Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (rumunų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Oficialaus vertimo rodoma kalba nėra.
Čia galite susipažinti su šio teksto vertimu, atliktu mašininio vertimo priemone. Turėkite omenyje, kad jis skirtas tik padėti suprasti tekstą. Šio puslapio savininkas neprisiima jokios atsakomybės dėl šio mašininio vertimo priemone išversto teksto kokybės.

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Atsižvelgiant į tai, kuriai aukų kategorijai priklausote, galite kreiptis į įvairias institucijas.

Nacionalinė moterų ir vyrų lygių galimybių agentūra (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați, ANES)

Ji siūlo įvairių rūšių paslaugas, pavyzdžiui:

  • nemokama anoniminė telefono linija, skirta smurto šeimoje aukoms, visą parą septynias dienas per savaitę veikiantis skambučių centras 0800 500 333;
  • specializuotos socialinės paslaugos smurto šeimoje aukoms, teikiamos skubios pagalbos ir priėmimo centruose;
  • smurto šeimoje aukų konsultavimas, informavimas ir rekomendacijų teikimas.

Kontaktai:

Adresas: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1-a apygarda, Bukareštas

Tel. +4 021 313 0059

E. paštas secretariat@anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Nacionalinė kovos su prekyba žmonėmis agentūra (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane , ANITP), kuri priklauso Vidaus reikalų ministerijai (Ministerul Afacerilor Interne).

Apeliacinių teismų tinklui priklauso 15 regioninių centrų. Kiekvienas centras yra pavaldus apeliaciniam teismui.

Ji siūlo įvairių rūšių paslaugas, pavyzdžiui:

  • galimybė piliečiams naudotis visą parą veikiančia pagalbos linija, į kurią paskambinus galima gauti informacijos ir pranešti apie bet kokius potencialius prekybos žmonėmis atvejus: pagalbos linija 0 800 800 678 (nacionalinis nemokamas numeris) arba +4 021 313 3100 (skambinant iš užsienio), darbo laikas: pirmadienis–penktadienis, 8.00–16.00 val.;
  • atitinkamų institucijų informavimas apie bet kokius potencialius prekybos žmonėmis atvejus;
  • pagalbos aukoms teikimas 15-oje regioninių centrų.

Kontaktai:

Adresas: 20 Ion Câmpineanu St., 5-as aukštas, 1-a apygarda, Bukareštas,

Tel. +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Faks. +40 21 319 01 83

E. paštas anitp@mai.gov.ro

http://anitp.mai.gov.ro/

Nacionalinė užimtumo tarnyba (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, ANOFM), kuri yra pavaldi Darbo ir socialinio teisingumo ministerijai (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

Per savo teritorinius padalinius ji gali suteikti registruotiems darbo ieškantiems asmenims, įskaitant nusikaltimų, visų pirma prekybos žmonėmis nusikaltimų, aukas, profesionalias įdarbinimo ir mokymo paslaugas.

Kontaktai:

20-22 Avalanșei St., 4-a apygarda, 040305 Bukareštas

E. paštas anofm@anofm.ro

Svetainė https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Teisingumo ministerijos (Ministerul Justiției) Nacionalinis probacijos direktoratas (Direcția Națională de Probațiune, DNP)

DNP koordinuoja 42-iejų jai pavaldžių probacijos tarnybų veiklą. Paprastai jų patalpos yra valdžios institucijose (teismuose, apylinkių tarybose, apylinkės audito rūmuose ir pan.).

Jos teikia šių rūšių paslaugas:

  • paprašius nemokama psichologinė konsultacija pasikėsinimo nužudyti ir pasikėsinimo nužudyti sunkinančiomis aplinkybėmis aukoms, smurto šeimoje, tyčinių nusikaltimų, dėl kurių auka patiria kūno sužalojimų, aukoms, išžaginimo, seksualinio išpuolio, lytinių santykių turėjimo su nepilnamečiu ir seksualinio nepilnamečių tvirkinimo, netinkamo elgesio su nepilnamečiais aukoms ir pažeidžiamų asmenų išnaudojimo ir pasikėsinimo prekiauti pažeidžiamais asmenimis ir juos išnaudoti aukoms;
  • kitos formos pagalba: pagalba ieškant darbo arba lankant mokymo arba profesinius kursus, pagalba susisiekiant su NVO, socialinio darbo ir apsaugos generaliniais direktoratais (DGASP) siekiant gauti kitų paramos aukoms paslaugų ir pan.

Kontaktai:

Bukareštas, 17 Apolodor St., 5-a apygarda

Tel. 0372 041 293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Rumunijos policijos generalinis inspektoratas (Inspectoratul General al Poliției Române, IGPR)

Jo teritoriniai padaliniai veikia tik pasienio apylinkėse ir gali suteikti paramą ANITP prašymu, kad padėtų aukai dalyvauti tam tikruose baudžiamosios bylos etapuose.

Policija gali jus informuoti apie jūsų kaip aukos teises.

Be to, specializuoti IGPR padaliniai bylos nagrinėjimo metu gali suteikti fizinę apsaugą.

Nacionalinė vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo institucija (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție , ANPDCA), kuri yra pavaldi Darbo ir socialinio teisingumo ministerijai.

ANPDCA veikia kaip institucija, koordinuojanti nacionalinių vaiko teisių apsaugos strategijų įgyvendinimą ir vietoje vykdanti susijusią metodinę koordinavimo veiklą. Vaiko apsaugos sistema yra decentralizuota, nes socialinio darbo ir vaiko apsaugos generaliniai direktoratai (DGASPC) yra atskaitingi apylinkių taryboms arba Bukarešto savivaldybės apygardos vietos taryboms.

DGASPC teikia įvairias paslaugas, pavyzdžiui: smurto prieš vaikus atvejų vertinimas ir paslaugų teikimas / palengvinimas pagal parengtą planą, išsamus negalią turinčių vaikų vertinimas, išsamus kitų negalią turinčių asmenų vertinimas, socialinės greitosios medicinos pagalbos paslaugos, socialinė telefono linija, socialinės paslaugos, susijusios su smurto šeimoje ir prekybos žmonėmis prevencija, specializuotos socialinės paslaugos įvairiose institucijose.

Kontaktai: http://www.copii.ro/?lang=en

Nevyriausybinės organizacijos (NVO)

Prekybos žmonėmis srityje:

Smurto šeimoje prevencijos ir kontrolės srityje; informacija prieinama spustelėjus šias nuorodas:

Vaiko teisių apsaugos srityje:

Gelbėkit vaikus (Salvați copiii)

Adresas: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1-a apygarda, 010899 Bukareštas, Rumunija

Tel. +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Socialinės alternatyvos (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, 949 pastatas, pirmas aukštas, Jasai, 700722

Tel. +40 332 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Paramos aukoms karštoji linija

Asmenys, kurie dėl nusikaltimų patyrė sužalojimų, taip pat gali kreiptis į policiją skambindami bendruoju nacionaliniu pagalbos numeriu 112.

Nemokama anoniminė telefono linija, skirta smurto šeimoje aukoms, visą parą septynias dienas per savaitę veikiantis skambučių centras 0800 500 333

Nacionalinės kovos su prekyba žmonėmis agentūros tarnyba „Telverde“: 0800 800 678 (nacionalinis nemokamas numeris) ir 0040213133100 (skambinant iš užsienio). Darbo laikas: pirmadienis–penktadienis, 8.00–16.00 val.;

Vaikų pagalbos linijos numeris 116111. Nemokama telefono linija. Darbo laikas: pirmadienis–sekmadienis: 8.00–24.00 val.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Pagal Rumunijos teisę prekybos žmonėmis aukos turi teisę į nemokamą apsaugą ir pagalbą.

Pagalba, kurią smurto šeimoje aukoms teikia Nacionalinė moterų ir vyrų lygių galimybių agentūra, yra nemokama.

Nacionalinio probacijos direktorato aukoms teikiama pagalba yra nemokama.

Aukomis tapusiems vaikams teikiama pagalba yra nemokama.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Žr. pirmiau pateiktus atsakymus.

Aukomis tapę vaikai turi teisę gauti visų kategorijų paslaugas (medicinines, psichologines paslaugas ir pan.).

Paskutinis naujinimas: 17/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma