Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

Ha a vádlott ártatlannak minősítése esetén fellebbezni szeretne az ítélet ellen, gondoljon arra, hogy ha nem félként vett részt az eljárásban, nem fellebbezhet az ítélet ellen.

Ha félként részt vett az eljárásban és magánvádló, a következők szerint fellebbezhet:

 • az ítélet ellen az arról szóló értesítéstől számított tíz napon belül; különböző jogalapok léteznek és van lehetőség a bizonyíték felülvizsgálatára. Ez rendes jogorvoslat.
 • A megsemmisítés iránti kérelmet az ítéletről szóló értesítéstől számított öt napon belül nyújthatja be; jogalap a jogszabályok vagy a spanyol alkotmány megsértése vagy formális indok. Ez rendkívüli jogorvoslat.

Magánfélként kizárólag a kártérítéséhez kapcsolódó kérdések tekintetében nyújthat be megsemmisítés iránti kérelmet.

Más jogorvoslati kérelmek lehetősége tekintetében, ha először rendes jogorvoslattal élt, második jogorvoslati kérelemként előterjeszthet megsemmisítés iránti kérelmet. A megsemmisítés iránti kérelmet a Legfelsőbb Bíróság bírálja el.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt az Ön által a jogaival összeegyeztethetetlennek tartott ítéletek ellen benyújtható jogorvoslati kérelmekről.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Amennyiben benyújtotta a megfelelő kérelmet, a következő határozatokról jogosult értesítést kapni:

 • a büntetőeljárás meg nem indítására vonatkozó határozat;
 • az eljárást lezáró határozat;
 • az elkövető fogva tartásáról vagy szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről;
 • a személyes óvintézkedéseket elrendelő vagy már megállapított intézkedéseket módosító határozatok, amennyiben azok célja az Ön biztonságának biztosítása;
 • az igazságszolgáltatási vagy büntetés-végrehajtási hatóság bármely olyan határozata, amely erőszakkal vagy megfélemlítéssel elkövetett bűncselekmények miatt elítélt személyeket érint és veszélyezteti az Ön biztonságát;
 • az Ön ítélet végrehajtásában való közreműködését magukban foglaló határozatok, amelyeket a büntetés-végrehajtás kérdéseiben hoznak, valamint amelyek érintik az elítélt 3. szintű nyitott intézményi rendszerben való elhelyezését, a fogvatartás kedvezményeit, a rövid idejű eltávozást, a feltételes szabadlábra helyezést stb.

Az ítélet végrehajtása során Önt elsősorban a terhelt elítéléséről szóló tájékoztatáshoz való jog illeti meg. Általánosságban véve a szabadlábra helyezésére vonatkozó információt magánéletük részének tekintik és nem közlik Önnel.

Kivételes esetben, amennyiben Ön nemi alapú erőszak áldozata, tájékoztatják a terhelt eljárásbeli helyzetéről és büntetésének töltéséről, a védelmi határozat vagy a távoltartási végzés hatályban maradásáig.

Ha magánvádló volt az eljárásban, részt vehet a terhelt büntetésének felfüggesztésében. A két évet nem meghaladó börtönbüntetés felfüggeszthető, ha adott időszakon belül nincs bűnismétlés. Ezen időszakot követően az ítélet érvényét veszti. A bíróság határoz az ítélet felfüggesztéséről és döntéshozatal előtt a bíró meghallgatja Önt.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt arról, hogy sértettként milyen lehetősége van részt venni a szabadságvesztés büntetés végrehajtásában, és a jogszabályban megállapított jogainak gyakorlása érdekében minden támogató cselekményt elvégez.

Ha terrorizmussal összefüggő cselekmény sértettje, a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodája a rendelkezésére bocsátja a szükséges információs forrásokat annak érdekében, hogy mindent megtudhasson a szabadságvesztés büntetés végrehajtásától a büntetés teljes kitöltéséig, különösen olyan helyzetben, amelyben kedvezményeket nyújtanak vagy szabadlábra helyezik az elítéltet.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Ha az ítéletet végrehajtják és szükséges, továbbra is részesülhet védelemben a bíró döntése szerint. Védheti Önt a rendőrség, vagy kivételes helyzetben új személyazonosságot kap vagy pénzügyi támogatást új lakóhely vagy munkahely létesítéséhez.

Bizonyos bűncseklekmények esetében, ilyen például a nemi alapú erőszak vagy a családon belüli erőszak, kérhet védelmi határozatot, amelynek ideiglenes érvényességét az igazságügyi hatóság határozata állapítja meg.

Közvetlenül a bűnügyi hatóságoktól vagy az ügyésztől vagy végrehajtó hatósági tisztviselőktől, az Áldozatsegítő Szolgálattól vagy a közigazgatás mellett működő szociális szolgálatoktól vagy gondozó intézményektől kérhet védelmi határozatot.

A védelmi határozat átfogó védelmi jogállást képvisel, amely magában foglalja a jogszabályban meghatározott polgári és büntető elővigyázatossági intézkedéseket, és minden más, a jogrendben létrehozott segítségnyújtó és szociális védelmi intézkedést.

A védelmi határozat meghozatala magában foglalja annak kötelezettségét, hogy folyamatosan tájékozódik a vádlott vagy gyanúsított eljárási helyzetéről, valamint a meghozott elővigyázatossági intézkedések hatályáról és érvényességéről. Különösen mindenkor tájékoztatják az állítólagos elkövető fogvatartási helyzetéről. Ennek érdekében a védelmi határozatot továbbítják a börtönigazgatásnak.

Bizonyos, az elkövetőre kirótt szankciók vagy biztonsági intézkedések is védelemben részesíthetik Önt: Távoltartási végzések, szülői jogok vagy felügyeleti jogok megvonása, fegyverviselési és -használati engedély megvonása stb. Olyan esetekben továbbá, amelyekben a büntetést a börtönbevonulást megelőzően felfüggesztik, a bíró megtilthatja az elkövetőnek bizonyos helyek látogatását vagy az Ön megkeresését, kötelezheti az elkövetőt különös képzési programokban való részvételre, stb.

Sértettként a következőkre jogosult:

a) kérheti olyan magatartási szabályok vagy jogszabályban megállapított szabályok alkalmazását a feltételesen szabadságra bocsátott személyre, amelyek az Ön biztonságának garantálásához szükségesek, ha a személyt olyan cselekmények miatt ítélték el, amelyekből észszerűen felmerülhet Önt veszélyeztető helyzet;

b) a bíró vagy a bíróság rendelkezésére bocsáthat minden olyan információt, amely fontos a kiszabott szankció végrehajtására, a bűncselekményből fakadó polgári jogi felelősségre vagy a megállapított lefoglalásra vonatkozó döntés tekintetében.

Az Áldozatsegítő Szolgálat együttműködik és egyeztet az áldozatok segítésében részt vevő szervekkel, intézményekkel és szolgálatokkal – ezek a bíróság, az ügyészség, a bűnüldöző szervek tagjai, – különösen az áldozattá válás magas kockázatának kitett veszélyeztetett sértettek esetében. Ezen túlmenően továbbá, ha Ön különös védelmi intézkedéseket igénylő sértett, értékelni fogják az Ön helyzetét annak megállapításához, hogy milyen védelmi, segítségnyújtó és támogató intézkedést kell nyújtani, amely magában foglalhatja következőket:

 • pszichológiai támogatás vagy segítségnyújtás a bűncselekmény által okozott rendellenességek kezelésére, a gondozásának legmegfelelőbb pszichológiai módszerek alkalmazásával;
 • kíséret a tárgyalásokra;
 • a rendelkezésre álló pszichoszociális és gondozási forrásokról való tájékoztatás és kívánsága esetén e szolgálatokhoz irányítás;
 • ha Ön különös védelmi igényekkel rendelkező sértett, bármely szükséges különös védelmi intézkedés;
 • szakosított támogató szolgálatokhoz irányítás.

Mennyi ideig?

A bírósági jellegű védelmi intézkedések a bíróság megfelelő határozatával megállapított időtartamig érvényesek.

Az Áldozatsegítő Szolgálat az egész büntetőeljárás során és a lezárultát követő megfelelő időszakban nyomon követi sértetti helyzetét, különösen, ha veszélyeztetett sértett, tekintet nélkül arra, hogy ismert-e az elkövető személye és az eljárás eredménye.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Az ítélet végrehajtása során Önt elsősorban a terhelt elítéléséről szóló tájékoztatáshoz való jog illeti meg. Általánosságban véve a szabadlábra helyezésére vonatkozó információt magánéletük részének tekintik és nem közlik Önnel.

Kivételes esetben, amennyiben Ön nemi alapú erőszak áldozata, tájékoztatják a terhelt eljárásbeli helyzetéről és büntetésének töltéséről, a védelmi határozat vagy a távoltartási végzés hatályban maradásáig, kivéve, ha kifejezi arra irányuló igényét, hogy ne kapjon erről tájékoztatást.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt arról, hogy sértettként milyen lehetősége van részt venni a szabadságvesztés büntetés végrehajtásában, és a jogszabályban megállapított jogainak gyakorlása érdekében minden támogató cselekményt elvégez.

Ha terrorizmussal összefüggő cselekmény sértettje, a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodája a rendelkezésére bocsátja a szükséges információs forrásokat annak érdekében, hogy mindent megtudhasson a szabadságvesztés büntetés végrehajtásától a büntetés teljes kitöltéséig, különösen olyan helyzetben, amelyben kedvezményeket nyújtanak vagy szabadlábra helyezik az elítéltet.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Amennyiben benyújtotta a megfelelő kérelmet, többek között a következő határozatokról jogosult értesítést kapni:

 • az elkövető fogva tartásáról vagy szabadon bocsátásáról rendelkező határozatok, valamint az elkövető őrizetből való esetleges szökéséről;
 • az igazságszolgáltatási vagy büntetés-végrehajtási hatóság bármely olyan határozata, amely erőszakkal vagy megfélemlítéssel elkövetett bűncselekmények miatt elítélt személyeket érint és veszélyezteti az Ön biztonságát;
 • az Ön ítélet végrehajtásában való közreműködését magukban foglaló határozatok, amelyeket a büntetés-végrehajtás kérdéseiben hoznak, valamint amelyek érintik az elítélt 3. szintű nyitott intézményi rendszerben való elhelyezését, a fogvatartás kedvezményeit, a rövid idejű eltávozást, a feltételes szabadlábra helyezést stb.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt arról, hogy sértettként milyen lehetősége van részt venni a szabadságvesztés büntetés végrehajtásában, és a jogszabályban megállapított jogainak gyakorlása érdekében minden támogató cselekményt elvégez.

Ha terrorizmussal összefüggő cselekmény sértettje, a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodája a rendelkezésére bocsátja a szükséges információs forrásokat annak érdekében, hogy mindent megtudhasson a szabadságvesztés büntetés végrehajtásától a büntetés teljes kitöltéséig, különösen olyan helyzetben, amelyben kedvezményeket nyújtanak vagy szabadlábra helyezik az elítéltet.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában?

Bűncselekmény sértettjeként a következőkre jogosult:

 • kérheti olyan magatartási szabályok vagy jogszabályban megállapított szabályok alkalmazását, amelyek az Ön biztonságának garantálásához szükségesek, ha a személyt olyan események miatt ítélték el, amelyekből észszerűen felmerülhet a sértettet veszélyeztető helyzet;
 • a bíró vagy a bíróság rendelkezésére bocsáthat minden olyan információt, amely fontos a kiszabott büntetés végrehajtása, a bűncselekményből fakadó polgári jogi felelősség vagy a megállapított lefoglalás tekintetében.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt arról, hogy sértettként milyen lehetősége van részt venni a szabadságvesztés büntetés végrehajtásában, és a jogszabályban megállapított jogainak gyakorlása érdekében minden támogató cselekményt elvégez.

Ha terrorizmussal összefüggő cselekmény sértettje, a Nemzeti bíróság terrorizmus áldozatait tájékoztató és támogató Irodája a rendelkezésére bocsátja a szükséges információs forrásokat annak érdekében, hogy mindent megtudhasson a szabadságvesztés büntetés végrehajtásától a büntetés teljes kitöltéséig, különösen olyan helyzetben, amelyben kedvezményeket nyújtanak vagy szabadlábra helyezik az elítéltet.

Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Ha kérte értesítését a büntetés-végrehajtás kérdéseiben hozott határozatokról, valamint azokról, amelyek érintik az elítélt 3. szintű nyitott intézményi rendszerben való elhelyezését, a fogvatartás kedvezményeit, a rövid idejű eltávozást, a feltételes szabadlábra helyezést stb., akkor is fellebbezhet ellenük, ha nem félként vett részt az eljárásban. Az illetékes bírósági tisztviselő tudomására kell hozza fellebbezési szándékát, ehhez nem kell ügyvédi támogatás, a határozatról való értesülésétől számított legfeljebb öt napon belül, és ezen értesítéstől számított tizenöt napon belül be kell nyújtania a fellebbezést.

Az elítélt 3. szintű nyitott intézményi rendszerben való lehetséges elhelyezése elleni fellebbezéshez a következő bűncselekmények valamelyikének sértettje kell legyen:

 • emberölés;
 • magzatelhajtás;
 • testi sértés;
 • szabadságkorlátozó bűncselekmények;
 • kínzás és erkölcsi sérthetetlenség elleni bűncselekmények;
 • szexuális szabadság és sérthetetlenség elleni bűncselekmények;
 • erőszakkal vagy megfélemlítéssel elkövetett lopás;
 • terrorista bűncselekmények;
 • emberkereskedelem.

Azt megelőzően, hogy a büntetés-végrehajtási hatóság meghozza a fenti határozatok valamelyikét, a szóban forgó határozatot közlik Önnel, és megteheti a megfelelőnek tartott nyilatkozatokat, feltéve, hogy benyújtotta az e határozatokról való értesítés iránti kérelmet.

Az Áldozatsegítő Szolgálat tájékoztatja Önt az Ön által a jogaival összeegyeztethetetlennek tartott ítéletek ellen benyújtható jogorvoslati kérelmekről.

Utolsó frissítés: 11/03/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit