Victims' rights - by country

Malta

Turinį pateikė
Malta

You will be considered a victim of crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc., as a result of an incident, which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Malta start with investigation of the crime. Depending on the crime, the investigation is carried out by the police or by an investigating magistrate.

Less serious crimes (crimes punished by a fine or imprisonment of less than six months) are investigated by a police officer. If there is sufficient evidence against the offender the police officer brings the case to the Court of Magistrates for trial and acts as a prosecutor before the court. During the trial a judge examines the evidence and convicts or acquits the alleged offender. If the offender is convicted the same judge specifies the penalty to be imposed.

All other crimes are investigated by investigating magistrates. If there is sufficient evidence against the offender the investigating magistrate brings the case before the Court of Magistrates. The Court of Magistrates examines the evidence and if there is sufficient evidence it sends the case to the Attorney General. The Attorney General then brings the case to the Criminal Court for trial. During the trial a public prosecutor prosecutes the offender before a judge and a jury. The jury decides whether the offender is guilty or not. If the offender is found guilty the judge specifies the penalty to be imposed.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 22/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1. MANO TEISĖS NUSIKALTIMO TYRIMO LAIKOTARPIU

Kaip ir kur galiu pranešti apie nusikaltimą?

Kaip galiu sužinoti, ką institucijos darys, kai pranešiu apie nusikaltimą?

Kaip galiu dalyvauti nusikaltimo tyrime?

Kokios mano, kaip liudytojo, teisės?

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Kokios informacijos galiu gauti iš policijos arba pagalbos ir paramos nukentėjusiesiems organizacijų vykstant nusikaltimo tyrimui?

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip man gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Kokios paslaugos ir pagalba gali būti man suteiktos vykstant nusikaltimo tyrimui?

Ar yra galimybių kaltininkui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Kaip mano byla bus tęsiama pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Ar galiu skųsti, jei mano byla bus nutraukta neperdavus teismui?

Esu užsienietis. Kaip saugomos mano teisės ir interesai?

Papildoma informacija

Kaip ir kur galiu pranešti apie nusikaltimą?

Jei nukentėjote nuo nusikaltimo, galite pranešti policijai. Vietoj jūsų apie nusikaltimą gali pranešti sutuoktinis, tėvai, brolis, sesuo arba globėjas. Tai pat galite policiją informuoti, jei sužinojote apie nusikaltimą, net kai nesate nusikaltimo auka.

Apie nusikaltimą galite pranešti žodžiu, nuėję į artimiausią policijos nuovadą arba raštu, įteikdami pranešimą policijos nuovadoje arba išsiųsdami jį paštu. Jei norite siųsti pranešimą raštu, galite jį parašyti pats arba pasitelkti advokatą. Nustatytos privalomos pranešimo formos nėra, tačiau jis turi būti parašytas anglų arba maltiečių kalba. Pranešime turite pateikti savo asmens duomenis. Iš principo galimi ir anoniminiai pranešimai, bet tuomet policija pradės tyrimą tik jeigu nusikaltimas labai sunkus.

Pranešimo apie nusikaltimą terminas nenustatytas. Tačiau įstatymuose numatoma, kad praėjus tam tikram laikotarpiui po nusikaltimo kaltininkas jau negali būti traukiamas baudžiamojon atsakomybėn. Šis laikotarpis skiriasi priklausomai nuo nusikaltimo ir svyruoja nuo trijų mėnesių ne itin sunkių nusikaltimų (pvz., žodinio įžeidimo) atveju iki dvidešimties metų ypač sunkių nusikaltimų (pvz., nužudymo) atveju. Praėjus šiam laikotarpiui, vis dar galima pateikti pranešimą, tačiau policija netirs nusikaltimo arba net jei ir tirs, teismas kaltininką išteisins.

Dėl kai kurių nesunkių nusikalstamų veikų policijai turite teikti specialų skundą. Tai atvejai, kai nesant tokio skundo policijai neleidžiama pradėti tyrimo. Skundai paprastai pateikiami raštu (bet nebūtinai). Skundui parašyti galite pasitelkti advokatą. Skunde turi būti pateikiama: jūsų asmens duomenys (pavardė, vardas, adresas, asmens tapatybės kortelės numeris), informacija apie kaltininką, įvykio apibūdinimas ir liudytojų, kuriuos, jūsų manymu, turėtų apklausti policija, sąrašas, įskaitant jų adresus. Taip pat rekomenduojama, tačiau neprivaloma, nurodyti teisės aktų nuostatą, kurią, jūsų manymu, kaltininkas pažeidė.

Kaip galiu sužinoti, ką institucijos darys, kai pranešiu apie nusikaltimą?

Kai pranešite apie nusikaltimą, gausite pranešimo registracijos numerį. Pagal jį galite pasitikrinti bylos eigą. Taip pat galite pasitikrinti pagal pranešimo pateikimo datą. Informaciją apie tyrimą gausite atvykę į policijos nuovadą arba paskambinę telefonu.

Kaip galiu dalyvauti nusikaltimo tyrime?

Vykstant tyrimui neprivalote turėti advokato, bet tai rekomenduojama, nes procedūros yra sudėtingos. Jei norite, kad jums atstovautų advokatas, turėsite mokėti už jo paslaugas.

Jei norite, galite pateikti policijai informaciją, reikšmingą jūsų bylai. Jums nereikia įrodyti jokio nusikaltimo aspekto, tačiau galite tyrimui pateikti jūsų manymu svarbius įrodymus. Jūs arba advokatas įrodymus gali pateikti policijos pareigūnui, atsakingam už jūsų bylą.

Greičiausiai jus, kaip liudytoją, paprašys duoti parodymus.

Vykstant tyrimui bylos medžiaga paprastai yra konfidenciali ir ja gali naudotis tik bylą nagrinėjančios institucijos.

Kokios mano, kaip liudytojo, teisės?

Kaip liudytojas, galite atsisakyti atsakyti į tam tikrus klausimus. Tačiau rekomenduojama atsakyti į visus klausimus, siekiant palengvinti tyrimą ir nesuteikti pagrindo įtarimui, kad slepiate informaciją.

Neprivalote atsakyti į jokį klausimą arba pateikti dokumentus ar kitus daiktinius įrodymus, galinčius jums pakenkti.

Jei jums kyla pavojus, gali būti taikoma liudytojų apsaugos programa, apsaugosianti jūsų ir šeimos narių gyvybę ir turtą. Tam tikrais atvejais gali būti skiriami dienpinigiai.

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Jei esate nepilnametis, apie nusikaltimą vietoj jūsų policijai gali pranešti tėvai arba globėjai.

Psichologinę pagalbą, konsultacijas ir kitą pagalbą galite gauti iš nacionalinės vaikų ir nepasiturinčių šeimų socialinės apsaugos agentūros Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAppogg. Paslaugos yra nemokamos ir nepriklauso nuo nusikaltimo tyrimo.

Jei esate vaikas ir priklausomas nuo įtariamo kaltininko (pvz., įtariamasis yra vienas iš jūsų tėvų), galite būti apgyvendintas specialioje Socialinio solidarumo ministerijos įstaigoje, kur gausite kvalifikuotų psichologų ir socialinių darbuotojų pagalbą ir paramą.

Kokios informacijos galiu gauti iš policijos arba pagalbos ir paramos nukentėjusiesiems organizacijų vykstant nusikaltimo tyrimui?

Bylą nagrinėjančios institucijos neprivalo jums teikti informaciją. Informacijos apie savo teises ir dalyvavimą byloje galite teirautis advokato, jei jį turite.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Vykstant nusikaltimo tyrimui nukentėjusiesiems nemokama teisinė pagalba nepriklauso.

Kaip man gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Jei policija nusprendžia, jog kaltininkas yra pavojingas ir kyla rizika, kad gali daryti jums poveikį, bus prašoma teismo jį sulaikyti.

Taip pat galite už bylą atsakingo policijos pareigūno paprašyti, kad jums būtų taikoma liudytojų apsaugos programa, jei pareiškiate, jog per teismo posėdį liudysite prieš kaltininką. Jeigu policijos pareigūnas bus įsitikinęs, jog jūsų parodymai ar kiti jūsų įrodymai svarbūs bylai, jis kreipsis į generalinį prokurorą su prašymu, kad jums būtų taikoma liudytojų apsaugos programa. Programa taip pat gali būti taikoma jūsų šeimos nariams ir giminėms. Ją paprastai sudaro asmens saugumo ir (arba) turto apsaugos priemonės.

Kokios paslaugos ir pagalba gali būti man suteiktos vykstant nusikaltimo tyrimui?

Galite gauti medicinos pagalbą, tačiau turite už ją mokėti, jei neturite galiojančio sveikatos draudimo. 27 ES valstybių narių, Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos ir Šveicarijos piliečiai gali naudotis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasEuropos sveikatos draudimo kortele. Jei būtina, taip pat galite gauti psichologo ir kitokią pagalbą, bet turite mokėti už gautas paslaugas.

Jei esate šeiminio smurto auka, nemokamą pagalbą suteiks Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasŠeiminio smurto komisija ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAppogg agentūra.

Ar yra galimybių kaltininkui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Susitaikyti su kaltininku arba pradėti tarpininkavimą negalima. Vienintelė galimybė – derybų dėl kaltinimų pripažinimo procedūra tarp prokuroro ir kaltininko, tačiau jūs šiame procese nedalyvausite. Jei derybų dėl kaltinimų pripažinimo procedūra vyksta sėkmingai, ji baigiasi prokuroro ir kaltininko susitarimu, kuris pateikiamas teismui tvirtinti.

Kaip mano byla bus tęsiama pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Tyrimo pabaigoje bus sprendžiama, ar yra pakankamai įrodymų, kad būtų galima pradėti teisminį nagrinėjimą. Priklausomai nuo nusikaltimo sunkumo, galimi du variantai:

 • Jei nusikaltimas nesunkus ir policijos pareigūnas atliko tyrimą, jis nuspręs, ar bylą perduoti nagrinėti magistratų teismui.
 • Jei nusikaltimas sunkus ir ikiteisminio tyrimo teisėjas atliko tyrimą, magistratų teisme vyks teismo posėdis. Šiame posėdyje teismas išnagrinės įrodymus ir jei nuspręs, kad byla turi būti perduota teismui, išsiųs ją generaliniam prokurorui, o pastarasis savo ruožtu perduos nagrinėti baudžiamųjų bylų teismui.

Jeigu jūsų byla bus perduota nagrinėti teismui, gausite policijos pranešimą. Jei teismas nuspręs jus apklausti kaip liudytoją, pranešime taip pat bus nurodyta apklausos vieta ir laikas.

Ar galiu skųsti, jei mano byla bus nutraukta neperdavus teismui?

Jeigu nusikaltimą tiriantis policijos pareigūnas nusprendžia nutraukti bylą ir neperduoti jos teismui, jūs, kaip nukentėjusysis, galite apskųsti šį sprendimą magistratų teismui. Magistratų teismas paprašys jūsų duoti priesaiką, patvirtinti pranešime pateiktą informaciją ir pareikšti apie pasirengimą liudyti teisme. Taip pat turėsite sumokėti tam tikrą teismo nurodytą mokestį kaip garantiją, kad jūsų ketinimai patraukti kaltininką baudžiamojon atsakomybėn yra rimti. Magistratų teismas išnagrinės įrodymus ir jei nustatys, kad jų pakanka, nurodys policijai tęsti baudžiamąjį persekiojimą.

Esu užsienietis. Kaip saugomos mano teisės ir interesai?

Jei esate užsienietis ir nukentėjote nuo nusikaltimo Maltoje, turite visas pirmiau išaiškintas teises. Be to, jei nekalbate anglų arba maltiečių kalbomis, apie nusikaltimą galite pranešti gimtąja kalba. Policija suras vertėją arba imsis kitų būtinų priemonių, kad gerai suprastų, kas yra pranešama.

Vykstant tyrimui galite naudotis vertėjo paslaugomis, bet už jas turėsite mokėti.

Papildoma informacija:

Paskutinis naujinimas: 20/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

2. MANO TEISĖS TEISMO PROCESO METU

Kaip galiu dalyvauti teismo procese?

Kokios yra mano, kaip liudytojo, teisės?

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip man gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Kaip galiu pareikšti ieškinį kaltininkui dėl žalos atlyginimo ar gauti žalos atlyginimą iš valstybės?

Ar yra galimybių kaltininkui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Esu užsienietis. Kaip saugomos mano teisės ir interesai?

Papildoma informacija

Kaip galiu dalyvauti teismo procese?

Nagrinėjant bylą galite įgyti civilinio ieškovo statusą. Tam reikia pateikti paraišką teismui. Teismas išnagrinės prašymą ir nuspręs, ar jums leisti tapti civiliniu ieškovu. Civilinis ieškovas gali dalyvauti visuose teismo posėdžiuose, net uždaruose.

Jūsų teisės vykstant teismo procesui skiriasi priklausomai nuo teismo, kuriame nagrinėjama byla:

 • Jei baudžiamąją bylą nagrinėja policijos pareigūnas magistratų teisme, turite beveik tokias pačias teises kaip atsakovas: jūs arba advokatas gali teikti įrodymus, atlikti kryžminę liudytojų apklausą (užduoti klausimus per baudžiamąjį persekiojimą atliekantį policijos pareigūną) ir t. t.
 • Jei baudžiamąją bylą nagrinėja generalinis prokuroras, generalinio prokuroro pavaduotojas arba prokuroras baudžiamajame teisme, galite dalyvauti tik teismo posėdyje ir pateikti su nuosprendžiu susijusius argumentus, jei prisiekusieji kaltininką pripažino kaltu.

Rekomenduojama, nors neprivaloma, vykstant teismo procesui pasitelkti pagalbon advokatą. Už jo paslaugas turite mokėti. Taip pat turėsite prisiimti visas kitas su dalyvavimu teismo procese susijusias išlaidas (pvz., kelionės išlaidas, nemokamas atostogas ir t. t.). Maltos įstatymuose nenumatomas tokių išlaidų atlyginimas.

Jūsų advokatui bus leidžiama susipažinti su visais bylos medžiagos dokumentais ir teikti pastabas arba prašyti dokumentų kopijų. Tačiau jei jūsų byla nagrinėjama baudžiamajame teisme dalyvaujant prisiekusiesiems, prieiga prie bylos medžiagos bus suteikta tik generaliniam prokurorui, įtariamajam ir jo advokatui.

Kokios yra mano, kaip liudytojo, teisės?

Vykstant teismo procesui tikriausiai būsite kviečiamas duoti parodymų kaip liudytojas. Gausite pranešimą apie apklausos vietą ir laiką. Pranešimą įteiks policijos pareigūnas arba jis bus išsiųstas paštu. Neprivalote eiti į apklausą, tačiau rekomenduojama tai daryti, nes jei teismas manys, jog jūsų parodymai svarbūs, imsis priemonių jūsų dalyvavimui kitame posėdyje užtikrinti.

Neprivalote atsakyti į jokius klausimus ar teikti dokumentus ar kitus daiktinius įrodymus, kurie gali jums pakenkti.

Tam tikrais atvejais jus gali:

 • apklausti ne kaltininko akivaizdoje;
 • apklausti jūsų gyvenamojoje vietoje ir (arba)
 • taikyti jums liudytojų apsaugos programą.

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Jei esate jaunesnis nei 16 metų ir turite būti apklaustas teismo posėdyje, galite prašyti, kad jus apklaustų vaizdo konferencijos būdu. Tokiu atveju nereikės eiti į teismą ir būti teismo salėje.

Jei esate nepilnametis, priklausomas nuo įtariamojo (pvz., kaltininkas yra vienas iš jūsų tėvų), būsite įkurdintas saugioje aplinkoje, paprastai Socialinio solidarumo ministerijai priklausančioje įstaigoje, kur jums padės socialiniai darbuotojai ir psichologai.

Nepilnametis gali gauti pagalbą iš nacionalinės vaikų ir nepasiturinčių šeimų socialinės apsaugos agentūros Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasAppogg. Pagalbą sudaro psichologo konsultacijos, socialinė parama, konsultavimas ir t. t. Šios paslaugos nemokamos ir nėra susijusios su baudžiamosios bylos nagrinėjimo procesu.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Nemokama teisinė pagalba nukentėjusiems vykstant teismo procesui neteikiama.

Kaip man gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Jeigu kaltininkas nesuimtas ir jo bijote, jūs arba advokatas gali paprašyti už bylą atsakingo policijos pareigūno uždrausti jam prie jūsų artintis. Policijos pareigūnas tokio nurodymo paprašys iš teismo. Kai teismas duoda nurodymą, iš kaltininko paprastai reikalaujama sumokėti tam tikrą pinigų sumą (dažniausiai nuo 100 iki 2300 eurų) kaip garantiją. Jei kaltininkas pažeidžia teismo nutarimą, ši pinigų suma jam negrąžinama.

Jei esate kviečiamas duoti parodymų teismo posėdyje ir jaučiate, kad jums kyla pavojus, galite paprašyti būti apklausiamas ne kaltininko akivaizdoje. Teismas gali atskirti jus nuo kaltininko (pvz., nepermatoma užuolaida) arba atlikti apklausą per vaizdo konferenciją jums nesant teismo salėje.

Už bylą atsakingo policijos pareigūno taip pat galite paprašyti taikyti jums liudytojų apsaugos programą. Turite pareikšti, kad liudysite prieš kaltininką per teismo posėdį. Jeigu policijos pareigūnas įsitikinęs, kad jūsų liudijimas arba kiti įrodymai svarbūs nagrinėjant bylą, jis paprašys generalinio prokuroro skirti jums liudytojų apsaugos programą. Į programą gali būti įtraukti ir jūsų šeimos nariai bei giminės. Ją paprastai sudaro asmeninės ir (arba) turto apsaugos priemonės.

Kaip galiu pareikšti ieškinį kaltininkui dėl žalos atlyginimo ar gauti žalos atlyginimą iš valstybės?

Vadovaujantis Maltos įstatymais, jums leidžiama reikalauti iš kaltininko atlyginti žalą tik pateikiant civiliniam teismui civilinį ieškinį. Baudžiamajame procese nėra galimybės reikalauti žalos atlyginimo.

Nepaisant to, bylą nagrinėjantis teismas tam tikrais atvejais gali nurodyti kaltininkui atlyginti jums už padarytą žalą. Tai įmanoma dviem atvejais:

 • Kai teismas nuteisia kaltininką įkalinimo bausme, tačiau atideda bausmės vykdymą, jis gali nurodyti kaltininkui atlyginti jums už visus dėl nusikalstamos veikos patirtus nuostolius, sužalojimą ar žalą.
 • Kai teismas nuteisia kaltininką lygtinai (nustatydamas privalomus įpareigojimus be laisvės atėmimo), jis gali nurodyti kaltininkui sumokėti jums iki 1164,69 EUR žalos atlyginimą.

Jei nukentėjote nuo smurtinio nusikaltimo, įvykdyto po 2006 m. sausio 1 d., galite kreiptis dėl žalos atlyginimo valstybės lėšomis. Informacijos apie žalos atlyginimą nekentėjusiesiems nuo nusikaltimų Maltoje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų ir Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasmaltiečių kalbomis) ieškokite duomenų suvestinėse, pateiktose Europos teisminiame tinkle.

Ar yra galimybių kaltininkui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Vykstant teismui bandyti susitaikyti ar pradėti tarpininkavimą tarp jūsų ir kaltininko negalima. Tačiau jei dėl kokios nors priežasties nenorite, kad kaltininkas būtų teisiamas (pvz., jam atleidote), galite per posėdį teismui pateikti pareiškimą. Teismas atsižvelgs į jūsų pareiškimą priimdamas sprendimą dėl bylos esmės.

Esu užsienietis. Kaip saugomos mano teisės ir interesai?

Jei esate užsienietis, turite visas pirmiau išaiškintas teises. Maltos įstatymuose nenumatytos nemokamos vertėjo žodžiu ar dokumentų vertimo paslaugos vykstant teismo procesui. Tačiau galite naudotis vertėjo pagalba, jeigu jam sumokėsite už paslaugas.

Jei gyvenate užsienyje, jus, kaip liudytoją, gali apklausti telefonu arba per vaizdo konferenciją. Be to, jei turite gauti dokumentą būdamas užsienyje, jo kopija jums suprantama kalba bus siunčiama paštu kartu su jūsų teisių ir pareigų, susijusių su tuo dokumentu, paaiškinimu ir nurodymu, kaip galite gauti originalą.

Papildoma informacija:

Paskutinis naujinimas: 20/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

3. MANO TEISĖS PASIBAIGUS PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCESUI

Ar galiu apskųsti skirtą bausmę arba kaltinamojo išteisinimą?

Ar galiu pateikti skundą aukštesnei instancijai?

Kokios yra mano teisės įsigaliojus nuosprendžiui?

Papildoma informacija

Ar galiu apskųsti skirtą bausmę arba kaltinamojo išteisinimą?

Teisiamasis posėdis baigiasi kaltinamojo nuteisimu arba išteisinimu. Jei kaltinamasis kaltas, teisėjas jam skirs bausmę. Vadovaujantis Maltos įstatymais, teisę apskųsti nuosprendį / išteisinimą ir (arba) bausmės skyrimą Apeliaciniam baudžiamųjų bylų teismui turi tik kaltinamasis ir generalinis prokuroras.

Tačiau jei buvo pateiktas apeliacinis skundas ir pirmosios instancijos teismo procese dalyvavote kaip civilinis ieškovas, jūsų advokatui bus leista susipažinti su visais apeliacijos procedūrai reikšmingais dokumentais.

Ar galiu pateikti skundą aukštesnei instancijai?

Apeliacinio baudžiamųjų bylų teismo sprendimas negali būti skundžiamas.

Kokios yra mano teisės įsigaliojus nuosprendžiui?

Įsigaliojus nuosprendžiui, gausite teismo sprendimo kopiją. Jei kaltininkas buvo nuteistas kalėti, galite prašyti policijos daugiau informacijos apie sąlygas, kuriomis kaltininkas atliks bausmę. Policija gali atsisakyti pateikti tokią informaciją, jei ji dėl saugumo tapo konfidenciali.

Papildoma informacija:

Paskutinis naujinimas: 20/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

4. PAGALBA IR PARAMA NUKENTĖJUSIESIEMS

Nacionalinė vaikų ir nepasiturinčių šeimų socialinės apsaugos agentūra „Appogg“

Maltos pagalbos ir paramos aukoms organizacija

Nacionalinė vaikų ir nepasiturinčių šeimų socialinės apsaugos agentūra „Appogg“

„Appogg“ agentūra atlieka socialinį intervencinį darbą, siūlo psichologo konsultacijas, pagalbą, paramą ir konsultacijas nukentėjusiesiems, ypač iš pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, vaikams ir šeiminio smurto aukoms.

Nacionalinė vaikų ir nepasiturinčių šeimų socialinės apsaugos agentūra „Appogg“:

 • yra Šeimos ir socialinio solidarumo ministerijos Socialinės apsaugos paslaugų fondo dalis;
 • atlieka nuolatinį socialinį intervencinį darbą, teikia psichologo konsultacijas, pagalbą, paramą ir konsultacijas nukentėjusiesiems, ypač iš pažeidžiamų grupių, pavyzdžiui, vaikams ir šeiminio smurto aukoms;
 • nemokamai teikia paslaugas, nesusijusias su kaltininko baudžiamuoju persekiojimu ir nuteisimu.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://www.appogg.gov.mt/

Maltos pagalbos ir paramos aukoms organizacija

Maltos pagalbos ir paramos aukoms organizacija teikia nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų profesionalią, nepriklausomą, konfidencialią ir nešališką informaciją apie jų teises, taip pat jiems priklausančias paslaugas ir pagalbą.

Maltos pagalbos ir paramos aukoms organizacija:

 • yra nepriklausoma organizacija, nepriklausanti policijai, teismams arba kitoms teisėsaugos institucijoms;
 • teikia nukentėjusiesiems nuo nusikaltimų profesionalią, nepriklausomą, konfidencialią ir nešališką informaciją apie jų teises, taip pat jiems priklausančias paslaugas ir pagalbą;
 • teikia informaciją apie Maltos baudžiamosios justicijos sistemą ir baudžiamąjį procesą;
 • nemokamai teikia paslaugas, kurias galima gauti nepriklausomai nuo to, ar apie nusikaltimą pranešta ir kada jis įvykdytas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS

Interneto svetainė Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langashttp://victimsupport.org.mt/

Paskutinis naujinimas: 20/12/2016

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.