Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Ako ste žrtva kaznenog djela, zakonom su vam dodijeljena određena pojedinačna prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka (suđenja). Možete iskoristiti i različite oblike pomoći, a možda ćete moći tražiti naknadu štete nastale zbog kaznenog djela.

Kazneni postupci u Engleskoj i Walesu započinju istragom tijekom koje policija prikuplja dokaze. U lakšim predmetima policija po završetku istrage odlučuje hoće li optužiti osumnjičenika. U suprotnom se predmet prosljeđuje tužiteljstvu. Javni tužitelj provjerava ima li dovoljno dokaza protiv osumnjičenika, odnosno je li osuda izgledna, te je li kazneni progon u javnom interesu. Ako tužitelj odluči da ne treba provesti kazneni progon, predmet se zaključuje. Tužitelj će u suprotnom policiji savjetovati da podigne optužnicu, a potom će predmet biti proslijeđen sudu.

Predmeti koji se odnose na lakša kaznena djela vode se na magistratskom sudu. Obično ih vodi povjerenstvo sastavljeno od tri magistrata laika, a rjeđe jedan profesionalni sudac. Predmete koji se odnose na ozbiljna kaznena djela (kao što su silovanje ili pljačka) na Krunskom sudu vode profesionalni sudac i porota sastavljena od laika. Porota je sastavljena od slučajno odabranih 12 osoba iz šire javnosti koje slušaju izlaganje dokaza na suđenju i odlučuju je li optuženik kriv za kazneno djelo. Sudac tijekom suđenja odlučuje o pravnim pitanjima, primjerice o tome je li dozvoljeno izložiti određene dokaze. Ako porota proglasi optuženika krivim, sudac na kraju suđenja odlučuje o kazni za kazneno djelo u skladu sa zakonom.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 01/02/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma