Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Ako ste žrtva kaznenog djela, možete ga prijaviti u najbližoj policijskoj postaji ili pozivom na pozivne brojeve za hitne slučajeve, 107 ili 112.

Članovi osoblja državne Službe za potporu žrtvama i Službe za besplatnu pravnu pomoć mogu vam pomoći u najbližem vladinu uredu u određenom okrugu. Članovi osoblja Pozivnog centra za potporu žrtvama (Áldozatsegítő Vonal) (+36-80-225-225) pružaju pomoć 24 sata dnevno putem telefonske linije u Mađarskoj.

Nacionalna služba za telefonske informacije u kriznim situacijama (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, OKIT, http://www.ncsszi.hu/national-institute-for-family_-youth-and-population-policy) pruža pomoć posebno žrtvama nasilja u obitelji, nasilja među srodnicima, zlostavljanja djece, kao i prostitucije i trgovine ljudima putem telefonskog broja +36-80-205-520.

Dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama

 • Policija: 107
 • Opći broj za hitne slučajeve: 112
 • Telefonski svjedok (Telefontanú): +36-80-555-111 (linija putem koje kaznena djela možete prijaviti anonimno)
 • Pozivni centar za potporu žrtvama (Áldozatsegítő Vonal): +36-80-225-225 (besplatni telefonski broj dostupan 24 sata dnevno u Mađarskoj)
 • Nacionalna služba za telefonske informacije u kriznim situacijama (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgála+36-80-205-520
 • nevladina organizacija Udruga za prava žena NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület):
  • +36-80-505-101 (telefonska linija za pomoć zlostavljanim ženama i djeci; besplatna je, čak i ako zovete putem mobitela, ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom od 18.00 do 22.00)
  • +36-40-603-006 (za žrtve seksualnog nasilja, poziv možete ostvariti petkom od 10.00 do 14.00 i naplaćuje se po lokalnim tarifama)
 • Udruženje Patent (Patent Egyesület): +36-70-25-25-254 (besplatna telefonska pravna pomoć za bitna pravna i psihološka pitanja za žene koje zlostavljaju partneri, dostupna srijedom od 16.00 do 18.00).

Je li potpora žrtvama besplatna?

Pristup postupcima za potporu žrtvama ostvaruje se bez naknada i besplatan je. Ako ne govorite mađarski jezik ili ako trebate usluge tumača za znakovni jezik, država snosi troškove tumačenja i prijevoda.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Služba za potporu žrtvama (Áldozatsegítő Szolgálat) može učiniti sljedeće:

 • pružiti vam informacije o vašim pravima, obvezama i mogućnostima
 • dati vam informacije o uslugama socijalne pomoći i zdravstvene zaštite te pogodnostima u okviru zdravstvenog osiguranja
 • pružiti trenutnu novčanu potporu (u roku od pet dana od datuma kada je predmetno kazneno djelo počinjeno)
 • pružiti emocionalnu potporu (uključujući prema potrebi psihološku pomoć)
 • pružiti pravne savjete i praktičnu pomoć u jednostavnim predmetima
 • potvrditi vaš status žrtve
 • osim prethodno navedenog, osobe koje su teško ozlijeđene i srodnici smrtno stradalih žrtava kaznenih djela mogu podnijeti zahtjev za odštetu od države.

Nacionalna služba za telefonske informacije u kriznim situacijama (Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgála) može učiniti sljedeće:

 • pružiti neposrednu pomoć građanima (uglavnom ženama i djeci) koji su zbog zlostavljanja u ozbiljnoj kriznoj situaciji
 • odmah nakon savjetovanja osigurati smještaj u sigurnim kućama osobama kojima je to potrebno. Smještaj u trajanju od 30 dana osigurat će se u domovima za krizne situacije, a to se razdoblje može produljiti za dodatnih 30 dana. Smještaj je besplatan, a kao dio skrbi koja se pruža stručnjaci u domu za krizne situacije pomoći će vam da pronađete sigurno i dugotrajno rješenje za vaš problem. Osim toga, oni su u kontaktu sa službenikom za pomoć obiteljima nadležne Službe za potporu obiteljima i dobrobit djece.

Služba za besplatnu pravnu pomoć (Jogi Segítségnyújtó Szolgálat)

 • pruža pravne savjete u predmetima u kojima su činjenice u predmetu relativno jednostavne
 • i, ako su ispunjeni zakonski određeni uvjeti, ta služba:
 1. pruža izvansudske usluge (savjetovanje, uređivanje dokumenata) besplatno ili pod povoljnijim uvjetima
 2. omogućuje zastupanje skrbnika u sudskom postupku i postupku prije početka suđenja (kada predmet istražuje istražno tijelo ili tužitelj) u okviru kaznenog postupka. Ako je dopušteno zastupanje skrbnika u postupku, stvarne pravne usluge pružaju odvjetnici i odvjetnička društva koja su u ugovornom odnosu sa Službom za besplatnu pravnu pomoć.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

U prvom se redu možete osloniti na sljedeće nevladine organizacije:

dobrotvorno udruženje Bijeli prsten (Fehér Gyűrű Közhasznú Egyesület)

 • osobna skrb nakon kaznenog djela
 • besplatna pravna pomoć
 • besplatne usluge mirenja
 • besplatna psihološka pomoć
 • financijska potpora osobama kojima je ona potrebna (samo ako se kazneno djelo prijavi policiji)
 • pomoć u postupcima drugih tijela
 • posredovanje u potpori koju pružaju druge organizacije i ustanove.

nevladina organizacija Udruga za prava žena NANE (Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület):

 • pružanje informacija
 • neposredna praktična pomoć osobama u kriznim situacijama (npr. smještaj žena u sklonište, dostavljanje obavijesti nadležnim tijelima, pružanje savjeta o radnjama i mogućnostima)
 • terapija u skupini
 • besplatna pravna pomoć (pružanjem, prema potrebi, pravnih savjeta).

nevladina organizacija Hitna pomoć ESZTER (ESZTER Alapítvány és Ambulancia):

 • psihološka pomoć
 • besplatna pravna pomoć

Udruženje Patent (Patent Egyesület):

 • informacije i savjeti
 • pružanje usluga savjetovanja s psihologom ili socijalnim radnikom
 • pružanje besplatne pravne pomoći zlostavljanim ženama, kao i žrtvama rodno uvjetovanog nasilja i diskriminacije.

Zaklada Anonimno (Névtelen Utak Alapítvány):

 • siguran smještaj
 • rehabilitacija
 • reintegracija.
Posljednji put ažurirano: 10/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici