Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Imate pravo obratiti se službama za potporu žrtvama, čak i ako kazneno djelo nije prijavljeno policiji.

Neovisno o tome odlučite li prijaviti kazneno djelo ili ne, pa čak i ako još niste odlučili, organizacija Victim Support Scotland može vam pružiti emocionalnu i praktičnu potporu.

Ako prijavite kazneno djelo, policija može, pod uvjetom da joj to dopustite, proslijediti vaše podatke organizaciji Victim Support Scotland.

Pomoć vam može ponuditi i organizacija Victim Information and Advice (VIA) ako vaš predmet uključuje:

  • obiteljsko nasilje
  • žrtve ili svjedoke koji su djeca
  • kazneno djelo iz mržnje
  • seksualno kazneno djelo
  • ili ako se očekuje da će suđenje uključivati porotu.

VIA će vam dati informacije o sustavu kaznenog pravosuđa, obavješćivati vas o napretku predmeta i povezati vas s drugim organizacijama koje vam mogu pomoći.

Pozivni centar za potporu žrtvama

Organizacija Victim Support Scotland ima pozivni centar otvoren od ponedjeljka do petka od 8 do 20 h. Riječ je o nacionalnoj dobrotvornoj organizaciji koja na razini Škotske pruža potporu osobama koje su pogođene kaznenim djelima, neovisno o njihovoj vrsti. Možete im se obratiti na broj 0800 160 1985. Potpora koju ta organizacija pruža besplatna je. Postoje i brojne druge organizacije, uključujući specijalizirane službe, koje mogu pružiti besplatnu emocionalnu potporu uz zaštitu povjerljivosti, praktičnu pomoć i bitne informacije žrtvama, svjedocima i drugim osobama koje su pogođene kaznenim djelima. Informacije o tim službama mogu se pronaći ovdje.

Je li potpora žrtvama besplatna?

Organizacija Victim Support Scotland pruža besplatnu potporu žrtvama, svjedocima i drugim osobama koje su pogođene kaznenim djelima uz zaštitu povjerljivosti.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Potpora na sudu

Ako se od vas traži da budete svjedok na sudu, usluge Službe za svjedoke pružat će vam obučeno osoblje iz organizacije Victim Support Scotland i dobrovoljci na svim lokacijama visokih i osnovnih sudova. Oni:

  • vam mogu pružiti praktičnu pomoć i informacije o tome što se događa na sudu
  • mogu za vas organizirati posjet sudu prije početka suđenja kako biste znali što možete očekivati.

Neki svjedoci zbog svojih okolnosti ili vrste kaznenog djela mogu dobiti dodatnu potporu pri davanju iskaza. Više o davanju iskaza na sudu, uključujući „posebne mjere” za ranjive svjedoke, možete pronaći ovdje. Ako ste žrtva kaznenog djela, ali niste pozvani da date iskaz kao svjedok, možda nećete biti informirani o suđenju. Međutim, možete zatražiti informacije o tome što se događa s predmetom na sudu.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Ovisno o organizaciji mogu vam biti ponuđene različite vrste potpore. Organizacija Victim Support Scotland osigurava Službu za žrtve u zajednici. Služba se osigurava na svakom području u nadležnosti lokalnih tijela u Škotskoj, dok je Služba za svjedoke na sudu prisutna na svakom kaznenom sudu u Škotskoj.

Postoje i brojne druge organizacije koje mogu pružiti pomoć ovisno o vrsti kaznenog djela. To su, na primjer, organizacije Rape Crisis Scotland, TARA (Trafficking Awareness Raising Alliance) koja pruža potporu ženama žrtvama trgovanja ljudima, i Migrant Help koja isto tako nudi potporu žrtvama trgovanja ljudima. Children 1st, Scottish Women's Aid i PETAL isto su tako dobrotvorne organizacije koje mogu ponuditi potporu žrtvama kaznenih djela. Više informacija o tim službama može se pronaći ovdje.

Posljednji put ažurirano: 29/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici