Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltėlis atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

Tapdamas civiliniu ieškovu baudžiamojoje byloje, galite reikalauti, kad nusikaltėlis atlygintų žalą. Šių veiksmų turėtumėte imtis prieš prasidedant parengiamiesiems tyrimo veiksmams. Teisminės institucijos privalo jus informuoti apie šią teisę. Civilinį ieškinį baudžiamojoje byloje galite pareikšti žodžiu arba raštu. Tačiau privalote nurodyti reikalaujamą atlyginti žalą ir savo ieškinį pagrindžiančius argumentus bei įrodymus.

Šį ieškinį galima pareikšti prokuratūroje arba teisme, kuris bylą nagrinės iš esmės.

Teismo nuosprendžiu teismas taip pat priteis iš nusikaltėlio atlyginti žalą.

Jeigu esate civilinis ieškovas baudžiamojoje byloje, vis tiek civiliniame teisme galite pareikšti atskirą ieškinį, kad pareikalautumėte atlyginti žalą.

Teismas liepė nusikaltėliui man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltėlis sumokėtų?

Jeigu yra priimtas teismo sprendimas, kuriuo nusikaltėlis įpareigojamas atlyginti žalą, jis tai privalo padaryti jums nesiimant jokių papildomų veiksmų. Jeigu nusikaltėlis nesumoka, galite prašyti užtikrinti teismo sprendimo vykdymą.

Kad tai padarytumėte, privalote teismo sprendimą, kuriuo jums priteisiama kompensacija, perduoti antstoliui. Antstolis imsis veiksmų teismo sprendimui užtikrinti ir jums pasakys, ką toliau daryti.

Jei nusikaltėlis nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Tam tikromis sąlygomis kompensaciją jums gali sumokėti valstybė.

Jeigu nusikaltėlis yra nemokus arba jo nėra, valstybė jums gali sumokėti kompensaciją, jeigu pateikiate prašymą dėl piniginės kompensacijos. Prašymą turėtumėte pateikti per vienus metus. Diena, kurią pradedamas skaičiuoti terminas, priklauso nuo teisminių institucijų pasiūlyto sprendimo būdo.

Jeigu nusikaltėlis nežinomas, prašymą dėl piniginės kompensacijos turėtumėte pateikti per 3 metus nuo nusikaltimo padarymo, išskyrus atvejus, kai iš draudimo bendrovės gavote visišką kompensaciją.

Galite pateikti prašymą iš anksto sumokėti piniginę kompensaciją. Kad tai padarytumėte, pirmiausia turite pateikti prašymą dėl piniginės kompensacijos, kaip minėta pirmiau. Prašyme dėl piniginės kompensacijos arba vėliau per 30 dienų galima prašyti išankstinio mokėjimo. Išankstinį mokėjimą turite teisę gauti, jeigu jūsų finansinė padėtis yra sudėtinga.

Jei jūsų prašymas dėl žalos atlyginimo / kompensacijos atmetamas, privalote grąžinti iš anksto gautus pinigus. Prašymas dėl piniginės kompensacijos turėtų būti pateiktas specializuotam teismui, kurio jurisdikcijoje gyvenate.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Taip. Žr. pirmiau pateiktus atsakymus.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltėlis nenuteisiamas?

Jeigu baudžiamųjų bylų teismas nepriteisia išmokos dėl civilinio ieškinio, civiliniame teisme galite pareikšti atskirą ieškinį, kad pareikalautumėte atlyginti žalą.

Jeigu baudžiamųjų bylų teismas nusprendžia, kad nėra nusikalstamos veikos sudėties arba kad asmuo, kurio atžvilgiu padavėte pareiškimą, jos nepadarė, neturėsite teisės gauti žalos atlyginimą / kompensaciją baudžiamojoje byloje arba iškeldami atskirą civilinę bylą, nes baudžiamųjų bylų teismo sprendimas civiliniame teisme įgyja res judicata galią.

Jeigu nesate civilinis ieškovas baudžiamojoje byloje, baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo metu arba net jai pasibaigus civilinių bylų teisme galite iškelti atskirą bylą, jeigu laikotės bendrųjų senaties terminų.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Taip, tam tikromis sąlygomis galite pateikti prašymą iš anksto sumokėti piniginę kompensaciją. Žr. atsakymą į klausimą apie išankstinius mokėjimus.

Paskutinis naujinimas: 04/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma