Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kokia procedūra taikoma reikalavimui, kad nusikaltimo vykdytojas atlygintų žalą (pvz., teismo byla, civilinis ieškinys, civilinis ieškinys baudžiamojoje byloje)?

2012 m. Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus sistema

Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus sistema (angl. Criminal Injuries Compensation Scheme) yra vyriausybės finansuojama sistema, kuria siekiama atlyginti žalą nukentėjusiesiems nuo smurtinių nusikaltimų Didžiojoje Britanijoje, kai nėra nukentėjusiojo kaltės. Sistemą administruoja ir dėl visų reikalavimų sprendžia Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus institucija (angl. Criminal Injuries Compensation Authority, CICA). Ne visi reikalavimai išmokėti kompensacijas patenkinami; turite atitikti sistemos taisykles.

Rekomendacijos dėl sistemos pateiktos čia.

Prašymą galite pradėti pildyti čia.

Teismo priteistas žalos atlyginimas

Magistratų teismas (angl. Magistrates’ Court) gali priteisti žalos atlyginimą iki didžiausios 5 000 GBP ribos už kiekvieną kaltinimą. Karūnos teismas (angl. Crown Court) turi neribotus įgaliojimus, tačiau turėtų atsižvelgti į nusikaltimo vykdytojo turtinę padėtį.

Priteisiama tokia žalos atlyginimo suma, kurią teismas laiko tinkama, atsižvelgdamas į visus įrodymus ir prokuratūros bei gynybos advokatų pareiškimus.

Teismai nurodymams atlyginti žalą skiria didelį dėmesį ir turi pateikti motyvus tais atvejais, kai tokių nurodymų nepriima.

Daugiau informacijos apie Karūnos teismo nurodymus atlyginti žalą pateikta čia.

Civilinis ieškinys

Ar pateikti civilinį ieškinį, yra jūsų, nukentėjusiojo, reikalas. Tačiau jis gali turėti poveikį kitiems reikalavimams atlyginti žalą. Patartina pasikonsultuoti su teisininku.

Informacija, kaip pateikti ieškinį, išdėstyta čia.

Teismas nusikaltimo vykdytojui nurodė man atlyginti žalą ir (arba) sumokėti kompensaciją. Kaip užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas sumokėtų?

Nurodymų atlyginti žalą vykdymas yra teismo prerogatyva.

Jei nusikaltimo vykdytojas nemoka, ar gali valstybė man atlikti išankstinį mokėjimą? Kokiomis sąlygomis?

Ne, teismo priteistas žalos atlyginimas Anglijoje ir Velse iš anksto nemokamas.

Ar turiu teisę į kompensaciją iš valstybės?

Galite turėti tokią teisę pagal Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus sistemą (angl. Criminal Injuries Compensation Scheme), daugiau informacijos pateikta čia.

Ar turiu teisę į kompensaciją, jei nusikaltimo vykdytojas nenuteisiamas?

Pagal Kompensavimo už nusikaltimo metu patirtus sužalojimus sistemą vis tiek galite turėti teisę gauti išmoką, net jeigu į jus pasikėsinęs asmuo nėra žinomas arba nėra nuteistas. Daugiau informacijos pateikta čia.

Ar turiu teisę į specialią išmoką, kol laukiu sprendimo dėl mano pateikto ieškinio dėl kompensavimo?

Jeigu CICA nusprendė, kad turite teisę gauti mokėjimą, tačiau ji negali priimti galutinio sprendimo, ji gali apsvarstyti galimybę skirti laikiną išmoką. Jeigu ji negali priimti galutinio sprendimo, tikėtina, kad ji laukia, kol paaiškės ilgalaikiai jūsų sužalojimo padariniai.

Daugiau informacijos pateikta čia.
Paskutinis naujinimas: 19/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma