Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Nukentėjusieji gali apskųsti nuosprendį baudžiamajame procese, jeigu jie veikė kaip papildomi kaltintojai.

Jeigu baudžiamasis persekiojimas nusikaltimo vykdytojo atžvilgiu sąlyginai nutraukiamas ir teisme priimama atitinkama nutartis, nukentėjusysis gali ją apskųsti, net jeigu jis neatliko papildomo kaltintojo funkcijos.

Nukentėjusieji gali apskųsti nuosprendį privataus kaltinimo byloje, nes tokiais atvejais jie veikia kaip privatūs kaltintojai.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Jeigu nusikaltimo vykdytojui nurodoma atlyginti žalą, teismas išduoda nukentėjusiajam nuosprendžio kopiją. Jeigu nusikaltimo vykdytojui nuosprendžiu buvo atidėtas laisvės atėmimo bausmės vykdymas ir jis neatlygina žalos, nukentėjusysis gali prašyti, kad bausmė būtų atliekama.

Jeigu baudžiamasis procesas nusikaltimo vykdytojo atžvilgiu sąlyginai nutraukiamas, nukentėjusysis turi teisę dalyvauti posėdyje, kuriame sprendžiama dėl jo atnaujinimo.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Pasibaigus procesui, nukentėjusieji turi teisę į apsaugą ir paramą, jeigu kyla pavojus jų ar jų artimiausių giminaičių gyvybei arba sveikatai. Apsauga ir parama teikiama tol, kol tebėra pavojus.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Teismas nukentėjusiajam suteikia nuosprendyje nurodytą informaciją – kokia bausmė skirta nusikaltimo vykdytojui, kuriam laikui skirta laisvės atėmimo bausmė ir ar atidėtas jos vykdymas, taip pat kokie įpareigojimai, įskaitant žalos atlyginimą, buvo nustatyti nusikaltimo vykdytojui.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Nukentėjusieji gali prašyti, kad jie būtų informuojami, kai nusikaltimo vykdytojas paleidžiamas iš įkalinimo įstaigos. Tada nukentėjusiajam pranešama, kai bausmę atlikęs nusikaltimo vykdytojas paleidžiamas iš įkalinimo įstaigos, taip pat jeigu nusikaltimo vykdytojui leidžiama atlikti bausmę taikant elektroninį stebėjimą arba jeigu jis pabėga iš kalėjimo, išleidžiamas atostogų, paleidžiamas lygtinai arba laikinai.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Posėdžiuose, kuriuose sprendžiamas lygtinio paleidimo klausimas, nukentėjusieji nedalyvauja ir šių sprendimų apskųsti negali.

Paskutinis naujinimas: 20/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma