Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kaip galiu dalyvauti teismo procese?

Kokios yra mano, kaip liudytojo, teisės?

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip man gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Kaip galiu pareikšti kaltininkui ieškinį dėl žalos atlyginimo ar gauti žalos atlyginimą iš valstybės?

Ar yra galimybių kaltininkui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Esu užsienietis. Kaip saugomos mano teisės ir interesai?

Papildoma informacija

Kaip galiu dalyvauti teismo procese?

Teismo procese galite dalyvauti kaip nukentėjusysis, neturintis specialaus statuso byloje, ir kaip civilinis ieškovas. Jei esate civilinis ieškovas, galite reikalauti, kad kaltininkas jums atlygintų žalą. Be to, turite daugiau teisių nei nukentėjusysis.

Kaip nukentėjusysis turi šias teises:

 • nemokamai gauti dokumentų vertimo raštu ir vertimo žodžiu paslaugas teismo posėdžiuose, jei nemokate teismo posėdyje vartojamos kalbos; dalyvauti visuose viešuose teismo posėdžiuose; taip pat galite dalyvauti uždaruose teismo posėdžiuose, jei esate šaukiamas kaip liudytojas; atvykti privalote tik tada, kai turite duoti parodymus;
 • būti šaukiamam duoti parodymų žodiniame bylos nagrinėjime: raštišką šaukimą gausite iš prokuroro ir atsakysite į teismo bei gynėjų klausimus;
 • iš karto arba per mėnesį nuo apklausos nemokamai gauti savo parodymų kopiją;
 • būti atstovaujamam advokato;
 • gauti pagalbą iš pagalbos nukentėjusiesiems tarnybų;
 • įstoti į bylą kaip civilinis ieškovas, iki prokurorui pareiškiant kaltinimus.

Kaip civilinis ieškovas turi šias teises:

 • gauti raštišką šaukimą į teismo posėdį, kuriame vyks žodinis bylos nagrinėjimas;
 • dalyvauti visuose viešuose ir uždaruose teismo posėdžiuose; norėdami pateikti savo argumentus, privalote dalyvauti teisme, paprastai žodis jums suteikiamas išklausius liudytojus;
 • pateikti savo argumentus visais klausimais, susijusiais su jūsų interesais pagal civilinę teisę, ir duoti parodymus dėl bylos aplinkybių; jūsų advokatas gali apklausti ekspertus ir gynybos liudytojus;
 • per savo advokatą gauti bylos medžiagos kopiją argumentams teisme parengti;
 • kol dar nepateikėte savo argumentų teismo posėdyje ir teisėjas nepriėmė sprendimo dėl bylos esmės, prašyti atlyginti bylinėjimosi išlaidas, ypač jūsų išlaidas ekspertams ir liudytojams; jei kaltininkas išteisinamas arba jūs nusprendžiate nebedalyvauti byloje, savo išlaidas turite padengti pats, tačiau, atsižvelgdamas į jūsų finansinę padėtį, teismas gali iš dalies arba visiškai atleisti jus nuo šios pareigos.

Kokios yra mano, kaip liudytojo, teisės?

Jei teismo procese esate kviečiamas į apklausą kaip liudytojas, turite dalyvauti teismo posėdyje ir papasakoti teisėjui viską, kas jums žinoma apie įvykį.

Per teisiamąjį posėdį jums bus skirta vieta teismo salės gale, kad galėtumėte išvengti tiesioginio kontakto su kaltinamaisiais.

Kaip liudytojas galite prašyti atlyginti išlaidas, susijusias su parodymų davimu.

Esu nepilnametis. Ar turiu papildomų teisių?

Jei esate nepilnametis, turite šias papildomas teises:

 • jei jūsų interesų apsauga nėra pakankamai užtikrinama bent vieno teisinio atstovo, turite teisę į specialųjį atstovą, kuris užtikrintų jūsų interesų apsaugą ir įgyvendintų jūsų, kaip civilinio ieškovo, teises;
 • į apklausas galite būti lydimas pasirinkto pilnamečio asmens.

Ar galiu gauti teisinę pagalbą?

Jei neturite pakankamai finansinių išteklių, turite teisę į nemokamą teisinę Advokatų tarybos teikiamą pagalbą, jei jos pageidaujate ir jei esate:

 • Liuksemburgo pilietis;
 • užsienio pilietis, turintis leidimą gyventi šalyje;
 • ES valstybės narės pilietis;
 • trečiosios šalies pilietis, turintis teisę gauti teisinę pagalbą Liuksemburge pagal tarptautinę sutartį.

Siekiant įvertinti jūsų pajamas, atsižvelgiama į bendras jūsų ir asmenų, su kuriais gyvenate, pajamas. Teisinė pagalba gali būti teikiama atsižvelgiant ne tik į finansinę padėtį, bet ir į kitas priežastis, susijusias su socialine, šeimine ir materialine padėtimi.

Kaip man gali būti skirta apsauga, jei man kyla pavojus?

Vykstant teismo procesui specifinės apsaugos priemonės netaikomos.

Teismo posėdžiuose kaltinamieji sėdi šalia advokatų, o jūs, kaip liudytojas arba civilinis ieškovas, sėdėsite teismo salės gale, todėl neturėsite tiesioginio kontakto su kaltinamuoju.

Kaip galiu pareikšti kaltininkui ieškinį dėl žalos atlyginimo ar gauti žalos atlyginimą iš valstybės?

Norėdamas pareikšti kaltininkui ieškinį dėl žalos atlyginimo, byloje turite dalyvauti kaip civilinis ieškovas. Jei į bylą įstojate per teismo posėdį, turite pateikti pareiškimą, pasirašytą jūsų ir teismo tarnautojo, arba pateikti prašymą teisme. Žodiniuose ginčuose jūs ir jūsų advokatas turi pagrįsti, kodėl kaltinamasis turi būti nuteistas ir turi atlyginti patirtą žalą.

Be to, žalos atlyginimo galite reikalauti iš valstybės. Apie žalos atlyginimą nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims Liuksemburge skaitykite Europos teisminio tinklo duomenų suvestinėje (anglų, prancūzų, vokiečių ir kitomis kalbomis).

Ar yra galimybių kaltininkui ir man taikiai susitarti arba taikyti tarpininkavimą?

Pareiškus valstybinį kaltinimą, tarpininkavimas negalimas.

Esu užsienietis. Kaip saugomos mano teisės ir interesai?

Jei esate užsienietis, galite naudotis šiomis papildomomis teisėmis:

 • jei nemokate nė vienos valstybinės Liuksemburgo kalbos (liuksemburgiečių, prancūzų ir vokiečių), jums bus suteiktos nemokamos vertimo žodžiu paslaugos;
 • gausite nemokamą teisinę pagalbą, jei neturite pakankamai finansinių išteklių ir esate užsienio pilietis, turintis leidimą gyventi šalyje, esate ES valstybės narės pilietis arba trečiosios šalies pilietis, turintis teisę gauti teisinę pagalbą Liuksemburge pagal tarptautinę sutartį.

Papildoma informacija:

 • Baudžiamojo tyrimo kodeksas (pranc. Code d’Instruction Criminelle) prancūzų kalba.
 • 1984 m. kovo 12 d. Įstatymas dėl žalos atlyginimo asmenims, nukentėjusiems nuo smurtinių nusikaltimų, kuriais padarytas kūno sužalojimas, ir dėl atgrasymo nuo apgaulingo nemokumo (pranc. Loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommage corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse), prancūzų kalba.
Paskutinis naujinimas: 08/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma