Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Rumunija

Turinį pateikė
Rumunija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Teisminis nagrinėjimas baigiasi kartu su teismo sprendimu (nuosprendžiu), kuriuo kaltinamasis gali būti nuteisiamas arba išteisinamas, nuosprendį gali būti atsisakoma priimti arba jis gali būti atidedamas, arba sprendimu gali būti nutraukiama baudžiamoji byla. Apie sprendimą bus paskelbta viešo teisminio nagrinėjimo metu. Jeigu teisminiame nagrinėjime dalyvavote kaip auka ir (arba) civilinis ieškovas, teismo sprendimo kopiją gausite paštu.

Jeigu teismo sprendimas jūsų netenkina, galite jį apskųsti. Skundą galite paduoti tik jeigu teisminiame nagrinėjime dalyvavote kaip auka arba civilinis ieškovas.

Skundą taip pat galite paduoti kaip liudytojas, tačiau tik dėl teisinių išlaidų atlyginimo ir kompensacijos, kurią turite teisę gauti.

Jeigu esate auka arba civilinis ieškovas, terminas skundui paduoti yra 10 dienų nuo sprendimo protokolo kopijos gavimo.

Jeigu veikėte kaip liudytojas, skundą galite paduoti iš karto po to, kai išsprendžiamas teisinių išlaidų ir kompensacijos klausimas, bet ne vėliau kaip po 10 dienų nuo sprendimo, kuriuo byla išsprendžiama, arba, kai taikytina, pranešimo apie sprendimą dėl teisinių išlaidų arba kompensacijos priėmimo.

Paduodamas skundas turi būti rašytinis ir pasirašomas. Skundai paduodami tam pačiam teismui, kurio sprendimą skundžiate.

Gavęs skundą, teismas jį perduos aukštesnės instancijos teismui, kuris turi kompetenciją jį nagrinėti. Teismo sprendimo kopijoje bus pateikiama informacija apie tai, kada ir kur galite paduoti savo skundą.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Nuosprendis įsigalioja po to, kai išnaudojamos visos apskundimo galimybės. Įsiteisėjus nuosprendžiui, jūsų vaidmuo byloje pasibaigia. Jeigu bylos metu buvote įtrauktas į specialią liudytojų apsaugos programą, joje galite dalyvauti iki teismas nuspręs, kad jums pavojus nebegresia.

Ar pasibaigus teisminiam nagrinėjimui turiu teisę į paramą ar apsaugą? Kiek laiko?

Nemokama psichologinė konsultacija, kaip pagalbinė priemonė, teikiama ne ilgiau nei 3 mėnesius. 18 metų nesulaukusios aukos turi teisę į nemokamą psichologinę konsultaciją, kuri trunka ne ilgiau nei 6 mėnesius.

Apsauga pagal liudytojų apsaugos programą gali būti suteikiama ir pasibaigus teisminiam nagrinėjimui. Tokios apsaugos trukmę nustato teismas.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltėliui bus paskelbtas nuosprendis?

Jeigu nusikaltėlis nuteisiamas, galite gauti šių kategorijų informaciją: bausmės rūšis ir trukmė (nuosprendis priimamas viešame teismo posėdyje ir bus jums paskui įteiktas), informacija pabėgimo atveju, paleidimas bet kokiomis sąlygomis, jeigu prašėte pateikti tokią informaciją.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltėlis bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Taip, būsite informuotas apie nusikaltėlio paleidimą arba pabėgimą iš kalėjimo, jeigu prašėte tokios informacijos tuo metu, kai dėl tokios informacijos pateikimo gavote užklausą iš teisminių institucijų. Žr. pirmiau pateiktus atsakymus.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Jūsų vaidmuo baudžiamojoje byloje baigsis įsiteisėjus teismo sprendimui (kuriuo kaltinamasis nuteisiamas arba išteisinamas, bausmės vykdymas panaikinamas arba atidedamas, arba baudžiamoji byla nutraukiama).

Nusikaltėlio paleidimo arba lygtinio paleidimo procedūroje nedalyvausite.

Paskutinis naujinimas: 17/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma