, todėl, jeigu tarpininkavimo procesas užbaigiamas nesėkmingai, kad ir kokia būtų tokios nesėkmės priežastis, jo negalima pakartoti.

Šiuo tikslu valstybės apmokytas ir įdarbintas tarpininkas turi pareigą užtikrinti tinkamą tarpininkavimo procedūros eigą. Tarpininkavimo procedūros metu auka gali nuspręsti susitikti tik su kaltinamuoju dalyvaujant tarpininkui, ir šiuo požiūriu tarpininko asmuo suteikia pakankamą aukos asmeninę apsaugą.

Kur galiu rasti teisės aktą, kuriame būtų išdėstytos mano teisės?

 • 1998 m. Baudžiamojo proceso įstatymas Nr. XIX;
 • 2012 m. Baudžiamojo kodekso įstatymas Nr. C;
 • 1991 m. Įstatymas Nr. LXIV dėl 1989 m. lapkričio 20 d. Niujorke pasirašytos JT vaiko teisių konvencijos paskelbimo;
 • 2005 m. Paramos nusikaltimų aukoms ir valstybinės kompensacijos įstatymas Nr. CXXXV;
 • 2003 m. Teisinės pagalbos įstatymas Nr. LXXX;
 • 2001 m. Baudžiamosiose bylose ir kaimyninėse jurisdikcijose dalyvaujančių asmenų apsaugos programos įstatymas Nr. LXXXV;
 • 2006 m. Baudžiamosiose bylose vykdomos tarpininkavimo veiklos įstatymas Nr. CXXIII;
 • 2015 m. gruodžio 12 d. vidaus reikalų ministro dekretas Nr. 64/2015 dėl policijos užduočių, susijusių su parama aukoms;
 • 1999 m. vasario 26 d. Vyriausybės dekretas Nr. 34/1999 dėl baudžiamosiose bylose dalyvaujančių asmenų asmeninės apsaugos ir tokią apsaugą užtikrinančių institucijų darbuotojų apsaugos nustatymo sąlygų ir įgyvendinimo taisyklių;
 • 2003 m. birželio 24 d. vidaus reikalų ministro ir teisingumo ministro bendras dekretas Nr. 23/2003 dėl išsamių Vidaus reikalų ministerijai pavaldžių tyrimus atliekančių institucijų tyrimo taisyklių ir tiriamųjų veiksmų įrašymo naudojant kitas priemones nei protokolą taisyklių;
 • 2016 m. gruodžio 23 d. teisingumo ministro dekretas Nr. 25/2016 dėl valstybinio kaltinamojo ir kaltinamojo advokato išlaidų atlyginimo ir dėl baudžiamosiose bylose dalyvaujančių asmenų išlaidų ir mokesčių atlyginimo;
 • 2008 m. birželio 27 d. teisingumo ir teisėsaugos ministro dekretas Nr. 14/2008 dėl liudytojų išlaidų atlyginimo;
 • 2003 m. birželio 24 d. teisingumo ministro, vidaus reikalų ministro ir finansų ministro bendras dekretas Nr. 21/2003 dėl baudžiamosios bylos išlaidų kompensavimo avansu;
 • 2013 m. sausio 31 d. Nacionalinės policijos būstinės nutarimas Nr. 2/2013 dėl policijos užduočių, susijusių su parama aukoms.
Paskutinis naujinimas: 10/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Kaip pranešti apie nusikaltimą?

Apie nusikaltimą gali pranešti bet kas.

Apie nusikaltimus paprastai pranešama prokurorui arba tyrimą atliekančiai institucijai:

 • asmeniškai (raštu arba žodžiu) – žodžiu pateiktus pranešimus užrašo institucijos atstovas, kuris užduos jums klausimų apie jums padaryto nusikaltimo detales ir aplinkybes, nusikaltėlio tapatybę ir bet kokius įrodymus, kuriuos galite turėti;
 • telefonu – policijoje taip pat veikia nemokama karštoji linija, vadinama „Liudytojas telefonu“, kuria naudodamiesi liudytojai ir aukos gali anonimiškai pranešti apie nusikalstamas veikas. Nemokamas karštosios linijos telefono numeris 003680555111. Jis veikia visą parą, o pranešimus priima Budapešto policijos būstinės darbuotojai. Daugiau informacijos apie karštąją liniją vengrų kalba galima rasti Vengrijos policijos oficialioje svetainėje adresu Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.police.hu/en;
 • bet kuriomis kitomis ryšio priemonėmis, įskaitant skambučius ES skubiosios pagalbos numeriu 112.

Pranešimus taip pat gali priimti kitos institucijos arba teismai, kurie turi pareigą nusiųsti šiuos pranešimus tyrimą atliekančiai institucijai. Jei gavus pranešimą reikia imtis skubių veiksmų, jį būtina priimti.

Visi pateikti pranešimai nedelsiant užregistruojami.

Pranešimą galite pateikti anonimiškai – tai reiškia, kad neprivalote nurodyti savo tapatybės arba kontaktinių duomenų. Jūsų pranešime turi būti pateikta išsami informacija apie nusikaltimą. Specialios formos, kurią institucijos reikalautų naudoti pranešant apie nusikaltimus, nėra.

Pranešimui apie nusikaltimą nėra taikomas koks nors aiškus terminas, tačiau institucijos atmes jūsų pranešimą, jei jis bus pateiktas praėjus tam tikram laikotarpiui. Šis laikotarpis (vadinamasis senaties terminas) paprastai yra lygus didžiausiam bausmės už atitinkamą nusikalstamą veiką terminui ir yra ne trumpesnis nei 5 metai.

Dėl tam tikrų nusikaltimų taip pat galite pateikti privatų pareiškimą, kuriame aiškiai prašote nubausti nusikaltėlį, ir tokį pareiškimą galite pateikti per 30 dienų po to, kai sužinote nusikaltėlio tapatybę.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Pareiškėjas arba auka, kuri nepateikė pranešimo, tačiau jos tapatybė žinoma, informuojami apie tyrimo pradėjimą.

Pareiškėją ir civilinį ieškovą būtina informuoti apie atmestą pranešimą.

Teismas priims sprendimą toliau nurodytais klausimais ir atitinkamai informuos jus apie:

 • jūsų prašymo tapti prokuroro funkcijas perėmusiu privačiu kaltintoju atmetimą,
 • procedūros nutraukimą, jei nutartis dėl tyrimo priimama remiantis jūsų pranešimu, kurį pateikėte kaip prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas ir kuris nebuvo patenkintas.

Tyrimo metu policija arba prokuroras gali jus informuoti apie:

 • tyrimo veiksmus,
 • byloje paskirtą ekspertą,
 • nusikaltėlio atžvilgiu priimtą ribojamąją nutartį.

Jei esate nusikaltimo auka, turite keletą išimtinių teisių, kurias įgyvendindamas (-a) galite gauti informacijos apie tyrimą:

 • galite dalyvauti apklausiant ekspertus (tačiau jūsų dalyvavimas neprivalomas), susipažinti su nusikaltimo vieta arba įrankiu, dalyvauti atliekant su įrodymais susijusius eksperimentus ir akistatose nusikaltėliui atpažinti, be to, turėtumėte būti informuotas apie šiuos veiksmus, tačiau galima apsieiti ir be tokio informavimo, jei tai yra pateisinama atsižvelgiant į tiriamojo veiksmo skubumą, o pranešimas gali būti neįteikiamas, jei byloje dalyvaujančio asmens apsaugos negalima garantuoti kitais būdais;
 • galite susipažinti su bet kokių tyrimo veiksmų, kuriuose galite dalyvauti, protokolais, o su kitais bylos dokumentais galite susipažinti tik jei tai neprieštarauja tyrimo interesams;
 • galite dalyvauti tyrimo veiksmuose, kuriuose privalote arba galite dalyvauti, taip pat gali dalyvauti jūsų atstovas, padėjėjas ir, jei tai neprieštarauja bylos interesams, jūsų nurodytas pilnametis asmuo; jei esate apklausiamas kaip liudytojas, be jūsų interesams atstovaujančio advokato, kartu su jumis taip pat gali dalyvauti jūsų nurodytas pilnametis asmuo;
 • turite teisę paprašęs gauti informaciją, susijusią su jums padarytu nusikaltimu, apie:
  • ikiteisminio tyrimo metu kalinamo kaltinamojo paleidimą arba pabėgimą;
  • jums bus pranešta apie lygtinį paleidimą arba galutinį paleidimą arba pabėgimą, taip pat apie laisvės atėmimo termino vykdymo nutraukimą asmeniui, kuriam buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė;
  • jums bus pranešta apie kardomojo kalinimo bausme nuteisto asmens išleidimą arba pabėgimą, taip pat apie kardomojo kalinimo vykdymo nutraukimą;
  • jums bus pranešta apie laikinai priverstinai gydomo asmens išleidimą arba pabėgimą;
  • jums bus pranešta apie priverstinai gydomo asmens išėjimą be leidimo ir leidimą adaptuotis;
  • jaunų nusikaltėlių perauklėjimo atveju jums bus pranešta apie laikiną arba nuolatinį paleidimą, išėjimą be leidimo ir jaunų nusikaltėlių perauklėjimo nutraukimą;
 • galite gauti eksperto išvadų ir su tyrimo veiksmais susijusių dokumentų, kuriuose galite teisėtai dalyvauti, kopijas; kitas kopijas galite gauti tik jei tai neprieštarauja tyrimo interesams ir tik po to, kai duodate parodymus kaip liudytojas; kai byla nutraukiama, paprašęs galite gauti visų policijos ar prokuroro parengtų bylų kopijas;
 • su bylos dokumentais galite susipažinti tyrimo pabaigoje, taip pat galite pateikti prašymus ir pastabas.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Taip.

Baudžiamojoje byloje valstybė, atsižvelgdama į teisinės pagalbos sistemą, suteikia toliau nurodytą pagalbą:

 • asmens atleidimą nuo prokuroro funkcijas perėmusio privataus kaltintojo išlaidų,
 • bylinėjimosi bendrininko atstovavimą nukentėjusiosioms šalims, privatiems kaltintojams, privačioms šalims ir kitoms suinteresuotosioms šalims, taip pat prokuroro funkcijas perėmusiems privatiems kaltintojams.

Turite teisę gauti tokią pagalbą, jei manoma, kad jums reikalinga teisinė pagalba pagal Teisinės pagalbos įstatymo nuostatas, tačiau teisė į bylinėjimosi bendrininko atstovavimą suteikiama tik aukoms, privatiems kaltintojams ir kitiems suinteresuotiesiems asmenims, kuriems reikalinga teisinė pagalba, jeigu, atsižvelgiant į bylos sudėtingumą, teisinių žinių stoką arba kitas asmenines aplinkybes, veikdami asmeniškai, jie negalėtų veiksmingai pasinaudoti savo procesinėmis teisėmis.

Prašymai suteikti pagalbą gali būti pateikiami teisinės pagalbos tarnybai užpildant šiuo tikslu parengtos formos vieną egzempliorių, ir pareiškėjai privalo pridėti dokumentus ir (arba) oficialius pažymėjimus, kuriais įrodomas tinkamumas gauti pagalbą, arba privalo pateikti oficialią kortelę, kuria įrodomas jų tinkamumas gauti pagalbą.

Prašymai suteikti pagalbą gali būti pateikiami teisinės pagalbos tarnybai ne vėliau kaip baudžiamosios bylos bylinėjimosi etape prieš prasidedant teismo skyriaus sesijai, per kurią priimamas galutinis sprendimas.

Atsižvelgiant į tai, kiek teisinės pagalbos tarnyba leidžia jums pasinaudoti teisine pagalba, teisinės pagalbos teikėją galite pasirinkti iš šiuo tikslu veikiančio registro.

Ar galiu prašyti kompensuoti išlaidas (patirtas dėl dalyvavimo tyrime ir (arba) teisminio nagrinėjimo procese)? Kokiomis sąlygomis?

Taip.

Jei byloje dalyvaujate kaip auka, privatus kaltintojas, prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas arba civilinis ieškovas, bus atlygintos šios jūsų ar jūsų atstovų išlaidos:

 • kelionės ir apgyvendinimo išlaidos;
 • prokuroro ir (arba) teismo sutikimu jūsų pasamdyto eksperto išvados parengimo išlaidos;
 • visiško arba dalinio bylos įrašymo ir (arba) stenografavimo išlaidos;
 • bylos dokumentų vienos kopijos išlaidos;
 • ryšių palaikymo išlaidos (telefonas, faksas, paštas, kita);
 • atstovų mokestis.

Savo ir savo atstovo išlaidas, taip pat atstovo mokesčius sumokate pats iš anksto, kad ir koks būtų jūsų statusas byloje.

Išlaidos, kurias patyrėte dėl to, kad dalyvavote byloje kaip liudytojas (kelionės išlaidos, apgyvendinimo išlaidos, maitinimosi išlaidos, išlaidos, susijusios su dienomis, kuriomis nedirbote), bus atlygintos jums paprašius.

Kelionės išlaidos: faktiškai patirtos išlaidos, susijusios su kelione iš liudytojo gyvenamosios vietos į bylos nagrinėjimo vietą ir grįžimu atgal.

Apgyvendinimo išlaidos: jei liudytojo apklausa, pradėta kelionės iš gyvenamosios vietos į apklausos vietą metu, prasidėtų naktį, liudytojo apgyvendinimo komercinėje apgyvendinimo įstaigoje arba svečių namuose išlaidos bus atlygintos.

Maitinimosi išlaidos: maitinimosi išlaidos bus mokamos liudytojui, jei jis turi teisę į apgyvendinimo išlaidų atlyginimą arba jei visos kelionės iš gyvenamosios vietos į teisminio nagrinėjimo vietą ir grįžimo atgal trukmė, įskaitant teisminį nagrinėjimą, viršija 6 valandas per dieną.

Su nedarbo dienomis susijusios išlaidos: liudytojas, neturintis teisės į išmoką, kuri mokama už nebuvimo darbe laikotarpį dėl dalyvavimo teisminiame nagrinėjime, turi teisę gauti 1,5 proc. minimalios valandinės pensijos kompensaciją už laikotarpį, kurio nedirbo, įskaitant kelionėje praleistą laiką.

Liudytojas, dalyvavęs atliekant eksperto tyrimą, privalo nusiųsti išlaidas patvirtinančius dokumentus institucijai arba teismui, kuris liepė ekspertui atlikti tyrimą ir kuris, gavęs eksperto išvadą, nustatys atlygintiną sumą.

Jei esate civilinis ieškovas ir siekiate, kad būtų patenkintas civilinis ieškinys, teismas lieps kaltinamajam apmokėti jūsų išlaidas ir jūsų atstovo išlaidas ir mokesčius, jeigu teismo sprendime jūsų civilinis ieškinys yra patenkinamas. Jei reikalavimas patenkinamas iš dalies, kaltinamasis bus įpareigotas sumokėti proporcingą išlaidų dalį.

Jei esate prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas, teismas lieps kaltinamajam apmokėti jūsų išlaidas ir jūsų atstovo išlaidas ir mokesčius, jeigu baudžiamąjį persekiojimą vykdo prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas ir teismas nustato, kad kaltinamasis yra kaltas.

Ar galiu paduoti skundą, jei mano byla nutraukiama jos neperdavus teismui?

Auka gali paduoti skundą įstatyme nurodytu atveju, jei tyrimą atliekanti institucija arba prokuroras atmetė pranešimą arba nutraukė tyrimą. Pranešimo atmetimo atveju auka gali tik prašyti atlikti tyrimą, jei ji pateikė pranešimą.

Protestas dėl sprendimo, kuriuo atmetamas pranešimas, arba sprendimo nutraukti tyrimą gali būti pateikiamas per aštuonias dienas nuo pranešimo apie sprendimą. Jei tyrimą atliekanti institucija arba prokuratūra, priimdama sprendimą, nepalaiko protesto, ji privalo pateikti jį prokurorui, kuris turi teisę priimti sprendimą dėl jo. Prokuroro priimtam sprendimui dėl protesto negali būti taikomos papildomos teisinės teisių gynimo priemonės.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo procese?

Pranešęs apie oficialius kaltinimus, teismas nustato teisminio nagrinėjimo datą ir nustato teisminio nagrinėjimo tvarką, taip pat įteikia šaukimus į teismą ir pranešimus. Asmenys, kurių dalyvavimas teisminiame nagrinėjime yra privalomas, šaukiami atvykti į teismą, o asmenims, kuriems pagal įstatymą leidžiama dalyvauti byloje, nusiunčiamas pranešimas.

Nutartį dėl su įrodymais susijusių veiksmų teisminio nagrinėjimo metu priima teismas. Įrodinėjimo procedūra pradedama apklausiant kaltinamąjį, o auka paprastai yra pirmas apklausiamas liudytojas. Liudytojo apklausos metu negali dalyvauti dar neapklausti liudytojai. Tačiau nuo šios taisyklės leidžiama nukrypti tuo atveju, kai auka apklausiama kaip liudytojas. Aukos teisinis atstovas gali dalyvauti viso teisminio nagrinėjimo metu, kad ją teisinis atstovas informuotų apie visas įrodinėjimo procedūras, atliktas jai nedalyvaujant.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš esu auka, liudytojas, civilinė šalis arba privatus kaltintojas arba galiu pasirinkti jų statusą?

Auka pagal procesinę teisę baudžiamojoje byloje gali atlikti šiuos keturis vaidmenis:

 • liudytojo: asmuo, kuris gali turėti žinių apie įrodytiną faktą;
 • civilinio ieškovo: auka, kuri siekia užtikrinti civilinio reikalavimo įvykdymą baudžiamajame procese (dažniausiai tai būna ieškinys dėl žalos atlyginimo);
 • privataus kaltintojo: tam tikrų įstatyme nurodytų nusikalstamų veikų atveju aukai gali atstovauti pats prokuroras, kuris veikia kaip privatus kaltintojas;
 • prokuroro funkcijas perėmusio privataus kaltintojo: tam tikrų nusikalstamų veikų, už kurias kitaip būtų vykdomas baudžiamasis persekiojimas, kaip nustatyta įstatyme, atveju aukai gali atstovauti prokuroras.

Jei manoma, kad tai yra būtina įrodinėjimo procese, auka turi pareigą duoti parodymus arba kitaip įnešti savo indėlį į bylos nagrinėjimo procedūrą įstatyme apibrėžtomis priemonėmis. Kita vertus, jei auka veikia kaip civilinis ieškovas, privatus kaltintojas arba prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas imasi veikti tik aukos nurodymu.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Kiekvienoje baudžiamosios bylos nagrinėjimo stadijoje auka turi teisę:

 1. dalyvauti procesiniuose veiksmuose ir procedūros metu susipažinti su jai poveikį turinčiais dokumentais (išskyrus atvejus, kai įstatyme nustatyta kitaip),
 2. daryti pareiškimus ir pareikšti prieštaravimus bet kuriame procedūros etape,
 3. gauti iš teismo, prokuroro ir tyrimą atliekančios institucijos informaciją, susijusią su jos teisėmis ir pareigomis baudžiamojoje byloje,
 4. prašyti taikyti įstatyme nustatytas teisines teisių gynimo priemones,
 5. paprašiusi gauti informaciją apie su ja susijusį nusikaltimą, sulaikyto kaltinamojo arba laisvės atėmimo bausme nuteisto ar priverstinai gydomo kaltinamojo paleidimą arba pabėgimą.

Jei tyrimą atliekanti institucija, prokuratūra arba teismas mano, kad tai yra būtina įrodinėjimo procese, auka turi pareigą duoti parodymus arba kitaip įnešti savo indėlį į bylos nagrinėjimo procedūrą įstatyme apibrėžtomis priemonėmis. Tai visų pirma reiškia pareigos duoti parodymus įvykdymą, kurios išimtys taikomos tais atvejais, kai auka apskritai negali būti apklausiama kaip liudytojas (pvz., profesinės paslapties apsauga, dvasininko konfidencialumo pareiga), ir tais atvejais, kai auka gali atsisakyti duoti parodymus (pvz., kaltinamojo giminaitis arba aukos, kurios liudydamos duotų parodymus prieš save arba savo giminaičius).

Auka baudžiamajame procese gali dalyvauti kaip civilinis ieškovas ir jau pranešdama apie nusikaltimą gali nurodyti, kad ketina pareikšti civilinį ieškinį (paprastai tai būna ieškinys dėl žalos atlyginimo). Civilinių ieškinių užtikrinimui mokesčiai netaikomi. Šiuo atveju teismas sprendimą dėl kaltinamojo baudžiamosios atsakomybės ir civilinio ieškinio priima vienoje baudžiamojoje byloje, o tai naudinga civiliniam ieškovui, nes jis neprivalo iškelti civilinės bylos. Baudžiamosios bylos nagrinėjimo metu šalis gali pateikti prašymą dėl kaltinamojo turto laikino arešto, jeigu yra pagrįstų pagrindų daryti prielaidą, kad ieškinį gali būti sudėtinga patenkinti.

Jei nusikalstama veika yra nustatyta įstatyme (užpuolimas, privatumo pažeidimas, susirašinėjimo slaptumo principo pažeidimas, šmeižtas ir nepagarba), auka gali veikti kaip privatus kaltintojas. Pirmiau minėtų nusikalstamų veikų atveju auka apie nusikaltimą privalo pranešti per 30 dienų nuo to momento, kai sužino nusikaltėlio tapatybę. Pranešime auka privalo nurodyti visus nusikaltimo įrodymus ir aiškiai pareikšti, ar prašo paskirti bausmę kaltinamajam.

Apie nusikaltimą teismui galima pranešti žodžiu arba raštu. Teismas priims nutartį dėl tyrimo, jei kaltinamojo tapatybė, asmens duomenys arba gyvenamoji vieta nežinomi arba jei būtina nustatyti įrodinėjimo priemonių buvimo vietą. Teismas nutrauks procedūrą, jei tyrimo metu negalima nustatyti kaltinamojo tapatybės.

Teismas lieps surengti asmeninę apklausą, kurioje stengsis sutaikyti auką ir kaltinamąjį. Jei bandymas sutaikyti yra sėkmingas, teismas bylą nutrauks; priešingu atveju bus rengiamas viešas bylos nagrinėjimas.

Jei auka atsiima arba panaikina kaltinimus, byla nutraukiama. Panašios pasekmės atsiranda, jei auka nenori atvykti į asmeninę apklausą arba teisminį nagrinėjimą ir iš anksto nepateikia pagrįsto pateisinimo arba jei auka negali būti šaukiama į teismą, nes nepranešė apie pasikeitusį adresą.

Privatus kaltintojas turi visas teises, kurias suteikia prokuroro atstovavimas, įskaitant teises, kurias galima įgyvendinti bylos nagrinėjimo metu, ir teisę pasinaudoti teisinėmis teisių gynimo priemonėmis teismo priimtų sprendimų atžvilgiu.

Išnaudojus galimybes tyrimo metu pasinaudoti prieinamomis teisių gynimo priemonėmis, tam tikrais atvejais auka gali veikti kaip prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas ir pati ginti savo bylą teisme. Be to, galite veikti kaip prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas, jei pranešimas apie nusikaltimą buvo atmestas arba tyrimas buvo nutrauktas remiantis pagrindais, kad veikimas nebuvo nusikalstama veika, arba jei galioja bet kokie baudžiamumą panaikinantys pagrindai (pvz., prievarta, suklydimas, teisėta savigyna arba neišvengiamas pavojus). Jei konkrečiu atveju pagal įstatymą įmanoma veikti kaip prokuroro funkcijas perėmusiam privačiam kaltintojui, sprendimą dėl protesto priimantis prokuroras apie tai konkrečiai informuoja auką.

Jei protestas atmetamas dėl atsisakymo priimti pranešimą arba tyrimo nutraukimo, aukai gali būti leidžiama prokuratūros oficialiose patalpose išnagrinėti su jai padaryta nusikalstama veika susijusius dokumentus. Auka, kuri veikia kaip prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas, per šešiasdešimt dienų nuo jos protesto atmetimo prokuratūrai, kuri nagrinėjo bylą kaip pirmoji instancija, gali pateikti prašymą dėl baudžiamojo persekiojimo. Teisinis (advokato) atstovavimas prokuroro funkcijas perėmusiam privačiam kaltintojui yra privalomas. Sprendimą dėl prašymo pradėti baudžiamąjį persekiojimą priimtinumo priima teismas.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar duoti parodymus? Kokiomis sąlygomis?

Auka turi teisę būti išklausyta baudžiamojoje byloje. Remiantis įstatymo nuostatomis, auka ne tik turi pareigą, bet ir teisę bendradarbiauti savo nuožiūra įrodinėjimo procedūroje. Auka gali duoti parodymus ir pateikti įrodymus kitais būdais (pvz., pateikdama institucijai dokumentinius įrodymus). Auka gali daryti pareiškimus ir pareikšti prieštaravimus bet kuriame procedūros etape. Paprastai auka apklausiama kaip pirmasis liudytojas.

Po to, kai prokuroras išdėsto prokuratūros poziciją, auka gali tarti žodį ir nurodyti, ar prašo nustatyti kaltinamojo baudžiamąją atsakomybę ir paskirti jam bausmę. Civilinis ieškovas gali padaryti pareiškimą dėl ketinamo įgyvendinti civilinio ieškinio.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Prieš teisminį nagrinėjimą į jį kviečiamas liudytojas gali susisiekti su teismo liudytojo padėjėju, kad šis pateiktų tinkamą informaciją. Teismo liudytojo padėjėjas yra teismo administratorius, kuris teikia liudytojui informaciją apie parodymų davimą ir palengvina su parodymų davimu susijusį dalyvavimą. Liudytojo padėjėjas neteikia informacijos apie bylą ir negali daryti įtakos liudytojui.

Baudžiamojoje byloje auka turi teisę gauti informaciją apie savo teises ir pareigas ir apie bylą, taip pat, išskyrus atvejus, kai nustatyta kitaip, dalyvauti atliekant procesinius veiksmus, susipažinti su dokumentais, susijusiais su jam padarytu nusikaltimu, ir gauti jų kopijas po to, kai užbaigiamas tyrimas.

Auka turi būti informuojama apie oficialius kaltinimus ir jai turi būti pranešama apie bet kokius sprendimus, susijusius su ja, taip pat apie galutinį nuosprendį.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Auka turi teisę susipažinti su dokumentais, susijusiais su jai padarytu nusikaltimu, ir bet kuriuo metu gauti jų kopijas po to, kai užbaigiamas tyrimas.

Teismas privalo užtikrinti teisę susipažinti su dokumentais taip, kad būtų išvengta nereikalingo duomenų apie privatumą atskleidimo. Tačiau dokumentų kopijų išdavimas gali būti ribojamas tik žmogaus orumo, asmeninių teisių ir teisės į pagarbą pagrindais.

Paskutinis naujinimas: 10/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Auka gali apskųsti sprendimą, jeigu ji taip pat veikia kaip prokuroro funkcijas perėmęs privatus kaltintojas, privatus kaltintojas arba civilinis ieškovas arba jeigu sprendime yra nuostata, pagal kurią leidžiama paduoti skundus. Civilinis ieškovas gali paduoti skundą dėl nuostatos, kuria remiantis civilinis ieškinys išnagrinėjamas iš esmės. Jeigu į sprendimą įtraukiama bet kuri kita su auka susijusi nuostata, ji gali apskųsti tokias nuostatas.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Jeigu skundas paduotas dėl pirmąja arba antrąja instancija priimto nuosprendžio, auka turi teisę dalyvauti teisminiame nagrinėjime ir antrosios arba trečiosios instancijos teismo rengiamame viešame posėdyje, kad galėtų susipažinti su bylos nagrinėjimo metu parengtais dokumentais, pateikti prašymus bei pareikšti prieštaravimus ir kreiptis į teismą prokurorui pasakius baigiamąją kalbą.

Ar turiu teisę į paramą arba apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Atsakymas į šį klausimą, atsižvelgiant į tai, kiek jis susijęs su parama aukoms, patenka į Teisingumo ministerijos teisingumo ir privatinės teisės teisėkūros valstybės sekretoriaus ir Teisingumo ministerijos teisingumo metodikos valdymo valstybės sekretoriaus pavaduotojo kompetencijos sritį, o atsakymas dėl aukos apsaugos priklauso nuo Vidaus reikalų ministerijos kompetencijos.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltėliui bus paskelbtas nuosprendis?

Teismo sprendimą, iš kurio auka gali sužinoti apie nuosprendžio turinį, būtent apie kaltinamajam paskirtos bausmės arba taikomų priemonių pobūdį, rūšį, mastą ir turinį, teismas privalo įteikti aukai.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltėlis bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Aukos arba mirusios aukos teises įgyvendinančio asmens prašymu turi būti pateikiama informacija apie toliau nurodytas aplinkybes, susijusias su aukai padarytu nusikaltimu:

a) ikiteisminio tyrimo metu kalinamo kaltinamojo paleidimą arba pabėgimą;

b) lygtinį paleidimą, galutinį paleidimą arba pabėgimą, taip pat apie laisvės atėmimo termino vykdymo nutraukimą asmeniui, kuriam buvo paskirta laisvės atėmimo bausmė;

c) kardomojo kalinimo bausme nuteisto asmens paleidimą arba pabėgimą, taip pat apie kardomojo kalinimo vykdymo nutraukimą;

d) laikinai priverstinai gydomo asmens išleidimą arba pabėgimą;

e) priverstinai gydomo asmens išėjimą be leidimo ir leidimą adaptuotis ir

f) jaunų nusikaltėlių perauklėjimo atveju jums bus pranešta apie jų laikiną arba nuolatinį paleidimą, išėjimą be leidimo ir perauklėjimo nutraukimą.

Ar dalyvausiu priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Paskutinę įkalinimo dieną nustato bausmių atlikimo įstaiga ir tą dieną ji pasirūpins, kad nuteistasis būtų paleistas. Jeigu bausmių atlikimo įstaiga pateikia prašymą lygtinai paleisti nuteistąjį, baudžiamąsias bylas nagrinėjantis teisėjas surengs apklausą, apie kurią aukai nebus pranešta ir kurioje ji negalės dalyvauti. Auka negali padaryti pareiškimo ir negali apskųsti teismo sprendimo dėl lygtinio paleidimo.

Paskutinis naujinimas: 10/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

4. Kompensacija

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltėlis atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Auka baudžiamojoje byloje savo civilinio ieškinio dėl žalos, atsiradusios kaip veikos, dėl kurios galima pareikšti kaltinimus, pasekmė, atlyginimo įvykdymą visų pirma gali užtikrinti kaip civilinis ieškovas. Šiuo atveju procedūra, kuri yra baudžiamosios bylos sudedamoji dalis užtikrinant civilinio ieškinio vykdymą, vadinama civiliniu ieškiniu baudžiamojoje byloje. Civilinių ieškinių įvykdymą taip pat galima užtikrinti kitomis teisinėmis priemonėmis. Faktas, kad auka nesiėmė veiksmų kaip civilinis ieškovas, nereiškia, kad prarandama galimybė užtikrinti ieškinio įvykdymą. Civilinio proceso kodekse nurodytomis sąlygomis civilinio ieškinio įvykdymą vietoj aukos taip pat gali užtikrinti prokuroras.

Teismas nusikaltėliui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinsiu, kad nusikaltėlis atlygintų žalą ir (arba) sumokėtų kompensaciją?

Vykdymo procedūrą galima pradėti per 30 dienų nuo to momento, kai pasibaigia teismo nustatytų pareigų įvykdymo terminas. Šiuo atžvilgiu teismas užveda vykdymo bylą, kuri yra pagrįsta su civiliniu ieškiniu susijusioje baudžiamojoje byloje priimtu sprendimu.

Jei nusikaltėlis nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Valstybė negali jums atlikti išankstinio mokėjimo. Tačiau jeigu jums buvo padaryta tyčinė smurtinė nusikalstama veika ir dėl to nukentėjote fiziškai ir buvo sutrikdyta jūsų sveikata, galite gauti valstybės kompensaciją. Valstybės kompensacija nepriklauso nuo civilinio ieškinio, tačiau jeigu jūsų nuostoliai arba žala buvo kompensuota iš kitų šaltinių (pvz., tai padarė teismas arba draudimo bendrovė), per trejus metus nuo tos dienos, kai įsiteisėjo byloje dėl jūsų prašymo sumokėti kompensaciją priimtas sprendimas iš esmės, jūsų bus prašoma atlyginti valstybės sumokėtą kompensaciją.

Ar turiu teisę gauti kompensaciją iš valstybės?

Turite teisę gauti valstybės kompensaciją, jeigu jums padaroma tyčinė smurtinė nusikalstama veika, dėl kurios buvo rimtai sutrikdyta jūsų fizinė neliečiamybė ir sveikata.

Teisę gauti valstybės kompensaciją taip pat turite, jeigu esate tokios aukos artimas giminaitis arba išlaikomas asmuo arba jeigu sumokėjote už mirusios aukos laidotuves.

Valstybės kompensaciją gali gauti tik aukos, kurioms ji yra reikalinga dėl jų finansinės padėties arba dėl kitų įstatyme nustatytų sąlygų.

Savo prašymą sumokėti valstybės kompensaciją galite pateikti bet kuriai paramos aukoms tarnybai (apygardos vyriausybės tarnybai). Spręsdama dėl jūsų prašymo institucija išnagrinės priežastinį ryšį tarp žalos dydžio ir nusikalstamos veikos.

Prašymai sumokėti kompensaciją paprastai gali būti pateikiami per 3 mėnesius nuo nusikaltimo padarymo dienos, o maksimali kompensacijos suma 2017 m. – 1 599 105 HUF (Vengrijos forintai).

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltėlis nenuteisiamas?

Jeigu jūsų pranešimas apie nusikaltimą atmetamas, tyrimas nutraukiamas arba kaltinamajam panaikinami kaltinimai, remiantis įstatyme nustatytais atsakomybės panaikinimo pagrindais (būtent: nepilnametystė, rimti protiniai sutrikimai, prievarta, suklydimas, teisėta savigyna, būtinasis reikalingumas arba vyresnybės įsakymas), turėsite teisę gauti valstybės kompensaciją.

Valstybės kompensacija nepriklauso nuo civilinio ieškinio, tačiau jeigu jūsų nuostoliai arba žala buvo kompensuota iš kitų šaltinių (pvz., tai padarė teismas arba draudimo bendrovė), per trejus metus nuo tos dienos, kai įsiteisėjo byloje dėl jūsų prašymo sumokėti kompensaciją priimtas sprendimas iš esmės, jūsų bus prašoma atlyginti valstybės sumokėtą kompensaciją.

Jeigu savo civilinę teisę siekiate įgyvendinti ne baudžiamojoje byloje, tuomet baudžiamosios atsakomybės ir kompensacijos klausimai bus sprendžiami atskirai, t. y. dviejose bylose gali būti priimami skirtingo turinio sprendimai.

Ar turiu teisę į skubią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl savo pateikto reikalavimo sumokėti kompensaciją?

Jei tapote nusikaltimo arba nusikalstamos veikos auka, galite turėti teisę į nuolatinės piniginės pagalbos mokėjimą siekiant ištaisyti per labai trumpą nusikaltimo arba nusikalstamos veikos padarymo laikotarpį sukeltą krizinę situaciją. Savo prašymą galite pateikti paramos aukoms tarnybai (apygardos vyriausybės tarnybai), o norint gauti kompensaciją, būtina apie nusikaltimą pranešti policijai. Sprendimas dėl nuolatinės piniginės pagalbos mokėjimo priimamas remiantis lygybės principu ir ši pagalba gali būti teikiama aukoms neįvertinus, ar joms tokios pagalbos iš tikrųjų reikia. Tačiau tiriant bylą būtina išnagrinėti, ar, atsižvelgiant į aukos asmenines aplinkybes, susidariusias dėl nusikalstamos veikos, šios rūšies piniginės pagalbos mokėjimas yra pateisinamas. Nuolatinė piniginė pagalba nėra kompensacija ir ja nesiekiama kompensuoti arba sumažinti nusikalstamos veikos padarytos žalos. Ji gali būti teikiama siekiant padengti aukos maitinimosi, būsto, kelionės, aprangos, medicinines ir laidojimo išlaidas. Nuolatinės piniginės pagalbos suma nustatoma atsižvelgiant į aukos padėtį, kurioje ji atidūrė dėl nusikalstamos veikos, ir laikotarpio, kuriuo auka negali savarankiškai išspręsti savo finansinių problemų, trukmę. Maksimali pagalbos suma 2017 m. buvo 106 607 HUF.

Paskutinis naujinimas: 10/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Jeigu tapote nusikaltimo auka, apie jį galite pranešti artimiausioje policijos nuovadoje arba skambindami skubiosios pagalbos numeriais 107 arba 112.

Valstybės paramos aukoms tarnybos ir teisinės pagalbos tarnybos darbuotojai gali suteikti jums pagalbą artimiausiame apygardos vyriausybės biure. Nemokamos paramos aukoms linijos (Áldozatsegítő Vonal) (+36 80 225 225) darbuotojai Vengrijoje teikia skubią pagalbą telefonu visą parą.

Nacionalinė informacijos telefonu ištikus krizei tarnyba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, OKIT, Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) teikia pagalbą būtent smurto šeimoje aukoms, smurto tarp giminaičių aukoms, išnaudojamiems vaikams, taip pat prostitucijos ir prekybos žmonėmis aukoms telefonu +36 80 205 520.

Paramos aukoms karštoji linija

 • Policija 107
 • Bendrasis skubios pagalbos numeris 112
 • Liudytojų telefono numeris (Telefontanú) +36 80 555 111 (kuriuo skambindami galite anonimiškai pranešti apie nusikalstamas veikas)
 • Paramos aukoms linija (Áldozatsegítő Vonal) +36 80 225 225 (nemokamas telefono numeris, kuriuo Vengrijoje galima skambinti visą parą)
 • Nacionalinė informacijos telefonu ištikus krizei tarnyba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) +36 80 205 520
 • NVO NANE moterų teisių asociacija (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület)
  • +36 80 505 101 (pagalbos linija išnaudojamoms moterims ir vaikams; numeriu galima skambinti nemokamai, taip pat ir mobiliuoju telefonu, pirmadieniais, antradieniais ketvirtadieniais ir penktadieniais 18.00–22.00 val.)
  • +36 40 603 006 (skirtas lytinio smurto aukoms, juo galima skambinti penktadieniais 10.00–2.00 val., taikomi vietos tarifai)
 • Patentų asociacija (Patent Egyesület) +36 70 25 25 254 (nemokamos teisinės pagalbos tarnyba, padedanti esminiais teisiniais ir psichologiniais klausimais moterims, kurios gyvena išnaudojamoje aplinkoje, juo galima skambinti trečiadieniais 16.00–18.00 val.)

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Paramos aukoms procedūros yra prieinamos netaikant mokesčių ir nemokamai. Jeigu nekalbate vengrų kalba arba jums dėl su bendravimu susijusios negalios reikalingas gestų kalbos vertėjas, vertimo raštu ir žodžiu išlaidas apmokės valstybė.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybės tarnybų ar institucijų?

Paramos aukoms tarnyba (Áldozatsegítő Szolgálat) gali

 • informuoti jus apie jūsų teises, pareigas ir galimybes,
 • pateikti informaciją apie socialinės gerovės paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugas ir sveikatos draudimo išmokas,
 • mokėti nuolatinę piniginę pagalbą (per 5 dienas nuo susijusio nusikaltimo padarymo dienos),
 • teikti emocinę paramą (įskaitant psichologinę pagalbą, jei reikia),
 • teikti teisinę konsultaciją ir praktinę pagalbą paprastais atvejais,
 • patvirtinti jūsų aukos statusą,
 • be to, kas išdėstyta pirmiau, rimtų sužalojimų patyrę asmenys ir mirusių smurtinių nusikalstamų veikų aukų giminaičiai gali kreiptis dėl valstybės kompensacijos.

Nacionalinė informacijos telefonu ištikus krizei tarnyba (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat) gali

 • teikti skubią pagalbą piliečiams (iš esmės moterims ir vaikams), kurie dėl išnaudojimo yra atsidūrę rimtose krizinėse situacijose,
 • po konsultacijos suteikti skubų apgyvendinimą saugiose prieglaudose asmenims, kuriems to reikia. Tai bus užtikrinama krizių namuose, kuriuose apgyvendinimas suteikiamas 30 dienų, tačiau pagrįstais atvejais jis gali būti pratęsiamas dar 30 dienų. Apgyvendinimas yra nemokamas, o prie priežiūros paslaugų priskiriama krizių namų specialistų pagalba padedant rasti saugų ir ilgalaikį problemos sprendimo būdą, be to, jie taip pat palaiko ryšius su atitinkamos paramos šeimai ir vaiko gerovės tarnybos padėjėju šeimos klausimais.

Teisinės pagalbos tarnyba (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • teikia teisines konsultacijas tais atvejais, kai bylos faktai yra gana aiškūs,
 • ir, jeigu tenkinamos teisės aktuose apibrėžtos sąlygos, ji
 1. nemokamai arba lengvatinėmis sąlygomis teikia neteismines paslaugas (konsultavimas, dokumentų rengimas),
 2. užtikrina atstovavimą per bylinėjimosi bendrininką teismo procese ir baudžiamosios bylos ikiteisminio tyrimo etape (kai bylą tiria tyrimo institucija arba prokuroras). Jeigu leidžiamas atstovavimas per bylinėjimosi bendrininką, faktines teisines paslaugas teikia advokatai ir teisės įmonės, kurios yra sudariusios sutartis su teisinės pagalbos tarnyba.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Visų pirma galite kreiptis į šias nevyriausybines organizacijas:

Baltojo žiedo labdaros asociacija (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület):

 • asmeninė priežiūra po nusikalstamos veikos padarymo,
 • nemokama teisinė pagalba,
 • nemokamas tarpininkavimas,
 • nemokama psichologinė pagalba,
 • finansinė parama asmenims, kuriems jos reikia (tik jeigu apie nusikaltimą pranešama policijai),
 • pagalba kitoms institucijoms vykdant procedūras,
 • tarpininkavimas kitoms organizacijoms ir institucijoms teikiant pagalbą.

NVO NANE moterų teisių asociacija (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület)

 • informacijos teikimas,
 • tiesioginė praktinė pagalba krizės ištiktiems asmenims (pvz., perkėlimas į moterų prieglaudas, institucijų informavimas, konsultacijos dėl veiksmų ir galimybių),
 • grupių sesijos,
 • teisinė pagalba (prireikus teikiant teisines konsultacijas).

NVO „ESZTER Ambulance“ (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • psichologinė pagalba,
 • teisinė pagalba.

Patentų asociacija (Patent Egyesület):

 • informacijos teikimas ir konsultavimas,
 • bazinių konsultacijų su psichologu arba socialiniu darbuotoju užtikrinimas,
 • teisinės pagalbos teikimas išnaudojamoms moterims, taip pat smurto ir diskriminacijos dėl lyties aukoms.

Fondas „Anoniminiai pranešimo būdai“ (Névtelen Utak Alapítvány):

 • saugus apgyvendinimas,
 • reabilitavimas,
 • reintegracija.
Paskutinis naujinimas: 10/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Nukentėjusiųjų teisės baudžiamosiose bylose - Malta

Jei patyrėte žalą, pavyzdžiui, dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikaltimu, esate sužeistas arba sugadintas ar pavogtas jūsų turtas ir pan., būsite laikomas nukentėjusiuoju nuo nusikaltimo. Ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus, jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros teisės.

Maltoje baudžiamasis procesas pradedamas nusikaltimo tyrimu. Priklausomai nuo nusikaltimo, bylą tiria policija arba ikiteisminio tyrimo teisėjas.

Ne itin sunkias nusikalstamas veikas (už kurias baudžiama bauda arba ne daugiau kaip šešių mėnesių laisvės atėmimo bausme) tiria policijos pareigūnas. Jei yra pakankamai įrodymų prieš kaltininką, policijos pareigūnas perduoda bylą magistratų teismui ir teisme atlieka prokuroro funkciją. Teism