Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Pénzügyi követelések érvényesítésére (pl. nem anyagi kár megtérítése, kezelési költségek) a sértettek

 • polgári jogi igényt terjeszthetnek elő az elkövetővel szemben
 • vagy magánfélként csatlakozhatnak a vádlott ellen folyó büntetőeljárásához.

Ahhoz, hogy Ön büntetőeljárás során magánfélként érvényesítse követelését, nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a követelés konkrét számszerűsítését a bűncselekmény által okozott veszteség vagy az elszenvedett sérelem miatti kártalanítás érdekében, és igazolnia kell ezen követelésekre való jogosultságát (a kár/kártérítés jogalapját és szintjeit). További feltétel, hogy a terheltet elítéljék az okozott kárért.

Önnek a büntetőeljáráshoz magánfélként a lehető leghamarabb csatlakoznia kell (ideális esetben a bűncselekmény rendőrségen történő feljelentésekor). Miután az illetékes bíróságnál vádat emeltek, a nyilatkozatot az illetékes ügyészségen is jegyzőkönyvbe lehet vetetni, vagy azt formális előírások nélkül írásban is be lehet nyújtani. A bírósági eljárás során a nyilatkozatot legkésőbb azelőtt kell benyújtani, mielőtt minden bizonyítékot összegyűjtenének. Ez egyben az utolsó időpont, ameddig a követelést számszerűsíteni kell.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

Ha az elítélt fél nem teljesíti a megítélt összeg megfizetésére vonatkozó kötelezettségeit, akkor a jogosult – vagyis az áldozat, akinek a kártérítést megítélték – a bíróság segítségével végrehajtási intézkedéseket kezdeményezhet. Ennek érdekében írásbeli vagy szóbeli kérelmet (végrehajtás iránti kérelmet) kell benyújtani az illetékes helyi bírósághoz. Önnek 30 év áll rendelkezésre a jogerős bírósági ítéletében megállapított kártérítési igény érvényesítésére. Ezt követően a követelés elévül.

Ha az elítélt fél vagyonát lefoglalták, az áldozatnak joga van az állam által lefoglalt vagyonból a neki megítélt kártérítés rendezésére.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Előlegfizetésnek csak akkor van helye, ha a fizetést a büntetés letöltése akadályozta meg. Ez az eset áll fenn például abban az esetben, ha az elkövető szabadságvesztés kiszabása miatt nem képes jövedelemszerzésre, vagy a pénzbírság következtében nem rendelkezik forrásokkal. Az előlegre való jogosultság feltétele, hogy a magánfél jogerős bírósági ítéletében kártérítést kapjon halál, testi sérülés, egészségkárosodás vagy pénzügyi veszteség miatt. Bizonyos esetekben az előlegfizetés lehetősége kizárt (például ha más állami kifizetésre vonatkozó jogosultságok állnak fenn, vagy a sérülés küzdelemben való részvételből vagy súlyos gondatlanságból ered).

Az előlegfizetés iránti kérelmet az illetékes büntetőbírósághoz kell benyújtani.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

A bűncselekmények áldozatai akkor kaphatnak pénzügyi kártalanítást az államtól, ha

 • betegség vagy utókezelés stb. miatt képtelenné váltak foglalkozásuk folytatására, és emiatt alacsonyabb jövedelemszintet tudtak csak elérni
 • pszichoterápiában, válságkezelésben vagy más kezelésben kellett részt venniük egészségi állapotuk javítása érdekében
 • ortopédiai kezelésekre van szükség
 • megsérült a szemüvegük, vagy a műfogsoruk
 • rehabilitációra van szükség
 • gondozásra szorulnak (ebben az esetben gondozási támogatás fizethető)
 • vakok (ebben az esetben a vak személyeknek nyújtott támogatás fizethető).

Azok az áldozatok, akik 2009. május 31-ét követően szenvedtek súlyos testi sérülést, a nem anyagi károkra vonatkozó átalányösszegű kártérítésben részesülhetnek.

A bűncselekmény áldozatait túlélő eltartottak

 • a tartás elvesztése miatti kártalanításra jogosultak (ha az áldozat meghalt és házastársa és/vagy a gyermekei elveszítették a megélhetési költségeik fedezéséhez szükséges pénzügyi támogatást)
 • terápiás (pl. pszichoterápia) és ortopédiai ellátásra jogosultak
 • egy meghatározott legmagasabb összegig a temetési költségek fedezésére jogosultak.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Ha az elkövetőt nem ítélik el, az áldozat ügyét átteszik a polgári bíróságokhoz, és az áldozat kártérítési igényt nyújthat be e bíróságok előtt.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Nem.

Utolsó frissítés: 03/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

Észrevételek

Itt megoszthatja velünk az új webhellyel kapcsolatos észrevételeit és megjegyzéseit