Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

A tárgyalás bírósági határozattal (ítélet) ér véget, amely a következőket tartalmazhatja: a terhelt elítélése vagy felmentése, az ítélethozatalról való lemondás vagy annak elhalasztása, illetve a büntetőeljárás megszüntetése. A határozat nyilvános bírósági tárgyaláson kerül kihirdetésre. Amennyiben Ön sértettként vagy magánfélként részt vett a tárgyaláson, postai úton megkapja a bírósági határozat másolatát.

Ha nem elégedett a határozattal, fellebbezhet ellene. Csak akkor fellebbezhet, ha az eljárásban sértettként vagy magánfélként részt vett.

Tanúként is fellebbezhet, de kizárólag a jogi költségek megtérítése és azon kártérítés tekintetében, amelyekre jogosult.

Amennyiben Ön sértett vagy magánfél, a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidő a határozat kézhezvételétől számított 10 nap.

Amennyiben tanúként járt el, a jogi költségekre és kártérítésre vonatkozó határozat meghozatalát követően azonnal, de legkésőbb az ügyet lezáró határozattól vagy a jogi költségekre és kártérítésre vonatkozó határozat kézbesítésétől számított 10 napon belül fellebbezhet.

A fellebbezést írásban, aláírással ellátva kell benyújtani. A fellebbezést annál a bíróságnál kell benyújtani, amelyik bíróság határozatával szemben fellebbezni kíván.

A fellebbezés beérkezését követően a bíróság továbbítja azt az eldöntése tekintetében hatáskörrel rendelkező felsőbb fokú bíróságnak. A bírósági határozat másolata tartalmazza az arra vonatkozó információkat, hogy mikor és hol nyújthatja be fellebbezését.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Az ítélet azt követően emelkedik jogerőre, hogy kimerítették a fellebbezési lehetőségeket. Az ítélet jogerőre emelkedését követően az Ön eljárásbeli szerepe véget ér. Amennyiben az eljárás során bekerült a különös tanúvédelmi programba, továbbra is részt vehet abban egészen addig, míg a bíróság úgy határoz, hogy Ön többé már nincs veszélyben.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Kísérő intézkedésként maximum 3 hónapig pszichológiai tanácsadást is igénybe vehet. A 18 év alatti sértettek maximum 6 hónapig jogosultak ingyenes pszichológiai tanácsadásra.

A tanúvédelmi program keretében megvalósuló védelem szintén fenntartható a tárgyalást követően is. E védelem időtartamát a bíróság határozza meg.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Amennyiben az elkövetőt elítélik, Ön a következő típusú információkhoz való hozzáférésre jogosult: a büntetés típusa és időtartama (az ítéletet nyilvános ülésen hirdetik ki és később megküldik Önnek), a szökésre és bármilyen feltétellel való szabadon engedésre vonatkozó információ, feltéve, hogy Ön kérte ezen információ megismerését.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Igen, amennyiben az igazságügyi hatóságok érdeklődésekor kérte, értesítik Önt az elkövető börtönből való szökéséről vagy szabadon engedéséről. Lásd a fenti választ.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Az (elkövetőt elítélő vagy felmentő, a büntetés-végrehajtásról lemondó vagy azt elhalasztó, valamint a büntetőeljárást megszüntető) bírósági határozat jogerőre emelkedését követően Önnek megszűnik a büntetőeljárásban betöltött szerepe.

Ön nem vesz részt az elkövető szabadságra bocsátására vagy feltételes szabadságra bocsátására irányuló eljárásban.

Utolsó frissítés: 17/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit