Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (vokiečių) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Swipe to change

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Pagal StPO 66 straipsnį Federalinė teisingumo ministerija yra sudariusi sutartis su tinkamomis, pripažintomis organizacijomis, kurios, patikrinusios, kad yra įvykdytos įstatymuose nustatytos sąlygos, suteiks nukentėjusiesiems paramą. Informaciją apie šias organizacijas galima rasti spustelėjus toliau pateiktą nuorodą – ten jos yra išdėstytos pagal federalinę žemę: Paramos aukoms organizacijos

Paramos aukoms karštoji linija

Federalinė socialinės paramos tarnyba (vok. Sozialministeriumservice): 0043 158831 ir bendroji nukentėjusiųjų karštoji linija: 0800 112 112

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Nusikaltimų aukos gauna finansinę kompensaciją pagal Kompensavimo nusikaltimų aukoms įstatymą (vok. Verbrechensopfergesetz (VOG)), Federalinės teisės leidinys (vok. BGBl.) 2881972.

Pagal VOG visiems pareiškėjams (ir Austrijos, ir užsienio piliečiams) taikoma ta pati procedūra. Tai yra administracinė procedūra, per kurią valdžios institucija turi nustatyti aktualius faktus ir priimti sprendimą dėl pagalbos, kurios prašoma. Pareiškėjas privalo bendradarbiauti su procedūros vykdytojais ir pateikti reikiamą informaciją (taip pat ir žalai nustatyti).

Pareiškimai pagal VOG turi būti teikiami Federalinei socialinės paramos tarnybai, kuri dėl jų priima sprendimus.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Teisę į paramos aukoms paslaugas turi toliau nurodyti asmenys:

  • smurtinių nusikaltimų aukos, seksualinių nusikaltimų arba pavojingų grasinimų aukos, taip pat nukentėjusieji, kurių asmeninė priklausomybė galėjo būti išnaudojama darant tyčinę nusikalstamą veiką;
  • dėl nusikaltimo mirusio asmens sutuoktinis, gyvenimo partneris, pirmosios eilės giminaičiai, brolis ar sesuo ir kiti to asmens išlaikomi asmenys, taip pat kiti giminaičiai, kurie tapo giminaičio mirties liudytojais.

Gavus prašymą, šiems nukentėjusiesiems turi būti teikiama psichosocialinė ir teisinė parama, jeigu tai yra reikalinga jų procesinėms teisėms apsaugoti, kuo labiau atsižvelgiant į jų asmeninį dalyvavimą. Ar tokia parama yra „reikalinga“, privalo įvertinti pačios paramos aukoms organizacijos. Seksualinių nusikaltimų aukos, jaunesnės nei 14 metų, visada turi teisę į psichosocialinę paramą.

PSICHOSOCIALINĖ PARAMA

Teikiant psichosocialinę paramą, nukentėjusieji parengiami proceso keliamam psichologiniam stresui, jiems padedama susitvarkyti su savo patirtimi (nerimu, neviltimi, sielvartu arba pykčiu), jie lydimi per posėdžius tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

TEISINĖ PARAMA

Teisinės paramos tikslas – padėti nukentėjusiesiems apginti savo teises baudžiamajame procese. Tai itin naudinga ir reikalinga, jeigu dėl tam tikrų aplinkybių kyla susirūpinimas, kad proceso metu nebus pakankamai laikomasi nukentėjusiojo teisių. Jeigu nukentėjusysis dėl nusikaltimo patyrė žalą, advokatas gali nukentėjusiojo vardu reikalauti kompensacijos (pvz., neturtinei žalai atlyginti, jeigu nukentėjusysis turi civilinio ieškovo statusą).

Paskutinis naujinimas: 06/11/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.
Šiuo metu valstybės narės, atsakingos už svetainės puslapių, kuriuose pateikiamas nacionalinis turinys, administravimą, atnaujina šios svetainės turinį, atsižvelgdamos į planuojamą Jungtinės Karalystės išstojimą iš Europos Sąjungos. Jeigu svetainės turinys dar neatspindi Jungtinės Karalystės išstojimo fakto, toks neatitikimas yra netyčinis ir bus ištaisytas.

Atsiliepimai

Pateikite savo pastabas ir atsiliepimus apie mūsų naująją svetainę

naudodamasis šia forma