Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Mađarska

Sadržaj omogućio
Mađarska

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja? (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)

Žrtva u prvom redu u kaznenom postupku može izvršavati svoj zahtjev za odštetu koji je posljedica djela koje je predmet optužbe građanskopravne stranke. U tom se slučaju postupak koji se provodi kao dio kaznenog postupka za izvršavanje građanskopravnog zahtjeva naziva adhezijski postupak. Građanskopravni zahtjevi mogu se izvršavati i drugim pravnim sredstvima. Činjenica da žrtva nije poduzela radnje kao građanskopravna stranka ne isključuje mogućnost izvršavanja zahtjeva. U Zakonu o parničnom postupku nisu navedeni uvjeti na temelju kojih građanskopravni zahtjev može izvršiti i tužitelj umjesto žrtve.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Postupak izvršenja može se pokrenuti u roku od 30 dana nakon što se ispune obveze koje je utvrdio sud. Sud u tom pogledu izdaje spis o izvršenju koji se temelji na dijelu odluke donesene tijekom kaznenog postupka koja se odnosi na građanskopravni zahtjev.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam za odštetu/naknadu? Pod kojim uvjetima?

Država vam ne može isplatiti predujam. Međutim, ako je protiv vas namjerno počinjeno kazneno djelo s elementima nasilja zbog kojeg ste pretrpjeli tjelesnu ozljedu i zdravlje vam je ugroženo, možete primiti odštetu od države. Odšteta od države neovisna je o građanskopravnom zahtjevu, ali ako je naknada za vaš gubitak ili štetu plaćena iz drugih izvora (npr. platio ju je sud ili osiguravajuće društvo) u roku od tri godine nakon datuma na koji je odluka o meritumu vašeg zahtjeva za odštetu postala konačna, od vas će se tražiti da vratite iznos naknade koji vam je platila država.

Imam li pravo na odštetu od države?

Imate pravo na odštetu od države ako je protiv vas namjerno počinjeno kazneno djelo s elementima nasilja zbog kojeg su vaš tjelesni integritet i zdravlje pretrpjeli ozbiljnu štetu.

Možete imati pravo i na naknadu od države ako ste bliski srodnik ili uzdržavana osoba takve žrtve ili ako ste platili pogreb žrtve koja je preminula.

Samo žrtve kojima je to potrebno na temelju njihovih financijskih mogućnosti ili drugih zakonom određenih uvjeta mogu ispunjavati uvjete za odštetu od države.

Svoj zahtjev za odštetu od države možete podnijeti bilo kojoj službi za potporu žrtvama (državni ured u određenom okrugu). Nadležno će tijelo pri donošenju odluke o vašem zahtjevu ispitati uzročno-posljedičnu vezu između iznosa odštete i kaznenog djela.

Zahtjevi za odštetu obično se mogu podnijeti u roku od tri mjeseca nakon dana kada je kazneno djelo počinjeno, a najveći je iznos odštete 2017. bio 1 599 105 HUF.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Ako se prijava kaznenog djela koju ste podnijeli odbije, istraga se prekine ili se optuženika oslobodi optužbi na temelju zakonom određenih razloga za isključenje (konkretno, maloljetnost, ozbiljno mentalno ograničenje, prisila ili prijetnja, pogreška, nužna obrana, krajnja nužda ili zapovijed nadređene osobe), imat ćete pravo na odštetu od države.

Odšteta od države neovisna je o građanskopravnom zahtjevu, ali ako je naknada za vaš gubitak ili štetu plaćena iz drugih izvora (npr. platio ju je sud ili osiguravajuće društvo) u roku od tri godine nakon datuma na koji je odluka o meritumu vašeg zahtjeva za odštetu postala konačna, od vas će se tražiti da vratite iznos naknade koji vam je platila država.

Ako izvršavate svoja građanska prava izvan kaznenog postupka, pitanja kaznene odgovornosti i naknade postat će zasebna pitanja, odnosno presude za ta dva postupka mogu imati različit sadržaj.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o zahtjevu za naknadu?

Kao žrtva kaznenog djela možete imati pravo na isplatu trenutačne novčane potpore kako bi se ublažila krizna situacija koju je kazneno djelo prouzročilo u kratkom razdoblju. Zahtjev možete dostaviti službi za potporu žrtvama (u državnom uredu u određenom okrugu), a uvjet za primanje naknade taj je da kazneno djelo prijavite policiji. Plaćanje trenutačne novčane potpore temelji se na načelu pravičnosti i može se odobriti žrtvama bez ocjenjivanja je li im ona potrebna. Međutim, tijekom postupka mora se ispitati opravdavaju li osobne okolnosti žrtve koje proizlaze iz kaznenog djela tu vrstu novčane potpore. Trenutačna novčana potpora nije naknada i nije joj namjena nadoknaditi ili ublažiti štetu prouzročenu kaznenim djelom. Može se odobriti kako bi se pokrili troškovi hrane, smještaja, putovanja, odjeće i liječenja te troškovi pogreba žrtve. Iznos trenutačne novčane potpore određuje se na temelju situacije žrtve koja proizlazi iz kaznenog djela i duljine razdoblja tijekom kojeg žrtva nije uspjela samostalno riješiti svoje financijske probleme. Najveći iznos potpore 2017. bio je 106 607 HUF.

Posljednji put ažurirano: 10/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici