Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata észt nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország
Ezen a nyelven nem áll rendelkezésre hivatalos fordítás.
Az oldal tartalmának a gépi fordítása megtekinthető itt. Figyelem: a gépi fordítás csakis általános tájékoztatási célt szolgál. A weboldal tulajdonosa nem vállal semminemű felelősséget a gépi fordítás minőségéért.

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Valamely bűncselekményt bejelenthet a rendőrség 112-es segélyhívószámának hívásával (amennyiben egyúttal sürgős rendőri segítségre is szüksége van), a legközelebbi rendőrőrsön írásos bejelentés benyújtásával, vagy a megfelelő rendőrprefektúrának a bejelentés e-mail útján történő megküldésével. A bűncselekmény bejelentésének módjával kapcsolatos további információk itt érhetők el.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

A bűncselekmény bejelentését követően felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják az esetleges további eljárásról (például megkérik, hogy tegyen vallomást, adjon tájékoztatást a lehetséges tanúkról, nyújtson segítséget a bizonyítékgyűjtésben stb.). Szükség esetén az áldozatsegítés és egyéb védelmi intézkedések lehetőségéről is felvilágosítást kap.

A kihallgatását követően írja fel a büntetőügy és az ügyért felelős nyomozó számát. Ez megkönnyíti Önnek, hogy későbbi időpontban tájékoztatást kérjen a rendőrségtől.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

Az eljárás során jogában áll pártfogó ügyvédet igénybe venni. Amennyiben nem áll módjában ilyen ügyvédet megbízni, állami jogi segítségnyújtás iránti kérelemmel fordulhat a bírósághoz.

A kiskorú sértettek, akiknek az érdekei ellentétesek a jogi képviselőik érdekeivel, ingyenes állami segítségnyújtásra jogosultak.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

A sértettek és a tanúk visszaigényelhetik a büntetőeljárás következtében felmerült költségeiket, illetve az annak következtében kiesett jövedelmük megtérítését kérhetik. Például kérheti a bizonyítéknyújtással összefüggésben felmerült utazási költségek vagy jövedelemveszteség megtérítését. A költségek megtérítésének igényléséhez értesítse az Önt idéző hatóságot, amely tájékoztatni fogja igénye benyújtásának módjáról.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

A büntetőeljárás megszüntetése esetén a vonatkozó ítélet egy példányát azonnal megküldik Önnek vagy a képviselőjének. Sértettként Ön a büntetőeljárás megszüntetéséről hozott ítélet kézhezvételét követő 10 napig kérheti, hogy biztosítsanak Önnek hozzáférést a büntetőügy irataihoz. E 10 nap során az ügyészi hivataltól az ítélet felülvizsgálatát is kérheti.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Sértettként Ön félnek minősül a tárgyaláson a többi féllel azonos feltételek mellett, és jogában áll részt venni a tárgyaláson.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

Amennyiben bűncselekményt követtek el Önnel szemben, úgy Ön a büntetőeljárás sértettjének minősül. Ugyanakkor polgári jogi kereset benyújtására is jogosult ugyanannak az eljárásnak a keretén belül.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján a sértettet az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. kifogással élhet a büntetőeljárás megindításának megtagadása vagy az eljárás megszüntetése ellen;
 2. a nyomozóhatóságon vagy az ügyészi hivatalon keresztül polgári jogi keresetet nyújthat be;
 3. a hozzá közel álló személyek tekintetében tanúvallomást tehet vagy azt megtagadhatja;
 4. bizonyítékot szolgáltathat;
 5. kérelemmel és kifogással élhet;
 6. megvizsgálhatja az eljárás során felvett jegyzőkönyveket, és nyilatkozatot tehet az eljárás feltételeiről, menetéről, eredményéről és a felvett jegyzőkönyvekről (nyilatkozatait írásban rögzítik);
 7. az ügyben az előzetes nyomozás befejezését követően megvizsgálhatja a büntető ügyiratok tartalmát;
 8. részt vehet a bírósági tárgyaláson;
 9. hozzájárulhat vagy megtagadhatja a hozzájárulást az egyezségkötési eljárás alkalmazásához, és észrevételt tehet a felhozott vádakkal és a büntetéssel, a vádemelésben megjelölt kár összegével és a polgári jogi igénnyel kapcsolatban;
 10. hozzájárulhat az ideiglenes távoltartó végzés alkalmazásához, és kérheti az ideiglenes távoltartó végzés alkalmazását;
 11. kérheti, hogy erőszakos bűncselekmény, nemen alapuló bűncselekmény vagy közeli kapcsolaton belül elkövetett bűncselekmény esetében Önnel azonos nemű személy hallgassa ki Önt, kivéve, ha a kihallgatást ügyész vagy bíró folytatja el, vagy ha az eljárás menetét akadályozná.

A sértett köteles:

 1. a nyomozóhatóság, ügyészi hivatal vagy a bíróság idézésére megjelenni;
 2. részt venni az eljárásban és követni a nyomozóhatóság, ügyészi hivatal és a bíróság utasításait.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

A bírósági eljárás során nyilatkozatot tehet és kinyilváníthatja a véleményét. A tárgyaláson tanúvallomást tehet, amennyiben az ügyész a meghallgatását kéri.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bíróági eljárás során?

A bíróság tájékoztatja Önt a bírósági tárgyalások helyéről és idejéről, valamint a bírósági ítéletről, amelyet postai úton küldenek meg Önnek, kivéve, ha személyesen jelen van a bíróság előtt az ítélet kihirdetésekor.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Az előzetes nyomozás befejezését követően, illetve a büntetőeljárás megszüntetésekor Ön az ügyészi hivatalnál megvizsgálhatja a bírósági ügyiratokat. Az ügyészi hivatal tájékoztatja Önt erről a jogáról, és útmutatást nyújt az ügyiratok vizsgálatának módjáról.

Utolsó frissítés: 01/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.
Az egyes tagállamok által gondozott, e honlapon helyet kapott nemzeti tartalmak frissítése jelenleg zajlik, tekintettel az Egyesült Királyság kilépésére az Európai Unióból. Előfordulhat, hogy néhány részlet elkerülte a figyelmünket, és egy adott weboldal még nem tükrözi a megváltozott helyzetet. Igyekszünk mihamarabb naprakésszé tenni a teljes tartalmat.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit