Ši šalis vykdo išstojimo iš ES procedūrą.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Šiaurės Airija

Turinį pateikė
Šiaurės Airija

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Informaciją apie netoliese veikiančias paramos tarnybas teikia organizacija Victim Support NI. Žr. Nukentėjusiųjų chartiją (angl. Victim Charter) ir Liudytojų chartiją (angl. Witness Charter). http://www.victimsupportni.com/

Paramos aukoms karštoji linija

Nukentėjusiųjų informavimo tarnyba turi nukentėjusiųjų informavimo telefono liniją: +44 808 168 9293.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Policija bei Nukentėjusiųjų ir liudytojų priežiūros skyrius jums turi suteikti informaciją, kur ir kaip gauti konsultaciją arba paramą, įskaitant galimybes gauti medicinos pagalbą, specialistų pagalbą (pvz., psichologinę paramą) ir alternatyvų būstą.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Daugelis nevyriausybinių ir labdaros organizacijų nacionaliniu, regioniniu ir vietos mastu gali nukentėjusiesiems suteikti pagalbą, paramos konsultacijas, teisines konsultacijas ir kitas bendrąsias ir specializuotas paslaugas.

Paskutinis naujinimas: 14/03/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma