Victims' rights - by country

Észak-Írország

Tartalomszolgáltató:
Észak-Írország

If you have been a victim of crime, the law confers certain individual rights to you, before, during and after court proceedings (trial). You can also benefit from various forms of assistance and may be able to claim compensation for the damages caused by the crime.

Criminal proceedings in Northern Ireland start with investigation, where the police gather evidence. Once the police have completed their investigation, the case is passed to the prosecution service. The public prosecutor examines whether or not there is enough evidence against the suspect for a reasonable prospect of conviction and whether it is in the public interest to prosecute him or her. If the prosecutor decides that a prosecution should not go ahead, the case will be closed. Otherwise the prosecutor will prepare the case for hearing, and prosecute the case in court. In either situation you will be notified of the prosecution decision and, if the case is going to court, you will be contacted about the date of the hearing.

Cases for less serious offences are heard at the magistrates’ courts. Cases for more serious crimes (like rape or robbery) are heard at the Crown Court by a judge and a jury. The jury is composed of 12 people selected at random from the electoral register who listen to the evidence presented during the trial and decide if the defendant is guilty of the crime. The judge decides on matters of law during the trial, such as whether the presentation of certain evidence is allowed. At the end of the trial if the jury finds the defendant guilty the judge decides the sentence for the crime according to the law.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 14/03/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

Jogosult arra vonatkozó írásbeli tájékoztatásra, hogy mire számíthat a büntető igazságszolgáltatási rendszertől, ilyen például a „bűncselekmények sértettjeinek szóló információs tájékoztató füzet” vagy annak a honlapnak az elérhetősége, amely a releváns információkat tartalmazza.

A bűncselekmény típusától, az Ön személyes körülményeitől, valamint azok nyomozati vagy büntetőeljárási szakaszban való relevanciájától függően a következő információknak rendelkezésre kell állnia az Ön számára a rendőrséggel való első kapcsolatfelvételtől kezdve:

 • hol és hogyan juthat tanácsadáshoz vagy támogatáshoz, ideértve az orvosi támogatást, a szakértői (például pszichológiai) támogatást és alternatív szállást;
 • mit kell tennie, hogy bejelentse a bűncselekményt és kivel veheti fel a kapcsolatot, ha az ügyre vonatkozó kérdései vannak;
 • hogyan juthat kártérítéshez;
 • az arra vonatkozó megoldások, ha a sértett nincs jelen Észak-Írország területén;
 • a tolmács- és fordítószolgálatok elérhetősége;
 • hogyan nyújthat be panaszt a szolgálatokkal szemben;
 • a helyreállító igazságszolgáltatás rendelkezésre állása;
 • hogyan téríttetheti meg a büntetőeljárás tanújaként felmerült költségeit.

Ön bármikor jogosult az áldozatsegítő szolgáltatásokra, akár bejelentette a bűncselekményt, akár nem, továbbá a nyomozást és a vádemelést követően is.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben a bűncselekményt Észak-Írország területén követték el, vagy a szolgáltatások olyan büntetőeljárásra vonatkoznak, amely Észak-Írország területén folyik, jogosult a Sértetti Chartában szereplő szolgáltatások igénybevételére. [1]

[1] A kártérítési szolgálat általi kártérítésre vonatkozó jogosultság függhet a lakóhelyétől vagy állampolgárságától, kivéve, ha Ön egyértelműen emberkereskedelem áldozata, menedékjogot kapott, humanitárius célból megengedett a tartózkodása vagy ideiglenes tartózkodásra jogosító engedéllyel rendelkezik.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A rendőrségnek a következőket kell biztosítania Önnek:

 • írásbeli igazolás arról, hogy bejelentett egy bűncselekményt, amely tartalmazza a bűncselekmény alapvető részleteinek leírását. Az írásbeli igazolás lehet levél, elektronikus értesítés, például e-mail vagy SMS, illetve kézzel írt dokumentum. Lemondhat az ilyen fajta igazoláshoz való jogosultságáról. Amennyiben a rendőrség úgy véli, hogy az írásbeli igazolás megküldése Önt kockázatnak tenné ki (például családon belüli erőszak esetén), megegyezhetnek Önnel abban, hogy nem küldenek ilyent;
 • annak egyértelmű bemutatása, hogy mire számíthat a büntető igazságszolgáltatási rendszertől, amikor bejelent egy bűncselekményt vagy a nyomozás során Önnel mint áldozattal felveszik a kapcsolatot;
 • annak értékelése, hogy Ön kíván-e támogatásban részesülni, és amennyiben igen, milyen fajta segítségre vagy támogatásra lehet szüksége. Ez segíti annak azonosítását, hogy Ön abba a három sértetti csoportba tartozik-e, amelyek további támogatásra szorulhatnak és annak megállapítását, hogy szüksége van-e és milyen mértékben különös intézkedésekre. Az áldozatsegítő szolgálatok a rendőrség nevében részletesebb értékelést is végezhetnek;
 • az arra vonatkozó írásbeli tájékoztatást, hogy mire számíthat a büntető igazságszolgáltatási rendszertől, például a „bűncselekmények sértettjeinek szóló információs tájékoztató füzet” vagy annak a honlapnak az elérhetőségét, amely ezen információkat tartalmazza, a lehető leghamarabb, de legkésőbb a bűncselekmény bejelentésétől vagy a nyomozás során a sértetti megkereséstől számított 5 munkanapon belül;
 • arra vonatkozó tájékoztatás, hogy a rendőrséggel való egyeztetést követően milyen gyakorisággal kap majd az ügy állására vonatkozó információt;
 • a bűncselekményre vonatkozó nyomozás megtagadásáról szóló határozat indoklása késedelem nélkül;
 • tanácsadás abban az esetben, ha a nyomozás lezárására úgy került sor, hogy egy személyt sem vádoltak meg és ennek indoklásának magyarázata.

Jogosult arra, hogy a rendőrség tájékoztassa az áldozatsegítő szolgálatokra vonatkozó információkról, ideértve e szolgálatok elérhetőségeit annak érdekében, hogy azok támogatását bármikor igénybe vehesse.

Jogosult arra, hogy a rendőrség indokolatlan késedelem nélkül tájékoztassa a következőkről és azok indokairól:

 • a gyanúsított letartóztatása;
 • a gyanúsítottat kihallgatják;
 • a gyanúsítottat vádemelés nélkül szabadon engedik;
 • a gyanúsított rendőrségi óvadék ellenében való szabadlábra helyezése, vagy ha a rendőrségi óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés feltételeit megváltoztatják vagy eltörlik.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Amennyiben nem érti vagy nem beszéli az angol nyelvet, jogosult olyan nyelvre való tolmácsolást kérni, amelyet ért:

 • a bűncselekmény bejelentése során [1]
 • a rendőrség általi kihallgatása során; valamint
 • a tanúként történő vallomástétel során.

Amennyiben nem érti vagy nem beszéli az angol nyelvet, jogosult a következő információk olyan nyelvre való fordítását kérni, amelyet ért:

 • a bejelentett bűncselekményre vonatkozó írásbeli igazolás;
 • amennyiben alapvető fontosságú a kihallgatása vagy a bírósági tárgyalás során, hogy betekintsen egy rendelkezésére bocsátott konkrét dokumentumba, a dokumentum releváns részeinek másolata;
 • az Önt a tárgyalás időpontjáról és helyéről tájékoztató dokumentum; valamint
 • amennyiben e kódex arra feljogosítja, a büntetőeljárás kimenetele és – amennyiben lehetséges – a határozat legalább rövid indoklása.

[1] Jogosult a bűncselekményt olyan nyelven bejelenteni, amelyet ért, vagy, amennyiben nem beszél angolul, jogosult a szükséges nyelvi segítség igénybevételére.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

A sértettekre vonatkozó kódexben szereplő szolgálatoknak egyszerű és közérthető nyelven kell tájékoztatást nyújtani, valamint meg kell tenniük a megfelelő intézkedéseket (pl. EasyRead, Braille vagy regisztrált közvetítő alkalmazásával) annak érdekében, hogy Ön mindent megértsen és Önt megértsék. A megfelelő intézkedések mérlegelése során a szolgáltatóknak figyelembe kell venniük minden releváns személyes jellemzőt, amely befolyásolhatja az Ön megértését.

Számos egyszerű nyelvezetű, különböző formátumú információs tájékoztató füzet áll rendelkezésre.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

A Sértetti Charta 76. cikke szerint a sértettek attól függetlenül jogosultak az áldozatsegítő szolgálatok igénybevételére, hogy bejelentették-e a bűncselekményt a rendőrségen. A chartában az Észak-ír Áldozatsegítő Szolgálat, valamint a Gyermekekkel szembeni kegyetlenség megelőzésére irányuló nemzeti szolgálat fiatalkorú tanúkra vonatkozó szolgálata szerepelnek. A Gyermekekkel szembeni kegyetlenség megelőzésére irányuló nemzeti szolgálat tekintetében a jogosultságok csak akkor gyakorolhatók, ha a gyermek vagy kiskorú a bíróság előtt vallomást tesz. A Gyermekekkel szembeni kegyetlenség megelőzésére irányuló nemzeti szolgálat más támogató szolgáltatásai – például a gyermekvédelmi vonal szolgáltatás – a Charta hatályán kívül is elérhetőek.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

A rendőrség felvilágosítja Önt arról, hogy az adatait a bűncselekmény bejelentését követően eljuttatják az áldozatsegítő szolgálatokhoz. Kérheti a rendőrségtől, hogy ne adják át az adatait az áldozatsegítő szolgálatoknak.

Hogyan védik a magánéletemet?

Amennyiben a szolgáltatóknak a Sértetti Charta szerint információt kell megosztaniuk, azt hatékonyan és az adatvédelemről szóló 1998. évi törvénynek, valamint egyéb releváns jogszabályoknak megfelelően kell megtenniük.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Nem – a folyamat bármely szakaszában jogosult az áldozatsegítő szolgálatokhoz való hozzáférésre, függetlenül attól, hogy bejelentett-e bűncselekményt, illetve a nyomozás és az eljárás lezárulását követően.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Amennyiben a sértett a bűncselekmény nyomozásáért felelős szolgálatnál jelenti be a bűncselekményt, a szolgálat köteles biztosítani, hogy a sértett egyéni értékelését elvégezzék annak érdekében, hogy a különös védelmi szükségleteket azonosíthassák és megállapíthassák, hogy a sértett milyen mértékig részesülhet különös védelmi intézkedésekben, a kihallgatása során különös intézkedésekben vagy a vallomástétel során különös intézkedésekben.

Az értékelés jellege a körülményektől függ, ideértve a bűncselekmény súlyosságát és a sértett által elszenvedett nyilvánvaló károk mértékét. Az értékelés során figyelembe kell venni a sértett személyes jellemzőit, véleményét, valamint a bűncselekmény jellegét és körülményeit.

Amennyiben az egyéni értékelés eredményeképp a szolgálat megállapította, hogy a sértettnek különös védelemre van szüksége és a kihallgatása során különös védelmi intézkedésekre szorul, a bűncselekmény nyomozásáért felelős szolgálatnak emellett – működési és gyakorlati korlátok között – biztosítania kell, hogy rendelkezésre állnak a következők:

 • amennyiben lehetséges, annak biztosítása, hogy ugyanaz a személy folytassa le a sértett mindegyik kihallgatását, kivéve, ha ez befolyásolná a nyomozás megfelelő elvégzését;
 • a kihallgatásra – szükség esetén – az erre a célra kialakított vagy átalakított helyiségekben kerül sor;
 • a kihallgatásra erre vonatkozó képesítéssel rendelkező szakértő által vagy segítségével kerül sor; valamint
 • szexuális erőszak, nemi alapú erőszak vagy családon belüli erőszak esetén az áldozatoknak lehetőségük van arra, hogy a kihallgatásukat azonos nemű személy folytassa le. Az ilyen kérelmeket – amennyiben lehetséges – engedélyezni kell, kivéve, ha ez valószínűleg befolyásolná a nyomozás megfelelő lefolytatását.

Abban a valószínűtlen helyzetben, ha a gyanúsított megszökik az őrizetből, a rendőrség a szökés tudomására jutását vagy a börtön erre vonatkozó tájékoztatását követően – amennyiben lehetséges – értesíti Önt a szökésről és a meghozható védelmi intézkedésekről, ha megállapításra kerül, hogy a gyanúsított jelentős veszélyt jelent Önre nézve.

Ki nyújthat nekem védelmet?

Amennyiben a sértett a bűncselekmény nyomozásáért felelős szolgálatnál jelenti be a bűncselekményt, a szolgálat köteles biztosítani, hogy a sértett egyéni értékelését elvégezzék annak érdekében, hogy a különös védelmi szükségleteket azonosíthassák. A legtöbb esetben ezt a rendőrség végzi el.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Minden bűncselekmény sértettje jogosult arra, hogy a rendőrség a tekintetében elvégezze az arra vonatkozó értékelést, hogy milyen szükségletei vagy támogatási igényei vannak, ideértve azt is, hogy részesülhetnek-e és milyen mértékben különös intézkedésekben. Az értékelés hossza és tartalma a bűncselekmény súlyosságától és az Ön egyéni szükségleteitől függ. Az értékelés során figyelembe veszik az Ön személyes jellemzőit, a bűncselekmény jellegét és körülményeit, valamint az Ön véleményét. Minél több információt oszt meg az értékelés során, annál inkább az Ön személyes igényeire szabható a támogatás szintje.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Minden bűncselekmény sértettje jogosult arra, hogy a rendőrség a tekintetében elvégezze az arra vonatkozó értékelést, hogy milyen szükségletei vagy támogatási igényei vannak, ideértve azt is, hogy részesülhetnek-e és milyen mértékben különös intézkedésekben. Az értékelés hossza és tartalma a bűncselekmény súlyosságától és az Ön egyéni szükségleteitől függ. Az értékelés során figyelembe veszik az Ön személyes jellemzőit, a bűncselekmény jellegét és körülményeit, valamint az Ön véleményét. Minél több információt oszt meg az értékelés során, annál inkább az Ön személyes igényeire szabható a támogatás szintje.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

A Sértetti Charta szerint veszélyeztetett sértettként megerősített jogosultságokkal rendelkezik [1], amennyiben a vallomásának minősége befolyásolásra kerülhet azért, mert Ön a következőktől szenved:

 • mentális egészségügyi problémák;
 • tanulási vagy kommunikációs nehézségek;
 • neurológiai rendellenességek; vagy
 • testi fogyatékosság.

[1] Ez az (észak-írországi) büntetőjogi bizonyítékokról szóló 1999. évi rendelet 4. cikkén alapszik, amely feljogosítja a bíróságokat, hogy eldöntsék, hogy a tanúknak milyen feltételeknek kell megfelelniük a különös intézkedésekre való jogosultság érdekében.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

A Sértetti Charta szerint veszélyeztetett sértettként megerősített jogosultságokkal rendelkezik [1], amennyiben a bűncselekmény elkövetésekor 18 évesnél fiatalabb. Ehhez hozzátartozik a különös intézkedésekre való jogosultság, amennyiben a bíróságon vallomást tesz.

[1] Ez az (észak-írországi) büntetőjogi bizonyítékokról szóló 1999. évi rendelet 4. cikkén alapszik, amely feljogosítja a bíróságokat, hogy eldöntsék, hogy a tanúknak milyen feltételeknek kell megfelelniük a különös intézkedésekre való jogosultság érdekében.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

Az elhunyt személy közeli hozzátartozói a legsúlyosabb bűncselekmények áldozataiként jogosultak a Sértetti Charta szerinti szolgáltatások igénybevételére.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt – milyen jogok illetnek meg?

A bűncselekmények fogyatékossággal élő sértettjeinek és az olyan sértetteknek a családi szóvivője, akik a bűncselekmény következtében olyan sérülést szenvedtek, hogy nem képesek kommunikálni.

Amennyiben fogyatékossággal él vagy a bűncselekmény következtében olyan sérülést szenvedett, hogy képtelen kommunikálni, Ön vagy az Ön közeli családtagjai jogosultak kinevezni egy családi szóvivőt, aki egyedüli kapcsolattartó pontként igénybe veheti a Sértetti Chartában szereplő szolgáltatásokat.

A 18 évesnél fiatalabb sértett szülője vagy gyámja.

Amennyiben Ön 18 évesnél fiatalabb sértett, Ön és általában a szülője vagy gyámja jogosult a Sértetti Chartában szereplő szolgáltatások igénybevételére.[1] [1]

[1] Kivéve ha a szülője vagy gyámja nyomozás alatt áll vagy őket a rendőrség megvádolta a bűncselekménnyel kapcsolatosan, vagy ha az érintett szolgálat indokolt véleménye szerint nem szolgálja az Ön legjobb érdekeit, hogy a szülője vagy gyámja igénybe vehesse e szolgáltatásokat.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

A helyreállító igazságszolgáltatás célja, hogy segítséget nyújtson a bűncselekménnyel okozott károk (ideértve a mentális és érzelmi károkat) jóvátételében. A helyreállító igazságszolgáltatási gyakorlatok önkéntesek – azokban nem kötelező részt vennie – és azokban képzett közvetítő is részt vesz. A helyreállító igazságszolgáltatás megvalósulhat az Ön és az elkövető közti közvetlen vagy közvetett kapcsolat által. Az lehet írásbeli vagy szóbeli, illetve történhet tényleges találkozáson keresztül is. Minden fél lehetőséget kap a történtek elmesélésére és a jogsértés hatásának kifejtésére. Ezt megelőzően az érintett szolgálat Önnel együtt készül fel annak érdekében, hogy biztosítsa, hogy részesül a megfelelő támogatásban.

Sor kerül a megfelelő intézkedések meghozatalára annak érdekében, hogy biztonságos legyen minden, amiben részt kíván venni; egy képzett közvetítő minden esetben jelen lesz az Ön és az elkövető közti találkozások során. Amennyiben az elkövető bűnösnek vallja magát és hajlandó Önnel találkozón részt venni vagy kommunikálni, lehetősége van elmondani az elkövetőnek, hogy milyen hatással volt Önre az esemény. Ezt követően eldöntheti, hogy a bocsánatkérést választja vagy hozzájárul egy cselekményhez, amelyet az elkövetőnek meg kell tennie annak érdekében, hogy jóvá tegye az Önnek okozott károkat.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A Sértetti Chartát az Igazságügyi Minisztérium az (észak-írországi) igazságszolgáltatásról szóló 2015. évi törvény 31. szakaszának (2) bekezdése szerint terjesztette az észak-ír nemzetgyűlés elé.

A Sértetti cCharta határozza meg a bűncselekmények sértettjeinek a főbb büntető igazságszolgáltatási szervezetek (Bevezetés, 1–4. fejezetek) és a megfelelő funkciókat ellátó szervezetek által nyújtandó szolgáltatásokat Észak-Írország területén. E szervezeteket „szolgálatoknak” nevezik.

A Sértetti Chartában szereplő jogosultságok minden sértettet, lakóhelytől függetlenül megilletnek.

Utolsó frissítés: 14/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Elsősorban a rendőrségen kell bejelentenie a bűncselekményt.

Ezt számos módon megteheti:

Vészhelyzet: Vészhelyzetben hívja a 999-es telefonszámot vagy írásos üzenetváltásra való telefon használó esetén a 18000-as számot. Vészhelyzet az, ha súlyos sérülés okozására került sor vagy bűncselekmény van folyamatban és a gyanúsítottak a helyszínen tartózkodnak.

SMS szöveges szolgáltatás veszélyhelyzetben: A rendőrség sürgősségi SMS szöveges üzenet regisztrációs programot is üzemeltet annak érdekében, hogy a bizonyos fogyatékossággal élő személyek vészhelyzetben fel tudják velük venni a kapcsolatot. E szolgáltatás lehetővé teszi a rendőrség számára, hogy továbbítsa a segítségnyújtásra irányuló kérelmeket a tűzoltóság és a mentőszolgálat felé. A szolgáltatás csak az olyan előre regisztrált felhasználók számára érhető el, akik kitöltötték a jelentkezési lapot (további információt és a jelentkezési lapot a rendőrség A link új ablakot nyit meghttp://www.psni.police.uk/honlapján talál).

Nem vészhelyzet: Amennyiben az eset nem sürgős, hívja a 101-et.

Gyűlölet-bűncselekmény: Amennyiben az eset nem sürgős, hívja a 101-et, majd nyomja meg a 2-es gombot.

Ez az ebben a részben szereplő bűncselekmény bejelentési módok mellett érvényesülő lehetőség.

Harmadik fél általi bejelentés: Amennyiben Ön nem kívánja vagy nem képes a bűncselekményt személyesen bejelenteni, más - például családtag vagy önkéntesszervezet - is bejelentheti azt Ön helyett. Ők azok, akik először felveszik a kapcsolatot a rendőrséggel. A későbbi eljárásban Önnek is részt kell vennie.

Bejelentés a helyi rendőrségen: Amennyiben az eset nem sürgős, azt nyitvatartási időben a helyi rendőrségen is bejelentheti.

A bűncselekményt emellett a következő módokon is bejelentheti:

Crimestoppers („Telefontanú”): Amennyiben nem kívánja megadni a nevét, anonim módon is bejelentheti a bűncselekményt a 0800 555 111 Crimestopper karitatív segélyhívó szám felhívásával. E szolgáltatás nem része a rendőrségnek.

Kikötői vagy repülőtéri esemény: Amennyiben az esemény a belfasti nemzetközi repülőtéren vagy a belfasti kikötőben történt, Önnek a belfasti nemzetközi repülőtéri rendőrséggel a 028 9448 4400 számon (4412-es mellék)/ mobilon a 077 1081 9183 számon, illetve a belfasti kikötői rendőrséggel a 028 9055 3000 számon kell felvennie a kapcsolatot. Amennyiben jelentős vagy súlyos bűncselekmény, például szándékos emberölés, terrorcselekmény vagy fegyveres rablás történt, ezeket az észak-ír rendőrségnek is bejelentheti. A belfast-i városi repülőtéren történt eseményeket az észak-ír rendőrség kezeli, a fent említett elérhetőségek segítségével.

Rendőri ombudsman: Amennyiben úgy véli, hogy a bűncselekményt rendőrtiszt követte el, azt a rendőri ombudsmannak kell bejelentenie, aki nyomozást végez és a büntetőeljárás lefolytatására irányuló ajánlatot tehet a koronaügyésznek.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Amennyiben Ön bűncselekmény áldozata, a következő eseményeket követően késedelem nélkül jogosult a rendőrségtől a következő információk beszerzésére és az azokra vonatkozó indoklások magyarázatára:

 • a gyanúsított letartóztatása;
 • a gyanúsított kihallgatása;
 • a gyanúsított vádemelés nélküli szabadon engedése;
 • a gyanúsított rendőrségi óvadék ellenében való szabadlábra helyezése, vagy ha a rendőrségi óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés feltételeit megváltoztatják vagy eltörlik.

Jogosult a rendőrségtől a következő információk beszerzésére azok rendőrség általi megszerzését követően, késedelem nélkül:

 • az első bírósági tárgyalás időpontja és helye;
 • amennyiben a gyanúsítottat rendőrségi óvadék ellenében szabadon engedik, hogy a tárgyaláson megjelenjen, az óvadék feltételeit és a feltételekben bekövetkező változásokat.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

A sértettek és a tanúk nem felei a büntetőeljárásnak, ennek megfelelően pedig Észak-Írország területén nem jogosultak költségmentességre.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Amennyiben Önnek a bíróságon vallomást kell tennie, ezáltal költségei merülhetnek fel, például az utazás tekintetében. Kérheti az így keletkezett kiadások megtérítését. Az összeg megtérítése határidőhöz kötött és arra az utazási és tartózkodási költségek általános mértékére, valamint a bevételkiesés napi maximális összegére vonatkozó korlátokat kell alkalmazni. A bűncselekményre vonatkozó, rendőrség előtt tett nyilatkozat költségeit nem lehet megtéríttetni.

A költségek ügyészi hivatal általi megtérítésének módjáról és feltételeiről, valamint az alkalmazandó rátákról a A link új ablakot nyit meghttp://www.ppsni.gov.uk/Publications-7873.html honlapon tájékozódhat.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Amennyiben az ügyészi hivatal úgy dönt, hogy nem folytat le eljárást és Ön ezzel nem ért egyet, jogosult az ügyészi hivatal határozatának felülvizsgálatát kérelmezni.

Az ügyészi hivatal eljárás le nem folytatására vonatkozó határozatának felülvizsgálatára irányuló jogosultság Önt a bűncselekmény típusától, valamint a lehetséges bírósági szinttől függetlenül megilleti. Amennyiben az eljárás le nem folytatásáról szóló határozatot a koronaügyész hozta és a határozatot nem tudja magasabb szintű hatóság felülvizsgálni, a felülvizsgálatot a koronaügyész végzi el. A felülvizsgálati jogra és az annak gyakorlására vonatkozó további információt a A link új ablakot nyit meghttp://www.ppsni.gov.uk/ honlapon talál.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Amennyiben az eseményre vonatkozó ismeretei vannak, felkérhetik Önt, hogy a vád vagy a védelem oldalán tanúskodjon a bíróságon.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

A Sértetti charta alkalmazásában „sértett”:

 • olyan személy, aki a bűncselekmény közvetlen eredményeként kárt szenvedett, ideértve a fizikai, mentális vagy érzelmi károkat és a vagyoni hátrányokat.
 • a bűncselekmény közvetlen eredményeként életét vesztő személy közeli hozzátartozója .

Amennyiben az eseményre vonatkozó ismeretei vannak, felkérhetik Önt, hogy a vád vagy a védelem oldalán tanúskodjon a bíróságon. Amennyiben ismeri az eljárásban résztvevő valamely személyt, előfordulhat, hogy felkérik, hogy tegyen tanúvallomást, általában a védelem oldalán, a személy személyiségére vonatkozóan. A vallomása minden esetben alapvető fontosságú lehet a terhelt elítélése vagy felmentése tekintetében.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A Sértetti charta határozza meg a sértettek jogait. Ezt itt találja: A link új ablakot nyit meghttps://www.justice-ni.gov.uk/publications/victim-charter.

Amennyiben szemtanúja volt egy bűncselekménynek, de nem sértett, a tanúkra vonatkozó charta szerinti szolgáltatásokat veheti igénybe. Ezt itt találja: A link új ablakot nyit meghttps://www.justice-ni.gov.uk/publications/witness-charter.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Amennyiben az eseményre vonatkozó ismeretei vannak, felkérhetik Önt, hogy a vád vagy a védelem oldalán tanúskodjon a bíróságon. Amennyiben ismeri az eljárásban résztvevő valamely személyt, előfordulhat, hogy felkérik, hogy tegyen tanúvallomást, általában a védelem oldalán, a személy személyiségére vonatkozóan.

Amennyiben Ön bűncselekmény sértettje, a sértetti nyilatkozat (VPS) lehetőséget nyújt az Ön számára, hogy saját szavaival leírja, hogy a bűncselekmény milyen hatással volt Önre, amely hatás lehet fizikai, érzelmi, pénzügyi vagy bármilyen más formájú. Ez eltér a tanúk eseményt leíró – a látottakat és halottakat tartalmazó – nyilatkozatától.

A sértetti nyilatkozat tételére azt követően jogosult, hogy valamely személlyel szemben megtörténik az eljárás megindítása a bűncselekmény kapcsán.

A VPS által Önnek is lehetősége van véleménye előadására a büntetőeljárásban. Nem fejtheti ki azonban az alperesre, az egyéb vagy állítólagos jogsértésekre, illetve az Ön által jogosnak tartott büntetésre vonatkozó véleményét. E véleményeket ugyanis nem lehet a bíróságon figyelembe venni. A nyilatkozat bíróhoz való megküldését megelőzően az ügyészi hivatal kivesz abból minden oda nem illő információt.

A sértetti nyilatkozat akkor kerül felhasználásra a bíróságon, ha az alperest bűnösnek találják vagy bűnösnek vallja magát. Azt az ügyész, az alperes, annak jogi képviselője és a bíró ismeri meg. Amennyiben valakit a bűncselekmény miatt elítélnek, a bíróságnak figyelembe kell vennie a sértetti nyilatkozat megfelelő részeit a büntetés meghatározása során. Egyes esetekben előfordulhat, hogy nem lehetséges a nyilatkozat figyelembe vétele, például ha az ügyet a bíróságok gyorsan tárgyalják, ha az elkövető korai beismerő vallomást tesz vagy az ügyet az első bírósági tárgyaláson eldöntik.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bíróági eljárás során?

A következőkre jogosult:

 • az óvadéktárgyalások eredményeire vonatkozó tájékoztatás (minden releváns óvadékra vonatkozó feltétel és az e feltételekben bekövetkező minden releváns változás) késedelem nélkül, indoklással;
 • az ügyben lefolytatott bármely büntetőbírósági tárgyalás időpontjára, helyére és eredményére vonatkozó, a sértetti- és tanúvédelmi egység által nyújtott tájékoztatás;
 • tájékoztatás arra vonatkozóan, ha a gyanúsítottal szemben elfogatóparancsot bocsátottak ki és a tárgyalás eredményéről, ha a gyanúsítottat újból elfogják. Amennyiben a gyanúsítottat az elfogatóparancs kibocsátását követően újból elfogják, a személyt hamarosan bíróság elé állítják;
 • azokban az esetekben, ha a gyanúsított nem vallja magát bűnösnek, a szükségleteinek a sértetti- és tanúvédelmi egységgel való egyeztetése és – indokolt esetben – a megfelelő támogatói csoporthoz vagy ügynökséghez való irányítás.

amennyiben Ön a tárgyaláson tanúként szerepel, a következőkre jogosult:

 • érdeklődni a bírósági személyzettől arra vonatkozóan, hogy jogosult-e a bíróság épületébe a gyanúsítottól, valamint annak családjától és barátaitól eltérő bejáraton belépni;
 • ha a körülmények lehetővé teszik, találkozni az ügyészi hivatal ügyészével és a bírósági eljárásra vonatkozó kérdéseit neki feltenni. Amennyiben lehetséges, megjelölik, hogy mennyi ideig kell várakoznia mielőtt vallomást tehet;
 • amennyiben lehetséges, magyarázatot kapni az ügyészségi hivatal ügyészétől arra vonatkozóan, hogy késik-e az eljárás a konkrét napon és várhatóan mennyi ideig kell várakoznia;
 • a gyanúsítottól, valamint annak családjától és barátaitól eltérő helyiségben várakozni és helyet foglalni – a bíróság ezt minden lehetséges helyzetben biztosítja;
 • amennyiben azokat elrendelte a bíróság, az előkészített különös intézkedésekre;
 • a bíróságon kapcsolattartó kirendelésére az Ön számára annak érdekében, hogy megtudja, hogy mi történik az éppen tárgyalt ügyben.
Utolsó frissítés: 14/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

A sértettek nem jogosultak az elkövetőre vonatkozó ítélettel vagy büntetéssel szembeni fellebbezésre.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

A tárgyalást követően Ön a következőkre jogosult:

 • amennyiben a bíróság előtt vallomást tett, az Önnek járó költségek ügyészi hivatal általi megfizetésére;
 • A sértetti- és tanúvédelmi osztálytól a tárgyalás kimenetelére vonatkozó tájékoztatás, ideértve - amennyiben lehetséges ­ a határozat indoklásának rövid összefoglalását;
 • adott esetben és amennyiben elérhetők, áldozatsegítő szolgálatokhoz való irányítás a sértetti és tanúvédelmi egység által.

(i) Amennyiben a királyi bírósághoz a városi bíróság ítélete vagy büntetése elleni fellebbezésre irányuló kérelem érkezik.

A sértetti- és tanúvédelmi osztály köteles Önt tájékoztatni a következő információkról:

 • a benyújtott fellebbezési kérelmek;
 • a bírósági tárgyalások időpontja és helye;
 • a fellebbezések eredménye, ideértve az eredeti ítélet módosításait.

Emellett a következőkre is jogosult:

 • a bíróságon a fellebbezőtől, annak családjától és barátaitól elkülönített helyen való várakozás és elhelyezés. A bíróság ezt minden lehetséges esetben biztosítja;
 • a királyi bíróságon kapcsolattartó pont biztosítása Ön számára;
 • megfelelő esetekben az áldozatsegítő szolgálatokra vonatkozó tájékoztatás, amennyiben azok elérhetők.

(ii) Amennyiben az ítélettel vagy büntetéssel szemben a Fellebbviteli bírósághoz nyújtják be a fellebbezési kérelmet vagy a kérelem vagy fellebbezés benyújtása a büntetőügyben jogkérdésben az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságához történik.

Jogosult a sértetti- és tanúvédelmi osztály általi, következőkre vonatkozó tájékoztatásra:

 • annak megismerése, hogy a fellebbezés benyújtója fellebbezhet;
 • a bírósági tárgyalások időpontjára és helyére vonatkozó információk;
 • annak megismerése, hogy a fellebbezés benyújtóját óvadék ellenében szabadlábra helyezték vagy az óvadék feltételei megváltoztak;
 • a tárgyalás időpontjának megváltozására vonatkozó friss információk megismerése;
 • a büntetőjogi fellebbezési iroda vagy a Legfelsőbb bíróság személyzetével való kapcsolattartó pont biztosítása;
 • a fellebbezés eredményére vonatkozó tájékoztatás. Ebbe beletartoznak az eredeti ítélet változásai is.
 • a bíróságon a fellebbezőtől, annak családjától és barátaitól elkülönített helyen való várakozás és elhelyezés. A bíróság személyzete ezt minden lehetséges esetben biztosítja. Ritka, hogy a fellebbező részt vesz a Legfelsőbb Bíróság előtti tárgyalásokon. Az Ön érdekében különleges intézkedések meghozatalára kerül sor, ha a fellebbező jelen van és Ön nem kíván a tárgyaló teremben lenni;
 • a büntetőjogi fellebbezési iroda vagy az Egyesült Királyság Legfelsőbb Bíróságának személyzetétől - annak közzétételét követően ­ a bíróság ítélete egy példányának kérelmezése.

A fellebbezési jogosultság elnyerését követően, amennyiben Ön elhunyt sértett közeli hozzátartozója, adott esetben jogosult az ügyészi hivatallal való találkozóra annak érdekében, hogy elmagyarázzák a fellebbezés jellemzőit és a bírósági eljárásokat.

Büntetőjogi felülvizsgálati bizottság

Az elkövetőtől származó kérelem beérkezését követően a Büntetőjogi felülvizsgálati bizottság felülvizsgálja az elkövető bűncselekményének következtében megállapított bűnösséget és a büntetést. A bizottság a bűnösség megállapítása és a büntetés tekintetében új fellebbezést rendelhet el, amennyiben új információ vagy új érvek merülnek fel, amelyek következtében a bűnösség megállapítása bizonytalanná vagy a büntetés túl hosszúvá válik. A bírósághoz az elítélt személyektől körülbelül 1 000 kérelem érkezik évente, amelyből körülbelül 30-40 tekintetében rendelik el az új fellebbezést. Az ügy felülvizsgálata során a bizottság felméri az Önre gyakorolt lehetséges hatásokat és dönt arról, hogy szükség van-e az Ön értesítésére. A bizottság rögzíti a döntése okait az Önnel való kapcsolattartás formájáról és megfelelő esetben értesíti a rendőrséget a döntéseiről.

 • Jogosult a bizottságtól való értesítésre abban az esetben, ha ésszerűen várható, hogy az Ön tekintetében felülvizsgálatra fog sor kerülni.
 • Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy indokolt Önnel a felülvizsgálat alatt felvennie a kapcsolatot, a bizottság értesíti Önt a kereset benyújtásáról és arról, hogy az ügy felülvizsgálat alatt áll. A felülvizsgálatot követően a bizottság dönt arról, hogy a bűnösség megállapítását vagy a büntetést visszautalja-e a bíróságok elé és értesíti Önt erről a döntésről, kivéve, ha korábban kifejezetten lemondott erről a jogáról.
 • Amennyiben a bizottság úgy dönt, hogy a felülvizsgálat során nem indokolt Önnel felvenni a kapcsolatot, de később a bíróság elé utalja a bűnösség megállapítását vagy a büntetést, vélelmezik, hogy a bizottság erről Önt értesíti.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

 • A folyamat bármely szakaszában jogosult az áldozatsegítő szolgálatokhoz fordulni, függetlenül attól, hogy bejelentett-e bűncselekményt, illetve a nyomozás és az eljárás lezárulását követően is.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

 • Jogosult a sértetti- és tanúvédelmi osztály által az elítéltre kiszabott büntetésre vonatkozó tájékoztatásra (amennyiben elítélik) . Ebbe beletartozik a büntetés és hatásainak rövid magyarázata is.
 • Jogosult az ügyészi hivatalhoz való forduláshoz, akik megválaszolják az Ön büntetéssel kapcsolatos olyan kérdéseit, amelyekre a sértetti- és tanúvédelmi osztály nem tudott választ adni.
 • A fent felsorolt jogosultságok mellett, amennyiben Ön elhunyt személy közeli hozzátartozója, egyes eljárásokban jogosult arra, hogy Önnek felajánlják, hogy találkozhat az ügyészi hivatal képviselőjével, aki elmagyarázza a kiszabott büntetést. E találkozóra általában a bíróságon kerül sor.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Amennyiben az elkövetőt börtönbüntetésre, kórházi kezelésre ítélik vagy pártfogó felügyelet alatt áll, Ön jogosult a sértetti- és tanúvédelmi egység által a megfelelő ítéletet követő sértetti információs programra vonatkozó tájékoztatásra. Emellett jogosult a sértetti információs osztálytól egyes információkra vonatkozó tájékoztatás kérésére. Az észak-ír pártfogó felügyeleti bizottság által működtetett osztály koordinálja az egységes sértetti szolgálatot, amely mindhárom sértetti információs programot magában foglalja. A három program a fogvatartottak szabadlábra helyezésére vonatkozó sértetti információs program (PRVIS), az észak-ír Pártfogó Felügyeleti Bizottság áldozattájékoztatási rendszere, valamint a mentális betegségben szenvedő elkövetőkre vonatkozó sértetti információs program. Ezek a következőkre vonatkoznak:

 • az olyan fiatalkorú elkövetők, akik életfogytiglannak megfelelő büntetést kaptak, akiket súlyos jogsértésért itéltek el, vagy akiket a királyi bíróság a fiatal elkövetők központjában való fogvatartásra ítélt (amikor a fiatal elkövető betölti 18. életévét). A börtönprogram emellett a felnőtt (18 éves vagy annál idősebb), legalább hat hónapra ítélt elkövetőkre is vonatkozik;
 • azok az elkövetők, akik olyan büntetésben részesülnek, amely magában foglalja az észak-ír pártfogó felügyeleti bizottság általi felügyeletet; valamint
 • azok az elkövetők, akik korlátozó végzéssel kiegészített kórházi végzés hatálya alatt állnak.

A fogvatartottak szabadlábra helyezésére vonatkozó sértetti információs program (PRVIS)

Amennyiben regisztrál a programba, jogosult a sértetti információs osztálytól késedelem nélküli tájékoztatásra (amennyiben azt értesítteték egy határozatról vagy eredményről) a következők tekintetében:

 • a fogvatartott várható szabadulásának vagy az ideiglenes szabadlábra helyezés mérlegelésére való jogosultság elnyerésének éve és hónapja;
 • a fogvatartott ideiglenes szabadlábra helyezésének mérlegelése;
 • az ideiglenes szabadlábra helyezésre vonatkozó határozatok; valamint
 • a fogvatartott szabadlábra helyezésére vonatkozó ismert feltételek vagy az ideiglenes szabadlábra helyezésre vonatkozó feltételek, illetve ezek olyan megsértése, amely következtében a fogvatartott újból elzárásra kerül, kivéve, ha az információ megosztása veszélyeztetne valamely személyt vagy ennek következtében az elkövető beazonosítható veszély kockázatának lenne kitéve.

A pártfogó felügyeleti biztosok mérlegelése szerint szabadlábra helyezhető, életfogytiglani büntetéssel, határozatlan idejű szabadságvesztéssel vagy meghosszabbított szabadságvesztéssel büntetett fogvatartottak tekintetében Ön jogosult a sértetti információs osztálytól a fogvatartott lehetséges szabadlábra helyezésére vonatkozó tájékoztatásra. Emellett jogosult a szabadlábra helyezésre vonatkozó véleményét ismertetni a pártfogó felügyeleti biztosokkal (a sértetti információs osztályon keresztül) azt megelőzően, hogy a fogvatartott szabadlábra helyezését mérlegelik. Jogosult a pártfogó felügyeleti biztosok határozatára vonatkozó tájékoztatásra és, ha az a fogvatartott szabadlábra helyezésére irányul, az alkalmazandó feltételekre vonatkozó tájékoztatásra.

Emellett jogosult véleménye sértetti információs szolgálathoz való eljuttatására, illetve a személyes biztonságára vonatkozó problémái rögzítésére és ezek figyelembevételére az értékelési eljárásban, amelynek során az elkövető ideiglenes szabadlábra helyezését kérelmezi vagy feltételesen szabadlábra helyezik.

Előfordulhat, hogy csak azt követően lehetséges Önt értesíteni, hogy az elkövetőt már szabadlábra helyezték. Abban a valószínűtlen helyzetben, ha az Ön részvételével folyó ügy elkövetője megszökik az őrizetből, Ön jogosult a rendőrség vagy büntetés-végrehajtási szolgálat általi késedelem nélküli értesítésre ezzel kapcsolatban, kivéve, ha az információ megosztása veszélyeztetne valamely személyt vagy ennek következtében az elkövető beazonosítható veszély kockázatának lenne kitéve. Emellett jogosult a rendőrségtől vagy a büntetés-végrehajtási szolgálattól az Ön védelme érdekében tett intézkedésekre vonatkozó tájékoztatásra.

Az Észak-Írországi Pártfogó Felügyeleti Bizottság áldozattájékoztatási rendszere

Amennyiben regisztrál e programba, jogosult a sértetti infromációs osztálytól késedelem nélküli tájékoztatásra (amennyiben az értesült egy határozatról vagy eredményről) a következők tekintetében:

 • hogyan kell az ügyet kezelni;
 • az elkövetőre vonatkozó felügyelet típusa és hossza, valamint annak általános feltételei (ideértve annak módosításait is);
 • bármely további feltétel, amelyet alkalmazni kell a felügyelet során, ideértve azok változásait;
 • amennyiben alkalmazható a közérdekű munka óraszáma; valamint
 • az ügyre vonatkozó további ítéletek.

Emellett jogosult annak megválasztására, hogy hogyan (például személyesen, telefonon vagy írásban) kapja meg ezen információkat és arra, hogy megossza kétségeit a sértetti információs osztály személyzetének egyik tagjával. Egyes esetekben az osztály emellett felajánlja Önnek, hogy sértetti jelentésben ossza meg a véleményét és a panaszait annak érdekében, hogy azt a pártfogó felügyeleti biztosok figyelembe vehessék.

A mentális betegségben szenvedő elkövetőkre vonatkozó sértetti információs program

E program az elkövető bármilyen időtartamú kórházból való kiengedésének mérlegelésére, valamint az elkövető feltételes vagy végleges kórházból való kiengedésére vonatkozó információt nyújt. Amennyiben regisztrál a programba, jogosult a sértetti információs osztálytól késedelem nélküli tájékoztatásra (amennyiben azt értesítették egy határozatról vagy eredményről) a következők tekintetében:

 • amennyiben a szabadság időtartamát mérlegelik;
 • amennyiben a szabadságot megadják, vagy az elkövetőt a következő hetek során kiengedik a kórházból, illetve az Önre vonatkozó általános feltételek; valamint
 • bármely releváns, a kórházat elhagyó elkövetőre vonatkozó feltétel.

Emellett jogosult a javasolt szabadság vagy szabadon engedés Ön biztonságára vagy jólétére gyakorolt hatására és a kórházat elhagyó elkövetőt érintő feltételekre vonatkozó véleménye írásos benyújtására a sértetti információs osztály számára.

Utolsó frissítés: 14/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

4 - Kártérítés

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni?  (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Erőszakos bűncselekmény sértettjeként jogosult lehet kártérítésre. Hacsak nincs kellő indoka másként eljárni, az esemény bekövetkeztét követő leghamarabb be kell jelentenie a rendőrségen a bűncselekményt, és (a kárt okozó esemény bekövetkeztétől számított) két éven belül be kell nyújtania a kártérítés iránti kérelmet. A kétéves határidőtől el lehet tekinteni, ha a kártérítési szolgálat véleménye szerint a késedelem indokolt és az az igazságszolgáltatás érdekét szolgálja. Az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek nyújtandó kártérítésre vonatkozó további információt a A link új ablakot nyit meghttp://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries honlapon talál.

A bíróság által elrendelt kártérítés

A városi bíróság vádanként maximum 5 000£ értéket képviselő kártérítésre kötelező végzést hozhat. A királyi bíróság illetékessége korlátlan, de tekintettel kell lennie az elkövető anyagi helyzetére.

A kártérítésre kötelező végzésnek a bíróság által megfelelőnek talált összegre kell vonatkoznia, tekintettel a vád és a védelem által előadott bizonyítékokra és előadottakra.

A bíróságok különös fontosságot tulajdonítanak a kártérítésre kötelező végzések meghozatalának és meg kell indokolniuk, ha nem hoznak végzést.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

A kártérítésre kötelező végzések végrehajtása a bíróságok feladata.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra?  Milyen feltételek mellett?

Nem - Észak-Írországban nem érvényesül a bíróság által elrendelt kártérítések azonnali kifizetése.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

A büntetőjogi kártérítések programja alapján jogosult lehet, további információt a A link új ablakot nyit meghttps://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries honlapon talál.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

A büntetőjogi kártérítések programja alapján akkor is jogosult lehet kártérítésre, ha a tettes ismeretlen vagy nem ítélik el. További információt a A link új ablakot nyit meghttps://www.nidirect.gov.uk/articles/compensation-criminal-injuries honlapon talál.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Amennyiben a kártérítési kérelmek elbírálására jogosult hatóság meggyőződött arról, hogy a kérelmező jogosult a kifizetésre, de nem tud jogerős határozatot hozni, mérlegelhetik az időközi kifizetést. A jogerős határozat meghozatala valószínűleg azért marad el, mert meg kell várniuk, hogy az Ön által elszenvedett kár hosszútávú hatásai egyértelművé váljanak.

Utolsó frissítés: 14/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Bűncselekmény áldozata vagyok, kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

A Nemzeti Áldozatsegítő Szolgálat a közelben lévő támogató szolgáltatásokra vonatkozó információval szolgál. Lásd a Sértetti chartát és a Tanúkra vonatkozó chartát. A link új ablakot nyit meghttp://www.victimsupportni.com/

Áldozatsegítő forróvonal

Az Áldozati információs szolgálat áldozati információs vonalat is üzemeltet: +44 808 168 9293.

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

Igen.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

A rendőrségnek és a sértetti- és tanúvédelmi osztálynak tájékoztatnia kell Önt arról, hogy hol és hogyan juthat tanácsadáshoz vagy támogatáshoz, ideértve az orvosi támogatást, a szakértői (például pszichológiai) támogatást és az alternatív szállást.

Milyen típusú támogatásra számíthatok a civil szervezetektől?

Számos nemzeti, regionális és helyi kormányon kívüli szervezet és karitatív szervezet nyújt segítséget, támogatást, tanácsadást és egyéb általános és különös szolgáltatásokat a bűncselekmények sértettjeinek.

Utolsó frissítés: 14/03/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.