Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Lyčių lygybės generalinis sekretoriatas (gr. Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon), pavaldus Vidaus reikalų ministerijai, valdo moterų, tapusių smurto aukomis, konsultacijų centrus.

Jis sukūrė integruotą 62 struktūrų sistemą, skirtą padėti tokioms moterims.

Sistemą sudaro 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę veikianti pagalbos linija (SOS 15900), 40 konsultacijų centrų ir 21 nakvynės namai moterims ir jų vaikams.

Į pagalbos liniją SOS15900 taip pat galima kreiptis el. pašto adresu sos15900@isotita.gr. Ji veikia 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus graikų ir anglų kalbomis. Skambučiams taikomi skambučių šalies viduje tarifai.

Konsultacijų centrai teikia nemokamą psichosocialinę paramą ir teisines konsultacijas. Šiuo metu plečiama teikiamų paslaugų sritis siekiant įtraukti moterų užimtumą ir pagalbą moterims, patiriančioms kelių formų diskriminaciją (paramą pabėgėlėms, vienišoms motinoms, romų bendruomenės narėms ir pan.). Konsultacijų centrų kontaktinė informacija pateikiama svetainėje http://www.womensos.gr/ ir socialiniame tinkle „Facebook“: „WomenSOS.gr“

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Lyčių lygybės generalinio sekretoriato interneto svetainė: http://www.isotita.gr/

Lyčių lygybės mokslinių tyrimų centras (gr. Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas, toliau – KEThI)

Lyčių lygybės mokslinių tyrimų centras teikia psichologinę paramą bei teisinę pagalbą smurto šeimoje aukoms ir valdo nakvynės namus, skirtus moterims, tapusioms smurto aukomis, bei jų vaikams.

Lyčių lygybės mokslinių tyrimų centras

 • yra 1994 m. įkurta įstaiga, kurios veikla reglamentuojama pagal privatinę teisę ir kurią prižiūri Lyčių lygybės generalinis sekretoriatas
 • yra sudarytas iš regioninių ir vietos tarnybų, teikiančių psichologinę paramą ir teisinę pagalbą smurto šeimoje aukoms
 • teikia nemokamą psichologinę paramą ir teisinę pagalbą
 • teikia informaciją, konsultacijas ir paramą moterims, susidūrusioms su užimtumo ir socialinės atskirties problemomis
 • bendradarbiaudamas su Atėnų prefektūra, nuo 1993 m. valdo nakvynės namus, skirtus moterims, tapusioms smurto aukomis, bei jų vaikams.
 • KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: https://kethi.gr/

Nacionalinis socialinio solidarumo centras (gr. Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis, toliau – EKKA)

Nacionalinis socialinio solidarumo centras valdo tinklą, kuris teikia socialinės paramos paslaugas asmenims, šeimoms ir socialinėms grupėms, kurie turi psichosocialinių sunkumų arba kuriems reikia skubios socialinės paramos.

Nacionalinis socialinio solidarumo centras

 • yra Atėnuose įsikūrusi įstaiga, kurios veiklai taikoma privatinė teisė ir kurią prižiūri Darbo, socialinės apsaugos ir socialinio solidarumo ministerija.
 • Centrą sudaro toliau išvardytos tarnybos.
 • Tiesioginė socialinės pagalbos linija 197, skirta visiems piliečiams ir veikianti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę. Skambučiai yra nemokami.
 • Nacionalinė vaikų apsaugos karštoji linija 1107, kuria teikiama pagalba su vaikais susijusiais klausimais, veikianti 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę.
 • Socialinės paramos centrai Atėnuose, Pirėjuje ir Salonikuose
 • Nakvynės namai, skirti piliečiams Atikos regione, patiriantiems rimtų socialinių ir finansinių problemų
 • Valdo prieglaudas Atikoje ir Salonikuose, skirtas rizikos grupėms priklausančioms moterims ir jų vaikams
 • Teikiamų paslaugų apimtis:
 • konsultacijos ir informacija socialinės paramos klausimais
 • socialinė ir psichologinė parama asmenims ir šeimoms, prieglobsčio teikimas rizikos grupėms priklausančioms moterims ir jų vaikams (daugiausia smurto šeimoje ir prekybos žmonėmis aukoms)
 • trumpalaikis asmenų, patiriančių krizę ar ekstremalią socialinę situaciją, apgyvendinimas
 • bendradarbiavimas ir tarpininkavimas siekiant sudaryti sąlygas naudotis kitų organizacijų teikiamomis socialinio solidarumo paslaugomis.
 • Be to, centras siunčia greitojo reagavimo psichosocialinės paramos grupes, kurias visų pirma sudaro psichologai ir socialiniai darbuotojai, gaivalinių nelaimių (žemės drebėjimo, potvynio, gaisro), avarijų, laivų avarijų, kurių metu nukentėjo labai daug žmonių, ir bet kokių krizių, susijusių su labai daug žmonių, atvejais, kai nusprendžiama, jog reikia minėtų grupių paramos.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: http://www.ekka.org.gr/

Kankinimo aukų medicininės reabilitacijos centras (gr. Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

Kankinimo aukų medicininės reabilitacijos centras teikia reabilitacijos centro paslaugas žmonėms, kurie buvo kankinami, ir jų šeimoms; šiame centre Graikijos ir užsienio sveikatos priežiūros specialistai mokomi apžiūrėti ir gydyti kankinimo aukas, vykdomi moksliniai tyrimai, teikiamos paskatos kankinimo ir jo padarinių tyrimams.

Kankinimo aukų medicininės reabilitacijos centras

 • teikia reabilitacijos centro paslaugas žmonėms, kurie buvo kankinami, ir jų šeimoms
 • Graikijos ir užsienio sveikatos specialistus moko apžiūrėti ir gydyti kankinimo aukas
 • padeda plačiai skleisti žinias apie kankinimo atvejus, įvairias jo formas ir kankinimo aukų reabilitacijos galimybę
 • vykdo mokslinius tyrimus ir teikia paskatas kankinimo ir jo padarinių tyrimams
 • prižiūri ir plėtoja informacijos (dokumentacijos) centrą
 • siekdamas šių tikslų prisideda prie kankinimo prevencijos.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: http://www.mrct.org/

Tyrimų ir paramos žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms centras (gr. Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú, toliau – EKYThKKA)

Tyrimų ir paramos žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms centras teikia medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę paramą kankinimo ir organizuoto smurto, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms.

Tyrimų ir paramos žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms centras

 • yra ne pelno asociacija, kurios veikla reglamentuojama pagal civilinę teisę
 • teikia medicininę, psichologinę, socialinę ir teisinę paramą kankinimo ir organizuoto smurto, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties aukoms
 • didina informuotumą žmogaus teisių klausimais ir skleidžia žinias apie smurto ir socialinės atskirties apraiškas bei jų sprendimo būdus Graikijoje ir užsienyje
 • teikia humanitarinę pagalbą socialinėms grupėms, patyrusioms organizuotą smurtą, kankinimą, žiaurų elgesį ir socialinę atskirtį Graikijoje ir užsienyje
 • vykdo mokslinius smurto ir kankinimo, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties tyrimus
 • prisideda prie kankinimo, žiauraus elgesio ir socialinės atskirties prevencijos.


KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: http://www.cvme.gr/

Graikijos pabėgėlių taryba (gr. Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

Graikijos pabėgėlių taryba yra nevyriausybinė organizacija, kuri remia pabėgėlius ir prieglobsčio prašytojus Graikijoje teikdama įvairias psichosocialines ir teisines paslaugas.

Graikijos pabėgėlių taryba

 • yra 1989 m. įsteigta nevyriausybinė organizacija, teikianti paramą pabėgėliams ir prieglobsčio prašytojams Graikijoje
 • padeda pabėgėliams sklandžiai integruotis Graikijoje, teikdama įvairiais psichosocialines ir teisines paslaugas
 • yra vienintelė Graikijos nevyriausybinė ir ne pelno organizacija, dirbanti tik su žmonėmis, kurie prašo prieglobsčio Graikijoje ir yra laikomi pabėgėliais
 • yra registruota kaip speciali labdaros organizacija Užsienio reikalų ministerijoje ir Sveikatos apsaugos ir socialinio solidarumo ministerijoje
 • yra viena iš šešių nevyriausybinių organizacijų, ginančių žmogaus teises Graikijoje, ir priklauso Nacionalinei žmogaus teisių komisijai (gr. Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou)
 • yra Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro įgyvendinimo partnerė ir Europos pabėgėlių ir tremtinių tarybos narė.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: http://www.gcr.gr/

Graikijos Helsinkio susitarimų stebėjimo organizacija (gr. Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

Graikijos Helsinkio susitarimų stebėjimo organizacija stebi žmogaus teisių problemas, skelbia straipsnius ir užsiima lobizmu šiais klausimais Graikijoje.

Graikijos Helsinkio susitarimų stebėjimo organizacija

 • buvo įsteigta 1992 m.
 • yra Graikijai atstovaujanti Tarptautinės Helsinkio žmogaus teisių federacijos narė
 • stebi žmogaus teisių problemas, skelbia straipsnius ir užsiima lobizmu šiais klausimais Graikijoje, o kartais ir Balkanuose
 • dalyvavo vykdant Graikijos ir Balkanų žiniasklaidos stebėseną dėl stereotipų ir neapykantą kurstančių kalbų ir šią stebėseną dažnai koordinavo, taip pat parengė išsamių metinių ataskaitų, lygiagrečių, neoficialių ataskaitų JT sutartimis įsteigtiems organams bei specializuotų ataskaitų dėl žiauraus elgesio bei etninių, etninių ir kalbinių, religinių ir imigrantų bendruomenių.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: http://cm.greekhelsinki.gr/

„Amnesty International“ Graikijos padalinys (gr. Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

„Amnesty International“ kreipiasi į vyriausybes, tarpvyriausybines organizacijas, ginkluotas politines grupuotes, bendroves bei kitus nevalstybinius subjektus ir sistemingai bei nešališkai tiria nuolatinius žmogaus teisių pažeidimus bei atskirus jų atvejus.

„Amnesty International“

 • yra nepriklausomas pasaulinis savanorių judėjimas, kovojantis už žmogaus teisių apsaugą
 • gina asmenis, įkalintus dėl įsitikinimų (sąžinės kalinius), smurto ir skurdo įkaitus
 • siekia sustabdyti smurtą prieš moteris
 • siekia, kad būtų panaikinta mirties bausmė, kankinimai ir laisvės ribojimai, nustatomi prisidengiant „karu prieš terorizmą“
 • kovoja su pabėgėlių, imigrantų, mažumų ir žmogaus teisių gynėjų diskriminacija.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA:

Interneto svetainė: http://www.amnesty.org.gr/

Paskutinis naujinimas: 24/06/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma