Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Nacionalinė vaikų ir nepasiturinčių šeimų socialinės apsaugos agentūra „Appogg“

Maltos pagalbos ir paramos aukoms organizacija

Nacionalinė vaikų ir nepasiturinčių šeimų socialinės apsaugos agentūra „Appogg“

„Appogg“ agentūra atlieka socialinį intervencinį darbą, siūlo psichologo konsultacijas, pagalbą, paramą ir konsultacijas nukentėjusiesiems, ypač iš pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, vaikams ir šeiminio smurto aukoms.

Nacionalinė vaikų ir nepasiturinčių šeimų socialinės apsaugos agentūra „Appogg“:

  • yra Šeimos ir socialinio solidarumo ministerijos Socialinės apsaugos paslaugų fondo dalis;
  • atlieka nuolatinį socialinį intervencinį darbą, teikia psichologo konsultacijas, pagalbą, paramą ir konsultacijas nukentėjusiesiems, ypač iš pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, vaikams ir šeiminio smurto aukoms;
  • nemokamai teikia paslaugas, nesusijusias su kaltininko baudžiamuoju persekiojimu ir nuteisimu.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Interneto svetainė http://www.appogg.gov.mt/

Maltos pagalbos ir paramos aukoms organizacija

Maltos pagalbos ir paramos aukoms organizacija teikia nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų profesionalią, nepriklausomą, konfidencialią ir nešališką informaciją apie jų teises, taip pat jiems priklausančias paslaugas ir pagalbą.

Maltos pagalbos ir paramos aukoms organizacija:

  • yra nepriklausoma organizacija, nepriklausanti policijai, teismams arba kitoms teisėsaugos institucijoms;
  • teikia nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų profesionalią, nepriklausomą, konfidencialią ir nešališką informaciją apie jų teises, taip pat jiems priklausančias paslaugas ir pagalbą;
  • teikia informaciją apie Maltos baudžiamosios justicijos sistemą ir baudžiamąjį procesą;
  • nemokamai teikia paslaugas, kurias galima gauti nepriklausomai nuo to, ar apie nusikaltimą pranešta ir kada jis įvykdytas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Interneto svetainė http://victimsupport.org.mt/

Paskutinis naujinimas: 20/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma