Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Kiekvienas galutinis teismo sprendimas įgyja res judicata galią iš karto, kai tik yra paskelbiamas. Todėl laikoma, kad sprendime yra nustatyta tiesa tol, kol jis nepanaikinamas įgyvendinant įstatyme nustatyta teisinę gynimo priemonę. Teisėjas baudžiamųjų ir civilinių ieškinių klausimą paprastai išsprendžia tame pačiame sprendime.

Atsižvelgiant į teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, ši res judicata galia taikoma tik baudžiamosios bylos nagrinėjime dalyvavusioms šalims ir sprendimo nuostatoms, dėl kurių šalys galėjo išdėstyti savo argumentus. Jei esate auka, skundą galite paduoti tik jeigu buvote bylos šalis, kuri byloje pareiškė civilinį ieškinį.

Veikdamas kaip auka, galite paduoti skundą, tačiau tik dėl savo civilinių interesų ir jeigu esate suinteresuotas imtis veiksmų, t. y. jeigu teismas atmetė jūsų ieškinį dėl kompensacijos arba jeigu manote, kad priteista suma yra nepakankama.

Taigi skundo paduoti negalite dėl to, kad nesutinkate su paskirta bausme, arba dėl to, kad teismas išteisino kaltinamąjį. Skundą dėl bylos baudžiamųjų aspektų gali paduoti tik prokuroras.

Norėdamas išsiaiškinti, ar skundo padavimas yra protingas žingsnis, pasikonsultuokite su savo advokatu. Jeigu jūsų advokatas tam pritaria, skundas sprendimą priėmusio teismo raštinei turi būti paduodamas per 40 dienų.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Priėmus sprendimą, galite gauti jo kopiją.

Skundą galite paduoti ir jūs, tačiau tik jeigu buvote bylos, kurioje pareiškėte civilinį ieškinį, šalis ir tik dėl savo civilinių interesų (žr. 1 punktą).

Jeigu planuojamas lygtinis paleidimas, galite prokurorą, kuris atsako už bausmės vykdymą, informuoti, kad tam prieštaraujate.

Jums ir toliau gali atstovauti advokatas.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Jei esate civilinis ieškovas, turite teisę gauti teisinę pagalbą bet kuriuo klausimu, susijusiu su teismo sprendimo vykdymu.

Jei tapote tyčinės nusikalstamos veikos, dėl kurios buvo padarytas kūno sužalojimas, auka, tam tikromis sąlygomis galite kreiptis į Teisingumo ministeriją, kad ji sumokėtų valstybės kompensaciją tais atvejais, kai nusikalstamos veikos vykdytojas jums negali sumokėti kompensacijos.

Policija ir teisingumo sistema privalo pasiūlyti jums aukos apsaugos paslaugas. Bet kokiam sprendimui dėl lygtinio nuteistojo paleidimo gali būti taikomos konkrečios nuostatos ir sąlygos, kurios visų pirma yra susijusios su visuomenės ir aukos apsauga.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltėlis nuteisiamas?

Paprašęs turite teisę gauti informaciją apie bet kokį galutinį sprendimą baigus baudžiamąjį persekiojimą.

Kalbant apie nusikaltėliui paskirtą bausmę, atkreipkite dėmesį, kad apkaltinamajame nuosprendyje turi būti nurodomos taikomo įstatymo nuostatos, neatkuriant sąlygų, nusikalstamos veikos, kuria kaltinamas kaltinamasis, sudėtį sudarančių faktų arba paskirtos bausmės ar bausmių (Baudžiamojo proceso kodekso 195 straipsnis). Visais kitais klausimais, susijusiais su bausmių vykdymu, galite kreiptis į Generalinės prokuratūros Bausmių vykdymo tarnybą.

Liuksemburge galutiniu teismo nuosprendžiu nuteistas asmuo bus kalinamas Šrasigo arba Givenicho kalėjime.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltėlis bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Remdamasis Baudžiamojo proceso kodekso 4 straipsnio 1 dalimi, pateikęs konkretų prašymą generalinei prokuratūrai galite gauti informaciją apie nusikaltėlio paleidimą arba pabėgimą, jeigu jums kyla pavojus arba nustatoma, kad jums gali būti padaryta žala, išskyrus atvejus, kai dėl šio pranešimo kyla rizika, kad nusikaltėlio tapatybei bus padaryta žala.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Ne.

Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma