Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

U skladu sa Zakonom 4/2015 od 27. travnja 2015. svaka se fizička osoba smatra žrtvom kaznenog djela ako je bila žrtva kaznenog djela koje je počinjeno ili kažnjivo u Španjolskoj, bez obzira na njezino državljanstvo, dob ili boravišni status. Odredbe tog Zakona primjenjuju se:

a) u smislu izravne žrtve, na svaku fizičku osobu koja je pretrpjela osobnu ili imovinsku štetu, posebno povredu fizičkog ili mentalnog integriteta, duševnu bol ili materijalni gubitak izravno izazvan kaznenim djelom;

b) u smislu neizravne žrtve, u slučaju smrti ili nestanka osobe izravno izazvanih kaznenim djelom, osim ako je riječ o počinitelju:

1. na supružnika žrtve, ako nisu zakonski razvedeni, i na svako dijete žrtve ili žrtvina supružnika, ako nisu zakonski razvedeni, koji s njima žive u vrijeme smrti ili nestanka; na svaku osobu koja je u vrijeme smrti ili nestanka žrtve bila u sličnoj romantičnoj vezi sa žrtvom, i na svako dijete žrtve ili navedene osobe koja je u vrijeme smrti ili nestanka žrtve s njome živjela; na roditelje žrtve ili izravne srodnike ili srodnike u trećem stupnju srodstva prema kojima žrtva ima roditeljsku odgovornost ili na osobe koje su pod skrbništvom žrtve.

2. Ako ne postoji ni jedna od navedenih osoba, na druge izravne srodnike i srodnike u drugom stupnju, s time da se prednost daje pravnom zastupniku žrtve.

  • Osnovna prava žrtve: sve žrtve imaju pravo na zaštitu, informacije, potporu, pomoć i skrb, a imaju i pravo aktivno sudjelovati u kaznenom postupku, kao i na to da se s njima postupa na uljudan, profesionalan, pojedinačan i nediskriminirajući način od prvog kontakta s tijelima ili službenicima, dok se pružaju pomoć i potpora žrtvama te usluge retroaktivne pravde, tijekom kaznenog postupka i tijekom dovoljno dugog razdoblja nakon njegova završetka, bez obzira na to je li identitet počinitelja poznat i bez obzira na ishod postupka.
  • Kontaktna točka: ured za podršku žrtvama

Kao žrtvi kaznenog djela, zakonom su vam zajamčena određena osobna prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka (suđenja).

Kazneni postupci u Španjolskoj započinju istragom kaznenog djela, koju provodi pravosudna policija pod nadzorom istražnog suca. Po okončanju istrage istražni sudac upućuje predmet javnom tužitelju koji odlučuje o sljedećim koracima. Ako ne postoji dovoljno dokaza za pokretanje sudskog postupka protiv počinitelja i ako javni tužitelj ne podnese tužbu, istražni će sudac odbaciti (okončati) postupak. U suprotnom će predmet biti upućen relevantnom sudu radi suđenja.

Tijekom suđenja sud ispituje dokaze i donosi odluku o krivnji navodnog počinitelja. Ako je počinitelj proglašen krivim, sud mu izriče kaznu. Kazneni se postupak može nastaviti podnošenjem žalbe višem sudu.

Kao žrtva možete sudjelovati u kaznenom postupku u svojstvu svjedoka, a možete preuzeti i aktivniju ulogu u svojstvu privatnog tužitelja i imati koristi od dodatnih prava koja vam pripadaju kao stranci u postupku. U svakom slučaju, u skladu s člankom 124. španjolskog Ustava javni tužitelj štiti interese žrtava tijekom čitavog postupka.

Žrtvama kaznenih djela povezanih s rodno uvjetovanim nasiljem pomaže specijalizirani odvjetnik od provođenja predistražnih radnji nadalje. Od reforme Organskog zakona o sudstvu i donošenja Organskog zakona 7/2015 sudovi u čijoj je nadležnosti nasilje nad ženama bave se i kaznenim djelima narušavanja privatnosti, kaznenim djelima povrede ugleda i časti žena te kaznenim djelima nepoštovanja suda ili privremene mjere.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 11/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici