Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.

Victims' rights - by country

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in England and Wales start with an investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, in less serious cases, the police will decide whether to charge the suspect. Otherwise, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a realistic prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will advise the police of the charging decision, the police will charge the suspect and the case will go to court.

Cases for less serious offences are heard at the Magistrates’ Courts, usually by a panel of three lay magistrates and less often by a single professional judge. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Courts by a professional judge and a lay jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the general public who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 21/09/2017

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

1 - Mano teisės ikiteisminio nagrinėjimo metu

Kaip ir kur aš galiu pranešti apie nusikaltimą?

Kaip aš galiu stebėti, ką daro institucijos man pranešus apie nusikaltimą?

Kaip aš galiu būti įtrauktas (dalyvauti) į ikiteisminį tyrimą?

Kokios yra mano kaip liudytojo teisės?

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomas teises?

Kokią informaciją aš galiu gauti iš policijos ar paramos aukoms organizacijų ikiteisminio tyrimo metu?

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Kokias paslaugas ir paramą aš galiu gauti ikiteisminio tyrimo metu?

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Kokia bus mano bylos eiga pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Ar aš galiu skųstis, jeigu mano byla baigiama nepasiekus teismo?

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Daugiau informacijos

Kaip ir kur aš galiu pranešti apie nusikaltimą?

Jei nukentėjote nuo nusikaltimo Anglijoje ir Velse, galite pranešti apie tai policijai.

Pranešti apie nusikaltimą galite telefonu arba atvykęs į artimiausią Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspolicijos nuovadą. Neskubiais atvejais galite skambinti neskubios pagalbos numeriu 101 ir jus sujungs su vietos policijos pareigūnais. Skubiais atvejais galite skambinti skubios pagalbos numeriu 999 arba 112.

Jei esate pabėgėlis arba prašote prieglobsčio, taip pat galite susisiekti su vienu iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langaspaslaugas vienoje vietoje teikiančių informacinių biurų, padėsiančiu jums rasti artimiausią policijos nuovadą ir, jei reikia, pasirūpinsiančiu, kad jums būtų suteiktos nemokamos vertėjo žodžiu paslaugos.

Jei nejaukiai jaučiatės pranešdamas apie nusikaltimą pats, galite paprašyti kito asmens pranešti vietoj jūsų arba pateikti anoniminį pareiškimą organizacijai Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Crimestoppers“ paskambinęs telefonu 0800 555 111 arba užpildęs jų pateiktą Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasformą internete. Vis dėlto prisiminkite, kad jei nukentėjote nuo nusikaltimo, policija tam tikru metu turės su jumis pasikalbėti, kad būtų galima veiksmingai atlikti tyrimą.

Jei nemokate anglų kalbos, apie nusikaltimą galite pranešti gimtąja kalba arba bet kuria kita kalba, kurią mokate. Jei būtina, bus suteiktos nemokamos vertimo žodžiu paslaugos.

Kai pranešite policijai apie nusikaltimą, jūsų bus paprašyta pateikti visus svarbius duomenis apie nusikaltimą ir asmenį, kuris, jūsų manymu, padarė nusikaltimą (jei žinoma), be to, turėsite pateikti tikslius savo asmens duomenis (pvz., vardą, pavardę, adresą ir kitus kontaktinius duomenis).

Pareigūnas, kuriam pranešite apie nusikaltimą, tai užfiksuos specialioje formoje. Daugumai nusikaltimų nėra nustatyto laikotarpio, per kurį būtina pranešti apie padarytą nusikaltimą, tačiau pageidautina, kad būtų pranešama kuo greičiau.

Išsamesnės informacijos, kaip pranešti apie nusikaltimą policijai, taip pat rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasinternete.

Kaip aš galiu stebėti, ką daro institucijos man pranešus apie nusikaltimą?

Kai pranešite apie nusikaltimą, jums bus pateiktas jūsų pareiškimo registracijos numeris ir juo galėsite naudotis savo bylos tyrimo eigai stebėti. Su jumis reguliariai turėtų susisiekti už jūsų bylą atsakingas asmuo ir pateikti jums naujausią informaciją apie tyrimą. Jei jums reikia daugiau informacijos, galite skambinti neskubios pagalbos numeriu 101. Taip pat galite nuvykti į policijos nuovadą. Tačiau jei nuvyksite nesusitaręs dėl susitikimo, už jūsų bylą atsakingas asmuo gali neturėti galimybės jus priimti.

Kaip aš galiu būti įtrauktas (dalyvauti) į ikiteisminį tyrimą?

Jei policija tirs nusikaltimą, galėsite pateikti nukentėjusiojo asmeninį pareiškimą, kuriame galite išsamiai apibūdinti finansinį, emocinį, fizinį ir psichologinį nusikaltimo poveikį jums (ir, jei taikoma, jūsų šeimai). Tai galite padaryti pranešdamas apie nusikaltimą arba kuriuo nors metu vėliau. Atsižvelgiant į jūsų poreikius, jums bus suteiktos nemokamos vertėjo paslaugos, medicinos apžiūra ir kitos paslaugos, tačiau negalėsite gauti teisinės pagalbos ir (arba) jums nebus atstovaujama, nes Jungtinėje Karalystėje nukentėjusysis nėra bylos šalis. Procesas vyksta tarp valstybės ir kaltinamojo. Jei dalyvausite procese kaip nukentėjusysis, būsite liudytojas.

Ikiteisminio tyrimo laikotarpiu turite teisę reguliariai gauti informaciją apie bylos tyrimo eigą ir būti informuotas apie suėmimus. Jums nebus leidžiama susipažinti su jokiais su byla susijusiais dokumentais ar duomenimis. Toliau tyrime dalyvausite policijos reikalavimu (pvz., atsakysite į papildomus klausimus arba dalyvausite asmens atpažinimo parodant procedūroje). Toliau kituose veiksmuose dalyvauti neprivalote, jei to nenorite (tačiau jums gali būti privaloma dalyvauti teismo procese, kuris gali vykti).

Neturite konkrečios teisės į atstovavimą, nes Jungtinėje Karalystėje nukentėjusysis nėra bylos šalis. Tačiau, jei nurodysite advokatui (kurio paslaugas pats apmokėsite) pateikti informaciją arba argumentus institucijoms, į tokius pareiškimus dažniausiai bus atsižvelgta.

Būsite informuotas, kai įtariamajam bus pateikti oficialūs kaltinimai, ir prokuratūra atsižvelgs į jūsų išsakytą nuomonę. Prokuratūra neprivalo atsižvelgti į tai, ką teigiate, tačiau savo nuomonę jai galite pareikšti pateikdamas nukentėjusiojo asmeninį pareiškimą, ir labai tikėtina, kad į jį bus atsižvelgta.

Šiuo etapu patirtos išlaidos paprastai nėra atlyginamos.

Kokios yra mano kaip liudytojo teisės?

Vykstant ikiteisminiam tyrimui, policija gali jūsų paprašyti duoti liudytojo parodymus. Dažniausiai jūsų bus paprašyta papasakoti, kas įvyko, ir policijos pareigūnas parengs jūsų parodymų protokolą. Paskui jūsų bus paprašyta patvirtinti, kad jūsų pareiškimas užprotokoluotas teisingai, ir jį pasirašyti. Jei jums atrodys būtina, policijos pareigūnas galės atlikti pakeitimus ir paprašys jūsų juos patvirtinti.

Jei duosite parodymus, policija įvertins jūsų, kaip liudytojo, poreikius. Tai bus susiję su tuo, kada ir kaip su jumis galima susisiekti, ir su tuo, kokių su kalba ir bendravimo būdu susijusių poreikių galite turėti. Policija taip pat įvertins, ar duoti parodymus jums gali padėti komunikacijos specialistas (vadinamas registruotuoju tarpininku), ar bus daromas jūsų, kaip liudytojo, parodymų vaizdo įrašas.

Tam tikromis aplinkybėmis jūsų, kaip liudytojo, parodymai teisme gali būti nenaudojami kaip įrodymai, pavyzdžiui, jei gynyba jų neginčys, tačiau tikėtina, kad jie bus naudojami, be to, jūsų gali būti paprašyta duoti parodymus teisiamajame posėdyje.

Daugiau informacijos apie savo, kaip liudytojo, teises galite rasti Liudytojų chartijoje (dar rengiama).

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomas teises?

Jei esate jaunesnis nei 18 metų, turite teisę gauti daugiau pagalbos duodamas parodymus teisme, jei privalote juos duoti.

Jūsų liudytojo parodymai bus įrašyti vaizdo laikmenoje, nebent pageidautumėte duoti parodymus raštu. Tačiau vis tiek gali būti reikalaujama, kad atvyktumėte į teismą, kur būsite apklaustas dėl jūsų pateiktų parodymų.

Kokią informaciją aš galiu gauti iš policijos ar paramos aukoms organizacijų ikiteisminio tyrimo metu?

Kai pranešite apie nusikaltimą policijai, jums bus pasakyta, ar policija tirs bylą, ar ne, ir bus paklausta jūsų nuomonės dėl baudžiamojo persekiojimo.

Jūsų paklaus, ar pageidaujate toliau gauti informaciją (pvz., apie prokurorų sprendimus ir teismo procesą). Vykstant sunkaus baudžiamojo nusikaltimo tyrimui policija nuolat teiks jums naujausią informaciją apie tyrimo eigą. Jei nusikaltimas ne toks sunkus, policija pateiks jums kontaktinius duomenis, kad galėtumėte sužinoti, koks yra tyrimo etapas. Būsite informuotas apie tyrimo išvadas (pvz., ar kaltinamasis buvo patrauktas atsakomybėn, ar įspėtas).

Daugiau informacijos apie tai, kaip pareikalauti kompensacijos, bus nurodyta kreiptis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParamos ir pagalbos nukentėjusiesiems tarnybą.

Tam tikrais atvejais jums taip pat bus nurodyta kreiptis į kitus galinčius padėti specialistus (pvz., šeiminio smurto ar lytinio prievartavimo atveju).

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Neturite teisės gauti teisinės pagalbos, nebent siekiate palaikyti kaltinimą privačia tvarka; tada kai kuriais atvejais galima pasinaudoti teisine pagalba. Taip yra dėl tos priežasties, kad nukentėjusieji Jungtinėje Karalystėje nėra bylos šalis ir todėl jiems paprastai nėra būtinas atstovavimas. Vienintelė išimtis taikoma tais atvejais, kai dėl nusikaltimo pobūdžio yra būtina specialisto pagalba arba vertinimas (pvz., medicinos), kurie suteikiami nemokamai.

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Jei jums atrodo, kad jums arba jūsų šeimai gali kilti pavojus dėl nusikalstamos veikos, turėtumėte nedelsiant pranešti apie tai policijai, kad būtų galima imtis atitinkamų veiksmų. Policija suteiks tokią apsaugą, kokia, jos vertinimu, yra būtina ir pagrįsta atsižvelgiant į pavojaus lygį, tikimybę ir būtinybę skubiai į jį reaguoti.

Apsauga gali būti suteikta įvairiais būdais, pvz., gali būti reguliariai patruliuojama šalia nukentėjusiojo namų arba įrengiama apsaugos signalizacija, suskambanti vietos policijos nuovadoje, ir kt. Tik pačiais sunkiausiais atvejais imamasi taikyti drastiškesnes apsaugos priemones, kaip antai tapatybės įslaptinimą nagrinėjant bylą teisme arba liudytojų apsaugos programą.

Kokias paslaugas ir paramą aš galiu gauti ikiteisminio tyrimo metu?

Jei kaltinimus pareiškia policija, jums bus nurodyta kreiptis į Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasParamos ir pagalbos nukentėjusiesiems tarnybą, kuri suteiks tolesnę pagalbą ir patarimus.

Tam tikrais atvejais, jei norėsite, taip pat jums bus nurodyta kreiptis į kitus galinčius padėti specialistus (pvz., šeiminio smurto ar lytinio prievartavimo atveju).

Šios paslaugos dažniausiai yra nemokamos.

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Policija ir prokuratūra išnagrinės, ar vietoj baudžiamojo proceso galima taikyti kokį nors kitą būdą, iš kurių vienas galėtų būti tarpininkavimas. Policijos oficialiame įspėjime arba prokuratūros sąlyginiame įspėjime (vadinamajame perspėjime) dažnai reikalaujama, kad nusikaltimą padarę asmenys kaip nors bandytų susitaikyti su nukentėjusiaisiais; tai galėtų būti ir tarpininkavimo procedūra.

Paprastai būtumėte pakviestas dalyvauti šioje procedūroje. Tarpininkavimas įmanomas tik tuo atveju, jei jūs sutinkate.

Kokia bus mano bylos eiga pasibaigus ikiteisminiam tyrimui?

Policijai pabaigus tyrimą, bus sprendžiama, ar reikėtų perduoti jūsų bylą prokuratūrai, kad ji nuspręstų, ar byla toliau turėtų būti nagrinėjama teisme. Prokuratūra įvertins, ar surinkta pakankamai įrodymų, kad kaltinamasis būtų pripažintas kaltu, ir ar jo patraukimas baudžiamojon atsakomybėn tarnauja visuomenės interesams. Prokuratūrai nusprendus, kad baudžiamasis persekiojimas turi būti tęsiamas, kaltinamajam bus pareikšti kaltinimai ir byla bus atiduota teismui. Mažiau svarbių bylų atveju policija gali pati priimti tokį sprendimą nesikreipdama dėl jo į prokuratūrą. Policija visuomet jus informuos, ar jūsų byla bus atiduota teismui, nepaisant to, ar sprendimą priima policija, ar prokuratūra.

Ar aš galiu skųstis, jeigu mano byla baigiama nepasiekus teismo?

Sprendimo nutraukti bylą negalite apskųsti policijai arba prokuratūrai, tačiau galite reikalauti, kad prokuratūra peržiūrėtų savo sprendimą.

Be to, galite prašyti, kad sprendimą peržiūrėtų Aukštasis teismas. Laimėti šiame procese (kuris vadinamas teismine peržiūra) labai sunku, nes Aukštasis teismas skundą prieš sprendimą priėmusią instituciją patenkina tik tuo atveju, jei patvirtinama, kad sprendimas buvo visiškai nepagrįstas (skirtingai nuo nepageidautino). Net jei jūsų skundas bus patenkintas, teismas neįsakys tęsti bylos. Sprendimą priėmusiai institucijai bus pavesta peržiūrėti savo sprendimą atsižvelgiant į teismo išvadas. Jei numatote rinktis šį būdą, jums bus būtinas teisinis atstovavimas. Kai kuriomis aplinkybėmis galima pasinaudoti teisine pagalba, tačiau tik tuo atveju, jei tenkinami griežti kriterijai (ypač dėl finansinių aplinkybių).

Turite galimybę prašyti palaikyti kaltinimą privačia tvarka, nors Jungtinėje Karalystėje tai nėra įprasta. Tai daroma kreipiantis į vietos magistratų teismą su prašymu išduoti orderį suimti nusikaltimą padariusį asmenį arba įteikti jam šaukimą tam tikrą dieną atvykti į teismą. Tokiais atvejais mažai tikėtina, kad gausite teisinę pagalbą. Be to, jau pradėjus baudžiamąjį procesą ir jį nutraukus, paprastai neįmanoma vėl jo pradėti. Magistratų teismai reikalaus surinkti pakankamai įtariamojo kaltės įrodymų, kad būtų galima jį nuteisti be galimybės paneigti kaltę.

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Jei esate užsienietis, turite visas pirmiau nurodytas teises.

Be to, jei nemokate anglų kalbos, institucijos stengsis užtikrinti, kad jums būtų suteiktos vertimo raštu arba žodžiu paslaugos, jei jos bus būtinos teikiant jums informaciją.

Daugiau informacijos:

 • Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų praktikos kodeksas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
 • Liudytojų chartija Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
 • 2004 m. Šeiminio smurto, nusikalstamumo ir nukentėjusiųjų įstatymas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
 • Nukentėjusiojo asmeninis pareiškimas. Policijos pareigūnų, tyrėjų ir baudžiamosios justicijos praktikų vadovas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
 • Galutinio įspėjimo programa Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
 • Sąlyginių įspėjimų taikymo kodeksas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
 • 2008 m. Įrodymų baudžiamosiose bylose (liudytojų anonimiškumo) įstatymasNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
Paskutinis naujinimas: 19/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

2 - Mano teisės tyrimo metu

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Daugiau informacijos

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Jums bus pranešta apie teismo posėdžio datą ir pobūdį. Tai gali būti:

 • parengiamasis posėdis, pavyzdžiui, sprendžiant dėl užstato arba dėl to, ar byla bus nagrinėjama aukštesnės, ar žemesnės instancijos teisme;
 • teisiamasis posėdis, kuriame kaltinamasis ginčija kaltę ir nagrinėjami parodymai;
 • posėdis kaltei pripažinti, kuriame kaltinamasis neginčija kaltės ir tikrai bus nuteistas;
 • posėdis bausmei skirti (daugeliu atvejų sprendimas dėl bausmės priimamas specialiame teismo posėdyje praėjus savaitei arba net mėnesiui nuo kaltės klausimo išsprendimo).

Teisiamuosiuose posėdžiuose galite dalyvauti:

Turite teisę dalyvauti per visą teismo posėdį, išskyrus tuos atvejus:

 • kai jis uždaras (paprastai tik nepilnamečių bylų teismo posėdis); arba
 • kai duosite parodymus (tokiu atveju teismo posėdyje galite būti tik kai jau būsite davęs parodymus).

Teisiamuosiuose posėdžiuose neprivalote dalyvauti, išskyrus tuos atvejus, kai reikalaujama, kad būtumėte liudytojas ir duotumėte parodymus.

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Jums taip pat bus pranešta, ar turėsite duoti parodymus kaip liudytojas; paprastai tai būtina tik tuo atveju, jei kaltinamasis ginčija savo kaltę. Kaip liudytojas turite dalyvauti teismo posėdyje ir atsakyti į užduotus klausimus.

Jei parodymus davėte ikiteisminio tyrimo laikotarpiu ir jūsų prašoma duoti parodymus žodžiu teisme, prieš duodamas parodymus galėsite vėl peržiūrėti savo rašytinį pareiškimą.

Pradedant apklausą, jūsų bus paprašyta prisiekti arba duoti patvirtinimą, kad sakysite tik tiesą. Per apklausą klausimus jums užduos prokuroras ir kaltinamojo advokatas. Apklausėjas gali teigti tam tikrus dalykus, kurie, jūsų manymu, yra neteisingi. Tokiu atveju turėtumėte aiškiai pasakyti, kad nesutinkate. Jūsų, kaip liudytojo, užduotis – sakyti tiesą. Kai klausimų nebebus, teisėjas leis jums eiti. Tuomet galite išeiti arba, jei pageidaujate ir jei jums yra 14 ar daugiau metų, galite likti teismo salėje ir klausytis bylos nagrinėjimo per likusią teismo posėdžio dalį.

Jei jaučiatės pažeidžiamas arba įbaugintas ir atitinkate tam tikrus kriterijus, prokuroras prieš teismo posėdį gali kreiptis į teismą, kad duodant parodymus jums būtų taikomos specialiosios priemonės. Tai gali būti speciali pertvara, atitverianti jus nuo kaltinamojo teismo salėje, ir parodymų davimas ne teismo salėje naudojantis tiesioginiu vaizdo ryšiu. Kokias priemones galite naudoti, spręs teismas, tačiau priimant sprendimą būtinai bus atsižvelgta į jūsų nuomonę.

Paprastai būsite apklaustas kaip liudytojas tik vieną kartą, tačiau jei būtina, jūsų gali būti paprašyta vėl atvykti į teismą ir atsakyti į papildomus klausimus.

Galite pareikalauti atlyginti tam tikras kelionės į teismą išlaidas, prašyti išmokos už maitinimąsi ir atlyginti negautą darbo užmokestį arba kitus finansinius nuostolius, pavyzdžiui, užmokestį už vaiko priežiūrą. Suma, kurios galite reikalauti, priklausys nuo to, kiek laiko negalėjote būti namuose arba dirbti dėl dalyvavimo teisme.

Anglijoje ir Velse galima pasinaudoti vietos liudytojų priežiūros skyriaus teikiama pagalba. Liudytojų priežiūros pareigūnas su jumis susisieks po to, kai kaltinamajam bus pateikti kaltinimai. Tai bus jūsų informacinis centras iki teismo proceso pabaigos. Jums skirtas liudytojų priežiūros pareigūnas gali suorganizuoti jums apsilankymą teisme prieš duodant parodymus, kad tai jums neatrodytų nesuprantama. Jis pasirūpins visa kita pagalba, kurios jums gali prireikti, pavyzdžiui: transportu, medicinos pagalba, vertimo žodžiu paslaugomis ir t. t.

Atsižvelgiant į tai, kur buvo padarytas nusikaltimas, galite gauti pagalbą ir iš Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiudytojų tarnybos, kuri yra savanoriška organizacija, padedanti liudytojams dalyvauti teisme ir dėl to teikianti informaciją bei paramą.

Daugiau informacijos rasite lankstinuke Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiudytojas teisme. Daugiau informacijos apie savo, kaip liudytojo, teises galite rasti Liudytojų chartijoje.

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Jei esate jaunesnis nei 17 metų, galite prašyti prokuroro prieš teismo posėdį kreiptis į teismą dėl specialiųjų priemonių, kurios padėtų jums duoti parodymus teisme, taikymo.

Gali būti taikomos šios specialiosios priemonės:

 • parodymų davimas televizijos ryšiu nebūnant teismo salėje (galėsite matyti teismo salėje esančius asmenis, o jie galės matyti jus televizijos ekrane);
 • vaizdo įrašymo priemonėmis įrašytų parodymų pateikimas (jei jūsų parodymai policijai buvo įrašyti vaizdo įrašymo priemonėmis, jie bus peržiūrėti teisme);
 • parodymų davimas už pertvaros (liudytojo parodymų davimo vieta bus atskirta pertvara, kad liudytojas nematytų kaltinamojo);
 • perukų ir mantijų nenaudojimas (teisėjas ir advokatai bus be mantijų ir perukų, kad teismas neatrodytų toks oficialus);
 • tiriant lytinius ir su bauginimu susijusius nusikaltimus, parodymų davimas konfidencialiai (visuomenės nariams nebus leidžiama būti teismo salėje);
 • pagalbinių bendravimo priemonių, kaip antai abėcėlės lentos, naudojimas;
 • jei turite bendravimo sunkumų, apklausa bus vykdoma per padedantį asmenį, kuris, pvz., galės padėti suprasti užduodamus klausimus.

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Neturite teisės gauti teisinės pagalbos, nebent siekiate palaikyti kaltinimą privačia tvarka; tada kai kuriais atvejais galėsite pasinaudoti teisine pagalba. Taip yra todėl, kad nukentėjusieji Jungtinėje Karalystėje nėra bylos šalis.

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Nagrinėjant bylą teisme galite gauti tokią pačią apsaugą kaip ir ikiteisminio tyrimo laikotarpiu. Policija suteiks tokią apsaugą, kokia, jos vertinimu, yra būtina ir pagrįsta atsižvelgiant į pavojaus lygį, tikimybę ir būtinybę skubiai į jį reaguoti. Apsauga gali būti suteikta įvairiais būdais, pvz., gali būti reguliariai patruliuojama šalia jūsų namų arba įrengiama apsaugos signalizacija, suskambanti vietos policijos nuovadoje, ir kt. Tik pačiais sunkiausiais atvejais imamasi taikyti drastiškesnes apsaugos priemones, kaip antai tapatybės įslaptinimą nagrinėjant bylą teisme arba liudytojų apsaugos programą.

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Kai kuriais atvejais galite pareikalauti iš nusikaltimą padariusio asmens atlyginti žalą. Tokiu atveju duomenis apie nuostolius turite pateikti policijai pranešdamas apie nusikaltimą arba netrukus po to. Policija šiuos duomenis perduos prokuratūrai, o prokuratūra jūsų vardu pareikalaus kompensacijos. Jei asmuo bus nuteistas dėl nusikaltimo padarymo, tikėtina, kad bausmę skiriantis teismas priteis nusikaltimą padariusiam asmeniui atlyginti (jei tai įmanoma) visus jūsų patirtus nuostolius arba jų dalį. Mokėti kompensaciją už šiuos nuostolius gali būti nurodyta kas savaitę arba kas mėnesį. Šiai nutarčiai dėl kompensacijos teikiama pirmenybė prieš bet kokias kitas baudas, kurias gali tekti sumokėti nusikaltimą padariusiam asmeniui.

Jei nukentėjote nuo smurtinio nusikaltimo, gali būti, kad galėsite kreiptis dėl finansinės kompensacijos iš valstybės. Prašymą turite pateikti Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKompensacijų už nusikaltimais padarytus sužalojimus tarnybai. Apie kompensacijas nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims Anglijoje ir Velse skaitykite Europos teisminio tinklo interneto svetainėje (Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų ir kitomis kalbomis).

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Nagrinėjant bylą teisme sutaikinimas ir (arba) tarpininkavimas yra įmanomas, atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį.

Paprastai būtumėte pakviestas dalyvauti šioje procedūroje. Tarpininkavimas įmanomas tik tuo atveju, jei jūs sutinkate.

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Jei esate užsienietis, turite visas pirmiau nurodytas teises.

Be to, jei nemokate anglų kalbos, institucijos stengsis užtikrinti, kad jums būtų suteiktos vertimo raštu arba žodžiu paslaugos, jei jos bus būtinos, kai jums bus pateikiama informacija arba kai duosite parodymus teisme kaip liudytojas.

Daugiau informacijos:

 • Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų praktikos kodeksas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
 • Liudytojų chartija Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
 • 2004 m. Šeiminio smurto, nusikalstamumo ir nukentėjusiųjų įstatymas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
 • Nukentėjusiojo asmeninis pareiškimas. Policijos pareigūnų, tyrėjų ir baudžiamosios justicijos praktikų vadovas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
 • Nukentėjusiojo ar liudytojo lankymasis teisme Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
Pastabos:
1. Nukentėjusiojo asmeninis pareiškimas
Nukentėjusiojo asmeninis pareiškimas – tai rašytinis pareiškimas, kuriame galite paaiškinti, kokį poveikį jums padarė nusikaltimas. Tai yra oficialus dokumentas, kuris bus įtrauktas į nusikaltimo bylą ir su kuriuo galės susipažinti visi byloje dalyvaujantys asmenys. Nukentėjusiojo asmeniniame pareiškime galite paaiškinti, kaip nusikaltimas jus paveikė fiziškai, emociškai, finansiškai arba kitu požiūriu. Nukentėjusiojo asmeninis pareiškimas nenaudojamas sprendžiant kaltės arba nekaltumo klausimą; juo teismas informuojamas apie nukentėjusiajam padarytą žalą. Taip pat galite pasakyti, ar norėtumėte garsiai perskaityti savo nukentėjusiojo asmeninį pareiškimą, ar pageidautumėte, kad jis būtų garsiai perskaitytas jūsų vardu (dažniausiai tai daro Karališkosios prokuratūros prokuroras) tuo atveju, jei kaltinamasis būtų pripažintas kaltu. Galutinį sprendimą dėl to, ar galite perskaityti visą savo nukentėjusiojo asmeninį pareiškimą, ar jo dalį, priims teismas. Nukentėjusiojo asmeninį pareiškimą galite pateikti bet kuriuo metu iki teismo posėdžio.
Paskutinis naujinimas: 19/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

3 - Mano teisės po teisminio nagrinėjimo

Ar aš galiu apskųsti teismo nuosprendį ar sprendimą pripažinti nusikaltėlį nekaltu?

Kokias teises aš turiu po to, kai įsigalioja teismo sprendimas?

Daugiau informacijos

Ar aš galiu apskųsti teismo nuosprendį ar sprendimą pripažinti nusikaltėlį nekaltu?

Jei pageidaujate, pasibaigus teisiamajam posėdžiui būsite informuotas apie rezultatus ir teismo paskirtą bausmę.

Neturite galimybės apskųsti jokio teismo sprendimo, tačiau jei tam tikrų sunkių nusikaltimų atveju teismui priėmus apkaltinamąjį nuosprendį jūsų netenkina teismo paskirta bausmė, galite kreiptis į generalinį prokurorą, kuris turi teisę pateikti apeliacinį skundą Apeliaciniam teismui, jei, jo nuomone, skirta nepagrįstai švelni bausmė.

Kokias teises aš turiu po to, kai įsigalioja teismo sprendimas?

Jei nukentėjote nuo lytinio ar smurtinio nusikaltimo, už kurį nusikaltimą padariusiam asmeniui buvo skirta 12 mėnesių ar ilgesnė bausmė, turėsite teisę dalyvauti bandomojoje Ryšių su nukentėjusiaisiais palaikymo programoje. Šios programos tikslas – teisę dalyvauti programoje turintiems nukentėjusiesiems teikti paskirto ryšių su nukentėjusiaisiais palaikymo pareigūno parengtą informaciją ir konsultacijas apie baudžiamosios teisenos procesą. Turėsite teisę teikti pastabas dėl lygtinio paleidimo sąlygų, kurios gali būti įtrauktos į nusikaltimą padariusio asmens lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės dokumentą. Be to, lygtinio atleidimo nuo laisvės atėmimo bausmės įpareigojimų įvykdymo užtikrinimo įstaigų nuožiūra būsite nuolat informuojamas apie pagrindinius nusikaltimą padariusio asmens bausmės etapus.

Jūsų dalyvavimas programoje yra savanoriškas ir, jei pakeisite nuomonę, galite bet kuriuo metu iš jos pasitraukti.

Daugiau informacijos:

 • 2004 m. Šeiminio smurto, nusikalstamumo ir nukentėjusiųjų įstatymo 35 skirsnis Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
 • Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų praktikos kodeksas Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasanglų kalba
Paskutinis naujinimas: 19/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

4 - Pagalba ir parama asmenims, nukentėjusiems nuo nusikalstamų veikų

Ministry of Justice

Victim Support

Rape Support Centres

Refuge for Women and Children against Domestic Violence

Women’s Aid Federation of England

Support after murder and manslaughter

Ministry of Justice

Teisingumo ministerija formuoja bendrą baudžiamosios teisenos politiką ir atsako už pagalbos ir paramos nukentėjusiesiems ir liudytojams teikimą.

Komisaras nukentėjusiųjų reikalams:

 • remia nukentėjusiųjų ir liudytojų interesus, skatina laikytis gero elgesio su jais praktikos ir atlieka Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų praktikos kodekso peržiūrą;
 • negali įsikišti konkrečiais atvejais, tačiau gali patarti, kur galima gauti geriausias konsultacijas ir paramą.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasKomisaras nukentėjusiųjų reikalams

Victim Support

Paramos ir pagalbos nukentėjusiesiems organizacija – tai nacionalinė labdaros ir paramos organizacija, teikianti nemokamą konfidencialią pagalbą nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims, liudytojams, jų šeimos nariams, draugams ir kitiems neigiamą poveikį patyrusiems asmenims Anglijoje ir Velse.

Paramos ir pagalbos nukentėjusiesiems organizacija:

 • tai Londone esančio nacionalinio centro visoje Anglijoje ir Velse administruojami biurai; kiekviename teisme yra įsteigta Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasLiudytojų tarnyba;
 • teikia emocinę ir praktinę pagalbą nukentėjusiems nuo nusikaltimų asmenims;
 • visuose Anglijos ir Velso baudžiamųjų bylų teismuose teikia pagalbą kaltinimo ir gynybos liudytojams;
 • nacionaliniu mastu atstovauja nukentėjusiesiems ir liudytojams ir vykdo kampanijas, kuriomis siekiama įgyvendinti reikiamus pokyčius;
 • užtikrina nacionalinės pagalbos nukentėjusiesiems telefonu linijos veiklą.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Organizacija Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Victimsupport

Paramos ir pagalbos nukentėjusiesiems organizacijos vietos biurų kontaktinius duomenis rasite Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasčia.

Rape Support Centres

Paramos ir pagalbos išžaginimo aukoms centrai visoje Anglijoje ir Velse teikia įvairias specialistų paslaugas moterims ir vyresnėms nei 13 metų merginoms, kurios buvo išžagintos arba nukentėjo nuo kitokio pobūdžio lytinės prievartos, nesvarbu, ar būdamos pilnametės, ar nepilnametės.

Paramos ir pagalbos išžaginimo aukoms centrai

 • teikia nemokamą ir konfidencialią specialistų pagalbą, teisinės gynybos paslaugas, konsultacijas ir informaciją moterims ir merginoms saugioje ir jaukioje aplinkoje;
 • nusikaltimais laiko visų formų lytinę prievartą, įskaitant išžaginimą, lytinį prievartavimą, vaikų lytinį išnaudojimą, lytinį priekabiavimą, žaginimą santuokoje, prievartines vedybas, vadinamąjį smurtą dėl garbės, moterų lytinių organų žalojimą, prekybą žmonėmis, lytinį išnaudojimą ir ritualinį netinkamą elgesį, neatsižvelgiant į tai, ar smurtautojai yra žinomi, ar nežinomi asmenys;
 • siekia, kad moterys ir merginos nepatirtų baimės ir lytinės prievartos;
 • vykdo kampanijas ir lobistinę veiklą didindami plačiosios visuomenės ir vietos, regioninės ir nacionalinės valdžios informuotumą lytinės prievartos klausimais.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Įvairius paramos ir pagalbos išžaginimo aukoms centrus galima rasti šiose interneto svetainėse:

Organizacija „Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasRapecrisis

Organizacija „Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langasThe Survivor Trust

Refuge for Women and Children against Domestic Violence

Nukentėjusių nuo šeiminio smurto moterų ir vaikų prieglauda – tai nacionalinė labdaros ir paramos organizacija (bendrovė, kurios atsakomybė ribota garantija), užtikrinanti nacionalinės pagalbos telefono linijos veiklą, prižiūrinti prieglaudas, teikianti psichologinę pagalbą, vykdanti nepriklausomą teisinę gynybą ir teikianti teisines paslaugas etninių mažumų moterims ir vaikams.

Nukentėjusių nuo šeiminio smurto moterų ir vaikų prieglauda:

 • teikia įvairias paslaugas, kuriomis moterims ir vaikams suteikiama galimybė gauti profesionalią pagalbą bet kurioje situacijoje;
 • prižiūri nemokamą visą parą veikiančią nacionalinę pagalbos telefono liniją, kuria moterys gali gauti emocinę pagalbą ir praktinę informaciją, išsiaiškinti savo galimybes ir išvengti išnaudojimo;
 • suteikia laikiną būstą nukentėjusioms nuo išnaudojimo ar norinčioms jo išvengti moterims;
 • joje dirba nepriklausomi šalies advokatai, besispecializuojantys prievartos klausimų nagrinėjimo srityje ir teikiantys ekspertų konsultacijas moterims civilinėse ir baudžiamosiose bylose;
 • bendradarbiauja su psichologais, padedančiais moterims ir vaikams įveikti išnaudojimo sukeltų traumų padarinius ir užbėgti jiems už akių.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Prieglauda Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Refuge“

Women’s Aid Federation of England

Anglijos pagalbos moterims federacija – tai pagrindinė nacionalinė labdaros ir paramos organizacija, kovojanti su šeiminiu smurtu prieš moteris ir vaikus. Ji remia ir palaiko tinklo, kurį sudaro daugiau nei 500 kovos su šeiminiu smurtu ir lytine prievarta tarnybų visoje Jungtinėje Karalystėje, veiklą.

Anglijos pagalbos moterims federacija:

 • pabrėžia, kad moterys ir vaikai turi teisę gyventi be smurto, prievartos ir išnaudojimo ir kad visuomenė privalo šią teisę pripažinti ir ginti;
 • siekia sudaryti sąlygas nukentėjusioms nuo šeiminio smurto moterims atsitiesti ir sustiprėti;
 • paslaugas teikia moterys; remiamasi išgyvenusiųjų panašius nusikaltimus patirtimi;
 • remia ir pabrėžia žmonių įvairovę, siekia, kad būtų užtikrintos lygios visų galimybės;
 • siekia patenkinti šeiminį smurtą patyrusių vaikų poreikius;
 • skatina darnų įvairių įstaigų atsaką į šeiminį smurtą ir plėtoja partnerystės ryšius.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

FederacijaNuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Womensaid“

Support after murder and manslaughter

Pagalbos ir paramos tyčinio ir netyčinio nužudymo atvejais organizacija – tai įregistruota nepriklausoma labdaros ir paramos organizacija, teikianti emocinę pagalbą asmenims, netekusiems artimųjų dėl tyčinio arba netyčinio nužudymo.

Pagalbos ir paramos tyčinio ir netyčinio nužudymo atvejais organizacija:

 • dirba visuomenės labui ir siekia labdaros tikslų, padėdama asmenims, praradusiems giminaičius ar draugus dėl tyčinio, netyčinio ar kitokio neteisėto nužudymo;
 • siekia saugoti ir stiprinti psichikos ir fizinę asmenų sveikatą, mažinti skurdą ir ligas, taip pat gerinti supratimą apie sielvartą ir netektį;
 • per savigalbos grupes ir narių ryšius padeda tiems, kurių šeimos narys arba artimas draugas buvo nužudytas;
 • siekia stiprinti ir gerinti netektį dėl nužudymo patyrusių asmenų psichikos ir fizinę sveikatą, kad jie sustiprėtų ir ateityje galėtų sėkmingai gyventi ir dirbti.

KONTAKTINIAI DUOMENYS:

Organizacija Nuspaudus nuorodą bus atidarytas naujas langas„Samm“

Paskutinis naujinimas: 19/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.