Victims' rights - by country

Estonija

Sadržaj omogućio
Estonija

You will be considered a victim of crime (injured party) if you have suffered direct physical, material or moral injury as the result of an unlawful act, for example you have been injured or your property has been damaged or stolen, etc. as a result of an incident which constitutes a crime according to national law. As a victim of crime, the law accords you certain rights before, during and after court proceedings (trial).

Criminal proceedings in Estonia begin with pre-trial proceedings, which in general are conducted by the police and the prosecutor and during which evidence is gathered about the perpetrated crime and the alleged offender. If there is sufficient evidence, the case will go to trial. The trial will end with the court either convicting or acquitting the accused. In the event of a conviction, the court will also rule on the civil action brought before the court, but in the event of an acquittal the action will be dismissed. In this case it is possible to claim compensation in civil proceedings. The court may decide to fully or partially satisfy the civil action, not satisfy the action or dismiss it. If you do not agree with the ruling, you may appeal the case to a higher court.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 23/05/2019

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.
Member States in charge of the management of national content pages are in the process of updating some of the content on this website in the light of the withdrawal of the United Kingdom from the European Union. If the site contains content that does not yet reflect the withdrawal of the United Kingdom, it is unintentional and will be addressed.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Kad se obratite nadležnom tijelu, dobit ćete sljedeće informacije:

 • kako prijaviti kazneno djelo
 • koje su službe za potporu žrtvama dostupne i bez prijave kaznenog djela.

Smjernice se mogu pronaći i na internetskim stranicama Poveznica se otvara u novom prozoruUprave za policiju i graničnu stražu.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Vaša će prava biti zaštićena neovisno o državi članici EU-a u kojoj ste bili žrtva kaznenog djela. Možete prijaviti kazneno djelo te se, prema potrebi, koristiti uslugama službi za potporu žrtvama u državi u kojoj se kazneno djelo dogodilo i u državi u kojoj živite.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Kad prijavljujete kazneno djelo, imate pravo dobiti sljedeće informacije:

 • pisanu potvrdu o tome da ste prijavili kazneno djelo, na vaš zahtjev
 • obavijest o odluci o pokretanju ili nepokretanju kaznenog postupka u roku od deset dana
 • ako je kazneni postupak pokrenut, bit ćete ispitani u svojstvu svjedoka i upitani želite li dobivati informacije o uhićenju i puštanju osumnjičenika te o vremenu i mjestu održavanja suđenja te
 • osim toga, nakon što predistražni postupak u predmetu završi, javni će vas tužitelj obavijestiti da imate pravo pregledati sadržaj kaznenog spisa.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja ili prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Svaka osoba koja ne razumije ili ne govori estonski ima pravo na usmeno prevođenje tijekom postupka. Imate pravo da vam na vaš zahtjev bude uručen prijevod svakog dokumenta koji je ključan kako biste razumjeli presudu o okončanju kaznenog postupka ili sudsku presudu ili kako bi se osigurala pravednost postupka.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Nadležna tijela moraju osigurati da razumijete sve što vam se objašnjava i da se vas razumije. U tu su svrhu u policijskoj postaji ili uredu tužitelja na raspolaganju informativni letci pisani lako razumljivim jezikom i osposobljeni stručnjaci. Isto tako uvijek imate pravo na tumača znakovnog jezika.

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Usluge potpore žrtvama pruža Poveznica se otvara u novom prozoruEstonski nacionalni odbor za socijalno osiguranje.

Ako ste žrtva nasilja nad ženama, za pomoć se možete obratiti i Poveznica se otvara u novom prozoruutočištima za žene.

Hoće li me policija automatski uputiti na službu za potporu žrtvama?

Policija će vas obavijestiti o službama za potporu žrtvama i uputiti vas na djelatnika tih službi ako je to potrebno. U brojnim je policijskim postajama u svakom trenutku na dužnosti jedan djelatnik službe za potporu žrtvama.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Sve informacije prikupljene tijekom kaznenog postupka povjerljive su i neće se podijeliti s javnosti prije javnog suđenja. Sudac može odlučiti i da će se suđenje u vašem predmetu održati iza zatvorenih vrata i u tom slučaju informacije o kojima se raspravlja tijekom suđenja isto tako neće biti dostupne javnosti.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, svi se mogu koristiti općim uslugama potpore žrtvama, neovisno o tome jesu li prijavili kazneno djelo ili nisu. Međutim, postoje posebne usluge potpore žrtvama, kao što su nadoknada štete žrtvama nasilja ili naknada za psihološku potporu, kojima se možete koristiti samo nakon što prijavite kazneno djelo.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Od tužitelja možete zatražiti da sudu podnese zahtjev da se osumnjičeniku izda privremena zabrana pristupa. Privremenom zabranom pristupa osumnjičeniku se nalaže da ne smije dolaziti u blizinu mjesta koja je odredio sud niti uspostavljati kontakt ni komunicirati s osobama koje je odredio sud.

Isto tako možete biti zaštićeni mjerama za zaštitu svjedoka koje primjenjuje policija na zahtjev ureda tužitelja.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Ako vam prijeti opasnost, obratite se policiji i ona će zajamčiti vašu sigurnost.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još opasnost od počinitelja?

Policija mora ocijeniti svaki predmet i osigurati da se spriječi svaka šteta.

Hoće li tko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Sva tijela koja vode postupak uvijek su dužna uzeti u obzir vaše interese i spriječiti vaše izlaganje sekundarnoj viktimizaciji tijekom kaznenog postupka.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Ako ste žrtva teškog kaznenog djela, može se dopustiti da vaše saslušanje ne bude provedeno na sudu. Umjesto toga, može se dopustiti saslušanje na daljinu ili se može upotrijebiti pregrada s pomoću koje ćete tijekom saslušanja na sudu biti skriveni od pogleda optuženika.

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Tijekom saslušanja maloljetnog svjedoka tijelo koje vodi postupak može angažirati službenika za zaštitu djece, socijalnog radnika ili psihologa. To je obvezno u predmetima koji se odnose na teška kaznena djela ako osoba koja vodi postupak nije prošla odgovarajuće osposobljavanje.

Ako ste maloljetna žrtva i vaši su interesi u sukobu s interesima vašeg zakonskog zastupnika ili vaših roditelja, tijelo koje vodi postupak može vam dodijeliti odvjetnika bez naknade kao besplatnu pravnu pomoć.

Maloljetne osobe s mentalnim poremećajima i sva djeca mlađa od 10 godina, ili djeca mlađa od 14 godina u slučajevima nasilja u obitelji ili seksualnog nasilja neće biti ispitana na sudu. Umjesto toga, razgovor policije s maloljetnom osobom bit će snimljen videokamerom i može se upotrijebiti kao dokaz na sudu.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako je član vaše obitelji preminuo zbog kaznenog djela, tijekom postupka imate sva prava koja inače uživa žrtva.

Član je moje obitelji žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Ako je član vaše obitelji bio žrtva kaznenog djela, imate pravo, prema potrebi, koristiti se sličnim uslugama potpore žrtvama koje su dostupne i žrtvi.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Uz vašu suglasnost i suglasnost osumnjičenika ured tužitelja može odlučiti okončati kazneni postupak putem posredovanja (mirenje). Uslugu mirenja pruža djelatnik službe za potporu žrtvama.

Imat ćete pravo u svakom trenutku povući se iz postupka mirenja.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o kaznenom postupku

Poveznica se otvara u novom prozoruZakon o potpori žrtvama

Posljednji put ažurirano: 02/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

Izvorna jezična inačica ove stranice estonski nedavno je izmijenjena. Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kazneno djelo možete prijaviti pozivom na telefonski broj za hitne policijske slučajeve 112 (koji možete nazvati i ako vam je hitno potrebna pomoć policije), podnošenjem pisane prijave u najbližoj policijskoj postaji ili slanjem prijave odgovarajućoj policijskoj prefekturi putem elektroničke pošte. Više informacija o tome kako prijaviti kazneno djelo možete pronaći Poveznica se otvara u novom prozoruna sljedećoj poveznici.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Nakon što ste prijavili kazneno djelo, uspostavit će se kontakt s vama i bit ćete obaviješteni o svim daljnjim postupcima (npr. od vas će biti zatraženo da date iskaz, pružite informacije o mogućim svjedocima, pomognete pri prikupljanju dokaza itd.). Prema potrebi, dobit ćete i informacije o mogućoj potpori za žrtve i drugim mjerama zaštite.

Nakon vašeg saslušanja zapišite broj kaznenog predmeta i istražitelja zaduženog za predmet. Tako ćete kasnije od policije lakše moći zatražiti informacije.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

Imate pravo da tijekom postupka uz vas bude odvjetnik. Ako nemate financijskih sredstava za plaćanje odvjetnika, sudu možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć koju financira država.

Sve maloljetne žrtve čiji su interesi u sukobu s interesima njihovih zakonskih zastupnika imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć koju financira država.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Žrtve i svjedoci imaju pravo na nadoknadu nastalih troškova ili neostvarenih prihoda zbog sudjelovanja u kaznenom postupku. Na primjer, možete zatražiti povrat putnih troškova ili izgubljenih prihoda zbog odlaska na sud radi iznošenja dokaza. Kako biste zatražili povrat troškova, obavijestite tijelo koje vas je pozvalo i dobit ćete upute o tome kako podnijeti zahtjev.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Kad je kazneni postupak okončan, primjerak predmetne presude odmah se šalje vama ili vašem zastupniku. Ako ste žrtva, možete zatražiti uvid u kazneni spis u roku od 10 dana od primitka presude o okončanju kaznenog postupka. Tijekom tih 10 dana imate i pravo zatražiti od ureda tužitelja da preispita presudu.

Mogu li se uključiti u suđenje?

Ako ste žrtva, u suđenju sudjelujete kao stranka koja ima ista prava kao i ostale stranke i imate pravo biti uključeni u suđenje.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

Ako je kazneno djelo počinjeno nad vama, imate status žrtve u kaznenom postupku. Međutim, imate i pravo podnijeti građansku tužbu u okviru istog postupka.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Na temelju Zakona o kaznenom postupku žrtva ima sljedeća prava:

 1. pravo osporiti odluku o odbijanju pokretanja ili o okončanju kaznenog postupka;
 2. pravo podnijeti građansku tužbu preko istražnog tijela ili ureda tužitelja;
 3. pravo dati ili odbiti dati iskaz protiv osoba koje su joj bliske;
 4. pravo iznijeti dokaze;
 5. pravo podnositi zahtjeve i pritužbe;
 6. pravo pregledati zapisnik o postupku i davati izjave o uvjetima, tijeku, rezultatima postupka i zapisnicima o postupku (vaše će izjave biti zapisane);
 7. pravo pregledati sadržaj kaznenog spisa nakon završetka predistražnog postupka u predmetu;
 8. pravo sudjelovati u sudskoj raspravi;
 9. pravo dati ili odbiti dati suglasnost u pogledu zahtjeva za pokretanje postupka nagodbe te pravo dati mišljenje o optužbama i kazni, iznosu odštete utvrđenom u optužnici i građanskoj tužbi;
 10. pravo dati suglasnost u pogledu zahtjeva za izdavanje privremene zabrane pristupa i pravo zatražiti primjenu zabrane pristupa;
 11. pravo zatražiti da je ispita osoba istog spola u predmetima seksualnog nasilja, rodnog nasilja ili kaznenog djela počinjenog u bliskom odnosu, osim ako ispitivanje vodi tužitelj ili sudac ili ako bi to otežalo tijek postupka.

Žrtva je dužna učiniti sljedeće:

 1. odazvati se na poziv istražnog tijela, ureda tužitelja ili suda;
 2. sudjelovati u postupku i postupiti u skladu s nalozima istražnog tijela, ureda tužitelja i suda.

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Imate pravo davati izjave i izražavati vlastito mišljenje tijekom suđenja. Imate pravo dati iskaz na sudu ako tužiteljstvo zatraži da budete ispitani.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Sud će vas obavijestiti o vremenu i mjestu zasjedanja suda te ćete biti obaviješteni i o presudi suda, koja će vam biti poslana poštom, osim ako ste bili prisutni u sudnici kad je presuda izrečena.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Imate pravo pregledati sudske spise u uredu tužitelja nakon završetka predistražnog postupka ili nakon okončanja kaznenog postupka. Ured tužitelja obavijestit će vas o tom pravu i dat će vam upute o tome kako možete pregledati spise.

Posljednji put ažurirano: 02/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

3 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Kao stranka u sudskom postupku imate pravo podnijeti žalbu protiv presude okružnom sudu u roku od 30 dana nakon donošenja presude.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Imate pravo biti obaviješteni u slučaju prijevremenog puštanja osuđenog počinitelja iz zatvora, ako to zatražite tijekom postupka.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Tijek kaznenog postupka ne utječe na to koliko se dugo možete koristiti uslugama službi za potporu žrtvama. Uslugama službi za potporu žrtvama možete se koristiti i nakon okončanja kaznenog postupka u neograničenom razdoblju.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Bit ćete obaviješteni o sudskoj odluci, u kojoj je navedeno trajanje kazne izrečene osumnjičeniku. Bit ćete obaviješteni i u slučaju prijevremenog puštanja osuđenog počinitelja iz zatvora, ako to zatražite.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

Ako ste to zatražili tijekom davanja svojeg iskaza, bit ćete obaviješteni ako počinitelj bude pušten ili pobjegne iz zatvora.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Od vas se može zatražiti da izrazite svoje mišljenje tijekom postupka za prijevremeno puštanje, ali ne možete podnijeti žalbu protiv takvih odluka.

Posljednji put ažurirano: 02/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

4 - Naknada

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)?

U okviru kaznenog postupka imate pravo podnijeti građansku tužbu protiv optuženika radi traženja odštete. Građansku tužbu možete podnijeti u roku od 10 dana nakon što pregledate kazneni spis. Od ureda tužitelja možete zatražiti i da produlji taj rok.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Ako osuđeni počinitelj kaznenog djela ne plati iznos koji mu je određen sudskom odlukom, imate pravo obratiti se sudskom izvršitelju, koji će organizirati postupak izvršenja.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam odštete/naknade? Pod kojim uvjetima?

Ne, država ne isplaćuje odštetu koju duguje osuđeni počinitelj.

Imam li pravo na odštetu od države?

Zahtjev za odštetu od države možete podnijeti za sljedeće vrste šteta ako ste osoba koja je bila u bliskoj vezi s osobom koja je preminula zbog kaznenog djela ili ako ste žrtva kaznenog djela nasilja i pretrpjeli ste zdravstveni poremećaj u trajanju od barem četiri mjeseca zbog kaznenog djela:

 1. štetu koja proizlazi iz nesposobnosti za rad ili smanjene sposobnosti za rad;
 2. troškove nastale zbog štete nanesene zdravlju žrtve;
 3. štetu koja proizlazi iz smrti žrtve;
 4. štetu nastalu na naočalama, zubnim protezama, kontaktnim lećama ili drugim pomagalima koja zamjenjuju tjelesne funkcije ili na odjeći;
 5. troškove pogreba žrtve.

Kako biste imali pravo na odštetu, kazneno djelo morate prijaviti policiji u roku od 15 dana nakon što se dogodi ili nakon prve prilike koju ste imali da ga prijavite.

Zahtjev za odštetu morate podnijeti Estonskom nacionalnom odboru za socijalno osiguranje u roku od tri godine od počinjenja kaznenog djela ili dana smrti žrtve, osim ako:

 1. uzdržavana osoba saznala je za smrt žrtve više od jedne godine nakon dana smrti i zahtjev je podnesen u roku od tri godine od dana kad je saznala za smrt žrtve;
 2. podnositelj zahtjeva za odštetu pretrpio je zdravstveni poremećaj koji je trajao dulje od jedne godine i zahtjev nije bilo moguće podnijeti na vrijeme zbog njegova zdravstvenog stanja te je zahtjev podnesen u roku od tri godine od poboljšanja njegova zdravstvenog stanja;
 3. osnovu za podnošenje zahtjeva za odštetu čini kazneno djelo protiv spolne slobode počinjeno nad maloljetnom osobom i zahtjev je podnesen u roku od tri godine od trenutka kad je žrtva postala punoljetna, osim ako je razlog za pokretanje kaznenog postupka postao očigledan prije nego je žrtva postala punoljetna.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Zahtjev za naknadu žrtvama kaznenih djela koju omogućuje država možete podnijeti ako se u kaznenom postupku nije uspio utvrditi identitet osobe koja je počinila kazneno djelo nad vama.

Ako je sud osobi optuženoj za kazneno djelo izrekao oslobađajuću presudu, ali i dalje vjerujete da vam je ta osoba prouzročila štetu, možete podnijeti građansku tužbu.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o svojem zahtjevu za naknadu?

Odluka o dodjeli odštete žrtvi nasilja može se odgoditi dok općinski sud ne donese presudu o sljedećem:

 1. da je pravo podnositelja zahtjeva na dobivanje odštete od osobe odgovorne za štetu prouzročenu kaznenim djelom nesigurno ili
 2. da je očito da je osoba odgovorna za štetu prouzročenu kaznenim djelom suglasna s odštetom i može nadoknaditi štetu.

Ako je dodjela odštete odgođena, Estonski nacionalni odbor za socijalno osiguranje može isplatiti predujam na temelju podnositeljeva zahtjeva za odštetu ako je jasno da on ima pravo na odštetu i u teškoj je financijskoj situaciji.

Posljednji put ažurirano: 02/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Komu se mogu obratiti za potporu i pomoć?

 1. Poveznica se otvara u novom prozoruOdjelu za potporu žrtvama pri Estonskom nacionalnom odboru za socijalno osiguranje
 2. Poveznica se otvara u novom prozorucentrima za potporu ženama
 3. Poveznica se otvara u novom prozoruUpravi za policiju i graničnu stražu

Dežurna telefonska linija za potporu žrtvama

 1. Dežurna telefonska linija za potporu žrtvama: 6121360 ili 16106 (pozivi se primaju od ponedjeljka do petka od 9:00 do 17:00).
 2. Dežurna telefonska linija za potporu djeci: 16111 (za djecu kojoj je potrebna pomoć; pozivi se primaju 24 sata dnevno svakog dana).

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da, usluge službi za potporu žrtvama besplatne su.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Usluge potpore žrtvama koje omogućuje država uključuju sljedeće:

 1. savjetovanje žrtava;
 2. pružanje pomoći žrtvama pri komunikaciji s tijelima državne i lokalne vlasti te s pravnim osobama;
 3. osiguravanje sigurnog smještaja;
 4. osiguravanje opskrbe hranom i pićem;
 5. osiguravanje pristupa potrebnim zdravstvenim uslugama;
 6. pružanje potrebne materijalne potpore;
 7. pružanje potrebne psihološke potpore;
 8. dogovaranje usluga pisanog i usmenog prevođenja potrebnih za dobivanje usluga potpore žrtvama;
 9. pružanje drugih usluga potrebnih za fizičku i psihosocijalnu rehabilitaciju žrtava.

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Državni pružatelji usluga potpore žrtvama mogu vas uputiti na odgovarajuće nevladine organizacije.

Poveznica se otvara u novom prozoruUtočišta za žene

Posljednji put ažurirano: 02/10/2018

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.
Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije države članice trenutačno ažuriraju dio nacionalnih sadržaja na ovim internetskim stranicama. Ako još uvijek ima sadržaja koji ne odražava povlačenje Ujedinjene Kraljevine, to je nenamjerno te će biti izmijenjeno.