Izvorna jezična inačica ove stranice rumunjski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Swipe to change

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Žrtva sam kaznenog djela. Kome se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Možete se obratiti brojnim ustanovama, ovisno o tome kojoj kategoriji žrtvi pripadate.

Nacionalna agencija za ravnopravnost spolova (Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați – ANES)

Ova agencija nudi razne vrste usluga, kao što su:

  • besplatna i anonimna telefonska linija namijenjena žrtvama nasilja u obitelji – pozivni centar dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu – 0800 500 333
  • specijalizirane socijalne usluge u centrima za hitan prihvat žrtava nasilja u obitelji
  • pružanje savjeta, informacija i smjernica žrtvama nasilja u obitelji.

Kontakt:

Adresa: Intrarea Camil Petrescu br. 5, 1. okrug, Bukurešt

Broj telefona: +4 021 313 0059

E-pošta: secretariat@anes.gov.ro

http://anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/harta/

http://anes.gov.ro/webcenter/portal/Sirmes/pages_asistentapentruvictime/link-uriutilepentruvictime

Nacionalna agencija za suzbijanje trgovine ljudima (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP) u okviru Ministarstva unutarnjih poslova (Ministerul Afacerilor Interne).

Mreža žalbenih sudova uključuje 15 regionalnih centara. Svaki je centar povezan sa žalbenim sudom.

Ova agencija nudi razne vrste usluga, kao što su:

  • telefonska linija za pomoć na kojoj građani 24 sata dnevno mogu dobiti informacije i obavijesti o svim potencijalnim slučajevima trgovine ljudima: HelpLine 0 800 800 678 (nacionalni besplatni broj) ili +4 021 313 3100 (za pozive iz inozemstva), radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 8 do 16 sati
  • obavješćivanje relevantnih tijela o svim potencijalnim slučajevima trgovine ljudima
  • pružanje pomoći žrtvama u 15 regionalnih centara.

Kontakt:

Adresa: Ulica Ion Câmpineanu br. 20, 5. kat, 1. okrug, Bukurešt

Broj telefona: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00

Telefaks: +40 21 319 01 83

E-pošta: anitp@mai.gov.ro

http://anitp.mai.gov.ro/

Nacionalna agencija za zapošljavanje (Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă – ANOFM) u okviru Ministarstva rada i socijalne pravde (Ministerul Muncii și Justiției Sociale)

U okviru svojih područnih ureda može pružati stručne usluge zapošljavanja i osposobljavanja registriranim osobama koje traže posao, uključujući osobama koje su bile žrtve kaznenih djela, posebno žrtve trgovine ljudima.

Kontakt:

Ulica Avalanșei br. 20–22, 4. okrug, Bukurešt, 040305

E-pošta: anofm@anofm.ro

Internetske stranice: https://www.anofm.ro/index.html?agentie=ANOFM&page=0

Nacionalna uprava za probaciju (Direcția Națională de Probațiune – DNP) u okviru Ministarstva pravosuđa (Ministerul Justiției)

Pod koordinacijom Nacionalne uprave za probaciju djeluju 42 probacijske službe. Njihovi se uredi obično nalaze u javnim ustanovama (sudovima, pokrajinskim upravama, pokrajinskim revizorskim sudovima itd.).

Mogu pružati sljedeće vrste usluga:

  • besplatno psihološko savjetovanje, na zahtjev, žrtvama pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva, nasilja u obitelji, kaznenih djela s namjerom kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanja, spolnog nasilja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog zlostavljanja maloljetnika, zlostavljanja maloljetnika, trgovine osjetljivim osobama i iskorištavanja osjetljivih osoba te pokušaja takve trgovine i iskorištavanja
  • druge vrste pomoći: savjetovanje u pogledu pronalaska posla ili pohađanja edukativnih tečajeva ili stručnog osposobljavanja, pomoć u stupanju u kontakt s nevladinim organizacijama, glavnim upravama za socijalni rad i zaštitu djece (DGASP-ovi) za druge službe za pomoć žrtvama itd.

Kontakt:

Bukurešt, Ulica Apolodor br. 17, 5. okrug

Broj telefona: 0372 041 293

dp@just.ro

http://www.just.ro/en/directia-nationala-de-probatiune/

Glavni inspektorat rumunjske policije (Inspectoratul General al Poliției Române – IGPR)

Ima područne urede samo u graničnim pokrajinama i može pružiti potporu na zahtjev Nacionalne agencije za suzbijanje trgovine ljudima kako bi se žrtvama pomoglo da sudjeluju u određenim fazama kaznenog postupka.

Policija vas može obavijestiti o pravima koja imate kao žrtva.

Osim toga, specijalizirani odjeli Glavnog inspektorata mogu pružiti fizičku zaštitu tijekom postupka.

Nacionalno tijelo za zaštitu prava djece i posvajanje (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) u okviru Ministarstva rada i socijalne pravde

Riječ je o ustanovi koja koordinira provedbu nacionalnih strategija za zaštitu prava djece i osigurava relevantnu metodološku koordinaciju na terenu. Sustav za zaštitu djece decentraliziran je jer glavne uprave za socijalni rad i zaštitu djece (DGASPC) odgovaraju pokrajinskim vijećima ili lokalnim vijećima okrugâ Općine Bukurešt.

DGASPC-ovi pružaju različite usluge, kao što su: ocjenjivanje slučajeva nasilja nad djecom i pružanje/olakšavanje usluga na temelju plana, složeno ocjenjivanje za djecu s invaliditetom, složeno ocjenjivanje za druge osobe s invaliditetom, socijalna hitna pomoć, socijalna telefonska linija, socijalne usluge za sprječavanje nasilja u obitelji i trgovine ljudima, specijalizirane socijalne usluge u različitim ustanovama.

Kontakt: http://www.copii.ro/?lang=en

Nevladine organizacije

U području trgovine ljudima:

Nevladinim organizacijama u području sprječavanja i kontrole nasilja u obitelji možete pristupiti na sljedećim poveznicama:

U području zaštite prava djece:

Spasimo djecu (Salvați copiii)

Adresa: Intr. Ștefan Furtună br. 3, 1. okrug, 010899, Bukurešt, Rumunjska

Broj telefona: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Socijalne alternative (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina br. 24, zgrada 949, prizemlje, Iași, 700722

Broj telefona: +40 332 407 178

http://www.alternativesociale.ro/en_GB/

Dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama

Osobe koje su pretrpjele ozljede zbog kaznenog djela mogu stupiti u kontakt s policijom pozivom na jedinstveni nacionalni pozivni broj za hitne slučajeve – 112.

Besplatna i anonimna telefonska linija namijenjena žrtvama nasilja u obitelji – pozivni centar dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu – 0800 500 333.

Besplatna telefonska linija Nacionalne agencije za suzbijanje trgovine ljudima: 0800 800 678 – besplatna telefonska linija i 0040213133100 – za pozive iz inozemstva. Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 8 do 16 sati.

Broj telefonske linije za pomoć djeci: 116111. Besplatna telefonska linija. Radno vrijeme: ponedjeljak – nedjelja: 08.00 – 00.00.

Je li potpora žrtvama besplatna?

U skladu s rumunjskim pravom žrtve trgovine ljudima imaju pravo na besplatnu zaštitu i pomoć.

Pomoć koju žrtvama nasilja u obitelji pruža Nacionalna agencija za ravnopravnost spolova besplatna je.

Pomoć koju žrtvama pruža Nacionalna uprava za probaciju besplatna je.

Pomoć koja se pruža djeci žrtvama nasilja besplatna je.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Vidjeti prethodne odgovore.

Djeca koja su žrtve imaju pravo na sve kategorije usluga (medicinske usluge, psihološke usluge itd.).

Posljednji put ažurirano: 17/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici