Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

U slučaju nužde nazovite 999. Ako želite prijaviti kazneno djelo, nazovite 101.

Ako ste gluha ili nagluha osoba, osoba s oštećenim sluhom ili osoba s poteškoćama u govoru, na raspolaganju vam je tekstualni telefon na broju 18000.

Ako ste prijavljeni na SMS za hitne slučajeve i nemate drugih mogućnosti, možete poslati tekstualnu poruku na broj 999.

Kada zvati 999?

U slučaju nužde nazovite 999 ako:

 • postoji opasnost od tjelesne ozljede ili gubitka života
 • se upravo događa kazneno djelo
 • je u blizini netko osumnjičen za kazneno djelo.

Prijavite događaj koji nije hitan slučaj

Nazovite 101 kako biste se obratili policiji ako kazneno djelo nije hitan slučaj.

Ako ste gluha ili nagluha osoba, osoba s oštećenim sluhom ili osoba s poteškoćama u govoru, na raspolaganju vam je tekstualni telefon na broju 18001 101.

Primjeri kaznenih djela koja ne zahtijevaju hitan odgovor uključuju:

 • ukraden vam je automobil
 • oštećena vam je imovina
 • sumnjate na upotrebu droge ili trgovanje drogom
 • želite prijaviti manju prometnu nesreću
 • želite policiji dati informacije o kaznenom djelu u svojoj okolici.

Prijavite kazneno djelo na internetu

Kada je riječ o događaju koji nije hitan slučaj, sljedeća kaznena djela možete prijaviti na internetskim stranicama Škotske policije:

Možete ispuniti i internetski obrazac za suzbijanje kaznenih djela ako kazneno djelo želite prijaviti anonimno.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Kao žrtva imate pravo zatražiti informacije o konkretnom predmetu povezane s kaznenim djelom. Ako vam te informacije nisu dostavljene, možete različitim tijelima uputiti formalni zahtjev:

 • Škotskoj policiji - za informacije o odluci o obustavi kaznene istrage i obrazloženje odluke te informacije o odluci o završetku kaznene istrage i obrazloženje odluke
 • Krunskoj službi kaznenog progona i javnog tužiteljstva - ako u vašem predmetu nije pokrenut postupak, imate pravo doznati razloge i zahtijevati preispitivanje te odluke
 • Škotskoj sudskoj službi - za informacije o datumima sudskih ročišta, konačnoj odluci suda u sudskom postupku i bilo kojoj žalbi proizašloj iz sudskog postupka te njezino obrazloženje.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Uz koje uvjete?

Žrtve nisu stranke u kaznenom postupku u Škotskoj. Žrtva se može obratiti odvjetniku ako su joj potrebni pravni savjet i pomoć. Žrtva može u okviru sustava pravne pomoći ostvariti pravo na pomoć za troškove savjeta i pomoći.

Škotski odbor za pravnu pomoć tijelo je odgovorno za funkcioniranje sustava pravne pomoći u Škotskoj.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Uz koje uvjete?

Ako ste pozvani na sud kao svjedok, možete ostvariti pravo na nadoknadu određenih troškova.

„Pozvani” znači da vam je poslan službeni dopis, poznat kao sudski poziv, u kojem vam je rečeno da dođete na sud i date iskaz kao svjedok.

Informacije o tome kako zatražiti nadoknadu troškova i obrazac za nadoknadu troškova nalaze se na poleđini sudskog poziva.

Pažljivo pročitajte sudski poziv i ponesite ga sa sobom kad budete išli na sud. Vodite računa o tome da popunite obrazac za nadoknadu troškova na poleđini sudskog poziva kako biste zatražili nadoknadu troškova od osobe koja vas je pozvala kao svjedoka.

Gotovinska plaćanja izvršavaju se samo u slučajevima stvarne poteškoće ili u hitnim slučajevima. Izvanredne troškove, kao što su troškovi prijevoza taksijem, zračnog prijevoza ili noćenja, mora unaprijed odobriti javni tužitelj.

Mogu se podnijeti zahtjevi za nadoknadu gubitka prihoda za svjedoke koji su zaposleni i samozaposleni. U zgradama suda ne postoje prostorije za skrb o djeci pa svjedoci tužiteljstva mogu zatražiti nadoknadu troškova skrbi o djeci i čuvanja djece po fiksnim stopama. Ako morate organizirati skrb tijekom svojeg odsustva, dobit ćete nadoknadu po fiksnoj stopi.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Kao žrtva kaznenog djela u Škotskoj imate pravo na preispitivanje odluke Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva o nepoduzimanju kaznenog progona u predmetu koji ste im prijavili ako je odluka donesena 1. srpnja 2015. ili nakon tog datuma. Ako je to moguće, zahtjev za preispitivanje trebali biste podnijeti u roku od mjesec dana od datuma kada ste obaviješteni o odluci o nepoduzimanju kaznenog progona. Uglavnom ćete o odluci o preispitivanju biti obaviješteni u roku od 20 radnih dana. Glavni javni tužitelj u Škotskoj (Lord Advocate) objavio je pravila o tom postupku.

Mogu li se uključiti u suđenje?

To ovisi o tome jeste li pozvani na suđenje kao svjedok. Ako niste pozvani kao svjedok, Škotskoj sudskoj službi možete uputiti sljedeća pitanja:

 • za koja je kaznena djela osoba optužena - nakon što je optuženik imao priliku odgovoriti na njih (samo opća priroda optužbe)
 • što se događa s predmetom na sudu
 • koju je odluku sudac, sudac osnovnog suda ili mirovni sudac donio o predmetu.

Na internetskim stranicama Škotske sudske službe navedeni su dodatni podaci o tome kako dobiti informacije o predmetu te informacije o pozivanju stranaka da pristupe sudu, uključujući informacije o suđenjima na koja će se stranke pozvati u bliskoj budućnosti. To uključuje:

 • Vrhovni kazneni sud
 • osnovne sudove
 • mirovne sudove.

Ako ste svjedok, Škotska sudska služba:

 • informirat će vas o napretku sudskog predmeta najmanje svakih sat vremena i obavijestiti vas kada možete napustiti sud
 • osigurat će odvojene čekaonice za svjedoke tužiteljstva i obrane te pristup osvježenjima
 • ako imate pravo dati iskaz na sudu televizijskom vezom uživo, netko iz Škotske sudske službe sastat će se s vama tog dana i objasniti vam postupak davanja iskaza na sudu.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Žrtve nisu stranke u kaznenom postupku u Škotskoj. Ovisno o procjeni tužitelja od žrtava se može zatražiti da daju iskaz na sudu.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Informacije o pravima koja imate kao žrtva možete pronaći u Pravilniku o žrtvama.

Ako ste pozvani kao svjedok, dobit ćete sudski poziv. Sudski poziv službeni je dopis u kojem vam je rečeno da dođete na sud i date iskaz kao svjedok.

Važno je da se ne oglušite na sudski poziv. Osobi koja vas je pozvala kao svjedoka odmah recite ako postoji važan razlog zbog kojeg ne možete doći na datum suđenja. Ako se ne pojavite u pravo vrijeme i na pravom mjestu, sud može izdati nalog za vaše uhićenje.

Nekim svjedocima davanje iskaza može biti teško. Mogu biti posebno ranjivi zbog svojih okolnosti ili vrste iskaza koji daju. Kako bi pomogao ranjivim svjedocima da daju što bolji iskaz, sud može poduzeti dodatne korake (koji se nazivaju „posebne mjere”), kao što je postavljanje zaslona kako svjedok ne bi morao vidjeti optuženika. Ako imate bilo koji razlog za zabrinutost, o njemu biste trebali raspraviti s osobom koja je zatražila da date iskaz jer ona može u vaše ime sudu podnijeti zahtjev za posebne mjere.

Dodatne informacije o tome što znači biti svjedok možete pronaći na internetskim stranicama Krunske službe kaznenog progona i javnog tužiteljstva te u odjeljku Davanje iskaza na sudu na internetskim stranicama mygov.scot.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Uz koje uvjete?

Ovisno o procjeni tužitelja od žrtava se može zatražiti da daju iskaz na sudu. Škotsko opće pravo o izvođenju dokaza primjenjuje se na žrtve pozvane da daju iskaz.

Za žrtve koje trebaju dati iskaz i koje se smatraju ranjivima ili trebaju zaštitu mogu se na raspolaganje staviti posebne mjere u skladu s člancima od 271. do 271.M Zakona o kaznenom postupku (Škotska) iz 1995. kako bi im se pomoglo u davanju iskaza. Mjere se primjenjuju automatski kada je riječ o djeci i osobama koje su žrtve posebnih kaznenih djela, kao što su seksualna kaznena djela, trgovanje ljudima i uhođenje.

Osim toga, žrtvama se može omogućiti da daju izjavu žrtve u skladu s člankom 14. Zakona o kaznenom pravosuđu (Škotska) iz 2003. Dodatne informacije o izjavama žrtava mogu se pronaći ovdje.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Možete se obratiti Škotskoj sudskoj službi ako želite dobiti informacije o datumima sudskih ročišta, konačnoj odluci suda u sudskom postupku ili bilo kojoj žalbi proizašloj iz sudskog postupka te o njezinu obrazloženju. Osim toga, ako ste nazočni na sudu kako biste dali iskaz, sudsko osoblje Škotske sudske službe informirat će vas o napretku sudskog predmeta najmanje svakih sat vremena i obavijestiti vas kada možete napustiti sud.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Vidjeti prethodno navedene podatke o informacijama kojima možete pristupiti.

Posljednji put ažurirano: 29/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici