Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

Hogyan vehetek részt a tárgyaláson?

Milyen jogok illetnek meg tanúként?

Kiskorú vagyok. Megilletnek további jogok?

Részesülhetek jogi segítségnyújtásban?

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

Hogyan igényelhetek kártérítést az elkövetőtől vagy kaphatok kártalanítást az államtól?

Van-e lehetőség egyezségre/békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés kezdődjön az elkövető és köztem?

Külföldi vagyok. Milyen védelemben részesülnek jogaim és érdekeim?

További információk

Hogyan vehetek részt a tárgyaláson?

Csatlakozhat az eljáráshoz úgynevezett magánfélként is. Kérelmet kell benyújtania a bírósághoz. A bíróság megvizsgálja a kérelmét és eldönti, hogy engedélyezi-e önnek, hogy magánféllé váljon. Magánfélként ön jelen lehet minden bírósági tárgyaláson, még a zárt tárgyalásokon is.

A tárgyalás során önt megillető jogok attól függően különbözőek, hogy melyik bíróság tárgyalja az ügyét:

  • Ha az ügyében rendőrtiszt képviseli a vádat a törvényszék előtt, szinte ugyanolyan jogok illetik meg önt, mint a vádlottat: ön vagy az ügyvédje benyújthat bizonyítékokat, kérdéseket tehet fel a tanúknak (a vádat képviselő rendőrtiszt útján), stb.
  • Ha az ügyében a főügyész, a főügyész helyettese vagy egy ügyész képviseli a vádat a büntetőbíróság előtt, ön csak abban az esetben lehet jelen a tárgyaláson és adhat elő a büntetéshez kapcsolódó érveket, ha az esküdtszék bűnösnek találta az elkövetőt.

A tárgyalás során ajánlatos – de nem kötelező – ügyvéd segítségét igénybe vennie; az ügyvéd szolgáltatásaiért fizetnie kell. Önnek kell viselnie a tárgyalásban való részvételéhez kapcsolódó minden más költséget is (pl. útiköltségek, fizetés nélküli szabadság stb.). A máltai jog nem rendelkezik az ilyen költségek megtérítéséről.

Az ügyvédjének lehetővé teszik, hogy megtekintse az ügy aktájában szereplő valamennyi dokumentumot és jegyzeteket készítsen, vagy másolatokat kérjen iratokról. Ha azonban az ügyét a büntetőbíróság tárgyalja esküdtszék részvételével, az ügy aktájához csak a főügyész, a feltételezett elkövető és az ő ügyvédje kap hozzáférést.

Milyen jogok illetnek meg tanúként?

A tárgyalási szakban önt valószínűleg beidézik kihallgatásra tanúként. Értesítést kap a kihallgatás helyéről és idejéről. Az értesítést vagy rendőrtiszt adja át, vagy postai úton küldik meg. Nem kötelező megjelennie a kihallgatáson, de ajánlatos részt vennie rajta, mert ha a bíróság úgy véli, hogy az ön vallomása fontos, intézkedhet annak érdekében, hogy ön megjelenjen a következő tárgyaláson.

Nem köteles azonban válaszolni olyan kérdésekre, illetve bemutatni olyan iratokat vagy más bizonyítékokat, amelyek révén adott esetben önmagát vádolná bűncselekmény elkövetésével.

Egyes esetekben lehetőség van arra, hogy:

  • úgy hallgassák ki, hogy ne kerüljön közvetlenül kapcsolatba az elkövetővel;
  • a lakhelyén hallgassák ki; és/vagy
  • tanúvédelmi program hatálya alá helyezzék.

Kiskorú vagyok. Megilletnek további jogok?

Ha ön 16 éven aluli gyermek és bírósági tárgyaláson ki kell hallgatni, kérheti, hogy videokonferencia útján hallgassák ki. Ebben az esetben nem kell megjelennie a bíróságon és jelen lennie a tárgyalóteremben.

Ha önt gyermekként a feltételezett elkövető tartja el (pl. a feltételezett elkövető a szülője), önt biztonságos környezetben helyezik el, általában a Társadalmi Szolidaritási Minisztérium egy létesítményében, ahol szociális munkásoktól és pszichológusoktól kap segítséget.

Gyermekként kaphat segítséget a rászoruló gyermekek és családok országos szociális jóléti szervezetétől, az Appoggtól is. A segítségnek részét képezheti pszichológiai tanácsadás, szociális támogatás, tanácsadás stb. Ezek a szolgáltatások ingyenesek és nem kapcsolódnak a büntetőeljáráshoz.

Részesülhetek jogi segítségnyújtásban?

A tárgyalási szakban nem áll az áldozatok rendelkezésére ingyenes jogi segítségnyújtás.

Hogyan kaphatok védelmet, ha veszélyben vagyok?

Ha az elkövetőt nem vették őrizetbe, és ön fél tőle, akkor ön vagy az ügyvédje kérhetik az ügyével foglalkozó rendőrtiszttől, hogy tiltsa meg az elkövetőnek, hogy megközelítse önt. A rendőrtiszt ekkor kéri a bíróságtól egy ilyen végzés kibocsátását. Amikor a bíróság meghozza a végzést, felszólítja az elkövetőt, hogy garanciaként fizessen meg egy bizonyos (általában 100 és 2300 euró közötti) pénzösszeget. Ha az elkövető megszegi a bírósági végzést, nem kapja vissza ezt az összeget.

Ha önt a bírósági tárgyalás során történő kihallgatásra idézték és úgy érzi, hogy veszélyben van, kérheti, hogy úgy hallgassák ki, hogy ne kerüljön közvetlen kapcsolatba az elkövetővel. A bíróság ezt megteheti úgy, hogy önt takarásban (pl. nem átlátszó függöny mögött) helyezi el, vagy a kihallgatást az ön jelenléte nélkül, videokonferencia útján folytatja le.

Ön kérheti az ügyét kezelő rendőrtől azt is, hogy helyezzék tanúvédelmi program hatálya alá. Ki kell jelentenie, hogy tanúskodni fog az elkövető ellen a bírósági tárgyaláson. Ha a rendőrtiszt meggyőződött arról, hogy az ön vallomása vagy az ön által szolgáltatott más bizonyíték fontos az ügy szempontjából, kéri a főügyésztől, hogy helyezze önt tanúvédelmi program hatálya alá. A program kiterjedhet az ön családtagjaira és más hozzátartozóira is. A program általában az ön személyes biztonságát szavatoló és/vagy a vagyontárgyait védő intézkedéseket foglal magában.

Hogyan igényelhetek kártérítést az elkövetőtől vagy kaphatok kártalanítást az államtól?

A máltai jog szerint ön csak úgy igényelhet kártérítést az elkövetőtől, hogy polgári jogi igényt nyújt be polgári bírósághoz. Nincs lehetőség arra, hogy a büntetőeljárás keretében igényeljen kártérítést.

Az ügyét tárgyaló bíróság mindazonáltal bizonyos esetekben elrendelheti, hogy az elkövető térítse meg önnek az okozott károkat. Ez két esetben történhet meg:

  • Ha a bíróság szabadságvesztésre ítéli az elkövetőt, de elhalasztja a büntetés végrehajtását, akkor elrendelheti, hogy az elkövető fizessen önnek kártérítést a bűncselekmény által okozott minden veszteségért, sérelemért vagy kárért.
  • Ha a bíróság próbára bocsátja az elkövetőt (kötelező intézkedések szabadságvesztés nélkül), akkor elrendelheti, hogy az elkövető fizessen önnek legfeljebb 1164,69 euró összegű kártérítést.

Ha 2006. január 1. után elkövetett erőszakos bűncselekmény áldozatává vált, kérelmezhet pénzügyi kártalanítást az államtól. Olvassa el az Európai Igazságügyi Hálózat ismertetőjét a bűncselekmények áldozatainak Máltán nyújtott kártalanításról (hamarosan elérhetővé válik angolul és máltaiul).

Van lehetőség egyezségre/békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés induljon az elkövető és köztem?

Nincs lehetőség békéltetésre vagy arra, hogy közvetítés kezdődjön az elkövető és ön között a tárgyalási szakban. Ha azonban valamilyen okból már nem kívánja, hogy az elkövető ellen eljárást folytassanak (pl. mert megbocsátott neki), a tárgyalás során tehet ilyen értelmű nyilatkozatot a bíróság előtt. A bíróság figyelembe veszi az ön nyilatkozatát, amikor határoz az ügyről.

Külföldi vagyok. Milyen védelemben részesülnek jogaim és érdekeim?

Külföldiként megilleti a fent ismertetett valamennyi jog. A máltai jog nem rendelkezik ingyenes tolmácsolásról vagy iratok ingyenes lefordításáról a tárgyalási szakban. Igénybe veheti azonban tolmács segítségét, ha megfizeti a szolgáltatásait.

Ha külföldön van a lakóhelye, telefon- vagy videokonferencia útján is kihallgathatják tanúként. Ezenkívül ha külföldön kell átvennie egy iratot, annak egy ön által értett nyelven készült másolatát elküldik önnek postai úton, mellékelve az adott irattal kapcsolatos jogainak és kötelezettségeinek magyarázatát és annak ismertetését, hogyan kaphatja meg az eredeti iratot.

További információk:

Utolsó frissítés: 20/02/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit