Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kaip ir kur galiu pranešti apie nusikaltimą?

Kaip galiu sužinoti, ką institucijos darys, kai pranešiu apie nusikaltimą?

Kaip galiu dalyvauti nusikaltimo tyrime?

Kokios mano, kaip liudytojo, teisės?

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Kokios informacijos galiu gauti iš policijos arba pagalbos ir paramos nukentėjusiesiems organizacijų vykstant nusikaltimo tyrimui?

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip man gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Kokios paslaugos ir pagalba gali būti man suteiktos vykstant nusikaltimo tyrimui?

Ar yra galimybių kaltininkui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Kaip mano byla bus tęsiama pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Ar galiu skųsti, jei mano byla bus nutraukta neperdavus teismui?

Esu užsienietis. Kaip saugomos mano teisės ir interesai?

Papildoma informacija

Kaip ir kur galiu pranešti apie nusikaltimą?

Jei nukentėjote nuo nusikaltimo, galite pranešti policijai. Vietoj jūsų apie nusikaltimą gali pranešti sutuoktinis, tėvai, brolis, sesuo arba globėjas. Tai pat galite policiją informuoti, jei sužinojote apie nusikaltimą, net kai nesate nusikaltimo auka.

Apie nusikaltimą galite pranešti žodžiu, nuėję į artimiausią policijos nuovadą arba raštu, įteikdami pranešimą policijos nuovadoje arba išsiųsdami jį paštu. Jei norite siųsti pranešimą raštu, galite jį parašyti pats arba pasitelkti advokatą. Nustatytos privalomos pranešimo formos nėra, tačiau jis turi būti parašytas anglų arba maltiečių kalba. Pranešime turite pateikti savo asmens duomenis. Iš principo galimi ir anoniminiai pranešimai, bet tuomet policija pradės tyrimą tik jeigu nusikaltimas labai sunkus.

Pranešimo apie nusikaltimą terminas nenustatytas. Tačiau įstatymuose numatoma, kad praėjus tam tikram laikotarpiui po nusikaltimo kaltininkas jau negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Šis laikotarpis skiriasi priklausomai nuo nusikaltimo ir svyruoja nuo trijų mėnesių ne itin sunkių nusikaltimų (pvz., žodinio įžeidimo) atveju iki dvidešimties metų ypač sunkių nusikaltimų (pvz., nužudymo) atveju. Praėjus šiam laikotarpiui, vis dar galima pateikti pranešimą, tačiau policija netirs nusikaltimo arba net jei ir tirs, teismas kaltininką išteisins.

Dėl kai kurių nesunkių nusikalstamų veikų policijai turite teikti specialų skundą. Tai atvejai, kai nesant tokio skundo policijai neleidžiama pradėti tyrimo. Skundai paprastai pateikiami raštu (bet nebūtinai). Skundui parašyti galite pasitelkti advokatą. Skunde turi būti pateikiama: jūsų asmens duomenys (pavardė, vardas, adresas, asmens tapatybės kortelės numeris), informacija apie kaltininką, įvykio apibūdinimas ir liudytojų, kuriuos, jūsų manymu, turėtų apklausti policija, sąrašas, įskaitant jų adresus. Taip pat rekomenduojama, tačiau neprivaloma, nurodyti teisės aktų nuostatą, kurią, jūsų manymu, kaltininkas pažeidė.

Kaip galiu sužinoti, ką institucijos darys, kai pranešiu apie nusikaltimą?

Kai pranešite apie nusikaltimą, gausite pranešimo registracijos numerį. Pagal jį galite pasitikrinti bylos eigą. Taip pat galite pasitikrinti pagal pranešimo pateikimo datą. Informaciją apie tyrimą gausite atvykę į policijos nuovadą arba paskambinę telefonu.

Kaip galiu dalyvauti nusikaltimo tyrime?

Vykstant tyrimui neprivalote turėti advokato, bet tai rekomenduojama, nes procedūros yra sudėtingos. Jei norite, kad jums atstovautų advokatas, turėsite mokėti už jo paslaugas.

Jei norite, galite pateikti policijai informaciją, reikšmingą jūsų bylai. Jums nereikia įrodyti jokio nusikaltimo aspekto, tačiau galite tyrimui pateikti jūsų manymu svarbius įrodymus. Jūs arba advokatas įrodymus gali pateikti policijos pareigūnui, atsakingam už jūsų bylą.

Greičiausiai jus, kaip liudytoją, paprašys duoti parodymus.

Vykstant tyrimui bylos medžiaga paprastai yra konfidenciali ir ja gali naudotis tik bylą nagrinėjančios institucijos.

Kokios mano, kaip liudytojo, teisės?

Kaip liudytojas, galite atsisakyti atsakyti į tam tikrus klausimus. Tačiau rekomenduojama atsakyti į visus klausimus, siekiant palengvinti tyrimą ir nesuteikti pagrindo įtarimui, kad slepiate informaciją.

Neprivalote atsakyti į jokį klausimą arba pateikti dokumentus ar kitus daiktinius įrodymus, galinčius jums pakenkti.

Jei jums kyla pavojus, gali būti taikoma liudytojų apsaugos programa, apsaugosianti jūsų ir šeimos narių gyvybę ir turtą. Tam tikrais atvejais gali būti skiriami dienpinigiai.

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Jei esate nepilnametis, apie nusikaltimą vietoj jūsų policijai gali pranešti tėvai arba globėjai.

Psichologinę pagalbą, konsultacijas ir kitą pagalbą galite gauti iš nacionalinės vaikų ir nepasiturinčių šeimų socialinės apsaugos agentūros Appogg. Paslaugos yra nemokamos ir nepriklauso nuo nusikaltimo tyrimo.

Jei esate vaikas ir priklausomas nuo įtariamo kaltininko (pvz., įtariamasis yra vienas iš jūsų tėvų), galite būti apgyvendintas specialioje Socialinio solidarumo ministerijos įstaigoje, kur gausite kvalifikuotų psichologų ir socialinių darbuotojų pagalbą ir paramą.

Kokios informacijos galiu gauti iš policijos arba pagalbos ir paramos nukentėjusiesiems organizacijų vykstant nusikaltimo tyrimui?

Bylą nagrinėjančios institucijos neprivalo jums teikti informaciją. Informacijos apie savo teises ir dalyvavimą byloje galite teirautis advokato, jei jį turite.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Vykstant nusikaltimo tyrimui nukentėjusiesiems nemokama teisinė pagalba nepriklauso.

Kaip man gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Jei policija nusprendžia, jog kaltininkas yra pavojingas ir kyla rizika, kad gali daryti jums poveikį, bus prašoma teismo jį sulaikyti.

Taip pat galite už bylą atsakingo policijos pareigūno paprašyti, kad jums būtų taikoma liudytojų apsaugos programa, jei pareiškiate, jog per teismo posėdį liudysite prieš kaltininką. Jeigu policijos pareigūnas bus įsitikinęs, jog jūsų parodymai ar kiti jūsų įrodymai svarbūs bylai, jis kreipsis į generalinį prokurorą su prašymu, kad jums būtų taikoma liudytojų apsaugos programa. Programa taip pat gali būti taikoma jūsų šeimos nariams ir giminėms. Ją paprastai sudaro asmens saugumo ir (arba) turto apsaugos priemonės.

Kokios paslaugos ir pagalba gali būti man suteiktos vykstant nusikaltimo tyrimui?

Galite gauti medicinos pagalbą, tačiau turite už ją mokėti, jei neturite galiojančio sveikatos draudimo. 27 ES valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos piliečiai gali naudotis Europos sveikatos draudimo kortele. Jei būtina, taip pat galite gauti psichologo ir kitokią pagalbą, bet turite mokėti už gautas paslaugas.

Jei esate šeiminio smurto auka, nemokamą pagalbą suteiks Šeiminio smurto komisija ir Appogg agentūra.

Ar yra galimybių kaltininkui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Susitaikyti su kaltininku arba pradėti tarpininkavimą negalima. Vienintelė galimybė – derybų dėl kaltinimų pripažinimo procedūra tarp prokuroro ir kaltininko, tačiau jūs šiame procese nedalyvausite. Jei derybų dėl kaltinimų pripažinimo procedūra vyksta sėkmingai, ji baigiasi prokuroro ir kaltininko susitarimu, kuris pateikiamas teismui tvirtinti.

Kaip mano byla bus tęsiama pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Tyrimo pabaigoje bus sprendžiama, ar yra pakankamai įrodymų, kad būtų galima pradėti teisminį nagrinėjimą. Priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo, galimi du variantai:

  • Jei nusikaltimas nesunkus ir policijos pareigūnas atliko tyrimą, jis nuspręs, ar bylą perduoti nagrinėti magistratų teismui.
  • Jei nusikaltimas sunkus ir ikiteisminio tyrimo teisėjas atliko tyrimą, magistratų teisme vyks teismo posėdis. Šiame posėdyje teismas išnagrinės įrodymus ir jei nuspręs, kad byla turi būti perduota teismui, išsiųs ją generaliniam prokurorui, o pastarasis savo ruožtu perduos nagrinėti baudžiamųjų bylų teismui.

Jeigu jūsų byla bus perduota nagrinėti teismui, gausite policijos pranešimą. Jei teismas nuspręs jus apklausti kaip liudytoją, pranešime taip pat bus nurodyta apklausos vieta ir laikas.

Ar galiu skųsti, jei mano byla bus nutraukta neperdavus teismui?

Jeigu nusikaltimą tiriantis policijos pareigūnas nusprendžia nutraukti bylą ir neperduoti jos teismui, jūs, kaip nukentėjusysis, galite apskųsti šį sprendimą magistratų teismui. Magistratų teismas paprašys jūsų duoti priesaiką, patvirtinti pranešime pateiktą informaciją ir pareikšti apie pasirengimą liudyti teisme. Taip pat turėsite sumokėti tam tikrą teismo nurodytą mokestį kaip garantiją, kad jūsų ketinimai patraukti kaltininką baudžiamojon atsakomybėn yra rimti. Magistratų teismas išnagrinės įrodymus ir jei nustatys, kad jų pakanka, nurodys policijai tęsti baudžiamąjį persekiojimą.

Esu užsienietis. Kaip saugomos mano teisės ir interesai?

Jei esate užsienietis ir nukentėjote nuo nusikaltimo Maltoje, turite visas pirmiau išaiškintas teises. Be to, jei nekalbate anglų arba maltiečių kalbomis, apie nusikaltimą galite pranešti gimtąja kalba. Policija suras vertėją arba imsis kitų būtinų priemonių, kad gerai suprastų, kas yra pranešama.

Vykstant tyrimui galite naudotis vertėjo paslaugomis, bet už jas turėsite mokėti.

Papildoma informacija:

Paskutinis naujinimas: 20/02/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma