Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Kao stranka u sudskom postupku imate pravo podnijeti žalbu protiv presude okružnom sudu u roku od 30 dana nakon donošenja presude.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Imate pravo biti obaviješteni u slučaju prijevremenog puštanja osuđenog počinitelja iz zatvora, ako to zatražite tijekom postupka.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Tijek kaznenog postupka ne utječe na to koliko se dugo možete koristiti uslugama službi za potporu žrtvama. Uslugama službi za potporu žrtvama možete se koristiti i nakon okončanja kaznenog postupka u neograničenom razdoblju.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Bit ćete obaviješteni o sudskoj odluci, u kojoj je navedeno trajanje kazne izrečene osumnjičeniku. Bit ćete obaviješteni i u slučaju prijevremenog puštanja osuđenog počinitelja iz zatvora, ako to zatražite.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Ako ste to zatražili tijekom davanja svojeg iskaza, bit ćete obaviješteni ako počinitelj bude pušten ili pobjegne iz zatvora.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Od vas se može zatražiti da izrazite svoje mišljenje tijekom postupka za prijevremeno puštanje, ali ne možete podnijeti žalbu protiv takvih odluka.

Posljednji put ažurirano: 01/10/2020

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

Povratne informacije

Koristite se obrascem u nastavku kako biste podijelili svoje komentare i povratne informacije o našoj novoj internetskoj stranici