Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után, de még azelőtt, hogy a bűncselekményt bejelenteném?

A rendőrséggel való első kapcsolatfelvételtől kezdve a következő információknak kell rendelkezésre állniuk az Ön számára:

 1. az elérhető támogatás fajtája és nyújtója;
 2. a bűncselekmény bejelentésére szolgáló eljárás és a sértett szerepe a kapcsolódó eljárások során;
 3. annak módja és feltételei, hogy Ön hogyan részesülhet védelemben;
 4. annak módja és feltételei, hogy miként vehet igénybe jogi tanácsadást, ingyenes jogi segítségnyújtást vagy bármilyen más típusú tanácsadást;
 5. kártérítés igénylésének módja és feltételei;
 6. miként és milyen feltételek szerint jogosult tolmácsolásra és fordításra;
 7. ha a bűncselekmény nem az Ön lakóhelye szerinti tagállamban történt, bármely olyan intézkedés, eljárás vagy különleges szabályozás, amely rendelkezésre áll az Ön érdekeinek védelmére Máltán;
 8. panasz benyújtására rendelkezésre álló eljárások, amennyiben az Ön sértetti jogait a rendőrség részéről sérelem érte;
 9. az üggyel kapcsolatos tájékozódáshoz szükséges elérhetőségek;
 10. a rendelkezésre álló igazságügyi jogorvoslati lehetőségek.

a büntetőeljárásban való részvétele következtében felmerült költségei megtérítésének módja és feltételei

Nem abban az uniós tagállamban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben Ön az Európai Unió más tagállamában elkövetett bűncselekmény áldozatává vált, és Máltán él, jogosult arra, hogy a bűncselekményt a máltai rendőrségen jelentse be. A bejelentést követően a máltai rendőrség köteles haladéktalanul jelentést küldeni azon tagállam illetékes hatósága számára, amelynek területén a bűncselekményt elkövették, kivéve, ha a máltai rendőrség saját maga indít eljárást.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A bűncselekmény bejelentését követően a rendőrség erről írásos igazolást ad Önnek, amelyben szerepelnek a szóban forgó bűncselekmény fő elemei. Kérésre jogosult továbbá tájékoztatásra az alábbiak tekintetében:

 1. minden olyan határozat, amelynek értelmében nem indul vizsgálat, a vizsgálatot nem folytatják tovább, vagy nem kerül sor intézkedésre az elkövetővel szemben
 2. a büntetőeljárás időpontja és helye, valamint az elkövetővel szemben emelt vádak jellege
 3. az eljárást lezáró határozat
 4. a büntetőeljárás állására vonatkozó információk
 5. az elkövető szabadon bocsátása vagy fogva tartásból való szökése, valamint az elkövető szabadon bocsátása vagy fogva tartásból való szökése esetén az Ön védelme érdekében hozott intézkedések

Az a) és c) esetben tájékoztatni kell Önt a szóban forgó határozatok indokairól vagy ezen indokok összefoglalásáról.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, illetve a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

A rendőrségnek biztosítania kell, hogy Ön érti, amiről szó van, és meg tudja értetni magát. Amennyiben nem érti vagy nem beszéli a máltai vagy az angol nyelvet, jogosult az Ön által értett nyelvre való tolmácsolást és fordítást kérni.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben kiskorú vagyok; amennyiben fogyatékossággal élő vagyok)?

A kommunikációnak egyszerű és érthető nyelven kell történnie, tiszteletben tartva az Ön személyes sajátosságait, ideértve bármely olyan fogyatékosságot, amely befolyásolhatja a megértési képességet vagy azt a képességet, hogy Ön megértesse magát. Ezen túlmenően jogában áll, hogy Önt a rendőrséggel való első kapcsolatfelvétel során az Ön által választott személy kísérje, ha a bűncselekmény hatása következtében segítségre van szüksége a megértéshez vagy ahhoz, hogy megértsék Önt. Ha a sértett fogyatékossággal élő személy vagy kiskorú, a rendőrség minden esetben felkéri az Appoġġ Ügynökség (Aġenzija Appoġġ) szociális munkásait az együttműködésre, és szükség esetén a területen dolgozó más szakemberek segítségét is kérheti.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak? A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz fog irányítani?

A rendőrséggel való első kapcsolatfelvétel során a rendőrség tájékoztatja Önt arról, hogy kitől és milyen típusú támogatásban részesülhet, ideértve az egészségügyi ellátást, a pszichológiai támogatást, valamint az alternatív lakhatási lehetőségeket is. Emellett a rendőrség Önt haladéktalanul az áldozatsegítő szolgálatokhoz fogja irányítani.

Hogyan védik a magánéletemet?

Az áldozatsegítő szolgálat működése bizalmas

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetem az áldozatsegítő szolgálatokat?

Az áldozatsegítő szolgálatokat már azelőtt igénybe veheti, mielőtt hivatalosan bejelentené a bűncselekményt.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

A rendőrségnek haladéktalanul gondoskodnia kell az Ön biztonságáról, ha az első helyzetértékelés alapján Ön veszélyben van. Ha a rendőrség megállapítja, hogy az elkövető veszélyes személy, letartóztathatja, az ügyet sürgősséggel bíróság elé viheti, és kérheti a bíróságot, hogy rendelje el az elkövető őrizetbe vételét.

Ön kérheti az ügyében eljáró rendőrtől azt is, hogy helyezzék tanúvédelmi program hatálya alá. Önnek nyilatkozatot kell majd tennie arról, hogy tanúskodni fog az elkövető ellen a bírósági tárgyaláson. Ha a rendőr meggyőződött arról, hogy az Ön vallomása vagy az Ön által szolgáltatott más bizonyíték fontos az ügy szempontjából, indítványozza, hogy az ügyészség helyezze Önt tanúvédelmi program hatálya alá. A program kiterjedhet az Ön családtagjaira és más hozzátartozóira is. A program általában az Ön személyes biztonságát szavatoló és/vagy a vagyontárgyait védő intézkedéseket foglal magában.

Ki nyújthat nekem védelmet?

A rendőrség

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy az elkövető miatt továbbra is veszélyben vagyok-e?

Igen, a rendőrség vizsgálja ezt.

Fogják-e vizsgálni az ügyemben, hogy a büntető igazságszolgáltatási rendszer keretében ki vagyok-e téve más veszélynek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Ha az eljárás során az derül ki, hogy a veszély továbbra is fennáll, a rendőrség kérheti a bíróságot, hogy Ön és családja számára bocsásson ki védelmi határozatot.

Milyen típusú védelem illeti meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

Kapcsolati erőszak esetén a sértetteket menedékotthonokban helyezik el.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Kiskorúak esetében a szülő vagy a gyám tehet feljelentést a rendőrségen.

Ha a kiskorú ügyében összeférhetetlenség miatt a szülő vagy a gyám nem tud eljárni, vagy ha a kiskorúnak nincs kísérője, illetve elszakadt a családjától, a bíróság hivatalból eseti gyámot vagy jogi képviselőt jelöl ki számára érdekeinek képviseletére.

Családtagom bűncselekmény következményeként életét vesztette – milyen jogok illetnek meg?

Ön sértettnek minősül, és megilletik a sértetti jogállásból fakadó jogok.

A családtagom bűncselekmény áldozata lett – milyen jogok illetnek meg?

A sértett helyett Ön is bejelentheti a bűncselekményt, ha Ön a sértett házastársa, szülője, gyermeke, testvére vagy gondviselője.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? Biztonságban leszek-e a közvetítés során?

A büntetőeljárás során a sértett és az elkövető között közvetítés vehető igénybe, amennyiben az elkövető elismeri a bűncselekmény elkövetését, vagy abban őt a bíróság bűnösnek mondja ki. Amennyiben az elkövető elismeri a bűncselekmény elkövetését, vagy a bíróság megállapítja a bűnösségét, a bírósági közvetítés (Qrati tal-Ġustizzja) igénybevételének több módja van. A közvetítői szolgáltatások igénybevételét az ügyész és/vagy a védő és/vagy a pártfogó felügyelő által a bírósághoz benyújtott hivatalos kérelem útján lehet kezdeményezni, amelyben az ügy közvetítői eljárással történő folytatását kérik.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az ügy a végrehajtás felfüggesztésével és a feltételes szabadságra bocsátással foglalkozó osztályon belül működő, a sértett és az elkövető közötti közvetítéssel foglalkozó bizottság (a továbbiakban: bizottság) elé kerül. Az említett bizottság a releváns információk vizsgálatát követően dönt arról, hogy indokolt-e a közvetítés. Ha a bizottság a közvetítés mellett dönt, az ügyben közvetítőt jelölnek ki. A közvetítő felveszi a kapcsolatot mind a sértettel, mind pedig az elkövetővel, és külön-külön találkozik velük, hogy megszervezze a harmadik találkozót, amelyen mindkét fél jelen van. A közvetítői eljárás eredményes folytatása érdekében a közvetítőnek biztosítania kell, hogy az eljárás mindkét fél javát szolgálja, valamint, hogy nem áll fenn a másodlagos viktimizáció kockázata.

Hol találom meg a jogaimat meghatározó jogszabályokat?

Az Ön jogait megállapító törvény a bűncselekmények áldozatairól szóló törvény (Att dwar il-Vittmi tal-Kriminalità) – a máltai törvénytár 539. fejezete

A közvetítés tekintetében az alkalmazandó jog a helyreállító igazságszolgáltatásról szóló törvény (Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi) – a máltai törvénytár  516. fejezete

Utolsó frissítés: 20/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit