Ez az ország átmeneti helyzetben van: hamarosan ki fog lépni az Európai Unióból.

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Skócia

Tartalomszolgáltató:
Skócia

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Büntetőjogi per

A. „Kártérítésre kötelező végzés”

A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 249-253. cikkeiben szereplő rendelkezések szerint adott esetben Skóciában bármely büntetőbíróság jogosult annak elrendelésére, hogy az elkövető meghatározott összegű kártérítést fizessen a bűncselekménye sértettjének a bűncselekmény következtében elszenvedett sérülésekért, veszteségekért vagy károkért, ennek érdekében nincs szükség külön polgári eljárásra.

Az 1995. évi törvény nem rendelkezik arról, hogy a sértett személyesen kérelmezheti a bíróságtól „kártérítésre kötelező végzés” meghozatalát; a főügyész azonban adott esetben felvetheti a kérdést a bíróság előtt, és a főügyésznek minden esetben a lehető legteljesebb mértékben tájékoztatnia a bíróságot az elszenvedett sérülés, veszteség vagy kár mértékéről és értékéről.

A hatályos jog szerint a sértett az elkövetőt polgári bíróság előtt jogosult kártérítésért perelni, vagy (amennyiben a sértett fizikai vagy mentális sérüléseket szenvedett) jogosult a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésével foglalkozó hatóság (CICA) által jutatott összegre. A kártérítés büntetőbíróság általi elrendelése nincs hatással ezekre a jogokra, a sértettnek a polgári bíróságok vagy a CICA által juttatott összegből azonban le kell vonni a kártérítésre kötelező végzés alapján kifizetett összeget.

A hivatalos büntetőeljárásban nincs meghatározva a kártérítésre kötelező végzésben elrendelhető díj összege.

Összegezve, a büntetőeljárásban a következő korlátozások érvényesülnek:

  • A körzeti bíróságon bűncselekményenként meghatározott maximális összeget (10 000 £-t) lehet kiszabni (de a 2011. március 28. után elkövetett olyan jogszabályban meghatározott súlyosabb bűncselekmények tekintetében, amelyek maximum bírsága túllépheti az előírt összeget, a kártérítésre kötelező végzésben kiszabható maximális összeg ez a maximális összeg).
  • A békebíróság előtt a jogsértésenként kiszabható összeg a 4. szintű standard egységköltség (2 500 £)

A kártérítésre kötelező végzés alapján fizetendő összeget a bíróság hivatalvezetőjének kell befizetni, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez.

B. A közösségi jóvátételről rendelkező végzésben szereplő „kártérítési követelmény”

Amennyiben a vádlottat elítélik valamely bűncselekmény elkövetése miatt, a bíróság bizonyos esetekben közösségi jóvátételről rendelkező végzést (KJV) adhat ki. A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 227H. cikke szerint a KJV előírhat kártérítési követelményt (és az elkövető felügyeletére vonatkozó kötelezettséget).

A „kártérítési követelményekre” ugyanazokat a (fent részletezett) összegbeli korlátozásokat kell alkalmazni, mint a „kártérítésre kötelező végzésekre”.

A kártérítés megfizethető egy összegben vagy részletben a bíróság hivatalvezetőjének, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez. A kártérítés egészét legfeljebb a KJV kiadását követő 18 hónapon belül, vagy a felügyeleti időszak lejártát megelőző 2 hónapon belül kell megfizetni, attól függően, hogy melyik következik be korábban. Az összeg elkövető általi kifizetésének elmaradása a KJV megsértésének minősül.

C. A főügyész „kártérítési ajánlata”

A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 302A. cikke szerint a főügyész „kártérítési ajánlatot” küldhet a feltételezett elkövetőnek, ha valószínű, hogy valamely adott bűncselekmény elkövetése történt. A „kártérítési ajánlat” hatékony közvetlen intézkedés olyan bűncselekmények tekintetében, amelyek következtében pénzügyi veszteség, személyes veszteség, riadalom vagy szenvedés ért valakit.

Amennyiben a „kártérítési ajánlatot” elfogadják vagy az elfogadottnak minősül (mert a feltételezett elkövető nem utasítja azt el hivatalosan), nem indul büntetőeljárás és nem kerül sor elítélésre.

A kártérítési ajánlatban meghatározható legmagasabb összeg a (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény és a kártérítési ajánlatról (annak maximális összegéről) szóló 2008. évi rendelet szerint 5 000 £.

A „kártérítési ajánlat” alapján fizetendő összeget a bíróság hivatalvezetőjének kell befizetni, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez.

Polgári jogi eljárás:

A hatályos jog szerint a sértett kártérítés céljából polgári bíróság előtt is indíthat eljárást az elkövetővel szemben. Amennyiben a sértett úgy dönt, hogy a polgári bíróságok előtt eljárást indít, különböző bírósági szabályok által meghatározott eljárások állnak rendelkezésére, amelyek attól is függnek, hogy a keresetét a körzeti bíróságán vagy a legfelsőbb polgári bíróság előtt nyújtja be. A különböző szabályokat a Skót Bírósági Szolgálat honlapján, a Szabályok és gyakorlatok pontban találja.

A keresetek és petíciók megírása és a különböző bírósági eljárások igen összetettek, ezért javasolt a jogi tanácsadás igénybevétele.

Adhéziós eljárás - nem alkalmazható Skóciában:

Ezek olyan eljárások, amelynek keretein belül a bíróság a bűncselekmény sértettjét megillető kártérítésről dönt. Ahelyett, hogy a sértett külön eljárásban követelne kártérítést, az elkövetővel szemben a büntetőeljárás keretein belül terjeszt be polgári keresetet. Megjegyzendő, hogy bár egyes polgári jogrendszerekben érvényesül ez a rendszer, Skóciában nem.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

A kártérítés végrehajtása a büntető ügyekben

Bármely a következők alapján történő összeget:

  • „kártérítésre kötelező végzés”;
  • közösségi jóvátételről rendelkező végzésben szereplő „kártérítési követelmény”, illetve
  • a főügyész „kártérítési ajánlata”

a bíróság hivatalvezetőjének kell befizetni, aki ezt követően eljuttatja az összeget a jogosult személyhez.

A kifizetést kizárólag a bíróság hajthatja végre, a jogosult személy semmilyen esetben sem veheti fel a kapcsolatot vagy kísérelheti meg a kapcsolat felvételét közvetlenül az elkövetővel, és nem fogadhat el tőle személyesen kifizetést.

Amennyiben a „kártérítésre kötelező végzés” vagy a „kártérítési ajánlat” alapján nem történik kifizetés, a bíróság további intézkedéseket tehet az összeg behajtása érdekében, többek között a következő büntetéseket alkalmazhatja:

  • szociális ellátások csökkentésére vonatkozó végzések;
  • jövedelem letiltására vonatkozó végzések;
  • pénzalapok letiltására vonatkozó végzések; valamint
  • jármű lefoglalására vonatkozó végzés.

Amennyiben a KJV-ben szereplő „kártérítési követelmény” alapján nem történik kifizetés, az a KJV megsértésének minősül és az elkövető újból bíróság elé kerülhet. A (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 227ZC. cikke tartalmazza a KJV-k megsértésére és a bíróság számára rendelkezésre álló intézkedésekre vonatkozó szabályokat.

A kártérítés végrehajtása polgári ügyekben:

Amennyiben a sértett sikeresen indít a polgári bíróság előtt eljárást és a bíróság pénzösszeg számára való megfizetésére vonatkozó határozatot hoz, a sértettnek fel kell vennie a kapcsolatot a körzeti tisztségviselők irodájával, amely tanáccsal szolgálhat az adósság behajtására irányuló eljárásra vonatkozóan. További információt a bírósági végrehajtók és körzeti tisztségviselők társaságának honlapján talál.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Kártérítés fizetés a CICA által

Az állam nem folyósít előleget a bűncselekmény sértettje számára, ha az elkövetőt a bíróság fizetésre kötelezi, de az elkövető ezt nem teljesíti. Lásd még a fenti A kártérítés végrehajtása pontot.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

A bűncselekménnyel okozott károk megtérítésével foglalkozó hatóság (CICA) kezeli azon személyek kártérítési kérelmét, akik az erőszakos bűncselekmények ártatlan áldozataiként fizikai vagy mentális sérüléseket szenvedtek Anglia, Skócia vagy Wales területén. A kormány büntetőjogi kártérítési programja határozza meg a kártérítés feltételeit és mértékét.

A büntetőjogi kártérítések 2012. évi programja a kormány által finanszírozott olyan program, amely abból a célból jött létre, hogy kártérítést nyújtson az erőszakos bűncselekmények következtében, ártatlan közvetlen áldozatként súlyos fizikai vagy mentális sérüléseket szenvedett személyeknek. A program szabályait és a díjak összegét az Egyesült Királyság parlamentje hagyja jóvá és a CICA felelős a program igazgatásáért és az egyéni kérelmek elbírálásáért. A programban szerepel a sérülésekre vonatkozó díjak listája, amely meghatározza az elszenvedett sérülésekért fizetendő kártérítéseket.

Kétfajta kártérítés létezik - személyi és halálos kimenetelű sérülésekért nyújtott díjak -, amely mellett bizonyos esetekben kiegészítő kártérítés is fizetendő az elmaradt jövedelmek, tartás és indokolt esetben a különös költségek megtérítése érdekében.

A kifizetésekre a legsúlyosabb sérüléseket szenvedett sértettek, az erőszakos közösülés és más szexuális erőszak áldozatai, a gyermekbántalmazás áldozatai és az elhunyt hozzátartozói jogosultak. A program nem vonatkozik a kisebb sérülésekért nyújtott kártérítésre.

Nem minden kártérítési kereset sikeres. A kérelmezőnek a programban támasztott szabályok szerint jgosultnak kell lennie a kártérítésre. Meg kell felelnie bizonyos állampolgárságra és tartózkodásra vonatkozó feltételeknek (a program 10-16. pontjai). A kérelmet a lehető leghamarabb, de legkésőbb a sérülést okozó bűncselekménytől számított két éven belül kell benyújtani (bár bizonyos kivételes körülmények esetén a határidő meghosszabbítható, lásd a 87-89. pontokat). Emellett bizonyos szabályok megkövetelik a kérelmezőtől, hogy a sérülést okozó bűncselekményt minél hamarabb bejelentse és amennyire lehetséges működjön együtt a támadó igazságszolgáltatás elé állítása során (22. és 23. pontok). Bizonyos egyéb körülmények esetén a díjakat vissza lehet tartani vagy csökkenteni lehet, például ha a kérelmező magatartása lehetetlenné teszi az összeg megítélését (25. pont) és, ha a kérelmezőt a kérelem CICA-hoz való benyújtása idején le nem töltött büntetőjogi felelősség terheli (26. pont és D. melléklet). A programra vonatkozó további információt itt talál.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

A büntetőjogi kártérítések 2012. évi programja végső eszközként került kialakításra. A program szerint megítélt összegeknek nem célja az azonnali szükségletek kielégítése; a legtöbb esetben a kérelmező követelésének rendezésére csak az esemény után meghatározott idő elteltével kerül sor. Addig nem kerül sor kifizetésre, amíg a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésével foglalkozó hatóság (CICA) meg nem győződik arról, hogy a kérelmező jogosult a program szerint; a hatóság a rendőrségtől és a kérelmezőtől szerzi meg az eseményre vonatkozó információkat annak biztosítása érdekében, hogy a kérelem megfelel a támogathatósági kritériumoknak. Amennyiben a CICA meggyőződött arról, hogy a kérelmező jogosult a kifizetésre, de nem tud jogerős határozatot hozni, mérlegelhetik a kifizetést. Erre akkor kerülhet sor, ha a CICA meg kívánja várni, hogy a kérelmező sérülésének hosszú távú hatásai kiderüljenek.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Az elkövető azonosítása és elítélése nem szükséges ahhoz, hogy az erőszakos bűncselekmény sértettje jogosult lehessen a kártérítésre (a büntetőjogi kártérítések program 9. pontja). A program azonban megköveteli a kérelmezőtől, hogy a a sérülést okozó bűncselekményt minél hamarabb bejelentse és lehetőség szerint működjön együtt a támadó igazságszolgáltatás elé állítása során. (22. és 23. pontok). A kérelmezők tehát csak akkor jogosultak kártérítésre, ha teljes mértékben együttműködtek a bűncselekmény nyomozásában és az azt követő büntetőeljárásban.

Utolsó frissítés: 29/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit