Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Büntetőjogi per

A. „Kártérítésre kötelező végzés”

A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 249-253. cikkeiben szereplő rendelkezések szerint adott esetben Skóciában bármely büntetőbíróság jogosult annak elrendelésére, hogy az elkövető meghatározott összegű kártérítést fizessen a bűncselekménye sértettjének a bűncselekmény következtében elszenvedett sérülésekért, veszteségekért vagy károkért, ennek érdekében nincs szükség külön polgári eljárásra.

Az 1995. évi törvény nem rendelkezik arról, hogy a sértett személyesen kérelmezheti a bíróságtól „kártérítésre kötelező végzés” meghozatalát; a főügyész azonban adott esetben felvetheti a kérdést a bíróság előtt, és a főügyésznek minden esetben a lehető legteljesebb mértékben tájékoztatnia a bíróságot az elszenvedett sérülés, veszteség vagy kár mértékéről és értékéről.

A hatályos jog szerint a sértett az elkövetőt polgári bíróság előtt jogosult kártérítésért perelni, vagy (amennyiben a sértett fizikai vagy mentális sérüléseket szenvedett) jogosult a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésével foglalkozó hatóság (CICA) által jutatott összegre. A kártérítés büntetőbíróság általi elrendelése nincs hatással ezekre a jogokra, a sértettnek a polgári bíróságok vagy a CICA által juttatott összegből azonban le kell vonni a kártérítésre kötelező végzés alapján kifizetett összeget.

A hivatalos büntetőeljárásban nincs meghatározva a kártérítésre kötelező végzésben elrendelhető díj összege.

Összegezve, a büntetőeljárásban a következő korlátozások érvényesülnek:

  • A körzeti bíróságon bűncselekményenként meghatározott maximális összeget (10 000 £-t) lehet kiszabni (de a 2011. március 28. után elkövetett olyan jogszabályban meghatározott súlyosabb bűncselekmények tekintetében, amelyek maximum bírsága túllépheti az előírt összeget, a kártérítésre kötelező végzésben kiszabható maximális összeg ez a maximális összeg).
  • A békebíróság előtt a jogsértésenként kiszabható összeg a 4. szintű standard egységköltség (2 500 £)

A kártérítésre kötelező végzés alapján fizetendő összeget a bíróság hivatalvezetőjének kell befizetni, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez.

B. A közösségi jóvátételről rendelkező végzésben szereplő „kártérítési követelmény”

Amennyiben a vádlottat elítélik valamely bűncselekmény elkövetése miatt, a bíróság bizonyos esetekben közösségi jóvátételről rendelkező végzést (KJV) adhat ki. A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 227H. cikke szerint a KJV előírhat kártérítési követelményt (és az elkövető felügyeletére vonatkozó kötelezettséget).

A „kártérítési követelményekre” ugyanazokat a (fent részletezett) összegbeli korlátozásokat kell alkalmazni, mint a „kártérítésre kötelező végzésekre”.

A kártérítés megfizethető egy összegben vagy részletben a bíróság hivatalvezetőjének, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez. A kártérítés egészét legfeljebb a KJV kiadását követő 18 hónapon belül, vagy a felügyeleti időszak lejártát megelőző 2 hónapon belül kell megfizetni, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Az összeg elkövető általi kifizetésének elmaradása a KJV megsértésének minősül.

C. A főügyész „kártérítési ajánlata”

A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 302A. cikke szerint a főügyész „kártérítési ajánlatot” küldhet a feltételezett elkövetőnek, ha valószínű, hogy valamely adott bűncselekmény elkövetése történt. A „kártérítési ajánlat” hatékony közvetlen intézkedés olyan bűncselekmények tekintetében, amelyek következtében pénzügyi veszteség, személyes veszteség, riadalom vagy szenvedés ért valakit.

Amennyiben a „kártérítési ajánlatot” elfogadják vagy az elfogadottnak minősül (mert a feltételezett elkövető nem utasítja azt el hivatalosan), nem indul büntetőeljárás és nem kerül sor elítélésre.

A kártérítési ajánlatban meghatározható legmagasabb összeg a (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény és a kártérítési ajánlatról (annak maximális összegéről) szóló 2008. évi rendelet szerint 5 000 £.

A „kártérítési ajánlat” alapján fizetendő összeget a bíróság hivatalvezetőjének kell befizetni, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez.

Polgári jogi eljárás:

A hatályos jog szerint a sértett kártérítés céljából polgári bíróság előtt is indíthat eljárást az elkövetővel szemben. Amennyiben a sértett úgy dönt, hogy a polgári bíróságok előtt eljárást indít, különböző bírósági szabályok által meghatározott eljárások állnak rendelkezésére, amelyek attól is függnek, hogy a keresetét a körzeti bíróságán vagy a legfelsőbb polgári bíróság előtt nyújtja be. A különböző szabályokat a Skót Bírósági Szolgálat honlapján, a Szabályok és gyakorlatok pontban találja.

A keresetek és petíciók megírása és a különböző bírósági eljárások igen összetettek, ezért javasolt a jogi tanácsadás igénybevétele.

Adhéziós eljárás - nem alkalmazható Skóciában:

Ezek olyan eljárások, amelynek keretein belül a bíróság a bűncselekmény sértettjét megillető kártérítésről dönt. Ahelyett, hogy a sértett külön eljárásban követelne kártérítést, az elkövetővel szemben a büntetőeljárás keretein belül terjeszt be polgári keresetet. Megjegyzendő, hogy bár egyes polgári jogrendszerekben érvényesül ez a rendszer, Skóciában nem.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

A kártérítés végrehajtása a büntető ügyekben

Bármely a következők alapján történő összeget:

  • „kártérítésre kötelező végzés”;
  • közösségi jóvátételről rendelkező végzésben szereplő „kártérítési követelmény”, illetve
  • a főügyész „kártérítési ajánlata”

a bíróság hivatalvezetőjének kell befizetni, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez.

A kifizetést kizárólag a bíróság hajthatja végre, a jogosult személy semmilyen esetben sem veheti fel a kapcsolatot vagy kísérelheti meg a kapcsolat felvételét közvetlenül az elkövetővel, és nem fogadhat el tőle személyesen kifizetést.

Amennyiben a „kártérítésre kötelező végzés” vagy a „kártérítési ajánlat” alapján nem történik kifizetés, a bíróság további intézkedéseket tehet az összeg behajtása érdekében, többek között a következő büntetéseket alkalmazhatja:

  • szociális ellátások csökkentésére vonatkozó végzések;
  • jövedelem letiltására vonatkozó végzések;
  • pénzalapok letiltására vonatkozó végzések; valamint
  • jármű lefoglalására vonatkozó végzés.

Amennyiben a KJV-ben szereplő „kártérítési követelmény” alapján nem történik kifizetés, az a KJV megsértésének minősül és az elkövető újból bíróság elé kerülhet. A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 227ZC. cikke tartalmazza a KJV-k megsértésére és a bíróság számára rendelkezésre álló intézkedésekre vonatkozó szabályokat.

A kártérítés végrehajtása polgári ügyekben:

Amennyiben a sértett sikeresen indít a polgári bíróság előtt eljárást és a bíróság pénzösszeg számára való megfizetésére vonatkozó határozatot hoz, a sértettnek fel kell vennie a kapcsolatot a körzeti tisztségviselők irodájával, amely tanáccsal szolgálhat az adósság behajtására irányuló eljárásra vonatkozóan. További információt a bírósági végrehajtók és körzeti tisztségviselők társaságának honlapján talál.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Kártérítés fizetés a CICA által

Az állam nem folyósít előleget a bűncselekmény sértettje számára, ha az elkövetőt a bíróság fizetésre kötelezi, de az elkövető ezt nem teljesíti. Lásd még a fenti A kártérítés végrehajtása pontot.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

A bűncselekménnyel okozott károk megtérítésével foglalkozó hatóság (CICA) kezeli azon személyek kártérítési kérelmét, akik az erőszakos bűncselekmények ártatlan áldozataiként fizikai vagy mentális sérüléseket szenvedtek Anglia, Skócia vagy Wales területén. A kormány büntetőjogi kártérítési programja határozza meg a kártérítés feltételeit és mértékét.

A büntetőjogi kártérítések 2012. évi programja a kormány által finanszírozott olyan program, amely abból a célból jött létre, hogy kártérítést nyújtson az erőszakos bűncselekmények következtében, ártatlan közvetlen áldozatként súlyos fizikai vagy mentális sérüléseket szenvedett személyeknek. A program szabályait és a díjak összegét az Egyesült Királyság parlamentje hagyja jóvá és a CICA felelős a program igazgatásáért és az egyéni kérelmek elbírálásáért. A programban szerepel a sérülésekre vonatkozó díjak listája, amely meghatározza az elszenvedett sérülésekért fizetendő kártérítéseket.

Kétfajta kártérítés létezik - személyi és halálos kimenetelű sérülésekért nyújtott díjak -, amely mellett bizonyos esetekben kiegészítő kártérítés is fizetendő az elmaradt jövedelmek, tartás és indokolt esetben a különös költségek megtérítése érdekében.

A kifizetésekre a legsúlyosabb sérüléseket szenvedett sértettek, az erőszakos közösülés és más szexuális erőszak áldozatai, a gyermekbántalmazás áldozatai és az elhunyt hozzátartozói jogosultak. A program nem vonatkozik a kisebb sérülésekért nyújtott kártérítésre.

Nem minden kártérítési kereset sikeres. A kérelmezőnek a programban támasztott szabályok szerint jgosultnak kell lennie a kártérítésre. Meg kell felelnie bizonyos állampolgárságra és tartózkodásra vonatkozó feltételeknek (a program 10-16. pontjai). A kérelmet a lehető leghamarabb, de legkésőbb a sérülést okozó bűncselekménytől számított két éven belül kell benyújtani (bár bizonyos kivételes körülmények esetén a határidő meghosszabbítható, lásd a 87-89. pontokat). Emellett bizonyos szabályok megkövetelik a kérelmezőtől, hogy a sérülést okozó bűncselekményt minél hamarabb bejelentse és amennyire lehetséges működjön együtt a támadó igazságszolgáltatás elé állítása során (22. és 23. pontok). Bizonyos egyéb körülmények esetén a díjakat vissza lehet tartani vagy csökkenteni lehet, például ha a kérelmező magatartása lehetetlenné teszi az összeg megítélését (25. pont) és, ha a kérelmezőt a kérelem CICA-hoz való benyújtása idején le nem töltött büntetőjogi felelősség terheli (26. pont és D. melléklet). A programra vonatkozó további információt itt talál.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

A büntetőjogi kártérítések 2012. évi programja végső eszközként került kialakításra. A program szerint megítélt összegeknek nem célja az azonnali szükségletek kielégítése; a legtöbb esetben a kérelmező követelésének rendezésére csak az esemény után meghatározott idő elteltével kerül sor. Addig nem kerül sor kifizetésre, amíg a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésével foglalkozó hatóság (CICA) meg nem győződik arról, hogy a kérelmező jogosult a program szerint; a hatóság a rendőrségtől és a kérelmezőtől szerzi meg az eseményre vonatkozó információkat annak biztosítása érdekében, hogy a kérelem megfelel a támogathatósági kritériumoknak. Amennyiben a CICA meggyőződött arról, hogy a kérelmező jogosult a kifizetésre, de nem tud jogerős határozatot hozni, mérlegelhetik a kifizetést. Erre akkor kerülhet sor, ha a CICA meg kívánja várni, hogy a kérelmező sérülésének hosszú távú hatásai kiderüljenek.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Az elkövető azonosítása és elítélése nem szükséges ahhoz, hogy az erőszakos bűncselekmény sértettje jogosult lehessen a kártérítésre (a büntetőjogi kártérítések program 9. pontja). A program azonban megköveteli a kérelmezőtől, hogy a a sérülést okozó bűncselekményt minél hamarabb bejelentse és lehetőség szerint működjön együtt a támadó igazságszolgáltatás elé állítása során. (22. és 23. pontok). A kérelmezők tehát csak akkor jogosultak kártérítésre, ha teljes mértékben együttműködtek a bűncselekmény nyomozásában és az azt követő büntetőeljárásban.

Utolsó frissítés: 29/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit