Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. od policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Ako ste žrtva kaznenog djela, možete ga prijaviti policiji (ili javnom tužitelju) usmeno ili pisanim putem. Možete zatražiti da kazneno djelo umjesto vas prijavi druga osoba, ali u tom slučaju toj osobi trebate dati pisanu punomoć. Pisana i potpisana punomoć priložit će se spisu predmeta.

Pri prijavi kaznenog djela možete dobiti informacije o uslugama i organizacijama koje pružaju psihološko savjetovanje ili druge oblike potpore žrtvama, ovisno o vašim potrebama. Imate pravo i na informacije o tome kako možete dobiti pravnu pomoć, o svojim pravima tijekom kaznenog postupka (uključujući zaštitne mjere ako ste ugroženi svjedok), kao i o tome kako možete dobiti novčanu naknadu od države. Te će vam informacije pružiti prvo pravosudno tijelo kojem se obratite (policija, javni tužitelj). Primit ćete i obrazac sa svim navedenim informacijama, koji morate potpisati. Informacije će vam biti priopćene na jeziku koji razumijete.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako se stranac i žrtva ste kaznenog djela počinjenog u Rumunjskoj, imate ista prava kao i rumunjski državljani koji su žrtve kaznenih djela.

Ako ne govorite rumunjski jezik, imate pravo na besplatne usluge usmenog prevoditelja tijekom komunikacije s tijelima, uključujući za podnošenje pritužbe na jeziku koji razumijete i za primanje informacija na koje imate pravo u trenutku prijavljivanja kaznenog djela na jeziku koji razumijete.

Ako ste žrtva trgovine ljudima, možete dobiti smještaj u posebnim skloništima u kojima ćete biti zaštićeni. Informacije o kaznenom postupku tijekom kaznenog postupka primat ćete na jeziku koji razumijete, a možete dobiti i usluge psihološkog savjetovanja i medicinske pomoći. Rumunjska tijela potrudit će se pomoći vam da se što prije vratite u svoju matičnu zemlju i osigurat će vam siguran prijevoz do rumunjske granice.

Ako ste stranac, možete zatražiti novčanu naknadu od države ako ste žrtva pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva, kako je utvrđeno u člancima 188. i 189. Kaznenog zakonika; nasilja u obitelji, kako je utvrđeno u članku 199. Kaznenog zakonika; kaznenih djela počinjenih s namjerom, kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda; silovanja, spolnog nasilja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog zlostavljanja maloljetnika, kako je utvrđeno u člancima od 218. do 221. Kaznenog zakonika; zlostavljanja maloljetnika, kako je utvrđeno u članku 197. Kaznenog zakonika, kao i trgovine ranjivim osobama i iskorištavanja ranjivih osoba, te pokušaja takve trgovine i takvog iskorištavanja.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Kad prijavite kazneno djelo, policijski službenik koji evidentira pritužbu objasnit će vam postupak kroz koji će proći vaš predmet. Policija je obvezna sastaviti pisano izvješće u kojem se navode informacije koje su vam službenici pružili.

Informacije koje ćete dobiti uključuju sljedeće:

 • vaša prava tijekom kaznenog postupka
 • organizacije kojima se možete obratiti za pomoć i usluge koje one pružaju
 • način na koji možete primiti zaštitu
 • uvjete i postupak za dobivanje novčane naknade od države
 • uvjete i postupak za ostvarivanje prava na besplatno pravno zastupanje.

Nakon toga, tijekom postupka možete primiti informacije o napretku istrage i, ako tužitelj odluči da vaš predmet neće uputiti na sud, primjerak te odluke. Za to ćete morati podnijeti zahtjev policijskom službeniku ili tužitelju zaduženom za vaš predmet te navesti poštansku adresu u Rumunjskoj, adresu e-pošte ili adresu za elektroničku razmjenu poruka kako biste primili informacije.

Ako tužitelj odluči da će uputiti predmet na suđenje, bit ćete pozvani na sud.

Ako ćete na sudu biti saslušani, bit ćete obaviješteni o svojim pravima i obvezama, a oni su sljedeći:

 • pravo na odvjetnika ili, ako je primjenjivo, pravo na besplatno pravno zastupanje
 • pravo na usluge izmiritelja u slučajevima u kojima je to zakonski dopušteno
 • pravo na predlaganje dokaza koji će se dostaviti, dostavljanje prigovora i zaključaka u skladu s pravom
 • pravo na primanje informacija o napretku postupka
 • pravo na podnošenje prethodne žalbe, ako je to potrebno (za određene vrste kaznenih djela vaš je zahtjev u obliku prethodne žalbe potreban za nastavak predmeta protiv počinitelja kaznenog djela). Pravosudna tijela će prema potrebi razjasniti određena pitanja u tom pogledu. Svrha je prethodne žalbe zatražiti nastavak kaznenog postupka protiv počinitelja kaznenog djela. Prethodna žalba razlikuje se od žalbe koju podnosite policiji ili javnom tužitelju kako biste ih obavijestili da je protiv vas počinjeno kazneno djelo
 • pravo da u postupku sudjelujete kao građanskopravna stranka
 • obveza da budete nazočni kad od vas to zatraže pravosudna tijela
 • obveza da dostavite obavijest o promjeni adrese
 • pravo da budete obaviješteni ako počinitelj kaznenog djela, kojemu je izrečena zatvorska kazna ili koji je zadržan u istražnom zatvoru, bude pušten.

Imam li pravo na besplatne usluge usmenog ili pismenog prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Da. Tijekom kaznenog postupka imate pravo na usluge pismenog i usmenog prevođenja.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Bez obzira na status (optuženik, oštećena strana, svjedok) osobi s invaliditetom moraju se ponuditi usluge usmenog prevoditelja, psihologa i/ili, u slučaju maloljetnika, predstavnika Glavne uprave za socijalni rad i zaštitu djece (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului).

Važećim je pravnim okvirom utvrđeno da dotičnim osobama posebnu pomoć mogu pružiti postojeće regionalne uprave za socijalni rad i zaštitu djece te, ako je primjenjivo, medicinsku pomoć.

Službe za potporu žrtvama

Ovisno o prirodi kaznenog djela (posebno ako je počinjeno protiv osoba), policijski službenik može uputiti žrtvu na usluge psihološkog savjetovanja ili joj preporučiti takve usluge.

Ako ste žrtva posebne kategorije kaznenih djela (pokušaja ubojstva i pokušaja teškog ubojstva, kako je utvrđeno u člancima 188. i 189. Kaznenog zakonika; nasilja u obitelji, kako je utvrđeno u članku 199. Kaznenog zakonika; kaznenih djela počinjenih s namjerom, kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda; silovanja, spolnog nasilja, spolnog odnosa s maloljetnom osobom i spolnog zlostavljanja maloljetnika, kako je utvrđeno u člancima od 218. do 221. Kaznenog zakonika; zlostavljanja maloljetnika, kako je utvrđeno u članku 197. Kaznenog zakonika; trgovine ranjivim osobama i iskorištavanja ranjivih osoba te pokušaja takve trgovine i takvog iskorištavanja) možete primiti psihološko savjetovanje (do tri mjeseca za odrasle i do šest mjeseci za djecu mlađu od 18 godina), medicinsku pomoć ili bilo koju drugu vrstu pomoći besplatno, prema potrebi. Te vrste pomoći besplatne su samo ako ste kazneno djelo prijavili policiji. Nakon što podnesete prijavu policijskom službeniku možete podnijeti zahtjev za pomoć probacijskoj službi.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, za pomoć se možete obratiti jednom od službenika za pomoć obiteljima koji je zaposlen u Ministarstvu rada i socijalne pravde (Ministerul Muncii și Justiției Sociale). Ministarstvo žrtvama nasilja u obitelji nudi različite vrste pomoći (npr. usluge psihološkog savjetovanja, zaštite identiteta itd.). Kao žrtva nasilja u obitelji možete zatražiti smještaj u centru za žrtve nasilja u obitelji, gdje ćete dobiti usluge zaštite i savjetovanja.

Tko pruža potporu žrtvama?

Ovisno o vrsti kaznenog djela, žrtva u Rumunjskoj posebnu pomoć može dobiti od institucija u nastavku.

Ako ste žrtva nasilja u obitelji, možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za ravnopravnost spolova (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) i glavnim upravama za socijalni rad i zaštitu djece (DGASPC).

Ako imate manje od 18 godina i žrtva ste kaznenog djela, možete se obratiti Nacionalnom tijelu za zaštitu prava djece i posvajanje (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA) i glavnim upravama za socijalni rad i zaštitu djece (DGASPC).

Ako ste žrtva trgovine ljudima, možete se obratiti Nacionalnoj agenciji za suzbijanje trgovine ljudima (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP) koja djeluje u okviru Ministarstva unutarnjih poslova (Ministerul Afacerilor Interne – MAI).

Postoji i niz nevladinih organizacija koje pružaju različite vrste pomoći žrtvama. Ustanova s kojom stupite u kontakt uputit će vas izravno odgovarajućoj nevladinoj organizaciji.

Ako ste žrtva nasilnog kaznenog djela, kao što su pokušaj ubojstva i pokušaj teškog ubojstva, kako je utvrđeno u člancima 188. i 189. Kaznenog zakonika, nasilje u obitelji, kako je utvrđeno u članku 199. Kaznenog zakonika, kaznena djela počinjena s namjerom, kojima je žrtvi nanesena tjelesna ozljeda, silovanje, spolno nasilje, spolni odnos s maloljetnom osobom i spolno zlostavljanje maloljetnika, kako je utvrđeno u člancima od 218. do 221. Kaznenog zakonika, zlostavljanje maloljetnika, kako je utvrđeno u članku 197. Kaznenog zakonika, kao i trgovina ranjivim osobama i iskorištavanje ranjivih osoba, te pokušaj takve trgovine i takvog iskorištavanja, za pomoć se možete obratiti probacijskoj službi.

Hoće li me policija automatski uputiti službi za potporu žrtvama?

Da, pravosudna tijela moraju vas uputiti takvim službama.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Ako pravosudna tijela tijekom kaznene istrage i tijekom sudskog postupka ocijene da zbog informacija koje pružite ili drugih razloga vaša privatnost ili vaše dostojanstvo mogu biti narušeni, na vlastitu inicijativu ili na vaš zahtjev mogu pribjeći mjerama za zaštitu vaše povjerljivosti i privatnosti, kao što su:

 • zaštita pojedinosti vašeg identiteta
 • saslušanje audiovizualnim putem, uz izobličenje vašeg glasa i lika, bez potrebe za vašom prisutnošću, ako druge mjere nisu dovoljne
 • zatvaranje ročišta suda za javnost tijekom vašeg ispitivanja.

Osim toga, sud tijekom sudskog postupka može zabraniti bilo kakvo objavljivanje tekstova, crteža, fotografija ili slika na temelju kojih bi se mogao otkriti vaš identitet.

Sud ročište može zatvoriti za javnost ako bi javno saslušanje moglo utjecati na vaše dostojanstvo ili vašu privatnost.

Osoblje probacijske službe tijekom obavljanja svoje dužnosti mora čuvati povjerljivost podataka kojima raspolaže. Informacije koje se pravosudnim tijelima dostave u okviru kaznenog postupka izuzete su od navedenog pravila. Savjetnici, načelnici službi i inspektori tijekom obavljanja dužnosti i u društvu moraju čuvati povjerljivost svih dokumenata kojima raspolažu. Informacije povezane s predmetima u evidenciji službi, kao i sve informacije povezane s organizacijom i obavljanjem dužnosti trebalo bi staviti na raspolaganje medijima, pod uvjetom da se zaštiti povjerljivost osobnih podataka korisnikâ usluga.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Kako biste imali pristup službama za pomoć žrtvama, kazneno djelo morate prijaviti relevantnim tijelima.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Tijekom kaznene istrage i tijekom sudskog postupka imate pravo na zaštitne mjere ako pravosudna tijela ocijene da biste mogli biti u opasnosti.

Bitno je znati da, ako pravosudna tijela ocijene da biste zbog informacija koje pružate ili zbog drugih razloga mogli biti u opasnosti, na vaš zahtjev ili na vlastitu inicijativu mogu poduzeti određene mjere kako bi osigurala vašu zaštitu, kao što su:

 • pružanje usluga nadzora ili osiguranja vašeg doma ili privremenog smještaja
 • pružanje usluga pratnje i zaštite vama ili članovima vaše obitelji tijekom putovanja
 • zaštita pojedinosti vašeg identiteta (osobni podaci mogu se izostaviti iz spisa kako bi se zaštitio vaš identitet navođenjem da su te informacije tajne)
 • saslušanje audiovizualnim sredstvima, uz izobličenje vašeg glasa i lika, bez potrebe za vašom prisutnošću, ako druge mjere nisu dovoljne (na taj se način ne morate pojaviti pred policijskim službenikom, tužiteljem ili sucem i nećete biti na istom mjestu kao i počinitelj kaznenog djela)
 • zatvaranje ročišta suda za javnost tijekom vašeg ispitivanja.

Osim toga, sud tijekom sudskog postupka može zabraniti bilo kakvo objavljivanje tekstova, crteža, fotografija ili slika na temelju kojih bi se mogao otkriti vaš identitet.

Nadalje, ako ste svjedok u kaznenom postupku ili, čak i ako niste uključeni u predmet, pružate informacije koje pravosudnim tijelima pomažu riješiti predmete povezane s teškim kaznenim djelima ili spriječiti nastanak znatne štete, od policijskog službenika ili tužitelja koji provodi istražni postupak možete zatražiti da vas uključi u program zaštite svjedoka. Taj program uključuje niz mjera, kao što su:

 • tajni identitet, uključujući sudjelovanje na raspravama uz izobličenje vašeg glasa i lika
 • policijsku zaštitu vašeg doma i policijsku pratnju pri odlasku tijelima za kaznenu istragu
 • preseljenje
 • promjena identiteta, uključujući promjenu izgleda, prema potrebi.

Ako se uključite u program zaštite svjedoka, moći ćete dobiti dodatnu pomoć, kao što je:

 • uključivanje u novo društveno okruženje
 • stjecanje novih stručnih kvalifikacija
 • novi posao
 • financijska pomoć do pronalaska novog posla.

Ako je potrebno, i vaši srodnici u prvom stupnju (primjerice vaša djeca i roditelji) i vaš bračni drug mogu se uključiti u program zaštite svjedoka.

Ako tijekom kaznene istrage niste uključeni u program zaštite svjedoka, zahtjev za uključivanje u taj program možete podnijeti tijekom sudskog postupka.

Ovisno o vrsti kaznenog djela dostupna je dodatna zaštita.

 • Ako ste žrtva nasilja u obitelji, možete zatražiti da sud počinitelju zabrani boravak u vašem zajedničkom domu. Alternativno, vi kao žrtva možete biti smješteni u centru za žrtve nasilja u obitelji. Takav je smještaj dostupan samo u hitnim slučajevima u kojima je za vašu sigurnost potrebna izolacija od počinitelja kaznenog djela ili ako je službenik za pomoć obiteljima odgovoran za vaš predmet za to dao pisano odobrenje. U centru možete dobiti besplatan smještaj, hranu, medicinsku njegu, psihološko savjetovanje i pravnu pomoć.
 • Ako ste žrtva trgovine ljudima, možete biti smješteni u centar za zaštitu žrtava. Smještaj je obično dostupan u razdoblju od deset dana, ali sud vaš boravak može produljiti do kraja postupka. Policija prema potrebi tijekom kaznenog postupka može pružiti fizičku zaštitu. Ako ste žrtva trgovine ljudima, saslušanje pred sudom neće biti javno.

Ako smatrate da ste u opasnosti, trebali biste o tome obavijestiti policijskog službenika, tužitelja ili suca i pružiti što više informacija.

Prethodno navedene mjere dostupne su i u fazi kaznene istrage i u sudskom postupku.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Zaštitu će vam pružiti rumunjska policija.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

Ako nakon završetka kaznenog postupka još uvijek budete u opasnosti, pravosudna tijela razmotrit će koliko je preporučljivo da vas se uključi u program zaštite svjedoka, ako već niste uključeni u taj program.

Kad je riječ o žrtvama trgovine ljudima, stupanj rizika procijenit će specijalizirane strukture u okviru policije.

Hoće li itko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Da, vaš se predmet može obraditi. Primjerice, žrtve određenih kategorija kaznenih djela (nasilje u obitelji, silovanje, spolno nasilje itd.) saslušat će samo osobe njihova spola, ako žrtve to zatraže.

Drugi razgovor s oštećenom stranom održat će se samo ako je to nužno potrebno za kazneni postupak kako bi se izbjeglo nanošenje dodatne štete žrtvi.

Kako bi se izbjeglo nanošenje dodatne štete žrtvi višestrukim saslušanjem pred pravosudnim tijelima, propisima o kaznenom postupku zahtijeva se da bi se oštećena strana koja je podnijela žalbu u pogledu kaznenog postupka trebala saslušati odmah ili, ako to nije moguće, nakon podnošenja žalbe, bez nepotrebnog odlaganja.

Dodatna mjera od koje žrtve mogu imati koristi jest ta da ih se ne obavijesti o puštanju počinitelja kaznenog djela ako to nisu izričito zatražile.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Ako imate status ranjive žrtve, možete iskoristiti zaštitne mjere iz prethodno navedenih odgovora u pogledu zaštite svjedoka.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Ako ste dijete koje je žrtva iskorištavanja, nasilja, zlostavljanja, nemara ili lošeg postupanja ili bilo kojeg drugog kaznenog djela, svatko, uključujući vas, to kazneno djelo može prijaviti policiji.

Maloljetnici se od početka smatraju ranjivim žrtvama i tijela bi vas trebala obavijestiti o zaštitnim mjerama koje su vam dostupne.

Maloljetnici pomoć mogu primiti od Nacionalnog tijela za zaštitu prava djece i posvajanje. Ako ste u opasnosti, možete podnijeti zahtjev za izdavanje sudskog naloga kako biste ostvarili pravo na smještaj u kojem možete primiti zaštitu (kao što je druga obitelj ili poseban centar).

Ako ste pozvani da se pojavite pred tijelima za kaznenu istragu i mlađi ste od 14 godina, uz vas mora biti roditelj ili skrbnik. Ako su vaši roditelji ili skrbnici uključeni u kazneni postupak ili im može biti u interesu da utječu na vašu izjavu, razgovor će se odvijati u prisutnosti srodnika ili druge osobe koju imenuje policijski službenik / tužitelj / sudac.

Osim toga, pravosudna tijela mogu odlučiti da bi vam tijekom razgovorâ trebao pomoći psiholog. Zahtjev za psihologa možete podnijeti pravosudnim tijelima.

Razgovor se mora snimati, a ako to nije moguće, mora se zapisati u izvješće.

Može vas saslušati ista osoba u posebno projektiranim / prilagođenim prostorijama, ako su dostupne.

U istražnom postupku određenih kategorija kaznenih djela razgovore može voditi osoba istog spola kao i žrtva. Uz vas može biti i osoba koju odaberete.

Tijekom postupka imate pravo na pravnog zastupnika. Ako nemate zastupnika, sud će vam pomoći da ga nađete. Ako vaša obitelj ne može priuštiti plaćanje usluga zastupnika, imate pravo na besplatnu pravnu pomoć.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Bračni drug, dijete ili osoba koju je uzdržavala osoba koja je preminula zbog ubojstva i teškog ubojstva, kako je utvrđeno u člancima 188. i 189. Kaznenog zakonika, kao i kaznenog djela počinjenog s namjerom koje je rezultiralo smrću, ima pravo na besplatnu pravnu pomoć i novčanu naknadu od države.

Besplatna pravna pomoć dostupna je i za dodatne kategorije kaznenih djela osim navedenih, ako mjesečni prihodi žrtve po članu obitelji nisu viši od iznosa nacionalne osnovne bruto minimalne plaće koji je određen za godinu u kojoj je podnesen zahtjev za besplatnu pravnu pomoć.

Član moje obitelji žrtva je kaznenog djela – koja su moja prava?

Vidjeti prethodno navedene informacije.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Mirenje je dostupno samo za manje teška kaznena djela navedena u kaznenom pravu. Taj se postupak može primijeniti samo ako u njemu pristanete sudjelovati i vi i počinitelj kaznenog djela. Tijekom postupka mirenja bit ćete pozvani na niz sastanaka s počiniteljem kaznenog djela kako biste raspravili o mogućnostima pomirenja. Sastanke će olakšati izmiritelj. Ako se postupak okonča pomirenjem, možete povući žalbu koju ste podnijeli protiv počinitelja kaznenog djela i predmet će biti zaključen. U suprotnom, ako postupak ne bude uspješan, kazneni postupak nastavit će se kao da se mirenje nikad nije dogodilo.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

 • Zakon br. 135/2010 o Zakonu o kaznenom postupku, kako je dodatno izmijenjen i dopunjen (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • Zakon br. 678/2001 o sprječavanju i suzbijanju trgovine ljudima, kako je dodatno izmijenjen i dopunjen (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • Odluka Vlade br. 1216/2001 o odobrenju Nacionalnog akcijskog plana za suzbijanje trgovine ljudima (Hotărârea de Guvern nr. 1.216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • Zakon br. 211/2004 o određenim mjerama za zaštitu žrtava kaznenih djela, kako je dodatno izmijenjen i dopunjen (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • Odluka Vlade br. 1238 od 10. listopada 2007. o odobrenju posebnih nacionalnih standarda za usluge specijalizirane pomoći žrtvama trgovine ljudima (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • Zakon br. 217/2003 o sprječavanju i suzbijanju nasilja u obitelji, kako je dodatno izmijenjen i dopunjen (Legea 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie)
 • Zakon br. 272/2004 o promicanju i zaštiti prava djece, kako je dodatno izmijenjen i dopunjen (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • Zakon br. 682/2002 o zaštiti svjedoka, kako je dodatno izmijenjen i dopunjen (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • Zakon br. 192/2006 o mirenju i organizaciji zanimanja izmiritelja, kako je dodatno izmijenjen i dopunjen (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator).
Posljednji put ažurirano: 17/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici