Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Malta

Sadržaj omogućio
Malta

Mogu li podnijeti žalbu protiv izrečene kazne?

Suđenje pred sudom završava sudskom odlukom kojom se optuženika osuđuje ili ga se oslobađa optužbi. Bude li optuženik proglašen krivim, sudac će mu izreći kaznu. U skladu s malteškim pravom, jedino optuženik i državni odvjetnik imaju pravo podnijeti žalbu protiv osuđujuće /oslobađajuće presude ili izrečene kazne pred kaznenim žalbenim sudom.

Međutim, ako je žalba podnesena, a vi ste u prvom suđenju sudjelovali u svojstvu građanskopravne stranke, vaš će odvjetnik moći pregledati sve relevantne dokumente povezane sa žalbenim postupkom.

Koja su moja prava nakon izricanja kazne?

Nakon što presuda postane pravomoćna imate pravo dobiti njezin primjerak. Osudi li sud optuženika na kaznu zatvora, imate pravo biti obaviješteni o njegovu bijegu ili puštanju na slobodu.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Imate pravo na potporu ili zaštitu nakon završetka kaznenog postupka, tijekom suđenja i u primjerenom roku.

Koje informacije mogu dobiti u slučaju da je optuženik osuđen?

Dobit ćete primjerak pravomoćne presude.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Da, bit ćete obaviješteni o puštanju počinitelja na slobodu ili o njegovu bijegu.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju počinitelja na slobodu ili uvjetnu slobodu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Nećete biti uključeni u takve odluke, ali ćete o njima biti obaviješteni.

Posljednji put ažurirano: 06/03/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici