Ez az ország átmeneti helyzetben van: hamarosan ki fog lépni az Európai Unióból.

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Skócia

Tartalomszolgáltató:
Skócia

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Vészhelyzetben hívja a 999-et. Ha bűncselekményt kíván bejelenteni, hívja a 101-et.

Amennyiben siket, megsiketült, nagyothalló vagy beszédzavarokkal küzd, az 18000-on keresztül írásos üzenetváltás formájában is kommunikálhat.

Amennyiben regisztrált az emergencySMS szolgáltatásra - és nem áll rendelkezésére egyéb lehetőség - írásos üzenetet is küldhet a 999-re.

Mikor hívja a 999-et

Vészhelyzetben hívja a 999-et, ha:

 • Fennáll a személyi sérülés vagy életveszély kockázata
 • Bűncselekmény van folyamatban
 • Valaki, akit bűncselekmény elkövetésével vádolnak a közelben van

Nem vészhelyzet bejelentése

A rendőrséggel való kapcsolatfelvételhez hívja a 101-et, ha a bűncselekmény nem vészhelyzet.

Amennyiben siket, megsiketült, nagyothalló vagy beszédzavarokkal küzd, az 18001 101-on keresztül írásos üzenetváltás formájában is kommunikálhat.

Példa azokra a bűncselekményekre, amelyek nem igényelnek vészhelyzeti reakciót:

 • Ellopták az autóját
 • Megrongálták a tulajdonát
 • Droghasználatra vagy -kereskedelemre gyanakszik
 • Kisebb autóbalesetet kíván bejelenteni
 • Információval kíván szolgálni a rendőrség számára a környékén lévő bűncselekményekről

Online kíván bűncselekményt bejelenteni

Nem vészhelyzeti szituációban a skót rendőrség honlapján is bejelentheti a következő bűncselekményeket:

Emellett, ha anonim módon szeretne bűncselekményt bejelenteni, kitöltheti a online tanúnyomtatványt.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Sértettként jogosult a bűncselekményre vonatkozó, üggyel kapcsolatos tájékoztatásra. Amennyiben ezt nem kapja meg, számos különböző szervezethez benyújthat hivatalos kérelmet:

 • A skót rendőrséghez - az arról szóló határozat, hogy nem folytatnak nyomozást és ennek indoklása, valamint a nyomozás megszüntetéséről szóló határozat és ennek indoklása tekintetében.
 • A Koronahivatal és Államügyészi Szolgálathoz - amennyiben az ügyében nem indul eljárás, jogosult az indokolás megismerésére és az e határozat felülvizsgálatának kérelmezésére.
 • A Skót Bírósági Szolgálathoz - a bírósági tárgyalások időpontjai, az ügyben a bíróság jogerős határozata vagy az ügyre vonatkozó fellebbezések és ennek indoklásai tekintetében.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

Skóciában a sértettek nem felei a büntetőeljárásnak. Amennyiben a sértettnek jogi tanácsadásra és segítségnyújtásra van szüksége, felveheti a kapcsolatot egy ügyvéddel. E személyek a költségmentességi rendszeren keresztül jogosultak lehetnek az ilyen tanácsok és segítségnyújtás költségeihez való hozzájárulásra.

Skóciában a Skóciai Költségmentességi Bizottság a költségmentességi rendszer működtetéséért felelős szerv.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Amennyiben tanúként „idézik” a bíróság elé, jogosult lehet költségei egy részének megtérítésére.

Az „idézés” azt jelenti, hogy hivatalos értesítést - úgynevezett idézést - kap, amelyben felszólítják, hogy jelenjen meg a bíróság előtt és tegyen tanúvallomást.

A költségei megtérítésére vonatkozó információt és a költségtérítési nyomtatványt az idézés hátoldalán találja.

Olvassa el figyelmesen az idézést, és vigye magával, amikor a bíróságra megy. Győződjön meg róla, hogy kitöltötte a költségtérítési nyomtatványt az idézése hátoldalán annak érdekében, hogy megtéríttethesse költségeit azzal a személlyel, aki Önt tanúként beidézte.

Készpénz-fizetésekre csak valós nélkülözés vagy vészhelyzet esetén kerül sor. A kivételes költségeket - például a taxi viteldíjakat, a repülési költségeket és az éjszakai szállás költségeit - a főügyésszel előzetesen jóvá kell hagyatni.

A foglalkoztatott vagy önálló vállalkozó tanúk kérhetik kiesett jövedelmük megtérítését. A bírósági épületekben nincsenek gyermekgondozási létesítmények, úgyhogy az eljárás tanúi kérhetik meghatározott díjú gyermekgondozási és gyermekmegőrzési költségeik megtérítését. Amennyiben távollétében gondozásról kell gondoskodnia, annak meghatározott mértékű költségei megtérítésre kerülnek.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Skóciában a bűncselekmény sértettjeként jogosult a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat által hozott, a bejelentett bűncselekmény alapján az eljárás megindításának elmaradására vonatkozó határozat felülvizsgálatára, amennyiben a határozatot 2015. július 1-jén vagy azt követően hozták. Lehetőség szerint az eljárásindítás elmaradásáról szóló határozatról való tudomásszerzéstől számított egy hónapon belül kell kérelmeznie a felülvizsgálatot. Általában 20 munkanapon belül értesítik a felülvizsgálatra vonatkozó határozatról. A koronaügyész (Skóciában a legfőbb ügyész) tette közzé az erre az eljárásra vonatkozó szabályokat.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Ez attól függ, hogy tanúként beidézik-e a tárgyalásra. Amennyiben nem idézik be tanúként, a Skót Bírósági Szolgálattól érdeklődhet, hogy:

 • A személyt milyen jogsértések elkövetésével vádolják - azt követően, hogy arra a vádlottnak lehetősége volt válaszolni (csak a vádak általános jellege tekintetében)
 • Az ügyben milyen lépéseket hoz a bíróság
 • Az ügyben a bíró, a körzeti bíró vagy a békebíró milyen ítéletet hozott.

A Skót Bírósági Szolgálat honlapja további részletekkel szolgálhat arra vonatkozóan, hogy hogyan szerezhet az üggyel kapcsolatos és bíróság előtt folyó ügyekkel kapcsolatos információkat, ideértve a közeljövőben megtartandó tárgyalásokat is. Ezek közé tartozik:

 • A Felsőbíróság
 • A körzeti bíróságok
 • A békebírák bíróságai.

Amennyiben Ön tanú, a Skót Bírósági Szolgálat:

 • Legalább óránként értesíti Önt az ügy fejleményeiről és tudatja Önnel, hogy mikor hagyhatja el a bíróságot.
 • A vád és a védelem tanúi számára külön várakozási tereket és frissítőket biztosít.
 • Amennyiben jogosult a vallomását élő TV kapcsolaton keresztül megtenni, a Skót Bírósági Szolgálat egy alkalmazottja a tárgyalás napján találkozik Önnel és elmagyarázza a bíróság előtti tanúvallomástétel módját.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például, a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

Skóciában a sértettek nem felei a büntetőeljárásnak. A büntetőeljárási hatóságok mérlegelési jogköre szerint a sértetteket fel lehet szólítani, hogy a bíróság előtt vallomást tegyenek.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A sértettként Önt megillető jogokra vonatkozó információt a sértettekre vonatkozó kódexben talál.

Amennyiben tanúként behívják, idézést kap. Az idézés hivatalos levél, amelyben felszólítják, hogy jelenjen meg a bíróság előtt és tegyen tanúvallomást.

Fontos, hogy ne hagyja figyelmen kívül az idézést. Azonnal értesítse az Önt tanúként beidéző személyt az olyan fontos okokról, amelyek miatt nem tud megjelenni a tárgyalás napján. Amennyiben nem jelenik meg a megfelelő időben és helyen, a bíróság elfogatóparancsot adhat ki Ön ellen.

Egyes tanúk számára nehézséget okozhat a tanúvallomás megtétele. E személyek a körülményeik vagy a bizonyíték jellege következtében különösen kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeknek minősülhetnek. A bíróság megtehet bizonyos különös lépéseket (úgynevezett „különös intézkedéseket”), amelyekkel elősegíti a kiszolgáltatott helyzetben lévő tanúk lehető legjobb vallomástételét, például olyan takarás használatával, amelyen keresztül a tanú nem látja a vádlottat. Minden aggodalmát az Önt vallomástételre felkérő személlyel kell megbeszélnie, mivel ez a személy kérhet különös intézkedéseket az Ön nevében.

A tanúkra vonatkozó további információkat a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálathonlapján, valamint a mygov.scot honlap Tanúvallomás tétele a bíróság előtt pontjában talál.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

A büntetőeljárási hatóságok mérlegelési jogköre szerint a sértetteket fel lehet szólítani, hogy a bíróság előtt vallomást tegyenek. A bizonyításra vonatkozó általános skót szabályokat kell alkalmazni azokra a tanúkra, akiket vallomástételre szólítanak.

A vallomástételre köteles olyan tanúk számára, akik kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeknek minősülnek vagy védelemre szorulnak, különös intézkedések állnak rendelkezésre a (skót) büntető eljárásjogról szóló 1995. évi törvény 271-től 271M-ig tartó pontjai alapján annak érdekében, hogy segítsék a vallomás megtételét. Ezen intézkedések automatikusak a gyermekek és olyan személyek tekintetében, akik meghatározott bűncselekmények - például szexuális bűncselekmények, emberkereskedelem és zaklatás - sértettjei.

Emellett a sértett a (skót) büntető igazságszolgáltatásról szóló 2003. évi törvény 14. pontja szerint sértetti vallomást is tehet. A sértetti vallomásra vonatkozó további információkat itt talál.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bíróági eljárás során?

Felveheti a kapcsolatot a Skót Bírósági Szolgálattal annak érdekében, hogy a bírósági tárgyalások időpontjára, az ügyben a jogerős bírósági határozatokra, illetve az ügyben tett fellebbezésekre és azok indokolására vonatkozó információt szerezzen. Emellett, amennyiben vallomástételre jelenik meg a bíróságon, a Skót Bírósági Szolgálat legalább óránként értesíti Önt az ügy fejleményeiről és tudatja Önnel, hogy mikor hagyhatja el a bíróságot.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

A betekintésre vonatkozó információkat lásd fentebb.

Utolsó frissítés: 29/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit