Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Jeigu prašote skirti bausmę ar sumokėti kompensaciją dėl padarytos nusikalstamos veikos, esate teismo proceso šalis. Jūs taip pat galite būti apklaustas siekiant surinkti įrodymus.

Jeigu prokuroras nusprendė nepradėti baudžiamojo persekiojimo, turite teisę pats pareikšti kaltinimus.

Kaip galiu pranešti apie nusikaltimą?

Apie nusikaltimą policijai galite pranešti nusikaltimo vietoje, policijos nuovadoje arba internetu ar telefonu, jeigu tai yra baudžiamieji nusižengimai. Turite teisę gauti rašytinį patvirtinimą apie tai, kad pranešėte apie nusikaltimą.

Kaip galiu sužinoti, kas vyksta šioje byloje?

Policija jums pateiks kontaktinę informaciją, kad galėtumėte sekti bylos nagrinėjimo eigą.

Ar turiu teisę gauti teisinę pagalbą (tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu)? Kokiomis sąlygomis?

Jūs turite teisę gauti patarėjo teisės klausimais pagalbą pranešdami apie nusikaltimą, apklausos metu ir teisminio nagrinėjimo metu. Patarėjas privalo būti advokatas, valstybinę teisinę pagalbą teikiantis teisininkas arba licencijuotas patarėjas teisės klausimais.

Mažas ir vidutines pajamas uždirbantys asmenys gali turėti teisę gauti valstybės finansuojamą teisinę pagalbą. Tokiais atvejais patarėjui visą jam priklausantį užmokestį arba jo dalį sumokės valstybė. Dėl teisinės pagalbos galite kreiptis į valstybinę teisinės pagalbos tarnybą arba naudodamiesi elektronine paslauga. Galite kreiptis į advokatų kontoras prašydami jūsų vardu suteikti teisinę pagalbą.

Teismas gali nurodyti paskirti patarėją teisės klausimais ir padėjėją, kuris padėtų jums smurto šeimoje, seksualinių arba sunkių nusikalstamų veikų jūsų gyvybei, sveikatai arba laisvei bylose. Tokiose bylose valstybė sumokės mokestį neatsižvelgdama į jūsų pajamas.

Ar galiu reikalauti atlyginti išlaidas (susijusias su dalyvavimu tyrime / teisminiame nagrinėjime)? Kokiomis sąlygomis?

Jeigu esate kviečiamas į teismą, kad paaiškintumėte bylos faktus, turite teisę gauti iš valstybės kelionės išlaidų, patirtų dėl dalyvavimo teisme, kompensaciją. Galite gauti dienpinigius, kelionės išlaidų ir finansinių nuostolių kompensaciją.

Ar galiu paduoti skundą, jei mano byla bus nutraukta jos neperdavus teismui?

Skundą dėl prokuroro sprendimo nepradėti baudžiamojo persekiojimo galima pateikti generaliniam prokurorui, kuris turi teisę pateikti naujus kaltinimus.

Ar galiu dalyvauti teisminio nagrinėjimo posėdyje?

Taip, teisminio nagrinėjimo posėdyje galite dalyvauti kaip bylos šalis. Jeigu prašote skirti bausmę ar sumokėti kompensaciją dėl padarytos nusikalstamos veikos, esate teismo proceso šalis. Galite pritarti prokuroro nutarčiai dėl apibendrintos bausmės arba prašyti skirti kurią nors kitą bausmę. Iš kaltinamojo galite pats reikalauti kompensacijos arba tai jūsų vardu gali daryti prokuroras.

Koks yra mano oficialus statusas teisingumo sistemoje? Pavyzdžiui, ar aš turiu ar galiu pasirinkti aukos, liudytojo, civilinės šalies arba privataus kaltintojo statusą?

Jeigu prašote skirti bausmę ar sumokėti kompensaciją dėl padarytos nusikalstamos veikos, esate teismo proceso šalis. Jūs taip pat galite būti apklaustas siekiant surinkti įrodymus.

Jeigu prokuroras nusprendė nepradėti baudžiamojo persekiojimo, turite teisę pats pareikšti kaltinimus.

Kokios yra mano su šiuo statusu susijusios teisės ir pareigos?

Galite būti įpareigotas atvykti į teismą asmeniškai, jeigu tai yra būtina siekiant paaiškinti bylos faktus. Tokiu atveju turite teisę gauti iš valstybės patirtų išlaidų kompensaciją.

Teisminio nagrinėjimo metu visada privalote sakyti tiesą.

Ar teisminio nagrinėjimo metu galiu padaryti pareiškimą ar duoti parodymus? Kokiomis sąlygomis?

Jeigu esate bylos šalis, turite teisę duoti parodymus. Pagrindiniame posėdyje galėsite pateikti savo reikalavimą ir jo pagrindus, duoti parodymus ir padaryti galutinį pareiškimą, kuriame galite pareikšti savo nuomonę dėl kaltinamojo kaltės ir skirtinos bausmės.

Kokią informaciją gausiu teisminio nagrinėjimo metu?

Būsite kviečiamas atvykti į pagrindinį posėdį, jeigu jūsų dalyvavimas būtinas siekiant paaiškinti bylos faktus arba jeigu pranešėte teismui, kad ketinate pareikšti reikalavimus, kurių nepateikė prokuroras.

Paprašę turite teisę būti informuotas apie teismo posėdžio laiką ir vietą, taip pat apie baudžiamojoje byloje priimtą nuosprendį.

Ar turėsiu galimybę susipažinti su bylos medžiaga?

Taip. Jeigu esate bylos šalis, turite tokią pat teisę susipažinti su teismo dokumentais kaip ir kaltinamasis. Paprastai turite teisę gauti informaciją apie teismo dokumentų turinį, net jeigu jie nėra viešai paskelbti.

Paskutinis naujinimas: 05/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma