Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Žrtva sam kaznenog djela. Kome se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Policija
Internetske stranice: https://pulizija.gov.mt/en/Pages/Home.aspx

Nacionalna služba za djecu i obitelji kojima je potrebna socijalna pomoć, Appoġġ
Internetske stranice: http://fsws.gov.mt/en/appogg/Pages/welcome-appogg.aspx

Ministarstvo pravosuđa – za pomoć u vezi s naknadom štete za ozljede prouzročene kaznenim djelima
Podaci za kontakt:
Adresa e-pošte: info.justicedepartment@gov.mt
Broj telefona: +356 25674330
Adresa: 21, Triq l-Arċisqof, Valletta VLT1443

Malteška agencija za pravnu pomoć
Internetske stranice: https://mjcl.gov.mt/en/LegalAidMalta/Pages/home.aspx

Dežurna telefonska linija za potporu žrtvama

Supportline 179

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da, ta je potpora besplatna.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Imate pravo na potporu koja se sastoji od sljedećeg:

  1. informacija, savjeta i potpore u vezi s pravima žrtve, uključujući pristup programima naknada za ozljede prouzročene kaznenim djelima te informacija o vašoj ulozi u kaznenom postupku, uključujući pripremu za prisustvovanje kaznenom postupku;
  2. informacija o dostupnim relevantnim službama za potporu ili izravnog upućivanja na te službe;
  3. emotivne i, prema potrebi, psihološke potpore;
  4. savjeta u vezi s financijskim i praktičnim pitanjima;
  5. savjeta u vezi s opasnošću od sekundarne ili ponovljene viktimizacije, zastrašivanja i odmazde te njihovim sprečavanjem.

Koje mi vrste potpore mogu pružiti nevladine organizacije?

Od organizacije Potpora žrtvama Malta možete dobiti emotivnu potporu kako biste prebrodili traumu uzrokovanu kaznenim djelom, pravne informacije o kaznenom postupku važne za žrtve kaznenih djela i praktičnu pomoć poput pomoći u komunikaciji s policijom.
Internetske stranice: http://victimsupport.org.mt/
Zaklada Svete Jeanne Antide

Posljednji put ažurirano: 06/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici