Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Victims' rights - by country

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

You are considered to be the victim of a crime if you have suffered physical or material damage as a result of an incident deemed to be a crime under the national legislation in force. As a victim of a crime, you have certain legal rights before, during and at the end of the criminal procedure.

The first two stages of the criminal procedure in Romania are: the criminal investigation and the trial. During the criminal investigation, the criminal investigation bodies, under the supervision of the public prosecutor, investigate the case, gathering evidence in order to find the offender. At the end of the criminal investigation, the police send the case to the public prosecutor’s office, together with all the data and evidence collected in the file. After receiving the file, the case prosecutor examines the case and decides whether it is to proceed to the next phase, i.e. trial, or whether the file should be closed.

Once the dossier comes before the court, the panel of judges examines the facts and hears the persons involved in order to establish the guilt of the accused. Once guilt has been established, the offender receives a sentence. If the court considers that the accused is not guilty, then he or she is released.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 10/09/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

Amennyiben bűncselekmény sértettjévé vált, ezt szóban vagy írásban bejelentheti a rendőrségen (vagy az ügyésznek). Mást is megkérhet arra, hogy Ön helyett bejelentse a bűncselekményt, de ez esetben e személyt írásbeli meghatalmazással kell ellátnia. Az írásbeli, aláírással ellátott meghatalmazást csatolni kell az ügy irataihoz.

A bűncselekmény bejelentése során Önt tájékoztatják a pszichológiai tanácsadást vagy – az Ön szükségleteitől függően – az áldozatsegítés egyéb fajtáit nyújtó szolgálatokról és szervezetekről. Emellett jogosult arra vonatkozó tájékoztatásra, hogy hogyan vehet igénybe jogi segítségnyújtást, milyen jogok illetik meg a büntetőeljárásban (ideértve a fenyegetett tanúkra vonatkozó védelmi intézkedéseket is), valamint, hogy hogyan kaphat az államtól pénzügyi kártalanítást. E tájékoztatást az Ön által elsőként felkeresett igazságügyi hatóság (rendőrség, ügyész) adja meg. Emellett átadnak Önnek egy ezen információkat tartalmazó nyomtatványt, amelyet alá kell írnia. A tájékoztatást olyan nyelven kell megadni, amelyet Ön ért.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben Ön külföldi és Románia területén bűncselekmény áldozatává vált, Önt minden olyan jog megilleti, amellyel azok a román állampolgárok élhetnek, akik bűncselekmények sértettjei.

Amennyiben nem beszél románul, jogosult ingyenesen tolmácsot igénybe venni, aki segítséget nyújt Önnek a hatóságokkal való kommunikációban, ideértve a panaszok olyan nyelven történő benyújtását, amelyet ért, illetve a bűncselekmény bejelentése során az Önnek nyújtott, olyan nyelven történő tájékoztatást, amelyet ért.

Amennyiben Ön emberkereskedelem áldozata, speciális szálláshelyeken kaphat szállást, ahol megvédik Önt. A büntetőeljárás során olyan nyelven tájékoztatják Önt az eljárásról, amelyet ért; emellett pszichológiai tanácsadásban és orvosi ellátásban is részesülhet. A román hatóságok mindent megtesznek, hogy segítséget nyújtsanak Önnek a hazájába való minél hamarabb történő visszajutáshoz és biztonságos transzfert biztosítanak Önnek a román határig.

Amennyiben Ön külföldi, ezeken túl az államtól származó pénzügyi kártalanításban is részesülhet, ha a következő bűncselekmények áldozata: a büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott szándékos emberölés kísérlete és súlyosító körülmények között elkövetett emberölés kísérlete; a büntető törvénykönyv 199. cikkében meghatározott családon belüli erőszak; A sértettnek testi sértést okozó szándékos bűncselekmények; a büntető törvénykönyv 218-221. cikkeiben meghatározott erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval való közösülés és kiskorúak szexuális megrontása; a büntető törvénykönyv 197. cikkében meghatározott kiskorúak bántalmazása, valamint a veszélyeztetett személyekre irányuló emberkereskedelem és e személyek kizsákmányolása és e bűncselekmények kísérlete.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A bűncselekmény bejelentése során a panaszt felvevő rendőr tájékoztatja Önt az Önre vonatkozó eljárásról. A rendőrség köteles írásbeli jelentést készíteni arról, hogy milyen információkat osztott meg Önnel.

Tájékoztatást kap a következőkről:

 • jogai a büntetőeljárásban;
 • azok a szervezetek, amelyektől segítséget kérhet és az általuk nyújtott szolgáltatások;
 • hogyan részesülhet védelemben;
 • az államtól származó pénzügyi kártalanításban részesülés feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • az ingyenes jogi képviselet igénybe vételének feltételei és az erre vonatkozó eljárás.

Ezt követően az eljárás során tájékoztatást kaphat a nyomozás állásáról és amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy nem indít eljárást a bíróság előtt, megküldi e döntés másolatát. E célból Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyében eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez és meg kell adnia egy román levelezési címet, e-mail vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahol fogadni tudja e tájékoztatást.

Amennyiben az ügyész a bíróságon eljárást indít, Önt arra beidézik.

Amennyiben Önt a bíróságon meg kívánják hallgatni, a következők szerint tájékoztatást kap a jogairól és kötelezettségeiről:

 • a jogász általi segítségnyújtás igénybevételére vagy, amennyiben indokolt, az ingyenes jogi képviselet igénybevételére vonatkozó jog;
 • a jogszabályban lehetővé tett esetekben a közvetítő szolgálatainak igénybevételére vonatkozó jog;
 • bizonyíték felvételének javaslására vonatkozó jog, valamint a jogszabályban meghatározott módon kifogások és egyéb álláspontok benyújtásának joga;
 • az ügy állására vonatkozó tájékoztatáshoz való jog;
 • szükség esetén az előzetes panasz benyújtásának joga (egyes bűncselekménytípusok tekintetében az elkövetővel szembeni eljárás lefolytatásához szükség van az Ön előzetes panasz formájában benyújtott kérelmére). Az igazságügyi szervek szükség esetén további felvilágosítással szolgálnak. Az előzetes panaszok célja az elkövetővel szembeni büntetőeljárás folytatásának kérelmezése. Az előzetes panasz különbözik az Ön által a rendőrséghez vagy az ügyészhez benyújtott, az Önnel szemben elkövetett bűncselekményről számot adó panasztól.
 • az eljárásban magánfélként való részvétel joga;
 • az igazságügyi hatóságok által történő idézés esetén a megjelenés kötelezettsége;
 • a lakcím megváltozása bejelentésének kötelezettsége;
 • az elkövető börtönbüntetésre vagy előzetes letartóztatásra ítélése esetén az elkövető szabadon engedésére vonatkozó tájékoztatáshoz való jog.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Igen. A büntetőeljárás során jogosult fordítói és tolmácsi szolgáltatások igénybevételére.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

A büntetőeljárás során a fogyatékossággal élő személyek jogállásuktól (terhelt, sértett fél, tanú) függetlenül igénybe vehetik tolmács, pszichológus és/vagy (kiskorúak tekintetében) a szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságok (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului) képviselőinek segítségét.

A hatályos jogi szabályozás szerint az érintetteknek a szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős fennálló regionális igazgatóságok nyújthatnak különös segítséget és – amennyiben indokolt – orvosi ellátást.

Áldozatsegítő szolgálatok

A bűncselekmény jellegétől függően (különösen ha azt személyekkel szemben követik el), a rendőr az áldozatnak javasolhatja pszichológiai tanácsadó szolgálatok igénybevételét vagy ilyen szolgálatokhoz irányíthatja őt.

Amennyiben Ön a bűncselekmények meghatározott kategóriájának (a büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott szándékos emberölés kísérlete és súlyosító körülmények között elkövetett emberölés kísérlete, a büntető törvénykönyv 199. cikkében meghatározott családon belüli erőszak; az áldozatnak testi sértést okozó szándékos bűncselekmények, a büntető törvénykönyv 218-221. cikkeiben meghatározott erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval való közösülés és kiskorúak szexuális megrontása, a büntető törvénykönyv 197. cikkében meghatározott kiskorúak bántalmazása, valamint a veszélyeztetett személyekre irányuló emberkereskedelem és e személyek kizsákmányolása és e bűncselekmények kísérlete) áldozata, a szükségleteinek megfelelően pszichológiai tanácsadást (felnőttek esetében maximum három hónapig, 18 év alatti gyermekek esetében maximum hat hónapig), orvosi ellátást vagy más ingyenes segítségnyújtást vehet igénybe. A segítségnyújtás e fajtáit akkor veheti igénybe ingyenesen, ha bejelentette a bűncselekményt a rendőrségen. A jelentés rendőrségi benyújtását követően a pártfogó felügyelettől kérhet segítséget.

Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozata, segítséget kérhet a Munkaügyi és társadalmi igazságossággal foglalkozó Minisztérium (Ministerul Muncii și Justiției Sociale) családi ügyekért felelős munkatársától. A minisztérium különböző típusú segítséget nyújt a családon belüli erőszak sértettjeinek (pl. pszichológiai tanácsadás, személyazonosság védelme stb.). Családon belüli erőszak áldozataként kérelmezheti emellett, hogy Önt olyan, a családon belüli erőszak áldozatai számára fenntartott központban helyezzék el, ahol védelemben és tanácsadásban részesülhet.

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

Romániában a bűncselekmény típusától függően az áldozat a következő intézményektől kérhet támogatást:

Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozata, a Férfiak és nők közötti esélyegyenlőségért felelős nemzeti irodával (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) és a Szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságokkal (DGASPC) veheti fel a kapcsolatot.

Amennyiben Ön 18 évnél fiatalabb és bűncselekmény áldozatává válik, a Gyermekek jogainak védelméért és az örökbefogadásért felelős nemzeti irodát (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție - ANPDCA), valamint a Szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságokat (DGASPC) keresheti meg.

Amennyiben Ön emberkereskedelem áldozata, felveheti a kapcsolatot a Belügyminisztériumon (Ministerul Afacerilor Interne - MAI) belül működő Emberkereskedelemmel szembeni fellépésért felelős nemzeti irodával (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane - ANITP).

Emellett számos nem kormányzati szervezet (NGO) is működik, akik különböző fajta áldozatsegítő szolgáltatást nyújtanak. Az az intézmény irányítja Önt a megfelelő NGO-hoz, amellyel felvette a kapcsolatot.

Amennyiben Ön erőszakos bűncselekmény – például a büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott szándékos emberölés kísérlete és súlyosító körülmények között elkövetett emberölés kísérlete, az áldozatnak testi sértést okozó szándékos bűncselekmények, a büntető törvénykönyv 218-221. cikkeiben meghatározott erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval való közösülés és kiskorúak szexuális megrontása, a büntető törvénykönyv 197. cikkében meghatározott kiskorúak bántalmazása, valamint a veszélyeztetett személyekre irányuló emberkereskedelem és e személyek kizsákmányolása és e bűncselekmények kísérlete – áldozata, a pártfogó felügyelethez fordulhat segítségért.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

Igen, az igazságügyi hatóságok kötelesek Önt az ilyen szolgálatokhoz irányítani.

Hogyan védik a magánéletemet?

Amennyiben az igazságügyi szervek úgy vélik, hogy a megosztott információk vagy egyéb okok következtében sérülhet az Ön magánélete vagy méltósága, mind a nyomozás, mind a bírósági eljárás során saját hatáskörben vagy az Ön kérelmére intézkedéseket hozhatnak bizalmas adatai és magánélete védelmében, ilyenek lehetnek például:

 • a személyazonossági adatainak védelme;
 • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják;
 • az Ön meghallgatásának zárt ülésen való megtartása.

Ezen túl a bírósági eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

A bíróság emellett zárt ülés tartását is elrendelheti, ha a nyilvános ülés sértheti az Ön méltóságát vagy magánéletét.

A pártfogó felügyelet munkatársai a hivataluk gyakorlása során kötelesek a birtokukba jutó adatokat bizalmasan kezelni. Az igazságügyi szervekkel a büntetőeljárás során megosztott adatok kivételt képeznek e szabály alól. A tanácsadók, a szolgáltatások nyújtói, valamint a vizsgálóbiztosok mind a feladataik ellátása, mind a hétköznapi életük során kötelesek bizalmasan kezelni a birtokukba került dokumentumokat. A szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban nyilvántartott adatok, valamint a szervezetre és az általuk nyújtott szolgáltatásra vonatkozó adatok akkor adhatók át a médiának, ha azt a szolgáltatás igénybevevője személyes adatainak titkossága lehetővé teszi.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Annak érdekében, hogy igénybe vehesse az áldozatsegítő szolgálatok szolgáltatásait, be kell jelentenie a bűncselekményt a megfelelő szerveknél.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Amennyiben az igazságügyi szervek úgy vélekednek, hogy veszélyben van, Ön mind a nyomozás, mind a bírósági eljárás során jogosult védelmi intézkedések igénybevételére.

Különösen fontos tisztában lennie azzal, hogy amennyiben az igazságügyi szervek úgy vélik, hogy Ön a megosztott információk vagy egyéb okok következtében veszélynek van kitéve, e szervek saját hatáskörben vagy az Ön kérelmére meghozhatnak bizonyos, az Ön védelmét szolgáló intézkedéseket, amilyen például:

 • az Ön lakóhelyének vagy ideiglenes lakóhelyének megfigyelése vagy őrzése;
 • az utazások során Önnek és családtagjainak kísérő vagy védelem nyújtása;
 • a személyazonossági adatainak védelme (az információ titkossá minősítésével a személyes adatok elhagyhatóak az iratokból annak érdekében, hogy megvédjék az Ön személyazonosságát);
 • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják (ilyen módon Önnek nem kell a rendőr, az ügyész vagy a bíró előtt megjelennie és nem kell az elkövetővel egy helyen tartózkodnia);
 • az Ön meghallgatásának zárt ülésen való megtartása;

Ezen túl a bírósági eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

Emellett, amennyiben Ön a büntetőeljárásban tanúként vesz részt, illetve akkor is, ha Ön az ügyben egyáltalán nem vesz részt, de olyan információval szolgál, amely segíti az igazságügyi szerveket a súlyos bűncselekményekkel kapcsolatok ügyek megoldásában vagy a jelentős károsodások bekövetkezésének megelőzésében, kérheti a nyomozást lefolytató rendőrtől vagy ügyésztől, hogy Önt vegye fel a tanúvédelmi programba. E program többféle intézkedést foglal magába, ilyen például:

 • titkos személyazonosság, ideértve a meghallgatásokon való olyan módon történő részvétel, hogy az Ön hangját vagy arcképét eltorzítják;
 • otthonának rendőri védelme, illetve rendőri kísérő azokban az esetekben, amelyekben Önnek fel kell keresnie a nyomozó hatóságokat;
 • új lakóhely keresése;
 • személyazonosság megváltoztatása, ideértve, szükség esetén a fizikai megjelenés megváltoztatását.

Amennyiben Ön részt vesz a tanúvédelmi programban, további segítséget is igénybe vehet, ilyen például:

 • eltérő társadalmi környezetbe való beilleszkedés;
 • új szakképesítés megszerzése;
 • új munkahely;
 • az új munkahely megszerzéséig pénzügyi támogatás.

Amennyiben szükséges, a legközelebbi hozzátartozói (például gyermekei, szülei) és a házastársa szintén részt vehetnek a tanúvédelmi programban.

Amennyiben a nyomozás során nem lép be a tanúvédelmi programba, az abba való felvételét a bírósági eljárás során is kérelmezheti.

A bűncselekmény típusától függően további védelmet is igénybe vehet:

 • Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozata, kérheti a bíróságot, hogy tiltsa el az elkövetőt az Önnel közös háztartásban való tartózkodástól. Ehelyett Önt, mint áldozatot a családon belüli erőszak áldozatai számára fenntartott központban is elszállásolhatják. E szálláslehetőséget csak sürgős esetekben lehet igénybe venni, amennyiben az Ön biztonsága az elkövetőtől való különválasztásától függ, vagy amennyiben az Ön ügyéért felelős családügyi tanácsadó azt írásban jóváhagyja. A központban szállást, ételt, orvosi ellátást, pszichológiai tanácsadást és ingyenes jogi segítségnyújtást kaphat.
 • Amennyiben emberkereskedelem áldozata, áldozatvédelmi központban is elszállásolhatják. A szálláslehetőséget általában 10 napra lehet igénybe venni, de a bíróság az eljárás lezárásáig meghosszabbíthatja ezt az időszakot. Amennyiben szükséges, a rendőrség a büntetőeljárás során fizikai védelmet is biztosíthat. Amennyiben Ön emberkereskedelem áldozata, a bírósági tárgyalás nem nyilvános.

Amennyiben úgy véli, hogy veszélyben van, értesítenie kell a rendőrt, az ügyészt vagy a bírót és minden rendelkezésre álló információt meg kell osztania.

A fenti intézkedéseket mind a nyomozási, mind a bírósági eljárási szakaszban igénybe lehet venni.

Ki nyújthat nekem védelmet?

A román rendőrség nyújt Önnek védelmet.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Amennyiben a büntetőeljárás lezárását követően Ön továbbra is veszélyben van, az igazságügyi szervek mérlegelik, hogy – amennyiben abba korábban nem lépett be – szükséges-e Önt felvenni a tanúvédelmi programba.

Az emberkereskedelem áldozatai számára a kockázatot a rendőrség erre specializált szervei mérik fel.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Igen, az ügyét vizsgálhatják. Bizonyos típusú bűncselekmények (családon belüli erőszak, erőszakos közösülés, szexuális zaklatás stb.) sértettjeit például kérésükre csak azonos nemű személy hallgatja meg.

A sértettet csak akkor kell másodszor is meghallgatni, ha erre a büntetőeljárásban a sértett további károktól való megvédése érdekében van szükség.

Annak érdekében, hogy megvédjék a sértettet az igazságügyi szervek által történő ismételt meghallgatással okozott károktól, a büntető eljárásjog előírja, hogy a bűncselekménnyel kapcsolatban panaszt bejelentő sértettet azonnal, amennyiben ez nem lehetséges, a panasz benyújtását követően indokolatlan késedelem nélkül meg kell hallgatni.

A sértett érdekeit szolgáló további intézkedés az elkövető szabadon engedésére vonatkozó tájékoztatás visszatartása, amennyiben az arról való értesítést a sértett kifejezetten nem kérte.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

Amennyiben Ön veszélyeztetett sértett, az áldozatvédelemre vonatkozó fenti pontban kifejtett védelmi intézkedésekben részesülhet.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Amennyiben Ön kizsákmányolás, erőszak, elhanyagolás vagy bántalmazás, illetve más bűncselekmény gyermekkorú áldozata, bármely személy – ideértve Önt is – bejelentheti a bűncselekményt a rendőrségen.

A kiskorúak minden esetben veszélyeztetett sértettnek minősülnek és a hatóságoknak tájékoztatnia kell Önt arról, hogy milyen védelmi intézkedéset vehet igénybe.

A kiskorúak a Gyermek jogainak védelméért és az örökbefogadásért felelős nemzeti hatóságtól is részesülhetnek segítségnyújtásban. Amennyiben Ön veszélynek van kitéve, kérhet olyan helyen való elhelyezésre jogosító intézkedést, ahol védelemben részesülhet (ilyen például egy másik családnál vagy meghatározott központban való elhelyezés).

Amennyiben Önnek meg kell jelennie a nyomozó hatóságok előtt és Ön 14 évesnél fiatalabb, szüleinek vagy gyámjának kell elkísérnie. Amennyiben szülei vagy gyámja részt vesznek a büntetőeljárásban vagy érdekeltek nyilatkozatának befolyásolásában, a meghallgatást egy rokona vagy a rendőr/ügyész/bíró által kijelölt más személy jelenlétében kell lefolytatni.

Emellett az igazságügyi szervek úgy dönthetnek, hogy a meghallgatáson Önt pszichológus segítheti. Ez iránti kérelmét az igazságügyi hatóságokhoz kell beterjesztenie.

A meghallgatást rögzíteni kell, és ha ez lehetetlen, azt írásban jegyzőkönyvbe kell foglalni.

Amennyiben erre lehetőség van, Önt ugyanaz a személy erre kialakított vagy ilyen célra átalakított teremben is meghallgathatja.

Egyes bűncselekmények tekintetében a nyomozás során a meghallgatásokat az áldozattal azonos nemű személynek kell lefolytatnia. Ezen túl Önt az Ön által választott személy elkísérheti.

Ön az eljárásban jogi képviselő részvételére jogosult. Amennyiben nem rendelkezik jogi tanácsadóval, a bíróság segít találni egyet. Amennyiben családja nem engedheti meg magának a tanácsadói szolgáltatások igénybevételét, Ön ingyenes jogi segítségnyújtásra jogosult.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

A a büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott szándékos emberölés, súlyosító körülmények között elkövetett emberölés, valamint a halált okozó szándékos bűncselekmények következtében elhunyt személyek házastársa, gyermeke vagy eltartottja ingyenes jogi segítségnyújtásra és az állam által nyújtott pénzügyi kártalanításra jogosult.

Az ingyenes jogi segítségnyújtás a fent említett bűncselekményeken túl egyéb bűncselekmények tekintetében is elérhető, amennyiben a sértett egy családtagra jutó havi jövedelme nem haladja meg az ingyenes jogi segítségnyújtásra irányuló kérelem benyújtásakor érvényes nemzeti bruttó minimálbért.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt – milyen jogok illetnek meg?

Lásd a fenti tájékoztatást.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

A közvetítés igénybe vételére csak a büntetőjogban meghatározott kisebb súlyú bűncselekmények esetén van lehetőség. Az eljárást kizárólag abban az esetben lehet alkalmazni, ha az abban való részvételhez mind Ön, mind az elkövető hozzájárul. A közvetítői eljárás során Önnek az elkövetővel együtt üléseken kell részt vennie, ahol egyeztetnek a békéltetés lehetséges formáiról. Az üléseket közvetítő folytatja le. Amennyiben az eljárás békéltetéssel zárul, Ön visszavonhatja az elkövetővel szemben tett bejelentését és az ügy lezárul. Ellenkező esetben, ha az eljárás nem járt sikerrel, a büntetőeljárás tovább folyik oly módon, mintha nem történt volna közvetítés.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

 • 2010. évi 135. törvény a büntető eljárásjogról, módosított és kiegészített változat (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • 2001. évi 678. törvény az emberkereskedelem megelőzéséről és az emberkereskedelemmel szembeni küzdelemről, módosított és kiegészített változat (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • 1216/2001. sz. kormányhatározat az emberkereskedelemmel szembeni küzdelemre irányuló nemzeti cselekvési terv elfogadásáról (Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • 2004. évi 211. törvény a bűncselekményeik áldozatait védő egyes intézkedésekről, módosított és kiegészített változat (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • 2007. október 10-i 1238. sz. kormányhatározat az emberkereskedelem áldozataira vonatkozó szakosított segítségnyújtó szolgáltatásokra irányuló különös nemzeti szabványok jóváhagyásáról (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • 2003. évi 217. törvény a családon belüli erőszak megelőzéséről és a családon belüli erőszakkal szembeni küzdelemről, módosított és kiegészített változat (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • 2004. évi 272. törvény a gyermekek jogainak előmozdításáról és védelméről, módosított és kiegészített változat (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • 2002. évi 682. törvény a tanúvédelemről, módosított és kiegészített változat (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • 2006. évi 192. törvény a közvetítésről és a közvetítői hivatásról, módosított és kiegészített változat (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Utolsó frissítés: 17/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Amennyiben bűncselekmény sértettjévé vált, azt szóban vagy írásban bejelentheti a rendőrségen (vagy az ügyésznek). Mást is megkérhet arra, hogy Ön helyett bejelentse a bűncselekményt, de ez esetben e személyt írásbeli meghatalmazással kell ellátnia. Az írásbeli, aláírással ellátott meghatalmazást csatolni kell az ügy irataihoz.

A házastársa, gyermeke vagy ügyvédje is bejelentheti a bűncselekményt Ön helyett. Amennyiben Ön családon belüli erőszak áldozata, a család bármely tagja bejelentheti a bűncselekményt a rendőrségen.

Emellett akkor is bejelentheti a bűncselekményt, ha Ön olyan sértett házastársa vagy gyermeke, aki a bűncselekmény következtében elhunyt.

Amennyiben szóban kívánja bejelenteni a bűncselekményt, be kell fáradnia a rendőrségre. A bejelentését rögzítő rendőr köteles a bejelentést jegyzőkönyvbe venni és azt Önnel aláíratni. Az írásbeli bejelentéseket szintén alá kell írni.

Bejelentésének tartalmaznia kell a nevét, foglalkozását, lakcímét és az események részletes leírását. Amennyiben ismeri az elkövetőt, meg kell adnia minden, rá vonatkozó információt, valamint az eseménnyel kapcsolatos minden bizonyítékot. A bűncselekmény nyomozása során további információval szolgálhat az ügyben.

Amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, a bejelentést olyan nyelven is megteheti, amelyet ért és a román igazságügyi hatóság lefordíttatja azt. Ebben az esetben kérheti, hogy minden Önnek megküldött idézést olyan nyelven állítsanak ki, amelyet ért.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Bejelentését követően a rendőrség továbbítja az ügyet az ügyészségnek, ahol az ügyet egyedi azonosítószámmal látják el.

A bűncselekmény bejelentését követően az erre irányuló írásbeli kérelem segítségével ellenőrizheti ügyének előrehaladását, amely kérelemben meg kell jelölnie egy román lakcímet, egy e-mail címet vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahová a hatóságok megküldhetik az információt.

Amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy eljárást indít, a bírósági eljárás során Ön jogosult az ügy irataiba a bíróságon betekinteni. Emellett felszólítják Önt, hogy a bíróságon jelenjen meg.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

Amennyiben Ön sértett fél, jogosult jogi segítségnyújtásra és képviselővel való eljárásra.

a) A büntetőeljárás során jogosult az Ön által választott és fizetett jogi tanácsadó segítségével való eljárásra. Amennyiben az elkövetőt elítélik, Ön jogosulttá válik az elkövetővel megfizettetni a jogi tanácsadás költségeit.

b) Amennyiben erre igényt tart, a büntetőeljárás során képviselővel járhat el, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy indokolt esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).

c) Egyes esetekben a büntetőeljárásban ingyenes jogi segítségnyújtást lehet igénybe venni:

 • amennyiben az ügyész vagy a bíró úgy véli, hogy Ön nem képes saját védelme ellátására és nem rendelkezik fizetett jogi tanácsadóval;
 • amennyiben Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel (házasságkötés vagy bírósági határozat alapján);
 • amennyiben Ön a következő bűncselekmények áldozata: szándékos emberölés és súlyosító körülmények között elkövetett emberölés, testi sértés, az áldozatnak testi sértést okozó szándékos bűncselekmény (a testi sértés fogalmát a büntető törvénykönyv határozza meg), erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat és kiskorúak szexuális megrontása;
 • amennyiben Ön szándékos emberölés, súlyosító körülmények között elkövetett emberölés vagy más szándékos bűncselekmény következtében elhunyt személy házastársa, gyermeke vagy más eltartottja;
 • kérelemre, amennyiben Ön a fent említettektől eltérő bűncselekmény áldozata és az Ön egy családtagra vetített havi jövedelme nem haladja meg a bruttó nemzeti minimálbért. Az ingyenes jogi segítségnyújtásra irányuló kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén Ön lakik.

Ilyen esetben csak akkor van lehetőség az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére, ha a bűncselekmény bekövetkeztétől számított 60 napon belül bejelenti a bűncselekményt a rendőrségen vagy az ügyészségen, vagy – amennyiben nem jelenti be a bűncselekményt – az Önt a bűncselekmény bejelentésében megakadályozó körülmények megszűnésétől számított 60 napon belül sor kerül erre.

Amennyiben ingyenes jogi segítségnyújtást kíván igénybe venni, kérelmet kell benyújtania az ügytől függően az ügyészségen vagy a bíróságon, ahol megteszik a szükséges további intézkedéseket. Az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére Ön a büntetőeljárás lezárásáig jogosult.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Jogosult a jogi költségeinek visszaigénylésére. A bíróság dönti el, hogy a költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.

Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (amennyiben polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Amennyiben az ügyész úgy határoz, hogy eljárás megindítása nélkül lezárja az ügyet, Ön e határozat kézhezvételétől számított 20 napon belül fellebbezhet azzal szemben. A fellebbezést a felettes ügyésznek kell címeznie.

Amennyiben a felettes ügyész elutasítja a fellebbezését, a felettes ügyész határozatával szemben az illetékes járásbíróság előzetes döntéshozatalért felelős bírájához fellebbezhet.

Részt vehetek a tárgyaláson?

A következő módokon vehet részt a büntetőeljárásban:

mint áldozat (sértett fél)

Amennyiben Önt bűncselekmény következtében kár éri, az eljárásban sértettként vehet részt és a lentiekben kifejtett eljárási jogok illetik meg.

mint tanú

Amennyiben nem kíván a büntetőeljárásban sértett félként részt venni, értesítenie kell az ügyben eljáró igazságügyi hatóságot, amely szükséges esetben ilyenkor is behívhatja Önt, hogy tanúként meghallgathassák. Amennyiben Önt tanúként beidézik, meg kell jelennie és mindent elő kell adnia, amit az eseményről tud.

mint magánfél

Amennyiben Ön a bűncselekménnyel okozott károkért kártérítést követel, polgári keresetet kell benyújtania, aminek következtében a büntetőeljárásban magánfélként vesz részt.

A bírósági tárgyalások általában nyilvánosak és az eljárásban betöltött szerepétől függetlenül részt vehet azokon. A bíróság azonban dönthet úgy, hogy zárt üléseket tart, amennyiben erre vonatkozó megfelelő indokok állnak fenn. Ebben az esetben kizárólag sértett félként és magánfélként vehet részt a tárgyaláson.

A tárgyalóteremben való jelenléte csak akkor kötelező, amikor Önt (pl. tanúként) meghallgatják.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

Amennyiben Ön bűncselekmény áldozatává vált, az igazságszolgáltatási rendszerben a következő szerepeket töltheti be:

Áldozat (sértett)

Amennyiben Önt bűncselekmény következtében kár éri, az eljárásban sértettként vehet részt és a lentiekben kifejtett eljárási jogok illetik meg.

Magánfél

Amennyiben Ön a bűncselekménnyel okozott károkért kártérítést követel, polgári keresetet nyújthat be, aminek következtében a büntetőeljárásban magánfélként vesz részt.

Tanú

Amennyiben nem kíván a büntetőeljárásban sértett félként részt venni, értesítenie kell az ügyben eljáró igazságügyi hatóságot, amely szükséges esetben ilyenkor is behívhatja Önt, hogy tanúként meghallgathassák. Ebben az esetben Önt beidézik meghallgatásra és felkérik, hogy részletesen adja elő az eseménnyel kapcsolatos ismereteit. A meghallgatáson való részvétele akkor kötelező, ha Önt e célból beidézik.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

Amennyiben sértett félként/magánfélként vesz részt az eljárásban, számos eljárási jog illeti meg:

A nyomozás során:

- jogosult a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésének követelésére. Ennek érdekében a büntetőeljárásban magánfélként kell részt vennie vagy külön polgári eljárást kell indítania. A nyomozás során bármikor úgy dönthet, hogy az ügyben magánfélként vesz részt.

Annak érdekében, hogy az eljárásban magánfélként vehessen részt, ezt a rendőrnek vagy az ügyésznek címzett szóbeli kérelemmel vagy az ügyben eljáró rendőrnek vagy ügyésznek címzett írásbeli kérelemmel kérheti. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen kártérítést követel, ennek okait, valamint az erre vonatkozó bizonyítékokat.

Az első tárgyalás során az ügyész vagy a rendőr értesíti Önt, hogy az eljárásban magánfélként is részt vehet.

- jogosult jogi költségeinek megtérítésére. A bíróság dönti el, hogy költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.

Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (amennyiben polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.

- jogosult az eljárás során tájékoztatást kapni a nyomozás állásáról és, amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy nem indít eljárást a bíróság előtt, megküldi e döntés másolatát. E célból Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyben eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez, és meg kell adnia egy román levelezési címet, e-mail vagy elektronikus levelezési címet, ahol fogadni tudja e tájékoztatást. Amennyiben az ügyész a bíróságon eljárást indít, Önt arra beidézik.

- amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, jogosult tolmács- vagy fordítási szolgáltatás igénybe vételére. Amennyiben nem beszél románul, a büntetőeljárás során ingyenesen tolmácsot biztosítanak Önnek.

- a büntetőeljárás során jogosult ügyvéd segítségének igénybevételére. Egyes esetekben (pl. ha az ügyész úgy véli, hogy Ön nem képes a saját védelme ellátására, vagy ha Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel, amennyiben Ön meghatározott bűncselekmények áldozata, amennyiben az Ön jövedelme meghatározott szint alatt van – lásd az előző kérdésre adott választ) jogosult ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére.

- a büntetőeljárás során jogosult képviselővel eljárni, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy indokolt esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).

- Ön vagy tanácsadója betekinthet az ügyiratokba. Az Ön ügyirataiba való betekintésre azonban különös szabályok vonatkoznak, amelyeket az ügyészségi hivatal nyilvántartása közöl.

- jogosult arra, hogy Önt az ügyben eljáró rendőr vagy ügyész beidézze meghallgatásra. A meghallgatás során kérheti, hogy – amennyiben rendelkezik ilyennel – a képviselője és egy olyan személy kísérhesse, akinek a meghallgatáson való jelenlétét Ön hasznosnak találja. Az igazságügyi hatóság kizárólag indokolt esetben utasíthatja el a kérelmét.

Amennyiben olyan bűncselekményt jelent be, amelyet Önnel szemben követtek el, az igazságügyi hatóság köteles Önt azonnal meghallgatni. Amennyiben ez nem lehetséges, Önt a bűncselekmény bejelentését követő leghamarabb meg kell hallgatni.

Amennyiben családon belüli erőszak, erőszakos közösülés, szexuális támadás egyéb fajtái, kiskorúak bántalmazása, zaklatás, szexuális zaklatás áldozata, illetve minden más olyan esetben, amelyben meg kell védeni a magánéletét, kérheti, hogy Önnel azonos nemű személy hallgassa meg Önt. Az igazságügyi hatóság kizárólag indokolt esetben utasíthatja el a kérelmét.

- jogosult bizonyítékok benyújtására és az ügy eldöntéséhez kapcsolódó egyéb igényérvényesítésre. Ezt a meghallgatása során vagy az ügyben eljáró igazságügyi hatósághoz benyújtott külön kérelemben teheti meg.

- amennyiben az elkövetőt előzetes letartóztatásba vették és szabadon engedték, jogosult a szabadon engedésre vonatkozó tájékoztatásra. Az első meghallgatása során tájékoztatják e jogról és megkérdezik, hogy kívánja-e, hogy az elkövető szabadon engedéséről tájékoztassák.

- jogosult az ügyében hozott intézkedésekkel szemben fellebbezni. Ha az intézkedést rendőr hozta, a fellebbezést az ügyben eljáró ügyésznek kell benyújtani, amennyiben az intézkedést az ügyben eljáró ügyész hozta, a felettes ügyésznek.

Amennyiben Ön fellebbez az ügyész büntetőeljárás megszüntetésére vonatkozó döntésével szemben és a fellebbezését elutasítják, e döntéssel szemben az előzetes döntéshozatalért felelős bíróhoz fellebbezhet.

A tárgyalás során:

- jogosult a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésének követelésére. Ennek érdekében a büntetőeljárásban magánfélként kell részt vennie vagy külön polgári eljárást kell indítania.

Amennyiben a nyomozásban magánfélként vett részt, e jogállását a tárgyalás során is fenntarthatja.

Amennyiben a nyomozásban nem vett részt magánfélként, erre a tárgyalás során, a bizonyítás felvételének megkezdése előtt is lehetősége van. Önt erről az első meghallgatásra való beidézéskor értesítik.

A magánfélként való részvételt kérheti a bíróság előtt szóban a tárgyaláson, illetve e célból írásbeli kérelmet is benyújthat. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen kártérítést követel, ennek okait, valamint az erre vonatkozó bizonyítékokat.

- jogosult a jogi költségei visszatérítésére. A bíróság dönti el, hogy a költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.

Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (amennyiben polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.

- amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, jogosult tolmács- vagy fordítószolgálat igénybe vételére. Amennyiben nem beszél románul, a büntetőeljárás során ingyenesen tolmácsot biztosítanak Önnek.

- a büntetőeljárás során jogosult ügyvéd segítségének igénybevételére. Egyes esetekben (pl. ha az ügyész úgy véli, hogy Ön nem képes a saját védelme ellátására, vagy ha Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel, amennyiben Ön meghatározott bűncselekmények áldozata, amennyiben az Ön jövedelme meghatározott szint alatt van – lásd a korábbi kérdésre adott választ), jogosult ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére.

- a büntetőeljárás során jogosult képviselővel eljárni, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy indokolt esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).

- Ön vagy tanácsadója betekinthet az ügyiratokba. Az Ön ügyirataiba való betekintésre azonban különös szabályok vonatkoznak, amelyeket a bíróság hivatala közöl.

- jogosult a bírósági eljárás során előadni álláspontját. A bíróság felszólítja, hogy jelenjen meg a tárgyaláson és ott Önnek a bűncselekménnyel kapcsolatos kérdéseket tesznek fel. Emellett felkérik Önt, hogy adjon elő mindent, amiről az eset kapcsán tudomása van.

- jogosult e személyek meghallgatása során kérdéseket intézni a terhelthez, a tanúkhoz és a szakértőkhöz.

- jogosult az ügyre vonatkozó büntetőjogi kérdésekre vonatkozó kifogással élni és megállapításokat tenni.

- jogosult bizonyítékok és az ügy eldöntéséhez kapcsolódó egyéb követelések benyújtására.

- amennyiben az elkövetőt előzetes letartóztatásba vették vagy büntetés letöltésére ítélték és szabadon engedték, jogosult a szabadon engedésre vonatkozó tájékoztatásra. Amennyiben a nyomozás során az első meghallgatáson, a jogai ismertetésekor nem kérelmezte, hogy értesítsék az elkövető szabadon engedéséről, ezt a tárgyaláson is megteheti a bíróság előtt szóban vagy írásban.

- amennyiben ítélethozatalra kerül sor, azt megküldik Önnek és azzal szemben fellebbezhet.

A büntetőeljárásban a sértett felet, a magánfelet és a tanút emellett számos, az igazságügyi hatóságok az ügyben az igazság kiderítésére és az elkövető felelősségre vonására irányuló igényéből eredő kötelezettség is terheli:

- a nyilatkozattételre való felszólítás esetén köteles megjelenni a rendőr, az ügyész vagy a bíró előtt.

- köteles mindent megosztani, amire vonatkozóan az esettel kapcsolatban tudomása van; felhívjuk figyelmét arra, hogy, amennyiben megtéveszti az igazságügyi hatóságokat, Önt hamis tanúzással vádolhatják és elítélhetik. A terhelt házastársaként vagy közeli hozzátartozójaként megtagadhatja a nyilatkozattételt. Emellett nem köteles válaszolni, ha a kérdés olyan szakmai titokra irányul, amelyet Önnek meg kell őriznie.

- köteles értesíteni az igazságügyi hatóságokat a lakcímében bekövetkező változásokról annak érdekében, hogy Önt beidézhessék és az eljárásra vonatkozó egyéb értesítéseket küldhessenek.

- köteles tisztességtudó magatartást tanúsítani és tiszteletben tartani a tárgyalás rendjét. Ellenkező esetben a bíróság felszólíthatja Önt a tárgyalóterem elhagyására.

Mind a nyomozás, mind a bírósági eljárás során jogosult védelmi intézkedések igénybevételére, ha az igazságügyi hatóságok úgy vélik, hogy Ön veszélynek lehet kitéve vagy, ha egyes olyan bűncselekmények áldozata, amelyek hatással lehetnek a magánéletére vagy méltóságára.

Különösen fontos, hogy tisztában legyen azzal, hogy amennyiben az igazságügyi szervek úgy vélik, hogy Ön a megosztott információk vagy egyéb okok következtében veszélynek van kitéve, illetve sérülhet a magánélete vagy a méltósága, e szervek saját hatáskörben vagy az Ön kérelmére meghozhatnak bizonyos, az Ön védelmét szolgáló intézkedéseket, amilyen például:

 • az Ön lakóhelyének vagy ideiglenes lakóhelyének megfigyelése vagy őrzése;
 • az utazások során Önnek és családtagjainak kísérő vagy védelem nyújtása;
 • a személyazonossági adatainak védelme;
 • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják;
 • az Ön meghallgatásának zárt ülésen való megtartása;

Amennyiben a bírósági eljárás során az Ön védelme érdekében szükséges, a bíró elrendelheti zárt ülés tartását. Ön is kérheti a bírót, hogy tartson zárt tárgyalást.

Ezen túl a bírósági eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

Amennyiben Ön tanú, emellett további tanúvédelmi intézkedések igénybevételére is jogosult. Amennyiben úgy véli, hogy veszélynek van kitéve, értesítenie kell a rendőrt, az ügyészt vagy a bírót és minden rendelkezésre álló információt meg kell osztania.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Igen. Amennyiben úgy dönt, hogy részt vesz a tárgyaláson, mind az ügyész/rendőr, mind a bíró meghallgathatják Önt, mint sértett felet/magánfelet.

Az ügyész vagy a rendőr felszólítja, hogy a meghallgatása érdekében jelenjen meg az ügyészségen/rendőrségen és a tárgyalás során az eljárás során való meghallgatása céljából szólítani fogják.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

A nyomozás során tájékozódhat az ügy állásáról és megküldik Önnek az ügyész eljárás bíróság elé utalására vonatkozó határozatának másolatát. E célból Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyében eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez és meg kell adnia egy román címet, e-mail vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahol fogadni tudja e tájékoztatást.

A tárgyalás során Önt beidézik az első meghallgatásra és értesítik, hogy az eljárásban magánfélként is részt vehet. A további meghallgatásokra nem idézik be. A bírósági tárgyalásokon való megjelenés, illetve az iratokba való betekintés segítségével Ön tájékozódhat az ügy állásáról és a következő tárgyalási dátumokról. Idézést kap azonban abban az esetben, ha Önt meg kell hallgatni.

Az ítélet meghozatalát követően megküldik Önnek annak másolatát.

Amennyiben nem ért románul, az ítéletről szóló jegyzőkönyvet (a bíróság ítéletére vonatkozó, részletes indokolás nélküli jelentést) olyan nyelven küldik meg Önnek, amelyet ért. Az indokolást románul bocsájtják rendelkezésére, Ön pedig a rendelkezésre álló tolmács szolgálathoz fordulhat annak lefordítása érdekében.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Igen, Ön vagy tanácsadója betekinthet az iratokba. Ennek érdekében fel kell keresnie az ügyészség hivatalát vagy azt a bíróságot, ahol az iratai megtalálhatóak és erre irányuló kérelmet kell benyújtania.

Az Ön ügyirataiba való betekintésre azonban különös szabályok vonatkoznak, amelyeket a hivatal közöl.

Jogosult a tanúvédelmi programba való felvételre vonatkozó feltételekről és az erre irányadó eljárásról szóló tájékoztatásra.

Utolsó frissítés: 17/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

A tárgyalás bírósági határozattal (ítélet) ér véget, amely a következőket tartalmazhatja: a terhelt elítélése vagy felmentése, az ítélethozatalról való lemondás vagy annak elhalasztása, illetve a büntetőeljárás megszüntetése. A határozat nyilvános bírósági tárgyaláson kerül kihirdetésre. Amennyiben Ön sértettként vagy magánfélként részt vett a tárgyaláson, postai úton megkapja a bírósági határozat másolatát.

Ha nem elégedett a határozattal, fellebbezhet ellene. Csak akkor fellebbezhet, ha az eljárásban sértettként vagy magánfélként részt vett.

Tanúként is fellebbezhet, de kizárólag a jogi költségek megtérítése és azon kártérítés tekintetében, amelyekre jogosult.

Amennyiben Ön sértett vagy magánfél, a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidő a határozat kézhezvételétől számított 10 nap.

Amennyiben tanúként járt el, a jogi költségekre és kártérítésre vonatkozó határozat meghozatalát követően azonnal, de legkésőbb az ügyet lezáró határozattól vagy a jogi költségekre és kártérítésre vonatkozó határozat kézbesítésétől számított 10 napon belül fellebbezhet.

A fellebbezést írásban, aláírással ellátva kell benyújtani. A fellebbezést annál a bíróságnál kell benyújtani, amelyik bíróság határozatával szemben fellebbezni kíván.

A fellebbezés beérkezését követően a bíróság továbbítja azt az eldöntése tekintetében hatáskörrel rendelkező felsőbb fokú bíróságnak. A bírósági határozat másolata tartalmazza az arra vonatkozó információkat, hogy mikor és hol nyújthatja be fellebbezését.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Az ítélet azt követően emelkedik jogerőre, hogy kimerítették a fellebbezési lehetőségeket. Az ítélet jogerőre emelkedését követően az Ön eljárásbeli szerepe véget ér. Amennyiben az eljárás során bekerült a különös tanúvédelmi programba, továbbra is részt vehet abban egészen addig, míg a bíróság úgy határoz, hogy Ön többé már nincs veszélyben.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Kísérő intézkedésként maximum 3 hónapig pszichológiai tanácsadást is igénybe vehet. A 18 év alatti sértettek maximum 6 hónapig jogosultak ingyenes pszichológiai tanácsadásra.

A tanúvédelmi program keretében megvalósuló védelem szintén fenntartható a tárgyalást követően is. E védelem időtartamát a bíróság határozza meg.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Amennyiben az elkövetőt elítélik, Ön a következő típusú információkhoz való hozzáférésre jogosult: a büntetés típusa és időtartama (az ítéletet nyilvános ülésen hirdetik ki és később megküldik Önnek), a szökésre és bármilyen feltétellel való szabadon engedésre vonatkozó információ, feltéve, hogy Ön kérte ezen információ megismerését.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Igen, amennyiben az igazságügyi hatóságok érdeklődésekor kérte, értesítik Önt az elkövető börtönből való szökéséről vagy szabadon engedéséről. Lásd a fenti választ.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Az (elkövetőt elítélő vagy felmentő, a büntetés-végrehajtásról lemondó vagy azt elhalasztó, valamint a büntetőeljárást megszüntető) bírósági határozat jogerőre emelkedését követően Önnek megszűnik a büntetőeljárásban betöltött szerepe.

Ön nem vesz részt az elkövető szabadságra bocsátására vagy feltételes szabadságra bocsátására irányuló eljárásban.

Utolsó frissítés: 17/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

4 - Kártérítés

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Az elkövetőtől a büntetőeljárásban magánfélként való részvétellel követelhet kártérítést. Ezt a bizonyításfelvétel kezdetét megelőzően kell kezdeményeznie. Az igazságügyi hatóságoknak tájékoztatni kell Önt e jogáról. A büntetőeljárásban polgári jogi igényt szóban vagy írásban terjeszthet elő. Meg kell azonban határoznia az állítólagos károkat, az indokokat és a követelését alátámasztó bizonyítékokat.

Ezt az igényét az ügyészségen vagy annál a bíróságnál nyújthatja be, amelyik az ügyet érdemben eldönti.

A bírósági ítélet tartalmazni fogja a bíróság által az elkövetővel kapcsolatban meghatározott károkat is.

Kártérítés érdekében akkor is előterjeszthet kereset a polgári bíróságon, ha a büntetőeljárásban nem jár el magánfélként.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

Az elkövetőt kártérítés fizetésére kötelező ítélet esetén az elkövető az Ön további intézkedései nélkül köteles ennek teljesítésére. Amennyiben az elkövető ezt nem teljesíti, Ön kérheti az ítélet végrehajtását.

Ennek érdekében az Önnek kártérítést megítélő ítéletet be kell nyújtania a bírósági végrehajtónak. A bírósági végrehajtó folytatja le a bírósági határozat végrehajtását, és tájékoztatja a soron következő tennivalókról.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Bizonyos feltételek mellett az állam fizethet Önnek kártérítést.

Amennyiben az elkövető fizetésképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az állam fizethet Önnek kártérítést, ha pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet nyújt be. A kérelmet egy éven belül kell benyújtani. A határidő kezdete az igazságügyi hatóságok által elrendelt megoldástól függ.

Amennyiben az elkövető ismeretlen, a bűncselekmény elkövetésétől számított 3 éven belül kell a pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet benyújtania, kivéve, ha biztosító teljes mértékben kártalanította.

A pénzügyi hozzájárulás előlegére irányuló kérelmet terjeszthet be. Ennek érdekében először a fentiekben említett pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet kell benyújtania. Az előleget a pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelemben vagy azt követően 30 napon belül lehet kérelmezni. Akkor jogosult az előlegre, ha pénzügyi helyzete bizonytalan.

Amennyiben elutasítják a kártérítésre/kártalanításra vonatkozó kérelmét, vissza kell fizetnie az előlegként kifizetett összeget. A pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén Ön lakik.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

Igen. Lásd a fenti választ.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Kártérítés érdekében előterjeszthet külön kereset a polgári bíróságon, ha a büntetőbíróság a polgári igénye tekintetében nem Önnek kedvező ítéletet hoz.

Amennyiben a büntetőbíróság úgy ítéli meg, hogy nem történt jogsértés vagy azt nem az a személy követte el, akivel szemben a panaszát benyújtotta, sem a büntetőbíróság előtt, sem polgári eljárásban nem jogosult kártérítésre/kártalanításra, mivel a büntetőbíróság ítélete a polgári bíróság előtt a res judicata erejével bír.

Amennyiben nem jár el magánfélként a büntetőeljárásban, a büntető tárgyalás során vagy azt követően az általános elévülési szabályok szerint nyújthat be keresetet a polgári bíróságon.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Igen, bizonyos feltételek mellett. Kérelmet terjeszthet be a pénzügyi hozzájárulás előlege tekintetében. Lásd az előlegre vonatkozó kérdésre adott választ.

Utolsó frissítés: 17/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata román nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Bűncselekmény áldozata vagyok, kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

Attól függően, hogy melyik áldozatcsoportba tartozik, számos intézményhez fordulhat:

A Férfiak és nők közötti esélyegyenlőségért felelős Nemzeti Iroda (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați – ANES)

Ezen intézmény többféle szolgáltatást nyújt, például:

 • a családon belüli erőszak áldozatainak fenntartott ingyenes és anonim telefonszám – 24/7 segélyhívó központ - 0800 500 333
 • speciális szociális szolgáltatások a családon belüli erőszak áldozataira vonatkozó sürgősségi befogadóközpontokban
 • a családon belüli erőszak áldozatainak nyújtott tanácsadás, tájékoztatás és iránymutatás

Elérhetőség:

Cím: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1st District, Bucharest

Telefon: +4 021 313 0059

E-mail: A link új ablakot nyit megsecretariat@anes.gov.ro

A link új ablakot nyit meghttp://anes.gov.ro/

A link új ablakot nyit meghttp://anes.gov.ro/harta/

A link új ablakot nyit meghttp://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

A Belügyminisztériumon (Ministerul Afacerilor Interne ) belül működő Emberkereskedelemmel szembeni fellépésért felelős Nemzeti Iroda (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP)

A fellebbviteli bíróságok hálózata 15 regionális központot fog össze. Mindegyik központ egy-egy fellebbviteli bírósághoz tartozik.

Ezen intézmények többféle szolgáltatást nyújtanak, például:

 • az állampolgárok rendelkezésére álló segélyvonalak, amelyeket éjjel-nappal igénybe lehet venni az emberkereskedelem potenciális eseteire vonatkozó információszerzésre és ezen esetek bejelentésére: Segélyvonal 0.800.800.678 (ingyenesen hívható belföldi telefonszám) vagy +4.021.313.3100 (külföldről hívható telefonszám), elérhető: hétfőtől péntekig, 08:00-16:00 között
 • az illetékes hatóságok értesítése az emberkereskedelem potenciális eseteiről
 • az áldozatoknak a 15 regionális központon keresztül nyújtott segítség

Elérhetőség:

Cím: 20 Ion Câmpineanu St., 5th floor, 1st District, Bucharest,

Telefon: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: A link új ablakot nyit meganitp@mai.gov.ro

A link új ablakot nyit meghttp://anitp.mai.gov.ro/

A Munkaügyi és társadalmi igazságossággal foglalkozó Minisztériumon (Ministerul Muncii și Justiției Sociale) belül működő Nemzeti Foglalkoztatási Hivatal (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM)

Az ügynökség a helyi szervezetein keresztül szakmai álláslehetőségeket és képzéseket nyújt az álláskeresőknek – ideértve a bűncselekmények, különösen az emberkereskedelem áldozatait.

Elérhetőség:

20-22 Avalanșei St., 4th District, Bucharest, 040305,

E-mail: A link új ablakot nyit meganofm@anofm.ro

Honlap: A link új ablakot nyit meghttps://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Az Igazságügyi Minisztérium (Ministerul Justiției) Nemzeti Pártfogó felügyeleti Igazgatósága (Direcția Națională de Probațiune – DNP)

A DNP felügyelete alatt 42 pártfogó felügyeleti intézmény működik. Rendszerint közintézmények (bíróságok, megyei önkormányzatok, megyei számvevőszékek stb.) épületében találhatók.

A következő típusú szolgáltatásokat nyújtják:

 • ingyenes pszichológiai tanácsadás a szándékos emberölés kísérlete és súlyosító körülmények között elkövetett emberölés kísérlete, a családon belüli erőszak, az áldozatnak testi sértést okozó szándékos bűncselekmény, erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat és kiskorúak szexuális megrontása, a kiskorúak bántalmazása, a veszélyeztetett személyekre irányuló emberkereskedelem és e személyek kizsákmányolása és e bűncselekmények kísérlete áldozatai számára.
 • egyéb fajta segítség: álláskereséshez, kurzusok vagy szakmai képzések elvégzéséhez nyújtott segítség, segítség a nem kormányzati szervekkel, a szociális munkaért és védelemért felelős igazgatóságokkal (DGASP-k) való kapcsolatfelvételhez az egyéb áldozatsegítő szolgálatok igénybevétele érdekében, stb.

Elérhetőség:

Bucharest, 17 Apolodor St., 5th District

Telefon: 0372.041.293

A link új ablakot nyit megdp@just.ro

A link új ablakot nyit meghttp://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

A Román Rendőrség Főfelügyelősége (Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR)

Az IGPR csak a határmenti megyékben rendelkezik területi szervekkel és az ANITP kérelmére segítséget nyújthat az áldozatoknak a büntetőeljárás egyes szakaszaiban való részvételben.

A rendőrség tájékoztatja Önt a sértettként Önt megillető jogokról.

Emellett az IGPR egyes különös szervezeti egységei fizikai védelmet is nyújthatnak az eljárás során.

A Munkaügyi és társadalmi igazságossággal foglalkozó Minisztériumon belül működő Gyermekvédelemért és örökbefogadásért felelős Nemzeti Ügynökség (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA)

Az ANPDCA felelős a gyermek jogainak védelmére irányuló nemzeti stratégiák végrehajtásának összehangolásáért és e területen a megfelelő módszertani koordinációért. A gyermekvédelmi rendszer decentralizált, mivel a szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságok (DGASPC) a megyei önkormányzatoknak vagy a bukaresti önkormányzati körzetek helyi tanácsának nyújtják be jelentéseiket.

DGASPC-k különböző szolgáltatásokat nyújtanak: a gyermekekkel szemben elkövetett erőszakkal kapcsolatos ügyek értékelése és szolgáltatások tervszerű nyújtása/elősegítése, a fogyatékkal élő gyermekek átfogó értékelése, egyéb fogyatékkal élő személyek átfogó értékelése, szociális elsősegély, szociális telefonos vonal, a családon belüli erőszak és az emberkereskedelem megelőzését szolgáló szociális szolgáltatások, különböző intézményekben megvalósuló különös szociális szolgáltatások.

Elérhetőség: A link új ablakot nyit meghttp://www.copii.ro/?lang=en

Nem kormányzati szervezetek (NGO-k)

Az emberkereskedelem területén:

A családon belüli erőszak megelőzése és korlátozása területén, a következőkre való kattintással:

A gyermek jogainak védelme területén:

Mentsük meg a gyermekeket (Salvați copiii)

Cím: 3 Intr. Ștefan Furtună, 1st District, 010899, Bucharest, Románia

Telefon: +40 21 316 61 76

A link új ablakot nyit meghttps://www.salvaticopiii.ro/;

Társadalmi Alternatívák (Alternative Sociale)

24 Șoseaua Nicolina, Building 949, ground floor, Iași, 700722

Telefon: +40 332 407 178

A link új ablakot nyit meghttp://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Áldozatsegítő forróvonal

A bűncselekmény következtében sérülést szenvedett sértettek emellett a rendőrséget is megkereshetik az egységes nemzeti segélyhívószám hívásával – 112.

a családon belüli erőszak áldozatainak fenntartott ingyenes és anonim telefonszám – 24/7 segélyhívó központ - 0800 500 333

Az Emberkereskedelemmel szembeni fellépésért felelős Nemzeti Iroda Telverde telefonszáma: 0800 800 678 – ingyenesen hívható belföldi telefonszám, és 0040213133100 – külföldről hívható telefonszám. Elérhető: hétfőtől péntekig, 08:00–16:00 között

Gyermekvédelmi segélyhívószám: 116111. Ingyenes telefonszám. Elérhető: hétfőtől vasárnapig: 8:00–24:00.

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

A román jog szerint az emberkereskedelem áldozatai ingyenes védelemre és segítségnyújtásra jogosultak.

Férfiak és nők közötti esélyegyenlőségért felelős Nemzeti Iroda által a családon belüli erőszak áldozatainak nyújtott segítség ingyenes.

Az áldozatoknak a Nemzeti Pártfogó Felügyeleti Igazgatóság által nyújtott szolgáltatások ingyenesek.

Az erőszak gyermekkorú áldozatinak nyújtott szolgáltatások ingyenesek.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

Lásd a fenti válaszokat.

A gyermekkorú áldozatok a szolgáltatások minden típusára (orvosi ellátás, pszichológiai szolgáltatások stb.) jogosultak.

Utolsó frissítés: 17/10/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.