Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

– Jei tapote nusikalstamos veikos auka, galite kreiptis į šias pagrindines paramos aukoms tarnybas:

A. Vyriausybės tarnyba:

Centrinė socialinės paramos tarnyba (SCAS) – Paramos aukoms tarnybos (Service central d’assistance sociale (SCAS) – Services d’Aide aux Victimes (SAV))SAV Liuksemburge

Paramos rūšys:

 • Psichologinis ir psichoterapinis konsultavimas.
 • Teisinės informacijos tarnyba.
 • Smurto šeimoje aukų grupinė terapija.
 • Aukų palyda per visą teisinį procesą.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Plaza Liberty pastatas, C įėjimas
12-18 rue Joseph Junck
L-1839, Liuksemburgas

Tel.: (+352) 47 58 21-627
(+352) 47 58 21-628
GSM: (+352) 621 32 65 95

E. paštas scas-sav@justice.etat.lu
Svetainė https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.html

B. Nevyriausybinės organizacijos (NVO):

1. Parama nusikaltimų aukoms (Aide aux Victimes de la Criminalité) – Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

Paramos rūšys:

 • Teisinių konsultacijų tarnyba.
 • Moralinė, finansinė ir materialinė parama.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

84 rue Adolphe Fischer
L-1521, Liuksemburgas

Tel. (+352) 40 20 40

E. paštas wrl@pt.lu
Svetainė http://www.benevolat.public.lu/de/espace-benevole/decouvrir-associations/chercher-association/associations/?~=/de/assoc/212

2. Paramos pripažintoms smurto šeimoje aukoms tarnybos

Veikia trys tokios tarnybos:

– SAVVD Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse) asbl

Paramos rūšys:

 • Psichologinės ir socialinės konsultacijos.
 • Teisinė informacija ir parama.
 • Teisinė, administracinė ir socialinė informacija ir parama prokurorui iškeldinus smurtaujantį nusikaltėlį.
 • Teisinių priemonių planavimas.
 • Lydi aukas, inter alia, teisme, advokato kontoroje, pas gydytoją.
 • Rekomendacijos.
 • Konsultacijos ir apsaugos nuo priekabiavimo priemonės.
 • Apsaugos plano aukoms parengimas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 18 62
Faksas (+352) 26 48 18 63

E. paštas contact@savvd.lu
Svetainė http://fed.lu/wp/services/savvd/

– PSY EA– Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

Skirta vaikams, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai tapo smurto šeimoje aukomis dėl iškeldinimo orderio.

Paramos rūšys:

 • Smurto šeimoje aukų, kuriomis tapo vaikai ir paaugliai, globa atsižvelgiant į iškeldinimo priemonę.
 • Veikia kaip psichologinė tarnyba, teikianti paramą smurto šeimoje aukomis tapusiems vaikams ir paaugliams, teikia psichologinę paramą smurto šeimoje aukomis tapusiems vaikams ir nepilnamečiams ir jų šeimoms

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 20 50
Faksas (+352) 26 48 18 63

E. paštas contact@psyea.lu
Svetainė http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Diudelanže, priklauso „Pro Familia“ fondui (Fondation Pro Familia)

Paramos tarnyba, teikianti paramą vaikams, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai tapo smurto šeimoje aukomis dėl iškeldinimo orderio.

Paramos rūšys:

 • Smurto šeimoje aukų, kuriomis tapo vaikai ir paaugliai, globa atsižvelgiant į iškeldinimo priemonę.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, Route de Zoufftgen
L-3598, Diudelanžas, L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 51 72 72 89

E. paštas alternatives@profamilia.lu
Svetainė http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

3. Konsultavimo paslaugos moterims, kurios yra pripažintos smurto aukomis.

Paramos rūšys:

 • Konsultavimas telefonu.
 • Psichologinės ir socialinės konsultacijos.
 • Teisinė, administracinė ir socialinė informacija ir parama.
 • Teisinių priemonių planavimas.
 • Moterų palyda kitose profesinėse tarnybose: pas advokatą, teisme, policijoje.
 • Pokalbio dėl priėmimo į moterų prieglaudą rengimas.
 • Mokymas ir paskaitos apie smurtą šeimoje.
 • Seminarų rengimas ir diskusijų grupių sudarymas.

Veikia keturios tokios grupės:

– VISAVI („Gyvenimas be smurto“))(VISAVI (Vivre Sans Violence)) Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

Smurto šeimoje aukomis tapusių moterų konsultavimo centras

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

2, rue du Fort Wallis
L-2714, Liuksemburgas

Tel. (+352) 49 08 77-1
Faksas (+352) 26 48 26 82

E. paštas feminfo@visavi.lu
Svetainė http://fed.lu/wp/services/visavi/

– Nacionalinės Liuksemburgo moterų tarybos (Conseil national des femmes du Luxembourg) PIETINIS CENTRAS (FOYER SUD) Eše prie Alzeto

Nelaimės ištiktų moterų, įskaitant smurto aukas, konsultavimo centras.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

41, rue de Luxembourg
L-4220, Ešas prie Alzeto

Tel.: (+352) 54 55 77 / 26 53 03 26 / 54 57 57
Faksas (+352) 54 57 57 57

E. paštas foyersud@pt.lu
Svetainė http://www.cnfl.lu/site/foyersud.html

– OZANAM centras Liuksemburge

– OZANAM šiaurės centras (Centre OZANAM Nord) Vilce, priklauso „Atvirų durų namų“ fondui (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Nelaimės ištiktų moterų, įskaitant smurto aukas, konsultavimo centrai.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Ozanam Luxembourg
64, rue Michel Welter
L-2730, Liuksemburgas

Tel. (+352) 48 83 47

E. paštas ozanam@fmpo.lu
Svetainė http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam/

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Ozanam Nord
49, Grand-Rue
L-9530, Vilcas

Tel. (+352) 26 95 39 59

E. paštas ozanam.nord@fmpo.lu
Svetainė http://fmpo.lu/foyers/centre-ozanam-nord/

– PROFAMILIA Diudelanže, priklauso „Pro Familia“ fondui (Fondation Pro Familia)

Nelaimės ištiktų moterų, įskaitant smurto aukas, konsultavimo centras.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, route de Zoufftgen
L-3598, Diudelanžas

Tel. (+352) 51 72 72-41
Faksas (+352) 52 21 88

E. paštas femmes@profamilia.lu
Svetainė http://www.cnfl.lu/

4. Vaikų ir paauglių, kurie įregistruoti kaip smurto aukos, konsultavimo centras

Veikia keturi centrai:

– PSY EA– Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

3–21 metų vaikų ir paauglių, kurie tapo smurto šeimoje aukomis ar liudytojais, ir jų šeimų psichologinė tarnyba.

Paramos rūšys:

 • Psichologinė parama vaikams ir paaugliams, kurie tapo smurto šeimoje aukomis, ir jų šeimoms.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 20 50
Faksas (+352) 26 48 18 63

E. paštas contact@psyea.lu
Svetainė http://fed.lu/wp/services/psyea/

– ALTERNATIVES Diudelanže, priklauso „Pro Familia“ fondui (Fondation Pro Familia)

0–27 metų vaikų ir paauglių, kurie tapo fizinio ir psichologinio smurto, įskaitant smurtą šeimoje, aukomis ar liudytojais, ir jų šeimų konsultavimo tarnyba.

Paramos rūšys:

 • Psichologinė parama vaikams ir jų šeimoms.
 • Šiltų santykių šeimoje, tarpusavio pagarbos rėmimas.
 • Informavimas apie smurtą ir prevencinis darbas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, Route de Zoufftgen
L-3598, Diudelanžas, L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 51 72 72 89

E. paštas alternatives@profamilia.lu
Svetainė http://www.profamilia.lu/Enfants+Adolescents/ALTERNATIVES+_+Centre+de+consultation+pour+enfants+et+adolescents+victimes+de+violence-p-470.html

– OXYGENE Diudelanže, priklauso ne pelno asociacijai „Women in Distress“ (Femmes en détresse)

Nelaimės ištiktų mergaičių (12–21 metų), kurios tapo fizinio, psichologinio ar seksualinio smurto aukomis, konsultavimo ir informavimo tarnyba.

Paramos rūšys:

 • Individualūs pokalbiai.
 • Pagalba vykdant administracines procedūras.
 • Pagalba ieškant prižiūrimo apgyvendinimo paslaugų.
 • Pagalba dėl galimo leidimo apsigyventi „Meederchershaus“ prieglaudoje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

2, rue du Fort Wallis
L-2714, Liuksemburgas

Tel. (+352) 49 41 49
Faksas (+352) 27 12 59 89

E. paštas infofilles@pt.lu
Svetainė http://fed.lu/wp/services/oxygene/

– ALUPSE DIALOGUE Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „Alupse“

Psichologinės konsultacijos ir terapijos paslaugos 0–21 metų vaikams, kurie tapo fizinio, psichinio ir seksualinio smurto aukomis, ir jų šeimoms.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

8, rue Tony Bourg
L- 1278, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 18 48-1
Faksas (+352) 26 19 65 55

E. paštas alupse@pt.lu
Svetainė http://www.alupse.lu/fr/lassociation-alupse/

5. Akredituotas konsultavimo, informavimo ir pagalbos nelaimės ištikties vyrams ir berniukams, kurie tapo smurto aukomis, centras „infoMann“ Liuksemburge, priklauso ne pelno asociacijai „actTogether“

Paramos rūšys:

 • Psichologinė ir socialinė parama ir konsultacijos.
 • Informavimo ir dokumentacijos tarnyba.
 • Informuotumo didinimas ir mokymas.
 • Lydi vyrus ir padeda jiems gauti pastogę vyrų prieglaudoje.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

5, Cour du Couvent
L-1362, Liuksemburgas

Tel. (+352) 27 49 65
Faksas (+352) 27 49 65 65

E. paštas info@infomann.lu
Svetainė http://www.infomann.lu/

6. Liuksemburgo Raudonojo Kryžiaus akredituotas konsultavimo ir paramos smurtinių nusikaltimų, įskaitant smurtą šeimoje, vykdytojams centras – „Riicht eraus“ Liuksemburge

Paramos rūšys:

 • Smurto šeimoje dėl priverstinio teisminio arba savanoriško iškeldinimo vykdytojų (vyrų ir moterų) konsultavimas, išklausymas, parama ir lydėjimas.
 • Nusikaltėlių informuotumo didinimas ir skatinimas prisiimti atsakomybę.
 • Trumpalaikė aukos apsauga.
 • Konfliktų valdymas ir pasitikėjimo didinimas.
 • Pagalba žmonėms, kurie pasiryžo pasikeisti.
 • Pagalba rengiant praktines strategines priemones, kurios sudarytų sąlygas ilgalaikiams nusikaltėlių požiūrio ir elgesio pokyčiams.
 • Pagalba žmonėms, kurie nori pakeisti savo smurtinį elgesį.
 • Diskusijų grupių sudarymas.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

73 rue Adolph Fischer
L-1520, Liuksemburgas

Tel. (+352) 27 55-5800
Raudonojo Kryžiaus pagalbos linija (+352) 27 55
Faksas (+352) 27 55-5801

E. paštas riichteraus@croix-rouge.lu
Svetainė http://www.croix-rouge.lu/riichteraus/

7. Pagalbos pripažintoms prekybos žmonėmis aukoms tarnyba

Ambulatorinis ir stacionarus visų prekybos žmonėmis aukų, moterų, vyrų ir vaikų gydymas.

Veikia dvi savo veiklą koordinuojančios tarnybos:

– SAVTEH Liuksemburge, priklauso „Women in Distress“ (Femmes en détresse)asbl

– COTEH Liuksemburge , priklauso „Atvirų durų namų“ fondui (Fondation Maison de la Porte Ouverte)

Paramos rūšys:

 • Konsultacijos telefonu ir asmeninės konsultacijos.
 • Psichologinė pagalba ir priežiūra.
 • Psichologinė pagalba ir stabilizavimas.
 • Konsultavimo arba medicininės priežiūros organizavimas.
 • Aukos palyda į baudžiamojo tyrimo skyrių nusikaltėlio atpažinimo tikslais.
 • Aukų bendradarbiavimo su policija ir prokuratūra rėmimas.
 • Aukų palyda visų pirma per teisines, administracines ir socialines procedūras.
 • Stacionaraus gydymo koordinavimas ir aukų apgyvendinimo koordinavimas atsižvelgiant į jų lytį ir amžių.
 • Materialinė ir finansinė parama.
 • Informavimas apie prekybos žmonėmis aukų teises, teismines ir administracines procedūras, numatytas išmokas.
 • Ryšių palaikymas su kilmės šalių NVO savanoriško grįžimo atveju.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

SAVTEH
BP 1024
L-1010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 26 48 26 31
Faksas (+352) 26 48 26 82
GSM: (+352) 621 316 919

E. paštas traite.humains@visavi.lu
Svetainė http://fed.lu/wp/services/savteh/

COTEH

Tel. (+352) 24 87 36 22
GSM: (+352) 621 351 884

E. paštas coteh@fmpo.lu
Svetainė http://fmpo.lu/services/service-dassistance-aux-victimes-de-la-traite-des-etres-humains/

C. Policija:

Liuksemburgo policijos
generalinis direktoratas
(Police Grand-Ducale Direction Générale) L-2957, Liuksemburgas

Tel. (+352) 49 97-1
Skubiosios pagalbos linija 113
Faksas (+352) 49 97-20 99

E. paštas contact@police.public.lu
Svetainė http://www.police.public.lu/fr/aide-victimes/

D. Vietos valdžios institucijos:

Teisinio priėmimo ir informavimo tarnyba (Service d’accueil et d’information juridique):

– DYKIRCHAS

Justice de paix
Place Joseph Bech
L-9211, Dykirchas

Tel. (+352) 80 23 15

– EŠAS PRIE ALZETO

Justice de Paix
Place Norbert Metz
L-4239, Ešas prie Alzeto

Tel. (+352) 54 15 52

– LIUKSEMBURGAS

Cité judiciaire
BC pastatas
L-2080, Liuksemburgas

Tel. (+352) 22 18 46

Svetainė http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique/

Organizacijos „Moterų teisės“ teisinės informacijos tarnyba

GENERALINĖ PROKURATŪRA (PARQUET GÉNÉRAL)

Cité judiciaire
BC arba CR pastatas
L-2080, Liuksemburgas

Svetainė http://www.justice.public.lu/fr/aides-informations/droits-femme/index.html

E. Ministerijos:

– Teisingumo ministerija (Ministère de la Justice)

13 rue Erasme
L-2934, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-84537
Faksas (+352) 26 68 48 61

E. paštas info@mj.public.lu
Svetainė http://www.mj.public.lu/

Misija:

 • Civilinės bylos
 • Baudžiamosios bylos: Kompensacija aukoms, teisinė pagalba, baudžiamasis tarpininkavimas.
 • Komercinės bylos.
 • Teismų organizacija.
 • Bendras administracinio bylinėjimosi administraciniuose teismuose koordinavimas.
 • Bausmių vykdymo įstaigos.

– Vidaus reikalų ministerija (Ministère de l’Intérieur)

BP 10
L-2010, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-84600
Faksas (+352) 22 11 25

E. paštas info@miat.public.lu
Svetainė http://www.mi.public.lu/

Misijos pagal 2015 m. sausio 28 d. Didžiojo Kunigaikščio dekretą:

 • Skubiosios pagalbos tarnybų koordinavimas.
 • Bendradarbiavimas su NVO.

– Vidaus saugumo ministerija (Ministère de la Sécurité intérieure)

19-21 Boulevard Royal
L-2449, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-84659
Faksas (+352) 22 72 76

E. paštas secretariat@msi.etat.lu
Svetainė http://www.gouvernement.lu/3313529/minist_securite_interieure

Parama aukoms pagal 2015 m. sausio 28 d. Liuksemburgo dekretą:

 • Liuksemburgo policija, Policijos generalinis inspektoratas (Police Grand-Ducale, Inspection générale de la Police), Europos teisingumo ir vidaus reikalų politika, tarptautinio policijos bendradarbiavimo politika

– Lygių galimybių ministerija (MEGA) (Ministère de l’Égalité des Chances)

6A, bd. F. D. Roosevelt
Hôtel Terres Rouges
L-2921, Liuksemburgas

Tel. (+352) 247-85806
Faksas (+352) 24 18 86

E. paštas info@mega.public.lu
Svetainė http://www.mega.public.lu/fr/index.html

Misijos:

 • Smurtas šeimoje
 • Kovos su smurtu specialistų bendradarbiavimo komitetas
 • Partnerystė su smurto šeimoje aukų ir vykdytojų, nelaimės ištiktų moterų ir vyrų, smurto dėl lyties ir prekybos žmonėmis aukų ambulatorinio ir stacionaraus gydymo įstaigomis ir jų valdymas kartu su MEGA akredituotomis NVO.
 • Partnerystė ir bendradarbiavimas su valstybės patvirtintomis NVO siekiant globoti nelaimės ištiktus asmenis, kurie yra smurto aukos.

Paramos aukoms karštoji linija

– Liuksemburgo policija

Karštoji linija 113

Pirmadienis – penktadienis, veikia visą parą

Liuksemburgo Raudonasis Kryžius

Karštoji linija 2755

Pirmadienis – penktadienis, 7.00–22.00 val.

– Fraentelefon (nukentėjusios moterys)

Karštoji linija (+352) 44 81 81

Pirmadienis – penktadienis, veikia visą parą

– Fraentelefon (nukentėjusios moterys)

Karštoji linija (+352) 44 81 81

Pirmadienis – penktadienis, 9.00–15.00 val.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar valdžios institucijų?

Taip, parama aukoms teikiama nemokamai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

žr. atsakymą į pirmą klausimą B skiltyje.

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma