Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Būsite laikomas nukentėjusiuoju, jei nukentėjote dėl nusikalstamos veikos, už kurią numatyta bausmė pagal baudžiamąją teisę; pavyzdžiui, buvote sužeistas arba jūsų turtas buvo sugadintas arba pavogtas. Kaip nukentėjusysis turite tam tikras teises tiek vykstant teismo procesui, tiek jam pasibaigus. Taip pat galite gauti įvairią pagalbą bei paramą ir gauti kompensaciją arba žalos, kylančios dėl nusikalstamos veikos, atlyginimą.

Lenkijoje baudžiamąjį procesą sudaro pirminis tyrimas ir teismo procesas.. Pirminis tyrimas atliekamas iki bylos nagrinėjimo teisme. Jo tikslas – nustatyti padarytos nusikalstamos veikos faktus ir nusikalstamą veiką padariusius asmenis. Policija ir prokuratūra renka įrodymus. Jeigu surinktų įrodymų pakanka, nusikalstamą veiką padariusiems asmenims pareiškiami kaltinimai. Priešingu atveju byla atmetama. Prokuratūros kaltinimą nagrinėja teismas.

Vykstant teismo procesui teismas tiria surinktus įrodymus, kad nustatytų, ar kaltinamasis yra kaltas. Jeigu kaltinamasis yra pripažįstamas kaltu pagal pareikštus kaltinimus, jis nubaudžiamas įstatymuose numatyta bausme. Priešingu atveju visi kaltinimai jam atmetami.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas:

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4. Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 20/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma