Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.
Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Daugiau informacijos

Kaip aš galiu būti įtrauktas į tyrimą?

Jums bus pranešta apie teismo posėdžio datą ir pobūdį. Tai gali būti:

 • parengiamasis posėdis, pavyzdžiui, sprendžiant dėl užstato arba dėl to, ar byla bus nagrinėjama aukštesnės, ar žemesnės instancijos teisme;
 • teisiamasis posėdis, kuriame kaltinamasis ginčija kaltę ir nagrinėjami parodymai;
 • posėdis kaltei pripažinti, kuriame kaltinamasis neginčija kaltės ir tikrai bus nuteistas;
 • posėdis bausmei skirti (daugeliu atvejų sprendimas dėl bausmės priimamas specialiame teismo posėdyje praėjus savaitei arba net mėnesiui nuo kaltės klausimo išsprendimo).

Teisiamuosiuose posėdžiuose galite dalyvauti:

Turite teisę dalyvauti per visą teismo posėdį, išskyrus tuos atvejus:

 • kai jis uždaras (paprastai tik nepilnamečių bylų teismo posėdis); arba
 • kai duosite parodymus (tokiu atveju teismo posėdyje galite būti tik kai jau būsite davęs parodymus).

Teisiamuosiuose posėdžiuose neprivalote dalyvauti, išskyrus tuos atvejus, kai reikalaujama, kad būtumėte liudytojas ir duotumėte parodymus.

Kokios mano kaip liudytojo teisės?

Jums taip pat bus pranešta, ar turėsite duoti parodymus kaip liudytojas; paprastai tai būtina tik tuo atveju, jei kaltinamasis ginčija savo kaltę. Kaip liudytojas turite dalyvauti teismo posėdyje ir atsakyti į užduotus klausimus.

Jei parodymus davėte ikiteisminio tyrimo laikotarpiu ir jūsų prašoma duoti parodymus žodžiu teisme, prieš duodamas parodymus galėsite vėl peržiūrėti savo rašytinį pareiškimą.

Pradedant apklausą, jūsų bus paprašyta prisiekti arba duoti patvirtinimą, kad sakysite tik tiesą. Per apklausą klausimus jums užduos prokuroras ir kaltinamojo advokatas. Apklausėjas gali teigti tam tikrus dalykus, kurie, jūsų manymu, yra neteisingi. Tokiu atveju turėtumėte aiškiai pasakyti, kad nesutinkate. Jūsų, kaip liudytojo, užduotis – sakyti tiesą. Kai klausimų nebebus, teisėjas leis jums eiti. Tuomet galite išeiti arba, jei pageidaujate ir jei jums yra 14 ar daugiau metų, galite likti teismo salėje ir klausytis bylos nagrinėjimo per likusią teismo posėdžio dalį.

Jei jaučiatės pažeidžiamas arba įbaugintas ir atitinkate tam tikrus kriterijus, prokuroras prieš teismo posėdį gali kreiptis į teismą, kad duodant parodymus jums būtų taikomos specialiosios priemonės. Tai gali būti speciali pertvara, atitverianti jus nuo kaltinamojo teismo salėje, ir parodymų davimas ne teismo salėje naudojantis tiesioginiu vaizdo ryšiu. Kokias priemones galite naudoti, spręs teismas, tačiau priimant sprendimą būtinai bus atsižvelgta į jūsų nuomonę.

Paprastai būsite apklaustas kaip liudytojas tik vieną kartą, tačiau jei būtina, jūsų gali būti paprašyta vėl atvykti į teismą ir atsakyti į papildomus klausimus.

Galite pareikalauti atlyginti tam tikras kelionės į teismą išlaidas, prašyti išmokos už maitinimąsi ir atlyginti negautą darbo užmokestį arba kitus finansinius nuostolius, pavyzdžiui, užmokestį už vaiko priežiūrą. Suma, kurios galite reikalauti, priklausys nuo to, kiek laiko negalėjote būti namuose arba dirbti dėl dalyvavimo teisme.

Anglijoje ir Velse galima pasinaudoti vietos liudytojų priežiūros skyriaus teikiama pagalba. Liudytojų priežiūros pareigūnas su jumis susisieks po to, kai kaltinamajam bus pateikti kaltinimai. Tai bus jūsų informacinis centras iki teismo proceso pabaigos. Jums skirtas liudytojų priežiūros pareigūnas gali suorganizuoti jums apsilankymą teisme prieš duodant parodymus, kad tai jums neatrodytų nesuprantama. Jis pasirūpins visa kita pagalba, kurios jums gali prireikti, pavyzdžiui: transportu, medicinos pagalba, vertimo žodžiu paslaugomis ir t. t.

Atsižvelgiant į tai, kur buvo padarytas nusikaltimas, galite gauti pagalbą ir iš Liudytojų tarnybos, kuri yra savanoriška organizacija, padedanti liudytojams dalyvauti teisme ir dėl to teikianti informaciją bei paramą.

Daugiau informacijos rasite lankstinuke Liudytojas teisme. Daugiau informacijos apie savo, kaip liudytojo, teises galite rasti Liudytojų chartijoje.

Aš nepilnametis. Ar aš turiu papildomų teisių?

Jei esate jaunesnis nei 17 metų, galite prašyti prokuroro prieš teismo posėdį kreiptis į teismą dėl specialiųjų priemonių, kurios padėtų jums duoti parodymus teisme, taikymo.

Gali būti taikomos šios specialiosios priemonės:

 • parodymų davimas televizijos ryšiu nebūnant teismo salėje (galėsite matyti teismo salėje esančius asmenis, o jie galės matyti jus televizijos ekrane);
 • vaizdo įrašymo priemonėmis įrašytų parodymų pateikimas (jei jūsų parodymai policijai buvo įrašyti vaizdo įrašymo priemonėmis, jie bus peržiūrėti teisme);
 • parodymų davimas už pertvaros (liudytojo parodymų davimo vieta bus atskirta pertvara, kad liudytojas nematytų kaltinamojo);
 • perukų ir mantijų nenaudojimas (teisėjas ir advokatai bus be mantijų ir perukų, kad teismas neatrodytų toks oficialus);
 • tiriant lytinius ir su bauginimu susijusius nusikaltimus, parodymų davimas konfidencialiai (visuomenės nariams nebus leidžiama būti teismo salėje);
 • pagalbinių bendravimo priemonių, kaip antai abėcėlės lentos, naudojimas;
 • jei turite bendravimo sunkumų, apklausa bus vykdoma per padedantį asmenį, kuris, pvz., galės padėti suprasti užduodamus klausimus.

Ar aš galiu gauti teisinę pagalbą?

Neturite teisės gauti teisinės pagalbos, nebent siekiate palaikyti kaltinimą privačia tvarka; tada kai kuriais atvejais galėsite pasinaudoti teisine pagalba. Taip yra todėl, kad nukentėjusieji Jungtinėje Karalystėje nėra bylos šalis.

Kaip aš galiu gauti apsaugą, jeigu man kyla pavojus?

Nagrinėjant bylą teisme galite gauti tokią pačią apsaugą kaip ir ikiteisminio tyrimo laikotarpiu. Policija suteiks tokią apsaugą, kokia, jos vertinimu, yra būtina ir pagrįsta atsižvelgiant į pavojaus lygį, tikimybę ir būtinybę skubiai į jį reaguoti. Apsauga gali būti suteikta įvairiais būdais, pvz., gali būti reguliariai patruliuojama šalia jūsų namų arba įrengiama apsaugos signalizacija, suskambanti vietos policijos nuovadoje, ir kt. Tik pačiais sunkiausiais atvejais imamasi taikyti drastiškesnes apsaugos priemones, kaip antai tapatybės įslaptinimą nagrinėjant bylą teisme arba liudytojų apsaugos programą.

Kaip aš galiu išsiieškoti žalą iš kaltininko ar gauti kompensaciją iš valstybės?

Kai kuriais atvejais galite pareikalauti iš nusikaltimą padariusio asmens atlyginti žalą. Tokiu atveju duomenis apie nuostolius turite pateikti policijai pranešdamas apie nusikaltimą arba netrukus po to. Policija šiuos duomenis perduos prokuratūrai, o prokuratūra jūsų vardu pareikalaus kompensacijos. Jei asmuo bus nuteistas dėl nusikaltimo padarymo, tikėtina, kad bausmę skiriantis teismas priteis nusikaltimą padariusiam asmeniui atlyginti (jei tai įmanoma) visus jūsų patirtus nuostolius arba jų dalį. Mokėti kompensaciją už šiuos nuostolius gali būti nurodyta kas savaitę arba kas mėnesį. Šiai nutarčiai dėl kompensacijos teikiama pirmenybė prieš bet kokias kitas baudas, kurias gali tekti sumokėti nusikaltimą padariusiam asmeniui.

Jei nukentėjote nuo smurtinio nusikaltimo, gali būti, kad galėsite kreiptis dėl finansinės kompensacijos iš valstybės. Prašymą turite pateikti Kompensacijų už nusikaltimais padarytus sužalojimus tarnybai. Apie kompensacijas nuo nusikaltimų nukentėjusiems asmenims Anglijoje ir Velse skaitykite Europos teisminio tinklo interneto svetainėje (anglų ir kitomis kalbomis).

Ar yra galimybė pasiekti susitarimą/susitaikymą tarp kaltininko ir manęs?

Nagrinėjant bylą teisme sutaikinimas ir (arba) tarpininkavimas yra įmanomas, atsižvelgiant į nusikaltimo pobūdį.

Paprastai būtumėte pakviestas dalyvauti šioje procedūroje. Tarpininkavimas įmanomas tik tuo atveju, jei jūs sutinkate.

Aš esu užsienietis. Kaip yra ginamos mano teisės ir interesai?

Jei esate užsienietis, turite visas pirmiau nurodytas teises.

Be to, jei nemokate anglų kalbos, institucijos stengsis užtikrinti, kad jums būtų suteiktos vertimo raštu arba žodžiu paslaugos, jei jos bus būtinos, kai jums bus pateikiama informacija arba kai duosite parodymus teisme kaip liudytojas.

Daugiau informacijos:

 • Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų praktikos kodeksas anglų kalba
 • Liudytojų chartija anglų kalba
 • 2004 m. Šeiminio smurto, nusikalstamumo ir nukentėjusiųjų įstatymas anglų kalba
 • Nukentėjusiojo asmeninis pareiškimas. Policijos pareigūnų, tyrėjų ir baudžiamosios justicijos praktikų vadovas anglų kalba
 • Nukentėjusiojo ar liudytojo lankymasis teisme anglų kalba
Pastabos:
1. Nukentėjusiojo asmeninis pareiškimas
Nukentėjusiojo asmeninis pareiškimas – tai rašytinis pareiškimas, kuriame galite paaiškinti, kokį poveikį jums padarė nusikaltimas. Tai yra oficialus dokumentas, kuris bus įtrauktas į nusikaltimo bylą ir su kuriuo galės susipažinti visi byloje dalyvaujantys asmenys. Nukentėjusiojo asmeniniame pareiškime galite paaiškinti, kaip nusikaltimas jus paveikė fiziškai, emociškai, finansiškai arba kitu požiūriu. Nukentėjusiojo asmeninis pareiškimas nenaudojamas sprendžiant kaltės arba nekaltumo klausimą; juo teismas informuojamas apie nukentėjusiajam padarytą žalą. Taip pat galite pasakyti, ar norėtumėte garsiai perskaityti savo nukentėjusiojo asmeninį pareiškimą, ar pageidautumėte, kad jis būtų garsiai perskaitytas jūsų vardu (dažniausiai tai daro Karališkosios prokuratūros prokuroras) tuo atveju, jei kaltinamasis būtų pripažintas kaltu. Galutinį sprendimą dėl to, ar galite perskaityti visą savo nukentėjusiojo asmeninį pareiškimą, ar jo dalį, priims teismas. Nukentėjusiojo asmeninį pareiškimą galite pateikti bet kuriuo metu iki teismo posėdžio.
Paskutinis naujinimas: 19/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma